“3. Verdenskrig: Erobre Et Land Ad Gangen” - I Humanitetens Navn. “Hjælpeløst Rusland” Advarer. Radioaktiv Affolkning?

Posted By Anders On March 28, 2011 @ 00:04 In Dansk, Euromed | 1 Comment

Resumé: Der er tiltagende klarhed over, at visse vestlige landes angreb på Libyen intet har med de påståede humanitære grunde at gøre, idet mange andre afrikanske og andre lande (f.eks. Sudan) i årevis ustraffet har begået folkemord på egne befolkninger - som Bulgariens premierminister rigtigt påpeger. Også US-kongresmedlemmet, Ed Markey, siger lige ud, at USAs krigsindsats i Libyen skyldes olie - og senator Dick Lugar siger, at man ikke ved, hvem USA forsøger at støtte i Libyen. I stedet for humanitære mål synes det at dreje sig om Soros othschilds politik om åbning af lukkede samfund for deres koncerners frie udplyndring af Libyens oliereserver.

Tony Cartalucci er ikke i tvivl om at koncernejerne står bag, og han skriver, at den 3. Verdenskrig er begyndt med, at Den Nye Verdensorden overtager landene ét efter ét - samt at sågar Rusland og Kina er hjælpeløse i den forbindelse. Det udtrykkes helt klart af Council on Foreign Relation´ organ, Foreign Affairs d. 21. marts 2011: “Gaddafi skal styrtes (illegalt i h. t. FN-Resolution 1973 af 17. marts 2011). Der er en anden grund til, at selektiv begrænsning af Gaddafis magt er uklog: Det ville stærkt begrænse det internationale samfunds fremtidige muligheder! Det internationale samfund vil være nødt til at styre udviklingen af demokrati og god regeringsførelse. Ja, de trusler, som LNC (Libyeens oppositionsparti) allerede har udsendt, bør give det internationale samfund tvivl om dens vilje til at føre an i en demokratisk regering. Libyens overlevelse som et forenet land vil afhænge af … .. fremmede magters omhyggelige planlægning.” Klarere kan det ikke siges.

Libyen er et stammesamfund. Som die Zeit skriver, dræber Gaddafi ikke sit eget folk, Gaddafistammen, som han nu bevæbner. Han dræber de oprørske stammer - som han ikke burde have underkastet sig. Oprørerne består af  bl.a. såkaldte Al-Qaida-krigere og islamister, som det britiske efterretningsvæsen, MI6, har beskyttet, understøttet og betalt til siden 1996 - og sågar forhindrede MI6, at Osama bin Laden blev udleveret til retsforfølgelse. CIA har trænet oppositionspartiet LNSF siden 1984. Vestlandene vil ikke kunne styre dem, når Gaddafi er afsat. De er bevæbnede med tungt artilleri som tanks og svære raketter og kanoner. I en hast tog de navneforandring til “civilsamfund”, de professionelle udefra betalte oprørsmagere, som nu sætter Nordafrika og Mellemøsten i flammer.

F.ø. er USAs krigsindsats ulovlig, fordi kun Kongressen kan beslutte krig - og den er ikke spurgt! FN-Resolution 1973 hjemler kun ret til at håndhæve flyveforbudszone og beskytte civilbefolkningen - ikke til at afsætte Gaddafi, hvad Obama og Cameron har erklæret at ville. Bag det hele ligger en FN-generalforsamlingshenstilling  om Ansvar for Beskyttelse (RtoP), hvor Tony Blair fik gennemtrumfet at straffe diktatorer eller intervenere i fallerede stater, der ikke beskyttede deres folk.  Dette er imidlertid i strid med FNs Charter, som præciserer, at “intet i nærværende pagt tillader FN at gribe ind i sager, som i det væsentlige henhører under en stats indre jurisdiktion. Staters indre misbrug - herunder nedslagtning af civile - kan ikke automatisk betragtes som “internationale” trusler under charteret.  RtoP dokumentet udelukker, for eksempel, indgreb i tilfælde af civile uroligheder og kup. NATO synes nu at skulle overtage kommandoen.

Derudover er krigsindsatsen direkte livsfarlig for os, idet amerikanerne mod hårde mål bruger forarmet uran, der som mikropartikler hvirvles op i de højere luftlag og derfra ud over hele Europa og Asien. Dertil kommer nu radioaktive vinde fra Japan, i første omgang til Sverige (DR Videotext 24. marts).  Man ved fra Irak, at det afstedkommer mange medfødte defekter og kræftsygdomme. Man må tænke på illuminaternes erklærede ønske om at reducere verdens befolkning drastisk. Nu advarer Rusland NATO om, at den kan være på vej ud i en Storkrig

*

[1] EUbusiness 21 marts 2011Bulgariens premierminister Boyko Borisov: “Den militære intervention i Libyen er et “eventyr” drevet af råolieinteresser. Benzin og hvem der vil udnytte Libyens oliefelter er for en stor del interesserne bag denne operation. Der er mange afrikanske lande, hvor hundredtusinder blev dræbt, hvor uro er i gang. Men der er ingen operationer dér”.
[2] Michel Chussodowsky, Global Research, på Russia Today: “Dette er brud på international lov, ikke en humanitær krig: Trofæet er olie og gas”. [3] Kongresmedlem Ed Markey: “Vi er i Libyen på grund af olie”

[4] Depleted-uranium-flow[5] Rense.com 20 March 2011. Mange af de anvendte våben, især dem, der anvendes mod tanks består for det meste af forarmet uran.
Alle våben, der indeholder forarmet uran er anerkendt som radioaktive giftgasvåben og overtræder [6] Depleted-uranium-flowdermed Genève Giftgas Protokollen under Genève-konventionen af 1925. Disse våben er beskrevet som “yderst mobile vilkårlige mordere” og permanente milieuforurenende stoffer“, som har en halveringstid på 4,5 milliarder år. Højre: Hvordan vindene cirkulerer forarmet uran-ørkensand. Dette kommer oven i, hvad der kan komme fra [7] Fukushima nedsmeltningen. Mange [8] medfødte defekter og [9] ophobning af kræfttilfælde i Irak
sås efter bomber med forarmet uran.

En klike af krigeriske lande er begyndt at bombardere Libyen for at hævde en FN-vedtaget flyveforbudszone. Iflg. [10] James Lindsay, vicepræsident for Council on Foreign Relations, 25 March 2011, var missionen var dårligt planlagt, fordi en flyveforbudszone aldrig kunne være tilstrækkelig til at beskytte civilbefolkningen. Administrationen har ikke sagt, hvad vi vil gøre, hvis vi rent faktisk får en våbenhvile.

[11] Russlands NATO-ambassadør,  Dmitry Rogzin, advarede  alliancen om at den kunne blive trukket ind i en storkrig. Den russiske premierminister, Vladimir Putin, står hårdt imod koalitions-missionen i Libyen og sammenligner FN-resolutionen med “middelalderens opfordringer til korstog.”

Det ædle - men uden tvivl løgnagtige - påskud er at beskytte civile. Bare mærkeligt, at dette først sker nu og ikke i alle andre afrikanske lande, der har begået folkedrab i mange år - og ikke efter [12] Lockerbie bombningen, beordret af Gaddafi i 1988. Kunne det være, at [13] Soros´globalistiske politik om at åbne alle lukkede lande for fri plyndring gennem deres multinationale selskaber - som i Irak - var den egentlige grund?
I Danmark har et enigt Folketing vedtaget statsministerens brændende ønske om at drage i felten og bombe libyere. Det var en rigtig demonstration af, at den [14] Nye Verdensorden og dens [15] verdensregering har gjort det af med den danske nationalstat: Ledende politikere talte aldrig om Danmarks ønske om at gå i krig (og hvorfor skulle vi?). De holdt taler om “det internationale samfund”, som de er syge efter at behage, ikke mindst vores [16] Trilaterale Comminissionist, Rockefeller / Brzezinskis “danske” udenrigsminister, Lene Espersen. Hvor meget får de til gengæld?

Libyen: Vesten og al-Qaeda på samme side
Hvem er disse modige og ædle oprørere, der er bevæbnet til tænderne med kampvogne og raketter? De er frihedselskende [17] splinternye civilsamfund, der anerkender LNSF,der formentligt finansieres af [18] CIA, der har trænet LNSF (libyske Nationale Frelsesfront - det libyske oppositionsparti), se under 1984.
[19] The Telegraph 18 March 2011: Støtteerklæringer til Libyens revolution fra al-Qaeda og førende islamister har ført til frygt for, at en militær aktion fra Vesten kan kan gå dets ideologiske fjenders (eller rettere [20] partneres) ærinde. Tilhængere af den islamistiske sag er identificeret blandt oppositionen mod oberst Gaddafis regime.
Yusuf Qaradawi, den Qatar-baserede, [21] Muslimske Broderskabs-teolog udstedte en fatwa om bemyndigelse til oberst Gaddafis militære omgivelser om at myrde ham. Men de er også enige om, at liberale, nationalister med personlige erfaringer med regimets brutalitet samt islamister, der går ind for demokratiske principper, spiller en ledende rolle i revolutionen.

[22] The Gua[22] rdian 10 Nov 2002: Britisk efterretningstjeneste betalte store summer til en al-Qaeda celle i Libyen i et dødsdømt forsøg på at myrde oberst Gadaffi i 1996 og forpurrede tidlige forsøg på at bringe Osama bin Laden for en domstol.

[23] The Daily Mail 20 March 2011: En dyster David Cameron talte ved sin tilbagevenden fra et krigstopmøde i Paris med den franske præsident, Nicolas Sarkozy, og USA’s udenrigsminister, Hillary Clinton. “Det er lovligt, fordi vi har opbakning fra  [24] FNs Sikkerhedsråd (resolution 1973 af 17. marts 2011) og også fra Den Arabiske Liga og mange andre. Og det er rigtigt, fordi jeg mener, at vi ikke skal stå og se til, mens denne diktator myrder sit eget folk. “Se [25] Cameron på video.

Præsident Sarkozy, Hillary Clinton ,Præsident Obama var enige. “Dette vil sandsynligvis blive en flerfaset militær operation, sagde en Pentagon-talsmand. “Lande, herunder Canada, Danmark, Spanien og Norge sendte fly, mens Italien sagde, at det vil tillade brugen af flyvestationer som Sigonella på Sicilien og Aviano i nord til lanceringen togter. Det officielle kommuniké, der udsendtes efter topmødet, blev underskrevet af en række arabiske nationer.

Beskyttelsesdårskaben
[26] Foreign Affairs (CFR) 20 March 2011: Resolution 1973 autoriserede FN’s medlemsstater til at “træffe alle nødvendige foranstaltninger til at beskytte civile og civilt befolkede områder” i Libyen ved at etablere en flyveforbudszone og håndhæve en våbenembargo. Den beslutning gav det meget omtalte “ansvar for at beskytte(RtoP) bid. Ifølge FN’s verdenstopmødes resultat i 2005 påhviler det det internationale samfund at “hjælpe med at beskytte befolkninger mod folkedrab, krigsforbrydelser, etnisk udrensning, og forbrydelser mod menneskeheden.
Vestlige nationer sikrede Resolution 1973 med ti stemmer for, ingen vetoer, og fem undlod at stemme: Brasilien, Kina, Tyskland, Indien og Rusland.

Den sande kompleksitet af FN’s aktionsplan mod Qaddafis regime kan kun forstås ved at undersøge FN’s charter, som præciserer, at “intet i nærværende pagt tillader FN at gribe ind i sager, som i det væsentlige henhører under en stats indre jurisdiktion. RtoP dokumentet udelukker, for eksempel, indgreb i tilfælde af civile uroligheder og kup. Der er en spænding mellem RtoP - i sig selv kun en generalforsamlings anbefaling - og FN’s charter. Den libyske beslutning tillader ikke at afsætte Qaddafi.

Når udlændinge forsøger at befri et land,  falder de ofte i en eller flere af tre fælder. 1. Den nye regime finder, at det ikke kan regere, fordi det ikke har nødvendig støtte, og som i Irak følger borgerkrig efter befrielsesinvasionen. 2. Den nye regering kan kun regere takket være udenlandsk støtte. Som resultat, gør det landet til en lydstat i stedet for en fri nation. 3. Regimet erfarer, at det kun kan regere som den tidligere diktator gjorde - med magt.
Retmæssige væbnede interventioner skal være koste færre menneskeliv end de sparer - og sandsynligvis  blive en succes. Den nuværende indsats i Libyen strider mod bogstaven i FN-Charterets Lov om intervention.

Ikke desto mindre erklærede den [27] britiske forsvarsminister, Liam Fox: “Oberst Gaddafi selv kunne blive ramt af luftangreb, hvis der ikke er risiko for civile”.  Men  [28] The Independent 21 March 2011: Ministrene syntes i dag at være i modstrid med højtstående militære chefer om, hvorvidt koalitionens styrker i aktion over Libyen lovligt kan rette sigtet på oberst Muammar Gaddafi, [28] Video. For resten kan kun den amerikanske [29] Kongres starte en krig - og den blev ikke spurgt. Så den amerikanske deltagelse synes forfatningsstridig. Den [30] Arabiske Liga kritiserer omfanget af de allierede bombardementer

[31] Tony Cartalucci Prison Planet 19 March 2011: Nationer som Rusland og Kina, hvis interesser er direkte truet og strippes væk i dette ondsindede håndgemæng, synes magtesløse og uforberedte. Globalisterne infiltrerer, korrumperer og fordrejer hele planeten, overtager én nation ad gangen i et kombineret videnskabelig-geopolitisk NWO-diktatur, der vil blive umuligt at vende, når det er afsluttet.
Nogle lande bukker under i tavshed bag kulisserne, andre invaderes, nådesløst brutalt, og assimileres i den globalistiske koncern.

[13] Civilsamfundet[32] og [33] her overlapper globalisternes vane med at oprette, hvad der udgør en undergravende skyggeregering, og kryber altid frem, ligegyldigt hvor hårdt en målnation kan forsøge at afværge det. Målet er verdensregering som mål. De har skabt en spændingsstrategi, hvor vi udkæmper den ene kamp efter den anden, arbejder med at gå i den ene krig efter den anden, alt imens deres dagsorden hele tiden bevæger sig fremad.
Den meget falske “[34] Krig mod Terror” er et eksempel. Vi glemmer i dette dukketeater mændene, som trækker i trådene ovenfor. Vi bliver forblændet og kan ikke forstå nødvendigheden af klatre op over scenen og kvæle dukkeførerne selv.

De libyske oprørere har tunge våben og træning i at bruge dem til deres rådighed. De er ikke bare fredelige, idealistiske civilsamfundsakademikere T.h. har de nedskudt et libysk MIG-jagerfly. Herunder rebel i tank og oprøreres missilafskydningsrampe. Se [35] Daily Mail 15 March 2011.

Kilden til pinen er den samme: Den uberettigede magt, som udøves af nærsynede, besatte storhedsvanvittige koncern-finans, der tilriver og sig bortøder magten til at berige sig selv på bekostning af resten af menneskeheden. Svaret er at underminere denne uberettigede magt ved ikke længere at betale til deres system via en totalboykot og finde lokale løsninger. 3. Verdenskrig er allerede begyndt og indtager verden én nation ad gangen.

Koncernbank-oligarker, der bør boycottes & erstattes: CFR Corporate Membership – Chatham House Major Corporate Membership– Chatham House Standard Corporate Membership – International Crisis Group Supporters – Movements.org Supporters.

Kommentar

I [36] EU og NATO sås tidligt splittelse. Men d. 24 marts ser seje uoverensstemmelser mellem Frankrig og Tyrkiet at ende med, at [37] NATO overtager ledelsen af operationen. Medmindre landtropper anvendes, kan denne krig ikke kan vindes af de krigeriske stik-i-renddrenge for de oliesultne illuminater, der kræver “åbne samfund” - som betyder fri adgang for deres multinationale selskaber til at stjæle Libyens olie. Deres medmenneskelighed kan der ses bort fra som sædvanlig, når man ser deres dræbermaskiner på spil i Libyen. For at retfærdiggøre dette indgreb, har de hastigt etableret et civilsamfund, der anerkender det CIA-støttede oppositionsparti, LNSF.

[38] Die Zeit 21. März 2011: “Vi ønsker frihed” kan betyde hvad som helst. Gaddafi dræber ikke sit eget folk. Nej, han giver endog våben til sit folk, sin stamme, til at føre krig mod de oprørske stammer. Hvem er din leder? “Allah !!!”, skriger oprørerne, der vil undertrykke Gaddafi-stammen. Den amerikanske senator, Dick Lugar, sagde på CBS: “Vi har virkelig ikke fundet ud af, hvem det er, vi forsøger at støtte i Libyen”.

Her er en utrolig ærlig artikel i [39] Council on Foreign Relations´(faktuel amerikansk regering) NWO-organ (det “internationale samfund”), [40] Foreign Affairs 21. marts 2011. Den viser den sande hensigt med NWO angrebet på Libyen: “Gaddafi skal styrtes. Det ville ellere stærkt begrænse det internationale samfunds fremtidige muligheder. I mellemtiden vil det internationale samfund også være nødt til at styre udviklingen af demokrati og god regeringsførelse. Ja, de trusler, som LNC allerede er udstedt, bør give det internationale samfund tvivl om dens vilje til at føre an i en demokratisk regering. Libyens overlevelse som et forenet land vil afhænge af … .. fremmede magters omhyggelige planlægning. ”
Jeg tror, at NWO’s plan om at overtage Libyen og fortrænge Gaddafi i strid med Resolution 1973 om dette formål ikke kan udtrykkes mere klart.

Endelig kan jeg ikke lade være at tænke på [41] affolkningsfløjen blandt [42] illuminaterne. Spreder de forarmet uran forat [43] dræbe så mange af verdens befolkning som muligt - og [44] her og [45] her?


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=21634

URLs in this post:
[1] EUbusiness 21 marts 2011: http://www.eubusiness.com/news-eu/libya-conflict.96b/
[2] Michel Chussodowsky, Global Research, på Russia Today: http://tv.globalresearch.ca/2011/03/foreign-intervention-libya-creation-4th-war-theater
[3] Kongresmedlem Ed Markey: http://www.realclearpolitics.com/video/2011/03/21/dem_congressman_were_in_libya_because_of_oil.html
[4] Image: http://euro-med.dkbilleder/billederdepleted-uranium-flow.jpg
[5] Rense.com 20 March 2011: http://rense.com/general93/roth.htm
[6] Image: http://euro-med.dkbilleder/billederdepleted-uranium-flow2.jpg
[7] Fukushima nedsmeltningen.: http://euro-med.dk/?p=21514
[8] medfødte defekter : http://www.thenakedscientists.com/forum/index.php?topic=12630.msg347133;boardseen
[9] ophobning af kræfttilfælde i Irak: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=2374
[10] James Lindsay, vicepræsident for Council on Foreign Relations, 25 March 2011: http://www.cfr.org/libya/obamas-poorly-conceived-libya-intervention/p24494
[11] Russlands NATO-ambassadør: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14944686,00.html
[12] Lockerbie bombningen, beordret af Gaddafi: http://www.guardian.co.uk/uk/2011/feb/23/gaddafi-lockerbie-bombing-minister-libya
[13] Soros´globalistiske politik om at åbne alle lukkede lande for fri plyndring : http://euro-med.dk/?p=21261
[14] Nye Verdensorden : http://euro-med.dk/?p=10021
[15] verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5141
[16] Trilaterale Comminissionist: http://euro-med.dk/?p=547
[17] splinternye civilsamfund: http://news.yahoo.com/s/ap/20110313/ap_on_re_af/af_libya_civil_society_4
[18] CIA, der har trænet LNSF : http://www.us-uk-interventions.org/Libya.html
[19] The Telegraph 18 March 2011: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8391632/Libya-the-West-and-al-Q
aeda-on-the-same-side.html

[20] partneres: http://euro-med.dk/?p=12756
[21] Muslimske Broderskabs: http://euro-med.dk/?p=20603
[22] The Gua: http://www.guardian.co.uk/politics/2002/nov/10/uk.davidshayler
[23] The Daily Mail 20 March 2011:: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1368028/Cruise-strike-hits-Gaddafi-We-stand-let-dictator-mur
der-people.html

[24] FNs Sikkerhedsråd: http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm
[25] Cameron på video.: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-CLat8Wvcpg
[26] Foreign Affairs (CFR) 20 March 2011: http://www.foreignaffairs.com/articles/67666/michael-w-doyle/the-folly-of-protection
[27] britiske forsvarsminister, Liam Fox: http://www.express.co.uk/posts/view/235850/libya-gaddafi-is-a-legitimate-target-and-we-d-kill-him-re
veals-liam-fox

[28] The Independent 21 March 2011: http://www.independent.co.uk/news/world/africa/gaddafi-not-a-target-say-military-chiefs-2248027.html
[29] Kongres starte en krig - og den blev ikke spurgt.: http://www.prisonplanet.com/ron-paul-libya-airstrikes-unconstitutional-only-congress-can-declare-war
.html

[30] Arabiske Liga kritiserer : http://news.yahoo.com/s/ap/20110320/ap_on_re_af/af_libya_arabs
[31] Tony Cartalucci Prison Planet 19 March 2011: http://www.prisonplanet.com/world-war-iii-one-nation-at-a-time.html
[32] : http://euro-med.dk/?p=
[33] her: http://euro-med.dk/?p=11
[34] Krig mod Terror: http://euro-med.dk/?p=8105
[35] Daily Mail 15 March 2011: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1366151/libyas-war-loyalist-forces-launch-dual-offensive-gad
dafi-bribes-opposition.html

[36] EU og NATO sås tidligt splittelse: http://www.independent.co.uk/news/world/politics/opposition-to-libya-assault-grows-as-allies-battle-
to-protect-united-front-2249067.html

[37] NATO overtager ledelsen: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14942617,00.html
[38] Die Zeit 21. März 2011: http://community.zeit.de/user/kjg/beitrag/2011/03/21/die-staemme-libyens
[39] Council on Foreign Relations: http://euro-med.dk/?p=9774
[40] Foreign Affairs 21. marts 2011: http://www.foreignaffairs.com/articles/67669/dirk-vandewalle/to-the-shores-of-tripoli
[41] affolkningsfløjen: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article6350303.ece
[42] illuminaterne: http://euro-med.dk/?p=511
[43] dræbe så mange : http://euro-med.dk/?p=9404
[44] her : http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=A155D113455FAC882A3290536575C723
[45] her: http://euro-med.dk/?p=18250