Andrew C. Hitchcock: 1934, Kongresmedlem Louis T. McFadden: "Gennem Fed mister folk deres rettigheder, der er sikret dem ved forfatningen … befolkningen i USA er stærkt krænket … alt er gjort af Federal Reserve for at skjule sine beføjelser, men sandheden er - Fed har tilranet sig regeringen ... Federal Reserves udplyndring af USA er den største forbrydelse i historien … hvilken konge har nogensinde røvet fra sine undersåtter i et sådant omfang, som Fed har røvet fra os … det er uhyrligt, at denne store nation skal have sin skæbne lagt i hænderne på en forræderisk regering, der handler i hemmelig forståelse med internationale ågerkarle.

Da Fed blev vedtaget, opfattede befolkningen i USA ikke , at et verdenssystem var ved at blive oprettet her … en superstat, der kontrolleres af internationale bankfolk og internationale erhvervsfolk, der handler sammen for at trællebinde verden for deres egen fornøjelse."

D.3 oktober 1936 blev McFadden, formand for Husets Bank & Valuta Udvalg, fra 1920 til 1931 forgiftet og døde. Det var det tredje attentatforsøg mod hans liv: Han havde før været udsat for en  forgiftning.

James Paul Warburg optrådte for senatet den 7 februar 1950 og udtalte: "Vi får en verdensegering, uanset om vi kan lide det eller ej. Det eneste spørgsmål er, om verdensregeringen vil blive opnået ved erobring eller samtykke." Det er her, at centralbankfolkene kom til at arbejde på deres plan for verdensregering, der startede med en tretrins plan om at centralisere de økonomiske systemer i hele verden. Disse skridt var:
1. Centralbankdominans af de nationale økonomier i verden.
2. Centraliserede regionale økonomier gennem superstater som Den Europæiske Union, og regionale handelsunioner såsom NAFTA.
3. Centralisere verdensøkonomien via en verdenscentralbank, en verdensvaluta, og gør ende på den nationale uafhængighed gennem afskaffelse af alle toldsatser ved traktater som GATT.

David Dees laver meget udtryksfulde illustrationer til den illuministiske Nye verdensorden her og her

1933: Præsident Roosevelt forbød privatbesiddelse af alle guldbarrer og guldmønter - undtagen sjældne mønter

"Indlever dit guld og få den officielle pris for det: $ 20,66 pr ounce, eller du vil være hjemfalden til en $ 10.000 bøde og en tiårig fængselsstraf."
Denne konfiskation var meget upopulær og forfatteren er aldrig blevet opdaget. Intet kongresmedlem har nogensinde påstået at have skrevet det. Præsident Roosevelt erklærede, at han ikke havde skrevet det eller selv at have læst det. Roosevelt's finansminister, William H. Woodin, hævdede, han aldrig havde læst det heller, men det var, sagde han, "Hvad eksperterne ønskede." 

1935: Alt det guld, som indehaves af amerikanske borgere var omsider indleveret. Uden forklaring blev den officielle pris på guld derefter sat op til $ 35 per ounce. Den eneste gevinst var, at kun udlændinge kunne sælge deres guld til den nye højere pris.
Hvor fastsættes verdensprisen på guld? Siden 1919, i samme værelse af privatbanken NM Rothschild & Sons i London, kl. 11:00, på daglig basis. (Dette stoppede i 2004)

Derfor kunne Warburg og hans bank-venner, der satte deres penge i guld til $ 20,66 før børskrakket og sendte det til London, nu sende det tilbage og sælge det videre til den amerikanske regering for den nye højere pris.

Den, som sidder på guldet, laver reglerne
Præsident Roosevelt beordrer bygningen af et nyt guldbarrelager til at rumme de enorme mængde guld, som USAs regering ulovligt havde konfiskeret. Det lager var Fort Knox.

I 1953 gav præsident Eisenhower ordre til den sidste revision af Fort Knox nogensinde
-
selv om Forbundsrepublikkens lovgivning kræver en årlig fysisk revision af Fort Knox's guld.
Fort Knox viste sig at indeholde over 700 millioner ounces guld, 70% af alt guld i verden

1971: Alt det rene guld var hemmeligt flyttet fra Fort Knox og solgt til internationale vekselerere til $ 35 per ounce, og det menes nu at opbvares i London. Det er også fra nu af, at præsident Nixon ophæver Roosevelt's Gold Reserve lov af 1934, således at amerikanerne endnu en gang kan købe guld. Som et resultat af dette begynder guldpriserne at ryge i vejret. Faktisk blev 9 år senere, i 1980, guld solgt for $ 880 per ounce, svimlende 25 gange mere, end hvad guldet i Fort Knox blev solgt for til de internationale bankfolk.

1974:Et New York tidsskrift offentliggør en artikel, der hævder, at Rockefeller-familien var ved at manipulere med Federal Reserve med henblik på at sælge ud af Fort Knox-guldet til lavpris til anonyme europæiske spekulanter.

Den amerikanske regering vil stadig ikke foretage en revision af guldet i Fort Knox til at undertrykke denne mistanke.

1981: Da præsident Ronald Reagan tiltrådte sit embede, foreslog hans konservative venner  ham, at han skulle  vende tilbage til guldstandard. Præsident Reagan udpegede en gruppe af mænd kaldet "Guld-Kommissionen," til at gennemføre en forundersøgelse. I 1982 rapporterede præsident Reagans, "Guld-Kommissionen,"  tilbage til kongressen: "US har slet ikke noget guld. Alt det guld, der blev efterladt i Fort Knox, var nu ejet af Federal Reserve, en gruppe af private bankfolk, som sikkerhed for national gæld."
 
Wikipedia skriver: Federal Reserve Bank of New York har en hvælving, der ligger 86 fod (26 m) under havets overflade, der hviler på Manhattan grundfjeldet. I øjeblikket er det skønsmæssigt det største guld depot i verden, mere end Fort Knox. Guldet ejes af mange udenlandske nationer, centralbanker og internationale organisationer. Federal Reserve Bank ejer ikke guld, men tjener som vogter af ædle metaller og beskytter det. Det koster ikke noget - som en gestus af god vilje mod andre nationer- men tilbagegive det f.eks. til Tyskland vil man ikke (se tysk Kommentar 1)!!

For nylig har Gordon Brown foreslået en nyt Bretton Woods-konference til at styre verdens finansielle system - selv om Sarkozy synes at påberåbe sig æren for forslaget!
Associated Press,  19. okt. 2008: Præs. Bush forpligtede sig til en række af verdenstopmøder for at
forny den finansielle verdensregeringsførelse.

Harry Dexter White var økonom bag Bretton Woods-systemet: "Fraværet af en høj grad af økonomisk samarbejde blandt de førende nationer vil … uundgåeligt resultere i økonomisk krigsførelse, der vil blive optakten og igangsætter af militær krigsførelse i endnu mere udstrakt skala. " White blev senere afsløret som sovjetisk spion!!

Så hvad er Bretton Woods-systemet? wikipedia
  I 1944 samledes 730 delegerede fra alle 44 allierede nationer i Bretton Woods, New Hampshire, USA, til FNs Monetære og Finansielle Konference. Idet de etablerede et system af regler, institutioner og procedurer til at regulere det internationale monetære system, oprettede planlæggerne i Bretton Woods Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF).

Ledetråden i Bretton Woods-systemet var en forpligtelse for hvert enkelt land til at vedtage en pengepolitik, som vedligeholder eet deltagerlands valutakurs  inden for en fastsat værdi-plus eller minus en procent-over for guld og IMFs evne til at bygge bro over midlertidige betalingsubalancer.

Systemet kollapsede i 1971, efter den amerikanske suspension af konvertibilitet fra dollars til guld. Dette skabte den unikke situation, hvor den amerikanske dollar blev "reserve valuta".

USA holdt en tredjedel af alle IMF's kvoter i starten, hvilket er nok i sig selv til at nedlægge veto mod alle ændringer til IMF's charter.

Her er, hvad Andrew C. Hitchcock siger om Bretton Woods: "Hvad disse to organer Verdensbanken (skal altid at have en Rockefeller-CFR chef) og IMF primært gjorde, var at gentage på verdensplan, hvad Federal Reserve Act af 1913 havde etableret i USA. De har oprettet et bank-kartel bestående af verdens privatejede centralbanker, som gradvist har tiltaget sig sig beføjelse til at diktere kreditpolitik til banker i alle lande.

Associated Press, 19. okt. 2008: José Barroso: "Vi har brug for en ny global økonomisk orden". Sarkozy 18 oktober 2008: "Vi har brug for en global løsning".

Jeffrey Garten, der er CFR- medlem og tidligere politisk planlægger for Henry Kissinger i Financial Times, Sept. 25, 2008: "… oprettelse af en global valutamyndighed-GMA-(er nødvendig) til at overvåge markeder, der er blevet grænseløse. De største globale finansielle selskaber vil blive nødt til at lade sig registrere hos GMA og være underlagt dens tilsyn, eller blive sortlistet.
GMA's bestyrelse ville skulle omfatte centralbankfolk ikke bare fra USA, UK, euroområdet og Japan, men også Kina, Saudi-Arabien og Brasilien. Det skal finansieres af obligatoriske bidrag fra hvert betalingsdygtigt land.  

Det skulle granske de de nationale myndigheders lovgivningsmæssige aktiviteter med flere tænder end IMF har samt føre tilsyn med gennemførelsen af et begrænset antal globale regler.

Kommentar
Jeg har kun en bemærkning: Den igangværende globale finansielle krise er planlagt til at etablere den "nye globale finansielle orden" på en "Bretton Woods II" for at afslutte det, der blev startet på "Bretton Woods I" - skabt efter det ligeledes planlagte Wall Street krak i 1929 og den store depression. Den internationale "elite" er ved at opbygge deres verdensrepublik og afslutte deres Nye Verdensordensdiktatur på vor bekostning
 
Er et ønske om en guld-standarden, en gammel Rothschild politik, grunden til, at Rothschild synes at være ved at ophobe verdens guld?

Eller fjerner vi os fra verdensvalutaen: Bloomberg 19. okt. 2008:" Medlem af den Europæiske Centralbanks Råd, Ewald Nowotny, sagde, at et  “tre-delt” globalt valutasystem er ved at udvikle sig mellem Asien, Europa og U.S.A., og at han er skeptisk mht., om  U.S. dollarens centrale rolle kan genoplives.“Hvad jeg ser, er et system, hvor vi har fleretyngdecentre. ”
Og han synes at tale for EU: The Telegraph Oct. 19, 2008: "Præsident Sarkozy og andre  EU ledere har  luftet radikale tanker  om at overtage styringen af verdensøkonomien, reformere de agenturer, der står for ratings , skabelsen af  supervisorer.
I en af mine næste artikler skal jeg komme ind på disse overordentlig interessante supervisorer.
Også et hadefuldt Rusland kræver at overtage den finansielle verdensregering.

En farlig udvikling, idet nogle har hævdet at den virkelige grund til Irakkrigene var USAs angst for at miste de kreditter, der ligger i at have verdensvalutaen, når olien afregnes!