EUs Hykleriske Farvel Til Brutal Politisk Illusion, Middelhavsunionen. “Europa Må Give Araberne En Undskyldning”! “Men Deres Flygtninge Vil Vi Ikke Have”! Siger EU-Ledere

Posted By Anders On March 13, 2011 @ 00:05 In Dansk, Euromed | No Comments

SENESTE: [1] EUbusiness 12 March: Frankrigs præsident Nicolas Sarkozy pressede på for oprettelse af lejre i Egypten og Tunesien. Sarkozy sagde, at lederne af de 27 stater var “nået til enighed om princippet om humanitære zoner” Hvad vil de være ellers være fristet til at gøre: at krydse Middelhavet,” sagde han.

Resumé: De nordafrikanske demonstrationer og borgerkrigen i Libyen har rystet EU-politikerne dybt. Her havde de i årevis krøbet for grusomme diktatorer, sågar lavet Euromediterranienaftalen med dem i 1995 samt Middelhavsunionen i 2008 og forgæves sendt dem utroligt mange af vores skatteydepenge. I 2003 lovede EU de euromediterrane partnerlande EUs 4 friheder, herunder fri indvandring til EU med det erklærede mål at smadre vor gamle europæiske kultur og religion. På papiret drejede aftalerne sig om fælles velstand, kultur-, frihandelsområde, demokrati, ja med tiden et udvidet EU. Marokko fik for 2 år siden trods utrolige grusomheder mod sine mindretal det ene ben ind i EU - og Tunesien og Ægypten stod nu for tur - selv om de intet havde gjort for at opfylde EUs formelle krav. Det hele gik trægt. men så pustede CIA liv i “partnerlandenes” civilsamfund, der startede urolighederne.  EU blev afsløret som fuldstændig rådvildt og afmægtigt“. Pludselig var der et kæmpeproblem med de “demokratisøgende” partnere. For disse folk rummer jo rigtigt mange velorganiserede islamister - således forstår iflg Pew Center study 95% af ægypterne ved demokrati i virkeligheden Shariaen! EU savner allerede sine gamle, nu faldne diktatorvenner, der holdt mange muslimer hjemme – og det amoralske EU vil utvivlsomt også omfavne kommenede islamistiske diktatorer i “partnerlandene”. Dette hykleri bliver endnu tydeligere, som Tony Blair nu [2] i forlængelse af Cameron, Sarkozy og Merkel siger, at indvandring er et sprængfarligt problem, fordi “vores generøsitet kan have været misbrugt.” I 2005 fordømte han, der iflg. sin taleskriver ønskede muslimsk masseindvandring til at ødelægge os, indvandringsmodstandere som panikmagere. Nu satser Cameron 0g Sarkozy  på rebellerne, som er ved at tabe – for at genopbygge Libyen efter EUs hoved! EU vil ikke have flere flygtninge lige nu. NVO-projektet Middelhavsunionen er bekvemt pludselig død, uden at man nogensinde har gidet fortælle europæerne, at den eksisterede - men Euromediterranien aftalen vil givet fortsætte under navn af den eksisterende Den Euromediterrane Naboskabspolitik (ENP). Catherine Ashton, HR: “Vi kan ikke tillade ubøjelighed at komme i vejen for os. Vi kan og skal reagere strategisk.” [3] EU-Parlamentet  har siden 1994 arbejder for et Verdensparlament, en United Nations Parlamentary Assembly.

“Vi skal sige til disse oprørere: “Det er vores skyld – Undskyld!”  - fordi  vi har været så dumme at stikke vore skattepenge i de kære muslimske “partnerindvandrere” - samt i dem der blev tilbage, uden at de har brugt pengene til meget andet end fortæring; for at vi finder os i de muslimske voldsbølger her og i afståelsen af No-go-zoner til det indvandrende herrefolk; for at blive anklaget for racisme, når vi holder på vores eget og forsvarer os. “Først skal vi vise ydmyghed for fortiden,” siger Stefan Fuele, EU-kommissær med ansvar for blokkens naboskabspolitik. Opvågningen har sendt EU ud i en hektisk søgen efter en ny Middelhavskøreplan. “Den første reaktion var at mobilisere på grund af frygt for, at horder af flygtninge skulle lande på vores grænser”.
EU-Kommissionen har anerkendt, at Europa må ændre kurs, omend kun lidt, mht. indvandring, som i betragtning af det tiltagende fremmedhad “ikke et let problem”, siger Fuele. Endelig tyder dog noget på, at EU-forræderne begynder at få lidt respekt for vælgerne. Men kun på skrømt. EU-Rådets konklusioner af 4 feb 2011 går på, at de var “indstillet på et nyt partnerskab, der involverer mere effektiv støtte i fremtiden.”
Deres  seneste politiske oplæg foreslår, at incitamenter til nordafrikanske lande kunne omfatte mere fleksibilitet i udstedelsen af visa til deres statsborgere! En ny dom fra den destruktive EU-Domstol siger,  at børn født i et EU land af udenlandsk-nationale forældre nu skal blive EU-borgere gennem naturalisation, og at ikke-EU forældre til et EU-borger-barn skal have lov til at bo og arbejde i den pågældende EU-stat. Således griber EU øjeblikket til at legalisere illegale indvandrere.

Skønt EU nu ingen grænser kender for forargelsen for Gaddhafi, har EU trods mandens grusomhed og trods Lockerbie-affæren leflet for Gaddhafi, der har investeret meget især i Italien - og givet gode forretninger i Libyen! For nu at skjule deres egen skam forlanger visse EU-politikere manden fjernet med militærmagt. Men ved at sende “partnernes” civilsamfundsbrigader i felten, veltrænede og rustet til tænderne, har Vesten nu skabt det problem, at enorme våbenarsenaler er tømt af de islamistiske civilsamfunds friskarer. Det forventes, at Libyen herefter bliver et El-Dorado-arsenal for den internationale terrorisme.


Euiss-democratic-arabic-wave[4] AFP 6 March 2011: Europas ledere holder i denne uge et ekstraordinært topmøde mhp. en omlægning af Middelhavspolitikken efter milliarder i støtte, der er kanaliseret ind i de nordafrikanske lande, foruden en masse handelsaftaler i løbet af de 15 år, som [5] Euromediterranien-partnerskabet varede - Libyen var ikke medlem. ”Europa nejede for disse diktatorer, gav ikke agt på undertrykkelse, “siger Alain Deletroz, analytiker hos [6] Soros´/Brzezinskis International Crisis Group. Overalt i Europa har angerfulde hovedstæder raslende skeletter i skabet. Men “først og fremmest”, sagde Deletroz, “må Europa udtale. “Det er min skyld” – Undskyld! “Først skal vi vise ydmyghed for fortiden,” siger Stefan Fuele, EU-kommissær med ansvar for blokkens naboskabspolitik. Opvågningen har sendt EU ud i en hektisk søgen efter en ny mediterran køreplan. Den første reaktion var at mobilisere på grund af frygt for, at horder af flygtninge skulle lande på vores grænser,” sagde Deletroz til AFP.
EU-Kommissionen har anerkendt, at Europa må ændre kurs, omend kun lidt, mht. indvandring, som i betragtning af det tiltagende fremmedhad “ikke et let problem”, siger Fuele. 

Kommentar: Dette er simpel hen for grov selvfornedrelse!  Vi har givet disse fjendtligtsindede muslimer alt: Husly, vores penge, vores sikkerhed, vores byer, som de gør til no go zoner for hvide. Vi har sendt masser af penge ned til dem. Og [7] hvad nytte har vi af demDe [8] producerer ingenting iflg denne imam. “Der er [9] meget få eksempler på fremskridt. Demokrati og menneskerettigheder har set meget få fremskridt overhovedet, sagde en Downing Street talsmand. Deres underholdning koster os vores velfærdssamfund. Vi bliver beskyldt for racisme, når vi protesterer. Og så skal vi undskylde! Ja, bestemt skylder disse forræderiske eurokrater og politikere en meget stor undskyldning: TIL OS! som næsten indrømmet af Tony Blair, som [10] ønskede at ødelægge os gennem muslimsk masseindvandring: [11] The Daily Mail 12 March 2011: “Der er en debat om kultur og integration - emner, der er langt mere energisk og potentielt mere eksplosiv. For så vidt, som der er en opfattelse af fiasko, handler det om, hvorvidt vores “gavmildhed“ ved at tillade indvandring og opmuntre til multikulturalisme er misbrugt.” I 2005–valgkampen  insisterede han på, at indvandrere havde gjort et “enormt bidrag ” til Storbritannien og fordømte indvandringsmodstandere for “at udnytte folks frygt”. MEN: [12] The Irish Times 9 March: I en dom med store konsekvenser for den irske politik har Den Europæiske Domstol fastslået, at børn født i Irland (og ethvert andet EU land) af udenlandske-nationale forældre nu skal blive EU-borgere gennem naturalisation, og at ikke-EU forældre til et EU-borger-barn skal have lov til at bo og arbejde i den EU-stat. Kommentar: Dette er, hvordan EU kan gribe øjeblikket til at legalisere illegale [13] Mediterranean-union-mapindvandrere.

[14] The New York Times 7 marts: Efter flere års mislykket engagement med Middelhavslandene sagde HR Ashton i sidste måned, at hun søgte at sikre € 1 mia til Tunesien fra Den Europæiske Investeringsbank i år - hvilket betyder, at [15] pengene forsvinder i korrupte politikeres og bankfolks skatteoaser. Den Europæiske Investeringsbank er parat til at yde omkring € 6 milliarder EUR til Middelhavsområdet i de kommende tre år. Det seneste politiske oplæg foreslår, at incitamenter til nordafrikanske lande kunne omfatte mere fleksibilitet i udstedelsen af visa til deres statsborgere.

Den arabiske demokratiske bølge. Hvordan EU kan gribe øjeblikket
[16] European Union Institute for Security Studies (EUISS) Report N° 9 March 2011 fra s. 51. Det vil være vigtigt hurtigt at sætte spørgsmålet om Tunesiens avancerede status på bordet. Selvfølgelig skal sådan en avanceret status betinges af opnåelse af en vellykket overgang til demokrati. Det vil være tilrådeligt at tage hensyn til erfaringerne med [17] Marokko. Men der er  mangel på reel substans i sammenligning med [18] ENP, (for [19] Marokko er et sandt mareridt).  Medlemstaterne understregede i EU-Rådets konklusioner af 4 feb 2011, at de var »indstillet på et nyt partnerskab, der involverer mere effektiv støtte i fremtiden.”[12]
Naturligvis synes Middelhavsunionen  under hensyntagen til de nye institutioner og de
[20] seks regionale programmer ikke, i modsætning til ENP, at være det bedste instrument til at ledsage politiske reformer. Under alle omstændigheder er der behov for at udvikle overvejelser om fremtiden for [21] Middelhavsunionen, og [22] her.

Men hvad er virkeligheden?

[23] LibyanRebelGunmen[24] Prison Planet 1 March 2011: Det anglo-amerikanske “globokratiske” establishment skjuler ikke længere sin støtte til den nu erklæret væbnede oprør, der breder sig over hele Libyen. CIA har forsøgt at støtte oprør mod Gaddhafi i de sidste 20 år.
Libyen består af forskellige stammer, berbere og arabere, afrikanske flygtninge, samt udstationerede arbejdsstyrker fra Kina og Sydasien, alle samlet under Qaddafi og hans lokale revolutionære komiteer. Når de falder, vil kaos og stridigheder opstå, en manipuleret storbrand, som Vesten har udløst ved at levere våben og at anerkende væbnede oprørere som den legitime regering i Libyen.

[25] The New York Times 2 March 2011Forsvarsminister Robert M. Gates bagatelliserede tirsdag muligheden for amerikansk militær intervention i Libyen og siger, at der ikke var nogen enighed i NATO om brug af magt, og at det nu ikke var tid til, at USA skal indgå i en ny krig i Mellemøsten.

[26] Sarko-mubarak[27] Free Internet Press 28 Febr. 2011 (skrevet af Spiegel-journalister): På EU-udenrigsminister-hævdede den italienske udenrigsminister Franco Frattini, at den libyske diktator, Moammar Gaddafi, var den eneste person, der kan garantere Libyens stabilitet. Hans kolleger fra Grækenland og Malta tilsluttede sig hans mening. Tyskeren Werner Hoyer vartog afstand.

[28] Hr-ashtonUnder hele denne periode, kan Europas regeringers reaktion bedst beskrives som lammet, usikker, splittet og uden en plan.
Omvæltningerne på den anden side af Middelhavet har taget europæerne på sengen. I årtier har de krøbet for despoter i Nordafrika, men set væk fra det faktum, at disse regenter også afviste deres undersåtters grundlæggende menneskerettigheder. Men nu vakler diktaturerne på tværs af hele regionen og europæerne er usikre på, hvordan man skal betragte frihedsbevægelsen på deres dørtrin.

Europæiske regeringer synes mere interesseret i at opretholde status quo og beskytte deres foretrukne diktatorer. Feks. gjorde de den egyptiske diktator Hosni Mubarak til medpræsident for [29] Middelhavsunionen og sendte Egypten generøs finansiel støtte.

EU’s forbindelser med den libyske diktator, Moammar Gaddafi, var lige så tætte. E.U. gav ham mange millioner for at lukke sin kyster. I 2009 præsterede den daværende britiske premierminister Tony Blair en tidlig løsladelse og hjemsendelse til Libyen af Abdel BaseT al-Megrahi, den eneste mand, der blev dømt for 1988–bombningen af Pan Am Flight 103 (Lockerbie).
Når det kommer til fastlæggelse af Europas politikker i Nordafrika, overtrumfer nationale interesser  de principper, der udlagt i EUs traktater især for Italien og Frankrig.

Tovtrækkeriet er mindst lige så hårdt, når det kommer til spørgsmålet om, hvordan flygtningene fra Nordafrika bør behandles. På et møde for EUs justits-og indenrigsministre i sidste uge i Bruxelles krævede Italien, Malta, Cypern og Grækenland  solidaritet af deres EU- kolleger. Men hidtil har der kun været få tegn på, at resten af EUs medlemmer er villige til at acceptere flygtninge.

Luxembourgs udenrigsminister, Jean Asselborn, har forlangt, at hvis det er nødvendigt, må det internationale samfund også være villigt til at intervenere militært i massivt omfang - hvad Tysklands partier afviser.

Pas på: Libyen er nu et jihadistisk våbenarsenal, sandsynlig leverandør til verdensterrorismen igen
[30] Stratfor 10 March 2011: Der er rapporter om, at udenlandske regeringer diskuterer at levere våben til libyske oprørere i den østlige del af landet.
Som følge af den aktuelle strid er bogstaveligt talt tonsvis af våben er for nylig overgået til fri omsætning. Libyen kunne atter blive terrorismens arsenal, og våbnene vil næsten helt sikkert gå fra Libyen via en række forskellige kanaler. [31] EUObserver March 2011 :”EU står parat til at samarbejde med de Libyske myndigheder for at hjælpe Libyen med at opbygge en konstitutionel stat og udvikle (NVO-)retsstaten. Vi anser [oprørs] Rådet for at være gyldige politiske samtalepartnere, ..er rede til at skaffe støtte til alle mulige eventualiteter”.  [32] EU-Rådet tilslutter sig. Kommentar: Oprørerne er ved at tabe krigen.

Kommentarer
[33] Eu-tildelinger-2011-2013[21] Middelhavsunionen har været et gigantisk økonomisk, politisk, kulturel løgnepropagandaflop. EU har [34] skamrost  Islam. pga. dens oplæg til islamisering af Europa ([35] Rabatinitiativet, udmøntet i det [36] danske udenrigsministeriums skandaløse islamiseringsplan for Europa) og praktiseret i fri muslimsk indvandring ([37] Napolimødet 2003)[37] . EU gjorde for et år siden desperate [38] forsøg på at genoplive unionen fra sin [39] krise trods [40] brutale forfølgelser af kristne og [19] her og [41] her og [42] nu igen. EUs ubegrænsede indvandringspolitik er en sand katastrofe. Endog [43] EUISS, EUs militære [44] hjerne, vil ikke offentligt indrømme det faktum, at islam er en ideologi med det formål at bygge det diktatoriske verdenskalifat. Selvfølgelig ved eurokrater og europolitikere det - men de har offentligtgjort, at denne [10] destruktive indvandring er præcis, hvad de ønsker til at ødelægge Vesten til fordel for deres [45] Nye Verdensorden (se videoer i denne blogs højre margin). Muslimske indvandrere er velkomne i EU, siden støtte fra den muslimske verden er [46] nødvendig for EU’s supermagtstatus-ambitioner. Men disse [7] lommediktatorer er bange for deres egne vælgere, der gennem de alternative medier har lært om  EUs højforræderi. Dette synes at begrænse politikernes accept af nye massive indvandringer fra Nordafrika - selv om de siger, de kun vil reducere strømmen en smule.
Følgende opremsning i [47] EU Presse meddelelse af 9. marts 2011 viser, hvad der er på spil for EU: Catherine Ashton, HR: Vi kan ikke tillade ubøjelighed at komme i vejen for os. Vi kan og skal reagere strategisk.”
[48] Behead-those-who-say
EU efterlader et indtryk af ikke at have moral. Nu støtter EU i stedet for de hidtidige diktatorvenner [49] CIA-civilsamfundene i Nordafrika. Og hvis der kommer islamistiske magthavere, vil EU skifte over til at støtte dem – og bede om undskyldning for sin dyre dumhed en gang mere! derved byder EU sig til yderligere muslimsk afpresning

EUs gode ven og fremtidige EU-kollega, Tyrkiets premierminister Tayyip Erdogan, sagde følgende “[50] “Vore minareter er vore spydspidser, vore moskeer vore kaserner, deres kupler vore hjelme og de troende vore soldater.” Og om”[51] Moderat islam“:”.. Disse beskrivelser er stødende og i strid med vores religion. Der er ingen moderat eller ikke-moderat islam. Islam er islam, og det er det!” Men selvfølgelig ved EU bedre - ligesom i Nordafrika.

EU kan eller vil ikke se, at hvad der kommer efter de nuværende diktatorer er borgerkrig og kaos – eller shariastater. Hvis Gaddhafi falder, vil endeløs stammekrig rase i Libyen. Og i Egypten samt Tunesien er civile uroligheder blusset op igen, og man frygter [42] kontrarevolution. For Islam er vestligt demokrati blasfemi, fordi Allah allerede har givet alle nødvendige love. Så når  [52] Pew Research Center finder, at 95% af egypterne ønsker et stærkt islamisk demokrati, betyder det sharia.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=21369

URLs in this post:
[1] EUbusiness 12 March: http://www.eubusiness.com/news-eu/libya-unrest-summit.919/
[2] i forlængelse af Cameron, Sarkozy og Merkel : http://euro-med.dk/?p=
[3] EU-Parlamentet  har siden 1994 arbejder for et Verdensparlament: http://www.unpacampaign.org/documents/en/unpamilestones.pdf
[4] AFP 6 March 2011:: http://news.yahoo.com/s/afp/20110306/wl_mideast_afp/libyamideastunrestpoliticseu_20110306191908
[5] Euromediterranien-partnerskabet : http://euro-med.dk/?p=8949
[6] Soros´/Brzezinskis International Crisis Group: http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2011/mena/egypt-crisis-group-condemns-
detention-of-mohamed-elbaradei-and-violence-against-demonstrators.aspx

[7] hvad nytte har vi af dem: http://euro-med.dk/?p=21201
[8] producerer ingenting: http://www.youtube.com/watch?v=TJ73cfT8Ljk
[9] meget få eksempler på fremskridt: http://www.express.co.uk/posts/view/230884/david-cameron-accuses-eu-over-billions-going-down-black-h
ole-

[10] ønskede at ødelægge os: http://euro-med.dk/?p=11344
[11] The Daily Mail 12 March 2011: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1365526/Tony-Blair-changes-tune-immigration-saying-produced-
challenge.html

[12] The Irish Times 9 March: http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/0309/1224291667585.html
[13] Image: http://euro-med.dk../billeder/billedermediterranean-union-map.jpg
[14] The New York Times 7 marts:: http://www.nytimes.com/2011/03/08/world/europe/08iht-union08.html
[15] pengene forsvinder i korrupte politikeres og bankfolks skatteoaser: http://eupolitics.einnews.com/article.php?nid=227863&v=65199Emw3_BHm/9x1NGN/GANHIC2JydXU
[16] European Union Institute for Security Studies (EUISS) Report N° 9 March 2011: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/The_Arab_Democratic_Wave_-_how_the_EU_can_seize_the_moment.pd
f

[17] Marokko.: http://euro-med.dk/?p=3600
[18] ENP: http://enpi-info.eu/
[19] Marokko er et sandt mareridt: http://euro-med.dk/?p=18771
[20] seks regionale programmer: http://eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm
[21] Middelhavsunionen: http://euro-med.dk/?p=1226
[22] her: http://euro-med.dk/?p=4409
[23] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlibyanrebelgunmen.jpg
[24] Prison Planet 1 March 2011: http://www.prisonplanet.com/destroying-libya-globocrats-no-longer-hide-support-for-rebels.html
[25] The New York Times 2 March 2011: http://www.nytimes.com/2011/03/03/world/africa/03military.html?_r=1&hpw
[26] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedersarko-mubarak.jpg
[27] Free Internet Press 28 Febr. 2011: http://freeinternetpress.com/story.php?sid=29106
[28] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederhr-ashton.jpg
[29] Middelhavsunionen: http://euro-med.dk../?p=1226
[30] Stratfor 10 March 2011: http://www.stratfor.com/weekly/20110309-will-libya-again-become-arsenal-terrorism?utm_source=SWeekly
&utm_medium=email&utm_campaign=110310&utm_content=readmore&elq=bfc83a57cb0f45ea8979f
761d9fbd1da

[31] EUObserver March 2011 : http://euobserver.com/9/31968
[32] EU-Rådet tilslutter: http://www.ansamed.info/en/top/ME.XEF27744.html
[33] Image: http://euro-med.dk../billeder/billedereu-tildelinger-2011-2013-thumb.jpg
[34] skamrost  Islam.: http://euro-med.dk/?p=16212
[35] Rabatinitiativet: http://www.isesco.org.ma/english/dialogue/documents/dialogue-Rabat-2005.pdf?idd=TDD_REF_SP&page=
/Home/Special%20Programmes/Dialogue%20among%20Civilizations

[36] danske udenrigsministeriums skandaløse islamiseringsplan for Europa): http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument
[37] Napolimødet 2003: http://euro-med.dk/?p=1212
[38] forsøg på at genoplive unionen : http://euro-med.dk/?p=12869
[39] krise: http://euro-med.dk/?p=15482
[40] brutale forfølgelser af kristne : http://euro-med.dk/?p=14274
[41] her: http://euro-med.dk/?p=19830
[42] nu igen: http://www.abc.net.au/news/stories/2011/03/09/3159720.htm
[43] EUISS: http://euro-med.dk/?p=1362
[44] hjerne: http://euro-med.dk/?p=14520
[45] Nye Verdensorden: http://euro-med.dk/?p=10021
[46] nødvendig for EU’s supermagtstatus-ambitioner: http://euro-med.dk/?p=20070
[47] EU Presse meddelelse af 9. marts 2011: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/159&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[48] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbehead-those-who-say.jpg
[49] CIA-civilsamfundene : http://euro-med.dk/?p=21302
[50] “Vore minareter er vore spydspidser, vore moskeer vore kaserner, deres kupler vore hjelme og de troende vore soldater.”: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2270642.stm
[51] Moderat islam: http://www.thememriblog.org/turkey/blog_personal/en/2595.htm
[52] Pew Research Center : http://pewglobal.org/2010/12/02/muslims-around-the-world-divided-on-hamas-and-hezbollah/