Hvordan Vi Betaler For At Få Indført Globalt Diktaturregime

Posted By Anders On October 11, 2008 @ 00:08 In Dansk, Euromed | No Comments

Hvem profiterer af den igangværende finanskrise?  EU? "Tider med økonomiske vanskeligheder har [1] fremskyndet integration. EU må sætte sig ud over fortidens svigt ". Skønt EU lige nu snarere synes i  [2] opløsningsfasen.
Hvem profiterer af sammenbruddet af den nuværende finansielle verdensorden for at skabe en ny, muligvis guldbaseret finansorden - som advokeret af CFR-illuministen, den tidligere FED-boss, [3] Alan Greenspan? Hvem skal føre "politiopsyn" med den kommende nye finasielle verdensorden? [4] IMF?
"Hvad, der har været vigtigst i denne krise mht. til global styring har været centralbankernes evne til at samarbejde hurtigt" ([5] US Council on Foreign Relations).

[6] Den 22 september 2008, sagde [7] kongresmedlem Marcy Kaptur i Repræsentanternes Hus (uddrag): Lad os lege Wall Street Redningsplan.
Regel Nr, 1:  Hast afgørelsen igennem. Legen skal times til at ske i ugen før Kongressen skal udsættes og blot seks uger før et historisk valg, så dine modstandere vil være optaget, pressede, distraherede, og have travlt.
Regel 2: Afvæbn offentligheden med frygt. Advar om, at hele det globale finansielle system vil bryde sammen, og verden vil falde hen i en anden Stor Depression. Kontroller medierne nok til at sikre, at offentligheden ikke vil bemærke dette. Redningsplanen vil gældsætte folket i generationer, og den  fratager dem billioner af dollars, de tjente og fortjener at beholde.
Regel 3:
Skjul for offentligheden og de fleste af Kongressen, hvem der arrangerer denne aftale. Kommuniker med offentligheden gennem lækager til medieinsidere. Begræns eventuelle åbne kongreshøringer. Kommuniker med kongressen via private telekonference-opkald. Forstærk den politiske angst ved at kontakte hvert enkelt politisk parti separat. Behandl medlemmer af Kongressen nedladende, fortæl dem om, at sagen er så kompleks, at de skal stole på de få insidere, der virkelig ved, hvad der foregår.
Regel 4:
Omstil opmærksomheden og hold folk forvirrede. Forvalt nyhedscyklus, så Kongressen og offentligheden ikke har tid til at undersøge, hvem destruerer et forsigtigt bank-system, der betjente Amerika så godt i 60 år efter den finansielle nedsmeltning af 1920'erne.
Regel 5: Altid huske på, at målet er at privatisere gevinster til nogle få og socialisere tabet til mange. I 30 år under den ene økonomiske skandale efter den anden har Wall Street-spillefuglene beholdt milliarder af dollars af deres gevinst og flyttet deres tab over på de amerikanske skatteydere.
Når denne redningsplan er på plads, vil grådighedsspillet begynde igen.

Dette inspirerende indlæg og Ms Kaptur's fascinerende kropssprog kan ses på denne [8] video.

19. sept 2008 pegede bloggen ”[9] Radio Utopie på flg. i en glimrende oversigt.

[10] Paulson-Bernanke redningsplanen som offentliggjort i New York Times omfatter nogle meget tankevækkende elementer (uddrag - mine kommentarer i parantes)
[11]
Sek. 2. … Ministeren bemyndiges til at købe på sådanne vilkår, som fastsættes af ministeren, pant-relaterede aktiver fra enhver finansiel institution, der har sit hovedkontor i USA.
(b) Ministeren er bemyndiget til at træffe sådanne foranstaltninger, som ministeren anser for nødvendige for at udføre bemyndigelserne i denne lov, herunder uden begrænsning:
(1) at udnævne sådanne ansatte, som måtte være påkrævet …;
(2) at indgå kontrakter …. uden henvisning til nogen anden bestemmelse i loven om offentlige kontrakter;
(3) udpegning af finansielle institutioner som finansielle agenter for regeringen, og de skal kunne udføre alle disse fornuftige opgaver i tilknytning til denne lov, som finansielle formidlere for regeringen, som måtte blive krævet af dem (Fed? Goldman Sachs? Morgan Stanley? JP Morgan ?)
(a) Ministeren kan til enhver tid, udøve de rettigheder, der modtages i forbindelse med pant-relaterede aktiver indkøbt i henhold til denne lov.
(b) Ministeren har myndighed til at administrere pant-relaterede aktiver indkøbt i henhold til denne lov.
(c) Ministeren kan til enhver tid, på vilkår og betingelser og til priser fastsat af ministeren, sælge, eller træde ind i værdipapirlån.

[12] Sek. 7. For omkostninger til administration af disse bemyndigelser kan ministeren bruge provenuet af salget af alle udstedte værdipapirer, herunder til betaling af administrationsomkostninger. (At lade de kriminelle Wall Street bankfolk forvalte skatteyderne penge endnu en gang er at lade ræven vogte gæs)
Sek. 8. Afgørelser truffet af ministeren i henhold til bemyndigelsen i denne lov  er forpligtet til agenturskøn, og kan ikke efterprøves ved en domstol eller en administrativ instans. ( "Hvad jeg gør med skatteyderpengene er ikke til offentlighedens søgelys. Det er så kriminelt, at jeg ikke ønsker at blive holdt ansvarlig for det!")

Kommentar
Paulson påtager sig finansielt diktatur på vegne af sine illuministiske chefer i Council on Foreign Relations, Bilderberg-gruppen og Goldman Sachs, hvis administrerende direktør og bestyrelsesformand han var, indtil han blev finansminister.

Og han vil give Wall Street forbryderne skatteydernes penge for deres værdiløse værdipapirer, som de allerede en gang har tømt for værdier samt sandsynligvis genansætte  det samme slæng til at forvalte amerikanernes faste ejendom, som han køber for en slik.
[13] Handelsblatt 7 Oct, 2008: "Som Fed meddelte, ønsker den usikrede kortfristede obligationer, for at købe såkaldte commercial papers i fremtiden og stille likviditet til rådighed for udstederne. Foranstaltningen er uhørt i FEDs næsten 100 års historie, fordi commercial papers på grund af krisen på de finansielle markeder ofte er blevet værdiløse."

[14] [15] The Mail Online 2 Oct, 2008Premierministeren har taget det usædvanlige skridt at ansætte bankfolk fra [16] UBS og N M Rothschild & Sons (begge Rothschildbanker) til at rådgive ham om en eventuel redningsaftale på 1.9 billioner pund uafhængigt af sin finansminister

Kommentar
Dette er Hegels opskrift på at indføre den Nye Verdensorden
1. Tese: Opret en finansiel krise ved at sænke renten hurtigt og lade alle uden midler købe fast ejendom og andre varer v.hj. a billige lån. Dermed vil efterspørgslen og dermed priserne uundgåeligt stige og bringe bankfolk en masse penge. Ikke kun i USA var det en bevidst politik. I sin valgkamp 2007 fortælles [17] Sarkozy at have anbefalet de fattigste franskmænd at optage masser af realkreditlån, idet han  klager over, at Frankrig var alt for lidt forgældet!

2. Antitese: Træk kreditter tilbage, træk værdier ud af ejendomsinvesteringsfonde og hæv renten hurtigt. Det efterfølgende fald af dårlige låns og huses værdier vil medføre en finansiel krise, der kan betales af skatteyderne og uddybes og udvides til en real-økonomisk krise af [18] markedsværdiangivelseskravet, der gør det umuligt for bankerne at låne til hverandre og dermed til deres kunder.

3. Syntese: I løbet af denne verdensomspændende krise vil alle kræve statens [19] ekspropriation af bankerne - eller det vil  ganske enkelt blive nødvendigt. Denne ændring kan håndhæves ved illuministiske politiske magthavere (Henry Paulsen/Fed-formanden Bernanke) ved regler, der giver dem [20] og den Nye Verdensorden diktatur ved  gennemtvunget lov ([21] dødstrusler mod Kongressen[22] ).

Syntesen er interessant: [23] Int. Herald Tribune 26 Sept: Den britiske premierminister Gordon Brown opfordrede fredag til "en ny global økonomisk orden" for at løse den finansielle krise, som i øjeblikket skaber uro på verdensmarkederne - se Browns Nye Verdensordenstale Tale i højre margin på denne blog også.

Som [24] Markus Angelicus (1997) skriver i sin glimrende undersøgelse af Rothschild's kontrol med verdens guld : "Hvis Rothschilds gennem LBMA (Londons Guldbarremarkedssammenslutning) operationer, rent faktisk skraber verdens guldleverancer sammen, ville de uden tvivl være i prima stand til at drage fordel af en valuta-krise - som de og Soros uden tvivl forventer, givet [25] Soros's påstande om, at de asiatiske, og dermed implicit alle Fiat valutaer, er principielt uholdbare.
Denne krise for bæredygtighed bekymrer allerede i Asien og vil utvivlsomt vaske over på Europa, England og USA." 
[26] Nationalbankens guld reserver er deponeret i. .. Bank of England,
Meget få ved hvor Norges og USA´s guld er (tilsyneladende ikke i Fort Knox).

Men  her er en interessant og kompetent forklaring på, hvorfor  Rothschild trådte ud af LBMA i 2004:"En anden mulig grund til Rothschilds udtræden er en overbevining om, at den bedste risiko/gevinst ratio  findes  i at  [27] købe guld og sølv til oplagring i en hvælving end ved at handle med dem på LBMA." For Rothschild erklærer også at ville fortsætte sine mineaktiviteter !!

[28] At gennemtvinge guldstandard med meget grove midler, fordi pengemængden derved er let at kontrollere,  er en gammel Rothschildstrategi. US-Præsidentvalget tabtes i 1896 af Rothschilds modstander på dette punkt.

Manglerne ved moderne globale kapitalisme er blevet brutalt udstillet i de seneste måneder. Hensigten er nu anstrengelser i retning af  [29] en  ny global arkitektur til at gennemtvinge reglerne .

Tidligere (EU's handelskommissær) Peter Mandelson: nye globale løsninger er nødvendige, fordi " maskinerne i den globale økonomiske styring knap nok eksisterer", og tilføjer: "Det er tid til en Bretton Woods for dette århundrede."
I det væsentlige måtte alle organisationer med kompetence til at føre politiopsyn med den globale økonomi omfatte repræsentanter for alle større lande - et FN for økonomisk regulering.

[30] Danny Gabay, en tidligere Bank of England økonom, foreslog, at svaret måske allerede er lige foran os, i form af Bank for International Settlements (BIS).

Bis er en Rothschild Bank. [28] Andrew Hitchcock noterer navnene på de Rothschild agenter, der stiftede BIS i 1930. Og han citerer Bill Clinton's mentor, prof. Carroll Quigley: "Den finansielle kapitalisme havde en vidtgående (plan), intet mindre end at skabe et verdenssystem af finansiel kontrol på private hænder i stand til at dominere det politiske system i hvert land og økonomien i verden som hele. Dette system skulle kontrolleres på en feudalistisk måde af centralbankerne i verden i forening.Toppen af systemet skulle være Bank for International Settlements i Basel, Schweiz . 

[31] Wikipedia: BIS er en international [32] organisering af centralbanker.

Kort og godt: Der er nu forslag om at gøre Rothschilds BIS til tilsynsmyndigheden i [33] verdensøkonomien - at virkeliggøre den Rothschilds drømme, som[34] sagde : "Tillad mig at udstede og kontrollere en nations penge, så er jeg ligeglad med, hvem der laver lovene."  

[35] The Telegraph, 8 Oct 2008: JK Galbraith skrev i 1954 om Det Store Wall Street Krak i 1929: "Mennesker er blevet snydt af andre mennesker ved mange lejligheder. Efteråret 1929 var måske første gang, at det lykkedes mennesker i stor skala at bedrage sig selv. Som nu forstod alt for få dette.
Mange, der forudså katastrofen , tav. Der var en sammensværgelse af tavshed."

Faktisk er den finansielle Nye Verdensorden allerede velfungerende,  idet 6 centralbanker sænkede deres renter i en samordnet aktion den 8 oktober 2008.

Her er et udpluk af, hvad formanden for det amerikanske Council on Foreign Relations, dvs det organ, der reelt regerer USA og dermed verden, [36] Richard Haas, skrev i 2006 om den Nye Verdensorden:
"Der er behov for regional og global styring, der omfatter andre aktører end staterne.

Stater skal være parate til at afstå nogen suverænitet til verdensorganer.

Nogle regeringer er villige til at opgive dele af suveræniteten for at imødegå truslen fra de globale klimaændringer osv.

Globaliseringen indebærer således, at suverænitet  ikke kun bliver svagere i virkeligheden, men at den skal blive svagere."

Og det bliver den så sandelig nu med finansiel verdensstyring.

Her er en [37] video , der viser Den Nye Verdensordens overordnede plan.

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=2868

URLs in this post:
[1] fremskyndet integration: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=auKGF3wZGv0o&refer=worldwide
[2] opløsningsfasen: http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=12381693
[3] Alan Greenspan: http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_standard
[4] IMF?: http://www.ft.com/cms/s/0/66454040-9663-11dd-9dce-000077b07658.html?nclick_check=1
[5] US Council on Foreign Relations: http://www.cfr.org/publication/17489/future_of_financial_power.html?breadcrumb=%2F
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/finanskrise.jpg
[7] kongresmedlem Marcy Kaptur: http://www.carrborocitizen.com/main/2008/09/25/for-the-record-92508/
[8] video: http://www.youtube.com/watch?v=S27yitK32ds
[9] Radio Utopie: http://www.radio-utopie.de/2008/10/07/der-finanzielle-reichstagsbrand-chronologie-eines-kalten-staat
sstreichs-durch-eine-inszenierte-krise/

[10] Paulson-Bernanke redningsplanen: http://www.nytimes.com/2008/09/21/business/21draftcnd.html?_r=3&oref=slogin&oref=slogin&
oref=slogin

[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/edderkop-i-spind.jpg
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/haj-surfer.jpg
[13] Handelsblatt 7 Oct, 2008: http://www.handelsblatt.com/politik/international/us-notenbank-vergibt-kredit-ohne-sicherheit;205724
9

[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/1222_nm_rothschild_logo.gif
[15] The Mail Online 2 Oct, 2008: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1065453/Brown-pressure-reveal-details-1-9trillion-bank-bail-
gamble.html

[16] UBS og N M Rothschild & Sons (begge Rothschildbanker): http://www.rothschild.de/investmentbanking/ibcred.asp?id=ib-financialinstitutions
[17] Sarkozy: http://france-licratisee.hautetfort.com/archive/2008/09/30/quand-le-grand-conducator-que-l-amerique-
nous-envie-distilla.html

[18] markedsværdiangivelseskravet: http://euro-med.dk/?p=2505
[19] ekspropriation af bankerne: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article4912334.ece
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/Gordon%2BBrown.JPG
[21] dødstrusler mod Kongressen: http://euro-med.dk/?p=2612
[22] ): http://euro-med.dk/?p=2602
[23] Int. Herald Tribune 26 Sept: http://www.iht.com/articles/ap/2008/09/26/news/UN-UN-General-Assembly-Brown-Economy.php
[24] Markus Angelicus (1997): http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild03.htm
[25] Soros's: http://euro-med.dk/?p=123
[26] Nationalbankens guld: http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Hist.nsf/side/Nationalbankens_guld_sendes_til_USA!OpenDocument
[27] købe guld og sølv til oplagring i en hvælving: http://www.goldensextant.com/commentary28.html
[28] At gennemtvinge guldstandard: http://iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Bankers.htm
[29] en  ny global arkitektur til at gennemtvinge reglerne : http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/3155563/Global-financial-crisis-doe
s-the-world-need-a-new-banking-policeman.html

[30] Image: http://euro-med.dk/billeder/BIS%20in%20Basel.jpg
[31] Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_for_International_Settlements
[32] organisering af centralbanker: http://www.bis.org/about/arch_guide.pdf
[33] Image: http://euro-med.dk/billeder/kloden-i-bilderbergs%20h%C3%A6nder.jpg
[34] sagde: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/house_of_rothschild_final_warnin.htm
[35] The Telegraph, 8 Oct 2008: http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/jeffrandall/3154882/Remember-1929---what-seemed-to-be-the
-end-was-only-the-beginning.html

[36] Richard Haas, skrev i 2006 om den Nye Verdensorden: http://www.cfr.org/publication/9903/sovereigntyandglobalisation.htm
[37] video: http://www.youtube.com/watch?v=HrL6IhVKQGw