"Dette er socialisme for fede katte". 

Se US-senator Ron Pauls tale på denne video. Kig også på Den Nye Verdensordensindlæg fra Gordon Brown og Pres. Bush sr. i højre margin på denne blog.

Bloomberg Sept. 21, 2008: US finansminister, Henry Paulson, beder om en enorm mængde magt,''sagde Nouriel Roubini, økonom ved New York University. "Han sagde: "Tro mig, jeg vil gøre det rigtige, hvis I giver mig absolut kontrol." Dette er ikke et monarki.''
Paulsen søger en udvidelse af forbundsstatens indflydelse på markeder, der ikke har været set siden Depressionen, sagde Charles Geisst.

Bush-administrationen søgte ukontrolleret magt fra Kongressen til at købe $ 700 milliarder i dårligt pantede investeringer fra finansielle selskaber i, hvad der ville være en hidtil uset regeringsindtrængen på markederne.
Paulson ville få diskretion til at handle, som han "anser for nødvendigt'' til at ansætte folk, indgå kontrakter og udstede forordninger i tilknytning til en genoplivning af det amerikanske lånemarked.

Finansministeriets forbud mod retsanklager for transaktioner  er "usmagelig, uheldigt, og det er dårlig præcedens, men det er en nødsituation, og man er nødt til at handle,''sagde Jerry Markham. "Hvad man ikke vil have til at ske, er at få retssager, der vil langsomgøre tingene og forårsage problemer,'' siger han.

Bush-administrationen søger "diktatorisk magt, der ikke kan indankes for domstolene for at forsøge at løse krisen,''sagde Frank Razzano.

Bloomberg, sept. 21, 2008: "Regeringens kautionsplanlan kan være god for investorerne, men den gør ikke meget for økonomien på kort sigt,''sagde Russell Price, cheføkonom ved H & R Block Financial Advisors i Detroit. "Forbrugerne vil stadig finde, at finansiering til alt fra hjem til store apparater er svær at få."

Hvem er den amerikanske US-finansminister Henry Paulson og Federal Reserve bestyrelsesformand Ben Bernanke virkelig?
The New York Times, sept. 21, 2008: "Mens han taler i en højttalertelefon fra sit overpyntede kontor, fortalte Mr. Bernanke, (deltager i Rockefeller-Bilderberg-møde 2008),  Mr. Paulson (Bilderberger 2008), at det var tid til at vedtage en omfattende strategi, som Kongressen ville være nødt til at godkende.

Mr. Paulson forstod. Mr. Paulson er blevet det offentlige ansigt på deres hold, mens den mindre synlige Mr. Bernanke bestemmer det historiske fundament for deres strategi.

Hver gang lovgiverne forsøgte at få et hånd i hanke med, hvad der skete, og hvilken rolle de kan spille med valg lige om hjørnet, dukkede Mr. Paulson og Mr. Bernanke op igen på Capitol Hill for endnu et aftenmøde med en ny overraskelse udvikling."

The Telegraph 19. sept.2008: Tanken har været under overvejelse i ugevis - og diskuteret i månedsvis. Indtil denne uge syntes chancerne for, at den politiske vilje var tilstrækkeligt solid til at gøre det til virkelighed som optakt til et amerikansk valg, svag.

Henry Paulson, hvis plan for en regeringsstøttet dårlig gældsfond hjalp med at stabilisere markederne i torsdags, trådte til blot få dage efter, at hans alma mater, investeringsbanken Goldman Sachs, blev ramt af korttids-sælgere.

I torsdags præsenterede hr. Paulson og Ben Bernanke planen for Kongressens ledere - og blev varmt modtaget, som de må have følt sig overbevist om, at de ville blive.

Ron Paul, medlem af Husets Bankudvalg - har kritiseret Bernanke for "konstant at sænke renten, hvilket han hævder havde forårsaget drastisk inflation og unødvendig vækst i pengemængden, hvilket førte til, hvad Paul refererer til som", inflationsskat.

Hvad er Goldman Sachs?
US finansminister Henry Paulson har en fortid son formand og øverste direktør for Goldman Sachs.
Paulsons tre umiddelbare forgængere som chefdirektører for Goldman Sachs - Jon Corzine, Stephen Friedman, og Robert Rubin - forlod alle virksomheden for at gøre tjeneste i regeringen: Corzine som  amerikansk senator (senere guvernør i New Jersey), Friedman som formand for Det Nationale Økonomiske Råd (senere formand for præsidentens Foreign Intelligence Advisory Board), og Rubin som både formand for NEC og senere finansminister under præsident Bill Clinton.

Peter Sutherland er formand for Goldman Sachs International, en Rothschild datter.

Ud over det er han er i styringsgruppen for Rockefeller´s Bilderberg Gruppe, formand i Rockefeller´s  Trilateral Commission og vice-formand for European Round Table of Industrialists, grundlagt af Rockefellers rådgiver (Chase Manhattan), Per Gyllenhammar.
Og Peter Sutherland er tidligere EU-kommissær.

The Telegraph 19 Sept., 2008:
Goldman Sachs er kongen i den globale finansiering, måske verdens mest respekterede virksomhed.

Paulson's plan var enkel: Spil, træk sikkerhedsnettet væk under det finansielle system, og se, om med selektiv hjælp fra myndighederne, det kunne undgå nedsmeltning.

Bernard Gault sagde stort set det samme om nyere begivenheder: "Det var om grådighed. Bankfolk holdt op med at tro på de produkter, de solgte. Men så længe de kunne trække i deres årsbonuser hjem, holdt de sig i gang."

"Der er  blod i vandet i industrien og hajerne kredser'': Ikke længere investeringsbanker, men  indlånsbanker, der for en slik køber de banker op, som disse Nye verdensordensfolk har ruineret.
"Jeg forventer, at Morgan Stanley vil forsøge at købe en bank til markedspris, der er næsten ingenting."
"Firmaet vil forøge sin indlånsbasis gennem tilkøb,'' sagde  Goldman i aftes.

De nye finansielle orden blev bygget op omkring gæld, dertårner sig på stadig højere op, både personlig og virksomhedsgæld.
 Finansfolk fra Den nye verdensorden, herunder (Rothschild) hedge-fond forvaltere, troede, de kunne kontrollere dette ved hjælp af avancerede edb-systemer til at styre deres risici ved at udstykke  gælden i nye former for obligationer og derivater.

Venstre: Philip Rothschild har tjent enorme summer på hedge-fonde - til vores store kval!

Hvem skal betale for overtagelse af Den Nye Verdensordens diktatoriske magt?
The Times 21. sept.  2008 : "Skatteyderne i Storbritannien står over for 5P pr. pund i ekstra afgifter på grund af kredit-krakket skabt af bankerne, har førende økonomer advaret om.

Efter en uge med hidtil uset financiel uro, forudsiger man, at Storbritannien snart vil blive tvunget til at låne så meget som £ 100 milliarder om året, hvilket giver Storbritannien det største budgetunderskud i sammenligning med ethvert vestligt land.

Enhver afgiftsstigning ville komme oven på stigninger pålagt af Gordon Brown, da han var finansminister. Skatterne voksede  da med 3% af bruttonationalindkomsten.

Barclays har lovet at betale $ 2.5 milliarder i bonus og løn til (Rothschild datter) Lehmans personale i New York, hvis sammenbrud bragt verdens finanssystem på randen af sammenbrud.

Vi betaler tyvene fra den Nye Verdensorden for at ødelægge den eksisterende orden, vores velfærd - og baner vejen for den Nye Verdensordens kommunisme.
"En gruppe på otte ledende medarbejdere og 200 centrale medarbejdere vil få en belønning på mange millioner pund for deres præstationer i de sidste ni måneder. Yderligere 8.800 medarbejdere vil dele den resterende del af puljen, idet mange får sikret arbejdspladser som led i overtagelsen af den amerikanske gren af investeringsbanken."

Vince Cable, liberaldemokratisk finanstalsmand, sagde: “Dette er  skændigt og dybt kynisk. De bliver belønnet for at have tillagt sig en forretningsmoral, som har ruineret deres egen bank. Den bredere offentlighed må i sidste ende betale gildet, for ikke at tale om deres lavtlønnede ansatte, der vil blive absolut rasende."  Ja, det tør nok siges!

John McFall, formand for finansvalgskommiteen, sagde: “Dette er socialisme for fede katte. Disse mennesker ødelagde institutioner og går alligevel bort med tryghed for resten af deres dage, mens andre og deres familier bliver tvunget i knæ." 

Det vil overskygge den offentlige politik i mange år fremover."

Dens detaljerede beregninger viser, at statskassens overoptimistiske vækstprognoser, kombineret med virkningen af sammenbruddet af de finansielle selskaber og stigende arbejdsløshed,  især vil ramme indkomstskat, selskabsskat og Nationale Forsikringsbidrag.

Et London-City firma forudser, at arbejdsløsheden (i Storbritannien) vil stige med mere end en million som følge af lemlæstelsen på verdensmarkederne. Philip Shaw, økonom ved Investec, sagde: "Hvis centralbankerne ikke koordinerer en rentenedsættelsesplan i det næste par dage, kunne det blive 2 millioner om 18 måneder."

Men se nu engang: Gordon Brown's stilling er herefter stærkere i den seneste meningsmåling!

Kommentar
Den sidste uge har vist klassisk New World Order adfærd, dvs Hegelsk dialektik:
1. Tese: Skab et problem, dvs overstimuler økonomisk aktivitet ved billige lån uden sikkerhed - for derved at skabe vanvittigt stigende huspriser - og "udnyt så friværdien til forbrug"!!
2. Antitese:
Træk kreditter væk, lad så et par banker gå konkurs for at skabe et sammenbrud i huspriserne. Lad skatteyderne betale for tabene - og den Nye Verdensordens samvittighedsløse finansfolk har utroligt beriget sig selv på vores bekostning!!
Og de kan nu købe vores huse fra os til en brøkdel af deres reelle værdier.
3. Synthese: Alle vil råbe efter gennemførelse af den Nye Verdensordens Program: Centraliseret selskabsstyring af verdens finanser.

Og læg mærke til: De, der trækker i trådene, har forbudt retssager  mod tyvene, for at de kan slippe ustraffede. Jeg går ud fra, at de deler rovet i porten!
Dette er i princippet, hvad  John D. Rockefeller og J.P.Morgan gjorde i 1929 under  Wall Street Krakket.

Den, der styrer pengene i denne verden , er verdens hersker!
Som Nathan Rothschild sagde engang: "Jeg er ligeglad med, hvilken marionet, der sidder på Englands trone for at regere imperiet, hvor solen aldrig går ned. Manden, som kontrollerer Storbritanniens pengemængde, kontrollerer det britiske imperium, og jeg styrer den britiske pengemængde."

Så hvordan vil den illuministiske Nye Verdensorden kontrollere verdens pengemængde?
EUObserver Sept. 22, 2008: "Peter Steinbrueck, Tysklands socialdemokratiske finansminister rejste d. 21. september idéen om "en international myndighed, som vil skabe trafikregler for de finansielle markeder,"  rapporter Reuters.

I mellemtiden vil den britiske premierminister Gordon Brown skitsere forslag til netop et sådant organ, der drives under ledelse af den Internationale Valutafond.
Hans finansminister, Alistair Darling: "Ligesom en regering alene kan ikke bekæmpe den globale terrorisme, præcis som en regering alene kan ikke bekæmpe klimaændringer, sådan kan en regering alene ikke håndtere følgerne af globaliseringen (tidligere kaldet Den nye Verdensorden) .

"For at de europæiske banker  Credit Suisse, der har leveret direktør Mark Jackman til Rothschild Bank og  UBS Bank, en Rothschild datter kan deltage i den 700 dollar kautionsordning, har Us-finanminister foreslået, at de europæiske skatteydere også ville blive nødt til at tage del i financieringen af den største kaution for private virksomheder i verdenshistorien: "Vores system er et globalt problem, og jeg vil også lægge pres på kolleger rundt om i verden for at designe lignende systemer til deres banker," siger han.

"Vi taler meget aggressivt med andre lande rundt om i verden, og opfordrer dem til at gøre lignende ting, og jeg tror, at en række af dem vil," sagde Hr. Paulson.

Da meget få kan se dette, er der ingen der prøver at stoppe disse illuminister - og det er derfor, de kan gå videre med deres tricks. Jeg gætter på, at det næste trick bliver gennemførelsen af Albert Pike´s apokalyptiske scenario med en verden i borgerkrig og en atomkrig i Mellemøsten.