Resumé: HAARP kan foruden til vejr/klimaændringer og tankekontrol bruges til at fremkalde jordskælv, hvad der gør det til et særligt farligt våben i de forkerte hænder. I USA er FEMA ved at forberede den største jordskælvsøvelse i USAs historie i New Madrid-området ved Mississippi-floden. I den anledning har FEMA forespurgt om levering af 140 millioner pakker med mad, tæpper, og ligsække. Hvad ved FEMA? Press Core har nu via USAs HAARP´s egen hjemmeside kunnet påvise sammengfald af udsendelser af  impulser ved jordskælvsfrekvensen (2.5 Herz  i det Ultralave Frekvensområde) med jordskælvet med styrke  9.0 d. 11. marts 2011 i Japan. Når man går nærmere ind på den hjemmeside, viser sig lignende mønstre i forbindelse med Christchurch jordskælvet på New Zealand d. 21. febr. 2011 og Haïti-jordskælvet d. 12 jan. 2010, hvor f.ø. USAs militær havde gjort alt klar i forvejen til en massiv militær invasion. Dette gør, at antagelsen af, at USA/NATO fører krig mod fremmede lande - og måske sågar mod egne befolkninger, ikke kan afvises som konspirationsteori. Så meget mere som EU og US Air Force har erklæret, at HAARP er et farligt våben, der kan bruges til at fremkalde jordskælv overalt på jorden og som strider mod international ret, fordi det kan bruges på denne måde og derfor bør forbydes.

Yderlige mistænkelige sammenfald  er at HAARP lysfænomener  (video) er set i det østlige Japan  - sidste gang under et skælv af styrke 7.4  d.  7 April, og at der befandt sig et flydende HAARP anlæg mellem Japan og Korea i dagene omkring skælvet. Det drejer sig om den s.k.  X-Band Radar Platform.
Motivet kunne være elitens gang på gang udtrykte ønske om en kraftig reduktion af jordens befolkning - iflg. the Georgia Guidestones ned til 500 mio. ud af de 7 mio. idag. Som tidligere beskrevet her, ser det ud, som om USA/NATO er igang med den 3. Verdenskrig
, hvor et land ad gangen gøres underdanigt under NATO/USAs Nye Verdensorden/”Det Internationale Samfund”.

“Earthquake/Vulcano Watch”  forudsagde det new zealandske og japanske skælv i forventning om solens eksplosioner d. 15. febr. og 9 marts. Men jeg tror ikke man i forvejen kan vide når solens X-klasse-eksplosioner indtræffer. Har Watch haft kontakt til HAARP Gakona?

Et muligt motiv for HAARP-vejr- eller -jordskælvsangreb kunne være de luciferiske elitisters udtalt ønske om at reducere jordens befolkning drastisk: Depopulationisme og her - og her og her.

*

“Og der skal være jordskælv både her og der” (Matth. 24:7)

Jordskælvet i Japan den 9 marts 2011 var måske resultatet af et HAARP-angreb. Denne video viser  HAARP lysfænomener, der starter et vulkanudbrud ved den japanske østkyst- og i et senere skælv d. 7 Apr. 2011 igen HAARP -lys i horizonten. USA, Rusland og Kina har HAARP til deres rådighed. EU-Parliamentet og  US Air Force har tidligere rapporteret om HAARP-kapacitet til at frembringe klimaændringer og jordskælv. EU ser HAARP som et frygteligt våben i strid med international lov - og vil have det forbudt - som vist i mit seneste indlæg om HAARP som klimavåben.

Jeg har tidligere skrevet om HAARP - og indicierne for, at det var impliceret i  Haïti-jordskælvet i 2010.
Følgende målinger af atmosfærisk - ikke geologiske/ seismiske – vibrationer af magnetfeltet i den japanske øvre atmosfære er på en meget mistænkelig måde sammenfaldende med det gigantiske japanske  jordskælv. The Press Core skriver: “HAARP magnetometerdata indeholder bevis for, at Japan-jordskælvet ikke var et naturligt forekommende jordskælv - det var menneskeskabt. Disse data viser os, at et HAARP-militært anlæg udsendte den kendte jordskælvssignatur-frekvens for at udløse et større jordskælv “.

Future navy mapUS Navy ser store dele af USA under vand i  fremtiden.

Og mere synes at være undervejs: Activist Post  28 Apr. 2011: I hvad der er blevet kaldt den største jordskælvsøvelse i amerikansk historie, begyndte Great Central USA ShakeOut i dag i hele 11 stater. 3 millioner mennesker vil deltage i en række jordskælvsøvelser med henblik på at forberede sig på et storstilet jordskælv i New Madrids seismiske zone. Dette kommer, som mange i alternative medier mener, at et større jordskælv langs denne zone er nært forestående og muligvis vil medføre et militær undtagelsestilstandsscenarie i Amerika.
Interessant nok har The Federal Emergency Agency (FEMA) planlagt denne NLE11 til maj 2011. Husk, at tidligere NLE øvelser resulterede i, at 70.000 mennesker blev evakueret fra det centrale Texas.

I slutningen af januar rapporterede vi, at FEMA havde anmodet om oplysninger om tilgængeligheden af 140 millioner pakker med mad, tæpper, og ligsække. Nu bare måneder efter denne anmodning er den største jordskælvsberedskabsøvelse i amerikansk historie begyndt på selvsamme sted, hvortil disse anmodninger blev fremsat. FEMA lejre (koncentrationslejre) er en kendsgerning.

HAARP-communication-disruptionPress Core Updated April 21, 2011HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program)hjemmesiden har efter ordre fra den amerikanske regering været nede i 3 uger for at skjule amerikanske vejrmodifikationer og jordskælv, der betyder krigsførelsesaktiviteter mod fremmede stater. Magnetometeret fremlagde konkrete beviser på, at HAARP udløste Japan-jordskælvet og den efterfølgende tsunami. HAARP’s magnetometer kan bruges til at forudsige samt give bevis for et HAARP-skabt jordskælv. Et magnetometer måler forstyrrelser i magnetfeltet i Jordens øvre atmosfære. HAARPs hjemmeside viste udsendelse af en 2,5 Hz frekvens (underskriftsfrekvensen for et jordskælv) fra lige før midnat den 8. marts 2011. Og man fortsatte med at udsende frekvensen hele dagen den 9. marts i 2011 og 10. marts 2011. 2,5 Hz frekvensen fortsatte med at Japan induction-magnetometer 16-march-2011blive udsendt, og registreredes af magnetometeret i yderligere 10 timer den dag, hvor Japans 9,0 jordskælv indtraf.

Venstre: Japan-induktionsmagnetometri (måler tidsmæssige variationer i det geomagnetiske felt i Jordens magnetosfære i ULF (ultra-lav frekvens) området på 0-5 Hz) 7 dage efter jordskælvet: Meget lav aktivitet. Højre: Sådan skaber HAARP  jordskælv - hvis man udskifter en station med målområdet.

Forskere på HAARP-instituttet opdagede, at en 2,5 Hz radiofrekvens er et jordskælvs underskriftsfrekvens. Siden denne opdagelse er den HAARP-fasede antenneantenneopstilling blevet brugt af det amerikanske militær til at stråle jordskælvsfrekvensen ud i ionosfæren, og ionosfæren reflekterer den tilbage til Jorden - trænger så dybt som flere kilometer ned i jorden, afhængigt af den geologiske sammensætning og undergrundens vandforhold i målområdet. Ved at udstraale frekvensen på en bestemt bane, kan HAARP udløse et jordskælv hvor som helst på Jorden. En kort udladning er ikke nok til at forstyrre fast stof (Jordens skorpe), så de fortsætter strålingen med den 2,5 Hz jordskælvsfrekvens i timer eller dage - indtil den ønskede effekt er opnået.

HAARP strider mod Milieuændringskonventionen (ENMOD). Beviser fra HAARP egen hjemmeside afslørede, at den amerikanske regering handlede i strid med ENMOD traktaten. HAARP udsendelsesdata offentliggøres på HAARPs hjemmeside og faldt sammen med en række nylige større katastrofer såsom i 2010 Haiti og Japan-jordskælvet.

Japan-quake-magnetometry-8-marchJapan-induction-manometer2Japan 9,0 Jordskælvet, frembød de mest belastende beviser for, at den amerikanske regering bruger HAARP til at afstedkomme store skader og ødelæggelser mod en fremmed stat.
Mindre jordskælv er fortsat i ugevis uden at blive registreret på HAARP magnetometeret. Hvorfor? Fordi, som før nævnt et magnetometer måler forstyrrelser i magnetfeltet i Jordens øvre atmosfære. Magnetometeret måler ikke seismisk aktivitet.

Venstre: Japan-Induktions-Magnetometri: Den lodrette røde linje viser tidspunktet for 9,0 jordskælvet i Japan den 9. marts 2011. Højre: Mønstret d. 8. marts 2011

En liste over 12 patenterede leverandører af HAARP udstyr anføres

De ovennævnte patenter burde være nok til at overbevise enhver om, at HAARP er reel og nu aktivt kan ændre vores vejr og udløse jordskælv. Finansieringen blev muliggjort af den amerikanske regering. Hvis man skulle kigge på Kongressens poster, vil man finde dokumenter, der erklærer bare ét af de mange officielle formål med HAARP: Jorden bestråles med signaler, der kastes tilbage fra ionosfæren. Hvis man beskyder med det kendte jordskælvsunderskrifts-signal (2,5 Hz) i en længere periode kan et jordskælv udløses mange kilometer inde Jordens skorpe. USA’s Senat, har faktisk afsat 15 millioner dollars dollars i 1996 (Clinton og Al Gore Administrationen) til at udvikle denne kapacitet-  den jord-gennemtrængende tomografi.

Japan-quake-magnetometry-10-marchJapan-induction-manometer-11.-marchh-2011Venstre: Japan induktionsmagnetometri den 10 marts - højre d. 11 marts 2011

1. Hvad skete der med Japan d. 09 til 11 marts 2011?
Press Core 15 March: De Forenede Staters Luftvåben og Flåde har givet en visuel indsigt i, hvad der forårsagede 9,0 jordskælvet ud for Japan. Billedet fra 9. marts er hentet fra HAARP-hjemmesiden. Det er et tids-frekvens spektrogram, som viser frekvensindholdet af signaler, som registreredes af HAARP-induktionsmagnetometeret. Begreber er tilføjet billedet for at vise, hvad der skete den dag Japan-jordskælvet og tsunamien ramte.

Ved at se på det ledsagende HAARP-spektrumdiagram for 9. marts kan man se, da 9,0 jordskælvet ramte – en rød tegnet lodret  linje- og hvad der skete før og efter jordskælvet. Hvad man også kan se, er, at en konstant ULF frekvens på 2,5 Hz bliver registreret af magnetometeret. ULF 2,5 Hz frekvensen er bevis for et induceret jordskælv. Kortet registrerede denne konstant før, under og efter, at 9,0 jordskælvet ramte. Den 11. marts blev 2,5 Hz ULF HAARP-OVER-JAPANfrekvensen også udsendt og registreres fra kl. 0:00 til ca 10:00 - eller i 10 timer. Vi kender til den kendsgerning, at Japan-jordskælvet kun varede et par minutter, så hvorfor blev jordskælvsunderskriftfrekvensen (2,5 Hz) registreret i 10 timer om morgenen den 11. marts 2011? Fordi HAARP-fasesystemantennerne udstrålede  2,5 Hz ULF frekvensen, og den  udløste Japan-jordskælvet og den efterfølgende tsunami.

Hvis man går til HAARP’s officielle hjemmeside kan man selv se, at 2,5 Hz ULF frekvensen ikke blot skulle blive udstrålet i 10 timer, den blev sendt hele tiden i 2 dage før jordskælvet. Udstrålingen begyndte den 8. marts 2011, lige før midnat, som man kan se på HAARP’s hjemmeside - (begyndende den 8. marts). Klik på Next Day linket for at se, at den  jordskælvsudløsende 2,5 Hz ULF frekvens blev udsendt hele dagen den 9. marts  2011 og 10. Marts 2011.

Japan-quake--sea-based-X-Band-RadarVenstre: Den havbaserede X-Band Radar Platform siges at have været brugt til at fremprovokere det japanske Jordskælv den 9. marts. Højre: Satellitbilleder af Japans luftrum den 9 marts 2011 viser elektromagnetiske skyer.

Hvad er betydningen af en 2,5 Hz ULF udstråling? Den naturlige resonans af et jordskælv er 2,5 Hz.
HAARP magnetometerdata indeholder bevis for, at Japan jordskælvet ikke var en naturligt forekommende jordskælv - det blev udløst. Disse data viser os, at et HAARP-militæranlæg udstrålede den kendte jordskælvssignatur frekvens for at udløse et større jordskælv. Udstrålingen blev mest sandsynligt overført fra et flydende HAARP-system som den flydende havbaserede X-Band Radar platform, der kan flyttes hvor som helst i Stillehavet eller Atlanterhavet under beskyttelse af en hangarskibskampgruppe - så som USS Ronald Regan. Hvor var USS Ronald Reagan om morgenen den 11. marts 2011? Ifølge en Stars & Stripes rapport 9. marts 2011 var Reagan-gruppen på vej mod Sydkorea for at tilslutte sig øvelsen.

HAARP anlæget er beliggende i Gakona, Alaska. Højdepunktet er HF senderanlæget. Denne række består af 15 × 12 krydsede dipol antenner, som tilsammen kan overføre i alt 3600kW RF-effekt ved frekvenser fra 2,8 til 10 MHz (HF, høj frekvensområde).

2. Hvad skete der forud for 6,3 størrelsesordensjordskælvet i Christchurch den 21. Feb.kl. 12:50 lokal tid?New-Zeal-quake-20.febr.
Iflg. HAARPs hjemmeside var der i intervallet fra 14 febr . - 9. marts 2011 svær heldøgns HAARP aktivitet på 2,5 Hz frekvensen d.  14. og 15. febr. (nederst til venstre) - og svagere d. 19. og 20. febr (sidstnævnte nedenfor til højre) med et maksimum kl 8 - og ingen HAARP-aktivitet d. 21. , da Christchurch, New Zealand blev ramt af en jordskælv på 6.3. Så igen massiv heldøgns NZ-quake15-febrHAARP aktivitet i intervallet fra 26 Febr . - 4. marts. Ellers som nu, f.eks, er der ofte et klart bånd at se på 1,75 Hz

Venstre: HAARP Website magnetometri den 19 Feb. 2011 - lige på 20 Febr. 2011 til 1 dag før Christchurch skælvet på 21 Febr. På 21 Febr. der var ingen elektromagnetisk aktivitet. links: se tekst

3. Hvad skete der forud for Haitis 7,0 skælv d. 12 januar 2010 kl 16:53?

HAARP-hjemmesiden: D. 10. Jan kl. 16:00 (venstre) startede en udstråling på frekvensen 2.1–2.2 Hz. den varede hele d. 11. jan og sluttede brat d. 12. jan kl. 14:00 (højre).  Dagen før jordskælvet i Haiti, havde DISA under det amerikanske forsvarsministerium en øvelse. Om mandagen var Jean Demay, DISA’s tekniske chef Haiti-quake-12-jan-2010for organets Transnationale Informationsdelings Samarbejdsprojekt i hovedkvarteret for USA’s Sydlige Kommando i Miami i færd med at forberede sig på en test af systemet i et scenario, som omfattede at yde nødhjælp til Haiti i kølvandet af en orkan. Det Fælles Kommunikations Støtte-Elements systemer var i drift “i løbet af Haiti-quake-10 jannogle timer,” sagde Joint Communications Support Element stabschef, Chris Wilson. Wilson sagde, at JCSE var i stand til at få sit grej til Haïti så hurtigt, fordi de allerede var blevet læsset på paller i Miami som forberedelse til en øvelse, der var blevet aflystDerpå fulgte en massiv US militær invasion.

4. Hvad skete der ved det chilenske jordskælv den 27 februar 2010?
Wikipedia: Chile-Jordskælvet i 2010 fandt sted ud for Chiles kyste den 27. februar 2010, kl 03:34 lokal tid, størrelsesorden 8.8. Iflg.  HAARP-hjemmesiden, var der elektromagnetisk aktivitet ved 2,5 Hz frekvensbåndet d. 18 Febr. 2010 fra kl. 13-0:00, d. 19 Febr. 2010 kl. 15:30 til 00:00 og d. 25 Febr. 2010 fra kl. 16:00 til 0:00  - og så ikke mere - altså ikke d. 26 eller 27 Febr.

High Frequency Active Nordlys-Fforskningsprogrammets (HAARP) anlæg er beliggende i Gakona, Alaska. Højdepunktet er HF senderanlæget. Denne række består af 15 × 12 krydsede dipolantenner, som tilsammen kan overføre i alt 3600kW af RF-effekt ved frekvenser fra 2,8 til 10 MHz (HF, høj frekvensområde).

Kommentar
HAARP er ingen konspirationsteori. Det amerikanske luftvåben og Europa-Parlamentet har bekræftet dets eksistens - som jeg viste i mit sidste indlæg. Med dette våben er det muligt at føre krig mod et andet land - eller mod et lands egen befolkning - uden at de ved det.
Jeg kan ikke sige, om det japanske jordskælv faktisk var menneskeskabt - men der er bestemt stærke argumenter for det. Japan ligger på en meget aktiv tektonisk brudzone - og mange naturlige jordskælv har fundet og vil altid finde sted der. New Zealand ligeså – og her var ingen aktivitet det sidste døgn før NZ-skælvet. Ved Haïti-skælvet  blev den elektromagnetiske impuls udstrålet i 46 timer – og stoppede 3 timer før jordskælvet ramte.

“Earthquake/Vulcano Watch”  forudsagde det new zealandske og japanske skælv i forventning om solens eksplosioner d. 15. febr. og 9 marts. Men jeg tror ikke man i forvejen kan vide når solens X-klasse-eksplosioner indtræffer. Har Watch haft kontakt til HAARP Gakona?

Et snarligt stort jordskælv har været forudsagt i Californien af naturlige årsager. Men et skælv dér eller i New Madrid området nu efter Haïti, New Zealand og Japan vil tyde på menneskets eller Guds finger. Det synes som om, den amerikanske regering ved mere om det, end vi gør, i betragtning af deres gigantiske jordskælvsøvelse. Et muligt motiv for HAARP-vejr- eller -jordskælvsangreb kunne være de luciferiske elitisters udtalt ønske om at reducere jordens befolkning drastisk: Depopulationisme og her - og her og her.