Euromediterranien/Eurabia bag arrestordren mod Lionheart

Posted By Anders On January 10, 2008 @ 00:28 In Dansk, Euromed | No Comments

 [1] D. 29, 2007 havde det danske MEP, [2] Mogens Camre,  en grim fornemmelse under en afstemning i Europaparlamentet:"Under afstemningen havde jeg den følelse, at flertallet var ved at underskrive Europas dødsdom."  Naturligvis var det ikke det, de tænkte. De troede, at de befæstede Europas værdier, for de vil ikke se i øjnene at dette (længe eksisterende) papir ([3] The Charter[3] of Fundamental Rights of the EU) tilstår lige adgang for en langt mere brutal og selvsikker kultur, der ønsker at tilintetgøre det meste af, hvad der står skrevet i charteret… Vi har en flertalsbeslutning i Rådet, og EU Parlamentet besluttede sig til at forbyde det Europa, som kun har overlevet ved at udelukke og forskelsbehandle dem og det, som som ikke ønsker vor kultur"  

I kølvandet på Lionheart skandalen er nu [4] blogosphæren ved at mobilisere i[4] England, USA og på det europæiske kontinent for at gøre den skændige, EU-støttede undertrykkelse af ytringsfriheden, alias "politisk korrekthed" kendt for offentligheden.
Og allerede for 3 mdr. siden blev [5] 571 slovenske journalister trætte af at være underlagt regeringscensur i den politiske korrektheds navn. De protesterede - fik intet svar og har nu henvendt sig til Europas regeringsledere om problemet. Naturligvis uden svar.

Men hvordan gik det så galt?                    

Vore medier har hidtil været totalt tavse om opbygningen af et sandt uhyre, en vampyr, som nærer sig på vor 1000-årige kultur og suger vore åndelige modstandskraft ud: vor kristne kultur. Navnet på dett uhyre er [6] Euromediterranien Projektet, alias Eurabien – som er ved at vokse sig meget værre end beskrevet af Bat Ye´or i 2005.

Hvis vi ikke afslører denne mangehovedede Hydra så at folk forstår det og vender sig imod det i stemmeboksen, har vi allerede det 4. Rige for bestandig.

Som del af den Nye Verdensorden, der blev annonceret 5 gange af [7] Præs. Bush sen. 1990-91 er EU nu ved at fjerne alle hindringer for en sammensmeltning af Europa med de 9 muslimske "partner lande" og med nytilkomne muslimske lande på Vestbalkan og derudover Mauretanien og formentlig også Libyen, så at fællesmarkedet og integreringen i vor økonomi kan begynde i 2010- som aftalt i [6] Barcelona Erklæringen af 1995.

Naturligvis har vi ikke fået noget somhelst at vide om det! Ej heller, at EU i  [8] Napoli d.  2. -3. decbr. , 2003 lovede disse "partnerlande" EUs 4 grundlæggende rettigheder - herunder fri muslimsk indvandring til Europa! 

D. 27 juli 27, 2005 indskærpede EU the Joint action/96/443/JHA sf 15. Juli 1996, vedtaget af Rådet på basis af  Artikel K.3 i Traktaten om den Europæiske Union vedr. handling mht. at bekæmpe racisme og fremmedfrygt.

Medlemstater skal anvende denne Joint Action i samenhæng med sådanne forpligtelser.

Denne stærkt undertrykkende resolution blev  [9] yderligere skærpet d.18. juli, 2007  med Rammebeslutningen om bekæmpelse af racisme og fremmedfrygt: "Formålet med denne rammebeslutning er at sikre, at i EU er  racisme og fremmedfrygt strafbare med effektive, forholdsmæssige og afskrækkende straffe, som kan give anledning til udlevering eller overgivelse. At forbedre og opmuntre juridisk samarbejde."
Og blandt de rædsomme og strafbare handlinger er:  "offentlig omdeling af pjecer, billeder eller andet materiale , der indeholder udtryk for racisme eller fremmedfrygt" .
"at lede en racistisk eller fremmedfrygtende gruppe" 

Følgende forslag blev [10] vedtaget i 2001- "kampen mod racisme og fremmedfrygtende indhold på internettet. Som henvist til i Kommissionens meddelelse om Cyber-forbrydelse er et bekymrende spørgsmål spredningen af racistisk og fremmedfrygtende materiale på internettet."

"D.15. juli 1999 var antallet (af "racistiske og fremmedfrygtende" hjemmesider) yderligere tiltaget, til over 2100. Men i virkeligheden anser forskere dette tal for at være undervurderet betydeligt. Racistiske hjemmesider er meget tit lokaliseret i ikke-EU lande, især i USA."

"Det nye i forbindelse med Joint Action er, at i stedet for at anklage disse former for adfærd eller at nedgøre dem, pålægges medlemslamdene nu at tage skridt til at straffe disse adfærdsformer som kriminelle forseelser".

"Hvert medlemsland skal [11] tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at forseelserne , der henføres til artikel 4 (a) og (f) skal straffes med frihedsberøvelse på ikke mindre end 2 år. Dette  gælder (a): offentlig anstiftelse til vold eller had  for et racistisk eller fremmedfrygtende formål eller til nogen som helst anden racistisk eller fremmedfrygtende adfærd, som kan forvolde væsentlig skade for individer eller grupper.
og (f) at lede, støtte eller deltage i en racistisk eller fremmedfrygtende gruppes aktiviteter, med den hensigt at bidrage til organsationens kriminelle aktiviteter."

"Medlemstater skal sikre, at hjælpe- eller alternative straffe så som berøvelse af borgerrettigheder, samfundstjeneste, eller deltagelse i træningskurser eller offentliggørelse af dele af eller hele dommen kan pålægges for de forseelser, der er henført til artiklerne 4 og 5." 

"Medlemstater skal sikre, at bøder kan pålægges eller betaling til velgørende formål accepteres mht. forseelser i artiklerne 4 og 5."

Prøv nu et øjeblik at tænke tilbage på Hitlers 3. Rige og glem nutiden. Mod hvem ville De instinktivt tro, at sådanne love var rettede?

Vend så tilbage til nutiden. Hvem, tror De, er disse love ikke rettede imod? 

Tænk igen: Hvem er vore egentlige fjender? Er det ikke dem, som slipper de uforenelige muslimske elementer ind i vore samfund?

Hvem undertrykker, kriminaliserer og straffer vore forfatningssikrede rettigheder som ytringsfrihed, selvforsvarsret og retten til selv at vælge vor fremtid - og gør med et pennestrøg os, som beskytter forfatningen, til forbrydere?

Hvem lader til gengæld de muslimske lovbrydere gå fri og lader dem trods deres stadigt tiltagende racisme mod os ustraffede? Hvem har afskaffet ligheden for loven?

Er de virkelige misgerningsfolk ikke eurokraterne og vore politikere, som misagter vore gamle frimandslove? Islam er aldrig farligere, end vore politikere tillader!

Hvis du tænker sådan, er du allerede hjemfalden til straf, lige som Lionheart.
Protester derfor, så længe du endnu kan. Det er måske sidste chance.

Bombardér Prime Minister Gordon Brown med e-mails pga. Lionheart.  [12] Her er hans e-mail adresse.
Her er [13] mere om Lionheart.

Måske vil en dansk dommer være forstående og dømme utilfredse borgere mildt. Men hvis danskerne stemmer retsforbeholdet væk i næste afstemning, bliver sådanne borgere evt. dømt af en nidkær dommer i Bruxelles. 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=285

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/Map-Eurabia.jpg
[2] Mogens Camre: http://jp.dk/meninger/breve/article1191580.ece
[3] The Charter: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
[4] blogosphæren ved at mobilisere: http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/01/rosetta-stone-for-lionheart.html#readfurther
[5] 571 slovenske journalister: http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/01/slovenian-journalists-speak-out-against.html#readfurther
[6] Euromediterranien Projektet: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/bd.htm
[7] Præs. Bush sen. 1990-91: http://www.threeworldwars.com/nwo-timeline2.htm
[8] Napoli d.  2. -3. decbr. , 2003: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf/naples/index.htm
[9] yderligere skærpet: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l33178.htm
[10] vedtaget i 2001: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_d
oc=COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=664

[11] tage de nødvendige forholdsregler: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0664en01.pdf
[12] Her er hans e-mail adresse.: http://www.number-10.gov.uk/output/Page1.asp
[13] mere om Lionheart.: http://euro-med.dk/?p=265