EU forråder os: Siden 1973 har det solgt os til islam gennem den s.k. Europæisk-Arabiske Dialog (Eurabia - Bat Ye´or 2005), der i 1995 blev formaliseret som det Euromediterranske Partnerskab. I overensstemmelse hermed skal et fællesmarked og økonomisk integration ske mellem EU og 9 nordafrikanske og mellemøstlige lande samt Israel fra 2010. Senere skal  Albanien, Bosnien, Makedonien og Mauretanen følge trop. D.13. dec.  2007 underskrev EUs ministerpræsidenter den Forfatnings-Reformtraktat, som Hollændere og franskmænd allerede 2 år forinden havde forkastet i folkeafstemninger - en forudsætning for den euromediterranske udvidelse – skønt præsidenten for Det Europæiske Konvent, som havde forfattet forfatningstraktaten, Valéry Giscard d´Estaing, gentagne gange fastslog,  at "Europæerne bliver snydt til at slutte sig til hemmelige aftaler, som politikerne ikke tør forelægge for dem"! 
Nu har MEP, tidligere belgiske premierminister DeHaene , der også var vicepræsident for Det Europæiske Konvent, sluttet sig til European Council on Foreign Relations (ECFR), stiftet af US Council on Foreign Relations (CFR), USAs illuministiske, "usynlige regering" gennem George Soros, der er medlem af CFRs inderkreds, en berygtet spekulant, bin Laden Våbenleverandør og iflg. Fransk Højesteretsdom fra 2006 økonomisk kriminel. DeHaene har udtrykt ønske om, at ECFR kan  sørge for verdensregering. Følgelig erklærede EU sig i et lovforslag, der blev behandlet i Parlamentet d.24.10.2007 for illuministisk  - hvilket betyder, EU arbejder hen imod den diktatoriske enverdensstat. Og hvem har givet Barroso fuldmagt til at gøre EU til et “imperium”, hvis love og intereser skal strække sig ud over Europas grænser ?
Ikke desto mindre stoler vi på og elsker EU. Hvorfor? Her er 2 grunde:

1. Vi holdes i stadig og komplet uvidenhed om EUs forræderi

mod Europas nationalstater.
Se bare her: Philippe Cayla,  tidligere fransk tjenestemand, er præsident for EuroNews, den mangesprogede og pan-europæiske TV nyhedskanal, som er støttet af EU. I en artikel i Le Monde (1. Januar 2007) taler han om nødvendigheden af, at folkene i Europa bliver bedre informeret om Europa, og han kommer med nogle radikale udtalelser om suverænitet:  

                      Eurokraterne har Europa i fast greb

“Hvorfor tale om Europa? For nationalstaternes historie er ved at være slut og Europas historie er næppe begyndt. National, økonomisk, kommerciel og financiel samt militær suverænitet er forbi - ligegyldigt hvad nationalstaterne måtte sige. Disse afkald er definitive, uigenkaldelige - og så meget desto bedre."
2. EU påstår at have gjort os rige
(
skønt Schweiz og Norge er endnu rigere uden for EU), hvilket gør os lige glade med EU-amoralitet og dets omdefinering af demokrati til et anliggende mellem EU, bestukne/pressede NGOer, politikere og medier. Vore politikere har hovedsageligt 2 argumenter for EU, når de skal overbevise os: Penge og frygt for klimaændring, som de falskeligt mener kan klares ved fælles global indsats.
Og det er netop på dette punkt,klima og milieu, at EU-borgerne føler, at EU er berettiget (81% og 71% hhv.) i flg. EU Barometer. 

EU statistik viser vores (og tyrkisk, kroatisk og makedonsk) tilfredshed i følge 

EUROBAROMETER OVERSIGT ( 22 Sept.- 3. Nov.  2007):EU medlemskab er godt: 58% (1999 48%)
Danmark: 69%, Tyskland: 67%, Storbritannien (UK) 34%, Luxembourg er toppen med 82%, UK bunden
, Tyrkiet 49%.
EU Commission: 50 % har tillid!!! (sammenlignet med blot 40% i 1999)61% af Danskerne, 46% af tyskerne, 22% af englænderne, og 17 % af tyrkerne stoler på Kommissionen. Mistillid er i aftagende: 26 % mod 31 % for et år siden.
EU Parlamentet
:
Tillid til EU Parlamentet: 55% ja, 27% nej – stabil siden 1999.
Indvandring: 33% mener, at bedre håndtering  af indvandringen ville forbedre EUs image.

 Dagens multikulturelle Tyskland - så delt som på DDRs tid

Bliver jeg hørt
?
30% ja
Tillid til national regering: 34% stoler på deres regering, hvorimod næsten 60% nærer mistillid. Ikke desto mindre er tilliden til EUs institutioner i et tidsrum på 6 mdr.
faldet med 9% ! Desværre har jeg ikke kunnet finde uvildigt  materiale at sammenligne med.

Mht. punkt 1. ovenfor tror jeg ikke, at vi kan opnå noget som helst. Euro-kommunisterne er for mægtige , og europæerne for hjernevaskede og misinformerede til at kunne stable en effektiv protest mod EU-manipulationerne på benene. Informationer gennem bloggene har ligeledes kun skabt modvilje mod EU - men ikke rejst modstand, som kan stoppe udviklingen af EU "hen imod et politisk fællesskab i overensstemmelse med det illuministiske idealhvilket betyder en-verdensstaten.

Men en større finanskrise kunne udløse folkelig utilfredshed og stoppe det utålelige skrigeri fra politikere og arbejdsgivere om import af mere billig arbejdskraft

fra lande uden for EU for at vi kan "få endnu mere velfærd og velstand". Sandheden er jo dog, at jo mere "arbejdskraft", vi importerer, desto mindre velfærd får vi. Så vidt jeg kan se, har folk snarere så mange penge, at de ikke ved, hvad de skal bruge dem til. Er nationaløkonomiens rolle ikke blot at sørge for at sikre en rimelig levestandard? Hvorfor skal den bruges som politisk instrument for den Nye Verdensordens multikulturelle samfund med dens ødelæggelse af national kultur - via ubegrænset import af "arbejdskraft"? For at imødekomme EU har kommissær Franco Frattini foreslået et Blue Card system med import af 20 millioner kvalificerede arbejdere (med familier, naturligvis) fra lande uden for EU i løbet af de næste 20 år - med indbygget ret til varig opholdstilladelse og fri bevægelighed inden for EU, hvis de har arbejde de første 5 år. Hvorved EU modarbejder FNs advarsel imod "brain-drain" af U-landene, som derved sendes ud i yderligere elendighed, hvorfra enorme illegale flygtningestrømme til EU vil opstå. Nå ja. De vil alligevel importere endnu flere i betragtning af, at EU har bevilget fri indvandring fra de muslimske euromediterranske lande  i Napoli 2003.
Mht. Blue Card systemet stiller Holland, Tyskland og Østrig sig hidtil på tværs.

Er der tegn på, at en større finanskrise nærmer sig?
Ja, helt afgjort. Og det er der flere grunde til.

1. Ejendomspriserne: I  2007 begyndte ejendomspriserne i USA at falde drastisk. For et par dage siden meddelte CNN, at disse priser nu er de laveste i mange år. Og at det er lige sådan fat i Storbritannien. I Danmark er der også store vanskeligheder med at afsætte fast ejendom. Ca. 60.000 huse og lejligheder er til salg i januar 2008, og priserne falder støt i København især.   Her er der endog januar udsalg med rabatter på 10 % af en allerede lav pris.
Og det betyder, at mange ejere har 2 huse at financiere i lang tid. Hvilket igen betyder, at de kan købe færre varer  - og således er med til at nedsætte kravet om mere fremmed arbejdskraft. For ikke at tale om behovet for nye huse og håndværkere. 
Også priserne på private virksomheder er faldet  med ca 15 %- og forventes at falde med yderligere 10% i indeværende år pga. mindre kapitaltilstrømning fra pensionsfonde. Og det betyder, at mange huse og virksomheder nu er mindre værd, end de kreditter, banker og kreditinstitutter har ydet dem. Derfor er disse institutter blevet tilbageholdende med kreditgivning i det hele taget. Dette kan med stigende priser betyde nedsat efterspørgsel.

Klimaforudsigelse: Truende financielle udsigter for verdensøkonomien

Og det har allerede medført bankkrise pga. "The Northern Rock Bank". 
"Alt i alt har regeringen nu lånt Northern Rock mere end 25 milliarder pund med op til yderligere 25 milliarder i opsparing og kommercielle lån. I flg. finansministeriet vil gårsdagens meddelelse føje "hundredvis af millioner pund" til den totale skatteyderbyrde - skønt nogle eksperter frygter, det løber op i milliarder."  Der anslås  1.800 pund pr skatteyder (The Telegraph 20. dec. 2007).

“Den gigantiske schweiziske bank UBS afslørede i går tab på 1.7 milliarder pund, fyrede ledende direktører og nedlagde arbejdspladser (The Daily Mail 2. okt. 2007).
Der er et antal banker, der har lidt vanvittige tab efter at have investeret i risikable ejendomslån i USA. Problemerne hos UBS sendte chokbølger gennem verdens finanscentre og kan kun anspore  knaset på kreditmarkedet, som er forårsaget af, at traumatiserede banker er uvillige til at låne penge ud.” I alt menes disse institutter at have mistet 1oo milliarder dollars i ubetalte kreditter.
2. Olieprisen: I disse dage tangerer prisen for en tønde olie 100 dollars – og der er rygter om 150 dollars om 5 år - under forudsætning af nuværende forhold. Ved krigsudbrud kan det gå meget stærkere. Grunden er stigende efterspørgsel fra Kina og Indien, politisk uro i produktionsområderne og svindende olielagre i USA.  Og så som sædvanlig spekulanters umættelige grådighed. Stigende oliepriser dæmper den økonomiske aktivitet, kræver flere udgifter til transport, lader varepriserne stige og mindsker behovet for fremmed arbejdskraft. Som olieprisen stiger, gør inflationen det også.
3. Rentebevægelser: Fra et meget lavt niveau er renten fordoblet i det sidste par år, hvilket har gjort det dyrere at låne. Dette har dog ikke kunnet undertrykke efterspørgsel og priser - og behovet for fremmed arbejdskraft. For tiden befinder den Europæiske Centralbank (ECB), Bank of England og USAs Federal reserve System i et dilemma: Der er for lidt kapital til investering , hvilket skulle føre til rentesænkning.Men samtidig er der en  inflation på 3.1% i EU – rigeligt over de 2 %, der er fastlagt af ECB. Og det burde normalt føre til en rentestigning.
Nu tror Den Danske Bank, at ECB  vil nedsætte renten - hvilket vil medføre øget inflation - og fattigdom blandt mange offentligt, lavtlønnede ansatte. Så deres faldende efterspørgsel kan også nedsætte behovet for fremmed arbejdskraft. 

"I sin årlige efterårsprognose fra november 2007 forventede EU Kummissionen vækst i Eurozonen på 2.2% i 2008, hvilket allerede var en nedsættelse i forhold til septemberprognosens 2.5%. Men nu mener Kommissionstalskvinde Amelia Torres , at væksten kan falde til tydeligt under 2 % i 2008" . Dermed aftager behovet for fremmed arbejdskraft.
4. Markeder for forbrugsgoder (The Financial Times 3. Jan. , 2008)
En Gros handelssektoren begyndte julehandelen med en dramatisk avanceadvarsel. Julehandelens elektro-vare- og beklædningshandel gik meget dårligt - og for andre brancher også. Kundetallet på strøget faldt 3.2 % i forhold til 2006. Forsigtighed blandet med pessimisme er fremherskende  i forretningslivet ved indledningen til 2008, og "udbyttenedskæringer i større eomfang end ventet af investorerne  er sandsynlige" siger analytikere fra Credit Suisse. 

Dette er den kommende sandhedens time for EU: Er det EU, som har gjort os så svinsk rige - eller er det bare endnu en løgn, en, som kan åbne øjnene på europæerne?
Lad os håbe på en international finanskrise og aftagende beskæftigelse, så at indfødte ansatte og deres fagforeninger vil kræve, at udlændingene drager tilbage til, hvor de hører hjemme.  Dette er sidste chance for at rede Europa fra at blive et muslimsk kalifat. Uden en stor krise kan vi ikke undgå dette sidste.

Men Amelia Torres fra EU: Euroens nuværende styrke har beskyttet os. Naturligvis betyder euroens styrke problemer for eksporterhvervene, men beskytter os mod høj oliepris, der generelt afregnes i dollars", sagde Torres . Og Arbejdsløshedskvoten i Tyskland og Danmark er meget lav lige nu.