Hvad Vore Politikere Gør For At Tækkes Den “Kulturelle Mangfoldighed”

Posted By Anders On November 12, 2007 @ 23:19 In Dansk, Euromed | No Comments

I Danmark er en valgkamp nu afsluttet, som man aldrig før har set magen til. Inden valgkampens begyndelse instruerede statsministeren valgdeltagerne om, hvad det var politisk korrekt at tage ind i kampen” - og hvad der skulle holdes udenfor. Derfor blev der ikke nævnt et ord om den stigende vold fra indvandrerside - skønt danskerne virkelig føler den som et stort problem.

Ej heller om EU, det Euromediterrane (kon)fusions Projekt, Forfatnings/Reformtraktaten - eller det, traktaten skal bruges til: nemlig EU’s kommende udvidelser iflg MF Anne Grethe Holmsgård under nylig Folketingsdebat. Disse udvidelse skal iflg EU-udsagn betyde Marokkos EU-optagelse før Ukraines - altså videreførelse af [1] Euromediterranien aftalerne fra 1995 og løfterne om tildeling til 9 muslimske lande af EU’s 4 grundlæggende rettigheder fra 2003 - herunder [2] fri muslimsk indvandring til Europa. Men det forties aktivt af alle. Man har jo allerede besluttet at lukke Tyrkiet ind. For at det ikke skal røbes, hvad traktaten går ud på, [3] lukkede Folketinget dørene for medier og tilhørere d. 15.06.2007, hvor traktaten skulle debatteres.

Med god grund, for forfatningstraktatens fader, [4] Giscard d´Estaing, har nu 2 gange fortalt “Politiken“, at Reformtraktaten betyder det samme som forfatningstraktaten. Med vilje er teksten skrevet uforståeligt - og de afgørende ting tilbagevirkende henlagt under Nice - og Maastrichttraktaterne, fordi politikerne ikke tør fortælle os om de aftaler, vi uafvidende bliver tvunget til at slutte os til. Herved bedrages hollændere og franskmænd, som har stemt nej. Og vi, som har krav på afstemning om den faktisk indbyggede suverænitetsafgivning i traktaten. Dette er ikke demokrati. Det er diktatorisk manipulation.

Derfor virkede det kvalmende,at statsministeren i DR Tvs afslutningsdebat kunne får sig selv til at sige, at han forsvarede og kæmpede for ytringsfriheden - mens han gør alt for at undertrykke sandheden.

 

Udenrigsministeriets "Dansk Center for Kultur og udvikling" (CKU) har klart vist regerinens og EUs afeuropæiserings/islamiseringspolitik gennem lederen,Olaf G. Hansens [5] programtale i Rabat og dets gigantiske muslimske ungdomsfestival gennem 6 uger i 2006. CKU har 27. maj 2005 (dette billede) indgået samarbejdsaftale med [6] ISESCO, hvis Charters artikler 4 og 5a forpligter til at hindre muslimers integration her samt til at udbrede islam til hele verden. Reformtraktaten er nøglen til ISESCOs ou Euromediterraniens succes.

Grunden til udskrivelse af valg 14 mdr. før termin.
Uforståeligt har det været, at statsministeren udskrev valg 14 måneder, før han skulle efter Grundloven: Han havde et solidt flertal bag sig. Intet tvang ham til at udskrive valg nu.Tværtimod har han hele tiden vidst, at han derved bragte sit flertal i fare - at hans eget parti let kan miste op til 10% af sine vælgere.  Nogle mener seriøst, at der kun er en grund: For at undgå en folkeafstemning om Reformtraktaten for enhver pris ønsker han samarbejde med nye partnere om en EU-politik, der oven i købet skal afskaffe de EU-forbehold, man gav danskerne for at lokke dem til at stemme for Maastricht-Unioonstraktaten,  efter at de først havde afvist den.

Populistisk og forløjet asyl-politik i holdningsløs valgkamp
Valgkampen har været præget af  en hidtil uset opgiven af partiernes principper - eller måske snarere afsløring af hulheden i principperne. Man har ladet medierne påtvinge sig deres multikulturelle dagsorden. Regeringen havde f.eks. i årevis et fast princip om, at afviste asylansøgere skulle forblive i asylcentrene - og ikke lukkes ud i samfundet for at omgås andre eller tjene penge. “De skal bare rejse hjem”. "Forfærdeligt!" sagde pludselig medierne og oppositionen: “Det er helt umenneskeligt!” “OK” -sagde regeringen - “naturligvis skal de stakkels mennesker ud!”. Hvorved asylpolitikkens forløjethed blev afsløret. For i flg. Dansk Røde Kors (J-P 11.11.2007),som står for disse centre, har asylanterne i årevis haft lov til at bo uden for asylcentrene og skal blot af og til møde op der for at gøre rent. Mange ankommer i egen bil hver anden tirsdag for at hente lommepenge - bl.a. i en Peugeot 306 med læderindtræk!! Kun de passive, som ikke gider gå ud, bliver reelt tilbage! Det har regeringen tilladt! Det virker, som man vil beholde selv de afviste!

Blue Cards: Import af arbejdskraft  til forøgelse af produktion af unyttige dippedutter - med stigende miljøsvineri og følgende klimaforværring - efter politikernes eget dogme - og stigende fattigdom i de “hjerne-drænede“ u-lande.

Den private sektor skriger på arbejdskraft  Til den ende skal der så angiveligt importeres arbejdskraft. Ja, EU-kommissær Franco Frattini har lanceret en [7] plan om import over 20 år af  20 millioner “kvalificerede” arbejdere til EU fra ikke EU-lande med begrundelsen, at EU’s befolkningsandel af over 65-årige stiger fra 15% i 1995 til 22% i 2025. Meningen er, at arbejderne efter 2 år skal have ret til 3 års forlængelse af opholdstilladelsen og familiesammenføring samt til ophold også i andre EU-lande efter ønske. Og efter 5 år få [8] varig opholdstilladelse. Det har man nu forsøgt i en menneskealder, med det resultat, at der i dag bor omkring [9] 600.000- 700.000 muslimer i Danmark medregnet de naturaliserede, som ikke figurerer i statistikkerne - mens man i årevis har opgivet blot 200.000. Og det skønt der årligt kommer [9] mange tusind nye til  med en fødselsrate, som er 3 gange så høj som danskernes. At de formentlig i h.t. Velfærdskommitteens tal fra 2005 mindst koster det danske samfund [10] 100 milliarder kr om året er temmelig meget i betragtning af, at 2007-statsbudgettet er ca 600 milliarder.

[11]

At dette er ved at afvikle velfærdsstaten, og at hver nyfødt indvandrer i flg Velfærds Kommitteen koster samfundet 3,3 gange mere end den nyfødt dansker, forties helt.

Med Frattinis “Blue Card” system, som for tiden diskuteres alvorligt i EU, ville vi hurtigt tømme U-landene for den smule kvalificeret arbejdskraft, de har, og derved få dem til at synke endnu dybere i armod. Hvorefter strømmen af illegale flygtninge til EU tager  til osv. Derfor [12] advarer FN stærkt derimod.[11]

 Vore politikere ønsker sammen med EU et illuministisk,multikulturelt samfund. EU har erklæret at ville have et[13] illuministisk samfund. Dvs. befolkninger i stedet for folk.

Illuminismens motto er: “Ordo ab Chao”: Orden ud af  kaos. Forudsætningen er jo rigtigt nok, at man først laver kaos ud af orden- som så ofte før! Og det gør man lige netop med den uintegrerede masseindvandring og de deraf følgende uforenelige parallelsamfund.

Fuld fart på muslimsk indvandring til Europa.Derfor væk med hindringerne: Nationalstat og kristendom. Det er EU-globalisternes mål. Plakat fra Euromediterransk Transport symposium  


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=33

URLs in this post:
[1] Euromediterranien aftalerne: http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/bd.htm
[2] fri muslimsk indvandring til Europa: http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/conf/naples/index.htm
[3] lukkede Folketinget dørene: http://politiken.dk/indland/article325891.ece
[4] Giscard d´Estaing: http://politiken.dk/politik/article407644.ece
[5] programtale: http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument
[6] ISESCO: http://www.isesco.org.ma/English/Charter.html
[7] plan: http://www.workpermit.com/news/2007-10-23/europe/european-union-blue-card-scheme-unveiled-in-strasbo
urg-franco-frattini.htm

[8] varig opholdstilladelse: http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,505470,00.html
[9] 600.000- 700.000 muslimer: http://www.siad.dk/index.php?aid=7550
[10] 100 milliarder kr om året : http://www.lilliput-information.com/velind.html
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/Map-Eurabia-Highway-Into-Europe.jpg
[12] advarer FN : http://www.unctad.org/en/docs/ldc2007overview_en.pdf
[13] illuministisk: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML