EUOBSERVER / BRUSSELS SEPT 23, 2008: Europa-lovgiverne i et indflydelsesrigt parlamentarisk udvalg ønsker, at Europa skal købe sig vej ud af at foretage seriøse CO2-emissionsnedskæringer ved at betale andre lande, især i udviklingslandene, til foretage de nedskæringer på EUs vegne.

Europa-Kommissionen foreslog lovgivning i januar,  som ville kræve, at Europa som helhed skal reducere emissionerne af drivhusgasser med 20 procent i fht. 1990-niveauet inden 2020, et mål, der er aftalt med de europæiske ledere i marts, og det ville føre til en obligatorisk 30 procents nedskæring, hvis en international aftale er indgået, hvor konkurrerende markeder også er enige i et sådant mål.

Med en snæver margin på 21-20 stemmer, valgte medlemmerne i Europa-Parlamentets Industriudvalg at at støtte en stigning med en tredjedel af Europa-Kommissionens oprindelige forslag til størrelsen af "CO2- afsætningsordninger", som EU medlemsstater kan anvende i deres CO2 reduktionsmål.

CO2-Afsætningsordninger er ikke noget alternativ til at foretage emissionsnedskæringer selv, siger miljøfolk.
Brugen af afsætningsordninger ville gælde for de sektorer, der ikke falder ind under medlemsstaternes jurisdiktion, af EUs Emission Trading Scheme (ETS), såsom bygninger og transport.

Fra supermarkeder, som hævder at være "CO2-neutrale" til den øko-bevidste forsanger for pop-band Coldplay, der siger, at han bøder for alle de kulstofemissioner, han er ansvarlig for, når han flyver ud i sit private jetfly ved at betale folk i Indonesien for at plante mangotræer for ham, tillader CO2-afsætningsordninger folk at fortsætte med at forurene, så længe de betaler andre for at udligne forskellen.

Både miljøforkæmpere og i stigende grad en række økonomer er blevet stærkt kritiske over for CO2-udligningsindustrien, idet de førstnævnte regelmæssigt sammenligner afsætningsordningerne med   afladsbreve, der blev solgt af den katolske kirke til synderne i middelalderen for at undgå tiden i skærsilden, efter at de døde.

Hvis projekter, der ville være sket alligevel er medtaget som udligning, er nettoresultatet er en stigning i kulstof-emissionen.

Grønne grupper er også bekymrede for, at monokultur-plantager med en art kun i den tredje verden reducerer biodiversiteten, underminerer den lokale suverænitet, fremmer konflikter om jord og er meget brandfarlige, hvilket betyder, at de kan også føre til en stigning i emissionerne.

En række miljøorganisationer, herunder Friends of the Earth, Greenpeace og WWF, har angrebet Europa-Parlamentets afstemning, idet de beregner, at det vil betyde tilladelse til, at  op til 80 procent af Europas emissionsreduktioner skal opfyldes ved køb af eksterne afsætningsordninger.
Inden 2020 vil medlemsstaternes emissioner fra ikke-industrielle sektorer kun blive reduceret med "usle" to procent i forhold til 2005-niveau, sagde de.

"Hvis disse typer ændringer ophøjes til lov, ville EU ikke længere ses som en troværdig klimapartner internationalt,"  sagde grupperne i en erklæring.

"Jo flere af EU borgernes penge,  vi bruger på dette vanvid, jo mere vil de tro på dens nødvendighed"?
EurActiv Sept. 23, 2008: Europa-Parlamentet kommer tættere på at sikre midler til nye teknologi til at indfange og lagre kuldioxid-emissioner fra svært forurenende kulfyrede kraftværker, i en aftale, der kan styrke EU's lederskab i kampen mod den globale opvarmning.

Chris Davies, den britiske MEP, der styrer sagen gennem Parlamentet
Kvoterne ville blive taget fra EU ETS's reserve for nytilkomne, en særlig pulje af emissionsrettigheder øremærket til nye anlæg med i ordningen. "Vi taler om omkring 10 milliarder euro," sagde Davies den 22. september.
Emissionsrettighederne ville blive stillet til rådighed for kulfyrede kraftværker over "300 megawatt," siger han.

Men han advarede om, at midlerne kun ville være tilgængelige, når CO2 faktisk bliver begravet under jorden.

Andris Piebalgs, EU's energikommissær, sagde, at midler til nystart til specifikke CCS-demonstrationsprojekter skal leveres af medlemsstaterne, fordi EU ikke har noget ekstra budget at afsætte.
I 2007 har EU forpligtet sig til at bygge op til 12 store demonstrationskraftværker, der anvender CCS-teknologi til at producere elektricitet fra kul eller naturgas .
Forslaget vil komme til afstemning i Miljøudvalget den 7. oktober.

Men Davies sagde, at "i Rådet er der i øjeblikket for tiden stærk modstand mod forslaget," og han udtrykker, at han håber, at synspunkterne vil konvergere senere."

Oprør truer EU, medmindre den sender sin selvskabte, ideologiske, helt unødvendige og  her CO2-sorteper videre til andre (verdens fattigste lande), der bliver nødt til at opgive deres industrielle udvikling, forblive den Nye Verdensorden's proletariatet og kilde til endeløs indvandring til EU.

EU Business 21. Sept. 2008: Omkostningerne for industrien, anslås til omkring 44 milliarder euro om året mellem 2013 og 2020, med et ton C02, der koster 30 euro. Forretningsledere har fordømt den politik som en "skat" og truer med at tage deres investeringer andre steder og flytte deres mere forurenende aktiviteter ud af Europa

Stillet over for truslen om tab af arbejdspladser, føler regeringerne presset. En række europæiske politikere taler nu åbent om udtynding, eller endog om at opgive projektet.

"Denne plan er til skraldespanden. Den er politisk korrekt, men det vil ikke ske," sagde den tidligere italienske premierminister Giulano Amato i slutningen af august.
Renato Brunetta, Italiens minister for innovation, har været lige så direkte. "Hvis det sker, ville det dræbe det økonomiske opsving. Ingen har behov for at dræbe sig selv," sagde Brunetta, en uddannet økonom.

En forhandler, der er involveret i forhandlingerne mellem Kommissionen og medlemsstaterne, sagde: "Vi oplever i disse argumenter mere og mere, især fra lande som Italien og Tyskland, at industrien i stigende grad er bekymret."
Bruxelles tager truslen meget alvorligt, tilføjer forhandleren.

EU's miljøkommissær Stavros Dimas har dog også offentligt opfordret politikere og virksomheder til ikke at modsætte sig de foranstaltninger.
Og Europa-Kommissionens præsident Jose Manuel Barroso sagde: "Jeg stoler på Mr. Sarkozy's myndighed, så at pakken vil blive vedtaget uden at blive udvandet inden udgangen af året.

Kommentar
Hele denne CO2-mani er så sindssyg, at den kun kunne bringes til veje af fanatiske ideologer. Og det er præcis, hvad hele den selverklærede illuministiske (explanatory statement) EU er.

Men når dette vanvid præsenteres på et tidspunkt, hvor den gamle økonomiske verdensorden er ved at smelte ned, kan man kan ikke lade være med at se dette som en del af det gamle illuministiske slogan "orden ud af kaos" - men først skabe kaos! I det mindste er det dumt, hensynsløst, ondt - kort sagt den Nye Verdensorden, som Gordon Brown og Pres. Bush så brændende taler om (se videoer i højre margin på denne blog.

Men når nu EU så gerne vil regere verden og ikke kunne klare at gøre det militært i Rusland-Georgien konflikten, når EU ikke har kunnet spare os for den muslimske indvandrerterror og det dermed sammenhængende sammenbrud af velfærdsstaten, når nu EU alligevel ikke er stor nok til at undgå bankkriserne og den kommende recession - er klimasvindelen  Euro-illuministernes sidste mulighed for at bevare sin sidste rest af indbildskhed som et verdensimperium.

Som den tjekkiske præsident Vaclav Klaus siger: "Det handler om verdensregering og vores frihed".