Resumé: Sult er en tikkende bombe nu. Verden over tiltager hungersnøden, så at i dag ca 15% af verdens befolkning går sultne i seng. Der er mange forklaringer som klimatiske ændringer, der ikke skyldes en ikke-eksisterende global opvarmning. Der er en stigende mistanke om, at USAs og Ruslands HAARP-anlæg er med i spillet - som erklæret af US Airforce, der i 1996 udgav et studie, " Vejret som Magtforstærker: At være Herre over Vejret i 2025” - bl.a. ved hjælp af HAARP.
Herudover foregår der, især i Afrika, udbredt jordopkøb/leje fra fremmede staters og private spekulanters (Rothschilds, George Soros´) side, hvor bønderne blive fordrevet fra deres århundregamle slægtsgårde – og landbrugsprodukterne eksporteres så til de markeder, hvor prisen er højest – eller til de investerende stater.

Over hele verden dør bier pga. virus eller sprøjtemidler. Selv om det endnu ikke har fået den store betydning, er det farligt, fordi 1/3 af den globale fødevareproduktion forudsætter bestøvning. Hertil kommer dårlige udsigter for den kommende høst og en svag dollar. Alt sammen sætter fødevarepriserne i vejret. Undersøgelser viser, at det ikke er produktionen, der volder problemer hidtil. Med den forhåndenværende teknologi kan 9 mia. mennesker ernæres, hvis teknologien bruges. Nej, problemet er, at fødevarepriserne, spec. på hvede og majs, er fordoblet i det sidste 1/2 år. Det har skabt oprør i Nordafrika - og også Israel mærker nu derfor utilfredshed i befolkningen. Så både der og i de arabiske lande prøver regeringerne på at holde fødevarepriserne nede, hvad de ikke har råd til ret længe. Der er i de fattige befolkninger opstået en stærk følelse af uretfærdig brhandling fra diktatoriske regeringers side - åbenbart stærkt støttet af USA/CIA og i Ægypten af det Muslimske Broderskab. US Council on Foreign Relations udtrykker det naturligvis sådan: Vi mangler verdensregering til at styre madforsyningen – Henry Kissingers foreslåede vååbem (1974).

Men hvem er den egentlige kraft bag de stigende fødevarepriser? Rothschild-banken, Goldman Sachs, der forstrakte Grækenland med store lån mod, at landet afstod sine væsentligste indtægtskilder + 300 mio dollars til banken, så Grækenland kunne snyde sig ind i euroen, fik den geniale idé at opkøbe futures på enorme mængder hvede til 3-6 dollars pr. skæppe, vedblive at købe og forlænge futures, således, at de og deres medskyldige sad på 64 % af hvedefutures i USA. De ventede, mens efterspørgselschokket i dette kunstigt skabte mangelmarked øgede prisen til 25 dollars pr skæppe. Endvidere indførte de "replikation": De satte deres således erhvervede kæmpegevinster i mere hvede, hvor de kan holde en hvedemængde til f.eks. 100 dollars ved kun at investere 5 dollars. Med de øvrige 95 dollars kan de handle på samme måde. Disse hensynsløse illuminater har på denne måde tjent billioner af dollars på, at verdens fattige ikke har råd til at købe de således fordyrede kornsorter. De menes således at have skabt yderligere 250 mio. sultende. Illluminatikernen er fromme tilhængere af Talmud, farisæernes bog, der opfordrer til at bedrage og dræbe kristne og andre goyim - ligesom Koranen, der skylder Talmud meget. Derfor har disse selvbestaltede verdensherskere sammen med deres købte håndlangere et omfattende affolkningsprogram. Det er på denne baggrund, at hungesnøden skal ses – foruden at det er et middel til personlig vinding, uro og revolutioner, der “kun kan bremses af en verdensregering”.

Apokalypsens-4-ryttereJohannes´Åbenbaring 06:05 "Og jeg så, og se en sort hest, og han, der sad på den, holdt en vægt i hånden. 06:06 Og det var, som om jeg hørte en stemme inde midt iblandt de fire væsener sige: En liter hvede for en denar, og tre liter byg for en denar, … … 06:08 Og jeg så, og se en gustengul hest: og han som red på den bar navnet “Døden”, og Dødsriget var hans følgesvend. Og magt blev givet dem over en fjerdedel af jorden, til at dræbe med sværd og med sult og sot".

The American Dream: Globale vejrmønstre er gået i skuddermudder i løbet af de seneste 12 måneder, og det lægger et enormt pres på det globale fødevareindustrisystem, der allerede var på randen af et større sammenbrud. Madlagre over hele verden er foruroligende lave. Priserne for basale fødemidler såsom hvede, majs og sojabønner er absolut skyhøje, og FN forudsiger, at de vil fortsætte med at stige hurtigt i hele 2011.

# 1 Ifølge det amerikanske Landbrugsministerium vil de amerikanske majsreserver falde til et 15-årigt minimum i slutningen af 2011. # 2 De Forenede Nationer siger, at den globale pris på fødevarer når alle tiders højdepunkt i januar måned. # 3 Prisen på majs er fordoblet i de seneste seks måneder. # 4 Prisen på hvede er stort set fordoblet siden midten af 2010. # 5 Ifølge Forbes er prisen på sojabønner gået op med omkring 50% siden juni sidste år. # 6 De Forenede Nationer forudsiger, at den globale pris på fødevarer vil stige med yderligere 30 procent inden udgangen af 2011. # 7 På grund af alle de hidtil usete oversvømmelser, er vinterhvedeafgrøden i Australien blevet helt ødelagt. # 8 I denne vinter blev Brasilien ramt af nogle af de værste oversvømmelser, som nationen nogensinde har set. Dette har væsentligt hæmmet fødevareproduktion i dette land. # 9 Rusland, en af de største hvedeproducenter på hele kloden, mærker stadig virkningerne af sidste sommers glohede temperaturer. Faktisk impoterer Rusland hvede i denne vinter til at opretholde sine kvægbesætninger. # 10 Kina har travlt med at forberede sig på en "alvorlig, langvarig tørke", der forventes at have en stor indvirkning på flere provinser. Faktisk siger de kinesiske statslige medier, at den østlige provins, Shandong, er plaget af den værste tørke, den har set i 200 år. # 11 Det ser ud til, at den kinesiske import af majs vil være omkring 9 gange større end det amerikanske landbrugsministerium oprindeligt forventede for 2011. # 12 Omkring 1 milliard mennesker over hele verden går sultne i seng hver Cracked-earthaften.# 13 Et eller andet sted i verden sulter en person ihjel hver 3,6 sekunder, og 75 procent af dem er børn under fem år. # 14 Mens mad er blevet stadig mere knap rundt omkring i verden, er mange virksomheder begyndt at bruge vilken som helst slags slags "fyldstoffer", som de kan finde på i deres "mad"-produkter. For eksempel rapporterer Raw Story, at nogle virksomheder i Kina faktisk masseproducerer "falsk ris", der er lavet delvist af plast. Ifølge en kinesisk restaurantsammenslutningsansat svarer tre skåle af denne kunstris til fortæring af en hel plasticpose.

Ellen Brown, Kopp Verlag 8, Febr. 2011: Ifølge Associated Press lever omkring 40 % af befolkningen i Egypten på Verdensbankens definerede fattigdomsgrænse på mindre end to dollars om dagen. Ifølge skøn fra analytikere er inflationen i fødevarepriserne i Egypten i øjeblikket på uholdbare 17 % om året. I fattigere lande må folk bruge 60 til 80 procent af deres indkomst på fødevarer, sammenlignet med kun 10 til 20 procent i de udviklede lande. Hvis prisen på en gallon (ca. fire liter) mælk eller et brød for amerikanerne går op med omkring en dollar, så betyder en sådan forhøjelse for folk i Egypten og andre lande sult.

Konsekvenser af den tiltagende hungersnød
A: Igen og igen har det været postuleret, at de nordafrikanske revolutioner skyldes høje fødevarepriser og sult.
Food-moneyB: ANSAmed 10 Febr. 2011: Stillet over for voksende folkelig utilfredshed med stigninger i leveomkostningerne og med en generalstrejke i horisonten har Israels premierminister, Benyamin Netanyahu, i dag annonceret foranstaltninger for at afbøde virkningerne af prisstigningerne for husstande med små og mellemstore indkomster. Leveomkostninger og købekraft er blevet alvorligt ramt i de seneste måneder af prisstigninger på 10% (på brød) til så meget som 134% (for vand).
C: ANSAmed 7 Febr. 2011: Cheferne for de arabiske lande er begyndt at lancere en række foranstaltninger i et forsøg på at absorbere folks vrede. For eksempel har de øget deres udgifter til at holde energi-og fødevarepriser nede. Men lederne har ringe spillerum på grund af underskuddet på de nationale budgetter og de negative prognoser for de arabiske markeder.
D: The Council on Foreign Relations 4 Febr. 2011: Fødevarepriser skyder i vejret i hele verden, og i sidste måned nåede de det højeste niveau siden FN’s Levnedsmiddel-og Landbrugsorganisation begyndte indeksering af dem i 1990. I Mellemøsten spiller hvedepriserne en rolle i den igangværende uro, især i Egypten, der er verdens største hvedeimportør. Laurie Garrett, CFR’s seniorforsker for global sundhed, siger, de stigende priser på basale kornsorter i regionen fører til en "reel følelse af vrede og uretfærdighed." Fødevarepriskrisen”, siger hun, er "et destabiliserende moment med hensyn til global styring". I begyndelsen af 2008 besluttede centrale ris-producerende lande, især i Sydøstasien, at oplagre deres forsyninger, ikke afsætte dem på den globale markedsplads.

Så 1 mia mennesker, dvs. 15% af menneskeheden, sulter. Hvorfor stiger levnedsmiddelpriserne drastisk?

Så 1 mia mennesker, dvs. 15% af menneskeheden, sulter. Hvorfor stiger levnedsmiddelpriserne drastisk?
1. Klima:
Ovenfor siges klima at lægge enormt pres på det globale fødevareindustrisystem, der allerede var på randen af et større sammenbrud. Tørke i Kina og Rusland, oversvømmelse i Australien som så mange gange tidligere - ikke på grund af den manglende globale opvarmning og her - men det kan skyldes HAARP-våbenaktivitet (video), og her, som hævdet af russiske videnskabsfolk , mens Kina beskyldte USA for at have været skyld i et stort HAARP jordskælv i Kina. for at have forårsaget et stort HAARP jordskælv i Kina. Faktisk har US Airforce udgivet et studie, "Vejret som Magtforstærker: At være Herre over Vejret i 2025” - bl.a. ved hjælp af HAARP. Dette er, hvad The Press 21 Jan. 2011 skriver: "Det egentlige formål med HAARP er at skabe nye masseødelæggelsesvåben for at destabilisere milieu- og landbrugssystemer i mållandene". Denne video viser, hvordan himlen så ud over Sichuan i 30 min. før det store jordskælv der i 2008 - et elektromagnetisk fænomen, der også kan hidrøre fra jorden. I Mexico er 80–100 % af ris- og grrønsagsafgrøderne gået tabt pga. dyb frost – hvilket får priserne til at stryge i vejret – også i USA.

2.Spekulation i landbrugsjord: Som tidligere beskrevet på denne blog foregår der omfattende opkøb af landbrugsjord i udlandet af stater som Libyen, Kina, Saudi-Arabien osv. samt af spekulanter som Rothschild-familien og deres agent, George Soros.

3. Bier dør. Næsten en tredjedel af den globale landbrugsproduktion er afhængig af dyrs bestøvning, i vid udstrækning af honningbier (The Telegraph 6 Febr. 2011). Landbrugsforretnings-långiveren, Bee_1819829cRabobank, sagde, at antallet af amerikanske bikolonier, der ikke overlever hver vinter, er steget til 30% - 35% fra en historisk norm på 10%. Satsen er 20% eller højere i store dele af Europa, og det samme mønster er ved at opstå i Latinamerika og Asien. Det er uvist, om dette skyldes en virus eller pesticider. Hidtil er landbrugsproduktionen ikke blevet hårdt ramt.

4. Forværring af udsigterne for afgrøder i centrale producentlande - FAO Nov. 2010. En anden væsentlig faktor har fra midten af september været en svækkelse af den amerikanske dollar (US Dollar), som fortsætter med at opretholde høje priser på næsten alle landbrugs-og ikke-landbrugsmæssige handlede råvarer. Som FAOs diagrammer viser, er problemet ikke faldende produktion - men stigende priser.

5. Den psykologiske faktor. The Council on Foreign relations 31 Jan. 2011: "Hvis politikerne blot omfavner markedets effektivitet, kan offentlighedens Protest_bread_263x180følelse af uretfærdighed afstedkomme flere problemer end de ustabile priser på fødevarer i sig selv For det meste har planetens 700 millioner- 900 millioner sultne mennesker lidt i stilhed."
Dominique Strauss-Kahn, den administrerende direktør for Den Internationale Valutafond advarede mod massesultedød og andre "alvorlige konsekvenser", hvis fødevarepriserne fik lov til at stige for højt: "Som vi ved, ender den slags problemer ofte i krig…. " Moralsk harme er et gennemgående tema i historien om fødevareoptøjer.

Hvordan Goldman Sachs’/ Rothschilds uansvarlige spekulationer drev hvedepriserne op med 500%
Ellen Brown, Kopp Verlag 8, Febr. 2011: I en afslørende artikel i Harper’s Magazine fra juli 2010, skrev Frederik Kaufman i en artikel: "Madboblen: Hvordan Wall Street var i stand til ustraffet drive millioner ud i sultedøden": "I året 1991 besluttede Goldman Sachs, at vores daglige brød repræsenterede en glimrende investering.

Kaufman erklærede denne nyskabelse den 16. juli i et interview på det amerikanske radioprogram Democracy Now:
1. Hos Goldman …opstod ideen om Commodity Index Fonden, så de faktisk blev i stand til at ophobe enorme mængder af kontanter til sig selv … I stedet for købs- eller salgsordrer begyndte de blot a. at købe, købe, købe hvede og forlænge futures til nye futures. De akkumulerede dette hidtil usete bjerg af lange futures for hvede. Denne ophobning førte til b. et "efterspørgselschok" på markederne. … I denne sag havde Goldman og andre banker oprettet denne helt kunstige efterspørgsel efter hvede, som kørte priserne op. Hard Red hvede handles normalt til 3 til 6 dollar pr skæppe. Prisen steg til 25 dollars pr skæppe … Paradoksalt nok var 2008 året med den største hvedehøst i historien …

2. Den anden uhyrlighed er … "Replication" … Lad os antage, du ønskede, at jeg skulle investere for dig på hvedemarkedet. Du giver mig 100 dollars i hånden … Jeg skulle investere disse 100 dollars på hvedemarkedet. Men det er ikke nødvendigt. Det er tilstrækkeligt, hvis jeg investerer $ 5 … Med disse fem dollars kan jeg holde en 100-dollar position. Så nu har jeg stadig 95 af dine dollars … Goldman og alle de andre banker har investeret hundreder af milliarder af dollars i meget konservative investeringer … og nu, da de har for hundredvis af milliarder af T-Bills, kan de investere dem i billioner af dollars … Så tager de disse billioner af dollars og videregiver dem til deres dagshandlere og siger til dem: »Kom, gutter. Lav den mest indbringende forretning. Så mens milliarder af mennesker sulter, bruger de pengene til at generere milliarder af dollars til deres egne konti."Blankenfein-goldman-sachs

Højre, Lloyd Blankfein, administrerende direktør for Goldman Sachs. Texe Marr 24 Sept. 2009: De officielle ejerskabsregistreringer viser, at mens en stor del af Goldman Sachs’ aktier ejes af det offentlige, er en kontrollerende andel på private hænder, som indehaves af et konsortium på 221 personer. Den ledende ejer er dog Lord Jacob Rothschild, og han og andre Rothschildfamiliemedlemmer dominerer konsortiet, der hersker over planetens pengestrøm. Goldman Sachs er dens kerne og og Mr. Blankfein er tjener og stedfortræder for Lord Rothschild, den fjerde Baron af Rothschild-dynastiet.
Mr. Blankfein: "Jeg gør Guds arbejde." Faktisk gør han "Guds værk," dvs., hvis vi er enige med den berømte tyske jødiske forfatter og filosof, Heinrich Heine, der skævt bemærkede,
"Penge er gud for jøderne, og Rothschild er hans profet."

SultAndre forskere deler denne forklaring på fødevarekrisen. I en artikel skrevet i juli 2010 med titlen "Hvordan Goldman Sachs satsede på at tvinge verdens fattige ud i hungersdøden - og vandt," bemærkede journalisten Johann Hari:
"I slutningen af 2006 begyndte den verdensomspændende stigning i fødevarepriserne. Et år senere, var prisen på hvede steget med 80%, prisen på majs med 90%, og prisen på ris med 320%. I mere end 30 lande blev der fødevareoptøjer, 200 millioner mennesker truedes af fejlernæring eller endda sultedød. Nogle økonomer siger, at stigningerne skyldes den stigende efterspørgsel fra middelklassen i Kina og Indien samt den stigende anvendelse af majs til ethanol-produktion. Men ifølge professor Jayati Ghosh fra Center for Økonomiske Studier i New Delhi, er efterspørgslen fra disse lande i samme periode faldet med helt op til 3%. Det Internationale Grain Council sagde, at verdens hvedeproduktion er steget, mens priserne er blevet forhøjet. Iflg. Kaufman har madboblen øget antallet af sultende mennesker i verden med 250 millioner.

US Securities and Exchange Commission 16 April 2010 - SEC har i dag anklaget Goldman, Sachs & Co samt en af dens vicepræsidenter for at snyde investorer ved fejlbogføre og udelade vigtige fakta om et finansielt produkt bundet til subprime realkreditlån, da det amerikanske boligmarked var begyndt at vakle. SEC hævder, at Goldman Sachs strukturerede og markedsførte en syntetisk sikret gældsforpligtelse (CDO). Goldman Sachs har undladt at give investorerne vigtige oplysninger om CDO. "Produktet var nyt og komplekst, men bedraget og konflikterne er gamle og enkle." Investorer … hævdes at have mistet mere end $ 1 mia.

Men også stræben efter én-verdensregering bag verdens sult
The Council on Foreign Relations 31 Jan. 2011: I mangel af levedygtige former for global styring af fødevarer og fremstilling og handel af medikamenter er risikoen for offentlighedens sikkerhed stigende over hele verden.

Er overbefolkning af kloden problemet?
The Independent 18 Jan. 2011 Dominic Lawson: Institution of Mechanical Engineers har udgivet "Befolkning: En planet, alt for mange mennesker?" Institutionen besvarede sit eget spørgsmål benægtende. Som rapportens hovedforfatter, Dr. Tim Fox, påpegede: "Vi kan klare udfordringen med ernæring af en planet med 9 milliarder mennesker gennem anvendelse af eksisterende teknologier". F.eks. påpegede Dr. Fox, at i Afrika bliver ikke mindre end halvdelen af de producerede fødevarer ødelagt, inden de når deres lokale markedsplads: med køleteknik og gode veje kunne udviklingslandene undgå dette forfærdelige spild.

I år gør National Geographic Magazine befolkning til sit tema. Den citerede Hania Zlotnik, direktør for FN’s Befolkningsfondsafdeling: "Vi forstår stadig ikke hvorfor fertiliteten er faldet så hurtigt i så mange samfund, så mange kulturer og religioner. På dette tidspunkt er der er stadig et problem med høj fertilitet, men det gælder kun for omkring 16 procent af verdens befolkning, hovedsagelig i Afrika."

Det mest fashionable af alle argumenter for en form for global lovgivning om fødselsbegrænsning kommer i form af erklæret bekymring for atmosfæren - for mange mennesker producerer for meget CO2 og skader dermed planeten via klimaændringer. Men Joel Cohen, professor i befolkning ved Columbia University’s Earth Institute, fortalte National Geographic: "De, der siger, at hele Talmud-hate2problemet er befolkning, har ikke ret. Befolkning er ikke engang den dominerende faktor".

Kommentarer
Goldman Sachs´meriter er mange og lange. For et år siden kom det frem, at Banken havde blokket Grækenland for enorme summer til gengæld for en kredit, der sikrede det i virkeligheden insolvente Grækenlands svigagtige optagelse i euroen, til gengæld for den græske regerings indtægtskilder + 300 mio dollars til banken!! Hvordan kan de slippe afsted med det? "Man ansætter simpelthen de bedste folk," som de siger hos Carnegie’s - og det indbefatter den tidligere amerikanske finansminister og tidligere Goldman Sachs chef, Hank Paulson, der berigede sit gamle firma, og Rothschild med en bail-out på 13 mia. US skatteyderdollars for sin svindel!

Hensynsløse Illuminater ofrer menneskeheden for at få fat i penge og magt til en verdensregering og her - og følger på samme tid deres globale affolkningsprogram og her og her og her. Og menneskeheden finder sig i disse 6.000 superrige mennesker og deres håndlangere, adlyder deres rådne moral, træller for dem, dør for dem i Afghanistan, Irak osv. Det er menneskehedens virkelige elendighed. Hvornår starter de med at leve op til deres slogan: Orden ud af kaos? Næppe før de har skabt totalkaos – for så at konstruere deres Agenda 21 alias Orwells 1984 for de få overlevende.

Hvorfor behandler illuminater menneskeheden så grusomt? Illuminater (Rothschild dynastiet og Adam Weishaupt) er baseret på Talmud, farisæernes bog. Så i virkeligheden er dagens kerneilluminater dagens farisæere. Hvad illuminaterne gør, er from farisæisme: Facts are Facts II: Kidduschim (68a) kristne er som en flok fjolser. Makkoth (7b) Uskyldig i mord, hvis hensigten er at dræbe kristne. Baba Kama (113b) Det er tilladt at bedrage kristne. Iore Dea (157, 2) Må bedrage alle, som tror kristne læresætninger. Zohar (I, 160a) Jøder skal altid forsøge at bedrage kristne. Iore Dea (159, 1) Åger tilladt nu af hvilken som helst grund mod kristne. Choschen Ham (388, 15) Dræb alle dem, der giver jødernes penge til kristne Zohar (I, 25a) Kristne skal udryddes som afgudsdyrkere. Sefer Or Israel 177b Hvis en jøde dræber en kristen, begår han ingen synd. Zohar (I, 28b, 39a) Høj plads i himlen til alle, der dræber afgudsdyrkere osv.
Synes du, at der er ligheder med Koranen? Ikke så mærkeligt. Muhammad lærte meget fra de 3 “fromme” jødiske stammer i Medina, før han udviste, gjorde dem til slaver og dræbte dem.