Japan Jordskælvet medførte en tsunami og den katastrofale ødelæggelse af Fukushima kernekraftværket. Desuden bruger USA forarmet uran i Irak og Libyen. Det spredes med vinden til og forgifter dermed hele kloden.  Selv om USA nu synes at have trukket sig ud af Libyen-Kampagenen er skaden allerede vidt udbredt.

Meget radioaktivt vand lækker direkte i havet fra en beskadiget fordybning  i nærheden af den ødelagte Fukushima reaktor
The New York Times 2 April 2011: Eksperter i kerneindustrien: “Jo mere vand, de øser på, jo flere problemer skaber de“. Prøver af vandet i fordybningen viste senere tilstedeværelsen af 1 million becquerel jod 131 per liter, et farligt radioaktivt stof. Men jod 131 har en relativ kort halveringstid på omkring otte dage.
Arbejdere var begyndt at forsøge at fylde bruddet med beton. Der er frygt for, at det forurenede vand kan sive ud gennem mange flere uopdagede ruter.

Global Res. 21 April 2011: Der er mere end 600.000 brugte brændselsstave, som er blevet samlet ved Fukushima kernereaktoren igennem 40 år. Hvor mange flere uger vil denne hemmeligholdelse stå på? Resten af verden er ikke immun over for denne forurening.

Radioactive -usVenstre: Fukushima-afledt radioaktivt nedfald fra luft og regn i USA. Her er hvordan det siges at have bredt sig til hele kloden senest den 26. maj 2011. Den virkelige forureningdgrad hemmeligholdes. Stadig mere radioaktivitet lækker ud.

The Daily Mail 28 March 2011: Spormængder af stråling, der menes at stamme fra de beskadigede Fukushima Daiichi reaktorer, er blevet påvist i luftprøver i flere vestlige stater i USA og South Carolina, North Carolina og Florida. Der er ingen aktuel trussel mod den offentlige sikkerhed, sagde Progress Energys talsmand, Drew Elliot.

RadioaktivitetskontroljapanSådan beskytter man sig mod det radioaktive nedfald
En meget høj grad af personlig renlighed er helt afgørende! Efterlad dine sko ved døren. Man må ikke bringe radioaktive partikler ind i huset på skosålerne. Gammastråler er allerede i vinden. Husk, det er altsammen usynligt. Vask dine hænder, når du kommer ind, før måltider, efter brug af toilettet. Børn har især behov for at blive mindet om det hver dag. LAD IKKE børn komme ud i regn, tåge, slud eller sne. Der er en meget stor sandsynlighed for, at det nu er radioaktivt. DER ER INGEN acceptabel grad af STRÅLING – ligegyldigt hvad nogen som helst offentlig ansat eller organ siger! Det meddeles ikke af de koncern-kontrollerede medier, og dermed slukkes de fleste folks radar. Det er kriminelt, hvad der hemmeligholdes!

Food and Drug Administration (FDA) arbejder nært sammen med med Rockefeller’s Codex Alimentarius. Dette vedrører os alle.
Activist Post 28 March 2011: FDA har (igen) fremsat et forslag, som ville have tilladt produktionsselskaberne at bruge udtryk som “elektronisk  pasteuriseret” i stedet for “bestrålet” og går videre, tillader maden at blive kategoriseret som “pasteuriseret” uden angivelse overhovedet af, at maden har været udsat for stråling.
FDA-forslag 2007: “Kun de bestrålede fødevarer, hvor bestråling medfører en væsentlig ændring i maden eller en væsentlig ændring af de konsekvenser, der kan følge af brugen af fødevarer, bærer RaduraRadura logo (til højre) og udtrykket “bestråling”.
Dette forslag er blot en anden måde at hemmeligholde på. FDA foreslår også at give en virksomhed lov til at indgive andragender til FDA om brug af et andet udtryk end “pasteuriseret” om bestrålet mad. Codex fjerner effektivt grænsen for bestrålingsdosis. Den tidligere strålingsmængden på 10kGy svarer til 330 millioner røntgenundersøgelser af lungerne. Udvalget, der bærer ansvaret for regulering er Codex Alimentarius´Komité for Tilsætningsstoffer og Forurenende Stoffer i nært samarbejde med IAEA, FAO / WHO og ICGFI med henblik på globaliseringÆgte selvstændig videnskab er ikke med i dette spil.

Radiation-protectionActivist Post 28 March 2011: Den amerikanske EPA (Environmental Protection Agency) vil hæve “tolerancegrænserne” for radioaktivitet! hvilket tillader mere radioaktiv forurening af miljøet og offentligheden i tilfælde af en radioaktivt katastrofe. Agenturet kan færdiggøre sit udkast til lov uden Kongressens godkendelse.

Ifølge PEER (Offentligt Ansatte for Miljøansvar med adgang til interne e-mails), vil de nye standarder drastisk øge indholdet af den stråling, som er tilladt i mad, vand, luft, og det generelle miljø - med en stigning i udsættelse  for stråling på 1000-fold for strontium-90, 3000 til 100.000 gange for jod-131, og knap 25.000–fold for radioaktiv nikkel-63 i drikkevand.

Ud over at hæve niveauet for tilladt stråling i miljøet, mener PEER, at standarderne i oprydning efter en radioaktiv nødsituation, rent faktisk vil blive drastisk reduceret og tilladte strålingsdoser blive drastisk øget. Disse stigninger i de tilladte niveauer vil sandsynligvis skabe en grad af stråling, hvor ca 1 ud af 4 personer, vil få kræft af dem. Hvis det går igennem, vil snakkehovederne derefter være i stand til at hævde, at strålingen ligger inden for det sikkerhedsinterval, der er fastsat af EPA.

Warren-buffettMorphcityMorphcity 24 March 2011: Medierne hyldede Warren Buffett i december sidste år for at donere 50 millioner dollars tiil en FN-atombank med kontrol over berigelse af uran. Hensigten er kontrol over atomvåben og atomkraft for den elite, der er de sande kræfter bag FN. Warren Buffet krævede tilsvarende midler på 100 millioner dollars fra regeringer. Obama ydede 50 millioner dollars af de amerikanske skatteyderes penge, og EU, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait og Norge gav resten. Med 150 millioner dollars, er verdensherredømmet forbavsende billigt! Buffett er fortaler for affolkning.

Warren Buffett er i energisbranchen og ejer MidAmerican Energy. Hans motivation for at “donere” til FN’s atombank er, at banken kunne gavne ham senere med hensyn til et FN-monopol på atomkraft til elektricitet. Skatteyderne vil i sidste ende finansiere FNs nukleare bank, der er imodstrid med den offentlige interesse og frihed.
FNs atombank vil være under ledelse af Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), der ikke er uafhængigt. Det blev skabt gennem en FN-traktat og står til ansvar over for FN og FNs Sikkerhedsråd.  Brændstofbanken vil sælge beriget uran til kraftværker til lande “med godt renommé”. Derfor vil kun de lande, der kryber for FN og IAEA blive forsynet med beriget uran.
FN’s sande mål er en totalitær verdensregering styret af eliten i toppen. De hævder, at krig er nødvendig for fred og er endnu et stykke af FNs Agenda 21, en plan for total kontrol og affolkning.
Georgia_guidestones
Georgia Guidestones (til venstre) foreskriver eliten bl.a.: 1. At holde menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen. 2. at retlede reproduktionen klogt - ved at forbedre egnethed - (racehygiejne) og mangfoldighed. 3. Forene menneskeheden med et levende nyt sprog - og en “verdensdomstol”.

Personerne bag atombanken og deres egentlige hensigt
Buffett foreslog FN-atombanken via en fond, som han yder støtte til, kaldet »Nuclear Threat Initiative« (NTI). Ted Turner, der er kendt for at støtte affolkning (til 300 mio. globalt), er medformand for Nuclear Threat Initiative og Sam Nunn, en tidligere amerikansk senator, er den anden medformand i NTI. Nunn er frontkæmperen, der arbejder sammen med koldkrigshøgen, Henry Kissinger, tidligere udenrigsminister, George Schulz, tidligere forsvarsminister og William Perry, tidligere udenrigsminister, i »Nuclear Security Project” om at afskaffe kernevåben. Dette projekt støttes af Zbigniew Brzezinski, Madeleine Albright, Colin Powell og mange andre.

Nunn, Kissinger, Schulz og Perry presser aggressivt på for afviklingen af kernevåben gennem den amerikansk-russiske FN START-traktat og FN’s ikke-spredningstraktat. Formålet med disse typer af traktater, i henhold til Udenrigsministeriets Offentliggørelse  7277, er at afvæbne stater til et ”punktt hvor ingen stat ville have den  militare magt til at modstå den forstærkede FN-Fredsstyrke….” Dette er Kennedy-administrationens vision fra 1961 - Freedom From War.

For forklaring af baggrunden: se her.