Resumé: Den menneskeskabte globale CO2-opvarmningsfidus har nået latterlige proportioner og gør vores politikere til grin, skriver videnskabsmanden, David Evans, en tidligere global opvarmningsalarmist, nu klimaskeptiker. “Hele ideen om, at kuldioxid er den vigtigste årsag til en global opvarmning, er baseret på et gæt, der empirisk blev bevist at være forkert i løbet af 1990′erne. Men luksustoget var for stort, med for mange arbejdspladser, brancher, handelsindtægter, politiske karrierer, og muligheden for verdensstat og total kontrol. Regeringerne accepterede  triumferende (“forskernes”) råd, fordi de eneste måder at bremse udledningen er at indføre skatter og udvide den offentlige kontrol over det samlede energiforbrug. Og at bremse udledningen på verdensplan kan endda føre til verdensregering! Hvor spændende for den politiske klasse.”
I 2005 forudsagde UNEP, at der ville der være 50 mio. klimaflygtninge i 2010 på grund af stigende vandstand i havene - mens sandheden er, at der ikke findes sådanne flygtninge. Flere mennesker lever i de angivne risikozoner end nogensinde før. Også over for den amerikanske kongres forudsagde  klimaideologerne igen og igen alt for høje globale temperaturer, som byggede på en bevisligt forkert teori. Imidlertid falder iflg.
Gallup hos US-Amerikanere og  europæere,  udviklede Asiater  - og endog afrikanere troen på  global opvarmning drastisk.

Alligevel har EU travlt med at lancere nye, meget dyre “bæredygtige”, dvs grønne kommunistiske projekter - alt til ingen anden nytte end penge- og magttilraning. “Spiegel” skriver: “Når det kommer til miljøet i disse dage, må alle andre interesser vige, herunder mulige skader på motoren fra E10 (benzin + biobrændsel, hvilket fører til hungersnød og højere CO2-emission end fossilt brændstof) - kaldet svindel af “Spiegel”. Trods alt har FN udtalt, at sikring af miljømæssig bæredygtighed er et af dens “millenniummål,” og større betydning tilskrives klimaforhandlingerne blandt de store industrielle nationer end økonomiske topmøder i disse dage.
Alle seriøse politiske partier afsætter store dele af deres politiske programmer til miljøpolitikken. Der er ingen andre  spørgsmål, der frembringer denne enstemmighed mellem parterne. Så snart ordet miljø er nævnt i nogen som helst politiske initiativer, bliver al diskussion overflødig. Og ingen pris synes for høj. En € 50.000.000 tunnel blev godkendt til en motorvej i delstaten Hessen. Årsagen? En koloni af store vandsalamandere skulle beskyttes. Tyskerne stiller kun sjældent spørgsmål om miljøpolitikker.”

Så EU investerer gerne 1 billion € for at sikre os “bæredygtig” energi - og bilderbergeren og Club of Rome æresmedlem, tidligere EU-Kommissionsformand, Jacques Delors, opfordrer EU-landene til at indlede en fælles energipolitik.
UNFCCC mødtes for nylig i Bangkok. Et kommissionspapir påpeger igen, at de mindst udviklede lande ikke er i stand til at skaffe de nødvendige midler til at klare de krævede foranstaltninger, som dette NVO-teater kræver mhp. den helt unyttige og unødvendige CO2-bekæmpelse
Vi er skyldige i en fiktiv global opvarmning på grund af en stigning i atmosfærens CO2 fra fra førindustriel 0,027% til nu 0,037 procent af atmosfæren - og selvfølgelig især på grund af den 1% af den atmosfæriske CO2 (0.00037%), der stammer fra menneskelige aktiviteter  – så som at eksistere! Så NVO-verdensregeringen har dømt os til at betale for afbødning af klimaændringerne (kommunistisk omfordeling) til de mindst udviklede landes diktatorer og svigagtige banker – 100 milliarder dollars årligt fra 2020 -–  som aftalt i København i 2009.
De mindst udviklede lande er så ivrige efter at få fat i disse penge, at de udfører klovneforestillinger, så som undervandsregeringsmøder, for at fortælle os, at Maldiverne er ved at drukne, selvom havniveauet videnskabeligt set har været konstant i de sidste 30 år - og er lavere end i det 18. århundrede!
Men heldigvis viste dette møde én vigtig ting: Rusland, Kina og USA er ikke villige til at støtte EU’s syge planer om at reducere CO2-udledningen med 25% inden 2020 – eller at rykke ud med pengene.

NWO generaler og professorer er desperate efter at fremme deres dødsdømte fidus med global CO2-opvarmning / klimaændringer, som de kalder det nu, da deres “globale opvarmning” blev afsløret som svindel i Climategate og IPCC skandalerne. Så de beder nu lægerne om at fortælle deres patienter, hvor farlige deres fiktive menneskeskabte klimaændringer er for verdensfreden og helbredet - fordi lægerne nyder tillid i befolkningen, og fordi det lykkedes dem at overbevise folk om farerne ved rygning! Så disse illuminater ønsker nu, at lægerne skal sætte deres pålidelighed i fare på den største løgn i historien.

Men laver elitisterne faktisk menneskeskabt klimaændring - HAARP? Jeg vil komme in på det i en kommende artikel.

*

Klimalüge

Gore_ipcc_oslo_photoCO2-Klimaskræmmekampagne-bedrageriet har 2 formål, som så ofte demonstreret og her og her osv. på denne blog: 1. penge til NWO bankejerne og 2. at bane vejen for den kommunistiske NVO-verdensstyring og verdensregering - idet miljø endog skal konkurrere med religion, iflg UNEP. EU-Rådets formand, van Rompuy, forkyndte, at verdensregeringen begyndte med London-G-20 topmødet d. 2-4 april 2009. Dette grønne regime skal regulere alle aspekter af vores liv - f.eks gennem dette kommunistiske Mobilitet 2050 Program, indført af den gamle sovjetpolitiker, EU-kommissær, Siim Callas, og Agenda 21. Imidlertid falder iflg.  Gallup hos US-Amerikanere og  europæere,  udviklede Asiater  - og endog afrikanere troen på  global opvarmning drastisk. Følgende viser, hvordan EU beriger den Nye Verdensordens spidser på bekostning af europæerne, der tåbeligt sluger denne største løgn i historien og betaler sig ind i fattigdom.

Højre: Al Gore og Rajendra Pachauri (IPCC formand), der fik Nobelprisen (i litteratur?) i 2007 for deres svigagtige Årsrapport 4 og klimathrillertalenter – for at skræmme verden med en ikke-eksisterende klimakatastrofe

David Evans Financial Post 7 Apr. 2011“Debatten om den globale opvarmning har nået latterlige proportioner og er fuld af mikro-tynde halve sandheder og misforståelser, der gør grin med vore politikere.
Jeg er videnskabsmand, der var med på CO2–luksustoget, forstår belægene, var engang klimaalarmist men er nu skeptiker. Hele tanken om, at kuldioxid er den vigtigste årsag til en global opvarmning er baseret på et gæt, som blev bevist at være forkert ved empiriske beviser i løbet af 1990′erne. Men CO2–luksustoget var for stort, med for mange arbejdspladser, brancher, handelsfortjeneste, politisk karriere, og muligheden for verdensstat og total kontrol som udgang.
Klimamodellerne forudsiger alle, at mens planeten bliver varmere, vil en varm plet af fugtig luft udvikles over troperne omkring 10 kilometer oppe, idet laget af fugtig luft udvider sig opad i den kølige tørre luft ovenfor. Under opvarmningen i slutningen af 1970′erne, 80′erne og 90′erne, fandt tusindvis af vejrballoner ikke  en eneste varm plet. Dette beviser, at klimamodellerne er fundamentalt forkerte.
Men den officielle klimavidenskab ignorerede det afgørende vejrballonbevis og andre efterfølgende beviser, som støttede det, og holdti stedet fast ved deres kuldioxidteori. Der er nu flere uafhængige bevisstykker for, at Jorden reagerer ekstra kuldioxid ved at dæmpe den globale opvarmning. Alarmisterne siger det stik modsatte, nemlig at klimasystemet forstærker enhver opvarmning på grund af ekstra kuldioxid, og er potentielt ustabilt. Det er ikke nogen overraskelse, at deres forudsigelser om planeternes temperatur i 1988 til den amerikanske Kongres, og igen i 1990, 1995 og 2001, alle har vist sig at være meget højere end i virkeligheden.
Regeringerne accepterer triumferende  deres råd, fordi de eneste måder at bremse udledningen er at indføre skatter og udvide den offentlige kontrol over det samlede energiforbrug. Og  at bremse udledningen på verdensplan kan endda føre til verdensregering - hvor spændende for den politiske klasse! Selv hvis vi stoppede med at udlede al kuldioxid i morgen, helt lukkede butikken og gik tilbage til stenalderen, ville det ifølge de officielle regeringsklimamodeller kun være  ca 0,015 grader køligere i 2050. Men deres modeller overdriver 10–fold! ”

UNEP-2005-oversvømmelsesvrøvl

Investors.com: For 5 år siden forudsagde UNEP, at i 2010 ville omkring 50 millioner mennesker være klimaændringsflygtninge, stigende havspejl, mega-orkaner og så videre. I stedet er ingen øer sunket og deres befolkninger er i kraftig fremgang.
De Forenede Nationers Miljøprogram udarbejdede i 2005  et kort (til venstre), der viser de områder, som ville blive påvirket af af klimaændringerne. Dette viser klimacirkusets upålidelighed.

EurActiv 8 March: 200 mia. € behøves for at opgradere Europas gas-og elnet i det kommende tiår ifølge EU-Kommissionens seneste vurdering. Samlet set fordrer Kommissionens energistrategi for det kommende tiår investeringer på ca 1 €  billion for at sikre blokkens energibehov på en bæredygtig måde. De fleste af disse investeringer er private. EU’s budget afsætter kun omkring € 250.000.000 om året til energiinfrastruktur. For at nå EU’s klimamål krævede EU’s energikommissær, Günther Oettinger, for nylig at kapitalinvesteringer i vedvarende energi skal fordobles fra € 35mia. til 70mia €. Tidligere EU-Kommissionsformand, Jacques Delors, går ind for, at de EU-lande, der ønsker det, straks bør gå i gang med en fælles energipolitik. The The Guardian 8 March 2011: Luftfartselskaber skal anvende anslået € 1,4 mia på CO2–tilladelser i 2012.

The Guardian 8 March 2011: Connie Hedegaard, EU kommissær for klimaforandringer, offentliggjorde sin længe ventede rapport om, hvordan EU kan stramme sine klimamål på en omkostningseffektiv måde, med et forslag om, at EU kunne hæve sine nuværende mål for nedskæringer af emissionerne fra 20% til 25%  i 2020.
Guenther Oettinger, EU’s energikommissær, modsætter sig kraftigt at hæve målet på 20%. Chris Huhne, den britiske klimaforandringsminister samlede støtte fra sine kolleger i Tyskland, Frankrig og Danmark til at opfordre til et mål på 30% emissionsreduktion.

Rote-lügen-in-grünem-gewandMaldivesVenstre: Global Research 3 July 2010: Måske den berømteste hysteriske reaktion på stigende havspejl var dette nylige foto af den maldiviske præsident og hans ministre, som iført dykkerudstyr holdt verdens første undervands-kabinetsmøde som et “symbolsk råb om hjælp over stigende vandstand, der truer det tropiske øhavs eksistens.” Et gribende syn, ja - men ren humbug,” siger paleogeofysiker, Dr. Nils-Axel Mörner, som rapporterede om resultaterne af sine meget detaljerede undersøgelser af områdets vandstand. Det viser sig, at ikke blot har havspejlet været stabilt dér gennem de seneste 30 år, men det nuværende niveau er betydeligt lavere end de var i det 18. århundrede.

EurActiv 4 March 2011: Med en omsætning på ca € 90 mia. sidste år, er EU’s emissionshandelsordning (ETS) verdens største marked for CO2. Men det er hårdt ramt af bedrageri (EurActiv 21 Jan.). 2011. Nogle analytikere siger, at CO2–markedet er den billigste måde at vaske penge på.

EurActiv 12 Apr. 2011: I en rapport udgivet den 8. april, den sidste dag af UNFCCC-klimaforhandlingerne i Bangkok, erkendte et Kommissionsdokument, at fattige lande ikke ville være i stand til at afholde udgifterne til undgåelse og begrænsning af global opvarmning på egen hånd.
Men EUs bidrag til puljen vil kun være omkring en tredjedel, eller lidt over 30 milliarder dollars om året i 2020, skriver avisen. En vigtig kilde til EU’s offentlige midler ville være indtægter fra auktionering af CO2–udledningstilladelser (ETS). The Guardian 21 Febr. 2011: FN vil opfordre til, at 2% af verdens indkomst skal investeres i grøn økonomi, hvilket ville en skabe arbejdspladser og økonomisk vækst.

CarbonPositive 11 Apr. 2011En ny FN-mæglet global klimaaftale syntes så langt væk som nogensinde efter seneste runde af forhandlinger i Bangkok i sidste uge.
Det første møde om UNFCCC-drøftelser i år har set forhandlingerne glide tilbage fra det foreløbige fodfæste etableret i Cancun i december sidste år. Andre Cancun foranstaltninger, der ikke så yderligere fremskridt, var oprettelsen af en grøn klimafond til at håndtere milliarder om året i klimastøtte fra de Climate-circusudviklede til udviklingslandene samt en ny teknologi-overførselsmekanisme for vedvarende energi og rene teknologier. Japan og Rusland, afviser enhver udvidelse af Kyoto medmindre USA og de store udviklingslande-udledere som Kina og Indien forpligter sig til at mindske udledningen først. Som en middelvej, ønsker EU en foreløbig forlængelse af Kyoto-målene efter 2012 for at dække den nu uundgåelige kløft mellem afslutningen af den første Kyoto-forpligtelsesperiode og starten af enhver ny traktat. Japan og Rusland er imod Copenhagen-climate-carnivaldette. USA er nu ved at indtage en hårdere linje og sagde, at enhver  juridisk bindende international klimaaftale “er ugørlig”.

Spiegel 17 March 2011: Tyskland er blandt verdens førende, når det drejer sig om skridt til at redde miljøet. Men mange af foranstaltningerne leverer ikke at de lovede resultater.
Biobrændstoffer har ført til rovdriftpå regnskove, plast bliver brændt i stedet for genanvendt og en ny generation af pærer har ført til en genopblussen af kviksølvproduktion. Chauffører vendte ryggen til den nye æra. De havde ikke lyst til at købe E10, en blanding af sprit og benzin, selv om det koster næsten 10 cent mindre per liter end konventionelt brændstof. “Det er irriterende, men der bliver ingen tale om at standse salget af E10,” sagde miljøminister Norbert Röttgen. E10, sagde  Röttgen med et strejf af trussel i stemmen, var en milepæl i tysk klimastyringspolitik.

Når det kommer til miljøet i disse dage, må alle andre interesser vige, herunder mulige skader på motoren fra E10 (benzin + biobrændsel, hvilket fører til hungersnød og højere CO2-emission end fossilt brændstof) - kaldet svindel af “Spiegel”. Trods alt har FN udtalt, at sikring af miljømæssig bæredygtighed er en af dens “millenniummål,” og større betydning tilskrives klimaforhandlingerne blandt de store industrielle nationer end økonomiske topmøder i disse dage.
Alle seriøse politiske partier afsætter store dele af deres politiske programmer til miljøpolitikken. Der er ingen andre spørgsmål, der frembringer denne enstemmighed mellem parterne. Så snart ordet miljø er nævnt i nogen som helst politiske initiativer, bliver al diskussion overflødig. Og ingen pris synes for høj. En € 50.000.000 tunnel blev godkendt til en motorvej i delstaten Hessen. Årsagen? En koloni af stor vandsalamandere skulle beskyttes. Tyskerne stiller kun sjældent spørgsmål om miljøpolitikker.”

Mange er endnu ikke fuldt ud klar over, at E10 er økologisk svindel. Mennesker, der ønsker at hjælpe miljøet bør ikke bruge det. Ni store europæiske miljøorganisationer gennemførte for nylig en fælles undersøgelse, der konkluderede, at bundlinjvirkningen af biobrændstof på miljøet er negativ. Der er mangel på dyrkbar jord til fødevareproduktion, hvilket fører til truslen om hungersnød i dele af verden. EuneinSidste år er prisen på korn steget kraftigt på det globale marked. Miljøgrupper siger, at i hele Europa, ville landbrug til biobrændstof skabe op til 56 millioner tons ekstra drivhusgasser

Solar-cycle-progressionThe Guardian 5 Ap. 2011: I British Medical Journal skrev en gruppe militære og medicinske eksperter, herunder to kontraadmiraler og to medicinske professorer: Læger skal tage en ledende rolle mhp. at fremhæve farerne ved klimaforandringer, som vil føre til konflikter, sygdomme og dårligt helbred, og truer den globale sikkerhed. Forfatterne opfordrer lægerne til at bruge deres tillid i samfundet til at opbygge støtte til indsatsen mod klimaændringer - som i tilfældet med tobak!

Kommentar
Det fremgår tydeligt af ovenstående hvor desperate Den Nye Verdensordens folk er efter at fremme deres katastrofale og uansvarlige CO2-klimaskrøne. De ønsker endog at spænde befolkningens tillid til lægerne for deres mislykkedes klimavogn. Forhåbentlig vil lægerne afstå fra det - for det kan føre til et katastrofalt tab af tillid til dem.
Selv om alle seriøse forskere nu har distanceret sig fra CO2-klimahumbugen, er der fortsat en overvældende masse mennesker, der lever meget godt af denne løgn - og ville være arbejdsløse, hvis det ikke var for denne fidus. Desuden hjernevasker NVO-afhængige massemedier folk på daglig. For EU har brug for denne fabel for indkomst og magt.

Efter 2 hårde vintre var klimaideologerne blevet stille. Nu hvor vi har haft et par varme dage, blomstrer de op igen - meddelte triumferende, at april 2011 er den varmeste i 135 år! På den anden side havde f.eks. Seattle den koldeste april, der nogen sinde er registeret.
Men de glemmer at fortælle os, at efter et par år med faldende koronaaktivitet, har  solen pludselig udviklet usædvanligt stærk koronaaktivitet for et par måneder siden. Der er en tæt forbindelse mellem koronaaktivitet og Jordens temperatur (venstre). Disse 11-år lange solcyklli forårsager temperatursvingninger, der naturligvis tilskrives de minimale mængder af CO2 i atmosfæren - og i særdeleshed den ene procent af atmosfærens CO2 fra menneskelige aktiviteter!

Men laver elitisterne faktisk menneskeskabt klimaændring - HAARP? Jeg vil komme ind på det i en kommende artikel.