“Væk Med De Barnagtige Forfatninger”: Civilsamfundets Undergravende Nøglerolle For Det Åbne NVO-Samfund

Posted By Anders On March 4, 2011 @ 00:05 In Dansk, Euromed | No Comments

SENESTE. [1] The Washington Post 4 March 2011: Obama administration forbereder sig på udsigten til, at islamistiske regeringer vil vinde indpas i Nordafrika og Mellemøsten, og anerkender, at de populære revolutioner der … kunne give plads for mere religiøse kræfter. Nogle inden for de amerikanske efterretningstjenester, udenlandske diplomatiske kredse og det Republikanske Parti siger, Obamas villighed til at acceptere islamistiske bevægelser … undlader at tage hensyn til den metodiske tilgang mange af disse parter lægger sig efter for gradvist at omdanne verdslige nationer til islamiske stater i strid med USA’s politiske mål.

Resumé: Et lidet kendt fænomen er “civilsamfundet”, der består af globalisternes betalte lejesvende i form af ikke-regeringsorganisationer (NGOer), institutioner m.v.  Deres virkelige opgave er at levere ønskede svar til FN, EU (“NGOs at the “heart of EU enlargement”) privatpersoner som George Soros - der selv har stiftet NGOen “Det Åbne Samfund” og betaler store beløb til følgagtige civilsamfund.  Soros og hans civilsamfund samarbejder med EU, især EUs Økonomiske og Sociale Råd.  Sådanne svar kaldes så folkeviljen, skønt civilsamfundet er aldeles udemokratisk. Ligeledes bruges civilsamfundet til at gøde jorden for revolutioner, f.eks. i Nordafrika og Mellemøsten. CIA benytter sig i vid udstrækning af civilsamfund for at anstifte revolutioner og påvirke opinionen i ønsket retning i mållandene. Måske den farligste (quasi) NGO er USAs Federal Reserve/”Nationalbank”, der lige nu er i færd med at ødelægge verdensøkonomien (hyperinflation) igen gennem at lade seddelpressen løbe uhæmmet.

Soros er Rothschilds agent, og hans Åbne Samfund arbejder for, at der er fri adgang for denne illuminatbande til at udplyndre alle et lands ressourcer. Hvis et land stritter imod globalisering/åbning ved at ville holde på sine naturrigdomme og tilgodese sin egen arbejdskraft ved hj.a. toldsatser og egne regler, eller styre sin egen indvandring, træder Soros´, EUs, FN´s, CIAs  civilsamfundspoliti i funktion og indklager et sådant “lukket land” for globalisternes domstole, som de lader betale med bl.a. vore skattemidler og  af egen lomme.  I “slemme” tilfælde af genstridighed træder FN, IMF, Verdensbanken til med sanktioner. Det sker nu med de ulydige, lukkede Libyen og Iran. NGO’erne er energiske lobbyister for dramatiske ændringer i  FNs mission og struktur  for at opnå verdensregering. De lader, som om de er på massernes side. De fleste NGOer er også medlemmer af Den Internationale Union for Bevarelse af Naturen (IUCN). I Egyptens “revolution” er Kmara-flaget dukket op - en speciel knytnæve. Logoet anvendtes først i revolutionen mod Milosevitch - samt af det amerikanske udenrigsministerium, og derefter i den Georgiske Revolution i 2003, der finansieredes af USA og George Soros.  Den førende “6. April” -facebook ungdomsbevægelse blev først rådgivet af det amerikanske Udenrigsministerium - og derefter sendt til Beograds Otpor/ nu CANVAS for at lære demonstrationens kunst.

Nu kalder Rothschild-publikationen, The Economist, forfatningstilhængere for “psykisk syge”. “Ja, der er noget infantilt i forfatnings-tilbedernes tro på, at komplekse politiske argumenter i dag kan løses ved simpel troskab mod et dokument, der er skrevet i det 18. århundrede.” Og CIA-støtten Foreign Policy stemmer i - mener ikke, at de gamle forfatninger kan klare så komplicerede problemer som homosexuelle ægteskaber!! En anden aktør i den retning er USAs usynlige regering, the Council on Foreign Relations: CFR ønsker “at sørge for opgivelse af USAs suverænitet og nationale uafhængighed,” advarede Admiral Chester Ward, tidligere medlem af CFR. For at realisere deres én-verdensregeringsordning, skal CFR og den herskende elite underminere  De Forenede Staters suverænitet. Dertil er civilsamfundet særligt egnet - og det vil iflg. CFRs “Foreign Affairs” i fremtiden spille en meget stor rolle.
USAs og CIAs undergravende bestræbelser strækker sig nu også til EU Parlamentet v.hj.a det kolumbianske eferretningsvæsen, der finansieres af  USA - og nu bliver rekonstrueret af CIA til at hedde Columbias CIA! Og regering af folket, for folket ved folket? Den frase er allerede død forlængst.
*

“Fra Spartakus´ (=Weiskopfs), Karl Marx, Trotskis, Belacoons, Rosa Luxenburgs og Emma Goldmans (alle jøder) dage, har denne verdenssammensværgelse været støt stigende. Denne sammensværgelse spillede en afgjort, genkendelig rolle i den Franske Revolutions tragedie. Den har været drivkraften i alle undergravende bevægelser i det 19. århundrede. ” [2] Winston Churchill 1920.

[3] EU Kommissionspræs. Barroso 2 marts 2011: “Vi kan kun bidrage til åbne samfund, hvis vi tilskynder til  mere fri bevægelighed.  Vi skal være parate til at tilbyde lande, der opfylder visse betingelser, mobilitetspartnerskaber, … således at den frie bevægelighed mellem landene selv og med. Europa kan øges. Vi støtter ikke-statslige aktører såsom NGO’er, fagforeninger, kvindeorganisationer og medierne”.
*

[4] George-soros-2I den Nye Verdensordens (NVOs) perverterede univers tæller dumme folkeslags meninger ikke. NVO-demokrati er baseret på “[5] civilsamfundet” – opbygget af NVO-institututioner og ikke-statslige organisationer (NGO’er), der betales af enhver, der kan have brug for deres tjenester - ukendte og slet ikke valgt af almindelige mennesker. Sådanne finansieringskilder kan være FN, EU, nationale regeringer, efterretningstjenester - eller private folk som George Soros, der især støtter [6] østeuropæiske og asiatiske ngoer. Pointen er, at når disse NGO’er bliver bedt om at gøre, hvad de bliver betalt for, kaldes det folkets vilje. Disse NGO’er er per definition de gode, som kæmper for retfærdighed - og når de overtager, vil demokrati og NVO-“retsstaten” sejre! Det er meget smart, tag Nordafrika: De egyptiske og tunesiske folk blev erklæret for sejrherrer i deres “revolutioner”, som slet ikke var revolutioner - men fredelige demonstrationer for at lade dampen slippe ud, og som og ikke bragte frihed overhovedet - et par personer forsvandt, men det gamle system fortsatte med at herske. Nu er det blevet klart for folk, der igen går på gaden i Tunesien og Egypten. Dette er NVO-kontrol af folk - som bliver forrådt af deres “civile samfund”: NGO’er, Den Arabiske Liga’s Amr. Moussa, ElBaradei fra [7] George Soros´and Brzezinski´s “Crisis Group”. På EU-plan har Det Europæiske Økonomiske og Sociale Råd ([8] EØSU – og [9] her) ansvaret for Kontakt til “civilsamfundet”, som er “hjertet i EU-udvidelserne” ([10] Olli Rehn, EU-kommissær). Endvidere sagde [10] Olli Rehn d.17 Apr. 2008: Yderligere, sagde Olli Rehn d.17 april 2008: “I den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, har Open Society Institute - hvis grundlægger George Soros vil tale lige efter mig - åbnet 12 centre rundt om i landet til at støtte NGO’er i deres netværk og kommunikationsaktiviteter. EU-finansierede 8 af disse centre.” Altså: EU arbejder nært sammen med Soros´civilsamfund.

“In the former Yugoslav Republic of Macedonia, the Open Society Institute – whose founder George Soros will speak right after me – opened 12 centres around the country to support NGOs in their networking and communication activities. EU financed 8 of those centres.”
Dette civilsamfund fik [9] betroet islamiseringen af EuropaMen verdens [11] allerfarligste NGO er USAs [12] Federal Reserve, der behersker Verdensøkonomien på vegne af en lille flok jødiske illuminater. Jeg vil ikke her gå ind på de 2 sikreste NVO-metoder til at skabe kaos: Den [13] økonomiske krise og “[14] krigen mod terror”.

1. The CIA and civil society
[15] Philip Agee, former CIA agent: Since its founding in 1947, the CIA had been deeply involved in secretly funding and manipulating foreign non-governmental voluntary organisations. These vast operations circled the globe and targeted political parties, trade unions and business associations, youth and student organisations, women’s groups, civic organisations, religious communities, professional, intellectual and cultural societies, and the public information media. The network functioned at local, national, regional and global levels. Over the years, the CIA exerted phenomenal influence behind the scenes in country after country, using these powerful elements of civil society to penetrate, divide, weaken and destroy organisations on the left, and indeed to impose regime change by toppling governments.

2. [16] Rothschildagenten, George Soros og hans “Åbne Samfund” – [17] en NGO.

[18] Open-society1

[19] The Soros Dossier 4 July 2008, s.71: Soros forklarer, at det ideelle åbne samfund ville undertrykke bestemte nationale interesser, mens en international politisk og økonomisk struktur tager ansvar for det såkaldte fælles gode.
Derfor bevæbner Soros sine filantropiske organisationer med kontanter, opkøber nøglesektorer inden for befolkningen, der så slippes løs for at vælte en regering, som forsøger at opretholde et “lukket [4] samfund.” Hvis en nation ønsker at kontrollere sine egne naturressourcer, er det et lukket samfund. Hvis en nation ønsker at udvikle sin økonomi og arbejdskraftstyrke v.hj.a. toldsatser og regler, er det et lukket samfund. Enhver nation, der afviser globalisering (dvs. britisk imperialisme), er et lukket samfund, og udsat for angreb fra Soros og hans skyggeregering af nationale agenter.

Open Society Institute (OSI), Human Rights Watch, Soros Fonden, Extractive Industries Transparency Institute, er alle efterretningshold i britisk stil under tilsyn af Soros. I 2002 indrømmede Soros et personligt forbrug på over 2,1 milliarder dollars på fem år på sine filantropiske foretagender. Om sine organisationer skriver han, “De arbejder sammen med regeringen, når de kan og uafhængigt af regeringen, når de ikke kan, til tider er de i direkte opposition.
Når fonde kan samarbejde med regeringen, kan de være mere effektive, og når de ikke kan, er deres arbejde mere nødvendigt. Som en generel regel, jo værre regeringen er, jo bedre fundament, fordi den har civilsamfundets engagement og støtte.”

Hvad de betragter som “lukket samfundsadfærd” indbringes for en domstol af betalte folk, eller, hvis adfærden alvorligt truer  imperialistiske interesser, da kan FN, Verdensbanken, IMF, WTO, mv.  mobiliseres for at gennemføre sanktioner. Denne proces med at underkaste en suveræn nation en fast international standard for adfærd kaldes, “gennemsigtighed.” Det faste forhold mellem disse underkastede nationer kaldes Imperium.

Soros´ allierede, Tony Blair, udtrykte sin vision for internationale institutioner i en tale til FN’s verdenstopmøde i september 2005: “For første gang – på dette topmøde – er vi er enige om, at stater ikke har ret til at gøre hvad de vil inden for deres egne grænser, men at vi, på vegne af menneskeheden, har en fælles pligt til at beskytte mennesker, hvor deres egne regeringer ikke vil”.

[20] NGO-network

3. NGO’erne (ikke-statslige organisationer), som allerede er sluppet løs i Frankrig, Tyskland, England og Grækenland, vil snart optræde på gaden i Amerika, en stat, George Soros-beskrevet som “den største hindring for en verdensregering” - [21] Patriots for America 11 Nov. 2011

NGO’er, der længe har anstiftet revolution og er på lønningslisten hos Énverdensordenens dødbringende duo, [22] George Soros og Maurice Strong, er ikke af de gode. Som Soros´og Strongs politiske, strategiske yngel er de betalte forandringsagenter, der ønsker at Barack Obama skal få arbejdet gjort. Det var Strong, som for længe siden kom op med en plan for sammenkobling af pengene fra “filantroper” og forretninger med regeringsmålsætninger.

Ingen beskriver NGOerne bedre end Phyllis Schlafly der har iagttaget dem i årtier: “NGO’erne er energiske lobbyister for dramatiske ændringer i  FNs mission og struktur  for at opnå global styring. De fleste NGO’er er også medlemmer af Den Internationale Union for Bevarelse af Naturen (IUCN), som er opfinder af mange af de globale miljøpolitikker, der er fastsat i konventionen om den biologiske mangfoldighed, konventionen om klimaændringer, og [23] Agenda 21. De mest fremtrædende NGO’er er de radikale miljøgrupper som Sierra Club og de feministiske og befolkningskontrolgrupper såsom Planned Parenthood. ”

Men NGO-medlemmer er både snu og medvidende, lader som om de er på massernes side. De er naboen, kantoren, der synger ved søndagens gudstjeneste, babysitteren der lærer dine børn at den onde kapitalisme skal trampes ned, at mor og far forurener Planeten. Her er en  [24] liste over Soros støttede NGOer og institutioner.

[25] Otpor-canvas-fistInfowars 20 Febr. 2011: Serbiens [26] Otpor, eller “modstand”, blev finansieret med et

[27] Otpor-canvas-fist

beløb på millioner af dollars af US National Endowment for Democracy. Dets  knytnæve logo prydede flag, skilte og t-shirts båret på det amerikanske udenrigsministeriums kunsstofgræsplæne indtil afsættelsen af Slobodan Milošević i 2000. Nøjagtigt samme logo dukkede op 11 år senere  i Cairos gader, hvilket yderligere illustrerer den udenlandsk-støttede karakter af det egyptiske oprør. Efter sin succes, modtog Serbiens Otpor fortsat midler fra Vesten og blev et “CIA-kup kollegium”  under navnet CANVAS, eller “Center for Anvendt Ikke-voldelig Optræden og Strategier.” Det lader til, at efter at den egyptiske “6. April” ungdomsafdeling deltog i US udenrigsministeriets finansierede symposium i New York City i 2008, ville den besøge Otpor/ nu CANVAS i 2009. Derfra antog det CANVAS´ “lærestof” og tilsyneladende dens logo og begyndte at samle en amerikansk finansieret pøbel i Egypten. Faktisk er denne knyttede næve [28] Kmaras flag. Kmara (georgisk -”Nok!”) blev grundlagt af Sakashvili´s Liberty Institute og [29] finansieret af USA og George Soros for at styrte den georgiske præsident, Edward Shevardnadze, i 2003, fordi han var ulydig mod USA.

De arabiske optøjer
[30] Prison Planet 27 Febr. 2011: Mens Washington kaster Mellemøsten og Nordafrika ud i kaos, og by efter by kollapser i hænderne på globalistiske håndlangere, har mange fejlagtigt fortolket denne “forandring” som en positiv forandring.
Tværtimod vil de regimer, der vil erstatte de kampberedte nationalistiske diktatorer i hver nation, som globalisterne udplyndrer, ikke passe i hak med med de nationale regeringer i deres menneskers tjeneste men vil fungere sammen med “civilsamfundet”, underlag, de vestlige NGOer omhyggeligt har opbygget over årtier. Dette “civilsamfund” vil til gengæld passe til koncerntjenernes globalistiske institutioner, som IMF, WTO, Verdensbanken og FN, der indleder knusning af økonomisk “liberalisering”.

Følgende lister indeholder virksomheder og institutioner, der konstant dukker op bag den mest afskyelige udfoldelse af grusomheder i dag. For de millioner, der blev myrdet i miseren Vietnam, til de millioner døende eller lemlæstede i den globale “krig mod terror”, og naturligvis det kaos, der udfolder sig under den planlagte omordning af Mellemøsten og Nordafrika, der på ubestemt tid vil påvirke millioner af liv og deres fremtid, er her de ansvarlige: [31] CFR Corporate Membership – The [32] Chatham House Major Corporate Membership – The [33] Chatham House Standard Corporate Membership – The [34] International Crisis Group Supporters Movements.org .

Vi har fået et færdigpakket ideal om, hvordan “revolution” skal se ud. Så når vi ser folk på gaderne kæmpe mod sikkerhedsstyrkerne, vifte med flag, [35] Consulesrper vi overbeviste om, at “revolution” finder sted. Men virkeligheden er, at dette er langtfra en revolution. Det er en high-tech, højhastighedsinvasion og undertrykkelse, en forvanskning af den suveræne stat svarende til, hvad Tacitus har beskrevet i det romersk erobrede BritanniaAgrippa: Fra HistoryWorld.net: »Hans formål var at vænne dem til et liv i fred og ro ved at give dem faciliteter. Han gav derfor officiel bistand til bygning af templer, offentlige pladser og gode huse. Han uddannede sønner af høvdinge i de liberale kunster og foretrak britisk evne frem for opøvede færdigheder hos gallerne. Resultatet var, at i stedet for at afsky det latinske sprog, blev de ivrige efter at tale det effektivt. På samme måde kom vores nationale dragt til nåde, og toga sås overalt. Og således blev befolkningen efterhånden ført ind i demoraliserende fristelse pga. arkader, bade og overdådige banketter. De intetanende briter talte om f.eks nyheder som ‘civilisation’, skønt de i virkeligheden kun var en del af deres slaveri.” Tacitus´ Annaler fra det kejselige Rom, oversat af Michael Grant, Penguin 1956, 1975, side 72
Som vi kan se, er ”civilsamfundet” ikke en ny idé, ej heller er begrebet at lulle  en befolkning ind i dekadence og selvtilfredshed nyt, mens de lulles ind i et korrupt, udnyttende, dominerende imperium.

Nogle kan være skeptiske over for, om man skal boykotte eller ej og erstatte det elitære system, der i øjeblikket dominerer menneskeheden, men det sker allerede. De alternative medier er et sådant eksempel, hvor folk er blevet trætte af at blive fyldt med løgn af modbydelige propagandister og har besluttet at slukke for tv og rapportere nyhederne selv. Det er blevet en selvbærende industri med eksponentiel vækst, hvor omdømme og nøjagtighed erstatter den smarte grafik og 500 dollar dragter, der bruges til at repræsentere “legitimitet”.

[36] Obama_shreds_constitution[37] Foreign Affairs: “The World Ahead”, en særudgaveForeign Affairs: ikke-statslige aktører (NGOer) spiller en stor rolle.

4. Redaktørerne af The Economist har erklæret forfatningstilhængere for “psykisk syge”. Ja, der er noget infantilt i forfatnings-tilbedernes tro på, at komplekse politiske argumenter i dag kan løses ved simpel troskab mod et dokument, der er skrevet i det 18. århundrede,” skrev  redaktionen den 23. september. “Når historien er forvandlet til skrift og mænd til guddomme, er sandheden offeret.” –
[38] Infowars 25 Sept. 2010 :  The Economist ejes af medlemmer af Rothschild-bankfamilien i England. Den drives af Economist Group, en kendt CIA-støtte. Forfatningen tager sig ikke af “svære spørgsmål i den moderne politik,” nemlig bør homofile have lov til at gifte sig? Snart efter Economist artiklen udsendte Foreign Policy en artikel, der giver den idé, at vi bør følge forfatningen, en ilde medfart. Joshua Keating skriver, at han mistænkte, at ”de fleste amerikanere ikke er klar over, hvor gammel forfatningen er efter internationale standarder,” det vil sige globalistiske standarder. I 2008 blev Foreign Policy købt af Washington Post Company. The Washington Post er kronjuvelen i CIA’s Operation Mockingbird til at undergrave den frie presse i USA.

CFR ønsker “at sørge for opgivelse af USAs suverænitet og nationale uafhængighed,” advarede Admiral Chester Ward, tidligere medlem af CFR. For at realisere deres én-verdensregeringsordning, skal CFR og den herskende elite underminere  De Forenede Staters suverænitet.

Kommentarer
Her er en[39] liste over de vigtigste Federal Reserve ejere som citeret af Representant Louis T. McFadden, Formand for Committeen for Bankvæsen og møntfod i 12 år – citeret fra Kongresprotokollen (Han blev myrdet for sin åbenmundethed). Se disse navne – og du ved, hvem der vil af med forfatningerne og bruger andre NGOer til at undergrave nationalstaterne!

Undergravende aktivitet er NVOs måde at skabe “kaos ud af orden – før de kan skabe orden ud af kaos”! Deres bedste redskab er deres “civilsamfund” - et vellønnet korps af vampyr-bidte blinde idealister, som tror, de kan redde verden på grundlag af løgne (CO2-løgne, [40] multikulturalisme osv.). Selvfølgelig leverer nogle af dem fine analyser. Men de er betalt for at levere ideologiske svar, der skal anvendes i betydningen: “Folket mener”. De erstatter både valg og uafhængige meningsmålinger.
Og ikke nok med det: Bidske Rothschildagenter benytter NGOerne som vagthunde, der skal melde om lande, der ikke vil åbne sig for globalisternes udplyndring. Derpå sætter så [41] illuminaterne deres økonomiske, evt. militære  klemmeskruer på, indtil et “lukket land” makker ret. Libyens og Irans herskere er sådanne obsternasige (og usympatiske) herskere i lukkede lande. Derfor skal de væk – selv om prisen er aldrig så høj! Således fungerer illuminaternes ([42] explanatory statement, s. 29) verdensdiktatur – fordi vi giver dem lov!

I Nordafrika og Mellemøsten bruger CIA nu civilsamfundet til at iscenesætte “revolutioner” - uden nogen reelle ændringer overhovedet. Nu har NGO’er mulighed for at blive grundlaget af et nyt diktatorisk styre. Det vil [43] imidlertid ikke være muligt ud over den grænse, som de muslimske fundamentalister, jf. [44] Det Muslimske Broderskab og militæret fastlægger. For det er sandt: Valget i muslimske lande er mellem det [43] President-Alvaro-Uribe-meets-CIA-Director-Leon-Panettasekulære militær - eller muslimske shariaregler - i begge tilfælde diktatur. NGO’erne bliver nødt til at søge støtte hos den ene eller den anden - er blot marionetter i denne situation, kan også besejres af [43] gammelromerske dekadence-metoder.
Hvorfor ønsker  illuminaterne at sulte menneskeheden til fortvivlelse og oprør?   Måske svaret ligger i deres erklærede foragt for den amerikanske (og andres) forfatning - rygraden i USA.CIA ønsker en [45] verdensregering - orden ud af deres selvskabte kaos. De ønsker end da at underminere EU – og for min skyld gerne:

Columbiens præs Alvaro Uribe og CIA-direktør, Leon Panetta. [46] DAS omstruktureres nu af CIA -og tager navneforandring: Den colombianske CIA! En gruppe MEP’ere opfordrer til handling, mens yderligere detaljer om en påstået hemmelige operation udført af den [47] Colombianske efterretningsstyrelse (DAS), en meget kriminel, amerikansk finansieret organisation, fortsætter med at dukke op. En af dens rapporters formål er at underminere  Europa-Parlamentets myndighed. De tætte bånd mellem Washington og Bogota er velkendte - [48] EUOBSERVER 26 June 2010.

Men med undtagelse måske af i Libyen, har der ikke været nogen revolution. Der er ikke sket nogen egentlig forandring. Den deraf følgende frustration hos folkeslag, der føler sig forrådt, kan lede til revolutioner i form af borgerkrige.

.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=21261

URLs in this post:
[1] The Washington Post 4 March 2011:: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/03/03/AR2011030305531.html?sid=ST201103040
0073

[2] Winston Churchill 1920.: http://quotes.liberty-tree.ca/quote/winston_churchill_quote_2edf
[3] EU Kommissionspræs. Barroso 2 marts 2011: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/137&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[4] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergeorge-soros-2.jpg
[5] civilsamfundet: http://euro-med.dk/?p=11
[6] østeuropæiske og asiatiske ngoer. : http://www.soros.ro/en/program.php?program=8
[7] George Soros´and Brzezinski´s “Crisis Group”: http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2011/mena/Egypt-Crisis-Group-Condemns-
Detention-of-Mohamed-ElBaradei-and-Violence-against-Demonstrators.aspx

[8] EØSU: http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=//esppub1/esp_public/ces/soc/soc281/en/ces1208-2
008_ac_en.doc

[9] her: http://euro-med.dk/?p=4340
[10] Olli Rehn, EU-kommissær: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/201&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[11] allerfarligste NGO : http://economics.about.com/od/economicsglossary/g/quango.htm
[12] Federal Reserve: http://euro-med.dk/?p=3029
[13] økonomiske krise : http://euro-med.dk/?p=20256
[14] krigen mod terror: http://euro-med.dk/?p=8105
[15] Philip Agee, former CIA agent: http://www.informationclearinghouse.info/article4332.htm
[16] Rothschildagenten, George Soros : http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/secretsoc_20century/secretsoc_20century10.htm#CHAPTE
R%2056

[17] en NGO: http://www.opensocietypolicycenter.org/news/article.php?docId=119
[18] Image: http://euro-med.dk../bil/billederopen-society1.jpg
[19] The Soros Dossier 4 July 2008, s.71: http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/soros_dosier.pdf
[20] Image: http://euro-med.dk../bil/billederngo-network.jpg
[21] Patriots for America 11 Nov. 2011: http://patriotsforamerica.ning.com/forum/topics/the-ngo-army-of-george-soros
[22] George Soros og Maurice Strong: http://euro-med.dk/?p=13605
[23] Agenda 21: http://euro-med.dk/?p=17981
[24] liste over Soros støttede NGOer og institutioner: http://jds-midknightreview.blogspot.com/p/herods-temple-model.html
[25] Image: http://www.infowars.com/cia-coup-college-recycled-revolutionary-props/
[26] Otpor: http://en.wikipedia.org/wiki/Otpor!
[27] Image: http://euro-med.dk../bil/billederotpor-canvas-fist.jpg
[28] Kmaras flag.: http://en.wikipedia.org/wiki/Kmara
[29] finansieret af USA og George Soros: http://www.liveleak.com/view?i=9ce_1218609564
[30] Prison Planet 27 Febr. 2011: http://www.prisonplanet.com/the-real-revolution.html
[31] CFR Corporate Membership: http://www.cfr.org/about/corporate/roster.html
[32] Chatham House Major Corporate Membership: http://www.chathamhouse.org.uk/membership/corporate/major_corporate_members_list/
[33] Chatham House Standard Corporate Membership: http://www.chathamhouse.org.uk/membership/corporate/corporate_members_list/
[34] International Crisis Group Supporters Movements.org : http://www.crisisgroup.org/en/support/who-supports.aspx
[35] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederconsulesrp.png
[36] Image: http://euro-med.dk../billeder/billederobama-shreds-constitution.jpg
[37] Foreign Affairs: http://www.foreignaffairs.com/discussions/news-and-events/the-world-ahead-issue-now-online
[38] Infowars 25 Sept. 2010 : http://www.infowars.com/rothschild-and-cia-publications-attack-constitution-worshipers/
[39] liste over de vigtigste Federal Reserve ejere: http://whistleblowers.freehosting.net/federal_power.htm
[40] multikulturalisme : http://euro-med.dk/?p=21201
[41] illuminaterne : http://euro-med.dk/?p=511
[42] explanatory statement: http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[43] : http://euro-med.dk/billeder/billederpresident-alvaro-uribe-meets-cia-director-leon-panetta.jpg
[44] Det Muslimske Broderskab : http://euro-med.dk/?p=20603
[45] verdensregering : http://euro-med.dk/?p=5141
[46] DAS omstruktureres nu af CIA: http://www.theamericaspostes.com/400/cia-will-give-advice-to-restructure-the-colombian-intelligence-
das/

[47] Colombianske efterretningsstyrelse (DAS), : http://justf.org/notmodel
[48] EUOBSERVER 26 June 2010: http://euobserver.com/9/30362