Resumé: Tanke- og sindelagskontrol har altid været i herskernes interesse, fordi de ønsker lydige, tamme skatteydere, soldater og slaver. Nu om dage benytter man sig af psyko-manipulationsmetoder. Et probat middel består i en kombination af HAARP-teknik med påvirkning af hjernen med ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske frekvenser (ELF), der påvirker hjernebølgemønsteret (EEG), og gammeldags propagandaløgn. Levende væsener er af Skaberen konstrueret til de ELF, som  befinder sig mellem Jorden og jonosfæren (Schuman-resonans), og som er  identiske med hjernebølgerne. Hvis disse ELF-mønstre ændres - går hele biorytmen i stykker. Men jonosfæren bliver manipuleret af USAs regerings videnskabsfolk ved hjælp af en sender i Alaska kaldet HAARP. ELF bølger fra HAARP kan skabe stemningsændringer, der berører millioner. Endv. bliver de naturlige geomagnetiske bølger erstattet af kunstigt skabte meget lavfrekvente (VLF) elektromagnetiske jordbølger, som kommer fra GWEN-tårne, op til 300, som er spredt over USA. Elitister i Amerika und Israel planlæger at udbrede dem til hele verden. Disse bølger bruges også i digitalfjernsyn, for at de kan samarbejde med GWEN-tårnene. USA er badet i et kunstigt GWEN/HAARP magnetfelt, der angiveligt gør det lettere at få folk til at sluge mediernes censurerede nyheder og propagandaløgne. Det militær-industrielle kompleks, som præs. Eisenhower advarede så stærkt imod,  har stille og roligt overtaget USAs bevidsthed, og dermed selve dens sjæl.

Den meget erfarne videnskabsmand, Clifford E. Carnicom, siger i et interview : Aerosol-sprøjtning (chemtrailing) operationer har forvandlet Jordens atmosfære til en plasma mhp. at udføre våbengjorte anvendelser af elektromagnetiske operationer som HAARP vejrkrigsførelse, jordskælvskrigsførelse, tankekontrol, avanceret overvågningsteknologi. Det overordnede formål med denne hemmelige operation for udsprøjtning af aerosoler i atmosfæren og dennes omdannelse til plasma var at opnå “absolut kontrol” over  verdens befolkning.

Som tidligere beskrevet forbereder Federal Emergency Management Agencys (FEMA) i New Madrid zonen langs Mississippifloden sig på et gigantisk jordskælv, der netop kan fremkaldes med HAARP. Kongresmedlem Jack Brooks: Oliver North blev beskyldt for at være involveret i FEMAs planer om at overtage føderale, statslige og lokale funktioner under en national nødsituation. Denne planlægning af “kontinuitetsregering” (COG) opfordrede til “suspension af forfatningen, overgivelse af kontrol med regeringen til FEMA,  nødudnævnelse af militære chefer til at styre statslige og lokale regeringer og erklæring om undtagelsestilstand.” Under Reagan havde formålet med COG-planlægningen officielt ændret sig: det var ikke længere et arrangement “efter en atomkrig,” men for alle “nationale sikkerhedsnødsituationer.” I en video, viser tidligere Minnesota-guvernør, Jesse Ventura, FEMA koncentrationslejre med hundredtusindvis af kister! Det er vigtigt at få lukket folks øjne for sådanne og andre tiltag!

FEMA lejrene betragtes som koncentrationslejre. Antallet af specialoperationspersonale (spioner) , som til daglig er i aktion i USA, udgør 12.000, der arbejder i al hemmelighed. Også et EU-KGB er undervejs. Med sådanne diktatoriske forberedelser er HAARP-systemet et uforligneligt redskab til både at skabe katastrofer med undtagelsestilstand og til at hypnotisere befolkningen til ubetinget lydighed og overgivelse. Det så man et eksempel på under 1. Irakkrig, hvor ELF-behandlede irakiske elitesoldater, der havde kæmpet tappert mod Iran, og som havde lovet “alle slags moder”, i et antal på 200.000 forlod deres bunkers og bogstaveligt talt krøb i støvet for at kysse de allierede soldaters støvlesnuder. Iflg. engelske medier og andre kilder var systemet “Stille Lyd” anvendt: højteknologisk psykologisk krigsførelse, “et utroligt og højt klassificeret psyko-operations program, der udnytter Stille Lyd/Silent Sound-teknikker: Under-tærskel-stimulation blev brugt. Et sofistikeret elektronisk system med det formål at »tale« direkte til tilhørerens sind for at ændre og engagere hans hjernebølger, at manipulere hans hjernes elektroencefalografiske (EEG) mønstre og derved kunstigt indplante negative følelsesmæssige tilstande - følelser af intens frygt, angst, fortvivlelse, desorientering og håbløshed blev skabt hos de irakiske tropper. Det indplanter disse følelser i deres sind.” Dette er nu verdens fremtid.

Obama brugte under-tærskel stimulation i form af backmasking under sin præsidentkampagne - desværre med luciferiske opfordringer.

*

Mind-controlTankekontrol har altid været i herskerenes værste interesse: At gøre folk til deres lydige og kærlige slaver og skatteydere uden nogen tanker om oprør. Så eliten er meget interesseret i avl af særlige mennesketyper i deres racehygiejniske program - og i at slippe af med de dårlige / besværlige gener igennem affolkningsprogrammer og her og her og her. De har med held brugt den Rockefeller-støttede Mentalhygiejne-hjernevask - bl.a. Tavistock Institute og dets underafdelinger – samt kommunistisk / fascistisk ensretning af mennesker, især gennem 68er bevægelsen. De har hypnotiseret Vesten i velfærdssamfund og rigdom - bl.a. ved gradvist at lade deres kontrollerede medier undlade at bringe noget, der minder om en fælles identitet, historie, kultur og religion - nedværdiger endog dette. Men eliten synes ikke at være tilfreds.

De har nu et nyt aldrig hidtil set værktøj: Uddrag af  “Revolution 2012″ af Dieter Broers - hjerneforsker: “Et af vores mest slående resultater var, at testpersonernes hjernebølger kan ændres ved at udsætte hjernen for elektromagnetiske bølger, og vi fandt også, at vi endog kunne styre testpersonernes hjernebølger, f.eks øge en hjerne’s 10 Hz frekvens til 12 Hz  ved hjælp af et udefra kommende elektromagnetisk felt på 12 Hz.
Og: særlige kraftfelter og kraftfelt-intensitetsniveauer inducerer opfattelser, der ellers kun kan afstedkommes ved indgivelse af psykoaktive stoffer. Et normalt geomagnetisk felt giver os mulighed for at opretholde en normal opmærksom bevidsthed, herunder vores fornemmelse af tid, mens et meget unormalt geomagnetisk felt eller fraværet af et geomagnetisk felt fremkalder abnorme mentale tilstande og en forstyrrelse af vores fornemmelse af tid. Med andre ord effekten af ​​geomagnetiske forstyrrelser er meget lig den, der optræder efter hallucinogene stoffer.
WikipediaSubliminale stimuli, (bogstaveligt “nedenfor tærskelen”), i modsætning til supraliminale stimuli (”over tærskelen”), er alle sansestimuli under en persons absolute tærskel for bevidst opfattelse. I 2007 blev som del af “hypnose, ubevidste udløsere og mærkning” 1.400 delegerede præsenteret for filmen Picnic med 30 subliminale klip over en 90-sekunders periode. Da de blev bedt om at vælge en af to fiktive mærker, Delta og Theta, valgte 81% af de delegerede mærket, der blev foreslået af subliminale klip, Delta.
Synsstimuli kan hurtigt vises, før en person kan behandle dem, eller vises og derefter maskeres, og dermed afbrydes deres behandling. Hørestimuli kan spilles under hørlig lydstyrke, ligeledes maskeret af andre stimuli, eller køres baglæns i en proces, der kaldes backmasking.
Obama-devil-hand.2jpgKommentar:
Mange mener at Obama bruger budskabet “Yes we can” fordi det bliver til Thank You, Satan, når det spilles baglæns på en sound recorder – i overensstemmelse med Alister Crowley´s påbud til satanisterne. Ved at spille Obamas indvielsestale baglæns på en soundrecorder bliver det gentagne udtryk “let me express” til  “Serve Satan”. Når Obama viser satanshåndtegnet (venstre), sker det hurtigt og uventet – og således subliminalt.  Her på video Ron Paul, måske kommende præsident.

Jeff Rense fra “Educate Yourself” 22 Dec. 2008: Undersøgelsen gennemgår en hemmelig Pentagon psyko-elektronisk teknologi, der viser, at yderligere 125 tusind (eller flere) irakiske tropper kom ud af deres dybe ørkenbunkers og viftede med hvide flag, hvorpå de faldt på knæ for de amerikanske tropper og bogstaveligt kyssede deres fangevogteres støvler eller hænder, hvis de fik mulighed derfor - efter at disse irakiske krigsveteraner havde lovet “moderen til alle slag”. Hvorfor?

Den 23. marts 1991, blev en kort nyhed udsendt i form af en bulletin fra ITV News Bureau Ltd (London)  med titlen “Højteknologisk Psykologisk krigsførelse ankommer til Mellemøsten”, under Operation Desert Storm, Irak, hvori det hedder, “et utroligt og højt klassificeret psyko-operations program, der udnytter ‘Silent Sound’-teknikker, blev korrekt indsat.”
Under-tærskel-stimulation var på færde. Et sofistikeret elektronisk system med det formål at »tale« direkte til tilhørerens sind for at ændre og engagere hans hjernebølger, at manipulere hans hjernes elektroencefalografiske (EEG) mønstre og derved kunstigt indplante negative følelsesmæssige Gwen-towers1tilstande - følelser af intens frygt, angst, fortvivlelse og håbløshed blev skabt hos de irakiske tropper. Det indplanter disse følelser i deres sind.

Denne teknologi er ved at blive anvendt, omend på en mere subtil måde, mod amerikanske borgere i en højt klassificeret og skjult tankekontrol for at manipulere hele befolkningen til at samarbejde  “med vores nye verdensordens overherrer”. Den teknologi vil udnytte en kombination af HAARP sendere, GWEN tårne, mikrobølge-mobiltelefon-tårne, og digitalt TVGwen-tower-photo.

Venstre: Fordelingen af Gwen tårne (til højre) i USA. Se Se HAARP-Mind-Control.doc Activist Post 5 maj 2011.

“Sound of Silence” er et militær-efterretningskodeord for visse psyko-elektroniske masseødelæggelsesvåben til  tankekontrol og benyttes i vid udstrækning af “moderne” amerikansk militær.
Dette sindsændrende usynlige våben er baseret på noget, der hedder subliminal påvirkningsteknologi eller Silent Sound Spread Spectrum (SSSS). Det er beskrevet i US Patent # 5.159.703 - “Silent Subliminal Præsentation System” til kommerciel brug i 1992. Patentets resumé lyder:

“Et stille kommunikationssystem, hvor uhørlige påvirkningsmidler i meget lav (ELF) eller meget høj lyd-frekvens (VHF) området … udbredes akustisk eller ved vibrationer til at “overtale” hjernen, typisk ved hjælp af højttalere, øretelefoner, eller piezoelektriske transducere. I lægmandssprog giver denne enhed, denne “Sound of Silence” simpelthen mulighed for den uberettigede implantation af specifikke tanker, følelser, … i intetanende mennesker. Kort sagt, har det den meget reelle mulighed for at gøre mennesker til rene marionetter i hænderne på visse dukkeførere.
USA’s præsident Eisenhower advarede i sin endelige afskedstale nationen mod “uberettiget indflydelse fra det militær-industrielle kompleks”. Ifølge Eisenhower,”eksisterer  denne trussel og vil fortsætte med at gøre det.”

TV over hele USA og Canada blev alle 100% digitalt (obligatorisk fra februar 2009) og gennemførte deres signaler til Sound of Silences frekvenser (for at kunne linke til GWEN tårne), hvilket ville muliggøre ubegrænset, komplet og massiv kontrol af landets tænkemåde og bevidsthed.
Birds_deesDet Militær-industrelle kompleks har stille og roligt overtaget nationens bevidsthed, og dermed selve dens sjæl. Der er rig dokumentation for, at visse elitister i Amerika og Israel planlægger helt at udvide kapaciteten i denne HAARP teknologi til at omfatte alle mennesker på alle kontinenter.

“Naturkatastrofer” synes at fremmes for tiden: Døde fugle falder ned i tusindvis fra himlen, HAARP vejrkatastrofer og HAARP provokerede jordskælv. De synes at tjene et NVO formål.

Al Bielek June 1999: (Offer for tankekontrol. Forsøg på at aflive hans Philadelpia Experiment afsløringer er blevet pillet ned som værende misinformation). Ifølge en Air Force gennemgang af bioteknologi i 1982 har ELF en række potentielle militære anvendelsesmuligheder, “incl. at tage sig af terroristgrupper, kontrol med folkemængder, kontrol med brud på sikkerheden på militære anlæg og antipersonnel-teknikker i taktisk krigsførelse– samt med at producere mild til svær opfattelsesforvrængning eller desorientering.” Regeringens psyko-videnskabsmænd og militæret læner sig til idéen om psykisk energi med oprindelse i den menneskelige psyke, som beskrevet i Carl Jungs arbejder.

The-illuminati-iiiSamspil mellem elektromagnetiske svingninger og mennesker. Jorden er pakket ind i et bolleformet magnetfelt.
HAARP. net:  Cirkulære strømningslinjer løber ned i Nordpolen og kommer ud fra Sydpolen. Ionosfæren, en elektromagnetisk bølgeleder, 100 km over Jorden, består af et lag af elektrisk ladede partikler, der fungerer som et skjold mod solvinde. Kollektivt, kaldes ‘disse bølger “Schumann resonansen”, for tiden stærkest ved 7,8 Hz. Der er tale om ekstremt lavfrekvente (ELF) bølger, der naturligt findes i jordens “elektromagnetiske hulrum”, rummet mellem jorden og ionosfæren. Disse “Jordens hjernebølger” ‘er identiske med vore hjernebølgers spektrum. (1 hertz = 1 svingning pr sekund)

Skaberen har designet levende væsener til at stemme overens med denne naturfrekvens-pulsering for at udvikle sig harmonisk. Ionosfæren bliver manipuleret af USAs regerings videnskabsfolk ved hjælp af en sender i Alaska kaldet HAARP. ELF bølger fra HAARP kan skabe stemningsændringer, der berører millioner. En ubalance mellem Schumanns og geomagnetiske bølger forstyrrer biorytmer. Disse naturlige geomagnetiske bølger bliver erstattet af kunstigt skabte meget lavfrekvente (VLF) jordbølger, som kommer fra Gwen Towers.

FEMA10GWEN (Jord-Bølge-Undtagelsestilstandsnetværk) sendere placeret 200 miles fra hinanden på tværs af USA tillader bestemte frekvenser at være skræddersyet til den jordmagnetiske-feltstyrke i hvert område, så det magnetiske felt kan ændres. VLF signalerne bevæger sig med bølger, der holder sig fast til jorden i stedet for udstråling i atmosfæren. En GWEN station sender cirkulært op til 300 miles og er 299-500 meter højt. Det samlede GWEN system består (afhængigt ag datakilden), af 58 til fastastte 300 sendere spredt ud over USA. USA bader sig i dette magnetfelt, der stiger op til 170 m højde, går endog ned i kældre, så alle bliver tanke-kontrolleret. Det er lettere at tanke-kontrollere og hypnotisere folk, der er badet i en kunstig elektromagnetisk bølge. I 1963 udforskede Chemtrails3Dr. Robert Becker virkningerne af eksterne magnetiske-felter på hjernebølger og viste en sammenhæng mellem psykiatriske indlæggelser og solmagnetiske storme.

Den meget erfarne videnskabsmand, Clifford E. Carnicom (video), i et interview with Alfred Lambremont Webre: Aerosol-sprøjtning (chemtrailing) operationer har forvandlet Jordens atmosfære til en plasma mhp. at udføre våbengjorte anvendelser af elektromagnetiske operationer som HAARP, vejrkrigsførelse, jordskælvskrigsførelse, tankekontrol, avanceret overvågningsteknologi. Det overordnede formål med denne hemmelige operation for udsprøjtning af aerosoler i atmosfæren og dennes omdannelse til plasma var at opnå “absolut kontrol” over verdens befolkning.

Hvorfor er det nødvendigt at hypnotisere Jordens befolkning?

Special operations commandInfowars 11 May 2011: Specialoperationer er integreret i USAs indenlandske efterretningsvæsen. Dettes cloud-computing-netværk er sammensmeltet med alle elementer af det nationale sikkerhedsvæsen, herunder avancerede high-tech spionkapaciteter i NSA og Homeland Security. De er under kommando af den militære Joint Special Operations Command -  der siges at have “dræbt Osama Bin Laden”.

Dette er et af midlerne til diktatorisk styre. Men uforbederlige personer vil kræve en anden behandling. Activist Post 10 May 2011: Spionage mod amerikanske borgere: Federation of American Scientists rapporterer, at antallet af specialoperationspersonale har været støt stigende med 3-5% om året i løbet af de sidste mange år. Mere end 12.000 specialoperationsansatte er udsendt til forskellige missioner hver dag. Specialoperationer gennemføres i fjendtlige, nægtede eller politisk følsomme miljøer for at opnå militære, diplomatiske, informative, og / eller økonomiske mål og anvender militære kapaciteter, som ikke kræver Spying on US citzensnogen bred konventionel styrke. Disse operationer kræver ofte skjulte, hemmelige, eller næppe synlige kapaciteter.

Lew Rockwell. com 2010: Kongresmedlem Jack Brooks: Oliver North blev beskyldt for at være involveret i Federal Emergency Management Agencys (FEMA) planer om at overtage føderale, statslige og lokale funktioner under en national nødsituation. Denne planlægning af “kontinuitetsregering” (COG) opfordrede til “suspension af forfatningen, overgivelsw af kontrol med regeringen til FEMA, nødudnævnelse af militære chefer til at styre statslige og lokale regeringer og erklæring om undtagelsestilstand.” Under Reagan havde formålet med COG-planlægningen officielt ændret sig: det var ikke længere et arrangement “efter en atomkrig,” men for alle “nationale sikkerhedsnødsituationer.” I denne video, viser tidligere Minnesota-guvernør, Jesse Ventura, FEMA koncentrationslejre med hundredtusindvis af kister! Også et EU-KGB er undervejs. Det er vigtigt at lukke folks øjne for sådanne tiltag!

Kommentar
Dehuman1Mange ser FEMA lejre (og de findes virkelig) som koncentrationslejre for stædige individer som ikke kan hjernevaskessamt for andre uønskede personer.

Al Bielek June 1999: “Dr. Jose Delgado, direktør for det spanske neurofysiologiske laboratorium Centro Ramony Cajal, skrev bogen “Fysisk Tanke-Kontrol: Mod et psykociviliseret Samfund“. Han afviste ideen om fri vilje, og foreslog, at sindet var en funktionel enhed fremstillet af elektriske operationer i hjernen, og som sådan bør det manipuleres og kontrolleres for at kontrollere befolkningens adfærd. Det var en opfattelse, der synes at deles af fortalere for den Nye Verdensorden. Delgado’s interesser flyttede fra direkte stimulering af hjernen til det bredere område – de biologiske effekter af elektromagnetiske felter, et område, der er blevet ivrigt omfavnet af det militære og politiske system som et middel til at nå deres mål om absolut kontrol af befolkningen.”

Her er et link til  Independent 3 Jan 2011, som beskriver hvordan den britiske regering hjernevasker sine borgere til at følge “dens sociale normer”: “Skam, forfængelighed, dovenskab og lyst til at tilpasse sig skal af ministrene, der handler efter råd fra en ny psykologienhed i Whitehal,  bruges som redskaber for regeringens politik.”

Så folkens, det er nu op til jer at bevise, at I har en fri vilje - og ikke bare er manipulerede, ensrettede marionetter, veldresserede hunde, der kryber for dem, som de uafvidende accepterer som deres herrer: Den Nye Verdensordens illuminater - herunder EU (explanatory statement, p.29).