Kære læsere.

Hackning af denne blog d. 13. marts 2011 giver mig anledning til en kort oversigt over budskabet i denne blog - baseret på verdens førende medier samt EU-, FN- og andre officielle pressemeddelelser og dokumenter - idet jeg ikke ved, hvad fremtidige angreb kan betyde for bloggen.

Først vil jeg sige til dem, der hævder, at indholdet af denne blog er “konspirationsteori”: Hele verdenshistorien er én lang historie om sammensværgelse. Og hvorfor? Fordi de virkelige konspirationsteoretikere, de, der benægter eksistensen af  konspirationer, muliggør for de sammensvorne at gennemføre deres planer. Man skal ikke fortælle mig, at verdenshistorien bare er en konsekvens af kaos! De romerske og britiske Impirier, alle krige, de franske russiske og nazistiske revolutioner osv. var baseret på utallige konspirationer, ligesom Den Nye Verdensorden (se videoer i højre margin af denne blog). Som  Franklin D. Roosevelt - USA’s præsident (32. graders frimurer) - sagde: “… i politik er intet tilfældigt Hvis der sker noget, vær så sikker på, at det var planlagt på denne måde“. Den, der ikke vil se det, bedrager sig selv og fremmer katastrofer. Godtroenhed var altid farlig. Derfor sejrer nu den Nye Verdensordens diktatur - som gentagne gange proklameret af  præs. Bush sen., José Barroso, Gordon Brown, Nicolas Sarkozy og mange andre.

Den Nye Verdensorden- også kaldet “”det internationale samfund” er en realitet, der dominerer vore medier og politikere og har, med EU-præsident van Rompuys ord, dannet  en verdensregering G20-mødet den 2-4 April 2009 - som det nu erklæres officielt gennem Bilderbergere tillige. Faktum er, at vores politikere lefler for EU, Bilderbergere, Trilaterale Kommissionister og de europæiske og amerikanske Councils on Foreign Relations – ja de fremmer sågar deres program - uden at være nødt til det. Således kunne Danmarks politikere ikke hurtigt nok gå med i Libyen-krigen, euro-pagten, selv om danskerne stemte nej til euroen ved en folkeafstemning! Og de tilsluttede sig ivrigt EU’s konkurrenceevnepagt og EU Semester og opgav dermed de sidste rester af Danmark’s suverænitet.

Bestemt har præsidenten for EU-Kommissionen ret: José Barroso: EU Press Release 24 March 2011: “Vi gør faktisk nu, hvad der var en meget vigtig målsætning for alle dem, der ønskede et stærkere EU for at komplettere den monetære union med en økonomisk union. Så i hvert fald ud fra dette synspunkt er dette en meget vigtig landvinding. Og jeg vil også gerne linke dette med de forpligtelser, som vi alle, som EU har påtaget sig over for omverdenen, nemlig i G20-processen. Vi leverer nu på de fire vigtigste forpligtelser der blev indgået på G20 i Toronto. Vi har lovet finanspolitisk konsolidering, finansielle instrumenter, finansiel opretning og regeringsførelse. Og Europa kan sige, at Europa har leveret sin del af aftalen om global regering.”

Jeg ser et stadig mere diktatorisk EU -  med den vilkårlige  Europæiske Arrestordre, trusler om 3 års fængsel for sande beskrivelser af islam (Geert Wilders - Europæisk Rammeafgørelse om Racisme og  Fremmedhad), til ogg med dødsstraf samt diktatoriske beføjelser over de økonomiske og finansielle politikker i medlemsstaterne.

Middelhavsunionen gik i opløsning med de nordafrikanske opstande og afsættelsen af dens medpræsident, Hosni Mubarak, samt fratrædelsen af dens sekretær, Masadeh.
Selv om Euro-mediterranien Projektet fortsat består - årsagen til denne blog - er det stadig bare en utopi, som nu fordeler vore skatteyderpenge til “partnerlandene”, der stadig har løftet fra VI. Euro-Mediterrane Udenrigsministerkonference i 2003, hvilket giver de muslimske “partnerlande” de 4 EU frihedsrettigheder gennem en avanceret status (Marokko, for eksempel), årsagen til den muslimske masseindvandring til EU. Desværre er det erklærede formål dermed at ødelægge den europæiske kultur og religion radikalt.

Desuden har jeg ikke lagt skjul på, at jeg ser en konvergens hen imod det samme punkt i historien: 1. illuministernes  bestræbelser hen imod Albert Pike scenariet med 3 verdenskrige, de 2 første er beskrevet meget præcist. (Denne skrivelse var kendt, inden Leo Taxils død i 1907 og blev udarbejdet 1885-1897 - før Første Verdenskrig - i henhold til Grand Lodge of British Columbia and Yukon). EU – explanatory statement, s. 29 erklærer sig illuministisk. Dertil kommer Wolfgang Eggerts meget indflydelsesrige dommedagssekter, der gør alt for at fremme deres, og den farisæiske og illuministiiske Messias, Ben Davids, komme. På den anden side står forudsigelserne fra hans modstander, Kristus (Matt 24, osv.) om tegnene på hans forestående tilbagevenden. Jeg ser dette sidste som et meget stort håb og grunden til, at vi roligt kan se fremtiden i møde.

For denne syge verden har brug for en stærk overpsykiater. Husk den hjemmelavede krig mod terror, og her. - Council on Foreign Relations ser Al Qaida som alt for svag  til at kunne udføre store terroristiske aktioner,  og BBC påstår til og med, at Al Qaeda slet ikke eksisterer. Husk krigen mod menneskehedens  sundhed  med chemtrails og farlige, helt unødvendige vaccinationsprogrammer (fugleinfluenza og svineinfluenza, og her og her - en utrolig svindel), den uærlige “menneskeskabte klimaændringskatastrofe” / religion og her. Nu har Phil Jones, the Climate Gates chefbedrager, tilstået, at der ikke har været nogen global opvarmning siden 1995, og  Rajendra Pachauri, IPCCs chef, indrømmer åbent, at “klimaproblemet” bare er politisk bestillingsarbejde. Men klimasvindelen er også en stor indtægtskilde for bankfyrsterne på vor bekostning. Husk endvidere på den elite-skabte finans-/økonomikrise og her, den vanvittige Agenda 21, der tager sigte på at sætte menneskeheden i bur som dyr, osv. Affolkningsgalninge, og se her og her og her vil ikke menneskeheden noget godt.

Jeg kan se, hvad der nu sker i verden som forklaret af, hvad jeg allerede har skrevet: Den glubende appetit efter magt og penge hos en lille elite og dens voksende skare af medløbere, ledet af USA, som nu står over for den afgørende fase af magtkampen. De kan dog ikke vinde det lige så glubende Rusland eller Kina for deres planer med deres penge og bestikkelse.