Og hvordan kan vi se på vore børn uden at blusse af skam?
Vi ved, at islam er en dødelig trussel mod vor kultur, religion og arvede identitet.Vore politikere gør alt, hvad de kan for at pumpe muslimer ind i vore vestlige lande. Og vi giver dem lov til det.

Hver dag er vi i medierne vidner til, at unge muslimer voldtager vore piger i ringeagt for os. De angriber med knive og pistoler. Mere og mere dag for dag. De besætter store kvarterer i vore byer  og betragter dem som muslimsk territorium og adgang-forbudt-for vantro. I Paris bruger de disse zoner som basis for varig krigsførelse mod det omgivende samfund. Og deres imamer udtrykker deres foragt for os. 

"Fredens religion"

Hvorfor rejser vi os ikke i masseprotester og fortæller vore politikere:"Nu er det nok"!? At vi ønsker at være herrer i vores eget hus og ikke i et Euromediterransk imperium? I stedet giver vi efter og tillader den truende  katastrofe , der er skabt af vore illuministiske politikere, at vokse sig værre og værre. Som sagt af  MEP Daniel Hannan:"Vi fortjener hvad som helst, EU smider i hovedet på os!" Vi er uværdige til frihed og demokrati. 

Vi skylder vore forsvarsløse børn at arrangere massedemonstrationer mod det politiske islamiseringseksperiment. Hvis vi ikke gør det, bliver vi vore forræder-mediers og politikeres  medskyldige. De har netop vedtaget EUs Lissabon-Forfatningstraktat, der allerede er forkastet af  franskmænd og hollændere - uden nogen demokratiske procedurer. Den traktat skal bruges til den euromediterranske udvidelse og mere import af muslimer til Vesteuropa. EU politikerne har derfor også vedtaget at undertrykke ytringsfriheden og ønsker at sende en Lionheart i fængsel for frygt for islam. Nu kan de sende 4/5 af danskerne samme vej!!

Vi ved, at islam er en trussel mod os. Og alligevel gør vi intet for at stoppe den!

Islam-Vest kløften udvides, siger BBC undersøgelse  21. jan.  2007

Muslim peace girl in Leeds, UK. July 2005

Taqija: Islams lovlige løgn (Koran sura 9:1, The 4. Conference of Islamic Research, Kairo, 1970)

De fleste i muslimske lande og vesten tror, at skellet mellem dem udvides, viser en Gallup undersøgelse for World Economic Forum (WEF). 

Undersøgelsen viste også, at de fleste europæere mener, at mere omgang med islam vil være en trussel - skønt amerikanerne var uenige.

WEF præsident Klaus Schwab sagde, at undersøgelsen pegede mod "en foruroligende lav grad af optimisme" mht. dialogen

Man spurgte ca 1,000 personer i hver af de 21 lande  - for det meste midt på året 2007.


 

Muhammed tegningerne
Man spurgte, hvordan man mente forbindelsen var nu og hvordan de mente, de ville udvikle sig.

Når de beskrev situationen nu, svarede flertal på begge sider, at  de ikke troede, at at de to parter kom godt ud af det med hinanden.

Denne tro var stærkest i USA, Israel og Danmark - hvor offentliggørelsen af Muhammedtegningerne forårsagede verdensomspændende ballade.

Mhp. fremtiden giver undersøgelsen et noget dystert billede.

"I alle undtagen 2 lande …mente et flertal, at forholdet mellem vestlige og muslimske samfund bliver værre," sagde Schwab.

Europæerne frygtede åbenbart mest forholdet til islam - i flg. rapporten. De så islam som en trussel mod deres kulturelle identitet.

Berlingske Tidende supplerer:

79 pct. af danskerne ser mere forbindelse med muslimerne som en trussel. Danskernes bekymringer deles af store flertal i andre europæiske lande:Sverige, Holland, Italien og Spanien:  mellem 65 og 67 pct.

»Vi kan forudse, at den muslimske befolkningsandel i de gamle EU-lande vil vokse fra ca. 4,6 pct. i 2006 til 10-15 pct. i 2025 med højere koncentrationer på op til 30 pct. i byområder i Frankrig, Tyskland og Holland. Derfor vil enhver forværring på den internationale politiske front … blive følt mest alvorligt i Europa,« skriver Schwab i sit forord til rapporten.

(Nå, det er en af de sædvanlige globalistiske underdrivelser. Det officielle antal på 200.000 muslimer i Danmark er nu forblevet stabilt i de sidste 10 år trods massiv indvandring og en 3 gange højere fødselsrate hos muslimerne  end hos de indfødte danskere. Det skyldes naturalisering, hvorpå disse "nydanskere" ikke tæller med i statistikkerne. Eksperter skønner muslimernes antal til mindst 600.000 i stedet) 

Rapporten er forfattet af forskere fra Georgetown University, Washington D.C., USA. 

Jyllands-Postens Muhammed-tegninger fra efteråret 2005 , de islamistiske bombeattentater i Madrid i marts 2004, der kostede næsten 200 mennesker livet, ligesom mordet i november 2004 på islamkritikeren Theo Van Gogh udpeges som begivenheder, der har præget europæernes holdninger.

Blandt de muslimske deltagere i eksekutivkomitéen i World Economic Forums arbejdsgruppe om ‘Vesten og Islam’ er den saudiske prins, Hussam bin Saud bin Abdulaziz al Saud.

Han advarer folk i Vesten mod at tro, at man kan få såkaldte ’moderate stemmer’ i den muslimske verden til at tage afstand fra ’ekstremister’.

»Hvis ‘moderate’ stemmer skal være en drivkraft i dialogen, må de anerkende den sorg og de uretfærdigheder, som findes blandt muslimer. Man bliver nødt til at forstå, at hvis alle ’moderate’ stemmer i den islamiske verden skulle fordømme alle ’ekstremistiske’ stemmer, så ville det – i den aktuelle stærkt anstrengte situation – bliver set som et udtryk for manglende anerkendelse af de uretfærdigheder, der bliver begået mod muslimer,« skriver den saudiske prins i rapporten.

Men husk: Islam er lige netop så farlig, som vore politikere tillader den at være . De ansvarlige for det voksende kaos i Europa er vore politikere, der arbejder for verdensstaten ved at afvikle 1. nationalstaten og 2. kristendommen - uden at spørge, hvad vi vil.
Og vi bærer skylden for at vi fortsat vælger sådanne forræderiske politikere..

 

One Response to “ Hvordan Kan Vore politikere Se Sig Selv I Spejlet Uden At Rødme Af Skam? ”

Comments:

  1. falkeøje says:

    Islam kræver underkastelse.
    Derfor betegnes Islam som fredens religion.
    Samme terminologi anvendte Sovjetunionen.

    falkeøje


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Web Analytics