Markedsværdi-reglen (Wikipedia) er en regnskabsmæssig metode til at tildele en værdi for stillingen af et finansielt instrument baseret på den aktuelle markedspris for det instrument eller lignende instrumenter. For eksempel vil den endelige værdi af en futures-kontrakt, der udløber om 9 måneder ikke være kendt før den udløber. Hvis den markedsværdiangives, tildeles den af regnskabsmæssige grunde  tildelt den værdi, der ville kunne hentes på det åbne marked i øjeblikket."

Financial Times.com, 2 Oct, 2008: Kreditsammenbruddet "vil hæmme  den økonomiske aktivitet i det næste 3/4 år - selv med godkendelse  af US-regeringens bankredningsplan," sagde Jane Caron, økonomisk chefstrateg hos Dwight Asset Management.

Wall Street Journal Oct. 1, 2008: På grund af regeringens bureaukrati og juridiske spørgsmål, vil det første køb efter statsgarantiplanen ikke blive foretaget i mindst to uger og muligvis fire uger.
Regnskabsmæssige ændringer af markedsværdiangivelsen kunne starte helbredelsen fra dag til dag og forhindre USA i at bevæge sig længere væk fra den frie markedskapitalisme.

Det mest forbløffende paradoks i 2008 er den fortsatte vækst i den amerikanske økonomi og de bedrøvelige amerikanske finansielle markeder.
Til trods for store økonomiske-markedsproblemer, er det reale BNP steget med 2,1% i det år, der sluttede i andet kvartal.
Økonomien er ikke årsagen til problemerne med kapitalmarkedsstandarderne.
De fleste af de lån, som har stået dårligt i de seneste måneder, ville det være gået slemt med, selv om økonomien var  steget dobbelt så hurtigt.
Så hvad er skyld i den "værste finansielle krise siden Den Store Depression"?

Svaret synes enkelt: Markedsværdiangivelses-regnskabsreglerne, der har gjort et stort problem til et gigantisk problem.
Et stort flertal af realkreditlån, erhvervsobligationer, og struktureret gæld fungerer stadig.
Men fordi markedet er fastfrosset, er priserne på disse aktiver faldet til under deres reelle vær
di
.
Virksomheder, der ellers er solvente, skal dagligt fastsætte prisen på deres aktiver til brand-udsalgspris. Dette gør dem modne til tvangssalg.

For eksempel blev priserne på Washington Mutuals aktiver, da den blev købt af JP Morgan til brandudsalgspris, nævnt som en grund til at nedskrive værdien af aktiverne i Wachovia. Det, siger nogle, tvang FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) til at sælge den til Citibank.

Det samme gælder med det, der skete med Fannie Mae og Freddie Mac, som havde positiv kontantbalance, da de blev nationaliseret af statskassen.
Her er noget, man ikke vil tro: Fannie Mae og Freddie Mac har ikke trukket en øre på Finansministeriets $ 200 mia pulje, der blev oprettet for at hjælpe dem ud af krisen.
Det var brugen af markedsværdiangivelses-regnskabspraksis, der gjorde, at  Finansministeriet erklærede dem konkurs. På kontantgrundlag, var de solvente.

Markedsværdiangivelsen forårsager så megen hærgen, fordi den tvinger finansielle virksomheder til at behandle alle potentielle tab, som om de var kontante tab.
Selv om selskabet ikke sælger til den alt for lave pris, og selv om den aktuelle nettoværdi af de aktuelle pengestrømme af disse aktiver ligger over markedsprisen, skal virksomheden anføre tab på sin kapitalkonto. Hvis tabet er stort nok, kan virksomheden finde sig i strid med kapitalkravet. Dette gør den til gengæld sårbar over for lukning, nationalisering eller tvangssalg.
Fordi regeringen har været så aggressiv med brugen af disse kapitalforskrifter, skræmmes privat kapital væk.

Næsten de eneste transaktioner, der finder sted på subprime markedet har været salg til private pantebrevsvirksomheder, der ikke behøver at angive aktiver til markedspriser. Deres investorer forpligter sig til at tage sig af kapital på lang sigt, og fordi de er i stand til at bukke nuværende indehavere af disse aktiver sammen v.hj.a. regnskabsreglerne, får de priser, der næsten er garanti for en enorm fortjeneste.

Trods alle disse beviser, har regeringen endnu ikke sørget for lettelse mht. markedsværdiangivelses-regnskabspraksis.
Men Financial Accounting Standards Board mødes i dag for at drøfte mulige ændringer.

I Europa har vi Basel II-reglerne, der anbefaler om bank-love og bestemmelser udstedt af Basel-udvalget om Banktilsyn.
Generelt har disse regler betydet, at jo større risiko, banken er udsat for, jo større mængde kapital er banken nødt til at have for at beskytte sin solvens og overordnede økonomiske stabilitet.

EU vil ikke ændre det
EU Kommissær Charlie McCreevie 1 oktober 2008 om EU's forslag til Europa-Parlamentet og Ministerrådet: Likviditetsbestemmelserne svarer til det igangværende arbejde i Basel-udvalget For Banktilsyn og Udvalget af Europæiske Banktilsynsudvalg.

Selskaber, der investerer i værdipapirer kan bruge deres investeringsbeslutning efter en fuldstændig og nøje overvejelse, derer  behørigt taget.  Ellers stilles der meget høje egenkapitalkrav.

Bankerne må kun låne eller anlægge en vis sum penge hos andre banker,  mens kredittagende banker vil blive underlagt begrænsninger for, hvor meget og fra hvilken bank de må låne penge.

Kommentar

The Guardian Sept. 30, 2008:"Et EU-direktiv, der blev vedtaget i 2001 og vedtaget som en ny regnskabsstandard i UK i 2006, dikterer, at bankerne er nødt til at angive værdien af deres aktiver dagligt. For at gøre dette må de basere deres beregninger på markedsværdien af hvert aktiv, som om den blev likvideret den pågældende dag. Problemet med dette er, at som aktieværdier styrtdykker som svar på kredit-krisen, viskes mange millioner pund væk fra bankbalancerne, og det skaber en nedadgående spiral i aktivernes værdi. De konservative går ind for en tre måneders suspension af forordningen for at lette presset på bankerne.

Kommentar
Dette er Den Nye Verdensorden: Økonomien er sund. I denne situation lader illuminist-gribbene ejendomsværdiboblen briste, som Council on Foreign Relations-medlem, formand for FED bestyrelse, Alan Greespan, aktiverede gennem uansvarligt billige lån ved at sænke renten til nær 0, lige som CFR-medl. Bill Clintons insisteren på subprime lån var en katastrofe.
Nu har FED hævet renten dramatisk og fjernet kreditter til investeringsbanker. Derpå, blev realkreditlånene næsten værdiløse, idet folk gik fallit, og på grund af Markedsværdiangivelses-kravet og aktiekursfald styrtdykker aktiverne i mange banker dagligt, således at den lovpligtige kapital i disse banker bliver for lav.

Ved hjælp af f.eks FDIC og den illuministiske handelsminister i USA, Henry Paulson bliver sådanne banker derefter erklæret konkurs - skønt de har masser af likvid kapital til at betale for deres nuværende transaktioner, og dermed er fuldt solvente i vore øjne!

Intet under: Paulson er tidligere formand for Rothschilddatter Goldman Sachs og i bestyrelsen for IMF, som EU-kommissær for handel, bilderbergeren og Trilaterale Kommissionisten, Peter Mandelson, ønsker til at passe på vores penge!
Endvidere er Paulson i Bestyrelsen for Rockefellers Bilderberger Club samt medlem af Council on Foreign Relations.

I denne situation breder mistilliden sig, banker tør ikke låne ud- ikke engang til hinanden - strømmen af penge, der skulle cirkulere,  fryser inde  i bankerne! Dette vil i sidste ende kvæle økonomien også.
De fleste større europæiske banker er ved at miste masser af penge på deres subprime investeringer i USA.

De eneste virksomheder, der ikke udsættes for denne markedsværdi-angivelses-bestemmelse,  hører til Nye Verdensordens gribbe som Rothschild-agent J.P. Morgan.
Hvorefter disse gribbe kan købe "konkurs"-banker for en slik.
Det gjorde J.P. Morgan og John D.Rockefeller også efter det Wallstreet krak, de selv udløste i okt. 1929.

Og glem ikke: Penge medfører magt over "vore" politikere!