Seneste EUObserver 4 March 2013: EU-kommissær Cecilia Malmström: “”Jeg har arbejdet hårdt på at slette vendingen “illegal indvandrer” fra alle kommissionsdokumenter. Intet menneske er illegalt, aldrig nogen sinde”

*

Vedr indvandringens omkostninger var de i 2001 30% af Danmarks und Sveriges Statsbudgetter. Mere her .
Det følgende er en folder udgivet af grundlovsforeningen Dansk Kultur.
Vedr. baggrunden for masseindvandringen: Se om Euromediterranien Processen.

Indvandringens-omkostningerStaten får et katastrofeunderskud på over 100 milliarder, forhøjer skatter og afgifter, skærer i hjælp til gamle og syge, lukker skoler og bruger ulandshjælpen på udgifter, som skyldes indvandring til Danmark fra fortrinsvis muslimske lande.
Allerede 2005 erkendte Jyllands-Posten: ”Den politiske og intellektuelle magtelite er sluppet af sted med i over 20 år at foranstalte en muslimsk storindvandring, der koster det offentlige 65-75 milliarder kroner om året og truer med at tage livet af den danske enhedskultur” (04.06.2005 s. 11). Fra 2011-12 er indvandringen og udgifterne løbet helt løbsk og passerer 100 mia!

Vollsmose som eksempel på, hvad skatteyderes penge bruges til:
Gratis bus og koncerter til indvandrere 2.844.402 kr, morgenvækning til trætte elever 1.880.855, bedre image 11.421.411, markedsføring 4.385.000, tre konsulenter 6.040.692, herunder ekstremisten Asma Abdol Hamid, drift 9.596.542, forsøg på at hindre hærværk 3.821.641, BonBon-Land mv. I alt 58.482.279 kr.
(Jyllands-Posten 18.02.2012).
Alene på boligforbedringer blev der i ghettoer brugt 48 mia. fra 1993-2011 og afsat 11 mia fra 2012 iflg. ministeriernes egne tal. (Den korte Avis 21.02.2012).

Vollsmose er blot én ud af 25 asylcentre - så tallet  58.482.279 kr., skal ganges med en tocifret faktor.

Også store summer doneret til enkeltpersoner
En kroatisk zigeunerfamilie har kostet Danmark 74 mio siden 1974. (The Korte Avis 17/12/2012). En bandeleder skal være under opsyn i asylcentret døgnet rundt - 7 millioner kroner om året (BT 15/02/2013). Men han er kun én af 52 udviste dømte personer, der bor på “tålt ophold” i Danmark.

Asylsager, der førte til opholdstilladelse, steg allerede i årene 2000-2008 fra 35.000 til 69.277. Antal asylcentre steg fra 7 til 25. (Danmarks Statistik 2011). ”Familiesammenføringer stiger i 2012 med tusinder pga. regeringens afskaffelse af pointsystemet og regeringens øvrige lempelser.”
(Advokater med speciale i familiesammenføring, Information 12.01.2012).
Udgifter for indvandrere på førtidspension eksploderer: ”Massiv stigning i antal indvandrede på førtidspension. Antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande, som er permanent arbejdsuduelige, er på 5 år steget med 51%, på Fyn med 68%. Kommunerne magter ikke at få dem i arbejde. 3% færre danskere kom på førtidspension.” (Berl. Tid. 02.01.2012).

Arbejdsløsheden bl. indvandrere fra ikke-vestlige lande eksploderer:
Fra 2010 til 11 er arbejdsløsheden blandt ikke-vestlige indvandrere, især muslimske, steget fra 46 til 54%. (Tekst TV nov. 2011). Af arbejdsduelige somaliere var 2009 kun 38% i arbejde, irakere og libanesere 41%, skønt staten præmierede kommuner med kr. 30.000 for at ansætte en indvandrer, en klar diskrimination af arbejdsløse danskere (Statistisk Årbog 2011).

Kriminalitetsomkostninger eksploderer: Over 70% af indsatte i ungdomsfængsler er af anden etnisk herkomst. Voldtægter steg i 2010 til 430, voldsforbrydelser til 18.000! (Danmarks Statistik 2010). Mænd fra Somalia, Marokko og palæstinensere er de mest voldelige. De begår bl.a. voldsforbrydelser 3-4 gange så hyppigt som gennemsnittet. (Jyllands-Posten 07.12.2010). ”Rekordmange blev fremstillet i Københavns Dommervagt i 2011. Næsten 70% var af udenlandsk herkomst” (1422 ud af 2099). (E.B. 10.02.2012, Rapp. fra Kbhs politi).

Nationalbanken advarer (kvartalsoversigt 2008): ”En stor del af indvandringen er sket fra mindreudviklede lande med lav erhvervsfrekvens og stort træk på de offentlige velfærdsydelser. Det har forværret de off. finanser. Hvis indvandring skal understøtte finansieringen af den off. sektor, skal det ske ved superindvandring. Det dækker over en person, som efter endt uddannelse går direkte på arbejdsmarkedet med en erhvervsfrekvens på 100, betaler skat som en dansker, undlader at tage familie med og forlader landet før pensionsalderen.”

PISA-undersøgelsen påviser massiv stigning i antal analfabeter:
I 2010 var 14% af børnene analfabeter, da de forlod folkeskolen. Men af 2.generationsindvandrere fra arabiske lande er hele 64% af børnene analfabeter, når de forlader en dansk folkeskole, hvorfor de ikke kan gennemføre en uddannelse. Antallet af gode læsere blandt disse faldt fra 7 til 6%. Indsatsen bl. indvandrerbørn betød, at danske børn (især de svage) blev svigtet. Trods dette udtalte undervisningsminister Morten Østergård (R) jan. 2012: ”Vi kan glæde os over, at gabet mellem unge af anden etnisk baggrund og danske er næsten udvisket.”

Antallet af muslimske indvandrere eksploderer
Hver ikke-vestlig indvandrer, der siden 1980’erne fik opholdstilladelse i Danmark, er nu blevet til 4, mens hver vestlig indvandrer kun er blevet til 2. En undersøgelse fra Ishøj har påvist, at 145 tyrkiske mænd, der kom til Danmark i 1969-70, var blevet til 2.913 personer i 2000 som følge af familiesammenføringer og fødsler. (Jyllands-Posten 24.06.2011). Indvandrere fra vestlige lande bidrager til det danske samfund med netto 34.000 kr. årligt til statskassen, mens indvandrere fra ikke-vestlige lande årligt koster samfundet 31.000 kr. i snit. (Rockwool Fonden, citeret i Jyllands-Posten 24.06.2011).

Stadig flere boligområder bliver ghettoer
I 2011 blev 4 nye boligområder udnævnt til ghettoer. Det skyldtes bl.a., at andelen af kriminalitetsdømte personer i dem oversteg grænsen på 2,7%, svarende til 3 gange så mange kriminelle som i Danmark som helhed.
(Jyllands-Posten 05.10.2011).

For at finansiere den dramatiske stigning i indvandringsudgifterne, må staten i 2012 låne over 100 milliarder, som skal tilbagebetales (og forrentes). Regeringen har strøget efterlønnen og hjælp til syge og gamle, nedlægger 300 skoler og pålægger industri og familier afgifter og skatter, der ødelægger konkurrenceevnen, lukker virksomheder og gør landet fattigt.
Som følge af indvandring af uintegrerbare folkegrupper steg arbejdsløshedsunderstøttelsen i 2009 til 36 mia, kontanthjælpen til 15 mia, boligstøtten til 12 mia, udgifterne til revalidering til 81 milliarder (Danmarks Statistik 2010) og er nu ude af kontrol.

TIL SAMMENLIGNING:
Årlige omkostninger for hele det danske forsvar: 21,0 milliarder
Årlige udgifter Kirkeministeriet: 0,6 milliarder
Årlige udgifter Miljøministeriet: 1,9 milliarder
Årlige omkostninger kultur, museer, teatre, biblioteker, osv.: 6,0 milliarder
Årlige omkostninger til kollektiv trafik: 10,5 milliarder
Årlige omkostninger til hele hospitalssektoren: 58,0 milliarder
Samlede indtægter fra dansk fiskeri: 2.9 milliarder
Indtægter fra landbrug, skovbrug og gartneri: 64,0 milliarder
Indtægter fra gas, olie, salt, kalk: 46,0 milliarder
(Statistisk Årbog 2011)

HVEM BETALER DE OVER 100 MILLIARDER FOR EN LØBSK INDVANDRING?
Etisk og moralsk falliterklæring:
Pengene tages fra de gamle og syge: Pengene hentes delvis ved at stryge hjemmehjælp fra gamle og syge og skære 19 milliarder af pensionerne.
Pengene tages fra de fattigste U-lande: ”de fattige lande skal betale for, at den nye regering vil give asylansøgere lejligheder og parcelhuse ved ankomsten til landet. Udflytningen betyder udgifter på 400 mio. på to år. Regeringen bruger alene i 2012 samlet 975 mio. ulandskroner på asylsystemet, penge, som de fattigste lande skulle have haft.” (Jyllands-Posten 21.12.2011).
Pengene tages fra Udkantsdanmark: Man bruger 2 milliarder kr. fra bl.a. landsbyggefonden, penge, som burde have været et løft for Udkantsdanmark, hvor huse forfalder, og skoler lukkes.
Pengene tages fra børnefamilierne: 300 skoler lukkes, børnehaver lukkes og fordyres. (DR nyheder jan. 2012)

SANDHEDEN SKJULES
Tekst Tv 04.01.2012: Socialminister Karen Hækkerup og regeringen har aflyst den indvandringsundersøgelse, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti søsatte for at belyse indvandringens omkostninger økonomisk og kulturelt. Hun udtaler: ”Nu er den tid heldigvis forbi.”

Dansk-Kultur-Folder-Barcelona-Euro-Mediterranean Kommentar
Dette er kun begyndelsen. De skildrede omkostninger er allerede nu et år senere pga. yderligere eksplosiv indvandring steget endnu mere. Men dette er også tilsigted af “vore” NVO-Politikere, der ønsker at nedrive den gamle verdensorden for at kunne opbygge deres kommunistiske og  sataniske Nye Verdensorden   efter Adam Weishaupt/Rothschilds recept. Bagved står Rockefellers Council on Foreign Relations samt hans Bilderbergere og Trilaterale Kommission – som udtrykt bl.a. ved det fremtrædende bestyrelsesmedlem i begge grupper, Goldman sachs direktør og tidl. EU-Kommissær, Peter Sutherland, Rockefellers Club of Rome og Tony Blairs regering samt den  danske regering – og EU – som udtrykt af Kommissær Cecilia Malmström.
Som om dette ikke var nok, vil EU Parlamentet nu lette erhvervelse af turistvisum for folk i lande uden for EU - især ældre og syge – forat skabe arbejdspladser i turistindustrien uden for sæsonen. At mange af disse indvandrere ikke vender tilbage eller vil være i stand til at blive sendt tilbage til deres udviklingslande, der ikke overholder EU s grundlæggende rettigheder, synes at være underforstået for at fremme vores økonomiske og kulturelle sammenbrud.