Seneste: DEBKAfile 29 May 2011: DEBKAfile 29 maj 2011. “Obama siges at have lovet Medvedev at lade Assad slutte oprøret mod sig uden alt for meget pres fra USA og Vesten Til gengæld forpligtede den russiske præsident sig til at hjælpe USA med at bringe Libyenkrigen til ende gennem en indsats for at styrte Muammar Gaddafi. ” Dette ville være direkte forræderi mod de NGO’er, som USA har stimuleret til oprør siden 2005. The Independent 30 May 2011:  Hvem tager sig af, hvad Obama ævler om?  I Mellemøsten foragter man ham.

Resumé: DR TV har for nylig vist årgamle torturbilleder fra Irak som syriske!- skønt den sag slet ikke vedrører Danmark - men det selvbestaltede “internationale samfund”, den Nye Verdensorden, som har overtaget Danmark politisk, kulturelt og økonomisk.  Dette minder om hadepropagandaen mod Libyens regime før invasionen. Meget tyder nu på en forestående invasion af Syrien - skønt udsigten til en konfrontation med Rusland, Syriens allierede, burde mane til eftertanke.
Hillary Clinton har sagt, at regimets tid er ved at løbe ud, hvis ikke volden mod de protesterende ophører. Præs. Obama har bedt Syriens præs. Assad om at føre reformpolitik (hvilket er udelukket) eller skrubbe af vejen for de “demokratiske” (islamistiske) kræfter! Som en begyndelse har han hjemkaldt den amerikanske ambassadør. Til gengæld har præs. Assads fætter med Assads velsignelse til New York Times sagt, at hvis ikke EU og USA holder op med at støtte oprørerne, vil Syrien angribe Israel. Faktisk står der i Syrien og Libanon mere end 2.000 iranske raketter rettet mod Israel!  Syrien forsøgte for nylig at genne store flokke af  syrere ind over Israels grænse - hvilket medførte, at Israel skød 13 personer.

Tony Cartalucci skriver i Activist Post 30 Apr. 2011: “De korporative storbankfinansierede tænke-tanke har nået almindelig enighed om, at deres unipolære verdensordens “internationale lov” og “internationale institutioner” har forrang over national suverænitet, og at tiden er kommet til at hævde sådan forrang eller miste den. Dette blev sagt helt klart i Brookings Institutionens koncern-indstillede rapport med titlen, “Libyen - testen af den nye internationale orden” tilbage i februar 2011. Deri  fastslås åbenlyst, at interventionen i Libyen “er en test, som det internationale samfund er nødt til at bestå. Fiasko ville yderligere ryste folkets tro i regionen på den nye internationale orden og folkerettens forrang.”

“Dette er den sidste kamp mellem nationalstater og dette afskyelige, illegitime “internationale samfund”. Slaget er ved at udvikle sig til det, mange geopolitiske analytikere kalder 3. Verdenskrig, men snigende.  Det er en kamp, hvor betændte imperiale netværk, der opererer under dække af “civilsamfund” og “NGO’er” vender befolkninger mod deres regeringer og tjener som incitament til at indvarsle marionetudskiftninger. Nationale institutioner vil blive fortrængt af dette globale “civilsamfunds”netværk, som igen vil fungere sammen med kunstige internationale institutioner som IMF, Verdensbanken og FN. De globale korporative finansfyrster i fåmandsvældet vidste godt i forvejen, at nationer som Libyen, Syrien og Iran vil være fundamentalt forskellige fra eksempelvis Tunesien og Egypten. Nationer, herunder Belarus, Pakistan, Myanmar og Thailand, kommer som de næste og indebærer samme forhindringer, og selvfølgelig Rusland og Kina for enden af vejen for at gennemføre et regimeskifte, og assimilere dem ind i det Wall Street / London korporative finansmandsdominerede “international fællesskab.

Brookings Institutionen har i de sidste 70 år fortalt USAs regering, hvordan den skal regere. Dens rapport “Which Path to Persia?/Hvilken vej til Persien” giver opskriften på fremgangsmåden til at få ulydige  stater til at underkaste sig den Nye Verdensordens korporative finansfyrster: 1. Finde og opbygge “nyttige idioter” til en farverevolution 2. Tilskynde til  provokationer, der udløser  luftangreb af  “humanitære grunde” (Det har USA nu gjort i Syrien siden 2005 – iflg. Washington Post). 3. Brug af  militær magt til at assistere folkelige revolutioner 4. Bevæbning, Finansiering, & Brug af terrororganisationer.

“Der er ringe chance for, at Vesten vil afblæse deres udspil nu. Der er intet tilbagetog eller mulighed for at vende tilbage til normale forhold for en verden, der nu i stigende grad er fastlåst i en aggressiv konfrontation mellem det anglo-amerikanske imperium, og de resterende nationalstater. Dette er ikke en isoleret, regional konflikt, dette er første skridt mod en større international krig. Efter Syrien og Iran, kommer Moskva og Beijing. Det er usandsynligt, at sådanne konflikter fortsat vil være i fjerne regioner. Lige så usandsynligt er det, at de, der indledte denne konfrontation, vil betale med deres eget blod og værdier, før vi mennesker alle kastes ind i krigens smeltedigel og helt og holdent fortæres.”

Den Nye Verdensorden er dybt luciferisk religiøs og har gjort alt for at udviske Jesus Christus i de seneste 43 år. Hvis Cartalucci har ret, er dette begyndelsen til det endelige opgør mellem Skaberen og hans tålte modstander, hvis rolle er at teste  de enkelte menneskers loyalitet og udholdenhed (Jobs Bog) over for - deres Skaber eller den allerede dømte,  superintelligente Lucifer og hans mange “nyttige idioter - politikere som Præs. Bush sen. (video).
Tænk på Cartalucci’s sidste bemærkning. Jeg er uenig. Vi behøver ikke at fortæres fuldstændigt! For Kristus har allerede besejret døden (Torinolagenet) og Lucifer for sine efterfølgere. Han siger i Matth. 24: “v21  For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. v22  Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.” Frimurerguruen Albert Pike siger det samme- og lover at de overlevende så skal se “Lucifers rene lys” .
I en overskuelig fremtid vil Kristi Genkomst  være vores eneste håb. Det vil Wolfgang Eggerts dommedagssekter, der er rådgivere for illuminaterne Netanjahu og Pentagon, sørge for. For de bruger Bibelen som arbejdsplan af en helt anden grund. Så hvis I vil kende verdens fremtid, så læs Bibelens Dommedagsprofetier. Syriens endelige undergang er det bibelske signal til Israels undergang  – der skal føre til den “store trængsel” og derudover. For de bruger Bibelen som arbejdsplan.

*

Esajas 17 “1. Damaskus skal udslettes som by og blive en ruinhob. 3. Efraim (Israel) mister sin fæstning og Damaskus sit kongedømme. Det skal gå resten af Syrien  som israelitternes herlighed, siger Hærskarers Herre. 4. På den dag skal Jakobs herlighed svinde, hans fede krop tæres hen. 7.  På den dag skal menneskene se hen til deres skaber.”

*

En løgnagtig Ny Verdensordens propaganda, som bruger falske torturbilleder (de var fra Irak og flere år gamle!) mod det usympatiske syriske regime, er nu ved at blive iscenesat af DR TV iflg Balder Blog d. 18 maj 2011 Denne propaganda-kampagne minder om propagandaen forud for den Nye Verdensordens / Det “Internationale Samfunds” angreb på Libyen. Så følger nu snart et NVO-angreb på Syrien? Meget tyder derpå. Og om denne krig koster mange menneskeliv? Så meget desto bedre - tænker præs. Obamas videnskabszar, John Holdren, iflg. historikeren Webster Tarpley. Dette er i overensstemmelse med NVO affolkningstilhængerne og  se her - og her og her.

US-destabilisation-zonesKrig med Syrien, som sammen med Hisbollah har 2,000 iranske raketter rettet mod Israel, og som derfor kan få frygtelige konsekvenser:
Activist Post 20 May 2011: En dag efter at have indført økonomiske sanktioner mod Syriens præsident, Bashar al-Assad, og seks tophjælpere, sagde Obama, at Assad skal lede en politisk overgang eller “skrubbe af vejen ” for bevægelsen for demokrati i sit land.
DEBKAfile: I Damaskus truede Bashar Assads fætter, Rami Makhlouf med, at Syrien ville gå i krig mod Israel, hvis USA og Europa ikke bakkede ud af støtten til anti-regimeopstanden. Den store mand, en fætter til Pres. Assad, ville ikke have fremsat sine bemærkninger til New York Times 10. maj 2011 uden den syriske præsidents godkendelse. Så dette kan sikkert fortolkes som en erklæring om, at Assads regime tager Israel som gidsel for sin overlevelse.

Højre: USA-NVO destabiliseringszoner (rødt) og amerikanske besættelseszoner (blå)

Syrien – en “slyngelstat” på “ondskabens akse”
DEBKAfile 17 May 2011:  Det Hvide Hus har allerede besluttet at tilbagekalde den nyudnævnte amerikanske ambassadør i Damaskus, Robert Ford, til konsultationer. New York Times 12 May 2011: Udenrigsminister  Hillary Clinton sagde, at USA nu vil forfølge “yderligere skridt til at gøre Syrien ansvarlig for sine grove krænkelser af menneskerettighederne.”  Russia Today – Video: Det kunne være ouverturen til krig - som i Libyen. Reuters 16 May 2011: Israelske tropper åbnede ild på tre forskellige grænsesteder for at forhindre flokke af syriske demonstranter i at krydse over – og dræbte mindst 13 personer.

Men måske Pakistan kommer først i denne udvikling af 3. verdenskrig. The Raw Story 18 March 2011: En republikansk præsidentkandidat 2012, Ron Paul mener, at amerikanske tropper vil snart besætte Pakistan. Imidlertid har Kina iflg. Webster Tarpley 20 May 2011, gjort det klart for USA, at et angreb på Pakistan vil blive betragtet som et angreb på Kina.

Syian revoltANSAmed 19 May 2011Sanktionerne mod Assad er en konkret advarsel om, at tiden er knap forham. En amerikansk talsmand erklærede,”Vi er meget bekymrede over inddragelsen af iranske styrker i de seneste begivenheder i Syrien.” Så USA er nu ved at uddanne en hemmelig hær af  dræber-lejesoldater til indsats  hvor som helst, det er nødvendigt i den muslimske verden.

Følgende vil bygge på en artikel i Activist Post 18 May 2011 af Tony Cartalucci – geopolitisk forsker og forfatter med base i Bangkok, Thailand. Han er  klummeskriver forLiberty News Radio - og skriver grundige og velbegrundede analyser på en række velrenommerede websteder.
Brookings Institution, der er nævnt nedenfor, har fortalt den amerikanske regering, hvordan man skal regere i de sidste 70 år og gør det stadig.

Tony Cartalucci, Activist Post 30 Apr. 2011: De korporative storbankfinansierede tænke-tanke har nået almindelig enighed om, at deres unipolære verdensordens “internationale lov” og “internationale institutioner” har forrang over national suverænitet, og at tiden er kommet til at hævde sådan forrang eller miste den. Dette blev sagt helt klart i Brookings Institutionens koncern-indstillede rapport med titlen, “Libyen-testen af den nye internationale orden” tilbage i februar 2011. Deri  fastslår de åbenlyst, at interventionen i Libyen “er en test, som det internationale samfund er nødt til at bestå. Fiasko ville yderligere ryste folkets tro i regionen på den nye internationale orden og folkerettens forrang. “Syrien er ikke blot en trodsig nation, uvillig til at deltage i” globaliseringen, det er også en integreret del af både Irans og Ruslands voksende modvægt i hele regionen, i direkte modsætning til det vestlige hegemoni. Den syriske havneby Tartus er under ombygning og skal være vært for tunge russiske krigsskibe. Washington  Post 18 Apr. 2011: USA har mindst siden 2005 finansieret syriske oppositionsgrupper.

Seneste opråb er foretaget af de amerikanske senatorer Mark Kirk og Richard Blumenthal til en “ikke-militær intervention” i Syrien, mens de krigsliderlige marionetter, Nicolas Sarkozy i Frankrig, og den amerikanske senator, Joe Lieberman, brugte Libyen-bombardementet som en advarsel rettet specifikt mod Assad i Syrien.
I opråb, der er et ekko af opbygningen til Libyen’s bombardement, forlanger de amerikanske senatorer John McCain, Lindsey Graham, og Joe Lieberman: “Det er på tide for USA  utvetydigt at være solidarisk med det syriske folk” Denne uro er finansieret af US ($ 50 millioner i de sidste to år iht. Michael Posner, assisterende amerikanske udenrigsminister).

Syrian-uprisingDette er den sidste kamp mellem nationalstater og dette afskyelige, illegitime “internationale samfund”. Slaget er ved at udvikle sig til det, mange geopolitiske analytikere kalder 3. Verdenskrig, men snigende.
Det er en kamp, hvor betændte imperiale netværk, der opererer under dække af “civilsamfund” og “NGO’er” vender befolkninger mod deres regeringer og tjener som incitament til at indvarsle marionetudskiftninger. Nationale institutioner vil blive fortrængt af dette globale “civilsamfunds”netværk, som igen vil fungere sammen med kunstige internationale institutioner som det parasitære IMF, Verdensbanken og det stadig mere farceagtige FN. De globale korporative finansfyrster i fåmandsvældet vidste godt i forvejen, at nationer som Libyen, Syrien og Iran vil være fundamentalt forskellige fra eksempelvis Tunesien og Egypten. Nationer, herunder Belarus, Pakistan, Myanmar og Thailand, kommer som de næste og indebærer samme forhindringer, og selvfølgelig Rusland og Kina for enden af vejen for at gennemføre et regimeskifte, og assimilere dem ind i det Wall Street / London korporative finansmandsdominerede “international fællesskab.

Da opfordringen til en “vredens dag” blev udsendt den 17. februar af libyske eksilledere  i London, var krigen allerede forhåndsbesluttet. Det samme gælder operationer mod Syrien og Iran som efterplapret af vores uduelige politikere. Dr. Webster Tarpley forudsagde så langt tilbage som midten af februar 2011, at det USA-iværksatte “arabiske forår” var et forsøg på at omordne  Mellemøsten mod Iran og i sidste ende mod Kina og Rusland.

BrookingsWhichPathtoPersia2010CoverBrookings Institutionens “Which Path to Persia?/Hvilken vej til Persien” rapport (156 sider) har mere mening nu end nogensinde før, og definerer ordret tilgang, taktik og resultaterne, som forventes i denne næste, afgjort mere voldelige fase af den geopolitiske omordning på verdensplan. (Det drejer sig om analyse af mulighederne som USAs regering kan vælge imellem)

1. Finde og opbygge “nyttige idioter” til en farverevolution, side 105 (side 118 i PDF): “USA kunne spille flere roller mht. at fremme en revolution. Ved finansiering og hjælp med at organisere de indenlandske konkurrenter til regimet kunne USA skabe en alternativ ledelse til at gribe magten. Studerende og andre grupper har “behov for skjult opbakning til deres demonstrationer og midler til at holde organiserede bøller fra at banke dem sønder og sammen.”

2. Tilskynde til  provokationer til et luftangreb, side 84-85 (side 97-98 i PDF): … Det ville være langt at foretrække, hvis USA kunne nævne en iransk provokation som begrundelse for luftangreb før lanceringen deraf, jo mere oprørende, jo mere dødbringende, og jo mere uprovokeret den iranske handling, desto bedre stillet ville USA være. Selvfølgelig ville det være meget vanskeligt for USA at anspore Iran til en sådan provokation, uden at resten af verden gennemskuer dette spil, hvilket så ville undergrave det. (En metode, der ville have nogen mulighed for succes ville være gradvist at øge hemmelige indsatser for regimeforandring i håb om, at Iran åbent ville øve gengæld , eller sågar halvåbent, hvilket så kunne fremstilles som en uprovokeret iransk aggression).

Syria-unrest-fociDet NED-finansierede Projekt for Mellemøsten-Demokrati er et sådant propagandaorgan, som opererer i hele Mellemøsten, hvor den forstærker den officielle amerikanske fortælling i forhold til uroen, der er anstiftet fra Egypten til Syrien.

3. Brug af  militær magt til at assistere folkelige revolutioner, side 109-110 (side 122-123 i PDF): Derfor, hvis USA nogensinde får held til at igangsætte et oprør mod det gejstlige regime (i Iran), kan Washington være nødt til at overveje, om det skal yde en eller anden form for militær støtte for at forhindre Teheran i at knuse det. Pointen er, at det iranske regime kan vælge at kæmpe til døden. Under disse omstændigheder kan de ikke bare få fiasko men blive massakreret, hvis  hvis der ikke er ekstern militær bistand til de revolutionære. USA skal være parat til at gribe ind.

Cartalucci: Vi kan se, at netop dette scenarie ordret har udspillet sig i Libyen.

En optakt til præcis det samme scenarie udspiller sig i Syrien, hvor amerikanske og britiske marionetpolitikere truer den syriske regering med militær intervention i henhold til det ”libyske præcedens.” Vi ser i virkeligheden, at dette “præcedens” var blevet klart formuleret i Brookings-rapporten fra 2009, og er baseret på det velkendt “problem (these), reaktion (antitese), løsning (syntese)” (Hegelsk dialektik). I både Libyen, Syrien og Yemen - og i andre målrettede nationer som Thailand - indsættes bevæbnede militante af oppositionsgrupper for at øge gadeprotesterne. Ofte indsættes disse bevæbnede elementer uden de protesterendes  kendskab dertil for at eskalere volden. Skulle den eskalerende vold ikke vippe balancen til de protesterendes gunst, vil volden selv blive et påskud for det næste niveau af mere åbenlys amerikansk intervention.

4. Brookings: Bevæbning, Finansiering, & Brug af terrororganisationer, side 113 (side 126 i PDF): “De Forenede Stater kunne arbejde med grupper som det Irak-baserede Nationale Modstandsråd i Iran (NCRI) og dets militære fløj, Mujahedin -e Khalq (MEK). ” “Potentielle Etniske stedfortrædere ,” side 117-118 (side 130-131 i PDF): Måske den mest fremtrædende (og helt sikkert den mest kontroversielle) oppositionsgruppe, der har tiltrukket sig opmærksomhed som en potentiel amerikansk stedfortræder er NCRI (National Council of Resistance i Iran), den politiske bevægelse, som er oprettet af MEK (Mujahedin-e Khalq). MEK står fortsat på den amerikanske regerings liste over udenlandske terrororganisationer. Unægteligt har gruppen gennemført terrorangreb. MEK har allerede modtaget våben og finansiering i 2008 til de formål, der er beskrevet i Brookings rapporten med henblik på at destabilisere og balkanisere Pakistan.


Kommentar
Formentlig vil en krig med Syrien også omfatte angreb på dets allierede, Iran og Libanon, som vist i min seneste artikel, der også viser, at USA synes at være i gang med at skabe klimaet for det - beskylder nu Iran for at have udtænkt 11. sept.  og uddannet Al-Qaida. AFP 23 May 2011: US præsident, Barack Obama. afgav søndag det højtidelig løfte, at USA vil tage kampen op med den Iran-understøttede Hisbollah milits , som han beskyldte for politisk mord (Rafiq Hariri). Men samtidig forlanger Obama  militærudgifterne kraftigt nedskåret   - hvilket iflg.  forsvarsminister Robert Gates vil tillade færre militære  indsatser.

Men hvor er Rusland? Kopp Online 25 May 2011.. Den 19. maj rettede den russiske præsident, Dmitry Medvedev, en klar advarsel til Washington. Den russiske ledelse har konkluderet, at Washington og amerikanske efterretningstjenester er den drivende kraft bag de egyptiske masseprotester.
Moskva har roligt færdiggjort en hel skibslast med avancerede Jachont missiler (NATO betegnelse SS-N-26), et styret anti-skibs-våben til Syrien. I sine bestræbelser på at score den arabiske verden, er Moskva villig til at ofre sine forbindelser med Israel.

Where is Russia? Kopp Online 25 May 2011. On 19 May, Russian President Dmitry Medvedev expressed a clear warning to Washington. The Russian leadership has concluded that Washington and American intelligence are the driving force behind the Egyptian mass protests.
Moscow quietly prepared a whole boatload of advanced Jachont missiles (NATO designation SS-N-26), an anti-ship missile guide weapon for Syria. In its efforts to score the Arab world, Moscow is willing to sacrifice its relations with Israel.


Dette er alt sammen meget uhyggeligt. Cartalucci gør det endnu mere dystert: “Der er ringe chance for, at Vesten vil afblæse deres udspil nu. Der er intet tilbagetog eller mulighed for at vende tilbage til normale forhold for en verden, der nu i stigende grad er fastlåst i en aggressiv konfrontation mellem det anglo-amerikanske imperium, og de resterende nationalstater. Dette er ikke en isoleret, regional konflikt, dette er første skridt mod en større international krig. Efter Syrien og Iran, kommer Moskva og Beijing. Det er usandsynligt, at sådanne konflikter fortsat vil være i fjerne regioner. Lige så usandsynligt er det, at de, der indledte denne konfrontation, vil betale med deres eget blod og værdier, før vi mennesker alle kastes ind i krigens smeltedigel og helt og holdent fortæres.”

Den Nye Verdensorden er dybt luciferisk religiøs og har gjort alt for at udviske Jesus Christus i de seneste 43 år. Hvis Cartalucci har ret - og noget tyder faktisk på det -  er dette begyndelsen til det endelige opgør mellem Skaberen og hans tålte modstander, hvis rolle er at teste  de enkelte menneskers loyalitet og

Kristi ansigt pos

udholdenhed (Jobs Bog) over for - deres Skaber - eller den allerede dømte  superintelligente Lucifer og hans mange ”nyttige idioter - politikere som Præs. Bush sen. (video ovenfor. Denne endelige konfrontation mellem Gud og Lucifer er blevet forudsagt af Jesus Kristus (Matth.25), som er den sikre vinder (Matth. 24), og Lucifer’s onde planlægger, Albert Pike, grundlæggeren af Ku Klux Klan og frimurerguru siger det samme - og tilføjer, at de overlevende så skal se Lucifers rene lys .


Tænk på Cartalucci’s sidste bemærkning. Jeg er uenig. Vi behøver ikke at fortæres fuldstændigt! For Kristus har allerede besejret døden og Lucifer for sine efterfølgere. Han siger i Matth. 24:v21  For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. v22  Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.”
I en overskuelig fremtid vil det være vores eneste håb. Det vil Wolfgang Eggerts dommedagssekter, der er rådgivere for illuminaterne Netanjahu og Pentagon, sørge for. For de bruger Bibelen som arbejdsplan af en ganske anden grund. Så hvis I vil kende verdens fremtid. så læs Bibelens Dommedagsprofetier. Syriens endelige undergang er det bibelske signal til Israels undergang  – der skal føre til den “store trængsel” og derudover.