EUSSRs Planøkonomiske Diktatur. Danmark Foran Ny Euroafstemning. 100 Års Sociale Resultater Skrottes Som “Modernisering”

Posted By Anders On March 9, 2011 @ 00:05 In Dansk, Euromed | No Comments

Resumé: Det upålidelige, diktatoriske og menneskeforagtende EU arbejder i det skjulte og laver alle tricks for mht. opbygningen af  en altoverskyggende union at undgå afstemninger gennem sine borgere, som f.eks. Sarkozy anser for alt for farlige for elitens Europa til, at man kan betro dem folkeafstemninger.
Sidste udgave af denne luskede form for politik er en hemmeligholdt plan, Konkurrenceevne-Pagten, til at styrke euroen - men især for at sætte fagforeningerne uden for deres traditionelle indflydelse på løn- og overenskomstforhold,  som de har tilkæmpet sig gennem de sidste 100 år. Sådant vil EU fremover diktere. Planen ventes endeligt vedtaget i juni. Landene skal herefter tilpasse “lønningerne efter produktiviteten”. Kollektive overenskomstforhandlinger - forhandlinger mellem arbejdstagere og arbejdsgivere - skal decentraliseres = svækkes. Stop for indekseringen af lønninger til inflationen - på en eller anden måde. Dokumentet stiller eksplicite krav om løntilbageholdenhed og afvikling af tjenester i den offentlige sektor for “yderligere at åbne beskyttede sektorer” og slutte den “lukkede butik” (hvor den, der skal ansættes, skal være medlem af en fagforening). Medlemsstaterne vil også være forpligtet til at: a. indføre ændringer i deres forfatninger for at begrænse de nationale lån b. harmonisere deres selskabsskattegrundlag og c. linke pensionsalderen sammen med den forventede levetid. For at sikre, at medlemsstaterne forbliver på linje, vil de blive overvåget af Det Europæiske Råd på grundlag af rapporter fra Kommissionen.
Nogle af forslagene går ud over, hvad EU selv har juridisk lov til at gøre. De hævder, at overgangen “forudsætter et skift til en højere grad af politisk koordinering, navnlig på områder, der hører under national kompetence. De tilføjer:”[Disse ændringer] bør omfatte en særlig indsats ud over, hvad der allerede findes og omfatte konkrete forpligtelser og tiltag, der er mere presserende, mere ambitiøse end de, der allerede er aftalt.” Formanden for EUs offentligt ansatte kaldte planen “en magttilraning fra konservative, neo-liberale og frem for alt koncerninteresser for at begrave det sociale Europa helt.”

Statsminister Løkke Rasmussen er så grumme ked af ikke “at have indflydelse” i Euroland. Han sekunderes af det belgiske MEP, Guy Verhofstadt, der siger, at Danmark bør være med for at danne en modvægt mod Tyskland og Frankrig, der har dikteret ovenstående plan!! Men på samme tid fremsætter Verhofstadt et udsigtsrigt forslag om, at EU-kommissionen alene skal bestemme nationale budgetter og økonomisk politik - samt lade nationalstaterne helt ude af betragtning. Således har vi så ofte før hørt ræven tale til de godtroende gæs.
Hvornår har Danmark sidst talet “Roma midt imod”?  Ikke siden 1864! Lars Løkke har aldrig gjort det - og Helle Thorning-Schmidt er bundet på hænder og fødder af medlemskab i Bilderberg og The European Council on Foreign Relations. En Megafonrundspørge viser nu 45% for og 43% imod afskaffelse af Danmarks 3 EU-forbehold. Der tales om euroafstemning inden juni, så Løkke stolt kan logre med halen i EU-rådet for at have snydt danskerne igen.  Hans forgænger, Anders Fogh Rasmussen, blev modtaget i EU-Rådet med stående ovationer for at have snydt danskerne for en lovet afstemning om Lissabon Traktaten, som iflg EU-forfatningens far, d`Estaing, var EU-forfatningen, blot uvederhæftigt splittet op på tidligere traktater, som vi først havde sagt nej - så ja til pga. forbeholdene – og uden senere paragrafoverførsler fra Lissabontraktaten. Fogh Rasmussen undgik folkeafstemning ved at henlægge 9 grundlovsstridige elementer i Traktaten til forbeholdene. Nu vil man altså igen snyde danskerne til med et snuptag at afskaffe forbeholdene - hvorved vi uafvidende vil have stemt ja til EU-forfatningen. Dette er EU og dens danske politikermedløbere i en nøddeskal: bondefangere.

EU er et upålideligt, usandfærdigt, propagandistisk [1] politistatsforetagende med den diktatoriske [2] Europæiske Arrestordre og med [3] dødsstraf. EU [4] hader sine borgere og er ikke en statisk men stadig ekspanderende størrelse på Den Nye Verdensordens og dens [5] bankers vegne og [6] her og [7] her (se videos i højre margin af denne blog). Det ved vi desværre også alt for vel fra [8] Lissabon Traktaten og [9] her samt [10] Euromediterranien Projektet. Derfor kan nedenstående udemokratiske slyngelstreger heller ikke undre – men er ikke desto mindre forbløffende.

[11] Euroens-fald

[12] M&C News 2 march 2011: Konkurrenceevne-Pagten er blandt de euro-styrkelser, der skal drøftes på et møde mellem euroområdets ledere 11. marts forud for det næste EU-topmøde 24.-25. marts . Tysklands kansler Angela Merkel og den østrigske kansler Werner Faymann udvidede onsdag deres krav om en finanstransaktionsskat, der skal gennemføres i Den Europæiske Union.

[13] EUOBSERVER 2 March 2011: Vrede på de økonomiske styringsforslag fra EU-lederne med det formål at presse lønningerne i ned, har den offentlige sektors [14] Goudriaanfagforeninger “udfordret” regeringerne til at afholde folkeafstemninger om en “Konkurrenceevnepagt”, der i øjeblikket udklækkes bag lukkede døre.
“Hvilke af disse EU regeringsledere vover at sætte Konkurrenceevnepagten, som går så langt i retning af at bede om juridiske eller forfatningsmæssige ændringer for at håndhæve mål for budgetunderskuddet, at de i en folkeafstemning spørger folkene, om de er enige eller ej?” sagde Jan Willem Goudriaan (til højre), lederen af EUs offentlige sektors fagforening, til EUobserver efter at have læst en lækage af skitserne af en radikal reformplan på euroområdet.
En plan, udarbejdet af Kommissionens chef, Jose Manuel Barroso, og EU-Rådets præsident, Herman Van Rompuy, og diskuteret d. 28. februar i Bruxelles af diplomater, er en indkøbsliste over krav, herunder: at holde lønningerne nede på tværs af euroområdet; at nedbringe de offentlige ydelser; forfatningsmæssige ændringer, der begrænser statens låntagning, og som bevæger sig væk fra arbejdsmarkeds-baseret beskatning over mod forbrugs-baseret beskatning.

1. Et af de vigtigste elementer i det fire-siders dokument, der blev offentliggjort af Financial Times, vil kræve, at landene tilpasser “lønningerne efter produktiviteten”. Kommissionen og Rådet vil overvåge “løn-og produktivitetsudviklingen”, sammenligne enhedslønomkostningerne i hele EU for alle større sektorer af økonomien og med de vigtigste handelspartneres - dvs for [15] China-workereksempel USAs og Kinas. Hvis lønstigningerne i de enkelte lande begynder at forårsage en “udhuling af konkurrenceevnen”, vil landet skulle “forpligte sig til at tage disse udfordringer op i en given tidsramme.”

2. Dokumentet siger også, at kollektive overenskomstforhandlinger - forhandlinger mellem arbejdstagere og arbejdsgivere - skal decentraliseres. Centraliserede overenskomstforhandlinger opstår, når grupper af ansatte i samme branche forhandler med alle arbejdsgivere i denne sektor,  i stedet for, at en arbejdsstyrke forhandler med en arbejdsgiver.

3. En tidligere version af pagten havde foreslået en stopper for indekseringen af lønninger til inflationen, et fænomen, der opstår i en håndfuld medlemsstater i visse sektorer. Under Barroso-Van-Rompuys plan er dette ændret til at sige, at sådanne systemer skal forbedres, men stadig sikre priskonkurrenceevne.

4. Dokumentet stiller eksplicite krav om løntilbageholdenhed i den offentlige sektor for “yderligere at åbne beskyttede sektorer” og slutte den “lukkede butik” (hvor den, der skal ansættes, skal man være medlem af en fagforening).

5. Medlemsstaterne vil også være forpligtet til at: a. indføre ændringer i deres forfatninger for at begrænse de nationale lån b. harmonisere deres selskabsskattegrundlag og c. linke pensionsalderen til den forventede levetid.

[16] Eussr flag6. For at sikre, at medlemsstaterne forbliver på linje, ville de blive overvåget af Det Europæiske Råd på grundlag af rapporter fra Kommissionen. Processen vil udgøre en del af det nyligt etablerede Europæiske Semester, et centraliseret EU-system til at gribe ind i udarbejdelsen af de nationale budgetter (før disse forelægges nationale parlamenter).

[17] The Financial Times 27 Febr. 2011: Diplomater, der har set planen, medskrevet af  José Manuel Barrosos, EU-Kommissionens præsident, og Herman Van Rompuys, Det Europæiske Råds præsident, hjælpere, sagde, at pagten indeholder mange af de samme principper, der er indeholdt i det tyske initiativ. Tjenestemænd, som er fortrolige med de nye forslag, siger, at højtstående hjælpere for begge præsidenter havde rådført sig med alle 17 regeringer for at komme med en kompromisløsning, der kunne opnås enighed på et særligt euroområdetopmøde d. 11 marts.

Forfatterne synes at være opmærksomme på, at nogle af forslagene går ud over, hvad EU selv har juridisk lov til at gøre. De hævder, at overgangen: “forudsætter et skift til en højere grad af politisk koordinering, navnlig på områder, der hører under national kompetence. De tilføjer:”[Disse ændringer] bør omfatte en særlig indsats ud over, hvad der allerede findes og omfatte konkrete forpligtelser og tiltag, der er mere presserende, mere ambitiøse end de, der allerede er aftalt.”[18] Eussr-aks-og-sværd

Selv om dokumentet omtaler at “respektere nationale traditioner for social dialog og arbejdsmarkedsforhold”, repræsenterer forslagene en hidtil uset indblanding fra EU side i de kollektive overenskomstforhandlinger. Mr Goudriaan sagde, at “forslagene omfatter emner, der er arbejdstageres og arbejdsgiveres domæne, og EU-institutionerne bør holde fingrene fra dem.”
“De fremsatte forslag gør ikke noget for at få fat i de mange banker og deres direktører, som deltager i spekulation og kortsigtede grådighed,” sagde han. Han kaldte planen “en magttilraning fra konservative, neo-liberale og frem for alt koncerninteresser for at begrave det sociale Europa helt.”

“Hvordan skaber en lønfastfrysning for en sygeplejerske, der tager sig af ældre, økonomisk vækst og hjælper på ungdomsarbejdsløsheden?” tilføjede han. “Men på en eller anden måde formodes de ublu lønninger og skandaløse boni til en banks, forsikrings- eller andet selskabs administrerende direktør, som skærer jobs væk og har ødet milliarder væk, at hjælpe Europa til at vokse ud af vores økonomiske problemer? Der er ingen forslag i denne pagt til at nedskære eller beskatte disse lønninger.”

[19] Lars-løkke-rasmussen[20] EUOBSERVER 3 March 2011: EU’s økonomiske konvergensplaner tvinger Danmark til at genoverveje sit euro-forbehold. En folkeafstemning om “modernisering” af Københavns forbindelser til Bruxelles finder eventuelt sted i juni.
Med planer om en “Konkurrenceevnepagt”, som i øjeblikket er ved at blive udarbejdet af EU-institutionerne til at erstatte et fransk-tysk forslag om pensioner, harmonisering og forfatningsmæssige “gældsbremser”, ønsker Danmark ikke at stå uden for beslutningsprocessen, fordi landet ikke er i den fælles valuta.
Efter et møde med en gruppe parlamentsmedlemmer onsdag, sagde den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, at hans landsmænd bør genoverveje forbeholdene i en folkeafstemning, især fordi Danmark overtager EU’s roterende formandskab den 1. januar 2012. “Der er både europagten og formandskabet, spørgsmål, som gør det relevant at overveje, om vi bør modernisere vores forbindelser med EU,” blev han citeret for at sige af Politiken.

Folkeafstemningen kan finde sted inden sommer for at give Løkke Rasmussen et klart folkeligt mandat, når han deltager i en topmødet i juni, hvor EU’s ledere er indstillet til at beslutte om konkurrenceevnepagten. “Det afhænger af, hvad pagten vil bestå af præcis, men klarhed [i en folkeafstemning] kan være nødvendig,” sagde han, og understreger samtidig, at han ikke har til hensigt at forsøge at “liste” Danmark i euroen. “I øjeblikket er der et nej til euroen, og det begrænser det omfang, hvori vi kan være en del af eurozonesamarbejdet,” forklarede statsministeren.

Danskerne afviste at indføre euroen ved en folkeafstemning i 2000. Men denne gang viser meningsmålingstallene et lille flertal til fordel for skrotning af alle tre danske forbehold (euroen, EU’s forsvarspolitik og retlige og indre anliggender). Døbt “Big Bang-modellen” kan en folkeafstemning om alle tre forbehold være mere succesfuld end at holde en folkeafstemning bare om indførelse af euroen, idet 45 procent af danskerne går ind for dette træk, ifølge en Megafon meningsmåling foretaget i februar. Men marginen er stadig smal, idet 43 procent er imod, og 12 procent ved ikke.

En stærk fortaler for Danmark’s euro-tiltrædelse er den belgiske liberale MEP, Guy Verhofstadt, der peger på, at landets økonomi allerede er fuldt integreret i euroområdet, og at den danske krone er bundet til euroen. Desuden mener han, at der er behov for, at et lille land som Danmark modvirker Tyskland og Frankrig, der “dikterede” konkurrenceevnepagten, der i øjeblikket udarbejdes for de 17 lande i eurozonen. Skrotning af EU-forbehold kan også tjene den liberale sytatsminister forud for valget i efteråret, idet de 2 oppositionspartier internt er opdelt på spørgsmålet.

Men nogle danske politikere advarer mod at holde en folkeafstemning. De peger på, at Rasmussens lave popularitet betyder, at vælgerne kan benytte lejligheden til at straffe regeringen.

[21] EurActiv 7 March 2011: Den liberale Europaparlamentsleder, Guy Verhofstadt, sagde, at Merkel-Sarkozy-planen var baseret på den mellemstatslige metode, mens hans forslag var baseret på EF-metoden, nemlig at sætte EU-Kommissionen, ikke medlemsstaterne, i førersædet. Sætter EU-landene sig i førersædet, vil det kun føre til fiasko. EU-Kommissionen bør overvåge europæisk økonomisk konvergens og styring, sagde Verhofstadt, og pålægge lande, der ikke overholder dem  afhjælpende foranstaltninger eller endog sanktioner. Blandt de mulige sanktioner, sagde han, at landene kunne miste finansiering i henhold til forskellige programmer.
Parlamentskilder fortalte EurActiv, at Verhofstadt-dokumentet kan have stor chance for at spille en rolle i fastlæggelsen EU’s fremtidige økonomiske politik.

Kommentar
Hvis de europæiske arbejdstagere vil sluge dette her, fortjener de helt sikkert at blive reduceret til kulier. De har slugt muslimsk masseindvandring og efterfølgende vold og afskaffelse af velfærdsstaten, Lissabon-traktaten, der baner vejen for en sådan absolut magt over almindelig rigdom og fattigdom, har de slugt, ligesom at vore sønner bliver dræbt i Afghanistan og andre steder for at “gøre en forskel “- for hvem? Folk, der ikke engang vil protestere, er dødsdømte.

Det er interessant, at Løkke Rasmussen kalder en tilbagebombning af arbejdstagerne til situationen for 100 år siden for en “modernisering”. Det er naturligvis ulogisk. Og at han overhovedet kan finde på at knytte det land, han har ansvaret for, Danmark, til en [22] dødssejler valuta som euroen, et renlivet politisk projekt med det formål at skabe en diktatorisk union, som [23] George Soros forlanger; et projekt, som verdens fremragende økonomer siger, slet ikke har det nødvendige økonomiske fundament eller homogenitet, er direkte uansvarligt. Sågar euroens fader, [24] Robert Mundell, har sagt, at [25] euroen blot er en overgangsfase til et nyt og større, endnu mere uholdbart projekt, verdensvalutaen. Euroen kan kun holdes i live i en bastant union med ret til at beskatte os, til sidste cent er trukket op af lommen på os – eller så længe Tyskland vil betale gildet (reelt krigsskadeserstatning).
Men sagen er, at Løkke Rasmussen som alle andre “politikere” i dag er uselvstændige marionetter i lommen på den [26] lille illuminatklike, som ejer verdens penge og har købt/truet alt og alle til underkastelse – [27] medierne især.

Afskaffelse af forbeholdene er en nedrig slyngelstreg, der afslører EUs sande natur. Fogh Rasmussen snød danskerne for en lovet folkeafstemning om EU Forfatningen. Iflg Traktatens fader, [28] Valéry Giscard d´Estaing er Lissabon Traktaten simpelthen Forfatningen, blot [29] splittet op på ældre Traktater, som vi først stemte nej til – men senere ja til – uden de senere tilførte paragraffer fra Lissabontraktaten – pga. “forbeholdene”! Fogh blev for sit forræderi modtaget med stående ovation i EU-Rådet – og senere med posten som NATOs generalsekretær. Hans begrundelse for ikke at holde folkeafstemning var, at [30] 9 grundlovsstridige elementer i Traktaten, kunne forlægges til forbeholdene. Nu vil “politikerne” så snyde os igen ved lige i et snuptag og garanteret uden nærmere forklaring at fjerne disse forbehold – hvorved danskerne uafvidende har stemt for EU Forfatningen!!!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=21349

URLs in this post:
[1] politistatsforetagende: http://euro-med.dk/?p=10788
[2] Europæiske Arrestordre : http://www.openeurope.org.uk/media-centre/article.aspx?newsid=2195
[3] dødsstraf.: http://euro-med.dk/?p=949
[4] hader sine borgere : http://euro-med.dk/?p=18153
[5] bankers vegne : http://euro-med.dk/?p=6956
[6] her: http://euro-med.dk/?p=3470
[7] her: http://eupolitics.einnews.com/article.php?nid=227863&v=65199Emw3_BHm/9x1NGN/GANHIC2JydXU
[8] Lissabon Traktaten : http://euro-med.dk/?p=10956
[9] her: http://euro-med.dk/?p=10769
[10] Euromediterranien Projektet: http://euro-med.dk/?p=8949
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereuroens-fald2.jpg
[12] M&C News 2 march 2011: http://www.monstersandcritics.com/news/europe/news/article_1623153.php/German-Austrian-chancellors-r
enew-call-for-EU-financial-tax

[13] EUOBSERVER 2 March 2011: http://euobserver.com/9/31910
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergoudriaan3.jpg
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederchina-worker2.jpg
[16] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereussr-20flag14.gif
[17] The Financial Times 27 Febr. 2011:: http://www.ft.com/cms/s/0/b9fe5320-4296-11e0-8b34-00144feabdc0.html#axzz1FZ9IN9DB
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereussr-aks-og-sv-e6rd2.jpg
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlars-l-f8kke-rasmussen2.jpg
[20] EUOBSERVER 3 March 2011: http://euobserver.com/9/31912
[21] EurActiv 7 March 2011: : http://www.euractiv.com/en/priorities/verhofstadt-tables-alternative-competitiveness-pact-news-50273
9

[22] dødssejler valuta som euroen: http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/7806064/euro-will-be-dead-in-five-years.html
[23] George Soros forlanger: http://www.ft.com/cms/s/0/88790e8e-1f16-11df-9584-00144feab49a.html#axzz1680zqwbp
[24] Robert Mundell: http://findarticles.com/p/articles/mi_m0jzs/is_4_20/ai_n25084237/pg_4/
[25] euroen blot er en overgangsfase : http://euro-med.dk/?p=923
[26] lille illuminatklike: http://www.woz.ch/artikel/2009/nr26/sachbuch/18053.html
[27] medierne især: http://www.youtube.com/watch?v=iXerOma_I2U
[28] Valéry Giscard d´Estaing er Lissabon Traktaten simpelthen Forfatningen: http://politiken.dk/politik/article407644.ece
[29] splittet op på ældre Traktater: http://politiken.dk/indland/fakta_indland/article407669.ece
[30] 9 grundlovsstridige elementer i Traktaten, kunne forlægges til forbeholdene: http://politiken.dk/indland/fakta_indland/article442217.ece