“Det Internationale Samfunds” Fødevare-Forsyningskontrol II: Monsantos Genmodifikation Er Krig Mod Menneskeheden.

Posted By Anders On June 10, 2011 @ 00:05 In Dansk, Euromed | No Comments

Advarsel: Du bliver bedraget
The Huffington Post 8 June 2011:
Iflg. en rapport (af [1] meget kompetente forskere) har industritilsynsmyndighederne siden 1980 kendt til, at Roundup, verdens bedst sælgende ukrudtsmiddel, produceret af det amerikanske firma Monsanto, forårsager [2] fødselsdefekter. “Vores undersøgelse af beviserne, fører os til den konklusion, at den nuværende godkendelse af glyphosat/Roundup er dybt mangelfuld og upålidelig.” Men på trods af sådanne advarsler, og selv om EU-Kommissionen har vidst, at glyphosat forårsager misdannelser mindst siden 2002, blev oplysningerne ikke offentliggjort. I 2010, fortalte det tyske Forbundskontor for Forbrugerbeskyttelse og Fødevaresikkerhed, den tyske regerings agentur, der  beskæftiger sig med glyphosatundersøgelse, Europa-Kommissionen, at der ikke var beviser for, at glyphosat forårsager fødselsdefekter.

*

Resumé: Monsanto er et af den Nye Verdensordens/”Det Internationale Samfunds”  uhyrer, som monopolistisk vil beherske verdens fødevareforsyning . Men hvad der er værre: Både  USA og EU dækker over Monsantos genmodificerede og Round-up orodukters alvorlige farlighed. Henry Kissinger ville i 1974 bruge fødevareleverancer til overbefolkede U-lande som våben for at tvinge dem til børnebegrænsning. Monsanto bidrager til nedsatte fødselstal  gennem genetisk modificeret mad. Det kunne være et forståeligt argument, når det drejer sig om muslimske lande, der [3] kun kan producere børn og derpå lader sit fødselsoverskud forsørge af den holdningsløse vestlige verden - i Vesten og i hjemlandene. Men mere og mere breder det indtryk sig, at den Nye Verdensorden satser på at begrænse befolkningen i den vestlige verden, hvor børnetallet i forvejen synker. Det kan ske ved chemtrailing, der især synes at foregå i vestlige lande. Og det kan foregå gennem Monsantos genmodificerede fødevaremonopoler, der mere og mere udvikler sig til præventions- og abortmidler - både pga. kornets genetiske egenskaber og det tilhørende sprøjtemiddel roundup, der f.ø.allerede er skyld i udviklingen af resistent ukrudt.

Monsantos fremfærd ligner mafiaens med tvang og trusler over for landmænd, der ikke vil makke ret.  For at give truslerne i USA eftertryk har Monsanto allieret sig med bøllerne fra Blackwater - kendt fra massakrer i Irak, der også har ledende folk fra CIA i sine rækker.
En mand, der synes helt besat af tanken om en drastisk reduktion af menneskeheden, er Microsofts Bill Gates. Denne såkaldte filantrop vil ikke betale skat til USA. I stedet “skænker” han penge til “filantropiske” foretagender som  hans egen “Alliance for en Grøn Revolution i Afrika” (AGRA).   Den virker som en trojansk hest mht. at fratage de fattige afrikanske landmænd deres traditionelle frø og først erstatte dem med frø fra elitens virksomheder og endelig med genetisk modificerede frø (GM). Til dette formål hyredes Monsantos direktør. Den “Grønne Revolution” er en utrolig skandale, som driver landmænd til selvmord i stor stil, fordi den ruinerer dem. Ofte er høstudbyttet mindre end projekteret - og Monsanto har allerede taget sig betalt for forventet højere høstudbytte. Derudover kan Monsantos produkter ikke producere såsæd til næste sæson. Sædekon skal købes hos Monsanto, som betinger sig, at der ikke må forskes i Monsanto-kornets skadevirkninger. Ligeledes har Monsanto, som er uhyggeligt sammenvævet med USAs regering, gennemført, at der ikke må gøres bemærkning på butiksvarer om hvorvidt varen er genmodificeret eller ej!

Men der er andre, som er aktive for menneskehedens formindskelse: Epicyt-firmaet har i samarbejde med USAs regering taget gener fra kvinder med immun-ufrugtbarhed og indbygget dem i majs - hovedernæringskilden i den latinamerikanske verden - så der dannes spermatozo-antistoffer, som lammer spermatozoerne. Denne  vare sælges så til et intetanende publikum. EU mener ikke, at genmodificerede varer frembyder nogen risiko. Dette på trods af, at kontrollerede tests har vist, at Monsantos genmodificerede foder skabte monstermus og dræbte rotter pga. organskader.  Men USAs fødselstal synes upåvirket af genmodificering - hvorimod der er fundet ophobning af aborter og medfødte misdannelser i områder med stærk brug af det tilhørende rpond-up.

Krigsførelsem mod menneskeheden går videre med udviklingen af “vaccinationsmyg”, der er genmodificerede til at danne antistoffer mod sygdomme, og som så kan vaccinere hele befolkninger gennem deres stik. Men de kan også modificeres til at overføre sygdomme - hvad malaria myg og tsetsefluer jo allerede gør– f.eks. AIDS. Derved muliggøres folkemord i større stil. Det kan forklare den nye opkomst af Dengue feber i Florida 2009-2010 efter udsættelse af genmodificerede myg på de nærliggende Cayman Øer. Dengue feber er udarbejdet til et biologisk våben af biologerne i Fort Detrick, som også udviklede AIDS-virus, i samarbejde med CIA. Da Dengue feber blev sluppet løs på sorte lavindkomstkvarterer i Florida, døde mange.

*

[4] Henry Kissinger: ”Den, Som Kontrollerer Fødeforsyningen, Kontrollerer Menneskeheden”

[5] Monsanto-no-food

*

Jeg har [6] tidligere og [7] her og [8] her skrevet om det [9] korrupte Monsanto’s bestræbelser på at overtage hele verdens fødevareforsyning ved hjælp af hybride afgrøder (frø, der skal købes hvert år fra Monsanto!) – incl.  [10] EU området - ved hjælp af [11] mafiosometoder. Efter at NWO har spredt CO2-klimaløgnen og ændret vejret ved hjælp af [12] HAARP og og [13] bakterier, frembringer dens selskaber som Monsanto nu “[14] “klimaparate” frø. Monsanto er også involveret i [15] Dommedagsfrøbanken på Svalbard sammen med Rockefeller Foundation og Bill Gates, bl.a. Og Monsanto er dybt involveret i [16] Codex Alimentarius, som er oprettet af de Rockefeller-dominerede organisationer, FAO og WHO. Monsanto forbyder i enhver kontrakt forskning i skadelige virkninger af dens GMO-frø. [17] Salem News 28 May 2011 Der har været en samordnet national indsats fra borgerne for at få den amerikanske regering til at mærke GMO-produkter. Men statens hensigt er ikke kun at holde dem umærkede i USA men  også at fjerne al mærkning af GMO-produkter gennem Codex (Alimentarius -fra 1 januar 2010). Problemet er, at Codex gælder mad, og at GMO ikke opfylder betingelserne.” Årsagen synes at være en grådighed efter monopol på den globale fødevareforsynings  profit og magt: Henry Kissinger var villig til at bruge fødevareforsyningen som våben til at [18] håndhæve affolkning i U-landene. Monsanto er en meget farlig spydspids for den nye verdensordens bestræbelser på at styre hele menneskeheden.

Monsantos bølle: Blackwater
[19] The Nation 4 Oct. 2010: I løbet af de sidste mange år har enheder som ”Total Intelligence” og “Terrorism Research Center“,  tæt knyttet til det private vagtfirma Blackwater med et dårligt ry fra Irak ydet amerikanske og udenlandske regeringer samt flere multinationale selskaber, herunder Monsanto efterretnings-, uddannelses- og sikkerhedstjenester, ifølge dokumenter, som er indhentet af The Nation. En af de mest brandfarlige detaljer i dokumenterne er, at Blackwater, gennem “Total Intelligence” har tilbudt at stille agenter til rådighed for at infiltrere (dyre-) aktivistiske grupper, der er organiseret mod det multinationale biotek-firma. Flere tidligere top CIA-ansatte blev hyret af Blackwater.

Biotek-kæmpen Monsanto - verdens største leverandør af genetisk modificerede frø - hyrede firmaet i 2008-09. Kevin Wilson, Monsantos sikkerhedsmanager for globale spørgsmål, mødtes i Zürich med Blackwaters direktør, Cafer Black, der sendte en e-mail til andre Blackwater-ledere, herunder til Prince (stifteren). “Black skrev, at “Total Intelligence” ville udvikle sig til Monsantos efterretningsarm.” Ifølge dokumenterne har Monsanto betalt “Total Intelligence” $ 127,000 i 2008 og $ 105,000 i 2009. I en efterfølgende e-mail til The Nation, bekræftede Wilson, at han mødte Black i Zürich, og at Monsanto hyrede “Total Intelligence” i 2008 og arbejdede med virksomheden indtil begyndelsen af 2010. Han afviste, at han og Black diskuterede at infiltrere grupper for dyrs rettigheder.”

Bill Gates’ landbrugskrig mod menneskeheden
[20] Pravda 14 10 2010: Via Campesina rapporterede 1. køb af 500.000 aktier i Monsanto, for mere end 23 millioner dollars af Bill og Melinda Gates Foundation, der med denne indsats fuldendte “filantropi”-hykleriet. De fleste af deres donationer ender med at begunstige magnatens kommercielle investeringer, ikke rigtig med at “donere” noget. Men i stedet for at betale skat til statskassen, investerer han sin egen profit der, hvor det er fordelagtigt for ham økonomisk. Deres “donationer” finansierer projekter så ødelæggende som [13] geoengineering. Som Monsanto er Gates også engageret i at forsøge at ødelægge smålandbrugene verden over, primært gennem den såkaldte “Alliance for en Grøn Revolution i Afrika” (AGRA). Den virker som en trojansk hest mht. at fratage de fattige afrikanske landmænd deres traditionelle frø og først erstatte dem med frø fra deres virksomheder og endelig med genetisk modificerede frø (GM). Til dette formål hyrede instituttet Robert Horsch i 2006, Monsantos direktør. Blackwater, Monsanto og Gates er tre sider af samme sag, nemlig krigsmaskinen på planeten.

[21] Bill-gates-in-nigeria[22] Associated Press 1 June 2011: Til dato har 2. Bill & Melinda Gates Foundation har givet 1.700 millioner dollars. Fundamentet er fokuseret på metoder til at bringe Afrika ind i den Grønne Revolution (en [9] utrolig skandale, som driver landmænd til selvmord), der fejede hen over Latinamerika og Asien i midten af 1900-tallet og øgede produktiviteten i disse regioner. Meget af arbejdet er blevet udført gennem AGRA, som drives af afrikanere med kraftig støtte fra fonden. AGRA har brugt Gates penge til at støtte planteavlsprogrammer på ni afrikanske universiteter, hjælper frøfirmaerne med at øge deres produktion, at oprette jordkortlægningsprogrammer og yde kredit for at hjælpe med såsæd, gødning og udstyrsleverancer, bl.a. Det har henledt opmærksomheden fra en uafhængig Seattle NGO, som kalder sig AGRA Watch, hvis medlemmer siger, at de er bekymrede over fondens interesse i genetisk modificerede frø. Medforkvinde, Janae Choquette, hævder, at fonden ikke har talt nok med landmændene til at finde ud af, hvad slags hjælp, de ønsker.

Bill & Melinda Gates ser på maniokfrø i Nigeria i 2006

[23] Foodconsumer 5 March 2011: Det amerikanske udenrigsministerium er faktisk blevet et agentur, der fremmer Monsanto Corporations private interesser. Mens de europæiske sociale bevægelser lægger pres på deres regeringer for et løbende moratorium på genmodificerede frø og fødevarer, har Monsanto og andre bioteknologiske virksomheder skubbet på for at finde nye markedsfodfæster ved hjælp af hybrider – endog i det i fattige Haiti efter 2010 jordskælvet. De har fulgt disse mål i samarbejde med USAID, det amerikanske udenrigsministerium og 3. Gates´ AGRA.
Ifølge NetLine: “De hemmelige aftaler mellem Gates Foundation og Monsanto Corporation er ikke nogen tilfældighed, da højtstående embedsmænd, som leder AGRA, er tidligere Monsanto ledere.

[24] The Huffington Post 23 Febr. 2011: Den seneste forskning hævder, at Monsantos Roundup Ready genetisk modificerede afgrøder indeholder en organisme, hidtil ukendt for videnskaben, der kan forårsage aborter hos husdyr. En nylig artikel i The Washington Post viser, at Roundup Ready Lucerne er unødvendigt og skadeligt for landbruget.

William Engdahl skrev i marts 2010 om et USDA finansieret projekt for at skabe en genmodificeret majs, der steriliserer mennesker.
[25] Salem News 28 May 2011: Et mangeårigt projekt for den amerikanske regering har været at perfektionere en genetisk modificeret majssort, hovednæringskilden i Mexico og mange andre latinamerikanske lande. Majsen er blevet prøvet i marken i tests, der finansieres af det amerikanske landbrugsministerium sammen med et lille kalifornisk bio-tech firma ved navn Epicyte. Da han meddelte sin succes på en pressekonference i 2001, sagde formanden for Epicyte, Mitch Hein, under henvisning til sine GMO majsplanter: “Vi har et væksthus fyldt med majsplanter, der laver anti- [26] Birthrate-1990-2009-gmo2

Højre: Denne [27] kurve tyder ikke på, at genmodificeret mad hitil har haft en dybtgående  indflydelse på US-fødselstallet.

sperma antistoffer.” Hein forklarede, at de havde taget antistoffer fra kvinder med en sjælden tilstand kendt som immun infertilitet, isolerede de gener, der regulerer fremstillingen af disse ufrugtbarhedsantistoffer, og ved hjælp af genteknologi-teknikker havde man indsat generne i ordinære majsfrø, der anvendes til fremstilling af majsplanter. På denne måde har de i virkeligheden fremstillet en skjult prævention - indlejret i majs, som er beregnet til konsum. “Grundlæggende bliver antistofferne tiltrukket af overfladereceptorer på sædceller,” siger Hein. “De låser sig på og gør hver spermatozo så tung, at den ikke kan komme videre.” Hein hævdede, at det var en mulig løsning på verdens “over-befolkning.” Det moralske og etiske problem i at påføre mennesker dette i den tredje verdens fattige lande, uden at de ved det, gik han ikke ind på.

[28] India Today: En ny undersøgelse rapporter tilstedeværelse af Bt-toksin, der anvendes bredt i GM-afgrøder, i menneskeblod for første gang.
Forskere fra University of Sherbrooke, Canada, har opdaget insektbekæmpelsesproteinet, Cry1Ab, cirkulerende i blodet hos gravide såvel som ikke-gravide kvinder og fosterblod. Ingen af dem havde arbejdet eller boet sammen med en ægtefælle, der arbejder i kontakt med pesticider. De var alle på moderne typisk canadisk kost, der indeholdt genmodificerede fødevarer

En regering af Monsanto, ved Monsanto, og for Monsanto
[29] Farm Wars 20 Apr. 2011: Med hjælp fra FDA og USDA er den bioteknologiske industri ved helt at overtage vores fødevareforsyning med genetisk modificerede ingredienser
Gennem hemmelige aftaler, kneb og en smule bagdørsmanipulation kan Monsanto skrive sin egen aftale med den amerikanske forbundsregerings godkendelsesstempel. Hvis reglerne kommer i vejen, så ændres reglerne, eller i det mindste deres fortolkning, så de passer til situationen. Dette er intet mindre end Monsantos og den bioteknologiske industris komplette overtagelse affødevaremarkedet
[30] Mercola.com 12 Jan. 2011 og [31] Natural News 24 Dec. 2010: En WikiLeaks offentliggørelse af amerikanske diplomatiske meddelelser har afsløret, at Bush-administrationen planlagde måder til at gøre gengæld mod Europa for dets afslag på at anvende genetisk modificerede frø. Det er et temmelig afgørende bevis for, at den amerikanske regering arbejder hen imod Monsanto’s pro-GMO mål.

[32] Mosquito-flying-vaccime[33] The Daily Mail 26 Jan. 2011: Malaysia har sluppet 6.000 genetisk modificerede myg ind i en skov i det første eksperiment af sin slags i Asien med sigte mod at begrænse denguefeberen.
Forsøget er beregnet til at bane vejen for den officielle brug af gensplejsede Aedes aegypti mandlige myg til at parre sig med hunner og producere afkom med kortere liv, og dermed begrænse befolkningen. Kun hun-Aedes aegypti myg  spreder denguefeber, der dræbte 134 mennesker i Malaysia sidste år.

[34] Activist Post 13 dec. 2010 rapporter et lignende amerikansk initiativ på Cayman Øerne i 2009.
Oxitec Limited var udvikleren. 4. Bill og Melinda Gates Foundation, Verdenssundhedsorganisationen, PEW Charitable Trusts, og regeringsorganer i USA, England, Malaysia, og andre var alle involveret i udviklingen  af GM myg.

Hvad, der har været særligt mistænkeligt, er det faktum, at Dengue feber, som ikke er forekommet i Nordamerika i årtier, for nylig er dukket op i Florida. Oprindeligt var der feber i 2009, men i 2010 var antallet af tilfælde langt større større. I juli 2010 blev en CDC undersøgelse frigivet, som viser, at omkring 10% af befolkningen i Key West er blevet smittet med Dengue feber. Fra Cayman Islands, der bare er få miles væk? De biokemiske forskningsfaciliteter i [35] Fort Detrick (udviklede aids-virus) udførte tests med Dengue feber som bio-våben så langt tilbage som 1942.
Det er almindeligt kendt, at i 1950′erne indgik CIA partnerskab med Ft. Detrick for at studere Dengue feber og andre eksotiske sygdomme til brug som biologiske våben.
Det er også interessant at bemærke, at ifølge CIA-dokumenter samt et Kongresudvalg i 1975 var Key West, Panama City, og Avon Park (og to andre steder i det centrale Florida) teststeder for Dengue feberforskning.

Som det oftest er tilfældet, blev forsøgene i Avon Park koncentreret i lav-indkomst kvarterer, i områder, der var overvejende sorte med nybyggede boligprojekter. Mange døde. Omkring samme [33] Aedes aegyptitidspunkt som Avon Park eksperimenterne blev “der rapporteret mindst to tilfælde af Dengue feber blandt civile forskere ved Fort Detrick i Maryland.”
I 1978, afslørede et Pentagon-dokument ”Biologisk Krigsførelse: Hemmelig Test & Frivillige”, at lignende forsøg blev udført i Key West af Hærens Kemikorps og Specialoperationer med projektafdelinger ved Fort Detrick.

5. I 2009 tildelte Bill og Melinda Gates Foundation $ 100,000 hver til forskere i 22 lande for at udvikle myg, der ville fungere som “flyvende sprøjter.” Myggene skulle være genetisk manipuleret til at levere vacciner med hvert bid. Den grundlæggende præmis bag den flyvende myg-vaccination er, at et insekt vil være genetisk modificeret til at producere antistoffer mod en bestemt sygdom i sit spyt, som derefter indpodes i den enkelte, når han får et myggestik.

Endnu mere skræmmende er potentialet i udsætning af genetisk modificerede myg, der indeholder de faktiske sygdomme i deres systemer for bevidst at forårsage en pandemi - og man har opskriften på folkedrab i stor målestok.

For at hjælpe til debat om genetisk modificerede organismer, offentliggør Europa-Kommissionen et kompendium med titlen “”[36] A decade of EU-funded GMO research.” Ifølge projekternes resultater, er der i øjeblikket ikke noget videnskabeligt bevis for at sammenknytte GMO-produkter med højere risiko for miljøet eller for fødevare-og fodersikkerheden end konventionelle planter og organismer. Siden 1982 har Europa-Kommissionen investeret over € 300 (ca. 400 millioner dollar) mio i forskning i bio-sikkerhed af GMO’er.

[37] Monster-musKommentar
Denne sidste kommentar må være fremsat mod bedre vidende, idet [8] dyreforsøg med GMO-foder har givet f.eks. monstermus – og gav [38] organskader og dræbte rotter.

Endvidere har [39] GMO-høstudbyttet ofte  været ringere end med traditionelle planter – skønt Monsanto tager sig betalt for forventet højere høstudbytte. Ukrudts resistens mod round-up breder sig. Dr. [40] Andres Carrasco fra i Buenos Aires fandt øget hyppighed af aborter og medfødte misdannelser i et område med megen round-up sprøjtning. Han blev overfaldet, da han skulle holde foredrag derom.
Monsanto er en del af NVO-eliten – nært knyttet til Rockefeller foundation og [41] USAs landbrugsministerium. Som led i klimaløgnen har Monsanto røbet sig selv ved at frembringe [42] aluminiumresistente afgrøder. Hvorfra kommer mon skadelige mængder aluminium? Fra “konspirationsteorien” [13] chemtrailing ganske alene.

Ovenstående bærer ligesom chemtrailing-aktiviteterne vidnesbyrd om et had til en menneskehed, som eliten ønsker at [43] udrydde 95% afMonsanto bidrager til nedsatte fødselstal  gennem genetisk modificeret mad. Disse  [44] Affolkningsgalninge, og [45] her og [46] her og [47] her vil ikke menneskeheden noget godt. Monsanto viser den Nye Verdensordens uhyggelige hensynsløshed – ruller som en damptromle over de små landbrug og truer dem til at købe til Monsantos dyre, dårlige og farlige afgrødeprodukter, der som hybrider ikke giver sædekorn til næste år. Det skal hvert år købes hos Monsanto. Et [48] grotesk tilfælde forekommer i Tyskland: Monsanto har kortlagt generne i et tysk svin, som landmændene har avlet i århundreder. Nu kræver Monsanto patent på svinet med den konsekvens, at når en so farer, skal landmanden betale afgift af hver pattegris til Monsanto – se denne rystende [49] video. I Canada blev [50] farmer Percy Schmeiser afkrævet afgifter til Monsanto, fordi en Monsantomark havde sendt pollen ind i Schmeissers traditionelle rapsmark, som havde fået nogle Monsanto-hybrider!   Dette er en forsmag på NVO/”Det Internationale Samfund”.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=23218

URLs in this post:
[1] meget kompetente forskere: http://www.scribd.com/doc/57277946/RoundupandBirthDefectsv5
[2] fødselsdefekter: http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12653:war-over-gm-crops-
gets-ugly

[3] kun kan producere børn : http://www.youtube.com/watch?v=TJ73cfT8Ljk
[4] Henry Kissinger: http://en.wikiquote.org/wiki/Talk:Henry_Kissinger
[5] Image: http://euro-med.dk/bil/billedermonsanto-no-food1.gif
[6] tidligere: http://euro-med.dk/?p=943
[7] her: http://euro-med.dk/?p=1111
[8] her: http://euro-med.dk/?p=15545
[9] korrupte: http://euro-med.dk/?p=18416
[10] EU området: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1515&format=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en

[11] mafiosometoder: http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/05/monsanto200805?currentPage=1
[12] HAARP: http://euro-med.dk/?p=22590
[13] bakterier: http://euro-med.dk/?p=23155
[14] “klimaparate” frø: http://www.etcgroup.org/en/node/687
[15] Dommedagsfrøbanken på Svalbard : http://euro-med.dk/?p=4201
[16] Codex Alimentarius: http://euro-med.dk/?p=10550
[17] Salem News 28 May 2011: http://www.salem-news.com/articles/may282011/gmo-not-food-cs.php
[18] håndhæve affolkning i U-landene: http://en.wikipedia.org/wiki/National_Security_Study_Memorandum_200
[19] The Nation 4 Oct. 2010: http://www.thenation.com/article/154739/blackwaters-black-ops
[20] Pravda 14 10 2010:: http://english.pravda.ru/business/companies/14-10-2010/115363-machines_of_war_blackwater_monsanto_bi
llgates-0/

[21] Image: http://euro-med.dk/bil/billederbill-gates-in-nigeria1.jpg
[22] Associated Press 1 June 2011: http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hDmEAu9pyAGlwIUIGk_s1gP-LVaQ?docId=0e4e9665645e4db
a9bbfa8daa6e6a8dc

[23] Foodconsumer 5 March 2011: http://www.foodconsumer.org/newsite/Politics/Politics/monsanto_0305110859.html
[24] The Huffington Post 23 Febr. 2011: http://www.huffingtonpost.com/2011/02/23/monsanto-roundup-ready-miscarriages_n_827135.html
[25] Salem News 28 May 2011: http://euro-med.dk/bil/billedergmo-corn1.jpg
[26] Image: http://euro-med.dk/bil/billederbirthrate-1990-2009-gmo21.jpg
[27] kurve: http://www.activistpost.com/2011/06/gm-foods-cannot-be-linked-to-falling-us.html#more
[28] India Today: http://indiatoday.intoday.in/site/story/toxin-from-gm-crops-found-in-human-blood/1/137728.html
[29] Farm Wars 20 Apr. 2011:: http://farmwars.info/?p=
[30] Mercola.com 12 Jan. 2011 : http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/01/12/wikileaks-reveals-us-sought-to-retalia
te-against-europe-over-monsanto-gm-crops.aspx

[31] Natural News 24 Dec. 2010: http://www.naturalnews.com/030828_GMOs_Wikileaks.html
[32] Image: http://euro-med.dk/bil/billedermosquito-flying-vaccime1.jpeg
[33]
The Daily Mail 26 Jan. 2011: http://euro-med.dk/bil/billederaedes-20aegypti1.jpg
[34] Activist Post 13 dec. 2010: http://www.activistpost.com/2010/12/viruses-and-gm-insect-flying-vaccine.html
[35] Fort Detrick (udviklede aids-virus): http://www.modernhistoryproject.org/mhp/ArticleDisplay.php?Article=FinalWarn08-5&Entity=FrenchRe
v

[36] A decade of EU-funded GMO research: http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf
[37] Image: http://euro-med.dk/bil/billedermonster-mus1.jpg
[38] organskader og dræbte rotter: http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/News/2009-and-earlier/seralini-NK603/
[39] GMO-høstudbyttet ofte  været ringere end med traditionelle planter: http://www.naturalnews.com/025992_Monsanto_food_GMO.html
[40] Andres Carrasco fra i Buenos Aires : http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_monsanto25.htm
[41] USAs landbrugsministerium: http://www.commondreams.org/headlines/090300-03.htm
[42] aluminiumresistente afgrøder: http://farmwars.info/?p=2927
[43] udrydde 95% af: http://vigilantcitizen.com/sinistersites/sinister-sites-the-georgia-guidestones/
[44] Affolkningsgalninge: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article6350303.ece
[45] her: http://euro-med.dk../?p=9404
[46] her : http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=A155D113455FAC882A3290536575C723
[47] her: http://euro-med.dk../?p=18250
[48] grotesk tilfælde forekommer i Tyskland: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8002503.stm
[49] video: http://www.youtube.com/watch?v=4-ouf_gmA5o&NR=1.
[50] farmer Percy Schmeiser : http://www.percyschmeiser.com/