SENESTE- EUObserver 13 Apr. 2011: EU-Kommissionens chef, José Manuel Barroso, lovede den 13. april Tunesien € 140.000.000 i ekstra EU-støtte, hvis den nye regering gør en “stærk og klar indsats” for at forhindre sine borgere i at udvandre til Europa samt tager de tusindvis, der allerede er kommet til Italien, tilbage - hvad Tunesien hidtil har nægtet. (Tunesien er blevet lovet en “avanceret EU-status” - ligesom Marokko).

Resumé: EU har store vanskeligheder med at finde sine egne ben mht. sit  Euromediterrane NVO Projekt. Middelhavsunionen eksisterer nu kun i Sarkozy´s syge fantasi - ja han mener, at Unionen bør genoplives, hvad han nok er temmelig ene om. EUs Naboskabspolitik-kommissær, Stefan Füle, gør et stort nummer ud af at genfremsætte sigtet med og programmet for det utopiske Euromed Projekt, som aldrig har ført til andet end muslimsk masseindvandring til Europa og masser af skatteyderpenge i de involverede bankiers´ og “partner”-diktatorvennernes lommer - og så naturligvis betalte ferier i partnerlandene til Sarkozy-familien og flere franske politikere.

Men EU har fået blod på tanden efter Libyen - og en stedfortræder for “den Høje Repræsentant”, Catherine Ashton, Ungarns  viceudenrigsminister,  truer nu Syrien, Bahrain og Yemen med en lignende omgang i NATOs vridemaskine som libyerne - oprørere og Gaddafis folk uden større forskel -  nu får,  hvis de ikke makker ret - hvilket vil reelt vil sige hører op med at være “lukkede” stater - men lukker deres lande op for bankiererne bag de multinationale koncerner, så disse kan udplyndre de åbne lande og bruge dem som brikker i deres  geopolitiske “Store Skakbræt” spil.

Italien og Frankrig siger, at de ikke vil have flere muslimske indvandrere eller “flygtninge”. Italien har fået 22.000 af slagsen siden nytår - og slipper dem nu løs i Schengen området i 3 mdr, så de kan opsøge landene med de bedste velfærdsydelser, skjule sig, få børn og så iflg Zambranodommen få ret til ophold og arbejde i EU.  Det har fortørnet Frankrig - så nu patrouillerer disse 2 lande Tunesiens kyst for at blokere for “flygtninge”, der siger, at det er de samme kræfter, der regerer som før den af EU så højt besungne “revolution”. Men der er råd: Tunesien skal ligesom Egypten, hvor der igen er voldelige masseprotester mod den stjålne revolution, have en avanceret status i EU med visumlettelser i massevis, adgangt til EUs arbejdsmarked og frihandelsaftaler mm. - foruden mange flere af vore skatteyderpenge til de gammelkendte diktaturregimer. Man har forsøgt at spise alle disse shariatilhængere af med fjernelse af kransekagernes toppe - men det går måske ikke. De sekulære kræfter, der blev brugt til at starte protestdemonstrationerne, er nu som planlagt uden indflydelse.

Den aldrig mætte muslimliebhaver-kommissær, Cecila Malmström, vil have de titusindvis af flygtninge fra Libyen genbosat i EU - for det er så synd for dem - som altid, uanset hvor de bor. Specielt er det helt forfærdeligt, at vi lader alle disse stakkels muslimske flygtninge drukne undervejs til Europa. Vi - ikke de - er som sædvanlig de skyldige - både i deres  manglende integrationsvilje, der er befalet af Koranen, og i at de bruger synkefærdige plimsollere over Middelhavet, fordi de ikke formår at lave dem bedre.  Man har en fornemmelse af, at hun ønsker dem afhentet i EU-luksuslinere til forsørgelse på livstid i EU. Men EU-medlemslandene er søsyge over alle disse båd-”flygtninge” og vil ikke have dem.

Og hvorfor ikke? EU vil jo alligevel have 56 mio muslimske afrikanske arbejdere + deres familier til EU inden 2050 ! Og så er der jo det erklærede mål med al denne indvandring, at den skal ødelægge vore nationalstater og vores kultur radikalt.

*

Dansk-Kultur-Folder-Barcelona-Euro-MediterraneanEU har svært ved at finde sin position til det fallerede Euromediterrane Projekt, efter at Middelhavsunionen kæntrede.

Novinite.com 15 March 2011: Sarkozy erklærede, at initiativet til en Middelhavsunion skal genoplives på grund af uroen i den arabiske verden.
Det er lidt sent. Araberne mener nemlig, at Middelhavsunionen er en plan for europæerne til at integrere Israel i den arabiske verden.

Stefan füleEU Pressemeddelelse 16 marts 2011 -EU-kommmissær Stefan Füle (højre): Kommissionen og den Højtstående Repræsentant vedtog i sidste uge en fælles meddelelse om planer om at revidere vores samarbejde med de sydlige Middelhavslande - at opbygge et nyt partnerskab til støtte for forandring.
Meddelelsen fastsætter, hvordan vi kunne gå i retning af et nyt partnerskab – bygget på incitamentbaseret tilgang til at støtte politiske, økonomiske og sociale reformer i landene i regionen.

Denne nye fremgangsmåde vil blive forankret entydigt i en fælles forpligtelse til demokratiske værdier, menneskerettigheder, god regeringsførelse, retsstatsprincippet og social retfærdighed. EU’s tilbud for et partnerskab for demokrati og fælles velstand kan kun være baseret på en sådan fælles forpligtelse. Vi planlægger bl.a. at gøre mere for at støtte et blomstrende civilsamfund og her, der kan hjælpe med at overholde menneskerettighederne og bidrage til opbygningaf demokrati og god regeringsførelse.

Vi overvejer også tre vigtige politiske retninger: 1. Forbedre mobiliteten. Vi har brug for passende mobilitetsmekanismer for alt, hvad vi agter at gøre: udveksling af studerende, fri handel med tjenesteydelser, akademisk og tænketank samarbejde, civilsamfundskontakter, uddannelse. 2. Lette adgang til markedet. 3. Re-fokusering på finansiering. Meddelelsen går ind for en trinvis tilgang: re-fokusere vores støtte i ENPI og her. Europa-Parlamentet og Rådet arbejder allerede på at sikre, at EIB hurtigt kan øge sin långivning til det sydlige Middelhav.

Kommissionen har fremført 25 konkrete initiativer, som vi agter at fortsætte med i vores arbejde med regionen, og som dækker så forskellige områder som social dialog, udvikling af landdistrikter, makrofinansiel bistand, maritim politik, en Euromediterran luftfartsaftale, eller at skabe et euromediterrant energifællesskab. Blandt disse 25 foranstaltninger er også initiativer i tilknytning til vores udenrigspolitik. Vi har ikke ladet noget uforsøgt. Vi vil fortsætte med at skænke afbalanceret opmærksomhed til hvert eneste naboskabspartnerland … på grundlag af den enkelte partners engagement og ambitionsniveau mht. at gennemføre reformer.
Morocco-muezzinKamel-pyramideI Tunesien er politiske partier er blevet liberaliseret, forenings-og ytringsfrihed er blevet udvidet og valg opfordrede til en ny grundlovgivende forsamling. Vi vil være på udkig efter måder at støtte den tunesiske økonomi. I Egypten har vi været i permanent kontakt med de midlertidige myndigheder. I mellemtiden intensiverer vi allerede vores støtte til civilsamfundet i Egypten. Kongen af Marokko har bebudet en forfatningsreform. Intensiverede reformer er også blevet forkyndt af kongen af  Jordan.

Det libyske folk fortjener den samme mulighed for at forme sin egen fremtid som dets naboer. Vi søger et tæt samarbejde med vigtige samtalepartnere i FN-regi samt med Den Arabiske Liga og Den Afrikanske union. EU er også fuldt engageret på den humanitære bistandsfront ved Libyens grænser og i landet. Hidtil har EU og medlemsstaterne mobiliseret omkring € 71 mio. Mere støtte er under overvejelse. Det Europæiske Råd har klart tilkendegivet, at oberst Gaddafi er nødt til at afgive magten. Vi bør også overveje, hvordan vi kan indgå i en mere intens dialog med den libyske opposition, og endelig er EU ved at gennemgå mulighederne for så vidt angår mulige FSFP-operationer.

RAF-fighterEU er ved at blive høg for Den Nye Verdensordens “åbne samfunds politik”
EUOBSERVER 7 April 2011Zsolt Nemeth, Ungarns viceudenrigsminister talte på vegne af EU’s eksterne forbindelseschef, Catherine Ashton, og sagde, at Bahrain, Syrien og Yemen skal vogte sig for militær intervention som i Libyen (Ved Europa-Parlamentets debat i Strasbourg den 6. april ).
Idet NGO’er rapporterede, at Bahrain hidtil har dræbt 23 mennesker, Syrien 122 og Yemen 63, sagde Nemeth: “Vi har diskuteret disse tre lande, hvor der er autoritære regimer, som også leger med ilden, og hvor der er risiko for intervention. Jeg tror, vi har sendt et meget klart og vigtigt signal, som kom fra den høje repræsentant [Ashton], og det er et meget afgørende budskab til disse tre lande. De ved, at i Libyen og også i Elfenbenskysten har der været militære interventioner, og det er altid en mulighed. Gennem de seneste tre uger har både det europæiske og det internationale samfund formet en meget klar filosofi under mottoet» ansvaret for at beskytte “…som skal være et advarselsskilt til Yemen, Bahrain og ja til alle de lande, der opretholder autoritære regimer.” Nemeth-Ashton ekkoer den  franske præsident Nicolas Sarkozy, der fortalte pressen i Bruxelles, efter at et fransk fly bombede Gaddafi, at “Hver hersker, og især alle arabiske herskere bør forstå, at reaktionen fra det internationale samfund og Europa fra dette øjeblik hver gang vil  være den samme:  Libyen-typen.” Britiske og franske diplomater er enige med Nemeth “i princippet”. Nemeth sagde, at målrettede sanktioner “er en mulighed”, og at EU har magt til at forme begivenhederne i regionen: “En frygtelig masse afhænger af os.  Hvordan det arabiske forår vil ende, afhænger i høj grad af os.”

EU omfavner ideologisk de utallige indvandrings-/flygtningestrømme - i stedet for at sende dem tilbage til deres hjemlande eller andre muslimske lande.
Andrew Bron, MEP: “Europa er ved at blive etnisk renset for europæere.”
Euractiv 8 Apr. 2011Den italienske regering gav grønt lys d. 7. april for et dekret, som giver økonomiske migranter fra Tunesien ret til at bevæge sig frit i hele Schengen-området i en tre-måneders periode. Frankrig sagde, at det kunne genskabe grænsekontrol.

Cecilia Malmström, EU-Kommissær, MalmstroemEUObserver 8 Apr. 2011Medlemsstaterne bør reagere på opfordringerne fra FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) om at bosætte tusindvis af sub-Saharafolk fra Tchad, Sudan, Somalia, Eritrea, der formåede at undslippe fra Libyen og nu er i flygtningelejrene i Tunesien og Egypten, men som ikke kan ikke sendes hjem. Vi skal også vise solidaritet med Tunesien og Egypten, hvor de fleste af dem er flygtet til,” sagde hun.”  Kommissionen er parat til  sammen med medlemsstater, der ønsker at deltage i sådanne genbosættelsesindsatser, at revidere alle muligheder for finansiel støtte. Indvandringen er blevet meget følelsesladet. På mandag mødes ministrene også for at diskutere demokratiske grænsekontrol og asyl-systemer, bekæmpelse af menneskesmuglere, visumlempelser og mobilitetsprogrammer. Disse er alle en del af brede partnerskabspakker, der tilbydes Tunesien og Egypten. EurActiv 12 Apr. 2011: EU-medlemmer er søsyge over de nordafrikanske båd-flygtninge og vil ikke vil have dem - især ikke dem, der ikke kan forsørge sig selv. Nogle vil ikke acceptere de italienske Schengen-visa til disse for det meste økonomiske flygtninge.

EU members are seasick at North African boat-”refugees” and don´t want them- especially not those who cannot feed themselves. Some will not accept Italian Schengen visa to these mostly economic refugees.

Escaping-immigrants-manduria

ANSAmed) , April 1, Indvandrere, der for nylig ankom til øen Lampedusa, og som er blevet overført til lejren, der er blevet oprettet i Manduria i provinsen Taranto, flygter i massevis. Indvandrerne har formået at undslippe gennem en åbning i nærheden af en port i det lille hegn.
EUbusiness 5 Apr.2011: Italien har siden begyndelsen af året oplevet en tilstrømning af mere end 22.000 indvandrere, hovedsagelig fra Tunesien, men også fra Libyen. D. 5. april ankom to både med 600 indvandrere, herunder eritreanere og somaliere, der flygtede fra Libyen, til Lampedusa og omkring 130 flygninge druknede i Den Sicilianske Kanal.
EUObserver 21 March 2011: “Jeg troede ikke, Europa ville være så ugæstfrit. Jeg vil ikke bo i Italien. Når jeg er kommet over på fastlandet, vil jeg forlade det i løbet af 24 timer,” siger en ung tuneser, der ankom efter en 16 timers tur på en båd fyldt med 125 andre.
Han betalte 1.000 € for turen og rejste fordi “der er ingen frihed, intet demokrati. Det er stadig Ben Alis gamle garde, der regerer landet“.
Tahrir-again

Det går atter løs på Tahrirpladsen i Cairo. Iflg. The New York Times 9 April 2011 var titusinder af demonstranter samlet i protest. Politiet sårede 15 og dræbte 2 med skud.

“Vi er ikke imod indvandrere, slet ikke. Det er regeringen i Rom, premierminister] Berlusconi, der er skyld i denne situation, der er fuldstændig uacceptabel,” sagde en beboer, der gestikulerede i vrede.
EUbusiness 9 Apr. 2011 -Italien og Frankrig er enedes om at gennemføre fælles patruljer ud for Tunesiens kyst for at blokere indvandrere på vej mod Europa. Den franske indenrigsminister siger, at der ikke er nogen pligt til at tage i bådflygtningeog tilføjede, at Frankrig ikke ønsker at “døje med en bølge” af indvandrere.


Kommentar
De købte europæiske massemedier kræver bare, at deres politikere skal fordele - ikke stoppe - indvandringen, og de kan altid finde ligesindede folk til at bekræfte denne mening. Mentalhygiejne og et hadefuldt EU, der hjernevasker mod “racisme og fremmedhad”, dvs. kritik af den islam, som tilsidesætter alle EUs  Fundamentale Rettigheder, især med dette ene ord: “racist”, har bedøvet europæerne og viet dem til undergang. Men der synes at være en stigende utilfredshed med den endeløse indvandringspolitik - hvilket tvinger ledende politikere til at fastslå, at multikulturen er slået fejl. Dog er deres løsning ikke at stoppe for indvandringen af muslimer som følge af deres ideologiske dogme, ét “åbent verdenssamfund. Tværtimod tror de, at vi er skylige i at have forsømt at integrere og pacificere alle disse unintegrable krigere for Allah, som af Koranen får besked på at føre krig mod vantro overalt.
For EU er i h.t. Stefan Füle besluttet på at fortsætte nøjagtigt samme utopiske Euromediterrane Projekt, som blev lanceret i Barcelona i 1995.
For at gøre alle samfund åbne for elitær udplyndring truer EU nu Syrien, Bahrain og Yemen samt andre “lukkede samfund” med krig. Imidlertid har EU pantsat sin ret til at gå i krig hos NATO.
Med hensyn til baggrunden: Se her.