Som MEP Daniel Hannan skrev i The Telegraph d. 12.12.2007: "Grunden til, at det illuministiske EU har frit spil med os imod europæernes folkevilje ligger i en fejl hos os selv." Afkristningen er en væsentlig del af den grund: Derved mistede vi vort åndelige immunforsvar.

          

I 1000 år var Danmark kristent – det øvrige Europa i meget længere tid. Denne religion var del af  folkets hverdagsliv, tankegang og kultur.
P.g.a. ideologisering af Kristi lære med Paulus, pavekirken, Augustinus, Luther, illuministerne og deres Franske Revolution og i sidste århundrede direkte afkristning gennem teologer som Rudolf Bultmann, K.E. Løgstrup, Johs. Sløk samt mange af deres præsteelever (Thorkild Grossbøll sagde det åbent), som også var hjernevaskede af illuministernes Mentalhygiejne, kulturradikalisme og 68er revolutionen, er Kristi lære skrumpet næsten væk. D.17.02.2005  erklærede Roskildebispen de 10 bud ude af kraft – til fordel for et (ubegrænset tolerant) ”næstekærlighedsbud” i ideologiens tjeneste, dvs. at fremme antikristne indvandreres tarv på bekostning ad de nærmeste.

Københavns og Roskildes biskopper i Leicester, England, for at lære at imødekomme islams kapitulationskrav i den globale enhedsreligion og pacificere muslimerne under "Muhammed-krisen". De ledsagedes d.24.-27.04.2006 af 5 bispekolleger .
Selvcensur nødvendig
Muhammed-krisen var ikke det dominerende tema, men blev dog drøftet i samtalerne. Mens pressens selvcensur i Danmark opfattes som skadelig for demokratiet, opfattes selvcensur i Leicester som en nødvendighed, der er udtryk for ansvarlighed overfor samfundet

Kristendom og nationalstat skal væk til fordel for verdensstaten. Som rapporten fra the Institute for Public Policy Research , hvis leder Nick Pearce, den nuværende engelske Premiereministers, Gordon Browns, chef for politik over for offentligheden, har forlangt: Julen skal nedtones af hensyn til multikulturens andre religioner, hvis højtider til gengæld skal sidestilles.

Derfor er det for den Nye Verdensorden vigtigt at få mobiliseret kirkerne

KEK: Konferencen for Europæiske Kirker (metropolit Jérémie), der arbejder for EU, og som står for næsten fri indvandring omfatter næsten alle ortodokse, protestantiske, anglikanske, gammelkatolske og uafhængige kirker i Europa samt CCEE: Rådet for De europæiske Biskopkonferencer (kardinal Vlk), som står for  alle romersk katolske biskopkonferencer i Europa, underskrev d. 13.05.2001  en skrivelse "På vej mod de europæiske kirkers synlige fællesskab".
I afsnit 11 står: "At pleje forbindelser til islam
Vi vil på alle niveauer intensivere mødet mellem kristne og muslimer såvel som kristen-muslimsk dialog. Især anbefaler vi , at man samtaler med hinanden om troen på én Gud, og at man klarlægger menneskerettighederne. Vi forpligter os til: - at møde muslimerne med agtelse - at arbejde sammen med muslimer om fælles anliggender".
Hvilket vil sige, at kirkerne forpligter sig til at respektere Allah og shariaen - der forlanger Kristus og hans efterfølgere ryddet af vejen!!!.

"Fred i vor tid". Viborgs biskop
Nissen kapitulerer under "Muhammedkrisen" for stormufti Tantawi i Kairo ved at søge status som dhimmi for dansk eksportindustri til en værdi af 2 milliarder kr pr år!

I julen 2005 prædikede humanistiske danske præster imod udvisning af (overvejende muslimske) flygtninge, der ikke opfyldte kravene til asyl. Og i vinteren 2007 blev der fulgt op med præstedemonstration i Hillerød.

I julen 2006 fokuserede den Anglikanske Kirke også på fælles værdier med muslimerne . Palæstinakonflikten blev ikke til en ideologisk eller religiøs- men en almenmennskelig konflikt iflg. Biskoppen af Canterbury!! Tidl ærkebisp i Canterbury, Carey: ” Kristendommen har meget til fælles med islam med at arbejde ud fra fælles moralske krav, vor fælles forpligtelse mod familien og religiøse værdier, vor enighed om vigtigheden af at tilbede Gud…. ” . Ja, men hvilken Gud?

I Tyskland ser det ikke bedre ud. D. 13.9.2007 berettede bloggen PI, at en protestantisk præst havde opfordret til at respektere ramadanen og ikke arrangere f.eks. skolefester i den måned!

Islamisk-Kristent Studiecenter i København

 Lissi Rasmussen, leder af Islamisk-Kristent Studiecenter har skrevet en bog, "Bridges in Stead of Walls" hvori hun vil afskaffe "Dem-og-Os-syndromet" for den globale enhedsreligions skyld

Studiecentret er Folkekirkens kapitulation over for islam i flg. Journalist Poul Erik Andersen d. 19.08.2007: ” Set med lægmands øjne tager folkekirken sig efterhånden mere og mere besynderlig ud. Nogle præster har taget ved lære af den muslimske fredagsbøn, og er i bedste imam-stil begyndt at bruge gudstjenesten til politiske programerklæringer. Andre har sammen med domprovster og biskopper travlt med at tækkes muslimske hardcore imamer og kolportere det besynderlige budskab, at muslimer og  kristne skulle have samme Gud."                         . 

Københavns biskop på besøg i en moské i Leicester (2006) for at lære, hvordan han skal forberede sin flok til det multikulturelle samfund med den oprindelige befolkning i mindretal, som det sker i  Leicester  fra 2011. Samt hvordan man kan standse det muslimske Muhammed-raseri ved  kapitulation - selv om biskop Nissen siger, at det vil de ikke gøre. Men hvad er det da, der foregår i Islamisk-Kristent (bemærk rækkefølgen!) Studiecenter under Københavns biskop?

Både Københavns Stift og menigheder er involveret i og financierer dette springbrædt for islams erobring af den danske Folkekirke. 3 fundamentalistiske islamiske organisationer står bag: den tyrkiske organisation Milli Görüs, som af den tyske efterretningstjeneste betegnes som "islamisk-ekstremistisk". De to andre organisationer er den fundamentalistiske bevægelse Minhaj ul-Quran og Den muslimske Verdensliga, der styres fra Saudi-Arabien.
Den danske milli Görüs–landsformand er Zeki Kocer. Han er en af dem, det i dag er legitimt at kalde landsforrædere, idet han sammen med blandt andre Abu Laban og Ahmed Akkari var med i de muslimske delegationer, som i februar sidste år rejste Mellemøsten tyndt med falske Muhammedtegninger og foranstaltede afbrændinger af danske flag og ambassader, boykot af danske varer samt dødstrusler mod en række danske bladtegnere, redaktører og journalister. 

Her er et aspekt af islam,som Islamisk-Kristent Studiecenter glemmer at oplyse om - og som vore biskopper ser gennem fingre med

Wahid Petersen var  bestyrelsesmedlem i den periode, hvor en anden muslimsk hardliner, nemlig imam Fatih Alev var næstformand. De to blev dengang berygtede for deres forsvar for stening. Fatih Alev fastslog, at hverken han eller Wahid Pedersen "repræsenterer  muslimer, der går på kompromis med islam", og ifølge Jyllands-Posten (11/8 2002) står han ligeledes som "garant for, at ingen i det muslimske miljø i Danmark fører dialog med jøderne. Hvis nogen forsøger, så udstødes de".

Abdul Wahid Petersen dansk konverteret imam af de fundamentalistiske

Centrets daglige drift varetages af blandt andre Naveed Baig, der præsenteres som "projektleder for etnisk ressourceteam". Han blev især landskendt, da Jyllands-Posten kom i besiddelse af et videobånd, der afslørede, hvordan han som imam i den fundamentalistiske organisation

Fatih Alev er en fundamentalistisk imam

Minhaj-ul-Quran var med til at opfordre til drab på muslimer, der ikke opfører sig i overensstemmelse med gældende islamiske regler.Formanden for centrets bestyrelse er Københavns stiftspræst, dr. theol Lissi Rasmussen, som også er centrets daglige leder. I bestyrelsen sidder desuden tidligere kirkeminister A. O. Andersen.

Det tilsigtes, at der opnås kontakt til så bredt et udsnit af den danske befolkning som muligt, Målgrupper for studiecentrets arbejde er desuden institutioner, foreninger, virksomheder, faggrupper samt enkeltpersoner, der til daglig har kontakt til medborgere fra de etniske minoriteter.

Biskop Keld Holm,Århus, der har gjort mere end nogen anden bisp for at få Danmark islamiseret, samt biskop Nissen, Viborg, var også i Leicester.
"Mange af de problemer, vi slås med i Danmark i dag, arbejdede man med i England for over 20 år siden.  De offentlige myndigheder (borgmester, byråd og politi) i Leicester har været meget aktive for at indgå i samarbejde med de religiøse grupper." OPSKRIFTEN ER ENKEL: UNDERKASTELSE UNDER ISLAM MEDFØRER KIRKEGÅRSFRED!

Oplysninger om grundlaget for centrets økonomiske drift er meget sporadiske. I det kortfattede referat, der er tilgængeligt fra centrets generalforsamling 21. marts 2006, nævnes på økonomisiden kun et ekstraordinært tilskud på 50.000 kr. fra Vor Frue Kirkes Menighedsråd, samt at centret hovedsageligt finansieres af "tilskud fra en række menigheder i Københavns Stift og enkelte muslimske organisationer, medlemskontingenter, bogsalg og gruppebesøg i centret.
Diverse præster, domprovster og biskopper legitimerer på den måde islams politiske og menneskefjendske diktat.
Det virker temmelig bizart, men er under alle omstændigheder et symptom på den udvikling, folkekirken tilsyneladende er inde i, nemlig at et stigende antal præster, domprovster og biskopper i alarmerende grad er begyndt at optræde som noget, der ligner islams og islamismens naive og nyttige idioter.”

Alt sammen foregår i ”dialogens” navn, at ”kristendommen” holder ophørsudsalg af sit eksistensgrundlag – mens islam ikke kan, vil eller må give sig en tøddel. Man søger at blande ild og vand i en fælles enhed, en fælles gud.
Et tiltag, der er så ulogisk, at det kun kan være ideologisk: Naturligvis kan Kristi Far (vor Gud) ikke være identisk med den sønneløse Allah, der vil slå alle ihjel, som påstår, han har en søn (f.eks. koransura 9:5). Og hvordan kan den samme gud sige: ”elsk din næste” og ”slå ham ihjel, hvis han ikke er muslim”? F.ø. er det kristne forbudt at byde Kristi modstandere velkommen og give dem husly (2. Johs. Brev, 7-11).
Og hvordan kan man som kristen komme uden om Kristus (Johs. 14:6): ”Ingen kommer til Gud uden gennem mig” og godtage, at en fanatisk kristendræbende muslim har forrang til den sønneløse Allahs Paradis - og 70 højbarmede jomfruer ?

Men heldigvis er der da folkekirkepræster, som kan give igen på IKS-vanviddet. Formanden for Foreningen dansk Kultur, pastor Rolf Slot-Henriksen, har svaret på et udfarende islamforsvar fra Lissi Rasmussen, IKS, med en sønderlemmende dokumentering af usandfærdigheden i IKS´ spytslikkeri over for islam. Og der findes heldigvis et Islamkritisk Netværk  af folkekirkepræster, der har indset islams væsen, som det er beskrevet i Koranen. Og som har set det uholdbare i antagelsen af, at Kristi far og den sønneløse Allah er den samme.
Lissi Rasmussen tør ikke tage debat med Islamkritisk netværks Katrine Winkel Holm - skønt hun og centret netop satser på dialog!!
Heldigvis oplever disse ærlige præster stigende tilslutning i deres menigheder.

Her er referat fra en USA rejse foretget af cand.teol. Eva Bernhagen og medleder af Studiecenteret, Naveed Baig, til USA:
Nyhedbrev fra Islamisk-Kristent Studiecenter oktober 2007 

Til venstre er Islamisk Kristent Studiecenters og Københavns biskops og Stifts underkastelsesdokument. 

”Jeg blev meget overrasket, da jeg hørte, at National Council of Churches, USA, som tæller op imod 100 millioner medlemmer,  har besluttet at faste den 8. oktober i Ramadanen sammen med troende fra andre trosretninger for at udtrykke solidaritet og broderskab og for at vise, hvor vigtigt budskabet om fred og sameksistens er.
Nu er det ikke alle som faster, men selve beslutningen er modig, forfriskende og banebrydende."

”Bordbøn, morgen – og aftenbøn var en daglig del af det tre dage lange program, som tilførte den intellektuelle samtale en spirituel dimension.” Bønner til hvilken Gud?  Deres fælles gud, naturligvis, ham som både er Kristi far og Allah, som siger, at han vil dræbe alle, som siger, han har en søn (f.eks. koransura 9:5) og i.ø. opfordrer muslimer til at bryde alle indgåede aftaler med kristne (Sura 9:1) : . 

Organisationen ASMA (American Society for Muslim Advancement), som har base i New York, tæller mange interessante initiativer. Flere af deres projekter tjener til ’myndiggørelse af kvinder ’, og et af deres kendte programmer er MLT (Muslimske Ledere af i morgen). Blandt programmets deltagere findes navne som Mona Sheikh, Sherin Kankan, Fatih Alev, Naser Khader m.fl.
Deres shariah- projekt "søger at styrker moderate muslimer via et større kendskab til islamiske principper og ordbrug, så disse kan medvirke til at stoppe konflikter og promovere demokratiske værdier i forskellige muslimske lande;"

Disse IKS-teologer og deres opbakkende biskop er enten uvidende om islams væsen og tror på moderat islam - eller utilladeligt naive. Hertil har Tyrkiets premierminister Erdogan lige sagt: “Der er ingen moderat eller ikke-moderat islam. "Moderat islam"  er en fornærmelse. Islam er islam. Sådan er det!” Og det har han fået en dom for ("Minareterne er vore bajonetter, moskékuplerne vore hjelme, moskeerne  vore kaserner og de troende vore soldater".)

Dette er et regulært politisk/ideologisk frafald fra Kristi lære til fordel for islam i den multikulturelle, illuministiske en-verdensstats tjeneste.
Ikke desto mindre har politikere, præster osv. den uforskammethed at kalde det kristendom!