MEP Chris Heaton-Harris skriver om  EU's budgetforslag for 2009. Dette er et uddrag.

I de seneste ni år eller så har jeg  været medlem af revisionsudvalget for Europa-Parlamentet (kendt som "Budgetkontroludvalget"). Vi ved alle, at hvert år undlader Den Europæiske Revisionsret at underskrive regnskaberne for Europa-Kommissionen.

Nå, men denne tid af året er det budgettid! Snedigt nok er processen udformet således, at næsten alle i Europa-Parlamentet, der måtte bekymre sig om budgettet, er væk på ferie omkring det tidspunkt, ændringsforslag til budgettet skal indsendes.
I år har de fleste udvalg i Parlamentet (som først er vendt hjem fra ferie d. 25 august) frister for fremsættelse af ændringsforslag til 27. august.

Det er her, medlemmerne, hvis de ville, kunne forsøge at tæmme udyret.

Hvert år, hjulpet af mine stakkels medarbejdere, går jeg igennem budgettet i løbet af sommermånederne og lægger snesevis (undertiden flere hundrede) af ændringer på bordet for at forsøge at bortklippe noget af det vrøvl, at jeg har fundet indeholdt i det.
Hvert år taber jeg de fleste af disse ændringsforslag i udvalget og EP afstemningerne,
takket være EPP, Socialdemokraterne og liberale medlemmer af Europa-Parlamentet, der forsvarer status quo.

Først tallene
Alle de beløb, jeg taler om nedenfor er indeholdt i "Budgetforslaget" og de fleste kan ændres af Europa-Parlamentet eller medlemsstaternes regeringer, hvis de ønsker det.
I år er det samlede budgetforslag for Den Europæiske Union £ 116 mia.

Dette er en 3.1% stigning i forhold til sidste års beløb. Af disse penge går £ 95 mia til Europa-Kommissionens 2009 budgetforslag, og til Europa-Parlamentets 2009 budgetforslag er £ 1.25 mia afsat.

Europa-Kommissionen
OK, så lad os se på det store vilddyr først - budgetforslaget for Europa-Kommissionen for 2009 er £ 95 mia.

Landbrug & Fiskeri
Lidet overraskende går den største enkeltstående udgift til landbrugssektoren og den fælles landbrugspolitik - den tegner sig for en enorme £ 35.75 mia!

Administration og EU-integration
I 2009 vil de samlede administrationsomkostninger for Kommissionen stige med 5% til £ 6.42  mia. Trods mange løfter om interne reformer, fortsætter Kommissionens administrationsomkostninger med at eksplodere.  2008-stigningen var 4,4%, i 2007 var det 5.1%, 2006 var det  5.8%.

Det værste er, at disse tal er temmelig vellykket manipuleret til at holde dem på tilsyneladende lavt niveau. Kommissionen har gjort dette ved med held at presse på, for at bidder af  administrationen skal skæres af og svømme væk i nye quangoer, dvs. EU-styrede "NGOer" (470 mio, f.eks Fundamental Rights Agency i Wien og Det Europæiske Miljøagentur baseret i København) og "decentrale organer".

Tidligere er mange af de problemer, som Den Europæiske Revisionsret har fundet mht. anvendelsen af de europæiske skatteyderes penge kommet fra de dele af Kommissionen, der er placeret uden for  Bruxelles og undslipper nogle af medierne og parlamentarisk kontrol, som den centrale administration tiltrækker.

Et af mine største problemer med Kommissionsbudgettet er, at det bruger enorme summer på projekter, hvor man stort set er nødt til at være betalt Euro-håndlanger at få nogen penge.
Faktisk er nogle af de ting, Kommissionen betaler for, intet mindre end god, gammeldags propaganda:
FBF 2009 Udgiftsområde 3b: Fremme af europæisk kultur og mangfoldighed ( "Fremme af gensidig forståelse og en fælles europæisk identitet") - £ 177.5 mio.
Budgetpost 04030302: Oplysnings-og uddannelsesvirksomhed til fordel for arbejdstagerorganisationer (fagforeninger) - £ 13,7 mio..
Budgetpost 150209: Tilskud til Europakollegiet og "europæisk integration på universiteterne" - £ 22.5 mio.
Budgetpost 150222: Indbefatter Jean Monnet-programmet, til at "støtte institutioner, der er aktive inden for europæisk integration" - £ 779 mio.
Det er her, for eksempel, De Unge Europæiske Føderalister får deres skatteyderfinansiering fra til at komme med virkelig smarte ideer som at skabe et EU Olympiadehold.

Som vi alle har læst i aviserne og på blogs, er Europa-Kommissionen i stigende grad træt af den kendsgerning, at den har et dårligt ry, og de fleste mennesker tror alt, hvad den siger, er opspind, og ingen substans.
For at kommunikere til alle os, at dette ikke er tilfældet, har vi Europa-Kommissionens spin-maskine, vurderet til over £ 170 mio. af dine skattepenge.

Åh ja, jeg glemte næsten at fortælle jer, at 2009-bidrag til pensioner for EU's personale er med i budgetforslaget: £ 970 mio.
Man bliver nødt til at tale med fagforeningerne for at se, hvad for en fantastisk behandling de får på alle andre frynsegoder (og skatte-satser!).

Ak, den ene budgetpost, som de fleste europæere sandsynligvis gerne vil se finansieret - Budgetpost 260108: Pilotprojekt - "at minimere de administrative udgifter" - er blevet fjernet helt!

"Død som en papegøje" Lissabon-traktaten. Se denne video med John Cleese.
Som vi alle ved,  vil Europa-Kommissionen så gerne have Lissabon-traktaten, og de vil rigtigt gerne have den. Så gerne i virkeligheden, at de hjertens gerne vil punge ud med millioner af europæiske skatteyderes penge.

De prøver ikke engang forsøger at skjule, hvad de gør"
"I 2009 skulle EU også se ikrafttrædelsen af  Lissabontraktaten".
Præsident Sarkozy og andre politikere har fremført, at udvidelse ikke ville være mulig, hvis Lissabon-traktaten ikke bliver ratificeret, men det er simpelthen dementeret af disse poster i 2009 Budgetforslaget
Budgetpost 220201: Institutionsopbygning for ansøgerlandene - £ 263mio.
Budgetpost 220202: Institutionsopbygning for potentielle kandidatlande - £ 357.5mio.
Budgetpost 220402: Informations-og kommunikationsstrategi for ikke-EU-lande - £ 11.6mio.
Budgetpost 040601: Førtiltrædelsesbistand - £ 64mio.

"Finansforordningen" er hovedsagelig regelbogen og er så kompliceret som noget jeg har set i mine ni år som medlem af Europa-Parlamentet. Artikel 49 i finansforordningen giver mulighed for fem undtagelser fra hovedreglen om, at udgifterne til en post skal have et "Retsgrundlag" (dvs.skal ydes inden for en ratificeret traktats rammer).
Personligt ville jeg indklage Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers Domstol mht. dens fortolkning af artikel 49, hvis jeg havde penge.
Kommissionen læser den som  overdragelse af magt til at gøre, hvad den ønsker, især inden for FUSP (Fælles Udenrigs og Sikkerhedspolitik)
.
Selv hvis dette er tilfældet, kan alle se ud fra de poster, jeg har anført, at Kommissionen i samarbejde med Europa-Parlamentet og alle medlemsstaternes regeringer, fortsætter med at finansiere ting, som de naturligvis ikke har noget retsgrundlag for.

NGOer
I Budgetforslag 2009 er der brugt mindst £ 247.5 mio af Europa-Kommissionen på forskellige NGO'er.
Det er endnu mere snedigt, hvis man overvejer følgende: Kommissionen betaler penge til hundredvis af NGO'er.
NGO'erne er glade for at tage imod pengene. Kommissionen foreslår et direktiv den hånd, som NGOen ikke kan lide. Vil NGOen nu bide den hånd, som fodrer den?

Faktisk er det værre end som så. I en række tilfælde vil Kommissionen høre om et politikområde, og den ønsker at tage et initiativ på det område, NGOen er aktiv på. Den hører bl.a. NGO'en, den finansierer og har et forhold til. Kommissionen retter sig efter rådgivningen fra NGO'en og beslutter derefter at køre et projekt, som det lægger i licitation. NGO'en, som Kommissionen rådført sig med, byder og vinder måske kontrakten.

Her er nogle af NGO'erne
• KLIMAÆNDRINGSNETVÆRK EUROPA, miljøpolitik lobbyister.
• DEN EUROPÆISKE BEVÆGELSE, Europæisk føderalistisk tænketank.
• EUROPÆISK FAGLIG SAMARBEJDSORGANISATION, som lobbyer om beskæftigelsespolitikken.
• EUROPÆISK MILIEUKONTOR, miljølobbyister.
• UNIONEN AF EUROPÆISKE FØDERALISTER.
• UNGE EUROPÆISKE FØDERALISTER.
• DET EUROPÆISKE FOLKEPARTIS UNGE.
• INTERNATIONAL FALKEBEVÆGELSE (socialistisk uddannelses-INTERNATIONALE)
• KOALITIONEN FOR DEN INTERNATIONALE STRAFFEDOMSTOL, en lobby-gruppe, hvis formål er at overbevise verdens regeringer (især USA) om at anerkende Den Internationale Straffedomstol.

Europa-Parlamentet
Mærkeligt nok er MEP'ernes rejseudgifter indstillet til at stige ganske dramatisk, når vi går over til et system med rejsergodtgørelse efter omkostninger, sammenlignet med det nuværende system med faste beløb. Så i 2009 anslås det, at de gennemsnitlige rejseudgifter for et MEP vil være £ 98.000 til hver.

Selv om mange spørgsmål er blevet stillet, vil ingen sige, hvor stor en del af disse penge fra 2008-budgettet, der blev brugt på kampagner i Irland!

I øjeblikket er der meget få mennesker i Europa-Parlamentet, der overhovedet gider se på budgettet. Meget meget få budgetændringsforslag kommer overhovedet til afstemning blandt alle medlemmer; De fleste ændringer er grupperet i 20 eller 30 bundter og derefter stemmes der om bundterne.
Glem politik og penge, vi har brug for at stemme hurtigt, fordi frokosten følger umiddelbart efter afstemningen om budgettet …!

Kommentar
Dette taler for sig selv. Jeg kan kun henvise til tidligere artikler om EU-svig på denne blog: her, her (civilsamfundet), her, her, her, her, her. Jeg kan kun tænke på det gamle ordsprog om, at man hænger små tyve - og lader de store løbe.