20. Dec. 2011

Til Folketingets medlemmer.

Jeg har netop på den store amerikanske blog ”Activist Post” set denne rystende Youtube video fra de tyske organisationer:

1. Abgeordneten Check

2. Die Freie Welt
3. Zivilkoalition für Deutschland

http://www.youtube.com/watch?v=EPcWHBPYOSU&feature=player_embedded .

Er dette her sandt, ligner er det renlivet tyveri af  suverænitet og velstand fra en intetanende befolkning. Danskerne har sagt nej til euro-skandalen, der økonomisk set ikke har varig gang på Jorden – og som kun kan bestå, indtil EU har fået gjort danskere, tyskere, svenskere, finner og hollændere, østrigere lige så forarmede som grækerne og de andre PIIGS-lande.

Vi er også en del, der har lagt mærke til  EU’s ”Europæiske Semester”, iflg. hvilken alle EU-landes statsbudgetter skal godkendes af  EU’s uvalgte regering, Kommissionen, til godkendelse, før de forelægges de nationale parlamenter. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/14 . Endv. siger José Barroso, kommissionspræsidenten: ““Stats-og regeringscheferne i Euro-området er også enige om en quasi automatik mht. deres beslutninger om Kommissionens henstillinger i forbindelse med gennemførelsen af stabilitets-og vækstpagten (SVP). Som konklusionerne sige, og jeg citerer:” I beslutning om trin i stabilitets-og vækstpagten forventes Rådet som hovedregel, at følge anbefalingerne fra Kommissionen eller forklare sin holdning skriftligt. http://www.eulib.com/jos-manuel-duro-barroso-president-european-13710 . Danmark har hidtil ikke taget alvorligt mente særstandpunkter i EU. For mange ser det ud, som om Danmark allerede har afgivet sin sidste rest af suverænitet – uden at informere eller spørge befolkningen derom.

Efter at man sveg løftet om folkeafstemning om Lissabon Traktaten (der iflg Valéry Giscar d`Estaing, Forfatningens forfatter er identisk med EU-forfatningen – den er blot beregnet til at stikke vælgere blår i øjnene  http://politiken.dk/indland/fakta_indland/article407669.ece )  står den sidste rest af tiltro til Folketingets moral og troværdighed nu på spil. En meget stor del af befolkningen har simpelt hen mistet tilliden til  jer.

Hold jer langt væk fra luskede støtteaftaler for euroen – uanset hvad jeres jurister kan presses til at mene. Giv i hvert fald danskerne et informeret vlag gennem en folkeafstemning.  Under alle omstændigheder mener mange, at det nu drejer sig om den allersidste rest af Danmarks suverænitet.

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen

Fhv. øjenlæge

Skulle andre have lyst til at protestere, finder I folketingsmedlemmernes e-mail adresser her:

Dfalah@ft.dk; eigil.andersen@ft.dk; simon.ammitzboll@ft.dk; hans.andersen@ft.dk; kim.andersen@ft.dk; liv.andersen@ft.dk; sophie.andersen@ft.dk; minister@uvm.dk; jorgen.arbo-baehr@ft.dk; ministeren@mim.dk; udviklingsministeren@um.dk; pernille.bagge@ft.dk; lars.barfoed@ft.dk; gitte.bech@ft.dk; tom.behnke@ft.dk; jacob.bjerregaard@ft.dk; liselott.blixt@ft.dk; mette.bock@ft.dk; verbo@ft.dk; trine.bramsen@ft.dk; stine.brix@ft.dk; kirsten.brosbol@ft.dk; jm@jm.dk; dfbenb@ft.dk; anne.baastrup@ft.dk; ozlem.cekic@ft.dk; peter.christensen@ft.dk; rene.christensen@ft.dk; villum.christensen@ft.dk; vanch@ft.dk; kim.christiansen@ft.dk; per.clausen@ft.dk; min@fm.dk; dfjeht@ft.dk; jonas.dahl@ft.dk; dfkrtd@ft.dk; ida.damborg@ft.dk; lennart.damsbo-andersen@ft.dk; thomas.danielsen@ft.dk; karina.lorentzen.dehnhardt@ft.dk; dfmehd@ft.dk; mikkel.dencker@ft.dk; lars.dohn@ft.dk; jorn.dohrmann@ft.dk; handelsministeren@um.dk; min@kum.dk; louise.elholm@ft.dk; karen.ellemann@ft.dk; jakob.ellemann-jensen@ft.dk; benny.engelbrecht@ft.dk; lene.espersen@ft.dk; dfsesp@ft.dk; nadeem.farooq@ft.dk; dennis.flydtkjaer@ft.dk; thyra; claus.hjort.frederiksen@ft.dk; bm@bm.dk; lykke.friis@ft.dk; steen.gade@ft.dk; vmage@ft.dk; fvm@fvm.dk; karin.gaardsted@ft.dk; ane.halsboe@ft.dk; mbbl@mbbl.dk; eva.kjer.hansen@ft.dk; marlene.borst.hansen@ft.dk; torben.hansen@ft.dk; orla.hav@ft.dk; jane.heitmann@ft.dk; mai.henriksen@ft.dk; martin.henriksen@ft.dk; bang.henriksen@ft.dk; camilla.hersom@ft.dk; magnus.heunicke@ft.dk; birthe.ronn.hornbech@ft.dk; henning.hyllested@ft.dk; min@sm.dk; fmn@fmn.dk; ole.haekkerup@ft.dk; vhenh@ft.dk; bertel.haarder@ft.dk; doris.jakobsen@ft.dk; marianne.jelved@ft.dk; jacob.jensen@ft.dk; kristian.jensen@ft.dk; leif.jensen@ft.dk; michael.aastrup@ft.dk; mogens.jensen@ft.dk; thomas.jensen@ft.dk; karen.jespersen@ft.dk; jens.joel@ft.dk; edmundjoensen2@gmail.com; jan.johansen@ft.dk; birgitte.josefsen@ft.dk; christian.juhl@ft.dk; jan.e@ft.dk; benedikte.kiaer@ft.dk; dfpksekr@ft.dk; karen.klint@ft.dk; jeppe.kofod@ft.dk; simon.kollerup@ft.dk; sum@sum.dk; marie.krarup@ft.dk; kristian.lorentzen@ft.dk; christian.langballe@ft.dk; rasmus.langhoff@ft.dk; vesll@ft.dk; vfldl@ft.dk; vfldl@ft.dk; henrik.sass.larsen@ft.dk; karsten.lauritzen@ft.dk; bjarne.laustsen@ft.dk; mike.legarth@ft.dk; lars.lilleholt@ft.dk; annette.lind@ft.dk; lone.loklindt@ft.dk; kristian.lorkentzen@ft.dk; kristian.lorkentzen@ft.d; jacob.lund@ft.dk; rosa.lund@ft.dk; mogens.lykketoft@ft.dk; sophie.lohde@ft.dk; morten.marinus@ft.dk; anni.matthiesen@ft.dk; brian.mikkelsen@ft.dk; jeppe.mikkelsen@ft.dk; leif.mikkelsen@ft.dk; flemming.m.mortensen@ft.dk; per.stig.moller@ft.dk; tina.nedergaard@ft.dk; holger.nielsen@ft.dk; sofie.carsten.nielsen@ft.dk; karsten.nonbo@ft.dk; dfkarn@ft.dk; ellen.trane.norby@ft.dk; ole.birk@ft.dk; joachim.olsen@ft.dk; sara.olsvig@ft.dk; maja.panduro@ft.dk; sjodp@ft.dk; torsten.schack.pedersen@ft.dk; sfjepe@ft.dk; rvrahp@ft.dk; vlove@ft.dk; lisbeth.poulsen@ft.dk; troels.poulsen@ft.dk; rasmus.prehn@ft.dk; lars.rasmussen@ft.dk; lars.rasmussen@ft.dk; troels.ravn@ft.dk; mette.reissmann@ft.dk; lameri@ft.dk; lotte.rod@ft.dk; spert@ft.dk; mads@ft.dk; anders.samuelsen@ft.dk; km@km.dk; hans.schmidt@ft.dk; johanne.schmidt-nielsen@ft.dk; pernille.skipper@ft.dk; julie.skovsby@ft.dk; sjurdur.skaale@ft.dk; dfalll@ft.dk; min@evm.dk; zenia.stampe@ft.dk; andreas.steenberg@ft.dk; inger.stojberg@ft.dk; finn.s@ft.dk; udenrigsministeren@um.dk; hans.thoning@ft.dk; stm@stm.dk; finn.thranum@ft.dk; ulla.tornaes@ft.dk; eyvind.vesselbo@ft.dk; im@im.dk; annette.vilhelmsen@ft.dk; nikolaj.villumsen@ft.dk; europaministeren@um.dk; frank.aaen@ft.dk; pia.adelsteen@ ft.dk

.