Godt Nytår

I anledning af EU-regeringsledernes underskrift i Lissabon af Forfatnings-Reformtraktaten d. 13.12.2007 skrev  Daniel Hannan, MEP,  i The Telegraph d. 12 decbr., 2007: "Hvadenten pga. sløvhed, fatalisme eller slet og ret ligegyldighed lader vi vore ledere trampe hen over os allesammen.  Der er masser af folk, vi kan prøve at give skylden: løgnagtige politikere,  trivialbesatte journalister, eurokrater… Vi skulle have rusket os selv vågne. Fejlen, kære Brutus, ligger ikke i stjernerne - men i os selv, for at vi betragtes som noget nær slaver."

Dette er artikel nr 3 i en serie, der skal forsøge at give en forklaring på denne fejl. De 2 første omhandlede mentalhygiejnen og dennes sammensmeltning med kulturradikalisme og 68er revolution.

Fælles religion spiller en væsentlig rolle for en stammes/nations selvforståelse - selv om det modsatte har været påstået efter den Franske Revolution. Nationenes sammenhængskraft synes  - omend svækket - endnu at kunne bestå med en blanding af troende og ikke troende, så længe disses kultur baserer sig på en oprindeligt fælles religion og dens moral. Men når religioner, der gensidigt udelukker hinanden breder sig på samme territorium, går det galt. Det gælder for konfrontationen mellem islamisk kultur på den ene side og kristendommens kultur på den anden side. Her er det enten eller.
Nogle naive sjæle tror på en sammensmeltning af alle religioner i en global enhedsreligion: Universalismen.
Den tager sigte på at skabe en ny humanistisk åndelig verden inden i hver enkelt - for at gøre banen klar for den Nye Verdensorden.
Her vil først New Age sammensmeltningen - i en efterfølgende artikel den kirkelige globalistiske syncretisme - blive behandlet. Begge har som forudsætning en afskaffelse af Kristi lære.  New Age religion er den Nye Verdensordens religion. Den kaldes også Neopaganisme (Ny Hedenskab). Den har også fortalere i skuespillere som Shirley MacLaine og kan gå endnu videre i for penges skyld:  Den norske prinsesse  Märtha Louise  praktiserer engleterapi i sin fysioterapipraksis. Og giver 3-årige kurser for 4.150 dollars pr år!! Denne profitable engleterapi blev først indført af  Alice Bailey fra Luci(fers) Trust som budbringere om en ny verden. Og nu er  Doreen Virtue!!! og hendes Angel Therapy verdenspatenterede!!

Bortset fra udsigt til penge ved offentliggørelse af underholdningsindustriens  ”sensationshistorier” om Kristus – er der så en anden drivkraft bag forfatterne?  Vi har i de senere år set ”sensationelle opdagelser”, som har til hensigt at at fremstille Kristi opstandelse fra de døde som et bedrageri på en underholdende måde. Set fra visse forfatteres og filmfolks side kan de derved forbinde det nyttige: mange penge med det ”behagelige”: at opfordre folk til at glemme Kristi tilbud og dets forudsætninger og i stedet leve, som man har lyst til. Lad det være sagt med det samme: Disse ”sensationer” har lige så megen hold i virkeligheden som nissehistorierne.

Gælder det om i en større sags tjeneste at ”afmystificere” Kristus og at overbevise verdens befolkning om, at Kristi opstandelse bare er overtro og svindel? Arbejder også den industri for globalismen og dens humanistiske fællesreligionsbestræbelser - i retning af sammensmeltning af alle verdens religioner i humanismens og Mammons navn - fordi den er en forudsætning for enverdensstaten? I retning af at opbygge et nyt Babelstårn – det grænseløse globale broderskabs drømmelandsovertro? Her behandles i 2 samhørende artikler et 2000 år gammelt forsøg på at erstatte vor Vestlige samfunds fundament, Kristi udelukkende lære baseret på efterfølgelse, med menneskeskabt filosofi og fantasier: den altfavnende amoralske  gnosticisme.

I forbindelse med  Oscar-uddelingen 2007 holdtes der iflg. CNN en pressekonference med producenten af en dokumentarfilm, ”The lost Tomb of Christ” -  ”Kristi Bortkomne Grav”, der skulle udsendes på Discovery Channel d. 4. marts 2007. Det bekræftes af Wikipedia.

Instruktøren af Titanic-filmen, James Cameron, har kikket ind i en 1.- århundrede-grav i Jerusalem/Talpiot og drejet en ”sensationel” dokumentarfilm om ”Jesusdynastiet”. Det skal siges, at der er tusindvis af 1. århundrede-grave med knoglekister i Jerusalem og omegn. Omkring 900 er udgravede. I gravhulen, der er kendt siden 1980, fandtes knoglekister af sten angiveligt med navnene Jesus søn af Josef, Maria, Jose, Judas, søn af Jesus, Matia , Mariamene e Mare ( fra havet), som skulle antages at være Maria Magdalena, skønt Magdala ikke ligger ved havet. Klart: Her har vi beviset på, at Kristus ikke opstod og/eller for til Himmels, men døde naturligt og blev begravet her i Jerusalem. – og  Jose, Judas og Matia udnævnes til Kristi børn og Maria til hans mor. Naturligvis er så Mariamene e Mare hans kone! Desværre manglede en vigtig kiste: Jesu bror, Jakob den Retfærdiges, hvis knogler havde været egnede til DNA-sammenligning. Men det var der råd for. I 2002 havde man fundet en knoglekiste, hvorpå der stod Jakob, søn af Josef. Oven i købet stod der på kisten tillige: Jesu bror.

 Oded Golan.

Jakob - søn af Josef - Jesu bror 

Knoglekisten blev af Israel Antiquities Authority erklæret ægte – men tilføjelsen ” Jesu bror” erklæredes en forfalskning af nyere dato: Dels var bogstaverne tydeligere, dybere og med en anden vinkling på fordybningerne end i den oprindelige tekst. Dels var der stilistiske forskelle og ridser i glasuren , som viste en håndværkers indsats efter, at første del af indskriften var lavet. Der løber nu i 2007 en retssag for bedrageri mod Oded Golan, der blev taget på fersk gerning i sit værksted, hvor der var ophobet en mængde antikviteter, han var ved at berige med ”gamle” indskrifter – lige som han menes at have beriget Jakobstenkisten. Og som han har forfalsket den såkaldte Jehoash indskrift i Jerusalem. Men der er stadig nogle eksperter, som alligevel tror, kisteindskriften er ægte – i givet fald formentlig den tidligste skriftlige nævnelse af Jesu navn, når bortses fra Paulus´skrifter. Den er derfor i dag forsikret for op til 1 mill. dollars

I flg. folkene bag ”The Lost Tomb of Christ” skal der fra Jesus-dynastiets hule i 1980 være fjernet en knoglekiste, der i mål just svarede til Jakobs. Egentlig fandtes der 10 kister, som indleveredes på Rockefeller Museet i Østjerusalem . Her forsvandt en kiste. Og det var så nok netop Jakobs!! Problemet er imidlertid, at den antikvitetshandler, som havde solgt jakobskisten til Golan, hævder, at jakobskisten stammede fra Silwan – langt fra Talpiot. Samt at den ved modtagelsen i sin tid havde smuds på sig, som var typisk for Silwan–hulen. Sådan smuds findes ikke i Talpiot-klippehulen. Dvs. Jakobs kiste kan ikke som påstået være fjernet fra ”Jesus-dynastiet”. Og det er nok også usandsynligt af en anden grund: I forbindelse med den endnu igangværende bedragerisag mod Golan, er det kommet frem, at tidligere FBI agent Gerald Richard bevidnede, at der i 1970´erne blev taget et billede af Jakob-benkisten i Golans hjem. Forfatteren til historien, Simcha Jacobovici, har indrømmet, at hvis det er tilfældet, kan kisten ikke være fundet i graven i 1980. Men det går man vist ikke ind på i dokumentaren – så meget mere som han har dummet sig i Israelske arkæologkredse med en dokumentarfilm om denne jakobskiste, ”The Naked Archaeologist. Jødiske arkæologer  sammenligner ham med Immanuel Velikovski, en fantast, der omskrev historien ud fra sine egne helt uvirkelige forestillinger og gjorde sig helt umulig. Men ikke desto mindre solgte særdeles godt 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Professor Ben Witherington har set på indholdet af ”The Lost Tomb of Christ”. Han mener, at forfatteren og filmmanden Jacobovici har fået fat i noget, der nok skal gøre sig ”sensationelt” på TV. Men at historien er fuld af gætværk og huller. Iflg. Wikipedia er arkæologerne enige. For det første er navnet Josef det næsthyppigste blandt 2625 mandsnavnefund fra fundne 1.- århundrede-grave omkring Jerusalem – og Jesus det 6. hyppigste. Maria er det allerhyppigste (25%) af de kun 328 anførte kvindenavne i gravhulerne. Der er så for et syns skyld lavet mitochondrial DNA-test. Og den viser angiveligt, at Jesus og Mariamene e Mare ikke er i familie. Altså må de være gift med hinanden! Blot noget er muligt, er det også tilfældet! Men dels vidergives mitochondrialt DNA kun fra moderen, hvilket betyder, at man intet kan sige om evt. Jesusønners slægtskab med Jesus Josefsen. Eller om knogleejermandens/kvindens faktiske køn eller slægtskab på fædrene side. Dels har man intet mandligt DNA fra Jesu Kristi familie at sammenligne med. For der foreligger ingen Jakobsknogler. Og der er blandt eksperter enighed om, at der ikke er belæg for at udlægge Mariamene e Mare som Maria Magdalena. Der foreligger intet om, at denne Jesus bar mærker efter korsfæstelse – som Yehohanan
Under sit Tyrkiet besøg i 2007 besøgte pave Benedict XVI jomfru Marias formodede grav ved Ephesus i Lilleasien, hvortil hendes stedsøn, disciplen Johannes (Johs. 19:26-27), skulle have bragt hende. Altså kan hun vel ikke være begravet i Jerusalem. Og der foreligger intet om, at Kristus var gift og havde børn – selv om det var naturligt for en jødisk rabbi.                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                       Står her Jesus eller Hanun?                                                                                                                                                               
Men endnu værre er det, at det angiveligt er meget svært at tyde gammel semitisk skrift. Således er israelske skrifteksperter slet ikke sikre på, at der står Jesus. Stephen Pfann fra University of Holy Land læser i stedet navnet Hanun!

Hertil kommer, at man i hulen kun fandt 10 knoglekister, der hver især var fyldt op med knogler fra forskellige afdøde i generation på generation i tidsrummet 538 f.Kr. til år 70 e.Kr.! Og navnene er skrevet på dels græsk, aramaisk og hebraisk. Hvilket tyder dels på ringe samhørighed – dels faktisk også på begravelser i helt forskellige tidsaldre. Så hvem er egentlig hvem?  

Sensationel litteratur

 Lynn Picknett og Clive Prince: De har lige som Dan Brown snuppet ideen til succes fra Baigent, Leigh & Lincoln:Opdigt nogle interessante løgne om Kristus, præsenter dem som sensationel sandhed: Zion Afsløringen, Tempelherreafsløringen osv. De bidrager gennem Den Internationale Orden af Gnostiske Tempelherrer til udbredning af en særligt bizar form for gnosticisme

Som yderligere eksempel kan Michael Baigents, Richard Leighs og Henry Lincolns bestseller ”Det Hellige Blod og den Hellige Grale /The Holy Blood and the Holy Grailfra 1982 tjene – genoptrykt i 2005 . I 1987 fulgte de succesen op med endnu en bestseller: ”Den Messianske Arv” – samt mange TV-udsendelser. Disse ”sensationelle” mysterier fra Rennes–le-Chateau! Kristi efterkommere som det hellige blod gennem Jesu ægteskab med Maria Magdalena som den hellige Gral! Familiens beskyttelse ved hjælp af de senere gralsriddere, tempelherrerne, der var stiftet af det angiveligt stadig  eksisterende og morderiske Prioré de Sion! hvis opgave var at sætte en af Kristi efterkommerne, en merovinger – hvortil angiveligt prins Henrik hørte – på Frankrigs trone! Alt dette var rent fup opfundet af  en vis Pierre Plantard, der selv har indrømmet opdigtet.

Dan Brown kendte sin besøgelsestid: Hans fantasi har gjort ham styrtende rig. Her i klasseværelset. Han kan som engelsklærer virkelig afkristne fremtidige generationer i den globale enhedsreligions tjeneste       

Da jeg læste ”Det Hellige Blod Og Den Hellige Gral” blev jeg slået af undren. Mage til vildledende historieskrivning havde jeg aldrig set: Hvis A er rigtig følger deraf B. Dvs. så er C også rigtig, og det betyder så D, som uvægerligt fører til E . Hvis vi så dertil antager F…osv.! Der var ikke skyggen af kendsgerninger deri. Dette er opskriften på succes, penge og afmystificering af Kristus. Forfatterne har indrømmet, at det, som de fremstillede som ”kendsgerninger”, var rene ”antagelser”. Og det vidste de hele tiden godt! Dan Brown fulgte op på samme tema med om muligt endnu større succes med ”Da Vinci Mysteriet/ The Da Vinci Code” – foreløbig angiveligt solgt i mere end 50 millioner eksemplarer! Et hit skal man jo som bekendt gentage, indtil folk får kvalme af det.

Bill Donahue er præsident for den Katolske Liga. Han siger om ”Kristi Bortkomne Grav”:  “ Der er ingen tvivl om, at der er modvilje mod kristendommen i Hollywood.” Donahue sagde også, at han var overrasket  over, at Cameron har indladt sig med filmindustriens “kulturelle venstre”, som han tror forsøger at bringe kristendommen i vanry” . Dan Brown er iflg. professor Ben Witherington en typisk nutidig gnostiker, der tilstræber en global , fælles enhedsreligion med sammenblanding af alle eksisterende religioner i dyrkelse af en fælles gud – på trods af at manden åbenbart kalder sig ”kristen”.
Hvorved han overflødiggør kristus og vor arv fra vore forfædre i 1000 år - og alligevel kalder han sig "kristen".  Her er tale om New Age - Neopaganisme: Sammensmeltning af alle religioner i en menneskeskabt fantasireligion med henblik på verdensfreden i den kommende diktatoriske  en-verdensstat.