Jeg har modtaget denne besked fra “BadwareStop” kl 23:27 den 30. marts:

URL: http://euro-med.dk/

Til lykke! Denne webadresse er ikke længere anmeldt som badware af nogen af BadwareStop- dataleverandørerne (deriblandt Google). Vi har derfor lukket denne revision og opdateret vores Badware Website Clearinghouse. Eventuelle advarsler om denne webadresse, der er baseret på vores leverandørers data, skulle blive fjernet snarest.

Online community, BadwareBusters.org