Resumé: Den “socialistiske” danske statsminister, tidligere roterende præsident for EU, Bilderberger og medstifter af George Soros’ European Council on Foreign Relations, har en mand, Stephen Kinnock, søn af tidligere EU-kommissær og formand for Labour, Neil Kinnock, og MEP samt Europaminister Glenys Kinnock. Stephen boede i Schweiz og arbejdede for NVOs kapitalistiske / korporative WEF (Davos), men opholder sig længe i Danmark og arbejder derfra. Under de gældende regler var han skattepligtig i Danmark - men betalte ingen skat der. Stor skandale i aviserne! Men SKAT København gjorde sagen legal: ændrede hemmeligt - sandsynligvis efter politisk pres – midt i sagen den hidtidige 18-års regel, som gjorde manden skattepligtig i Danmark – så han pludselig ikke var skattepligtig, skønt andre i samme situation var det. Hvorpå SKAT Kbhvn. s chef og hans assistent,  ifølge tidligere minister Karen Jespersen fik gode forfremmelser.

At EU lider hårdt under korruption er velkendt.

Det danske MEP, Morten Messerschmidt, har ikke meget godt at rapportere om EU-systemet: spild af penge på forfængelighedens alter afspejles af, at både EU-Parlamentet og EU-kommissionen i medlemslandene og USA opretholder separate informationskontorer ( bortset fra det faktum, at EU nu er ved at opbygge et ambassade-system som supplement til de nationale ambassader i hele verden). Undertiden  eksisterer Parlamentets og Kommissionens kontorer under samme tag.

EU har mindst 52 agenturer, institutter, direktorater og tænketanke - lad os kalde dem gevækster - som for øjeblikket koster knap 20 milliarder kroner om året. Langt de fleste er overflødige, og blev de nedlagt, ville kun de ansatte lægge mærke til, at de var borte.

Tag for eksempel EIGE, Det Europæiske Institut for Ligestilling. EIGE koster skatteborgerne knap 58 millioner kroner i år. Men EU betaler i forvejen til andre instanser med samme opgave: EU-kommissionen har sit Rådgivende Organ for Ligestilling, hvori der sidder 68 medlemmer. EU-parlamentet har sit ligestillingsudvalg FEMM, hvori der sidder 74 EU-parlamentarikere. EU betaler i forvejen til European Women’s Lobby, der er en platform af utallige kvindesags- og ligestillingsforeninger. Og hertil kommer alle de nationalt finansierede organisationer.

Men hvad er det så, skatteborgerne får for de 58 millioner EU-kroner om året til instituttet EIGE?  Talløse rapporter, som “Køn, ligestilling og klimaforandringer”  i EU. Nogle uddrag fra afsnittet “Klimaforandringernes køns-dimension”:
“Klimaændringernes kønsdimension har ikke hidtil fyldt meget i debatten i EU og de øvrige industrilande, men det er et vigtigt spørgsmål, der bør undersøges, idet de socialt konstruerede roller og identiteter såvel som den underliggende magtfordeling påvirker den måde, hvorpå kvinder og mænd bidrager til, oplever og reagerer på klimaforandringer.”
“En af forskellene er, at flere kvinder end mænd bliver hårdt ramt af ekstreme vejrfænomener.”  “Omfanget af pleje- og pasningsarbejde vil muligvis blive øget som følge af klimaændringernes sundhedsmæssige virkninger eller som følge af naturkatastrofer og således lægge yderligere pres på dem, der har hovedansvaret for dette arbejde.” “De få kvantitative data, der foreligger, antyder, at kvinder udleder færre drivhusgasser end mænd.” “Der er en tendens til, at kvinder rejser på en mere bæredygtig måde end mænd.” “Kvinder er i højere grad afhængige af offentlige transportmidler, da færre af dem har bil”
“Kvinder anvender som regel mere tid indendørs … og er således mere afhængige af rumopvarmning.” “Kvinder går i højere grad end mænd ind for politiske indgreb for at reducere privatbilismen.” Hertil kommer så penge til kritik af diskrimination som følge at ensidige roller til aldrende skuespillerinder og en rapport om, at der ikke er muslim-problemer i det pragtfulde Babelstårn, Malmø, hvor der tales 130 sprog og 40% har indvandrerbaggrund. Rosengårdsoptøjerne og volden skyldes blot at unge keder sig! (Hvorfor har de mon ikke engageret sig og arbejder ligesom vi?)

Rapporten mere end antyder, at kvinder er opmærksomme på klimaforandringer, mænd nærmest ligeglade, derfor skal flere kvinder have politisk indflydelse, før vi går under. Går man imidlertid ind og ser de to køns besvarelser af spørgsmål, er forskellene minimale! Men alt dette bavl lykkes det EIGE at strække ud til 28 sider.

Alle steder i EU ses disse gevækster, der overlapper hinanden, som ingen gavn gør. Men de bliver aldrig beskåret, tværtimod. De 52 EU-gevækster koster i dag knap 20 milliarder kroner om året. Det er en stigning på 33 procent siden 2010! Ubrugelige og ulæste rapporter vil blive ved at flyde i en strid strøm, mens skatteborgerne må spænde livremmen ind.

Messerschmidt skriver videre:  5,4 millioner fra EU’s strukturfond brugt til Elton John-koncert. D. 29. Sept. skrev Messerschmidt om Catherine Ashton , at EU´s uduelige Høje Repræsentant/Udenrigsminister er snoskforvirret, uduelig og almindeligt foragtet samt uendeligt dyr: Catherine Ashton får 2.912.000 kroner om året inklusive tillæg. Når hun en dag forlader EU, efter 5 år som udenrigsminister og 1 år som handelsminister, vil hun få 585.000 kroner om året i pension. Og den dag hun pakker, vil hun få 4.144.000 kroner på én gang til flytteudgifter og gyldent håndtryk. Hun er verdens højest betalte kvindelige bureaukrat.

Alligevel har ingen vælger nogen sinde, noget sted, valgt Catherine Ashton til noget som helst. Hun blev kasserer i Antiatombevægelsen, som havde Sovjetunionens bevågenhed, muligvis også økonomisk.  Pludselig i 1999 blev hun løftet op fra anonymiteten af Tony Blair og gjort til baronesse. Osv.

*

At EU-systemet er gennemkorrupt er gentagne gange beskrevet på denne blog og her og her og her og her og her og her.

Thorning-kinnock

For tiden kommer der flere og flere spørgsmål omkring Stasminister Helle Thorning-Schmidts  mands, Stephen Kinnock´s, skatteforhold, som en kommende statsminister måtte forventes at have kendt besked med. Wikipedia:  Kinnock er søn af den tidligere EU-kommissær og formand for Labour-partiet, waliseren Neil Kinnock, og tidligere europaparlamentsmedlem og europaminister, Glenys Kinnock.  Spørgsmålet har været rejst, om Kinnock´s livsinteresse ligger i Schweiz, hvor han bor, eller i Danmark, hvor han opholder sig længe. Men det sidste er: Der blev pludselig lavet ændring af gældende skatteregler: BT 21. Okt. 2012 skriver: Efter de tidligere regler fastlagt af både Landsskatteretten og Skatterådet skulle Kinnock betale Skat i Danmark, hvilket ikke er sket. Det ville have fremgået af Skats afgørelse, hvis ikke den 18 år gamle retspraksis midt i sagsbehandlingen var blevet underkendt af en gruppe embedsmænd, som pludselig kaldte mange års retspraksis ’en fejl’
Blev Skat presset politisk i behandlingen af sagen?

Tidl. minister Karen Jespersen og tidl. statsminister spindoktor, Ralf Pittelkow, Den Korte Avis 21 Okt. 2012: Den ny fortolkning gjaldt jo ikke kun Kinnock, men alle i en tilsvarende situation. Herunder folk, der efter den gamle fortolkning var blevet erklæret skattepligtige. Deres sager skulle måske genoptages.
Men de fik ingen besked. Der blev intet meddelt i offentligheden om den ændrede fortolkning. Der stod intet i den ny vejledning om, at der var sket en ændring. Kbhvn. s skattechef orienterede end ikke Skatteministeriets departementschef .  Han bliver nu forfremmet til en nøglepost i forbindelse med den ny struktur på skatteområdet. Det samme gør hans højre hånd. Skattechefen er den regionale leder, der opnår den største forfremmelse.

Helle Thorning– Schmidt var roterende EU-præsident i 1. halvår af 2012, er Bilderberger og dermed med i den uvalgte klike, der styrer vestens regeringer (til at styre en multinational organisation hyrer man de bedste? folk) og her samt medstifter af Rothschild-agenten, George Soros´ European Council on Foreign Relations, en aflægger af den tilsvarende “usynlige regering” i USA. Endvidere tidligere EU-parlamentsmedlem.

Det danske medlem af EU-parlamentet, Morten Messerschmidt, har pr. 19 Okt. 2012 skrevet 46 artikler i løbet af lige så mange dage i Jyllands-Posten om EU-systemets korrupthed. Nedenfor et lille udpluk:

Euposter-hammer-seglMEP Morten Messerschmidt, Jyllands-Posten 19 Okt. 2012: EU har mindst 52 agenturer, institutter, direktorater og tænketanke - lad os kalde dem gevækster - som for øjeblikket koster knap 20 milliarder kroner om året. Langt de fleste er overflødige, og blev de nedlagt, ville kun de ansatte lægge mærke til, at de var borte.

Tag for eksempel EIGE, Det Europæiske Institut for Ligestilling. EIGE koster skatteborgerne knap 58 millioner kroner i år. Men jeg må gøre opmærksom på, at EU i forvejen har og betaler til andre instanser med samme opgave: EU-kommissionen har sit Rådgivende Organ for Ligestilling, hvori der sidder 68 medlemmer. EU-parlamentet har sit ligestillingsudvalg FEMM, hvori der sidder 74 EU-parlamentarikere. EU betaler i forvejen til European Women’s Lobby, der er en platform af utallige kvindesags- og ligestillingsforeninger. Og hertil kommer alle de nationalt finansierede organisationer.

Venstre: Denne EU-plakat viser Adam Weishaupts og Club of Rome - hvis æresmedlem Mikhail Gorbatjov er - samt Council on Foreign Relations´ multikulturelle NWO. Læg mærke til hammer og segl øverst på dette billede - symbolet på på et af de grusomste diktaturer, verden har været vidne til, Sovjetunionen. Med rette kalder den sovjetiske systemkritiker, Wladimir Bokowsky EU for EUdSSR.

Men hvad er det så, skatteborgerne får for de 58 millioner EU-kroner om året til instituttet EIGE? Rapporter. Talløse rapporter, som “Køn, ligestilling og klimaforandringer”.  Rapporten handler om kvinder og klimaforandringer her, i EU. Nogle uddrag fra afsnittet “Klimaforandringernes køns-dimension”:
“Klimaændringernes kønsdimension har ikke hidtil fyldt meget i debatten i EU og de øvrige industrilande, men det er et vigtigt spørgsmål, der bør undersøges, idet de socialt konstruerede roller og identiteter såvel som den underliggende magtfordeling påvirker den måde, hvorpå kvinder og mænd bidrager til, oplever og reagerer på klimaforandringer.”
“En af forskellene er, at flere kvinder end mænd bliver hårdt ramt af ekstreme vejrfænomener.”Omfanget af pleje- og pasningsarbejde vil muligvis blive øget som følge af klimaændringernes sundhedsmæssige virkninger eller som følge af naturkatastrofer, og således lægge yderligere pres på dem, der har hovedansvaret for dette arbejde.” “De få kvantitative data, der foreligger, antyder, at kvinder udleder færre drivhusgasser end mænd.” “Der er en tendens til, at kvinder rejser på en mere bæredygtig måde end mænd.” “Kvinder er i højere grad afhængige af offentlige transportmidler, da færre af dem har bil
Kvinder anvender som regel mere tid indendørs … og er således mere afhængig af rumopvarmning.” “Kvinder går i højere grad end mænd ind for politiske indgreb for at reducere privatbilismen.

Rapporten mere end antyder, at kvinder er opmærksomme på klimaforandringer, mænd nærmest ligeglade, derfor skal flere kvinder have politisk indflydelse, før vi går under. Men går man ind og ser de to køns besvarelser af spørgsmål, er forskellene minimale! Men alt dette bavl lykkes det EIGE at strække ud til 28 sider.

En 64 siders rapport, der mundede ud i dette udkom om Diskrimination af ældre kvindelige skuespillere og de stereotype roller, de bliver sat i. Her brugte EU 1,1 millioner kroner, som blev foræret til Det Internationale Skuespillerforbund (FIA), der afholdt fem seminarer og en konference:
“Det blev besluttet at anskue diskriminations-problematikken fra de ældre kvindelige skuespilleres perspektiv, idet deres karrieremuligheder begrænses af deres køn og alder. Dette kan, mener EU-kommissionen, give anledning til diskrimination, og bør tages op på europæisk plan. Skuespillernes fagforeninger har en central rolle i bekæmpelsen af køns-stereotyper gennem tæt samarbejde med alle medier og underholdningsindustrier. Det bør resultere i en realistisk fremstilling af kvinders egenskaber og potentialer i et moderne samfund og undgå yderligere fremstilling af kvinder på en nedgørende og fornærmende måde.”

Alle steder i EU ses disse gevækster, der overlapper hinanden, som ingen gavn gør. Men de bliver aldrig beskåret, tværtimod. De 52 EU-gevækster koster i dag knap 20 milliarder kroner om året. Det er en stigning på 33 procent siden 2010! EU-eliten vil blive ved at løfte de mest banale emner op til fælles-europæiske dimensioner. Og de, der får deres levebrød, deres rejser, diæter, konferencer, hotelophold, afspadsering og overarbejdsbetaling via gevæksterne, vil blive ved at lede efter nye områder, de kan brede sig over, så showet kan fortsætte. Ubrugelige og ulæste rapporter vil blive ved at flyde i en strid strøm, mens skatteborgerne må spænde livremmen ind.

Morten Messerschmidt MEP, Jyllands-Posten 16. oktober, 2012:  EUROFOUND står for “Europæisk stiftelse for forbedring af livs- og arbejdsforhold”. EUROFOUNDs områder er overlappet af 3-4 andre EU-gevækster, og bruger sine 152 millioner kroner om året på at stikke næsen i alt. Og gør det. Så EUROFOUND har brugt et ukendt antal millioner kroner på at få skrevet en mængde rapporter om integration af indvandrere i europæiske hovedstæder og storbyer.
En af rapporterne hedder hedder “Intercultural policies and intergroup relations” og er et såkaldt case-study af integrationen af indvandrere i Malmø.

European Union Tower of BabelForfatterne beskriver begejstret, hvordan Malmø i dag er et rent Babelstårn med 174 nationaliteter og 130 sprog, og at knap 40 procent af byens næsten 300.000 indbyggere har en indvandrer-baggrund. Den svenske version af informations-frihed tillader ikke at opregne etnisk og religiøst tilhørsforhold, men det mest almindelige drengenavn i Malmø har siden 2004 været “Muhammed”. Og rygtet siger, at netop i Rosengården i Malmø, der er målet for den videnskabelige rapport, bor der en hel del ny-svenskere med islamisk grundholdning.  I hvert fald har 85 procent her en indvandrerbaggrund.
Det var også i Rosengården, at der var flere dages optøjer og gadekampe med afbrænding af biler og institutioner som i de franske forstæder, da en moské blev lukket. Det kalder rapporten “sociale uroligheder”.

Malmø er også kendt for, at byens cirka 1500 jøder har fået det meget svært i de sidste ti år. De bliver forulempet på gaden, spyttet på, og der har været et par benzinbombe-angreb på deres synagoge. Om det skriver rapporten: “Man mener, at urolighederne i Gaza i 2008 førte til inter-religiøs konflikt på gaden og i klasseværelserne.”  “Der er forlydender  - dog ikke bekræftede - om spændinger mellem jøder og muslimer, ligesom der er bekymringer for den potentielle vækst af en højreorienteret anti-indvandrings-bevægelse”. Talsmænd fra Islamisk Trossamfund i Malmø siger i rapporten, at ingen religiøse personer var involveret, men at der er tale om socio-økonomiske forhold. Integrationscenteret i Malmø mener, at “hændelserne skyldes unge, der keder sig” og altså ikke muslimsk jødehad.
Malmøs socialdemokratiske borgmester Reepallus har ellers sagt, at Sveriges jøder “…selv kunne siges at være årsagen til overgrebene, idet de ikke klart distancerer sig fra Israel,” og mener, at Malmøs jøder “…er under ledelse af partiet Sveriges-Demokraterne” (der protesterer mod masseindvandringen), men det kan man dog ikke læse i rapporten.Louise Weiss Building

Til gengæld har Malmøs muslimer selv sårede følelser, som rapporten (eller jeg) ikke tøver med at give videre:  Muslimer er “blevet udsat for upassende sprogbrug og kulturel ubetænksomhed fra enkelte politifolk. Det forekom især under uroen i Rosengården i december 2008. Denne opførsel blev knyttet til politifolk fra andre byer (en parallel til vores berygtede jyske knippelsvingere?), men også medlemmer af Malmøs politistyrke opførte sig upassende. Da svensk TV afslørede politiets upassende opførsel, øgedes spændingerne.”

Ifølge rapporten menes Malmø ikke at have særlige problemer med hverken islamiske ekstremister, og æresdrab og blodhævn afvises som et muslimsk fænomen, om end rapporten refererer til, at flere muslimske end ikke-muslimske kvinder i almennyttige boliger falder ned fra deres altaner.

Kommentar: Jyllands-Posten 15 Okt. 2012I årets første ni måneder har 29.713 personer søgt asyl i Sverige, og det er en stigning på 48 procent i forhold til samme periode sidste år. Samtidig viser flygtningestrømmen ingen tegn på at stilne af, meddeler de svenske udlændingemyndigheder. I Danmark kommer de fleste asylansøgere pt. fra Somalia, Syrien og Afghanistan. Til og med august i år har 3.731 personer søgt asyl i Danmark. (Imidlertid kan de, der har fået asyl i Sverige problemløst slå sig ned i Danmark pga. Schengen-aftalen).

Tidl. minister Karen Jespersen og tidl. statsminister-spindoktor Ralf Pittelkow d. 19 Okt. 2012:   Ifølge PET sendes der årligt 10 milliarder kroner fra Danmark til ikke-vestlige lande. På fire år er der sendt 1,4 milliarder kroner alene til Somalia.
For et par dage siden kom det frem, at en stor gruppe dansk-somaliere i årevis havde snydt massivt i skat. Af en stikprøve på 269 havde de 248 fået fradrag på 12,5 millioner kroner, de ikke havde ret til. I realiteten ved myndighederne ikke meget om, hvor disse penge forsvinder hen. Terrorfinansiering er noget af det sværeste at dokumentere, siger terrorforsker Søren Hove.
NATO/EU-støttede oprør i Syrien, Afghanistan og  Libyen, jager flygtninge til EUs bedste velfærdssystemer – hvilket også er nøje planlagt og her og her.

Morten Messerschmidt, Jyllands-Posten 14 Oct. 2012: EU har pumpet over 15 milliarder kroner ind i røverstaten Kosovo siden 1999. Sidste år alene 50 millioner kroner - til trods for, at EU har mistet hundreder af millioner kroner i svindel og tyveri til røverklanerne, der sidder på magtapparatet. De fleste penge er sporløst forsvundet, blandt andet i FN’s labyrinter, og EU’s revisorer har efterhånden opgivet.

EU’s penge til Kosovo blev indtil 2008 administreret af FN’s mission i landet, UNMIK, som skulle styre opbygning af den offentlige sektor gennem “Kosovo Trust Agency”. Det var en dårlig idé; de lokale albanske FN-folk stjal som ravne, en enkelt så meget som 32 millioner kroner.
I 2002 advarede EU’s revisorer mod massiv svindel, blandt FN-staben og Kosovos nye albanske magthavere; det samme gjorde KPMG’s konsulenter i 2005, og i 2006 kunne de albanske myndigheders egen revision ikke selv gøre rede for alle pengene. Eftersom de ansatte “konsulenter” var ansat af FN kunne de ikke retsforfølges af EU - selv om det var EU’s penge, de havde neglet.
En FN-undersøgelse, hvori EU’s anti-svindel-korps OLAF deltog, undersøgte 50 sager og fandt tyveri i 12. Af dem blev de 11 overladt til FN i Kosovo at tage sig af, den ene sag til OLAF.
Medlemmer af EU-parlamentet har forsøgt at holde fast i sagen. Men FN har nægtet at samarbejde; for - ret skal være ret - I FN har de et endnu mere afslappet forhold til “andre folks penge”, end EU.

Eu-parliament-office-in-scotlandEu-commission-office-scotlandMEP Morten Messerschmidt, Jyllands-Posten 12 Oct. 2012: EU-kommissionen har informationskontorer i alle 27 medlemsstater. Men - det har EU-parlamentet også. EU-parlamentets udgifter til sine 34 selvstændige informationskontorer i EU er cirka 350 millioner kroner (om året).

Left: EU Parliament office in Scotland.  Right: EU Commission office Scotland.

Den dobbelte EU-repræsentation handler ikke om arbejdsmængde eller effektivitet men om forfængelighed og selvfølelse - og du betaler. I EU-parlamentet dominerer de politiske blokke, der arbejder for Europas Forenede Stater (fra socialdemokrater over liberale til såkaldte konservative) i overtal. EU-borgernes ligegyldighed og foragt piner parlamentarikerne (dog ikke mig) dagligt. De føler sig underkendte og er altid jaloux på de meget mere magtfulde og selvsikre embedsmænd  i EU-kommissionen. Derfor vil EU-parlamentet have sine helt egne informationskontorer med egen stab, selv om de nogle steder, som i London og København, bor under tag med EU-kommissionens repræsentation.

Ja, i nogle EU-lande - Spanien, Tyskland, Frankrig, Italien og Storbritannien - har EU-parlamentet hele to informationskontorer. De mest dyre er i Storbritannien til 41 millioner kroner og Frankrig til 25 millioner kroner.

Selv om EU-parlamentet har sit officielle sæde i Strasbourg (det unødige rejsecirkus, jeg har fortalt om, som koster EU-borgerne mindst 1,5 milliarder kroner om året), så har EU-parlamentet skam også et informationskontor dér i Strasbourg, som koster 10,5 millioner kroner om året - foruden informationskontoret i Bruxelles, hvor de fleste aktiviteter foregår, til 9 millioner kroner om året.

Og for at USA ikke skal glemme, at der i Europa er et meget, meget vigtigt parlament - så har EU-parlamentet også sin egen repræsentation dér. Ikke, fordi det giver mening, men fordi det giver en følelse af betydning. Men det er en følelse, du betaler for.

Catherine-ashtonMesserschmidt pr. 19. okt. 2012: Dag 34: 5,4 millioner fra EU’s strukturfond brugt til Elton John-koncert. D. 29. Sept. skrev Messerschmidt om Catherine Ashton (t.h. poserer som helgen – som sa mange andre EU-pampere), EU´s uduelige Høje Repræsentant/Udenrigsminister, at hun er snoskforvirret, uduelig og almindeligt foragtet samt uendeligt dyr: Catherine Ashton får 2.912.000 kroner om året inklusive tillæg. Når hun en dag forlader EU, efter 5 år som udenrigsminister og 1 år som handelsminister, vil hun få 585.000 kroner om året i pension. Og den dag hun pakker, vil hun få 4.144.000 kroner på én gang til flytteudgifter og gyldent håndtryk. Hun er verdens højest betalte kvindelige bureaukrat.

Alligevel har ingen vælger nogen sinde, noget sted, valgt Catherine Ashton til noget som helst. Hun blev kasserer i Antiatombevægelsen, som havde Sovjetunionens bevågenhed, muligvis også økonomisk.  Pludselig i 1999 blev hun løftet op fra anonymiteten af Tony Blair og gjort til baronesse. Osv.

Kommentar
Verdenskommunismen med dens bureaukrati fremmes på vor bekostning af den Nye Verdensordens EU. Men hvad gør det altsammen? Nordeuropæerne har (endnu) en høj levestandard – og intet andet betyder noget for dem. I Sydeuropa ser det straks helt anderledes ud – og nordeuropæerne kan ikke forstå, at de tider også vil nå dem senere, fordi de skal deltage i “solidaritets-udligning” til blot at betale de sydeuropæiske landes renter til Rothschilds centralbanker og storbanker og til de af disse skabte bankkriser og den fælles mønthed. Hvadenten man kalder systemet demokratisk eller diktatorisk, om nationalstat og vor kristne kultur overlever: det er betydningsløst - de værdier har vi alligevel solgt forlængst  for velfærdsstaten. Men hvordan stiller det sig, når den er borte?