Middelhavsunionens Illusoriske Grundlag Smuldrer. Har EU Fået Nok? “Borgerkrige og Regionale Krige Forude”

Posted By Anders On February 20, 2011 @ 00:05 In Dansk, Euromed | 2 Comments

Resumé: “Revolutionerne” i den arabiske verden fortsætter og ender med - uforandret militærdiktatur som før revolterne, blot med en anden general eller generalven ved roret. I Tunesien er folket holdt op med at juble og forlader nu i store mængder landet for at komme til det forjættede land, Europa. Dertil har de europæiske politikere lovet dem fri indrejse gennem den  Middelhavsunion, der aldrig blev til andet end NVO-skrivebordsmakværk, fordi islam og vestlig kultur er lige så uforenelige som ild og vand. I Ægypten jubler de endnu – et par måneder, skønt de intet har fået ud over at få Mubarak lagt i fysisk koma, ligesom Tunesiens Ben Ali. Øen Lampedusa er overbefolket med frustrerede tunesere. EU vil ikke returnere dem, naturligvis, fordi EU under påskud af arbejdskraftmangel søger 56 mio (ukvalificerede) muslimske afrikanere + deres familier inden 2050 - uden hensyn til., at i Danmark koster hver utaknemmelig muslimsk indvandrer i gennemsnit pr år 29.600 kr - og  i  2001 sågar 10% af Danmarks og Sveriges statsbudgetter. Det er forlængst kommet autoritativt frem, at dn virkelige grund er, at vore politikere ønsker at ødelægge vor kristne kultur og religion radikalt i den Nye Verdensordens tjeneste. For EU er immigrantkaoset kærkomment: Det benyttes som argument for, at også al flygtningepolitik skal centraliseres i Bruxelles, hvor der blot skal være en  fordelingscentral for muslimer.

Nu begynder der tilsyneladende  at blæse nye vinde: Sarkozy, David Cameron, Angela Merkel og flere andre toppolitikere erklærer multikulturalismen for en fiasko og vil have muslimerne bedre integreret i vestlige samfund, hvad man forgæves har forsøgt i 40 år. Man må anse sådan snak for varm luft, idet samme politikere ikke tager nogen som helst konsekvenser i retning af at begrænse den ubegrænsede muslimske indvandring. Ganske vist vil man lade Frontex afpatruljere Middelhavet - men både EU Domstolen og FN forbyder at sende immigranterne tilbage!
EU ville med Euromediterranienerklæringen i Barcelona i 1995 skabe et fælles europæisk/nordafrikansk/mellemøstligt område med fælles stabilitet, demokrati, velstand, kulturel identitet, religiøs tolerance og et frihandelsområde inden 2010. I dag står EU med en ruinhob, mange milliarder fattigere. Men da ingen europæere kender til Euromed Projektet, er ulykken ikke så stor: EU vil i NVOs ærinde fortsætte med at trække vore penge ud af vore lommer til militære og sharia-diktaturer samt til utallige musliske indvandrere fremover. EU har gjort sit: vil ikke i noget som helst dokument nævne Europas kristne arv - ikke engang i en skoledagbog, hvori alle mulige hedenske helligdage
nævnes - men ingen kristne.

Tyrkiet, der er EU-kandidat bliver mere og mere nationalistisk og islamisk , hvorfor det lader alle børn dagligt at sværge en ed, der slutter med ordene: “lykkelige er de, der kan kalde sig tyrkiske”. EU udtrykker sin utilfredshed - de facto altså med islams manglende tilslutning til den illuministiske Nye Verdensorden. Tyrkiet har andre planer: at integrere verden i et osmannisk  verdenskalifat. EU’s Middelhavsunion bliver nu pillet ned som det, den altid har været - en dyr og destabiliserende manipulation/illusion med blot ét resultat: muslimsk masseindvandring til Europa - og er stadig ukendt for dens befolkninger.
Men har EU fået nok? Næppe. EU er en NVO-lakaj, der tilsidesætter alle hensyn for at nå målet: Illuministernes énverdensstat - og EU var modellen. Men Euromed Projektet viser, at det ikke går med fredelige midler, hvad det jo heller ikke skal iflg. Albert Pike, der forudsagde 3 verdenskrige for at nå dette mål.

Som enhver tænkende person allerede i 1995 sagde: Det ender med en forskrækkelse. Denne forskrækkelse har længe stået på i form af muslimsk indvandring og dennes afvisning af at tilpasse sig, endsige respektere værtslandenes kultur. Men næste fase skyldes sult pga. fødevarespekulation fra de bankkredse, som står bag både EU og Euromediterranien/Den Nye Verdensorden. De heraf  følgende optøjer vil efter observatørers og revolutionæres udsagn føre til borgerkrige og regionale krige - og derfra til den 3. Verdenskrig. Man må sige, at  EU følger planen godt.

[1] The Telegraph 11 Febr. 2011Den franske præsident, Nicolas Sarkozy, erklærede  torsdag, at multikulturalismen havde slået fejl, og sluttede sig derved til en voksende række af verdens ledere eller ex-ledere, der har fordømt den. “Vi har været alt for bekymrede for identiteten af den person, der ankommer, og ikke nok for identiteten af det land, der modtog ham, “sagde han i et tv-interview, hvor han erklærede begrebet en “fiasko”. Premierminister David Cameron erklærede i sidste måned sit lands mangeårige multikulturalismepolitik for en fiasko og opfordrede til bedre integration af unge muslimer for at bekæmpe hjemmedyrket ekstremisme.
Tysklands kansler Angela Merkel, Australiens tidligere premierminister, John Howard, og den tidligere spanske premierminister José Maria Aznar har også i de seneste måneder sagt, at multikulturelle politikker ikke har haft held til at integrere indvandrere.”
(Men de lader denne katastrofale udvikling fortsætte).

[2] Tank-bøn

Den utopiske [3] Euromediterrane Barcelonaerklæring i 1995 proklamerede at ville opnå bl.a.: Fred, stabilitet og sikkerhed, fælles frihandelsområde inden 2010 samt fælles velstand i Middelhavsområdet. Religionsfrihed, uden forskelsbehandling. Bekæmpe alle udtryk for intolerance, racisme og fremmedfrygt. I dag har EU opnået lige det modsatte – og er mange milliarder euro fattigere. Men EU har 2 aktiver: 1. en fanatisk tro på sin Nye Verdensordensmission 2:  500 mio. europæere, der ikke aner eksistensen af Euromediterranien, og som der endnu kan trækkes penge ud af lommen på til investering i “partnerlandenes” forventede fortsatte diktaturer eller “nye demokratier”, hvilket vil sige diktatoriske og intolerante shariastater, samt i voldsomt underskudsgivende intolerante indvandrere fra det euromediterrane fallitbo.

Den 11 Febr. 2011 forsvandt Ægyptens diktator, Mubarak, pludselig efter ugers “fredelige” demonstrationer – timer efter, at han erklærede, at han ikke ville gå af. [4] Mubarak er døende, i coma, siger nogle få medier, måske er han død, og [5] her – og den afsatte tunesiske diktator [6] Ben Ali er også i coma! og alle er ligeglade. Mubarak var den egyptiske øverstbefalende for luftvåbnet, før han blev Egyptens præsident i 1981. Han var [7] EU Illuministernes (explanatory statement)  yndlingstyran, var endog en meget rost medpresident for deres [8] Middelhavsunion - men hans EU venner løb over til demonstranterne - eller gjorde de? [9] Webster Tarpley skriver, at der er voksende vidnesbyrd om, at CIA væltede Mubarak, fordi han afslog at støtte krig mod Iran - og fordi alle disse nordafrikanske og mellemøstlige diktatorer ikke er tilstrækkeligt afhængige af NATO, IMF osv. Med sikkerhed vil EU støtte den nye militærregering, idet de i virkeligheden [10] frygter, at radikale muslimer skal tage magten i dette som i andre Euromed “partner” lande.
Processen omkring Mubaraks fald blev dygtigt udnyttet af EU-medierne til at promovere vores sympati for de ægyptiske muslimer, der så [11] flittigt har dræbt kristne koptere, og som vi altid har været meget skeptiske imod. Følelsesmæssigt veludstyrede kvindelige journalister lavede fremragende skuespil med fortvivlelse og derefter ekstase for at få os til at føle deltagelse med vores nu pludselig nærtstående “egyptiske brødre og søstre”. Men hvad de glemte at fortælle os var, at iflg Pew-undersøgelsen nedenfor forstår næsten alle ægyptere ved “demokrati” den intolerante sharia, som foragter vestligt demokrati. De har virkelig forsøgt at fremme integrationen i Middelhavsunionen, forberedt os på at betale vores skatteyderpenge  til de os helt uvedkommende folk i Ægypten på bekostning af vores velfærd - og til de mange kommende flygtninge, når det samme militærdiktatur starter en kontrarevolution. Dette er den [12] omfordeling som ønskes af de [13] kommunistiske én verdensilluminister.
Men skræmmer deres NVO-politik dem selv, når det kommer til håndteringen af den pludselige virkelighed, som f.eks masseindvandring - eller frygter de bare reaktionen fra vælgerne? Man kunne have mistanke derom, da EU-politikere notorisk har [14] fremmet muslimsk masseindvandring “for at ændre den vestlige civilisation radikalt” - og [15] her.

[16] The Telegraph 4 Febr. 2011: En af gæsterne på BBC’s Moral Maze, den jødiske [17] professor David Cesarani, luftede tanken om at massakrere demonstranterne i Ægypten. Og der har ikke været nogen harme.
[18] Egypt-rev.-tahris Han sagde, “hvis man tillader denne populære, demokratiske bevægelse at køre på ukontrolleret, kan man ikke forudsige, hvad der kommer til at ske. Men man kan forudsige sikkert, at der efter en kort, skarp, massiv stramning (som i Kina) med store menneskelige omkostninger, vil komme en tvær stabilitet.” De selvsamme politikere og kommentatorer, der talte om “demokratisering af Irak stirrer nu i rædsel, med vidt åben mund på, at de egyptiske masser kræver deres demokratiske rettigheder. Det skræmmer dem.

[19] EUObserver 11 Febr. 2011EU synes at have tilsluttet sig hærens rolle som “vogtere” af “overgangsprocessen” men “roste” demonstranterne for deres “ro”.

Franske politikere var bestukket af Euromediterrane “partnere”, som de nu pludselig fordømmer for at behage de muslimske masser
[20] Euronews 9 Febr. 2011: Canard Enchainé’s nært forestående offentliggørelse drev den franske premierminister (Sarkozy) til at indrømme, at Mubarak havde betalt for hans families bolig og interne flyvninger i en nytårsferie i Ægypten. De franske ministre, Fillon og Michèle Alliot-Marie nød lignende gæstfrihed, bl.a. i Tunesien. Nicolas Sarkozy stod allerede anklaget for ikke at bakke den prodemokratiske bevægelse op. Hans ministres valg af feriekammerater passer velsagtens ikke helt til profilen på de personer, den nyvalgte præsident lovede at støtte.

EU har fornægtet sin egen rod, kristendommen, for at behage muslimerne
[21] The Express 3 Febr. 2011: Topeurokrat, Cathy Ashton, stødte på harme på et møde mellem EUs udenrigsministrene i går aftes, efter at EU har undladt at fordømme angreb på kristne i Egypten og Irak. Diplomater beskyldte baronessen for at søge at formilde muslimerne ved at stryge enhver henvisning til den kristne tro i erklæringer.
Den manglende fordømmelse af angreb på kristne følger en række forsøg fra eurokrater på at udrydde henvisninger til kristendommen i EU-dokumenter. Bruxelles ledere var enige om at slette henvisning til Europas kristne arv i den kontroversielle Lissabon-traktat. Og tidligere i denne måned udgav EU  tre millioner børnekalendere , der markerede datoer for muslimske, sikh, jødiske, kinesiske og hinduistiske festivaler, men de havde ingen henvisning til jul, påske eller andre kristne højtider.

[22] Islam-politicsMuslimer er ikke tilfredse med EU’s [23] Euromediterranien Process / [24] Middelhavsunionen
[25] Mahdi Darius Nazemroaya, Global Research: USA og EU har på den ene side givet lavrøstet støtte til de ændringer, de arabiske befolkninger ønsker, men på den anden side arbejder de på at bevare de undertrykkende regimer ved magten. USA og EU støtter disse regimer åbenlyst og skjult, fordi de tjener organiseret kapital. Globale kapitalmarkeder har [22] Good-bad-islam-politicsstadig et stærkt hold i Tunesien. Sådanne aftaler som dem mellem Tunis og Den Internationale Valutafond (IMF), det Euromediterrane partnerskab med EU som udgør en Middelhavsunion, og forskellige økonomiske aftaler med USA og Den Europæiske Union er stadig et åg over Tunis. Tuneserne skal afvise de økonomiske aftaler og den neo-liberale politik, de skal annulleres.

Tabellerne er fra [26] Pew Research Center 2 Dec. 2010: Ægypternes demokrati er islam, der ikke kan forenes med vestligt demokrati, fordi Allah allerede har skabt alle nødvendige love (Shariaen) – og nye love er blasfemi.

EU lader ingen krise gå til spilde for at styrke centraliseringen af magten i Bruxelles – nu skal flygtningepolitik bare betyde fordeling af ubegrænsede indvandrermængder
: Lampedusa
Den mest højrøstede fortaler for en [27] Middelhavsunion til Den Persiske Golf, Italien, er også den mest højrøstede fortaler herfor, idet landet er vant til selv at beholde ganske få indvandrere. [28] ANSAmed 13 Febr. 2011: En udvandring af bibelske dimensioner, som ingen har set før. Sådan sagde Italiens indenrigsminister, Roberto Maroni, der beskriver de seneste landinger af indvandrere på den sicilianske ø, Lampedusa. EU-intervention behøves”.
[29] ANSAmed 12 Febr. 2011: Det italienske udenrigsministerium erklærede, at Italien anmoder om omgående at indsætte en Frontex-mission til patruljering og overvågning af aktiviteter i området ud for Tunesiens  kysten: Vi beder om, at EU øjeblikkeligt vil imødekomme den situation, der er opstået, og som Italien kan ikke kan klare alene. En hurtig og effektiv styring er i hele Europas interesse”.
Men EU ser ud til at vige tilbageEU forbyder  Italien at returnere flygtninge til Tunesien!

I stedet tilbyder EU Tunesien 258 mio euro i 2014, lader Den  [30] Europæiske Investeringsbank mobilisere op til 1 mia. euro[31] til finansiering i år, og at [30] give Tunesien en avanceret status som [32] Marokko og [33] Jordan inden for 6 måneder - hvilket betyder fri bevægelighed for tunesiske varer, tjenesteydelser, kapital og mennesker ind i EU. “Siden 14 januar har intet ændret sig. Alle os her,  vi beder ikke om noget, vi beder kun om en mulighed for at finde arbejde i Europa “- [34] siger en tunesisk immigrant på Lampedusa. [35] EurActiv 14 Febr. 2011: I mellemtiden skrev Maltas justitsminister, Carm Mifsud Bonnici, til Malmström for at udtrykke bekymring over, at hans land snart kunne blive berørt af indvandringsbølgen. Egyptiske flygtninge vil også følge [36] EU’s insbydelser til at [37] komme til EU.

[38] [39] Egypt-political-crisis-007 (1)[40] The Guardian 13 febr. 2011: Det ægyptiske militær har afvist de krav, prodemokratiske demonstranter har fremsat om en hurtig overdragelse af magten til en civil administration og siger, at det agter at træffe afgørelse ved militær undtagelsestilstand, indtil valget er afholdt. [41] The Independent 14 Febr. 2011: Hæren har lovet at droppe undtagelsestilstanden “ved rette lejlighed. Mahmoud Nassar, en af arrangørerne bag Tahrir-pladsprotesterne, sagde, at demonstrationer ville fortsætte. Deres krav ikke er opfyldt endnu. Militærstyret har også bevaret Mubaraks kabinet, til frustration for nogle demonstranter.

[42] Yahoo News 13 Febr. 2011: Ramy Mohammed sagde, at nogle tropper slog demonstranterne med stave, da de forsøgte at rydde pladsen. De ældre generaler er ingen reformatorer, og deres træk at skubbe Mubarak ud kan have været mere for at sikre overlevelsen af et herskende system. Det dybt hemmelighedsfulde militær har betydelige økonomiske interesser, der styrer brancher og virksomheder, som det sandsynligvis vil forsøge at bevare.
Rådet af generaler har  hidtil  ikke sagt noget om, hvordan overgangen vil blive gennemført eller behandlet de protesterendes krav.
[43] The Guardian 12 Febr. 2011: Den ægyptiske hær og demonstranterne er uenige om Ægyptens vej til demokrati. Reformisterne ønsker en midlertidig regering udpeget med fire civile og en militær embedsmand for at forberede valget om ni måneder og at føre tilsyn med udarbejdelsen af en ny forfatning.

[44] The Wall Street Journal 14 Febr. 2011. Oprørene breder sig – givetvis CIA-inspirerede ([45] Wikileaks): Demonstranter og sikkerhedsstyrker stødte sammen i byer rundt om i Mellemøsten og Nordafrika samt i  [46] Iran,  [47] Libyen, [48] Jordan og i [49] Bahrain, hvor der nu [50] indsættes tanks, og i [51] Jemen samt [46] Iran (højre). [52] Albanien er i en “farlig nedadgående krise” (EU-kommissær Füle). Så hvad sker der virkelig  - og hvordan vil det fortsætte? [53] Global Res. 14 Febr. 2011, Andrew Gavin Marshall: “Formålet (i Tunesien) er at afbøde og styre forandringsprocessen, fremme ideen om “enheds-” eller “overgangsregeringer,” så at Amerika kan styre overgangen til et demokratisk system, der er sikrer vestlige interesser og vil producere en politisk elite, der er underdanig over for Amerika og de vestlige finansielle institutioner som Verdensbanken og IMF. Som en tunesisk demonstrant proklamerede, “En eller anden stjæler vores revolution.”

[54] Die Zeit 12 Febr. 2011: Algeriet: Under en demonstration gennembrød omkring 2000 demonstranter på 1. Maj Pladsen i hovedstaden Algier  en politibarrikade. Politiet havde forsøgt at forhindre stævnet med et stort opbud. I begyndelsen af den uautoriserede demonstration i byen slog politiet demonstranter, der ønskede at bryde gennem barriererne, med stave. Omkring 200 mennesker, herunder oppositionspolitikere, blev anholdt iflg. modstandere af regimet. Oppositionen advarer om en blodig borgerkrig. “Hvis myndighederne ikke ønsker at acceptere en fredelig og demokratisk forandring, vil der blive kaos og vold, og endnu mere end i Tunesien og Egypten,” siger Said Sadi, leder af RCD partiet.

[55] Global Research 12 Febr. 2011: Det egyptiske militær har officielt kontrol over Egypten, og kontrarevolution er ved at opstå. Ukvalificerede skikkelser dukker op og hævder at tale for eller at lede de arabiske folk. Dette omfatter det såkaldte udvalg af “vismænd” i Egypten. Disse ikke-valgte skikkelser forhandler med Mubaraks regime på vegne af den egyptiske befolkning, men de har ingen legitimitet som repræsentanter for folket. Generalsekretæren for Den Arabiske Liga, Amr Moussa, er blandt dem. Alle disse personer er enten regime-insidere eller agenter for status quo. The New York Times rapporterede, at “Omar Suleiman fra Egypten siger, at han ikke synes, det er på tide at ophæve den 30-årige undtagelsestilstand, som er blevet brugt til at undertrykke og fængsle oppositionsledere.” Og han mener ikke, at Ægypten er klar til demokrati.”
Befolkningerne i Tunesien og Egypten bør være opmærksomme på, at USA og EU støtter de gamle regimers kontrarevolutioner men også arbejder på at trække på og kontrollere protestbevægelsernes  resultater. USA og [56] Teheran-14-febr3NATO udfolder også flådefartøjer i det østlige Middelhav.

Det Intolerante Tyrkiet foragter EU - ogt holder sig til sine egne Osmanniske ambitioner
[57] ANSAmed 8 Febr. 2011: De tyrkiske myndigheder fortsætter med at misbruge vilkårene i landets straffelov, særlig artikel 301, med henblik på at straffe dem, der fredeligt udtrykker deres holdninger og meninger om mindretal. Dette er en af konklusionerne i den seneste rapport om Tyrkiet, som Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) har offentliggjort. Det Europæiske Råd udtrykker også sin bekymring for situationen for kurderne, romaer og asylansøgere, såvel som for den løbende diskrimination mod visse religiøse mindretal. I rapporten optræder også problemer, der skyldes den kendsgerning, at alle børn er tvunget til dagligt at sværge en ed, der slutter med ordene: “lykkelige er de, der kan kalde sig tyrkiske”. Endelig Dansk-Kultur-Folder-Barcelona-Euro-Mediterraneanpåpeger ECRI  en række andre mangler.

Kommentarer
De euromediterrane “revolutioner”  bliver nu prøvestenen for holdbarheden af [23] Euromediterranienillusionen
. De 3 førende EU-ledere har på skrømt undsagt multikulturalismen. Men tro ikke, at NVO nu giver op! Vhj.a. [58] CIA og det Muslimske Broderskab har den skabt kaos i Afrika. Og flygtningemasserne kan gøre det i Europa pga. EU-passivitet. [59] EU-kommissær Cecilia Malmström udtrykker vilje til at hjælpe Italien med penge og Frontex-operationer - og tilføjer: “Det er også vigtigt, at Tunesien accepterer at tilbagetage dem, der har nået EU medlemsstaters område uden at have behov for international beskyttelse, eller uden ret til at forblive i EU”.
Men det er EU ikke interesseret i. EU-Domstolen forbyder returnering.
[60] EU bruger situationen som pression for at diktere medlemslandenes flygtningepolitik i en fælles asylordning – så der kan tilbageholdes 20 mio – [61] 56 Mio + deres familier inden 2050 –  “arbejdere” for at redde velfærdsstaterne” – uden at se på, at disse “arbejdere” med al deres sammenførte familie fra Afrika og Mellemøsten koster meget mere end de bidrager. Det paradoksale er så, [62] CEPOS 1. Sept. 2009: “For indvandrere fra mindre udviklede lande er der tale om et negativt nettobidrag af størrelsesordenen 29.600 kr. (3.973 euro) pr. år,  personen er i Danmark.” I [63] Danmark og [64] Sverige kostede indvandringen 30% af de nationale budgetter i 2001. EUs motivation til dette vanvid er ønsket om at [65] sikre de muslimske landes støtte til EUs aspirationer efter supermagtstatus.

Demokrati i Egypten? [66] The Telegraph 15 febr. 2011: Ægyptens nye regerende militærråd har udpeget en islamistisk dommer til at lede det udvalg, der skal udarbejde en ny forfatning. Han har været forbundet med Al-Wasat, en aflægger af Broderskabet. Han har valgt et udvalg bestående hovedsagelig af dommere og politikere, herunder en dommer, der er koptisk kristen, men også tidligere MP for det Muslimske Broderskab. Der er ingen kvinder. “Hæren synes at have indgået en form for aftale med Det Muslimske Broderskab”.  Den ønsker at blive ved magten og styre sine lukrative forretninger. Og i [67] Tunesien? Alt ved det gamle som før “revolutionen” – blot er landet nu fattigere.
[68] Gerald Celente (berømt for sine indtræffende forudsigelser), Kopp Verlag, 17. Febr. 2011;: “Hvad der i øjeblikket udspiller sig for øjnene af os, er ikke begrænset til Nordafrika og Mellemøsten: Det er optakten til en række borgerkrige, der fører til regionale krige, som kunne udvikle sig til den første “verdenskrig” i det 21. Århundrede ([69] Albert Pike-scenariet).”

I henhold til [70] Council on Foreign Relations 14 febr. 2011 er den arbejdsløse ungdomspukkel  (15-29 år) i Mellemøsten, der udgør størstedelen af befolkningen, i front ved revolutionerne. De vil være en vred, destabiliserende faktor og en kilde til enorm EU-indvandring.
EU’s Middelhavsunion bliver nu pillet ned som det, den altid har været - en dyr og destabiliserende manipulation/illusion (muslimsk masseindvandring til Europa) - ukendt for dens befolkninger.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=21039

URLs in this post:
[1] The Telegraph 11 Febr. 2011: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/8317497/Nicolas-Sarkozy-declares-multicultur
alism-had-failed.html

[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedertank-b-f8n.png
[3] Euromediterrane Barcelonaerklæring: http://euro-med.dk/EU-Documents/Barcelona-Declaration-Adopted-At-The-Euro-Mediterranean-Conference-2
7-28-11-95.pdf

[4] Mubarak er døende, i coma, siger nogle få medier, måske er han død: http://www.infowars.com/the-takedown-of-hosni-mubarak/
[5] her: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8324174/egypt-domino-effect-hos
ni-mubarak-very-sick.html

[6] Ben Ali er også i coma: http://www.upi.com/Top_News/World-News/2011/02/17/Ben-Ali-reportedly-in-coma-after-stroke/UPI-864412
97956230/#ixzz1EEVQ3ngd

[7] EU Illuministernes : http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[8] Middelhavsunion: http://www.emuni.si/Files//Dokumenti%20PDF/Joint_declaration_of_the_Paris_summit_for_the_Mediterrane
an-EN.pdf

[9] Webster Tarpley skriver, at: http://tarpley.net/2011/02/18/mubarak-toppled-by-cia-because-he-opposed-us-plans-for-war-with-iran/
[10] frygter, at radikale muslimer skal tage magten : http://euro-med.dk/?p=
[11] flittigt har dræbt kristne koptere: http://euro-med.dk/?p=19830
[12] omfordeling : http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6962344.ece
[13] kommunistiske én verdensilluminister.: http://euro-med.dk/?p=19109
[14] fremmet muslimsk masseindvandring : http://euro-med.dk/?p=11344
[15] her: http://euro-med.dk/?p=7341
[16] The Telegraph 4 Febr. 2011: http://blogs.telegraph.co.uk/news/brendanoneill2/100074767/the-egypt-protests-have-exposed-the-hypoc
risy-of-mealy-mouthed-western-commentators/

[17] professor David Cesarani: http://blog.balder.org/?p=1155
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederegypt-rev-tahris.jpg
[19] EUObserver 11 Febr. 2011: http://euobserver.com/9/31794
[20] Euronews 9 Febr. 2011: http://www.euronews.net/2011/02/09/french-ministers-north-african-holidays-leave-sour-taste/
[21] The Express 3 Febr. 2011: http://www.express.co.uk/posts/view/226806/EU-silent-as-Muslims-persecute-Christians
[22] : http://euro-med.dk/billeder/billedergood-bad-islam-politics.png
[23] Euromediterranien Process : http://euro-med.dk/?p=8949
[24] Middelhavsunionen: http://euro-med.dk/?p=1226
[25] Mahdi Darius Nazemroaya, Global Research:: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23050
[26] Pew Research Center 2 Dec. 2010: http://pewglobal.org/2010/12/02/muslims-around-the-world-divided-on-hamas-and-hezbollah/
[27] Middelhavsunion til Den Persiske Golf: http://euro-med.dk/?p=11265
[28] ANSAmed 13 Febr. 2011: http://www.ansamed.info/en/top/ME.XAM12343.html
[29] ANSAmed 12 Febr. 2011: http://www.ansamed.info/en/cronaca/news/ME.XEF99832.html
[30] Europæiske Investeringsbank : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/101&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[31] : http://euro-med.dkabout:with the European Investment Bank to mobilize – focusing on the first inst
ance on Tunisia – up to €1 billion of finance this year. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAct
ion.do?reference=SPEECH/11/101&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

[32] Marokko: http://euro-med.dk/?p=3600
[33] Jordan: http://euro-med.dk/?p=19024
[34] siger en tunesisk immigrant : http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle08.asp?xfile=data/international/2011/February/internationa
l_February447.xml&section=international

[35] EurActiv 14 Febr. 2011: http://www.euractiv.com/en/east-mediterranean/tunisia-boat-people-put-eu-test-news-502113
[36] EU’s insbydelser : http://euro-med.dkabout:EU´s invitations to come to the EU
[37] komme til EU: http://euro-med.dk/?p=1212
[38] : http://euro-med.dk/billeder/billederegypt-political-crisis-007-20-281-29.jpg
[39] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederegypt-political-crisis-007-20-281-29-thumb.jpg
[40] The Guardian 13 febr. 2011: http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/13/egypt-military-rejects-swift-power-handover
[41] The Independent 14 Febr. 2011: http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/fisk/robert-fisk-is-the-army-tightening-its-grip-o
n-egypt-2213849.html

[42] Yahoo News 13 Febr. 2011: http://news.yahoo.com/s/ap/20110213/ap_on_re_mi_ea/ml_egypt;_ylt=
[43] The Guardian 12 Febr. 2011: http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/12/egypt-military-leaders-fall-out-protesters
[44] The Wall Street Journal 14 Febr. 2011: http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704657104576141913431518314.html
[45] Wikileaks: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8289686/Egypt-protests-Americas
-secret-backing-for-rebel-leaders-behind-uprising.html

[46] Iran: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1356982/Tehran-protest-Tens-thousands-demonstrate-pro-democr
acy-rally-sparking-vicious-police-crackdown.html

[47] Libyen: http://www.reuters.com/article/2011/02/17/us-libya-protests-idUSTRE71G0A620110217
[48] Jordan: http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jphKSCcNytZtvdh_iHBhCB2uxgDQ?docId=dd3db1617a744fc
28ec768fadb5d09d4

[49] Bahrain: http://www.ansamed.info/en/top/ME.XAM22568.html
[50] indsættes tanks: http://www.debka.com/article/20677/
[51] Jemen: http://www.ansamed.info/en/top/ME.XAM38740.html
[52] Albanien : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/104&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[53] Global Res. 14 Febr. 2011, Andrew Gavin Marshall: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23202
[54] Die Zeit 12 Febr. 2011: http://www.zeit.de/politik/ausland/2011-02/algerien-proteste-opposition
[55] Global Research 12 Febr. 2011: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23179
[56] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederteheran-14-febr3.jpg
[57] ANSAmed 8 Febr. 201: http://www.ansamed.info/en/top/ME.XAM71699.html
[58] CIA og det Muslimske Broderskab: http://euro-med.dk/?p=20603
[59] EU-kommissær Cecilia Malmström udtrykker vilje : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/106&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[60] EU bruger situationen som pression : http://eupolitics.einnews.com/article.php?nid=238780&v=73831Emw3_BHm/9x1NGN/GANHIC2JydXU
[61] 56 Mio + deres familier inden 2050 : http://www.express.co.uk/posts/view/65628/Secret-plot-to-let-50million-African-workers-into-EUDavid%
20hamiltonMORE

[62] CEPOS 1. Sept. 2009: : http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/analysesingle/artikel/indvandreres-og-danskeres-p
aavirkning-af-de-offentlige-finanser-der-er-behov-for-et-politikskifte/

[63] Danmark: http://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/
[64] Sverige: http://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-p
ublic-budget-2001/

[65] sikre de muslimske landes støtte : http://euro-med.dk/?p=20070
[66] The Telegraph 15 febr. 2011: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8326469/Egypt-Islamist-judge-to
-head-new-constitution-committee.html

[67] Tunesien: http://www.ansamed.info/en/top/ME.XAM47814.html
[68] Gerald Celente (berømt for sine indtræffende forudsigelser), Kopp Verlag, 17. Febr. 2011;: http://www.kopp-online.com/hintergruende/geostrategie/gerald-celente/aegypten-begruesst-den-neuen-he
rrscher-eine-trendvorhersage.html

[69] Albert Pike-scenariet: http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm
[70] Council on Foreign Relations 14 febr. 2011: http://www.cfr.org/egypt/demographics-arab-protests/p24096