Resusumé : Skønt selveste USAs “usynlige regering” , Council on Foreign Relations i 2009 erklærede Al Qaida for noget nær et fantasifoster, der efter (inside jobbbet) d. 11. sept. 2001 ikke har organiseret en eneste terroraktion i hele verden, bliver USA ved med at pumpe dette spøgelse op - og det i den grad, at det nu siges at være endnu farligere, end da Bin Laden levede. Ja, så stor siges faren fra Al Qaida, som CIA har skabt og finansierer via den pakistanske efterretningstjeneste, og deres Talibanvenner, at være, at USAs Kongres nu vil afgive sin ret til at erklære krig til præsidenten. Han får således absolut magt til at erklære krig mod personer eller lande, han ikke kan lide, eller som støtter “terrorister”, især “slyngelstater”, som ikke vil underkaste sig USAs korporative Nye Verdensordens én-verdensstat. Dette er da også på høje tid, for den frihed har Præs. Obama allerede forfatningsstridigt tilrevet sig i Libyen-krigen.

Dette er led i en igangværende 3. verdenskrig, der er i færd med at indsætte NVO-marionetter overalt, med Rusland og Kina som slutmålet for Obama-mentor Zbigniew Brzezinski´s “Store Skakbræt”. Tiltaget fjerner hæmskoen på en fremtidig sindssyg præsident og frister til en ny Hitler. Denne lovgivning foregår i dyb hemmelighed, idet eliten kontrollerer massemedierne. For at sikre sig, at de alternative medier ikke skal oplyse for meget om sådant og følgerne deraf, vil Kongressen nu via påskud om krænkelse af ophavsretten via f. eks. Google censurere, bandlyse og blokere kritiske hjemmesider, et fænomen, som nærværende blog fik en forsmag på i marts 2011 efter en ufarlig hackning.

Men situationen er ved at blive presserende: På foranledning af USAs 11. september Kommission er der indgivet stævning mod Iran for at have planlagt 11. sept. og trænet Al Qaida dertil! Angreb på Iran og dets allierede synes under forberedelse.

Nu afslører Fox News, at, at Al-Qaida-lederen Al-Awlaki, hjernen bag Fort hood-skyderiet, Julebombemanden 2009 - og med nære kontakter til 3 af de påståede 11. sept. flykaprere var til middag i Pentagon med FBI d. 5. febr. 2002. Altså eksisterer der sammenspisthed mellem Al-Qaida og Pentagon!!
FBI skriver, at det flere år senere gennem en artikel i Washington Post blev klar over, at Al-Awlaki måske var en slem dreng og måske en god løgnhals!!! Men heldigvis er CIA smartere og kan diske op med en lang række Al-Qaida skrækhistorier, som blev forpurret af dygtige detektiver - der jo gerne skulle beholde deres jobs!!

*

Obama-war-is-peace“Hvad gavner det et menneske at vinde den hele verden og derved bøde med sin sjæl?” (Markus 8:36).

*

Situationen er  nu ved at blive meget alvorlig: The Sydney Morning Herald 21 May 2011: 2 afhoppere fra Irans efterretningstjeneste, har bevidnet, at Iran kendte til og iranske embedsmænd og ministerier var involveret i 11. sept.  iflg. en amerikansk domstolsstævning  - som hævder, at Iran og Hizbollah hjalp al-Qaeda med at planlægge angreb og med at uddanne kaprerne og med deres rejser. Spørgsmålet om en iransk forbindelse til angrebene blev rejst af den nationale 11. September Kommission.

Mit sidste indlæg var om Bin Laden-drabsmyten / løgnen. Allerede nu er USA begyndt at stramme de indenlandske kontrolskruer - at erklære, at Al Qaeda nu er mere farlig end nogensinde før. Ikke desto mindre er Al Qaeda barn af CIA og dens redskabog nu CIA’s partner i den libyske revolution. Den “usynlige regering i USA”, Council on Foreign Relations, har erklæret, at al-Qaeda består af omkring 200 forvirrede krigere, der gemmer sig i Pakistan. Dets tidsskrift ” Foreign Affairs” 15 Apr. 2009 fortsætter: “Ingen overbevisende dokumentation har været tilbudt offentligheden for at vise, at al-Qaeda Centralen har Al-qaeda-cia-creationorganiseret bare en enkelt fuld indsats noget steds i verden siden 11. sept. (et insider job). Efter flere år med godt finansieret detektivarbejde har FBI og andre efterretningsmyndigheder ikke været i stand til at afdække blot en enkelt ægte al-Qaeda sovende celle eller agent i landet. (FBI chef) Robert Mueller’s kampråb er nu blevet reduceret til en forholdsvis kedelig formulering:Vi mener, al-Qaeda stadig forsøger at infiltrere agenter ind i USA fra udlandet.”
Kun 2 personer er blevet dømt for 11. sept – på tvivlsomt grundlag. Faktisk konkluderer en BBC video, at Al Qaida aldrig har eksisteret!

Ikke desto mindre har Al Qaeda myten meget alvorlige konsekvenser, da den amerikanske Kongres er klar til at overføre retten til at erklære krig fra Kongressen til at præsidenten - en praksis, som blev etableret i krigen mod Libyen - en hidtil ulovlig, forfatningsstridig handling begået af præs. Obama.
Foreign Affairs (CFR) 20 March 2011: Resolution 1973 godkendte, at FN’s medlemsstater “træffer alle nødvendige foranstaltninger til at beskytte civile og civilt befolkede områder” i Libyen ved at etablere en flyveforbudszone og håndhæve en våbenembargo. Den beslutning gav tænder til det meget omtalte “ansvar for at beskytte” (RtoP) – som ifølge resultatet af FN’s verdenstopmøde i  2005, påhviler det internationale samfund for at “hjælpe med at beskytte befolkninger mod folkedrab, krigsforbrydelser, etnisk udrensning, og forbrydelser mod menneskeheden. Vestlige nationer sikrede resolution 1973 med ti stemmer for, ingen vetoer, og fem undlod at stemme: Brasilien, Kina, Tyskland, Indien og Rusland.

Www3Følgende vil vise, hvordan Al Qaeda-løgnehistorien bliver brugt i kombination med FN-resolution 1973 af en diktatorisk NWO til at udvide krigen mod terror til 3. Verdenskrig - en krig, som Tony Cartalucci mener allerede er begyndt med NATOs underkuelse af den ene ulydige slyngelstat efter den anden. Konsekvenserne af en kommende amerikansk lovgivning er, at den amerikanske præsident til enhver tid kan slå ned på personer eller lande, som han ikke kan lide. Som det vil fremgå af den officielle USA / NATO motivation for “krigen mod terror”/ Tredje Verdenskrig er Al Qaeda opspind, som USA har skabt og finansieret via det pakistanske efterretningsvæsen, ISI.

H.R. 1540—FY12 NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION (US) BILL. CHAIRMAN’S MARK
§1034, Afsnit 1034 – Dette afsnit vil bekræfte, at USA er engageret i en væbnet konflikt med al-Qaeda, Taliban og tilknyttede kræfter i henhold til tilladelse til anvendelse af militær magt (Public Law 107-40, 50 USC 1541 note). Dette afsnit vil også bekræfte, at præsidentens myndighed i henhold til tilladelse til anvendelse af militær magt omfatter bemyndigelse til at tilbageholde visse krigsførende indtil afslutningen af fjendtlighederne.
Udvalget bemærker, at idet De Forenede Stater nærmer sig tiårsdagen for angrebene den 11. september 2001, har terrortruslen udviklet sig som et resultat af intens militær og diplomatisk pres fra USA og dets koalitionspartnere. Men Al Qaeda, Taliban og tilhørende kræfter udgør stadig en alvorlig trussel mod USAs nationale sikkerhed. Tilladelsen til anvendelse af militær magt omfatter nødvendigvis kompetence til at behandle den fortsatte og sig udviklende trussel fra disse grupper.Obama-brzezinski Udvalget støtter den udøvende magts fortolkning af tilladelsen til brug af militær magt … ..

Obama-warlordAlexander Higgins Blog, and The Hill 11 May 2011 and  ACLU: Her er, hvad Kongressen skal vedtage: §1034 og … .. (3) den nuværende væbnede konflikt omfatter nationer, organisationer og personer, der-(A) er en del af, eller væsentligt støtter Al-Qaeda, Taliban eller associerede kræfter, som er involveret i fjendtligheder mod USA eller dets koalitionspartnere, eller (B)  har direkte støttet fjendtligheder som hjælp til en nation, organisation, eller en person, der er beskrevet i afsnit (A); … …

Denne monumentale lovgivning-med en omfattende og praktisk uigenkaldelig delegation af krigsmagt fra Kongressen til præsidenten kunne forpligte USA til en verdensomspændende krig uden klare fjender og uden nogen geografiske grænser (anvendelse af militær magt i USA kunne tillades), og uden grænsehensyn til tid eller specifikke mål, der skal nås. I modsætning til den AUMF, der har godkendt Afghanistan-krigen og forfølgelsen af Osama bin Laden, anfører den foreslåede nye krigserklæring ikke  nogen konkret skade, såsom 11. sept. angrebene, eller specifik trussel om skade på USA. Det synes at være om, at USA går i krig, uanset hvor terrormistænkte er bosat, uanset om der er nogen fare for USA. Under dække af en “bekræftelse” af autoritet ville afsnit 1034 i formandens notat til NDAA-loven give præsidenten ukontrolleret myndighed …. til at bruge militær magt over hele verden mod eller inden for et land, hvor terrormistænkte har bopæl.

Grand-chessboardHusets Demokrater protesterer mod republikanernes planer om permanent krig mod terror
Næsten tre dusin Demokrater fra Huset beder Republikanerne om at tilbagetrække en del af 2012 forsvarstilladelseslovforslaget, der siger, de rent faktisk vil erklære permanent krig mod unavngivne Taleban og al Qaeda agenter. Et tirsdagsbrev fra Husets Retsudvalgs formand, John Conyers Jr. (D-Mich.), og 32 andre demokrater gør gældende, at bekræftelse af fortsat krig mod terrorismestyrker går for vidt, giver for meget myndighed til præsidenten uden debat i Kongressen. Men republikanerne synes ueftergivelige.

False_flag_conspiracycardsMEMORANDUM til alle medlemmer af Husets Forsvarsdvalg fra en række bekymrede organisationer: Selv om den foreslåede nye krigserklæring oplister “al-Qaeda, Taliban og tilhørende kræfter” som “trussel,” er der er ingen definition af nogen af disse enheder, som historisk er blevet amorfe, med skiftende navne, medlemskaber og organisatoriske tilhørsforhold. Hvadenten Kongressen erkender det eller ej, vil den foreslåede nye krigserklæring bemyndige præsidenten til at bruge det amerikanske militær over for lande som Somalia, Iran eller Jemen, eller sende det amerikanske militær til et af de snesevis af lande, hvor formodede terrorister er bosat. De omfatter ikke kun næsten hele Mellemøsten, Afrika og Asien, men også europæiske lande og Canada– samt selvfølgelig, USA selv. Mål kunne omfatte mistænkte uden nogen forbindelse til 11. sept.-angrebene eller andre særlige skader eller trusler mod USA. Præsidenten vil få magt til at gå i krig næsten hvor som helst og når som helst, og baseret på tilstedeværelsen af mistænkte, der ikke behøver at udgøre nogen trussel mod USAs nationale sikkerhed.

For at gøre det helt klart: præsident Obama har ikke har søgt vedtagelsen af den foreslåede nye krigserklæring. Tværtimod har hans administration gjort det klart, at den mener, den allerede har al den myndighed, den har brug for, til  at bekæmpe terrorisme. Men hvis den foreslåede krigserklæring bliver lov, vil præsident Obama og alle hans efterfølgere, indtil og medmindre en fremtidig Kongress og Præsident afskaffer den, få fejende nye beføjelser til at føre krig næsten hvor som helst og overalt. Faktisk er det øjeblik, vi alle frygtede, kommet eftersom Kongressen blander sig og giver præsidenten absolut magt over militæret, herunder bemyndigelse til at iværksætte militære angreb i De Forenede Stater mod amerikanske borgere.

Alt sammen uden høringer. I stedet er det rapporterede succesfyldte (Bin Laden) angreb brugt som en krykke til at presse ny lovgivning igennem i forsvarslovforslaget, der skal til afstemning i  Kongressen, der bogstaveligt talt tillader 3. Verdenskrig, der vil blive erklæret som en endeløs krig uden definerede fjender og uden grænser. På grænsen til folkemord vil der ingen ende være på Julebombefjendtlighederne og krigen.

Højre: Umar Farouk Abdulmutallab var en uheldig ung “Al Qaeda” terrorist i, hvad der anses for at være et CIA iscenesat forsøg på at detonere en bombe på en flyvemaskine ved juletid 2009.

Hvor er Al Qaeda-terroristerne?
Som nævnt ovenfor, erklærer CFR, at FBI ikke har været i stand til at finde bare en enkelt Al Qaeda celle i USA siden 11. sept. - der var et inside/sort flag job. Hvad med EU? EUOBSERVER 19 Apr. 2011: Den årlige


undersøgelse, EUs Terrorisme-situation og Trend Rapport, der dækker begivenhederne i 2010, bemærker, at langt størstedelen af terrorhandlinger i EU sidste år kom fra separatistiske grupper som ETA i Spanien eller den tyrkiske gruppe, PKK / Kongra-Gel. Afværgede eller succesfulde separatistiske angreb tegnede sig for 160 ud af i alt 249 sager i 2010, sammenlignet med 45 venstreekstremistiske episoder og kun 3 islamistiske sager??? EU-landene oplevede et 50 procent spring??? i antallet af anholdelser i forbindelse med islamistisk terrorisme og en 12 procent spring i tilfælde  med venstreekstremistiske og anarkistiske grupper.

Mhp. på islamistiske gruppers – som al-Qaedas - ideologi i det islamiske Maghreb (AQIM) og Al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP) sagde  Europol, at tilskyndelser til vold er koncentreret om: Muhammed-tegningerne i Danmark og forbudet mod slør i Frankrig ; den schweiziske anti-minaret afstemning, krigen i Afghanistan, og Spaniens »besættelse« af Ceuta og Melilla i Marokko. Men hvor er Al Qaedas vold? Meget tyder på, at Madrid Bomberne i 2004 og  London bomberne d. 7. juli 2005 var insider jobs - og selv Council on Foreign Relations regner dem ikke for Al-Qaeda-ugerninger.

Kommentar
Jeg har beskrevet den nye verdensorden og dens mål i vid udstrækning på denne blog - her er en oversigt - inkl. Albert Pikes brev til Mazzini. Albert Pikes vision om én-verdensregeringen gennem 3 verdenskrige går tilbage til før 1. Verdenskrig. Ikke desto mindre beskriver dokumentet 1. og 2. verdenskrig fantastisk detaljeret. Så hvorfor skulle 3. Verdenskrig ikke følge det beskrevne Albert Pike-mønster?

Det er forbløffende, at en så simpel konstruktion som al-Qaeda kan påduttes og accepteres af verdensbefolkningen som en undskyldning for erobring af verden på vegne af “det internationale samfund /koncernernes Nye Verdensorden - med henblik på at trælbinde og udplyndre os bl.a. v.hj.a. CO2-løgnen  og så at dræbe et stort antal af os (se oversigten).
Albert-pikeMest forbløffende er dog, at den amerikanske regering har den frækhed at give deres præsident, en syg eller rask mand, ret til at føre krig mod alle personer, grupper af personer og lande (kaldet slyngel stater - medmindre de er for store og stærke), som han ikke kan lide. Dette inviterer til en ny Hitler. Denne diktatur-handling foretages hemmeligt uden uden en høring - uden at massemedierne fortæller om det, fordi eliten har købt medierne (George Soros-Rothschild agent) og Council on Foreign Relations. Hvad der er meget foruroligende, er Jay-rockefeller-divine-king-1imidlertid, at denne amerikanske elite nu er efter alternative medier, som de ikke ejer. De planlægger at blokere uønskede hjemmesider under henvisning til overtrædelse af copyright-lovgivningen - og her og her og her.

Venstre: John D. Rockefeller IV, primus motor bag bestræbelserne på at gøre de alternative medier tavse . Tusindvis af Youtube protest videos bliver slettet pga. regeringers krav derom!! Rockefellers hans familie har finansieret global tankekontrol gennem de seneste 100 år. Højre: Albert Pike, frimurerguru, Sovereign Grand Commander for Scottish Rite’s Sydlige Jurisdiktion. Læg mærke til dette: suverænitet og jurisdiktion  er normalt knyttet til en stat. Men når frimurerne/illuminaterne styrer staten kommer det ud på ét.

Jeg har for nylig mødte udtrykket: Totalitært demokrati. Dette synes mere farligt for mig end almindeligt diktatur - hvor man kender de regle, rman har  at holde sig til, hvis man ønsker at være sikker. Totalitært demokrati bygger på et net af løgne og ender i regulært diktatur ved list. Det er, hvad Bin Laden / Al Qaeda løgnehistorien bliver brugt til - den 3. verdenskrig er startet i det små som “krig mod terror”, Al Qaeda-terroristerne er spøgelser - vi, som ikke vil underkaste os deres NVO er “terroristerne”, som de ønsker at gøre tavse. Og de lande, der ikke vil underkaste sig er “slyngelstater” – og nogle af dem er det virkelig. Dette er virkelig luciferisk.