Globalistisk Skrækpropaganda

Posted By Anders On January 17, 2008 @ 23:06 In Dansk, Euromed | 1 Comment

De sidste dage har bragt foruroligende meldinger om, at en hungerkatastrofe er på vej. Er disse oplysninger reelle? 

I 1972 manglede [1] Club of Rome (genoprettet 1968 på  [2] Rockefeller´s italienske  Villa i Bellagio) en mission. Derfor samlede de et hold på 17 videnskabsfolk  fra en bred vifte af fag, ledet af Dennis Meadows. Deres bog , "Limits to Growth" (Grænser for vækst) baserede sig på computermodeller og blev forfattet på meget kort tid. Den blev karakteriseret som videnskabeligt udokumenteret vås.  

Club of Rome´s Rædselsbog   "Limits to Growth" forudser noget i retning af verdens undergang i 21. århundrede, hvis verdens befolkningstal ikke bliver drastisk reduceret for enhver pris. Hvilket var vind i sejlene for fri-abort folkene. Bogen blev solgt i 12 millioner eksemplarer.

For så vidt var bogens indhold jo ikke ny. Allerede  [3] Thomas Malthus  (død 1834) havde ved tankevirksomhed forudsagt dette. Og med kendskab til eksperimenterne med tøffeldyr i lukket system kan enhver forudsige det samme for livet på denne klode. Blot er det ikke muligt at forudsige tidspunktet.

Club of Rome er en meget farlig del af [4] den illuministiske Nye Verdensorden, idet den forhenværende  EU-Kommissionspræsident, Jacques Delors, er [5] æresmedlem, manden bag det Euromediterrane uhyre. Samme "ære" har Gorbatjov.
Siden "Limits to Growth" har milieuet været religion  - forstærket gennem [6] Brundtland-FN rapporten fra 1987 samt gennem Gorbatjovs, Steven Rockefellers og Maurice Strongs leninistiske "[7] Earth charter".

Nu forsøger globalisterne åbenbart at genoplive dette "Grænser for Vækstscenarie" for at forstærke deres skræksucces med klimaændringen og kampen mod den muslimske terror, som de selv har sluppet løs iblandt os gennem deres ubegrænsede import af muslimske jihadister. Et andet skrækscenarie for at skræmme livet ud af os med AIDS, BSE og fugleinfluenza mislykkedes. Bag alt dette er et forsøg på gøre det klart for os, at nationalstater, sågar EU, ikke evner at klare truslerne mod livet på kloden. Vi behøver en Verdensstat.

[8] [9] World Economic Forum (WEF) er i sig selv interessant. Det holder møde i Schweiz, i Davos, hvert år for selvbestaltet at styre verdensøkonomien mm.!
"Vi stræber mod en verdensklasses styringsorganisation, hvor værdier er lige så vigtige som regler."
Det stræber efter det utopiske  - og derfor ideologiske - globalistiske Paradis 
[10] med meget få problemer for menneskeheden.[10]

Det blev grundlagt af globalister som den måske kommende EU præsident Tony Blair, nu [11] J.P. Morgan´s , Rothschilds og Rockefellers mand og Bilderberger (1993),  Josef Ackermann (Bilderberger 2004, 2005)  præsidenten Klaus Schwab (Bilderberger 2003, 2007) og den tidligere FN-generalsekretär, Kofi Annan. WEF er[12] partner med Carbon Disclosure Project, som er [13] Rockefeller-financieret samt [14] Chicago Climate Exchange – som er [15] Rothschild[15] -financieret.

Før sit 2008 møde har WEF udsendt en interessant forudsigelse om “[16] Globale Risici 2008”.
Ud over finanskriser, energimangel, klimaændring op mulig afbrydelse af forsyningslinierne advarer de om mangel på mad som en af de store kritiske faktorer for verdensstabiliteten.” Prisen på majs lå sidst på året 2007 50% højere end 12 mdr. tidligere. Prisen på hvede var fordoblet. Globale fødevarereserver er på deres laveste niveau i de sidste 25 år, og som følge deraf er verdens fødevareforsyning sårbar over for en international krise eller eller naturkatastrofe.

[17] Hungersnød er altid forekommet periodisk i Europa, permanent i Afrika og andre 3. verdenslande. Det ser ud til, at EU og USA nu forværrer den - sammen med befolkningseksplosionen i islamiske lande. Se nedenfor

I 2007 steg føde- og drikkevarepriserne med den hurtigste takt i 14 år, nemlig 4,7% - delvist pga. større dyrkningsområder til biobrændsel (og dårlig høst).

I Kina er gennemsnitsindkomsterne næppe steget, mens fødevarepriserne er skudt i vejret: 17,6% alt i alt."

I marts måned (2007) demonstrerede tusindvis af mexikanere mod en firefold stigning i prisen på majs. I september organiserede italienere en endagsstrejke mod stigende pastapriser. I oktober brød der uroligheder ud i Vestbengalen (Indien) over fødevarerationering.

FN har forudsagt, at verdensbefolkningen vil stige til over 9 milliarder inden år 2050, hvilket vil lægge yderligere pres på den globale fødevareforsyning.

Brugen af kornprodukter til at fremstille biobrændsel tiltager globalt - ofte med regeringsstøtte , der tager sigte på at nedbringe CO2 udslippene eller at reducere afhængigheden af importerede energikilder. Biobrændsel beslaglægger op til 30% af USAs majsproduktion inden år 2010". 

Så kornafgrøder er livsvigtige for menneskehedens overlevelse i en stabil verden. Men hvad bryder EU sig om det? 
D. 14.Jan. 2008 fortalte [18] BBC News os: “Europas milieu boss (Stavros Dimas) har indrømmet, at EU ikke har forudset de problemer, som dens politik har rejst. Den kræver  at få 10% af Europas motorkøretøjsbrændsel fra planter. "Nylige rapporter har advaret mod at hæve fødevarepriserne og mod regnskovsødelæggelsen pga. øget biobrændselsproduktion. EU har lovet nye retningslinier for at sikre , at dets mål ikke skader….Han sagde, at EU vil indføre Et attesteringsskema for biobrændsel"
International Institute for Environment and Development's Forestry and Land Use Programme: "Vi håber, at enhvert nyt attesteringsskema for biobrændsel tager omkostninger og fordele i betragtning, særligt over for fattige producenter og forbrugere."

I USA har regeringen lige vedtaget en ny energilov, der pålægger større fremstilling af brændsel fra majs."

Kort sagt: EU- og USA vil øge produktionen af biobrændsel fra majs, hvede og træ - og samtidig indføre et bureaukratisk formentlig fordyrende attesteringssystem. Alt for at sikre deres  [19] særdeles profitable CO2-handel, som er meget nyttig for EU(rokraternes?) økonomi til at financiere Euromediterranien Imperiet - men [20] ikke har nogen indvirkning på klimaet. [21] European Renewable Energy[21] Council siger om denne handel:" at en handelsmekanisme simpelthen vil stramme indehavernes og en lille gruppe producenters greb om EU energimarkedet, idet små og mellemstore firmaer ikke ejer den nødvendige kapital at investere i de enorme forskudsomkostninger og investeringer, der ligger i et sådant komplekst handelssystem - hvilket giver næring til spekulationer om, at store energifirmaer står bag initiativet til "Oprindelsesgarantihandel med CO2-kvoter".  I flg. EWEAs administrerende direktør, Chr. Kjaer,  "synes Kommissionen at være drevet af ideologi snarere end af nogen større industriel interesse eller ønske om at imødekomme målet om 20% nedskæring i CO2 udslippet."
De "indehavere" og "den lille stærke gruppe producenter" er [22] Rothschild og Rockefeller firmaer: Carbon Disclosure Project (41 trillioner dollars) og The Chicago Climate Exchange, hvor Al Gore er med (Generation). Tyskland og Spanien går nu imod dette vanvid.

Men galskaben stopper ikke her: “[23] Europa Tager Afrikas Fisk, og bådflygtningene følger efter ” 

Fiskerbåde uden fisk- fyldt med illegale, sultne flygtninge, der vil islamisere Europa - pga. EUs fiskerirestriktioner i Europa. 

The New York Times rapporterer, at enorme flåder  af europæiske, russiske og kinesiske trawlere har støvsuget havet ud for Afrikas kyst, så at de indfødte ikke længere kan få nok proteiner.  Følgelig flygter de som illegale indvandrere til Europa. Sidste år forsøgte ca 31.000 afrikanere at nå Kanarieøerne, en vigtig indfaldsport til Europa. Ca 6000 døde eller forsvandt i flg. et skøn citeret af FN. " Idet Europa  har forsøgt at klare sit fiskeri og at begrænse fiskeriet der, er det, vi har gjort, at eksportere overfiskningsproblemet andetsteds hen - især til Afrika." Bestanden af bundfisk ved kysten er nu en fjerdedel af hvad den var for 25 år siden, viser studier.  
Og hvem kontrollerer The New York Times?  [24] Rockefeller og hans Council on Foreign Relations.

Hjælper disse globalistiske skrækprofeter med til at opfylde deres egne profetier om hungersnød? 
Ønsker de at skræmme livet ud af os for at fremme deres illuministiske mål, at gøre os rede til verdensstaten? [25] EU har erklæret sig illuministisk - og USAs regering har altid været det. Eller er de netop så dumme, som de synes at være: Biobrændsel i stedet for mad , mens hungersnød truer, overfiskning ved Afrika, så at der derved skabes mange flere illegale flygtninge, der skal bespises af os. De gør hvad de kan for at kvæle det afrikanske landbrug, idet EU kræver [26] større europæisk landbrugseksport til Afrika, til stor vrede for afrikanske ledere, som nægtede at underskrive en udløben traktat på et topmøde i Lissabon i dec. 2007. I lang tid har EU hjulpet med til at ødelægge Eurpas landbrugsstruktur, så at landmænd nu har ladet deres marker f.eks. blive til skov.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=317

URLs in this post:
[1] Club of Rome: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_clubrome2.htm#Limits%20to%20Growth%20an
d%20other%20studi

[2] Rockefeller´s italienske  Villa i Bellagio: http://www.modernhistoryproject.org/mhp/ArticleDisplay.php?Article=FinalWarn08-5&...
[3] Thomas Malthus: http://da.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
[4] den illuministiske Nye Verdensorden: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_clubrome4.htm
[5] æresmedlem: http://www.clubofrome.org/members/members.php?membership=Honorary
[6] Brundtland-FN rapporten fra 1987: http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
[7] Earth charter: http://www.earthcharterusa.org/earth_charter.html
[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/wef.jpg
[9] World Economic Forum (WEF): http://www.weforum.org/en/about/Our%20Organization/index.htm
[10] med meget få problemer for menneskeheden: http://www.weforum.org/en/initiatives/glocalgovernance/About%20the%20Global%20Governance%20Initiativ
e/index.htm

[11] J.P. Morgan´s: http://www.jpmorgan.com/cm/Satellite?c=JPM_Content_C&cid=1159330045118&pagename=JPM_redesign
%2FJPM_Content_C%2FGeneric_Detail_Page_Template

[12] partner med Carbon Disclosure Project: http://www.ipieca.org/activities/climate_change/downloads/workshops/jan_07/6Krantz.pdf
[13] Rockefeller-financieret: http://www.nathancummings.org/EG_details_2005/RockefellerPhil.pdf
[14] Chicago Climate Exchange: http://www.chicagoclimatex.com/content.jsf?id=821
[15] Rothschild: http://www.socialfunds.com/news/release.cgi?sfArticleId=1532
[16] Globale Risici 2008: http://www.weforum.org/pdf/globalrisk/report2008.pdf
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/hungersn%25c3%25b8d.jpg
[18] BBC News: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/7186380.stm
[19] særdeles profitable CO2-handel: http://euro-med.dk/?p=56
[20] ikke har nogen indvirkning på klimaet: http://euro-med.dk/?p=34
[21] European Renewable Energy: http://www.euractiv.com/en/energy/industry-governments-criticise-renewables-trading-plan/article-169
551

[22] Rothschild og Rockefeller firmaer: http://euro-med.dk/?p=62
[23] Europa Tager Afrikas Fisk: http://www.nytimes.com/2008/01/14/world/africa/14fishing.html?em&ex=1200459600&en=cb2e368e2a
880768&ei=5087%0a

[24] Rockefeller og hans Council on Foreign Relations: http://usa-the-republic.com/illuminati/cfr_2.html
[25] EU har erklæret sig illuministisk: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[26] større europæisk landbrugseksport til Afrika: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/december/tradoc_137129.pdf?