Arctic-ice incrasesDet Internationale Panel for Klimaændringer (IPCC) har en lang række skandaler (manipulationer, løgne,  falske forudsigelser) bag sig. Dette er en fortsættelse af min artikel om den den historiske afsløring af klimaløgnen om menneskeskabt global opvarmning d. 20. September 2013 gennem EUs klima- kommissær, Connie Hedegård . The New American 20 Sept. 2013: FNs klima-computermodeller er  blevet så miskrediterede, at stort set ingen tager dem alvorligt længere - selv forskere, der har arbejdet for organisationen. De fortæller os, at IPCC kun er interesseret i at fremme klimahysteriet, uanset fakta. Ifølge eksperter er dette er blot symptomer på den igangværende ødelæggelse af videnskaben gennem en koalition af regeringer , institutioner, kammerat-kapitalister, betalte videnskabsfolk og pseudo- miljøforkæmpere til økonomiske eller politiske fordele for nogle få … for at give det udseende af legitimitet. Tilsyneladende tager udkastet til FNs AR rapport højde for den mulighed, at klimaet ikke er så “følsomt” over for CO2, som alarmisterne og deres nu sønderskudte modeller har forudsagt. “Af  24 globale klimaparametre evalueret af SSRC (US Science and Space Research Corporation) viser 20 en global afkølingstendens”. SSRC ser klimahysteriet som en religion (for Gaia). The Daily Mail 19 Sept. 2013: Lækkede dokumenter, der er set af Associated Press i går, afslørede dyb bekymring blandt politikere over en mangel på global opvarmning gennem de seneste år. Forskere, der arbejder på den mest autoritative undersøgelse om klimaændringer blev opfordret til at dække over det faktum, at verdens temperatur ikke er steget i de sidste 15 år (selvom atmosfærisk CO2 er “stærkt” stigende), hævdes det. Når rapporten offentliggøres i næste uge, forventes den at medtage det faktum, at 1998 var det varmeste år, der er registreret, og verdens temperaturer har endnu ikke oversteget det, hvilket forskerne hidtil har anstrengt sig for at forklare.

CRU-global_temp Evalueringsrapporten (AR) er resultatet af seks års arbejde af FNs Internationale Panel om Klimaændringer  (IPCC), der ses som verdensautoriteten m.h.t. omfanget af klimaændring og hvad der forårsager dem - og som regeringerne baserer deres grønne politikker på. Den seneste rapport, der omfatter 2.000 sider, vil blive vist til repræsentanter fra alle 195 regeringer i næste uge på et møde i Stockholm, hvor de kan diskutere ændringer, de ønsker at foretage. Men siden den blev udstedt til regeringer i juni, har de rejst flere hundrede indvendinger mod et 20-siders resumé for de politiske beslutningstagere. Rapporten vil forfægte, at mennesker forårsager global opvarmning med kulstofemissioner og endnu stærkere opgradere den antagelse fra \’meget sandsynligt\’ i 2007 til “yderst sandsynligt”. HVAD ER IPCC ? Det blev  grundlagt i 1988 af Rothschild-agenten, Maurice Strongs, UNEP og World Meteorological Organization ( WMO ) . The end is nigh Rajendra_Pachauri_wideweb__470x3170 IPCC formand, Rajendra Pachauri, Times of India 3 Sept. 2010: “De har talt om at kvantificere usikkerheder. Til en vis grad gør vi det, men ikke perfekt, men problemet er, at i nogle tilfælde har man virkelig ikke et kvantitativt grundlag, som man kan vedhæfte en sandsynlighed eller en grad af usikkerhed, der definerer tingene i kvantitative vendinger. Og lad os i sådanne tilfælde ikke se bort fra ekspertvurdering!! Nu er det klart, når vi er et mellemstatsligt organ, og vi ønsker regeringernes ejerskab af det, vi producerer, så vil de naturligvis give os vejledning om, hvad retning vi skal følge, hvad er de spørgsmål, de ønsker besvaret .. … Hvis det ikke er en vurdering af politikker, så hvad er det så? Men det er præcis det, dette udvalg har anbefalet, at vi udsender - politiske forskrifter . … dette er, hvad der er skrevet i IPCCs mandat. IPCC kan ikke have både det sidste ord i erklæret upartisk videnskab og det sidste ord i erklærei politik. Enten styrer søgen efter sandheden dette agentur eller behovet for at fremme politikken gør det. Det kan ikke svare på begge uden en konflikt. “ Kommentar: Dette er, hvad jeg kalder politisk klimapolitik-bestillingsarbejde HVORDAN VARMISTERNE MANIPULERER KLIMA-FAKTA i EVALUERINGSRAPPORTEN Ipcc_titanicThe Daily Mail 19 Sept. 2013:  Tyskland opfordrede til, at henvisningerne til afmatningen i opvarmningen skal slettes. En tysk klimaforsker - Stefan Rahmstorf , som reviderede kapitlet om havniveauet - indrømmede i går, at det var muligt, at rapportens forfattere følte sig under pres til at tage fat på afmatningen i opvarmningen på grund af den “offentlige debat” omkring problemet. Kommentar: “følte sig under pres” … til at være videnskabeligt ærlig og sige noget så afskyeligt som sandheden? ? M.h.t.grafer og mere se her. Havspejlet Sea-level Ungarn var bekymret for, at rapporten vil give ammunition til benægtere af menneskeskabt klimaforandring. De Forenede Staters delegation overvejede endog at opfordre forfatterne af rapporten til at bortforklare den manglende opvarmning med,  at den lavere opvarmning i nedre atmosfære skyldes, at mere varme bliver absorberet af havet - som er blevet varmere. HVILKET DE VER, ER EN FED LØGN Sea_surface_temp.-anomaly ************************************************************************************************************ *****************************