Djengis Khan-metoder, Münchhausenske Løgne, Pakke Med Afføring Som Argument, Melormburgers Til Din Sidste Nadver: Varmister

Posted By Anders On February 11, 2011 @ 00:05 In Dansk, Euromed | 3 Comments

Resumé: “Klimaforsknings”—løgnene bliver mere og mere utrolige ligesom baron von Münchhausens løgnehistorier. Nu påstår den globalistiske Carnegie Institution, at Djengis Khan (1162-1227) slog 40 mio mennesker ihjel, at deres marker så voksede til skov, og at de mange nye træer opslugte så meget CO2, at atmosfærens CO2  faldt, og der kom en global afkøling: Dette er vejen frem siger Institutionens studielederen. Vi må tage ved lære af historien!! Der er blot det at sige til det, at der ganske fulgte en mindre kuldeperiode efter Djengis, men den var for det første mindre dyb end kuldeperioden fra Kristi fødsel indtil Djengis Khans tid  - og langt mindre dyb end den lille istid, der kom, da folketallet atter var oppe - og skovene ryddet.  Da der var meget færre mennesker end i Midelalderen - før Kristus - var det 2.5 grader varmere end nu og i middelalderen - og mange flere skove end på Djengis Khans tid. Undersøgelser af antarktiske iskerner og planteporer viser, at der ikke var noget fald i den atmosfæriske CO2 koncentration fra Djengis´fødsel og de næste 400 år frem! Det påstås at den Sorte Død blot var en kortvarig parentes uden betydning 150 år efter Den Sorte Død (toppede ca 1358), der slog dobbelt så mange ihjel, som Djengis Khan påstås at have på sin manglende samvittighed - og som reducerede folketallet i 150 år. Carnegies postulat er ren propaganda - med det formål at fremme NVOs Agenda 21, hvor man kan beplante 90% af  Jorden og bure folk inde i megabyer som burhøns.  Men derudover har illuministerne en velkendt affolkningsfilosofi.

The Daily Mail bragte et interview med den tidligere mangeårige BBC journalist, Peter Sissons. Han fortæller om, at man kritikløst slugte alle IPCCs løgnerapporter, ikke ønskede at høre klimaskeptikeres mening om dem, ja fratog klimaskeptikere sendetid overhovedet i BBC . Da Sissons foreslog at høre klimaskeptikere anså man ham for at være sindssyg.  BBC-ledelsen  fejrede Al Gore som Verdens frelser i luksuriøs stil. Selv da en engelsk High Court påviste mindst 9 videnskabelige fejl i Al Gores film “En Ubekvem Sandhed” og derved gjorde den til en ubekvem løgn, der ikke uden videre måtte vises i engelske skoler, underkastede man ikke klimaløgnene nogen kritisk journalistik. Man videregav helt ukritisk den Soros/Al Gore bestukne klimabedragers, James Hansens, mening, at Obama kun havde 4 år til at redde verden fra Klimakatastrofen. Sissons interviewede lederen af  Storbritanniens Grønne Part, Caroline Lucas, der blev så fornærmet over, at Sissons indledte med at spørge om, hvordan det kunne være, at  vinteren jo var meget kold, skønt CO2 i atmosfæren drønede opad, at hun sendte ham en pakke med afføring indpakket i toiletpapir!
For nu at imødegå elitens indbildte CO2-opvarmning, som selv Climategate-svindleren, prof. Phil Jones, indrømmer ikke har fundet sted siden 1995, arbejdes der i fuldt alvor med at omlægge vore kostvaner. Melorm, græshopper o.l. insekter emitterer pr vægtenhed kun 1/100 af den indbildt farlige CO2, som svin og okser emitterer, hvorfor vor fremtidige kost bør omlægges til disse insektdelikatesser.
Ja, det er en farlig tid vi lever i pga. ideologer, der er så syge i hovedet som nogensinde. Desværre har de magten, fordi de er intelligente og har hjernvasket os til en comalignende ligegladhed.[1] Djenghis-Khan

[2] The Daily Mail 10 Febr. 2011: Hans Kongelige Højhed, Prins Charles i EU-Parlamentet: “Denne (bæredygtigheds) proces er ikke ligefrem blevet hjulpet af  disse klimaændringsskeptikeres ætsende virkning på den offentlige mening. De benægter de overvældende videnskabelige beviser, der viser ud over enhver rimelig tvivl, at den globale opvarmning er blevet forværret af menneskelig industrialiseringsaktivitet.”  [3] Charles´ egen livsstil skaber CO2–fodspor, der er 100 gange større end nogen anden persons i Storbritannien. Her følger HKHs enorme mængde videnskabelige beviser – og på dette grundlag vil [4] præs. Barroso reducere drivhusgasudledningerne med op til 95% inden år 2050 – men beklager, at “[5] bekæmpelse af klimaforandring” er trådt i baggrunden pga. svage nationale budgetter og arbejdsløshed! [6] Djenghis-Khans-horder

[6] Venstre: Djengis Khan, Ødelæggeren (1162-1227) og hans grønne horder (til højre)

“Forskning” ved Carnegie Institutions Institut for Global Økologi.
[7] The Daily Mail 25 Nov. 2011: Den mongolske leder, Djengis Khan, der skabte verdens største sammenhængende imperium  i 13. og 14. århundrede, hjalp til med at fjerne næsten 700 mio tons kulstof fra atmosfæren, viser ny forskning.
40 millioner menneskers død betød, at store områder af dyrkede arealer igen blev tæt bevoksede med træer, som absorberer kuldioxid fra atmosfæren.
Og selv om hans metoder kan være vanskelige for miljøforkæmpere at sluge, mener økologer, at det kan være det første tilfælde nogensinde af vellykket menneskeskabt global afkøling.
Carnegie-undersøgelsen målte kulstofvirkningen af en række historiske begivenheder, der involverede et stort antal dødsfald. [6]
Tidsperioderne omfattede også Den Sorte Død i Europa, Kinas Ming-dynastis fald og erobringen af Amerika?? Alle disse begivenheder er fælles om en udbredt tilbagevenden af skovbevoksning efter en periode med massiv affolkning.
Men den blodige mongolske invasion, som varede et 150 år og førte til et imperium, der strakte sig over 22 procent af Jordens overflade, ragede straks op for sin lange levetid.
Fig2-20
Vi fandt, at der i de korte begivenheder som den Sorte Død og Ming dynastiets fald var skovenes genvækst ikke nok til at overvinde emissionerne fra rådnende materiale i jorden,” forklarede Pongratz. Selvom Khan vil forblive kendt som Djengis Ødelæggeren og ikke som Djengis den Grønne,  håber dr Pongratz, at baseret på den viden, vi har fået fra fortiden, er vi nu i stand til at træffe arealanvendelsesbeslutninger, som vil mindske vores påvirkning af klimaet og kulstofkredsløbet,” sagde hun. “Vi kan ikke ignorere den viden, vi har fået.”

Venstre: IPCC’s globale temperaturer i [8] 1. Assessment Report 1990. ipcc-1990-7c first reportHøjre (s.134): “Berigtiget” IPCC globaltemperaturer i [9] 3. Assessment Report - som nu udelader den middelalderlige varmeperiode - på grund af [10] Briffas forfalskede videnskab på 12 Jamal-træringe.
[11] Grafen nedenfor til højre viser, at der på et tidspunkt fra begyndelsen af vor tidsregning indtil Djengis Khans tid var betydeligt køligere end på og efter Djengis Khans tid.
For resten: På trods af “global opvarmning” synes den [12] arktiske is at være blevet 70 billioner kubikfod tykkere fra jan 2009–jan 2011.

[13] Infowars 18 Jan 2011:   NASA’s James Hansen mener, at Amerika har brug for at tilpasse sig det kinesiske autoritære styre for at proppe klimaforandring ned i halsen på det amerikanske folk. “Kina har kapacitet til at gennemføre politiske beslutninger hurtigt. Lederne synes at søge de bedste tekniske informationer og stempler ikke det, der er ubekvemt, som svindel.”

[13] James Hansen er bestukket af Al Gore og Rothschildagenten, George Soros. Hans herre og mester, [14] Maurice Strong, der fremmede Hansens og Rothschilds menneskeskabte CO2-løgn, bor i Kina på flugt fra et tyveri af 1 mio dollars fra FN og er rådgiver for den kommunistiske kinesiske regering.
Medierne har gjort dette vanvid muligt
[15] The Daily Mail 25 Jan. 2011 af tidligere BBC-journalist, Peter Sissons: BBC blev en propagandamaskine for klimaændringsfanatikere, siger Peter Sissons … og jeg blev behandlet som en galning for at turde være uenig.
For mig var det mest bekymrende aspekt af den politiske korrekthed den historie, der gentog sig med stigende hyppighed i mine sidste ti år på BBC - den globale opvarmning (eller “klimaændringer”, som det kaldtes, da det blev kendt, da temperaturen syntes at stabilisere sig eller falde en smule efter 1998).
De overforenklede to-minutters rapporter accepterede uden undtagelse FN’s forsikring om, at »videnskaben er fastlagt«, og at menneskers udledning af [16] kuldioxid truede verden med katastrofale klimaændringer.
[16] [16] [16] Peter-sissonMilieupressionsgrupper kunne  få garanti for, at deres pressemeddelelser, der normalt begynder med ordene “videnskabsfolk siger ?.?.?.?”  uantastet ville få sendetid.
Ved en lejlighed anvendte en MP sin BBC sendetid til at linke klimaændringstvivlere sammen med perverse og holocaust benægtere, og hans berømte interviewer fortrak ikke en mine
Ved en lejlighed, efter indsættelsen af Barack Obama som præsident i 2009 underrettede videnskabskorrespondenten i Newsnight faktisk seerne om, at “forskere har beregnet, at han blot har fire år [16] til at redde verden”. Hvad hun ikke fortalte seerne var, at kun én alarmistisk videnskabsmand, NASA’s James Hansen, havde sagt det.
[16] BBC’s redaktionelle politik om klimaændringer, blev imidlertid i 2007 præciseret i en rapport fra BBC Trust - hvis job er at overvåge funktionen af BBC i offentlighedens interesse. Deri afsløres, at BBC havde holdt “et seminar på højt plan med nogle af de bedste videnskabelige eksperter og er kommet til den opfattelse, at “bevisernes vægt ikke længere berettiger lige så megen sendetid til [16] modstanderne af klimakonsensus”. Fejlen her var naturligvis, at “passende sendetid”, der gives til mindretallets synspunkter om klimaændringer, praktisk taget var nul.
[17] Caroline-lucasJeg var på vagt på News 24, og det var blevet arrangeret, at jeg skulle interviewe lederen af De Grønne, Caroline Lucas (til højre) -( grøn eller brun?). Hun forventede klart, lige som de fleste miljøaktivister, det, jeg jeg kalder “frit slag” - at få lov til at sige sit lille bidrag uimodsagt.
Jeg begyndte godmodigt med at bemærke, at klimaet ikke syntes samarbejdsvilligt i øjeblikket, og at vi havde en særdeles kold vinter, mens kulstofemissionerne drønede derudad.
[18] [19] Watts Up With That 14 Jan 2011: Historisk set er overssvømmelser,som dem, der ses  i Australien, ikke usædvanlige. De skyldes La Nina.
[18] Miss Lucas reagerede, som om jeg havde forulempet hende fysisk. Hun var oprørt. Det var ikke BBCs - BBCs! - opgave at stille sådanne spørgsmål. Var jeg ikke klar [18] Brisbane-floods-2011over, at videnskaben ikke kunne diskuteres? Lucas sluttede med en tilsløret advarsel. En uge efter dette interview gik jeg på arbejde og hentede min post. Blandt konvolutterne var en lille Jiffy taske, som jeg åbnede. Den indeholdt en betydelig mængde afføring svøbt i flere ark toiletpapir.
[18]
[18] I mellemtiden underholdt Al Gore, den tidligere amerikanske vicepræsident og klimaændringsforkæmper, BBC’s redaktionelle elite i sin suite på Dorchester og fik frit slag til at føre sin sag for et beundrende internt publikum.
Hans synspunkter blev aldrig udsat for journalistisk kontrol, selv da en britisk High Court dommer fastslog, at hans film, “[20] En ubekvem Sandhed”, der er indeholdt mindst ni videnskabelige fejl, og at ministrene skulle sende ny vejledning til lærerne, inden den blev vist i skolerne. Fra BBC’s standpunkt, var dommen det virkeligt [18] ubekvemme, og BBCs milieukorrespondenter underspillede dens betydning.

I slutningen af november 2007 var jeg på vagt på News 24, da FN’s Panel om Klimaforandringer udgav en rapport, som senere viste sig at indeholde væsentlige unøjagtigheder, hvoraf mange stammer fra dens afhængighed af ikke-ekspert-læste kilder og miljøaktivisters bedste gæt.
Men den måde BBC’s reporter behandlede historien var, som om der ikke var skyggen af tvivl, det sidste ord om katastrofen, som venter menneskeheden. Tilbage i studiet foreslog jeg, at vi fulgte op med en eller to skeptikere til at reagere på rapporten, men jeg fik et helt negativt svar, som om jeg var sindssyg.
*
[21] Natural News 16 Jan. 2011: Forskere fra Wageningen University i Holland siger, at insekter producerer langt færre drivhusgasser end kvæg og svin gør, og ville således være et levedygtigt alternativ til at spise kød. Offentliggjort i tidsskriftet PLoS ONE viste undersøgelsen, at grise, for eksempel, producerer op til hundrede gange flere drivhusgasser end den tilsvarende vægt af melorme. Forskerne sammenlignede drivhusgasemissioner for melorme, fårekyllinger, græshopper og svin. Især mhp. metan (CH4) og lattergas (N2O).
[22] Ants
Venstre: Karl Friedrich Hieronymus Baron von Münchhausen (blomstrede mellem 1720 og 1797) fortalte enormt usandsynlige løgnehistorier, den ene større [22] Baronmuenchhausen-hansalbersend den anden - ligesom de globale varmister. Højre: Hvordan vil du gerne have din McMelorm burger serveret i dag?

Kommentar
Klimatismen er et ideologisk middel til at hjernevaske folk. Selvfølgelig har klimaet været varmere og koldere gennem hele Jordens historie. På bloggen ”[23] Der Honigmann Sagt” fandt jeg dette eksempel på, hvordan [24] NASA kan postulere en opvarmning på 0.8 grad C af Ishavet per tiår 1979 – 1997- ud fra ekstrapoleringer fra nogle få landbaserede vejrstationer - mens der ses bort fra målinger ved hjælp af bøjer placeret i selve havet. Sidstnævnte viste kun en [22] temperaturstigning på 0,3 grader årligt - men slet ingen i 68% af Ishavet! Den nævnte lille stigning i temperaturen har intet at gøre med global CO2-opvarmning - men med de cykliske Pacifiske Dekadale Svingninger og Atlanterhavets Multidekadale Svingninger (PDO und AMO). Denne [25] BBC Video viser massiv løgnekampagne for den globale opvarmningsreligion.

[22] Postulatet fra Carnegie Institution om, at den sorte død var for kortvarig til at fremkalde samme kølende effekt som Djengis Khans massakrer er simpelthen ikke sandt - men et eksempel på NWO pseudo-videnskab. Wikipedia: “Den Sorte Død var en af de mest ødelæggende pandemier i menneskehedens historie. Den toppede i Europa mellem 1348 og 1350 (pest). Den menes at være startet i Kina og anslås at have dræbt 30% - 60% af Europas befolkning, at have reduceret verdens befolkning fra anslået 450 millioner til mellem 350 og 375 millioner i år 1400. Det tog 150 år for Europas befolkning til at komme sig.”

“Vi må tage ved lære af historien!!” siger dr. Pongratz Der er blot det at sige til det, at der fulgte en lille kuldeperiode efter Djengis, som for det første var mindre dyb end kuldeperioden fra Kristi fødsel indtil Djengis Khans tid (1162-1227) - og langt mindre dyb end den lille istid, der kom omkr. år 1500, da folketallet atter var oppe - og skovene ryddet. Da der var meget færre mennesker end i Midelalderen - før Kristus - var det 2.5 grader varmere end nu - og mange flere skove end efter Djengis Khan.  Den Sorte Død slog dobbelt så mange ihjel, som Djengis Khan påstås at have på sin manglende samvittighed. Carnegies postulat er rent opdigt.

Hvad Dr. Pongratz uden tvivl gør propaganda for, er “nødvendigheden” af at gennemføre [14] Agenda 21 ved at klumpe menneskeheden sammen i byer - at lade - lad os sige  90% af – verden ubeboet – uden adgang for folk.
[26] Co2-1000-1500

[27] CO2-1000-2000

Undersøgelser af [28] spalteåbninger/konserverede planterester (højre) af atmosfærens CO2 korrelerer godt med [29] iskernefund (til venstre), hvor hver lodret linje er et århundredskifte - begyndende med 1000 e.Kr. - og denne [30] graf offentliggjort af Reuters. Der er intet signifikant fald i atmosfærisk CO2 før omkring 1550 e.Kr. - efter begyndelsen af den “lille istid. ved hvis slutning atmosfærens CO2 begynder at stige efter afslutningen af den “lille istid” omkring 1860 (oceanisk absorption / frigørelse). Carnegie Institutions postulat om den grønne Djengis Khan er en Münchhausenskrøne
Minnesotas tidligere guvernør, Jesse Ventura, mener, at vejret er ved at blive manipuleret af militærets HAARP som våben ([31] video). Og noget tyder på, at [32] han har ret.
På den anden side er der nogle forskere, som mener, at vi bevæger os ind i en æra and global afkøling - som det blev forudsagt af [33] John Holdren, Obamas klimaczar, tilbage i 1970erne.
*
Når jeg ser [34] chemtrails på kryds og tværs af himlen som pålagt os af EU, FN og mange regeringer og koordineret af Royal Society of London her midt i vinteren, ved jeg, at de ikke er der for at bekæmpe ikke-eksisterende global opvarmning. Snarere tror jeg, de forsøger at skabe en ny istid - eller at forgifte os som en del af deres [35] affolkningsprogram og [36] her og [37] her og [38] her. Her er en [39] video med Alex Jones, der redegør for økologernes sande hensigt: Befolkningsreduktion– helt ned til blot 300 mio på planeten (Ted Turner). Deres had til menneskeheden er overvældende.
Jeg har tidligere skrevet, hvordan illuminister [40] beriger sig og [41] gramser verdensherredømmet til sig gennem deres klimabørser, [42] omfordeling af vores [43] velstand til U-landene, som aldrig vil producere velstand, fordi de [44] ikke arbejder. Jeg har skrevet om [45] IPCCs, og [46] her, samt [47] East Anglia CRUs, og [48] her, det britiske [49] Met Offices og [40] EUs CO2-svindel.

Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=20902

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdjenghis-khan9.jpg
[2] The Daily Mail 10 Febr. 2011: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1355433/prince-charles-blasts-big-business-climate-change-pl
aying-future.html

[3] Charles´ egen livsstil: http://news1.capitalbay.com/news/prince_charles_spreads_the_green.html
[4] præs. Barroso: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/85&format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=en

[5] bekæmpelse af klimaforandring” er trådt i baggrunden : http://euobserver.com/9/31778
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdjenghis-khans-horder12.jpg
[7] The Daily Mail 25 Nov. 2011: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1350272/Genghis-Khan-killed-people-forests-grew-carbo
n-levels-dropped.html

[8] 1. Assessment Report 1990: http://www.americanthinker.com/2009/12/understanding_climategates_hid.html
[9] 3. Assessment Report : http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/pdf/tar-02.pdf
[10] Briffas forfalskede videnskab: http://euro-med.dk/?p=11029
[11] Grafen nedenfor til højre: http://folk.uio.no/tomvs/esef/Robinson-Soon-2007.pdf
[12] arktiske is at være blevet 70 billioner kubikfod tykkere fra jan 2009–jan 2011: http://modernsurvivalblog.com/weather-preparedness/13-billion-cubic-feet-of-new-arctic-ice/
[13] Infowars 18 Jan 2011: http://euro-med.dk/billeder/billederjames-hansen13.jpg
[14] Maurice Strong: http://euro-med.dk/?p=17981
[15] The Daily Mail 25 Jan. 2011 af tidligere BBC-journalist, Peter Sissons: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1350206/BBC-propaganda-machine-climate-change-says-Peter-Sis
sons.html#ixzz1C2kPej1j

[16] : http://euro-med.dk/billeder/billederpeter-sisson28.jpg
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercaroline-lucas18.jpg
[18] : http://euro-med.dk/billeder/billederbrisbane-floods-201126.jpg
[19] Watts Up With That 14 Jan 2011: http://wattsupwiththat.com/2011/01/14/bogus-claims-on-australia-and-brazilian-floods-from-abc-and-dr
-richard-somerville/

[20] En ubekvem Sandhed: http://www.heraldsun.com.au/opinion-old/a-convenient-fraud/story-e6frfifx-1111114607176
[21] Natural News 16 Jan. 2011: http://www.infowars.com/global-warming-researchers-says-eating-bugs-better-for-environment-than-eati
ng-meat/

[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbaronmuenchhausen-hansalbers21.jpg
[23] Der Honigmann Sagt: http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2011/01/31/wie-die-nasa-die-arktis-warmrechnet-und-die-globalt
emperatur-zum-steigen-bringt/

[24] NASA kan postulere en opvarmning på 0.8 grad C af Ishavet per tiår 1979 – 1997: http://www.eike-klima-energie.eu/news-anzeige/wie-die-nasa-die-arktis-warmrechnet-und-die-globaltemp
eratur-zum-steigen-bringt/

[25] BBC Video : http://www.youtube.com/watch?v=2cbWjJFgnqU&feature=player_embedded
[26] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederco2-1000-150011.png
[27] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederco2-1000-200012.png
[28] spalteåbninger/konserverede planterester: http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=262607
[29] iskernefund : http://debunkhouse.wordpress.com/2010/12/25/co2-ice-cores-vs-plant-stomata-wuwt/
[30] graf offentliggjort af Reuters: http://blogs.reuters.com/environment/2009/03/06/wall-street-journal-of-atmospheric-sciences-reply-to
-jenkins/

[31] video: http://www.youtube.com/watch?v=62ZtPqfvpu8
[32] han har ret: http://euro-med.dk/?p=16684
[33] John Holdren: http://www.zombietime.com/zomblog/?p=873
[34] chemtrails: http://euro-med.dk/?p=18250
[35] affolkningsprogram : http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article6350303.ece
[36] her: http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=A155D113455FAC882A3290536575C723
[37] her: http://euro-med.dk/?p=9404
[38] her: http://euro-med.dk/?p=16778
[39] video med Alex Jones: http://vordenkseiten.wordpress.com/tag/bevolkerungsreduktion/
[40] beriger sig : http://euro-med.dk/?p=16692
[41] gramser verdensherredømmet : http://euro-med.dk/?p=19109
[42] omfordeling: http://euro-med.dk/?p=10248
[43] velstand til U-landene: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6962344.ece
[44] ikke arbejder: http://www.youtube.com/watch?v=TJ73cfT8Ljk
[45] IPCCs: http://euro-med.dk/?p=18952
[46] her: http://euro-med.dk/?p=13677
[47] East Anglia CRU: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1250872/Climategate-U-turn-Astonishment-scientist-centre-glo
bal-warming-email-row-admits-data-organised.html?ITO=1490

[48] her: http://euro-med.dk/?p=11914
[49] Met Offices: http://euro-med.dk/?p=15042