Resumé: Chemtrailforgiftningen af atmosfæren tager stadig til og omgærdes med dyb hemmelighedsfuldhed. The Royal Society of London, som koordinerer udspredningen i Europa på vegne af EU og nationale regeringer, har tilkendegivet at forureningen med giftige småpartikler (barium, aluminium, bly, arsen, svovl, thorium, strontium osv.)  skal modvirke global opvarmning. USAs Kongres har gjort skridt til lovgivning om denne ulovlige milieuforurening, som sågar FN forbød  i 2010. Påskudet om klimabeskyttelse  holder imidlertid ikke: Der har ikke været nogen global opvarmning siden 1995. Ny forskning viser, at chemtrailskyerne afstedkommer meget mere opvarmning end al udstødt CO2 i luftfartens historie!! Klimasvindelen er tilstrækkeligt afsløret - og IPCCs formand har erklæret “klimavidenskaben” for politisk bestillingsarbejde. Ikke desto mindre anser nogle stadig chemtrails for uskadelige og kalder kritik for “konspirationsteori”.
Den tvivl er nu helt overflødig efter, at University of Calgary har lavet en omkostningskalkule over forskellige metoder til at sprede giftpartiklerne i atmosfæren - ang. for at dæmpe solens opvarmning. Beregningen er til Aurora Flight Services - regeringens partner for ubemandede flyvninger i den øvre atmosfære. Her angives spredning med kommercielle fly at være billigst - ca 1 mia dollar pr år - mens raketanvendelse koster 100 mia dollars pr. år. Også særlige luftskibe og kanonprojektiler kan anvendes.

Rapport fra Arizona Sky Watch viser dramatiske stigninger i tungmetaller i Arizonas luft i 2010. Disse tal viser, hvor mange gange de er over den tilladte, giftige grænse: Aluminium: 15,8 Antimon: 63,3 Arsen: 418 Barium: 5,3 Cadmium: 6,0 Krom: 6,4 Kobber: 9,0 Jern: 43,5 Bly: 15,7 Mangan: 513,8 Nikkel: 10,7 Zink: 7,5. Deres værdier burde være = 0. Chemtrail effekter: Vi har 20% mindre sol, og for det meste et tæppe af kunstige “skyer” fyldt med giftstoffer.

Men nu kommer et nyt aspekt til. De tidligste “Chemtrailforsøg” fandt sted i Dorset, England, mellem 1963 og 1975: Flådens skibe sprøjtede med politikeres viden bakteriesuspensioner, bl.a. en Escherichia Coliart op i luften - og med vinden førtes bakterierne så ind over en intetanende befolkning. En offentlig høring  tillod regeringen ikke - men den bestilte en “uafhængig” undersøgelse gennem en professor fra - af alle steder - The Royal Society. Han mente, at kun de svageste med immunsygdomme kunne være blevet syge derved. Derimod var han mere betænkelig ved, at man også havde sprøjtet en ikke-karakteriseret bakterie med betydeligt sygdomsfremkaldende potentiale ud over befolkningen. Der kom krav fra befolkning og parlamentsmedlemmer om garanti for, at sådant aldrig mere ville ske. Den garanti ville regeringen ikke give. Tværtimod lovede den , at det kunne blive nødvendigt med nye forsøg i endnu større målestok - for at beskytte befolkningen mod biologisk krigsførelse!!!

Det løfte bliver nu tilsyneladende indfriet med  chemtrailaktivitet. Ledende forsker Dr. Alexander Michaud fra Montana State University, siger på American Society for Microbiologys møde: “Bakterier, der kan dyrkes i laboratoriet er fundet i embryonet, den første del af et haglkorns udvikling.”  Opdagelsen tyder på, at luftbårne mikroorganismer spiller en ledende rolle, ikke bare i haglbyger, men også i andre vejrforhold ved at  fungere som »kondensationskerner«. Det nye fund er med til at bekræfte mistanken om, at i mange tilfælde får levende mikroorganismer regnen til at falde. Det nødvendige bakterielle medium til bakteriel geoengineering nu udviklet.

En meget respekteret videnskabsmand, Clifford Cranicom refererer fra et møde mellem  en efterforskningsspecialist og en velplaceret militær kilde, der oplyste: 1. Chemtrail-operationerne er et fælles projekt mellem Pentagon og den farmaceutiske industri. 2. Pentagon ønsker til krigsformål at teste biologiske sygdomme på intetanende befolkninger. Det blev oplyst, at SARS er en fiasko, da den forventede dødelighed var beregnet til at blive 80%. 3. Den farmaceutiske industri tjener billioner på medicin til behandling af både dødelige og ikke-dødelige sygdomme, som påføres befolkningen. 4. Bakterier og vira er frysetørrede og bliver derefter anbragt på fine tråde til spredning. 5. Metallerne, som frigives sammen med sygdomskimene, varmes op af solen, hvilket skaber et perfekt miljø for bakterier og virus, så de kan trives i lufttilførslen. 6. De fleste lande, der sprøjtes, er uvidende derom, og de har ikke givet samtykke til aktiviteterne. Han anfører, at kommercielle fly er et af spredningssystemerne. 7. De fleste af “aktørerne” er gamle venner og forretningspartnere til præs. Bush sen.. 8. Det ultimative mål er kontrol med alle befolkninger gennem instrueret og præcis sprøjtning af narkotika, sygdomme, etc. 9. Folk, der har forsøgt at afsløre sandheden er blevet fængslet og dræbt.

Tilbage står spørgsmålet: Hvorfor, når der ikke er global opvarmning. Den elite, der står bag har en panisk angst for overbefolkning - som en artikel i The Times afslørede. Iflg. deres Georgia Guidestones og udsagn fra elitisten Ted Turner bør der ikke være mere end 500 mio mennesker på denne planet. Bakterierne kan også bruges til at skabe dødbringende uvejr og klimapåvirkning ligesom HAARP. Og disse kredse vil “eje vejret” siger en af deres rapporter.

*

Chemtrails-arizonaJeg har tidligere skrevet om chemtrails og her -en spredning i luften af giftige barium-, aluminium- - endog arsen-, strontium– og thoriumpartikler. Denne aktivitet ses som længevarende striber, der udvider sig efter fly i stor højde - i modsætning til contrails, som forsvinder efter et par minutter. Denne forgiftning af atmosfæren koordineres i Europa af The Royal Society of London på EUs og europæiske regeringers vegne – trods FN-Konventionen om Biologisk Mangfoldigheds moratorium fra Okt. 2010 derimod. I  US Senatet forelagde John D. Rockefeller IV dette lovforslag om at muliggøre chemtrailing, der også der foregår ulovligt i stor stil. Formålet siges at være “geo-engineering”, for at beskytte Jorden mod global opvarmning - som ikke har eksisteret siden 1995 - et utroligt bedrageri og her. Den maksimale opvarmning blev set omkring 1934. IPCC’s formand, Rajendra Pachauri, har endda udtalt følgende i Times of India 3 Sept. 2010: : “Vi er et mellemstatsligt organ, og vores styrke og accepten af, hvad vi producerer, skyldes i vid udstrækning, at vi ejes af regeringerne. Hvis det ikke var tilfældet, ville vi være som alle andre videnskabelige organer, som måske producerer første-klasses rapporter, der ikke får set dagens lys, fordi de ikke betyder noget i den politiske beslutningsproces. Nu, hvis det er et mellemstatsligt organ, og vi ønsker regeringernes ejerskab af, hvad vi producerer, vil de  selvfølgelig give os vejledning om, hvad retning vi skal følge, hvad de spørgsmål er, de ønsker besvaret. Af den oprindelige beslutning, som IPCC blev oprettet på, fremgår det tydeligt, at vores vurdering bør omfatte realistiske svarstrategier. Hvis det ikke er en evaluering af politikker, hvad er det så? Men det er netop, hvad dette udvalg har anbefalet, at vi kommer ud af - politiske forskrifter.”
Dette betyder, at klimavidenskab” er politisk bestillingsarbejde. The Royal Society og EU ved det også. Så lad os glemme alt om det globale opvarmningssludder som undskyldning for chemtrailing. Andre mener, chemtrailing er en ABC krigsførelse mod menneskeheden i forbindelse med affolkningsprojektet (se kommentar) og her - og her (Bill Gates). Mærkeligt er jo, at chemtrailaktiviteten også er intensiv i vinterkulden. Det følgende vil yde støtte til denne teori. The Intel Hub 30 March 2011: Det er ikke noget mysterium, at aerosol sprøjtningsindsatser har stået på siden begyndelsen af 1990′erne. Før 1990 kunne man nyde en ægte klar blå himmel, et drømmesyn fra fortiden i 2011 - hvor ingen sådan findes.

Geo-engineering ved hjælp af farlige bakterier
Pseudomonas-syringae2The Daily Mail 25 May 2011: Ledende forsker Dr. Alexander Michaud fra Montana State University, sagde: “Bakterier, der kan dyrkes i laboratoriet er fundet i embryonet, den første del af et hagls udvikling.” Opdagelsen tyder på, at luftbårne mikroorganismer spiller en ledende rolle, ikke bare i haglbyger, men også i andre vejrforhold. Støvkorn og forureningsdråber kan fungere som »kondensationskerner«. Men det nye fund er med til at bekræfte mistanken om, at i mange tilfælde får levende mikroorganismer regnen til at falde.  Forskningen blev præsenteret i dag på det årlige møde i American Society for Microbiology i New Orleans. En mikroorganisme, der inficerer planter, Pseudomonas syringae, er den mest velundersøgte biologiske kondensationskerne. Computersimulationer tyder på, at høje koncentrationer af biologiske partikler kan påvirke nedbørsmængden på jorden, skydækket, og selv den måde, Jorden afskærmes fra solens stråler.

Det nødvendige bakterielle medium for bakteriel geoengineering nu udviklet
Biopharmaceuticals 4 August 2009: Forskere på det amerikanske Department of Energy’s Brookhaven National Laboratory og Stony Brook University har udviklet en metode til at indkapsle bakterier i en syntetisk polymer hydrogel. Disse nye, stabile, materialer fastholder mikrobers evne til at udveksle næringsstoffer og stofskifteprodukter med deres miljø, og kunne finde udbredt anvendelse, for eksempel, som biosensorer, katalysatorer, medikamenttransportsystemer, eller i spildevandsrensning. (National Academy of Sciences uge af August 3, 2009 - online).

Formålet med de tidlige Chemtrails: At sprede sygdom. De Biologiske krigsførelseseksperimenter i Dorset 1963-1975
2012 Earth Changes: Skibe udsprøjtede suspensioner bestående af bl.a. to typer bakterier, som derefter blev båret ind over land med vinden: Bacillus subtilis (også kendt som Bacillus globigii eller BG). I december 1997 erkendte John Chisholm, administrerende direktør for Forsvarets Evaluation Research Agency (DERA), at “BG kan forårsage sygdom hos immunsvækkede mennesker.”. Den BG-stamme, der anvendtes i disse forsøg blev hentet fra den amerikanske hærs Biologiske Krigsførelseslaboratorium ved Fort Detrick – hvor også AIDS-viruset blev udviklet. Den anden type bakterier, der blev brugt var Escherichia Coli MRE162. Dens størrelse (1-5 min) bruges Icewhalei biologisk krigsførelse til at sikre, at bakterierne går uden om kroppens naturlige forsvar og når de dybeste dele af lungerne, alveolerne, hvor de lettere kan forårsage infektioner. Eksperimenterne foregik uden, uden at befolkningen vidste det.

Icewhale” blev første gang brugt til biologisk “chemtrailing” i 1963

Regeringen afviste at foretage en offentlig undersøgelse, men bestilte i stedet  et uafhængigt medlem af Royal Society, professor Brian Spratt FRS til at foretage en uafhængig gennemgang af de mulige sundhedsskadelige virkninger hos dem, der udsattes for de bakterielle aerosoler, der blev formidlet under forsøgene. Professor Spratt konkluderede, at “der kan have været nogen trussel mod sundheden for et mindre antal personer, som havde alvorlig tilgrundliggende sygdom og var særligt modtagelige for infektioner.” Professor Spratt fandt, at forskere fra Porton Down havde udsat offentligheden for massive aerosolsuspensioner forurenet med en ukendt bakterie. Han udtalte: “Det er dog overraskende, at suspensioner med dette niveau af forurening med ukarakteriserede bakterier blev sprøjtet ud over befolkede områder, da der var en mulig risiko for, at de kontaminerende bakterier havde en betydelig evne til at forårsage sygdom hos mennesker.”

Som svar på spørgsmål fra parlamentsmedlemmer og offentligheden, erklærede Forsvarets Evaluation Research Agency i 1999 - “Ministrene har gjort det klart, at de ikke kan Georgia_guidestonesudelukke, at gennemføre forsøg i større skala i fremtiden for at forsøge at sikre beskyttelsen af Det Forenede Kongerige fra angreb fra folk, der benytter kemiske og biologiske våben.”

Det første bud i  Georgia Guidestones til den Nye Verdensordens herskere er at holde Jordens befolkning under 500 mio.

Initiativet synes ikke kun at være geo-engineering - men også befolkningsregulering
Clifford E. Cranicom er en meget respekteret videnskabsmand. Clifford Cranicom 26 July 2003: Et møde har fundet sted for nylig mellem en efterforsknings specialist og en velplaceret militær kilde. Begge parters identitet skal beskyttes. Kilden har indgående kendskab til mindst ét aspekt af aerosolindsatserne og hævder følgende: 1. Operationerne er et fælles projekt mellem Pentagon og den farmaceutiske industri. 2. Pentagon ønsker til krigsformål at teste biologiske sygdomme på intetanende befolkninger. Det blev oplyst, at SARS er en fiasko, da den forventede dødelighed var beregnet til at blive 80%. 3. Den farmaceutiske industri tjener billioner på medicin til behandling af både dødelige og ikke-dødelige sygdomme, som påføres befolkningen. 4. Bakterier og vira er frysetørrede og bliver derefter anbragt på fine tråde til spredning. 5. Metallerne, som frigives sammen med sygdomskimene, varmes op af solen, hvilket skaber et perfekt miljø for bakterier og virus, så de kan trives i lufttilførslen. 6. De fleste lande, der sprøjtes, er uvidende derom, og de har ikke givet samtykke til aktiviteterne. Han anfører, at kommercielle fly er et af spredningssystemerne. 7. De fleste af “aktørerne” er gamle venner og forretningspartnere til præs. Bush sen.. 8. Det ultimative mål er kontrol med alle befolkninger gennem instrueret og præcis sprøjtning af narkotika, sygdomme, etc. 9. Folk, der har forsøgt at afsløre sandheden er blevet fængslet og dræbt.
Chemtrail-confirmation-germany3Det synes kun et spørgsmål om tid, før tjenestemænd kommer med en dækhistorie for deres ulovlige geoengineerings-aktiviteter.

US senator Johnny Isakson benægter eksistensen af chemtrails - (Det danske DMI: “Vi ved, hvad chemtrails er - men har ingen officiel holdning til dem”)
Det ser ud som om regeringens øverste medlemmer og endog medlemmer af Senatet vil gå til yderligheder for at hindre disse vitale oplysninger i at nå det amerikanske folk. Mht. til aerosolsprøjtning i jordens atmosfære findes en nylig opdatering af data indsamlet af The Carnicom Institute. Heri afsløres de anvendte kemikalier og deres respektive koncentrationsniveauer. De giftige niveauer, der bliver brugt i disse aerosolerer mere end chokerende - det lader til, at disse niveauer faktisk er kriminelle efter EPA standarder.
Et nyt foreløbigt udkast til rapport fra  ArizonaSkyWatch viser dramatiske stigninger i tungmetaller, der simpelthen ikke hører hjemme i vores luft. Dette er kun en foreløbig oversigt over Arizonas luftpartikler i 2010. Disse tal viser, hvor mange gange de er over den tilladte, giftige grænse: Aluminium: 15,8 Antimon: 63,3 Arsen: 418 Barium: 5,3 Cadmium: 6,0 Krom: 6,4 Kobber: 9,0 Jern: 43,5 Bly: 15,7 Mangan: 513,8 Nikkel: 10,7 Zink: 7,5. Deres værdier burde være = 0.
Chemtrail effekter: Vi har 20% mindre sol, og for det meste et tæppe af kunstige “skyer” fyldt med giftstoffer. Dette skyldes ulovlige vejrændringsprogrammer, der aldrig har været offentlig debatteret. Vores luftkvalitet i løbet af de seneste 12-15 år, er faldet dramatisk. Løgne og bedrag vrimler det med. Hvor længe skal vi forgiftes?

Analyse af goengineeringens omkostninger. Endelig Rapport. Kontrakt med University of Calgary for Aurora Flight Services, der bl.a. arbejder for USAs regering.
The Intel Hub 30 March 2011: Side 5: I rapporten er den rygende pistols bevis for hele geoengineeringsagaen fra de hemmelige baser, til nyttelast, til hvad flytype eller “luftskibe”, der vil være de mest omkostningseffektive til at sprede giftige partikler i hele jordens atmosfære. Den endelige rapport omfattede også budgetter for forskellige metoder til aerosolspredning i atmosfæren.

Raketbaserede systemer er ikke konkurrencedygtige. Et system baseret på 16S “flåde-Mark 7 kanoner kræver et stort antal skud, hvad der øger omkostningerne til over $ 100 mia. pr.år De primære transportmidler, vi har undersøgt mhp. at løfte partikler op i stratosfæriske højder og sprede dem med en forudbestemt frigivelseshastighed, er flyvemaskiner og luftskibe. Eksisterende fly er i stand til effektivt at gennemføre geoengineeringsindsatser i lavere højde.

Side 6: “En metode er at sprede svovlforbindelser i stor højde for at reducere den effektive solvind ind i atmosfæren. Målet med denne undersøgelse er at bruge teknisk design og omkostningsanalyse for at vurdere muligheden og omkostningerne ved en udspredning af materiale til stratosfæren mhp. at kontrollere solens bestråling (SRM).

side 8: For at opnå maksimal kølingseffekt skal partiklerne helst placeres nær ækvator. Denne undersøgelse forudsætter, at nyttelasten frigives inden breddegrader 30 ° N og 30 ° S, selvom Nord-Syd-forskudt placering har minimal effekt på omkostningerne. Aurora Flight Sciences: Geoengineerings Endelige Årlige Rapports omkostningsskøn ved forskellige spredningsmetoder varierede fra over 1 milliard dollars om året hele vejen op til raketspredte aerosoler i den øvre atmosfære til en pris af over 100 milliarder dollars om året.

Kommentar
Chemtrails2Chemtrailing-aktivitet kaldes stadig ofte “konspirationsteori“. Folk har ingen idé om, hvad det er. Den undskyldning at bekæmpe “den globale opvarmning” ved hjælp af partikler, som reflekterer solens stråler er ugyldig, da der ikke har ikke været nogen global opvarmning siden 1995, som ikke var århundredets varmeste år (1934) -og ca 2 grader koldere end i middelalderen. Stigningen fra førindustriel 0,027% til nu 0,037% CO2 i atmosfæren er fuldstændig ligegyldig i forhold til vanddampe osv. MEN: The Edmonton Journal 30 March 2011: “Flykondensationsstriber og skyerne, der dannes fra dem, kan være årsag mere opvarmning i dag, end al luftfartøjsudledt kuldioxid (CO2), der er ophobet i atmosfæren siden starten af luftfarten, skrev tidsskriftet “Nature Climate Change”  i en erklæring af nye fund. Den væsentligste klimaeffekt af de hvide linjer og beslægtede cirrusskyer er at opfange strålevarmen, der reflekteres fra Jordens overflade.”
I denne situation er det afsløret, at chemtrailaerosoler indeholder bakterier. Så ikke kun vil eliten gøre os syge med farlige metaller. De sprøjter også farlige bakterier ud over os. De kommer så ned med regn, sne og hagl. Jeg vil selvfølgelig ikke postulere, at den nuværende agurkesygdom på grund af Escherichia coli stammer fra chemtrailing - selvom ingen indtil videre ved hvor den kommer fra. For agurker dyrkes vel mest i væksthuse - således beskyttet mod chemtrails.

Men hvad, der gør chemtrailing mistænkelig, er det enorme hemmelighedskræmmeri omkring det. Folk, der ved besked, vil ikke afsløre, hvad det er eller hvorfor - hvilket de helt sikkert ville have gjort, hvis det havde været ufarligt. Så mistanken opstår mere og mere, at udvidelsen af klimaløgnen til chemtrailing er et skalkeskjul for NWOs affolkningsinitiativer: The Times 24 May 2009: Bill Gates, David Rockefeller Jr., patriarken for USA’s rigeste dynasti, Warren Buffett og George Soros, finansmanden Michael Bloomberg, borgmester i New York, og mediemogulerne Ted Turner og Oprah Winfrey mødtes. En gæst sagde, at der er enighed om, at de ville støtte en strategi, hvor befolkningstilvæksten bliver behandlet som en potentielt katastrofal miljømæssig, social og industriel trussel. “Det er noget så mareridtsagtigt, at alle i denne gruppe var enige om behov for stor-hjerne svar,” sagde gæsten. “De skal være uafhængige af offentlige organer, som ikke er i stand til at afværge katastrofen, vi alle ser true os.”

Mikroorganismer som bakterier har altid været effektive sygdomsfremkaldere - selvom psudomonas og E. coli hidtil ikke har været så farlig som f.eks pesten. Nu er Entero-hæmorrhagisk Escherichia Coli en mere sygdomsfremkaldende afart, der fremkalder en lille epidemi. Men bakterierne kan bruges som kondensationskerner til skydannelse, som kan give uvejr. Disse kredse vil jo med alle midler – incl. HAARP – eje vejret”.