Illuminismen, som EU d. 24.10.2007 erklærede som sin ideologi, har til formål at opfylde Mayer Amschel Rothschild´s drøm om en diktatorisk verdensstat, der regeres af hans penge. Midlet er at fjerne barriererne: 1. nationalstat og 2. Kristi lære. Begge hindringer er stort set borte. Og EU sætter nu alle sejl mod "sit mål: at skabe et politisk samfund i overensstemnmelse med det illuministiske ideal".

“Så skal man overgive jer til trængsel og slå jer ihjel, og I skal blive hadet af alle folk for mit navns skyld  (Matth. 24:9)…lovløsheden tager overhånd … (Matth. 24:12) . Men den, som holder ud  indtil enden, han skal frelses (Matth. 13).”

Paul Ray alias “Lionheart, den engelske blogger”, er kristen. Han har protesteret imod den muslimske misbrug af englænderne, særligt imod Luton narkotikamarkedet, som i flg. Lionhearts førstehåndsbeskrivelse styres af muslimske bander for at ødelægge vores ungdom. I dag er han flygtning et eller andet sted uden for EU. For så snart han vender hjem, venter der ham arrestation for "anstiftelse af racehad". Farligst af alt er den sandhed, man har besluttet at holde hemmelig!

Engel. Fra Tundra Tabloids Blog om bloggeren Tomashot: "Det bliver ikke bedre, tværtimod værre og hastigheden tager til. For et par år siden måtte vi kun tåle censur rettet mod enkelte diskussionskollegie-skrifter. Så begyndte hele kollegier at forsvinde. I dag bliver skribenterne retsforfulgte og får bøder. I morgen kommer de i fængsel"

Som noget nyt ses samme trend i Finland. Rapport fra 14. jan., 2008: “Tuusola distriktsret fandt mig (Tomashot) skyldig i anstiftelse (af had) mod en folkegruppe. Min dom var 825 euro i bøde, og alle mine internetsider blev beordret lukket for bestandig.Selv om jeg insisterede på, at mine sider var fra den  på fakta baserede "Nyheder fra Finland", der offentliggør nyheder om forbrydelser begået af indvandrere. Men de fik også dom på at lukke."

Jeg ved ikke, om denne blogger er kristen. Men tilsyneladende bragte han politisk ubekvemme sandheder - som sande kristne altid har gjort.

Kardinal Joseph Ratzinger, nu pave Benedict XVI om kristianofobi: "I politik synes det at være næsten usømmeligt at tale om Gud, næsten som om det var et angreb på ikke-troendes  frihed. (The Daily Telegraph, Nov 20, 2004). 

‘Der er ofte en slags kristianofobi blandt de "intellektuelle" og opinionsdannerne i vort samfund", siger Kardinal Murphy O’Connor .

Forfatter og radio-talk show vært Dennis Prager in juli 2007: "Islam, eller kristendom, eller jødedom eller buddhisme bør være lige så meget genstand for kritik som konservatisme og liberalisme. Men i Vesten er kun kritik af kristendommen tilladt… Lederen af Anti-Defamation League meddeler, at konservative kristne er den største trussel mod Amerika i dag , og ingen anklager ham for racisme eller kristianofobi." 

Europa er ikke sikker mod religiøs forfølgelse, advarede Vatikanets kardinal Paul Poupard.   "Alle disse former for forfølgelse, skjulte eller åbne, vil bære frugt".

Den franske prælat forklarede, at en aggressiv sekulariseringstrend  i Europa ville til sidst lede til mere direkte angreb på religionen. Idet han henviste til de tusinder af kristne, som døde for deres tro i Europa i 20. århundrede, forudsagde han: "Dette århundrede vil i nogle lande også få nogle ofre." 

                                                           "Giv os dette" 

Som vidnesbyrd om den voksende fjendtlighed mod kristenheden i Europa citerede den franske prælat "den kategoriske forkastelse af Europas kristne rødder i præamblen til EU-forfatningen. "Den forkastelse , er en afvisning af at anerkende den historiske realitet. Den er mere end simpelt kirkehad, fordi den søger at udrydde vidnesbyrd om den kristne tro." (Rom 7. juli 2004, CWNNews.com) 

En af grundene til, at en henvisning til Europas kristne rødder blev forkastet var i flg. den jødiske professor i international ret Joseph Weiler, europæisk verdslighed: "Europæisk verdslighed er i sig selv en slags tro. Den er en positiv fjendtlig indstilling over for religion. Derfor tøvede jeg ikke med i min bog at tale om kristofobi."

FNs Menneskeretskommission i Genève taler nu om "antisemitisme, islamofobi og kristianofobi."  Kristianofobi resulterer i diskrimination, mishandling, fortrængning af kristne standpunkter fra det offentlige rum, offentlige fornærmelser mod kristendom,  love, som hindrer udtryk for kristen tro, forfølgelse.

 Kristendom diskrimineres :

"Men korsfæst ham igen"! 3-dimensional computerbehandlet foto fra  Torino-lagenet - i flg alle  videnskabsgrene ægte. Billeddannelse ved kemisk indvirkning på de yderste taver af de alleryderste fibre i hørklæde i vævemønster fra 1. århundrede med pollen og calciumaragonit fra Jerusalem. Kendt fra 1357 - formentlig identisk med "Det Hellige Mandylion", der  kendes fra 1. århundrede i Edessa og Bysanz. Billedet fremstiller en romersk-korsfæstet mandskrops for- og bagside - med alle evangeliernes kristusstigmata. Det er ikke noget maleri og blodet derpå er ægte. Læg mærke til lungeødemvæske fra højre næsebor og de runde skiver på øjenlågene. Alan Whanger har identificeret dem som romerske lepta fra år 29 .
C-14-us. fra 1988 er efter videnskabens mening ikke gjort på lagenstof.

Den jødiske forfatter, David Joel Horowitz, hævder, at hvis man undlader at skride aktivt ind, vil "kristne blive det 21. århundredes jøder, syndebukke efter verdens slyngelregimers forgodtbefindende." (i Protecting persecuted Christians, Christian Century, Dec 2, 98)

Nadia Eweida, en koptisk kristen, der i 7 år arbejdede for British Airways som bagage inspektør, blev suspenderet fra sit arbejde i 2 uger uden løn for at bære et kors.

Luftfartsselskabets vedtægter fastslår, at de ansatte ikke må bære synlige smykker eller andre  prydelser på arbejdet uden tilladelse fra ledelsen. De gør en undtagelse for muslimer og sikher ved at give dem lov til at bære hijabs og turbaner.

Inayat Bunglawala, talsmand for det Britiske Muslimske Råd, sagde, at det at bære et kors ikke var truende eller krænkende. " Eweida vandt første appel men tabte den anden. 

"Giv os hende - korsfæst ham"! Fra kirken Vor Frue af den Evige Hjælp i Bruxelles: Biskoppen tillader illegale muslimske indvandrere kirkeasyl, dvs. at bo her i årevis og tildække Jomfru Maria, som de afskyr, og bede 5 gange om dagen til Allah samt udhænge bannere, hvorpå står "Allah"  !!

Pavelig levnedsbeskriver George Weigel   (Rom 12. Dec. 2004) siger, at Europæisk højkultur stort set er "Kristofob", og europæere beskriver selv deres kulturer og samfund som "post-kristne", sagde Weigel, lektor ved Etik- og offentlig Politikcenter i Washington D.C. Hans svar er, at "Europa undergår en svær kulturel og moralsk krise.
Kendsgerningen er, at Vesteuropa er ved at begå demografisk selvmord ".

En Russisk Orthodoks biskop, Hilarion, biskop af Wien og Østrig  siger: Ved at insistere på tolerance rakker EU-lederne ned på islamofobi og anti-semitisme men ignorerer ofte forskellige antikristne praktikker. Han citerede angivelige bestræbelser på at holde kirken ude af det offentlige liv som en sådan praktik.

Mark Pritchard 7. dec. 2007, i det britiske Underhus
"Denne debat er om et nådesløst angreb, mest snigende, på denne nations højtelskede kristne arv og traditioner. Den drejer sig om, at den anti-kristne følelse tager til. Britanniens  kristne historie, arv og traditioner forsømmes gennem regeringen, regeringskontorer, lokale myndigheder, velgørenhedsassistenter eller andre sektorer i samfundet. 7 ud af 10 folk i 2001 opgørelsen identificerede sig som kristne. En nylig rundspørge i The Sunday Telegraph afslørede, at færre og færre skoler laver de traditionelle julespil, formodentlig af frygt for at fornærme folk af anden tro og uden tro. Men hvad så med krænkelse mod kristne? Jeg har aldrig mødt en eneste Muslim, jøde, Sikh eller buddhist, som har sagt mig, at at de har noget imod den kristne jul. At de skulle have noget imod det er en forkert, sekulær tilsnigelse og en, der skiller. Faktisk har Britanniens Muslimske Råd sagt, at de ikke kan se nogen grund til, at en muslim skulle blive stødt over fejringen af kristen jul."
 
Men hvis afkristningen ikke skyldes muslimsk pres, hvem står da bag afkristningen? I min næste artikel vil jeg komme ind på de kræfter, der står bagved afkristningen i dag.