Lissabon Traktaten: Regeringer Skal Acceptere EU Kommissionens Afgørelser Per Automatik, EU Arrestordre Krænker Menneskerettigheder, EU-KGB

Posted By Anders On April 27, 2011 @ 00:05 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Europa kan sige, at Europa har leveret sin del af aftalen om global styring, siger EU Præsident José Barroso, der bryster sig af at have fået gennemført alle sine krav i EUs konkurrenceevnepagt - og endda fået lande uden for euro-zonen til at komme styrtende for at aflevere den sidste rest af deres landes suverænitet i Bruxelles. Ikke nok med det: Stats- og regeringscheferne har enstemmigt akcepteret, at de fremover per automatik, uden diskussion, skal godtage, hvad Barroso og van Rompusy forelægger dem af økonomisk politik - og formentlig også anden politik. Dette er “Führer Befiehl. Wir Folgen”-katastrofen en gang til! Og det første dekret, førerne vil fremsætte, er en finanstransaktionsskat til EU- og FN-brug. Den vil ramme os alle, idet bankerne sender os regningen. EUs økonomiske regering fratager landene retten til selvstændig budgetlægning, idet finanslovsforslag iflg. den “Europæiske Semester” først skal forelægges EU-Kommissionen til godkendelse, inden de forelægges de nationale parlamenter. Skulle et land være så formasteligt at se bort fra Bruxelles´ dekreter, skal det erlægge et ikke-rentebærende depositum på 0.2% af BNP - og i gentagelsestilfælde 0.5% af BNP. Hvis ikke landet makker ret, bliver dette beløb inddraget som bøde af EU. Den Europæiske Centralbank finder dette alt for lemfældigt.

En sådan overvågning, der har dybtgående indflydelse på hundreder af millioner af menneskers liv, vil være næsten umulig at spore for borgere, journalister eller civilsamfundet, da opsynsfolkene vil være eksperter og advokater i Kommissionen og Rådet samt arbejde bag lukkede døre. Sony Kapoor, direktøren for Re-Define, rådgiver for det tyske finansministerium, advarede om, at de nye regler ikke tackler de grundlæggende årsager til krisen. EU’s finansministre fastsatte størrelsen af den europæiske stabilitets-ordning, der vil være på plads fra 2013, til 700 milliarder €.
Det hidtil usete skift i beføjelserne til EU-blokken fra medlemsstaternes parlamenter har stærk indskrænket landenes evne til at skrive deres egne love, og blev hilst velkomment af EUs økonomi-chef Olli Rehn.
Ministrene støttede et halvt dusin nye vidtrækkende love, som kommissæren sagde “vil føre til et kvantespring mht. den økonomiske overvågning i Europa.” Denne diskussion har været begravet på de bageste sider af de finansielle aviser! Men i hjertet af EU er man ikke i tvivl om, at en gennemgribende omlægning af EU-blokken er ved at ske.

Danmark har udvist en skammelig leflen for EU ved at kaste sig i støvet for Barroso/van Rompuy, skønt danskerne har sagt nej til euroen. For mig at se må dette være grundlovsstridigt. Statsminister Løkke Rasmussen har garanteret partierne, at  pagtens indhold om, at staterne holder lønningerne bundet til produktiviteten; nedbringer den offentlige sektor; begrænser statens låntagning og bevæger sig væk fra arbejdsmarked-baseret beskatning over mod forbrugs-baseret beskatning, ikke får nogen indflydelse på Danmarks politik ellr danskernes nej til euroen - hvad der umiddelbart ligner en kæmpe-usandhed. Ved at tilslutte sig euro-pagten, vil København få adgang til euro-zonens topmøder, hvor meget af fremtiden for en mere dybtgående integreret eurozone vil blive besluttet. Statsministeren er også ivrig efter at blive set som en mønstereuropæisk elev foran Danmark tid som EUs halvårlige roterende formandskab i første halvår af 2012. Man kunne fristes til at tale om landsforræderi for 2. gang for Lissabon Traktaten, som muliggør dette.

Det kommer nu frem, at den Europæiske Arrestordre, der kræver over 1.000 ofre om måneden, betyder grov krænkelse af de menneskerettigheder, som EU så hyklerisk roser sig af at fremme-  og  i hvis navn EU ligefrem påfører lande som Libyen krig, ja truer både Syrien, Bahrain og Yemen med lignende behandling, hvis de ikke overholder de menneskerettigheder, som EU så groft krænker. Nu vil EU til sikring af, at menneskerettighederne overholdes efter EU-fortolkningen, slå Europol, Cepol, Frontex, Eurojust og COSI sammen i en superorganisation, som indsigtsfulde folk mener bliver et nyt KGB, der tillige har Eurogendfor Gendarmeriet til disposition. Dette er noget, der passer den gamle maoist, José Barroso. “Hvad der foregår, er en tavs revolution - en stille revolution i form af stærkere økonomisk styring i små skridt,” sagde han  i juni sidste år. “Medlemsstaterne har accepteret - og jeg håber de forstod det præcist - meget vigtige beføjelser i EU-institutionerne inden for overvågning, og en meget strengere kontrol med de offentlige finanser.” Den kontrol indebærer et dekret om, at fallente lande med en gæld på over 60 procent af BNP nu forventes at mindske denne situation med fem procent om året over en periode på tre år. Altså socialt kaos og EU-Kommissions- og IMF administration.

*

Følgende viser, at van Rompuy og Barroso har fået “vore” marionetpolitikere til at acceptere en automatik til at acceptere alt, hvad de forlanger. Politikerne har således opgivet de sidste rester af nationale suverænitet - i tilfældet Danmark synes dette forfatningsstridigt. Barroso gnider sig i hænderne af stolthed.

José Manuel Barroso, [1] EU Pressemeddelelse 24 marts 2011 Vi gør faktisk nu, hvad der var en meget vigtig målsætning for alle dem, der ønskede et stærkere EU for at fuldføre den monetære union med en økonomisk union. Europa kan sige, at Europa har leveret sin del [2] EUCouncil411af aftalen om global styring.

Her er, hvad det betyder
[3] EUObserver 25 March 2011 – José Barroso - Et to-dages topmøde i Bruxelles så nye budgetnedskæringer og omstruktureringer meddelt af en række medlemslande, som ønskede at “gå ud over” det, der er blevet aftalt i den ny euro-plus pagt. De er: Spanien, Frankrig, Belgien og Tyskland “.

[4] EULib 16 March 2011 - José Barroso - José Barroso til EU-Parlamentet: Lad mig nu komme til euroområdemødet. Jeg understregede forslaget om en pagt, der blev kaldt en [5] pagt for konkurrenceevne. Det glæder mig til at fortælle jer, at alle disse principper er blevet vedtaget af stats-og regeringscheferne.

Disse nye forpligtelser vil derefter indgå i de nationale reformprogrammer og stabilitetsprogrammer og være omfattet af de regelmæssige tilsynsrammer med en stærk central rolle for Kommissionen i forbindelse med overvågningen af gennemførelsen af tilsagnene. Europa-Parlamentet vil spille sin rolle fuldt ud i overensstemmelse med dens kompetencer. Arbejdsmarkedets parter vil blive inddraget fuldt ud i EU-plan gennem det sociale trepartstopmøde. Desuden er pagten åben for ikke-Euro-område-medlemsstater, hvis de ønsker det, og jeg håber, at de fleste af dem vil tilslutte sig pagten så tidligt som det næste Europæiske Råd.

[6] Stats-og regeringscheferne i Euro-området er også blevet enige om en quasi-automatik af deres beslutninger om Kommissionens henstillinger i forbindelse med gennemførelsen af [6] European-councilstabilitets-og vækstpagten (SGP). Som konklusionerne siger, og jeg citerer: “I beslutningenom  skridtene i stabilitets-og vækstpagten forventes Rådet som hovedregel at følge anbefalingerne fra Kommissionen eller forklare sin holdning skriftligt.”

Desuden har de aftalt, at “indførelsen af en finansiel transaktionsskat skal undersøges og udvikles yderligere i euroområdet, EU og internationalt plan. Europa-Parlamentets holdninger var faktisk meg et vigtige for den endelige [7] konsensus, der blev indgået på euroområde-topmødet.

Økonomisk styring.
EU vil oprette en ordning med overvågning og ansvarlighed, som omfatter sanktioner. Og i virkeligheden var der  i sidste uge også enighed om at styrke reglerne for økonomisk regering. [8] EUOBSERVER 16 March 2011: Hvis landene er i euroområdet, bakkes dette opsyn op af indførelsen af skrappe nye sanktioner. Stater, der er ligeglade dermed, vil skulle punge ud med et kontantbeløb på 0,2 procent af BNP til en ikke-rentebærende depositumskonto. Hvis et land ikke retter sin situation på linje med anbefalingerne fra Kommissionen og Rådet, vil disse kontanter blive inddraget som bøde. Denne proces kan gentages op til et maksimum på 0,5 procent af BNP. Formanden for ECB, Jean-Claude Trichet, udtrykte sin utilfredshed: “Den forbedring i styringen, der i øjeblikket overvejes, er efter vores mening utilstrækkelig.” Disse ubalancer kan dække emner som handelsunderskud, “overdreven” løn, niveauer af privat og offentlig gæld, boligbobler, »forkert fordeling af ressourcer« og »uholdbart forbrug«.
Men i teorien kan de strafbare ubalancer være hvad som helst. Gennemsigtighedsaktivister har allerede vist det røde kort over denne del af pakken, bekymrede over, at en sådan overvågning med sine anbefalinger og bøder, der har dybtgående indflydelse på hundreder af millioner af menneskers liv, vil være næsten umuligt at spore for borgere, journalister eller civilsamfundet, da opsynsfolkene vil være eksperter og advokater i Kommissionen og Rådet bag lukkede døre. Sony Kapoor, direktøren for Re-Define, en Bruxelles-baseret økonomisk-politisk tænketank og rådgiver for det tyske finansministerium, advarede om, at uanset hvad de nye regler håber at opnå, tackler de ikke de grundlæggende årsager til krisen.

[9] Danmarks-suverænitet-faldetDanmarks skammelige iver efter at underkaste sig den nye verdensorden
[10] EUObserver 22 March 2011: “Danmark vil underskrive en søjle af den »omfattende løsning« på EUs gældskrise, den såkaldte euro-pagt, selv om det ikke er medlem af euroområdet.” København er tilstrækkelig ivrig efter at komme om bord til, at den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, har underskrevet garantier om at sikre partierne, at nogle af euro-pagtens vigtigste karakteristika i forbindelse med forhøjelse af pensionsalderen og EU-indgreb i de kollektive overenskomstforhandlinger ikke vil ændre politikken med hensyn til disse emner i Danmark. Blandt garantierne er en sikkerhed for, at euro-pagten ikke vil have nogen indvirkning på landets valg om at stå uden for den fælles mønt. På trods af Rasmussens garantier, kræver pagten, at staterne holder lønningerne bundet til produktiviteten; nedbringer de offentlige sektor; begrænser statens låntagning og bevæger sig væk fra arbejdsmarked-baseret beskatning over mod forbrugs-baseret beskatning. Ved at tilslutte sig euro-pagten, vil København få adgang til euro-zonens topmøder, hvor meget af fremtiden for en mere dybtgående integreret eurozone vil blive besluttet. Nogle analytikere frygter, at de, der står udenfor, kommer over i den langsomme kørebane i en tosporet Europæiske Union.
Statsministeren er også ivrig efter at blive set som en mønstereuropæisk elev foran Danmark tid som EUs halvårlige roterende formandskab i første halvår af 2012.

I mandags understøttede EU’s finansministre detaljer om en permanent rednings-fond for euroområdet og fastsatte størrelsen af den europæiske stabilitets-ordning, der vil være på plads fra 2013, til 700 milliarder €. Summen giver den en effektiv lånekapacitet på 500 mia €. For at opnå dette udlånsniveau støttede ministrene en ydelse på € 80 milliarder i kontanter fra euroområdets lande. Resten af beløbet vil blive ydet via lånegarantier.

[11] [11] Liberty-dismay[12] Assange-wantedDen europæiske arrestordre
[13] EUObserver 15 March 2011: Der er nu i gennemsnit mere end tusind europæiske arrestordrer per måned, det overvældende flertal vedrører [14] mindre forbrydelser, sagde Europas vigtigste menneskerettighedsforkæmper, Thomas Hammarberg. Han citerede fængsling af uskyldige personer, uforholdsmæssige anholdelser. krænkelser af processuelle rettigheder, og det er umuligt i nogle lande for en uskyldig person at anke en afgørelse.
Da den eneste betingelse for at gennemføre udlevering, er, at den mistænkte er beskyldt for en forbrydelse, der medfører en minimum fængselsstraf på 12 måneder, har dommere i mistænktes hjemlande kun få midler til at kontrollere, hvor berettigede beskyldningerne er. “Der er behov for at styrke sikring af menneskerettighederne i den europæiske arrestordres procedurer,” understregede han, især fordi systemet “berører tusindvis af personer hvert år.” [14] 55.000 personer blev udleveret mellem 2004 og 2009.

Fair Trials International: Gruppen har i lang tid dokumenteret misbrug af den europæiske arrestordre. “Vi har set liv og fremtid for mange almindelige mennesker - lærere, brandmænd, kokke og studerende - ødelagt af den europæiske arrestordre, et system, der krænker grundlæggende rettigheder og undlader at levere et retfærdigt og effektivt udleveringssystem”. I tilfældet Gary Mann, en brandmand, der var udleveret til at afsone to års fængsel for påstået hooliganisme i Portugal, erklærede britiske domstole, at kendelsen var “pinlig” for Det Forenede Kongerige og Portugal, samt “alvorlig uretfærdighed” havde fundet sted, og at hans retssag i Portugal har tilsidesat hans basale rettigheder til en retfærdig rettergang.

[15] Eu-arrest-warrant[16] Arbeit-macht-frei[17] The Daily Express 2 April 2011: Højtstående eurokratere planlægger at oprette et nyt  EU–agentur til  terrorbekæmpelse, hvilket kan koste skatteyderne hundreder af millioner af pund. Og kritikere advarede i går aftes, at organisationen kan udvikle sig til en Europa-dækkende hemmelige politistyrke, der ville være “som KGB“. Initiativet vil også sandsynligvis ophidse MI5 og MI6–lederne, idet britiske spioner kunne blive tvunget til at dele efterretninger med agenter i Europa. Dirktøren for EU’s terrorbekæmpelsesstrategi  Olivier Luyckx, opfordrede til, at en række eksisterende EU-sikkerhedsagenturer, herunder [18] Europol, og [19] her samt [20] Eurojust, COSI, Frontex og Cepol skal samles i én organisation med omfattende beføjelser. UKs Independence Party MEP, Godfrey Bloom sagde: “Min bekymring er, at det ville være mindre som Amerika’s CIA og mere som Ruslands KGB.”

Kommentar
Penge og diktatorisk magt til EU takket være Lissabon Trakraten, som europæerne ikke ville have - betalt af os i sidste ende. Dette resultat er en intern EU-beslutning af van Rompuy, José Manuel Barroso og EU-Parlamentet - mens “vore” korrupte politikere bare accepterer en reduktion af vores suverænitet. Danmark’s 1046 år gamle suverænitet falder til jorden på grund af højforræderi, løgne og hjernevask. Der er nu automatik gående ud på, at ”vore” politikere skal acceptere, hvad Rompuy og Barroso kræver på det økonomiske område - og derudover?

Jeg kan ikke udtrykke, hvad der er sket, bedre end [8] EUObserver 16. marts 2011 - De europæiske finansministre har endelig givet grønt lys for et radikalt nyt centraliseret EU-tilsyn med de nationale budgetbestemmelsesprocesser og alle økonomiske politikker - både de landes, der bruger den fælles valuta, og dem der ikke gør.
Det hidtil usete skift i beføjelserne til EU-blokken fra medlemsstaternes parlamenter har stærk indskrænket det”politiske råderum” eller landenes evne til at skrive deres egne love, og blev hilst velkomment af EUs økonomi-chef Olli Rehn.
Ministrene støttede et halvt dusin nye vidtrækkende love, som kommissæren sagde “vil føre til et kvantespring mht. den økonomiske overvågning i Europa.” Denne diskussion har været begravet på bagsiderne af de finansielle aviser! Men de, der befinder sig i hjertet af EU, er ikke i tvivl om, at en gennemgribende omlægning af EU-blokken er ved at ske.

[21] Barrosso-rødestjernerEU-Kommissionens formand, José Barroso, var en af [22] lederne i det maoistiske undergrundsparti, MRPP, (Proletariatpartiets Omorganiseringsbevægelse, senere PCTP / MRPP, De Portugisiske Arbejderes Kommunistiske Parti/ Det Portugisiske Proletariats Revolutionære Bevægelse) - han viste klar venstreorienterede og maoistiske tilbøjeligheder. I dag kæmperer han for den Nye Verdensordens [23] verdenskommunisme / fascisme - og har tilsyneladende brug for et nyt KGB. Ovenstående KGB struktur støttes af “Eurogendfor“, en gendarmeristyrke til at underkue oprørske elementer af befolkningerne i EU og andre steder.

Hvad der foregår, er en tavs revolution - en stille revolution i form af stærkere økonomisk styring i små skridt,” sagde Kommissionens formand, Jose Manuel Barroso, i juni sidste år. “Medlemsstaterne har accepteret - og jeg håber de forstod det præcist - meget vigtige beføjelser i EU-institutionerne inden for overvågning, og en meget strengere kontrol med de offentlige finanser.”
De nye regler fokuserer på at holde to elementer af de nationale offentlige udgifter i skak: det første er de årlige offentlige budgetter og det andet, i en mere åben proces, men i lige så stram snor, alle økonomiske politikker - og ikke bare for et år, men på længere sigt. Vedr. lande med en gæld på over 60 procent af BNP vil de nu forventes at mindske denne situation med fem procent om året over en periode på tre år.

Det “[24] Europæiske Semester“ kræver, at alle nationale EU budgetter skal godkendes af EU-Kommissionen, før de præsenteres for de nationale parlamenter! Det var nationernes sidste suverænitet.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=22423

URLs in this post:
[1] EU Pressemeddelelse 24 marts 2011 : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/211&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[2] Image: http://euro-med.dk/bil/billedereucouncil4111.jpg
[3] EUObserver 25 March 2011 – José Barroso: http://euobserver.com/9/32071
[4] EULib 16 March 2011 - José Barroso: http://www.eulib.com/jos-manuel-duro-barroso-president-european-13710
[5] pagt for konkurrenceevne: http://euro-med.dk/?p=21349
[6] : http://euro-med.dk/bil/billedereuropean-council1.gif
[7] konsensus: http://euro-med.dk/?p=7020
[8] EUOBSERVER 16 March 2011: http://euobserver.com/9/31993
[9] Image: http://euro-med.dk/bil/billederdanmarks-suver-e6nitet-faldet2.png
[10] EUObserver 22 March 2011: http://euobserver.com/9/32035
[11] : http://euro-med.dk/bil/billederliberty-dismay4.jpg
[12] Image: http://euro-med.dk/bil/billederassange-wanted4.jpg
[13] EUObserver 15 March 2011: http://euobserver.com/9/31990
[14] mindre forbrydelser: http://www.guardian.co.uk/law/2011/apr/10/trivial-undermine-european-arrest-warrants
[15] Image: http://euro-med.dk/bil/billedereu-arrest-warrant1.jpg
[16] Image: http://euro-med.dk/bil/billederarbeit-macht-frei3.jpg
[17] The Daily Express 2 April 2011: http://www.express.co.uk/posts/view/238240/New-EU-anti-terrorist-body-will-be-like-the-KGB-
[18] Europol: http://euro-med.dk/?p=14535
[19] her: http://euro-med.dk/?p=985
[20] Eurojust, COSI, Frontex og Cepol : http://euro-med.dk/?p=14697
[21] Image: http://euro-med.dk/bil/billederbarrosso-r-f8destjerner1.jpg
[22] lederne i det maoistiske undergrundsparti, MRPP, : http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Barroso
[23] verdenskommunisme: http://euro-med.dk/?p=9980
[24] Europæiske Semester: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/14