Wall Street, US Regering Beriger Sig I Samarbejde Ved Forarmelse Af Middelklassen Mhp. Erobring Af Verden For Det “Internationale Fællesskab” Og Verdensvaluta

Posted By Anders On May 30, 2011 @ 00:05 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Som led i den omsiggribende afskaffelse af nationale/regionale valutaer til fordel for en verdensvaluta spekuleres der nu mod både dollar og euro i et sådant omfang, at disse valutaer kan bryde sammen og flyde over i IMFs globale valutaer, SDR og Bancor. Dollarens dage som verdens eneste reservevaluta er talte, idet både Rusland og Kina samt Saudi-Arabien og BRICS-landene, bl.a., fremover vil handle f.eks. olie i egne valutaer - uden om Federal Reserves stjålne dollars. Sådanne tiltag har medført mord på ophavsmænd som Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Saddam Hussein - og vel snart på Gaddhafi, der arbejder for oliehandel med gulddinarer. Og ikke uden grund. For det første kan FED derved trykke ubegrænsede mængder af dollars ved behov - idet de fordeles over hele verden. Dernæst betyder reservevalutaen billige korttidslån for USA.

USA kan ikke undvære dollarens position som verdens eneste reservevaluta. USA har en enorm statsgæld, der er vokset fra  2 billioner dollars i 1986 til i dag 14 billioner!  Derudover har det et militærapparat med et budget, som skaffer USA et årligt budgetunderskud på 1.1 billion dollars. Militærets spidser vælger sammen med Wall Street, som har overtaget USAs regering, USAs præsident - også i 2012!

Men nu forlanger selveste Council on Foreign Relations strenge US-besparelser - ellers vil markedet straffe USA. Det marked er ensbetydende med Rothschild og hans Wall Street - repræsenteret ved Rothschildagent, George Soros, der lige har holdt en stor konference med fremtrædende økonomer, som han har købt for 50 mio. dollars. Hensigten er at reformere hele det internationale økonomiske system - ved at gøre dollaren færdig som verdens eneste reservevaluta - og fremme Kinas yuan og euroen, bl.a., i  SDR kurven. Tanken er at gøre Rothschilds IMF til en verdenscentralbank sammen med Rothschilds BIS. USAs Illuminat-Finansminister, Tim Geithner, synes indforstået.

Barack Obama er i vanskeligheder. Han kan kun lade sine herrer i Wall Street fortsætte udplyndringen af befolkningen - og fodre militæret med stadig flere sofistikerede våben til USAs igangværende 3. verdenskrig for at sikre verdens ressourcer for Wall Streets Koncerner - og så lade folket betale gildet ud i armod, gå fra hus og hjem og lade dollarens købekraft gå i bund og/eller skabe hyperinflation. Samtidig  synes euroen at være på vej ud i opløsning og PIGS-landene i oprør.  Men EU Parlamentets Udvalg for Økonomiske og Monetære Anliggender har nu lige tilladt  grådige [1] bankstere som JP Morgan at inddrage misligholdende  PIIGS-landes guldreserver  som hjemfaldent[1] [1] [1] pant.

*

Nathan Mayer Rothschild (1777-1836: “Jeg er ligeglad med,  hvilken marionet, der er placeret på Englands trone for at regere imperiet, hvor solen aldrig går ned. Den mand, der styrer Storbritanniens pengemængde styrer det britiske imperium, og jeg styrer den britiske pengeforsyning. [2] David Allen Rivera, Final Warning -The House of Rothschild .

*
[3]

[4] Pyramid-dollar

Verden konspirerer mod den amerikanske dollar! Der har været en langvarig debat om, hvorvidt dollaren vil bryde sammen, som [5] IMF udtrykker det. Andre stormagter vil ikke underkaste sig dollardominansen som verdens reservevaluta mere – hvilket ødelægger USAs gratis kreditter og mulighed for at lade seddelpressen løbe frit. De vil have et alternativ, som inkluderer bl.a. den den kinesiske Yuan. Lad os ikke glemme den formaning, som [6] Mayer Amschel Rothschild gav illuminater og frimurere: At færdiggøre hans Nye Verdensorden ved at sætte slutstenen på Rothschilds Store US Segls illuminatpyramide – der ses på hver 1 dollarseddel (t.v.). Afskaffelse af den nationale valuta er den nationale uafhængigheds og nationalstatens dødsattest, i virkeligheden [7] én-verdensregeringens fødselsattest og [8] menneskehedens fordømmelse til evigt slaveri.
Når enkelte ledere som Abraham Lincoln, [9] JF Kennedy, Saddam Hussein og nu [10] Moammar Gaddhafi får den idé at gøre deres valutaer uafhængige af NWO-dollaren (eller dens IMF erstatning) som verdens reserve-/ olie [11] Fed-money-basevaluta - blev/bliver de dræbt.
Euroen har det ikke meget bedre. [12] Grækenland er nu ved at gå fallit – og vil muligvis gå tilbage til en “ny drachme”  og  så formentlig få følgeskab af Portugal og Irland. Yderligere besparelser vil disse landes befolkninger ikke finde sig i. Men EU Parlamentets Udvalg for Økonomiske og Monetære Anliggender har nu lige tilladt  grådige [1] bankstere som JP Morgan at inddrage misligholdende  PIIGS-landes guldreserver  som hjemfaldent[1] [1] pant.

Højre: US Federal Reserves “kvantitative afspænding” , dvs. frit løb for dollarpressen, vil let føre til hyperinflation/armod og  fortvivlelse - især, hvis US-dollaren mister sin status son verdens eneste reservevaluta . Kilde: Economic Research, [3] The Federal Reserve Bank of St. Louis.

[13] Foreign Affairs nov./dec. 2010, Roger C. Altman & Richard N. Haas, præs. for [14] Council on Foreign RelationsUSAs Ødselhed og Amerikas magt. Konsekvenserne af finansiel uansvarlighed. Ser man bort fra perioden under og umiddelbart efter Anden Verdenskrig, har USA ikke været så forgældet siden registreingen begyndte i 1792.
Hvis USA’s ledere ikke handler for at dæmme op for denne gældsafhængighed, vil de globale kapitalmarkeder gøre det for dem ved at tvinge dem til en skarp og straffende justering i finanspolitikken. Resultatet vil være en tidsalder med voldsomme amerikanske stramninger. [15] Spiegel 8 Nov. 2010: “USA har levet på lånte penge for længe” (den tyske finansminister, Wolfgang Schäuble).

[16] Dollarens dage som verdens reservevaluta er talte
Dollaren vil være færdig som reservevaluta inden for de næste fem år. Den amerikanske dollar er i øjeblikket prissat i forhold til en kurv af valutaer, der primært består af affaldspapir-valutaer bakket op af insolvente nationer eller knækkede unioner (den japanske yen og euro). Kina og Rusland har fjernet den amerikanske dollar fra deres handel. Kina, Rusland, Brasilien, Indien, og nu Sydafrika er på vej til at handle mere i deres egen valuta (ikke US Dollar). Saudi-Arabien er på vej til at formalisere handelen med Kina og Rusland. Singapore går over til at handle i yuan.

[17] The American Dream 4 March 2011 (satire). Bare rolig, være glad - globalisme gør vidunderlige ting for den amerikanske økonomi. Bare se på alle de utroligt billige produkter fra udenlandske nationer som Kina, der er tilgængelige i vore butikker. Tror man, at alle disse  ting ville være så billige, hvis vi ikke havde fri handel? Vi kan have en massiv “handelsubalance” lige nu, men det er bare midlertidigt, da vi befinder os i overgangen til en global økonomi. Bare rolig, være glad - det faktum, at antallet af amerikanere på madkuponer har sat endnu en ny alle tiders rekord (44 millioner) er blot en indikation af, at flere amerikanere er ved at lære hvordan man bruger offentlige serviceydelser. Og man skal ikke lytte til folk som Alan Blinder, en økonom ved Princeton, der forudsiger, at offshoring i sidste ende vil [18] påvirke 40 millioner amerikanske jobs.

Bare rolig, være glad - det faktum, at salget af [19] nye boliger i USA er blevet rekordlavt betyder blot, at den eneste vej, det kan gå, er op. I Vallejo, er politiet skrumpet fra 153 ansatte til 92. Anmeldelse af alt andet end de mest alvorlige forbrydelser forbliver ubesvaret. Tre af byens brandstationer er lukket. Desværre, [20] artiklen i New York Times [21] Us-chart_home_sales_topvar alt for negativ.

Bare rolig, være glad - [22] Obama har annonceret en storslået plan for at mindske USAs budgetunderskud. Takket være Obama vil vores budgetunderskud blive reduceret til  [23] 607 billion dollars inden 2015. Når analytiker Mary Meeker for nylig fortalte BusinessWeek, at den amerikanske regering har en negativ “nettoformue  på 44 bilioner dollars”, har hun bare overdrevet situationen. Den fred og stabilitet, som Obamaadministration vil bringe til Mellemøsten kommer til at tvinge oliepriserne ned igen. Så man skal ikke bekymre sig.

[24] Wall-street[25] Rolling Stones 16 Febr. 2011En tidligere senatsundersøger: “Alt er ad H…… til, og ingen kommer i fængsel, bortset fra Bernie Madoff.”
Med hensyn til præsident Obama, hvad er der at sige? Goldman Sachs var hans private kampagnebidragyder nummer et. Han gav en Citigroup direktør ansvar for sit økonomiske overgangs-team, og han har netop udnævnt en direktør for JP Morgan Chase til sin nye stabschef. “Obamas forræderi, som dette repræsenterer, mod alle  kan vi bare ikke få os selv til at tro,” siger Budde, en klassekammerat til præsidenten fra deres Columbia-dage. “Røvrender han os virkelig sådan? Virkelig? Han er virkelig en [26] JP Morgan fyr.

Ikke en eneste direktør, der styrede de virksomheder, som sammenbryggede og scorede kassen på det falske økonomiske boom - et svindelnummer i hele branchen, som involverede massesalg af fejlmærkede, svigagtige pantebreve - er nogensinde blevet dømt. Deres navne er kendt af selv de mest tilfældige mellemamerikanske nyhedskonsumenter: selskaber som AIG, Goldman Sachs, Leh man Brothers, JP Morgan Chase, Bank of America og Morgan Stanley. De fleste af disse virksomheder var direkte involveret i udarbejdelse af bedrageri og tyveri. Forbundstilsynsmyndigheder og anklagere har ladet bankerne og finansieringsselskaberne, der prøvede at brænde verdensøkonomien ned til grunden, slippe med nøje planlagt mægling - hvidvaskede jobs, hvilket medfører, at virksomhederne betaler rørende små bøder. De mennesker, der rent faktisk har begået forbrydelserne, betaler næsten aldrig bøderne selv; banker, der blev taget i at bedrage deres aktionærer, bruger ofte aktionærernes  penge til at betale retfærdighedens regning ….Hele denne adfærd iscenesatte sammenbruddet i 2008.  [27] Economic Policy Journal.com 15 Dec. 2010: Hvordan har Goldman Sachs “betalt” det 10 milliarder dollars TARP lån? Det fik penge fra det rolige salg af mere end $ 100 milliarder i  pantebreve (det rene bras) til Federal Reserve!

[28] US-ecnomySidste år skulle en konference om finansiel retshåndhævelse afholdes på Hilton i New York den 12 november. I listen over deltagere indgår 1.500 eller deromkring af landets førende advokater, der repræsenterer Wall Street, samt nogle af regeringens topbetjente fra både SEC og det amerikanske justitsministerium.
Strafferet er her et
cocktail party mellem venner og kolleger, der fra måned til måned og år til år konstant skifter sider og handelskasketter. Bed ikke dem om at give de stjålne penge tilbage.  [29] Fra dec. 2010 til febr. 2011, er USAs tvangsauktioner steget med mere end 50% i mange stater - og situationen forventes at blive værre - og præs. [30] Obama´s budget har et  underskud på 15.5 billioner dollars!

[31] Paul Craig Roberts Global Research 18 Febr. 2011Obamas nye budget er en fortsættelse af Wall Street’s klassekrig mod de fattige og middelklassen. Wall Street solgte deres svindelderivater til vores pensionsfonde, satte amerikanernes jobmuligheder og pensionsordninger over styr, sikrede sig 700 milliarder dollars redningspakker på skatteydernes regning, mens de smed millioner af amerikanere fra hus og hjem. Effekten af [32] Federal Reserve’s “kvantitative lempelser” på inflation, rente og dollarens valutaværdi har vi til gode. Når den kommer, vil amerikanerne få en lektion i fattigdom.

Den amerikanske regering har et enormt militært / sikkerhedsbudget. Det er lige så stort som budgetterne i resten af verden tilsammen. Pentagons, CIAs og Homeland Securitys budgetter tegner sig for 1.1 billioner dollars i forbundsunderskud, som Obama administrationen prognosticerer for regnskabsåret 2012. Dette massive underskuds udgifter tjener kun ét formål - berigelsen af de private selskaber, der tjener det militære / sikkerhedsmæssige kompleks. Det er disse selskaber sammen Wall Street, der vælger den amerikanske regering.

De militære spidser advarer mod at skære nogen af milliarderne i støtte til Israel og Egypten, to agenter for deres mellemøst”politik”.  Men hvad er “vores” globale sikkerhedsansvar? I dag er svaret, at vi vil blive myrdet i vores fly, togstationer og indkøbscentre af “muslimske terrorister” og af en nyoprettet imaginær trussel - “indenlandske ekstremister,” dvs. antikrigsdemonstranter og miljøfolk.
[33] Dollarhourglass[34] Burning-dollarsDet amerikanske militær- / sikkerhedskompleks er i stand til at skabe et vilkårligt antal falske flag arrangementer for at få disse trusler til at synes virkelige for en offentlighed, hvis intelligens begrænser den til tv, indkøbscenteroplevelser, og fodboldspil. Så amerikanerne hænger på enorme budgetunderskud, som Federal Reserve skal finansiere ved at trykke nye penge, som før eller senere vil ødelægge dollarens købekraft og dens rolle som verdens reservevaluta. Når dollaren går ned, går amerikansk magt ned. For de herskende oligarker, er spørgsmålet, hvordan de bevarer deres magt. Deres svar er: få folk til at betale.

[35] The American Dream:I 1986 var den amerikanske statsgæld på omkring 2 billioner dollars. Dag, nærmer den sig hurtigt 14 bilioner dollars.

[36] The Guardian 28 Dec. 2010: Med et konservativt skøn holdes en tredjedel af verdens rigdom offshore, idet 80% af de internationale banktransaktioner finder sted der. Det er ikke svært at se, hvor umulig en opgave det er for regeringen at fungere under disse forhold, og det forklarer, hvorfor regeringer har få andre muligheder end at bøje sig for koncern- og finansmagt. Medmindre de gør det, flytter virksomheder og banker bare til det næste felt på brættet i deres offshore spil, og de nationale statskasser lider.

[37] Forbes Magazine 19 July 2010: Den meste offshore-rigdom administreres af 50 banker. I september 2009 tegnede disse banker sig for 10.800 milliarder $ offshore aktiver - 72% af branchens samlede. De travleste 10 af dem administrerer 40%.

Det virkelige problem er en global piratbankvirksomhed, muliggjort af de bedste advokater, revisorer og lobbyister, som penge kan købe. Når man hører om “skatteparadis”, skal man ikke tænke på Cayman Islands – men i stedet på institutioner som JPMorgan Chase, UBS, Credit Suisse , Citigroup, Morgan Stanley, HSBC, Deutsche Bank , Barclays, Bank of America, BNP Paribas, Pictet & Cie, [38] Joseph-deissGoldman Sachs og ABN AMRO. De er baseret i New York City, London, Amsterdam, Zürich, Geneve, Frankfurt og Paris. De falder ind under den første verdens statslige organers jurisdiktion.

Kommentar
Hvad der startedes med den finansielle krise i 2008 er langt fra forbi. Det hele synes at være en planlagt march mod en verdensomspændende økonomisk kollaps med angreb på både dollar og euro, for at skabe [39] IMFs verdensvaluta, idet SDR forstærkes og [5] bancor måske indføres, som det vil fremgå af nedenstående. Bankster-elitisterne udtrykker det det på denne måde: “Orden ud af kaos” - men først skabe kaos.
[40] UN News Centre 1 marts 2011 - De Forenede Nationer og organisationens generalforsamling har en central rolle at spille i udformningen en global regeringsstruktur, der er effektiv, åben og repræsentativ, sagde formanden for den 192-medlem store forsamling, schweizeren Joseph Deiss, i dag -bl.a. ved at styrke FN’s økonomiske organer, navnlig Det Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC).[41] Talfahrt-des-euro2

[41] March 23, 2011 Media & Business Institute: “For 2 år siden sagde [42] George Soros (Rothschild agent),  at han ønskede at reorganisere hele det globale økonomiske system. Om to korte uger vil han starte. Den 8. april, deltager en gruppe, han finansierer med 50 millioner dollar, i en stor økonomisk konference og Soros’s mål for en sådan begivenhed er at “indføre nye internationale regler” og “reformere valutasystemet.” Det hele er fastlagt i henhold til en plan af 4. november 2009, da han opfordrede til en ny Bretton Woods i 2009. Soros ville “rekonstruere Den Internationale Valutafond,” og mens han var i gang, også omstrukturere FN, et system, hvor USA ikke er så dominerende, øger Kinas og andre landes valutaer inkl. EUs på vores bekostning. “Dette er nemt at gøre, når man har George Soros´rækkevidde, for han finansierer mere end 1.200 organisationer.”

Højre: [43] Euroens nedtur

[44] Activist Post 31 March 2011: Sarkozy opfordrede G20 til at blive enige om en tidsplan for udvidelse af en kurv af valutaer, der fastsætter værdien af SDR, som nu kun omfatter dollar, euro, yen og pund. ” [45] Robert Mundell (Far til euroen), som erklærede, at euroen bare skulle være et mellemstadium til verdensvalutaen, var ligesom USAs finansminister, Tim Geithner, enig. [46] Business & Media Institute 20 Apr. 2011: De fem BRICS nationer - Brasilien, Rusland, Indien, Kina og som nyt medlem, Sydafrika - havde deres tredje topmøde en uge efter, at Soros´. Ikke overraskende var temaerne ens, idet BRICS nationerne kræver “en omstrukturering af Bretton Woods -æraens globale finansielle system og en endelig afslutning på US dollarens lange regeringstid som verdens reservevaluta.

Dette er den [47] kommunistiske Nye Verdensorden i funktion. I betragtning af dens yderligere undergravende, skjulte, [48] voldelige, ulovlige og diktatoriske metoder til at fremme sin [49] én-verdensregering, kan man også kalde det den største konspiration mod menneskeheden nogensinde.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=23093

URLs in this post:
[1] bankstere som JP Morgan at inddrage misligholdende  PIIGS-landes guldreserver  som hjemfaldent: http://www.gold.org/download/pr_archive/pdf/gold_as_a_source_of_collateral_pr.pdf
[2] David Allen Rivera, Final Warning -The House of Rothschild : http://web.archive.org/web/20040902195545/http://www.viewfromthewall.com/
[3] : http://research.stlouisfed.org/fred2/series/BASE
[4] Image: http://euro-med.dk/bil/billederpyramid-dollar1.jpg
[5] IMF udtrykker det: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/041310.pdf
[6] Mayer Amschel Rothschild gav illuminater og frimurere: http://euro-med.dk/?p=204
[7] én-verdensregeringens : http://euro-med.dk/?p=5141
[8] menneskehedens fordømmelse til evigt slaveri: http://euro-med.dk/?p=16486
[9] JF Kennedy: http://euro-med.dk/?p=11296
[10] Moammar Gaddhafi : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GuqZfaj34nc
[11] Image: http://euro-med.dk../bil/billederfed-money-base.png
[12] Grækenland er nu ved at gå fallit: http://www.thenewamerican.com/world-mainmenu-26/europe-mainmenu-35/7630-perfect-financial-storm-shap
ing-up-for-europe-us

[13] Foreign Affairs nov./dec. 2010, Roger C. Altman & Richard N. Haas: http://www.foreignaffairs.com/articles/66778/roger-c-altman-and-richard-n-haass/american-profligacy-
and-american-power

[14] Council on Foreign Relations: http://euro-med.dk/?p=9774
[15] Spiegel 8 Nov. 2010: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,727801,00.html
[16] Dollarens dage som verdens reservevaluta er talte: http://gainspainscapital.com/?p=327
[17] The American Dream 4 March 2011: http://endoftheamericandream.com/archives/dont-worry-be-happy-unemployment-is-down-the-stock-market-
is-up-and-the-economy-is-going-to-be-just-fine

[18] påvirke 40 millioner amerikanske jobs: http://www.activistpost.com/2011/03/dreamy-thinking-on-free-trade.html
[19] nye boliger i USA er blevet rekordlavt : http://euro-med.dkabout:new%20home%20sales
[20] artiklen i New York Times : http://www.nytimes.com/2011/03/06/magazine/06Muni-t.html?_r=2
[21] Image: http://euro-med.dk/bil/billederus-chart-home-sales-top2.gif
[22] Obama har annonceret en storslået plan : http://theeconomiccollapseblog.com/archives/barack-obamas-budget-for-2012-a-complete-and-total-joke
[23] 607 billion dollars inden 2015: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2012/assets/tables.pdf
[24] Image: http://euro-med.dk/bil/billederwall-street2.jpg
[25] Rolling Stones 16 Febr. 2011: http://www.rollingstone.com/politics/news/why-isnt-wall-street-in-jail-20110216?page=1
[26] JP Morgan fyr: http://euro-med.dk/?p=13876
[27] Economic Policy Journal.com 15 Dec. 2010: http://www.economicpolicyjournal.com/2010/12/totally-busted-truth-about-goldmans.html
[28] Image: http://euro-med.dk/bil/billederus-ecnomy4.jpg
[29] Fra dec. 2010 til febr. 2011,: http://www.businessinsider.com/foreclosure-radar-moratorium-2011-2
[30] Obama´s budget har et  underskud på 15.5 billioner: http://www.washingtontimes.com/news/2011/feb/14/debt-now-equals-total-us-economy/
[31] Paul Craig Roberts Global Research 18 Febr. 2011: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23265
[32] Federal Reserve’s : http://euro-med.dk/?p=3167
[33] Image: http://euro-med.dk/bil/billederdollarhourglass3.jpg
[34] Image: http://euro-med.dk/bil/billederburning-dollars2.jpg
[35] The American Dream:: http://endoftheamericandream.com/archives/the-television-commercial-about-the-national-debt-that-is-
being-banned-by-major-networks

[36] The Guardian 28 Dec. 2010: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/dec/28/protests-tax-havens
[37] Forbes Magazine 19 July 2010: http://www.forbes.com/forbes/2010/0719/opinions-taxation-tax-havens-banking-on-my-mind.html
[38] Image: http://euro-med.dk/bil/billederjoseph-deiss1.jpg
[39] IMFs: http://euro-med.dk/?p=7627
[40] UN News Centre 1 marts 2011 : http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37963&Cr=global+governance&Cr1=
[41] Image: http://euro-med.dk/bil/billedertalfahrt-des-euro22.jpg
[42] George Soros : http://www.foxnews.com/opinion/2011/05/11/dont-hear-george-soros-ties-30-major-news-organizations/#i
xzz1my8iwaum

[43] Euroens nedtur: http://www.querschuesse.de/euro-als-abbild-der-krise/
[44] Activist Post 31 March 2011: http://www.activistpost.com/2011/03/us-france-call-for-flexible-exchange.html
[45] Robert Mundell : http://findarticles.com/p/articles/mi_m0jzs/is_4_20/ai_n25084237/pg_4/
[46] Business & Media Institute 20 Apr. 2011: http://www.mrc.org/bmi/commentary/2011/soros_event_sets_in_motion_new_attacks_on_dollar.html
[47] kommunistiske: http://euro-med.dk/?p=9980
[48] voldelige: http://euro-med.dk/?p=22109
[49] én-verdensregering: http://euro-med.dk/?p=10021