Pyramid-dollar

Her er en Wikileaks meddelelse fra USAs ambassadør i Paris til  USAs Udenrigsministerium. Se forklaring på oplysninger om koder her. Jeg ved ikke, hvordan bloggen “The Joy of the Curmudgeonjoy” fandt det. Men det ser ægte ud. Og her er en blog der fortæller, at følgende dokument er en wikileaksmeddelelse.

Dens indhold er meget illuministisk - og værdigt for produktet af den første illuminatrevolution, USA. USAs Great Seal (bagsiden af enhver en-dollarseddel) er en påmindelse fra Mayer Amschel Rothschild til den “Nye Verden” om at opfylde Adam Weishaupts kommunistiske en-verdens regeringsprogram.

Jeg tror, denne indblanding ikke kun gælder for Frankrig - men også for de fleste andre lande - inkl. de arabiske lande, hvor nu illuminatrevolutioner følger det mønster, der førte shahen af Persiens fald. Denne kampagne for at fremme islam uden at spørge de indfødte franskmænd er en dybt utilladelig indblanding i et andet suverænt? land, Frankrig især, af et andet land, USA, som begrænser frihed og demokrati mere og mere derhjemme.

USA ønsker at destabilisere nationalstaterne i Mellemøsten, Europa og Asien
Global Res. 20 Jan 2008: Al Qaeda - ”USAs ydre fjende” samt den påståede arkitekt bag 11. sept. angrebene - er et CIA-produkt. Det amerikanske efterretningsvæsen har skabt sine egne terrororganisationer. Og på samme tid skaber det sine egne terroradvarsler fra de terrororganisationer, som USA selv har skabt.
BinLaden-TrainedbytheCIAPortrætteret på stiliseret vis i de vestlige medier udgør Osama bin Laden, støttet af sine forskellige håndlangere, USA’s koldkrigs skræmmebillede, der “truer vestligt demokrati”. Den påståede trussel om “islamiske terrorister” gennemsyrer hele den amerikanske nationale sikkerhedsdoktrin. Dens formål er at retfærdiggøre angrebskrige i Mellemøsten, mens den har ført til oprettelse af konturerne af Homeland Security-staten  i Amerika. I 1979 blev den største hemmelige operation i CIAs histori lanceret i Afghanistan …: Zbigniew Brzezinski 1998 ( han havde været national sikkerhedsrådgiver for præsident Jimmy Carter): “Vi fik ikke russerne til at gribe ind, men vi øgede bevidst sandsynligheden for, at de ville.” Efter Brzezinski’s beretning blev et “militant islamisk netværk” skabt af CIA. Den “Islamiske Jihad” (eller hellig krig mod Sovjet) blev en integreret del af CIA’s efterretningsfidus.
Samtidig iscenesatte CIA den iranske revolution ved hjælp af det Muslimske Broderskab. Brzezinski + bin laden

Højre: Præsident Jimmy Carters nationale sikkerhedsrådgiver, Zbigniew Brzezinski, besøger sin “dreng”, Osama Bin Laden, under træning med den pakistanske hær, 1981.

Mit Resumé: Følgende er en utrolig uforskammet herrefolksmentalitet fra verdens første illuminatstat (USA 1776) over for verdens 2. illuminatstat (Frankrig 1789). Det er den måde, de romerske imperialister behandlede deres besejrede provinser på: De ønsker at afskaffe den franske kultur, ophøje sig til dommere over, hvad der er “den rigtige retning” for et fremmed land, beslutter Frankrigs Islamiske fremtid uden at spørge de indfødte franskmænd, som bliver mere og mere plaget af muslimsk indvandring. Den amerikanske ambassadør i Paris, Mr. Rivkin, har brygget en Mindretals Engagement Strategi sammen til at engagere franskmænd på alle niveauer for at tvinge dem til multikulturalisme ved manipulation og den sædvanlige illuminatstrategi: en begejstret gruppe skaber 10 andre  – såvel som ved massiv hjernevask. Mr. Rivkin refererer til  illuminatsloganet fra Franske Revolution: Frihed, Lighed og Broderskab. “Vi vil støtte, uddanne og engagere medier og politiske aktivister i den rigtige retning”, skriver han og undergraver  dermed Frankrigs  suverænitet. Oven i købet har US-embassadenlanceret en Website ved navn Oumma.fr – det udelukkende verdenomspændende muslimske samfund, modsætningen til integration. Og hvis Frankrig ikke gør, som Rivkin pålægger, påstår han, at Frankrigs indflydelse og anseelse i udlandet svækkes! Han glemmer, at europæernes beundring for Frankrig derved tiltager  – men dem regner illuminaten Rivkin ikke for noget – kun de 6–7000 elitisters mening tæller. Mr. Rivkin ønsker, at muslimer skal ødelægge den franske “laïcité” og kristne tro gennem Interfaith grupper, der altid vil være domineret af muslimer - og desto mere, jo flere deres andel af befolkningen udgør. Mr. Rivkin vil forbinde Frankrigs fremtidige ledere med hinanden i et forum med værdier, som USA er med til at forme. Og Mr. Rifkin vil have historieundervisningen omskrevet til at fremhæve muslimernes fortjenester i fransk historie (hvilke?). Endelig skriver ambassadør Rivkin : “Mens vi aldrig kunne tage æren for denne positive udvikling, vil vi fokusere vores indsats på udførelsen af de aktiviteter, der er beskrevet ovenfor for at fremme, opfordre og stimulere bevægelse i den rigtige retning. Desuden vil vi spore immaterielle mål for succes - en voksende følelse af at høre til, for eksempel, blandt unge franske minoriteter og et spirende håb om, at de også kan repræsentere deres land hjemme og i udlandet, endog en dag på Højdepunktet af det franske offentlige liv, som præsident for republikken.” Dette betyder et ønske om at give den vestlige verdens suverænitet, kultur og kristendom dødsstødet. Denne amerikanske underminering finder sted i samarbejde med det franske indenrigsministerium. I andre lande finder en lignende amerikansk (”Den Nye verdens”) illuminatunderminering uden tvivl også sted - f.eks i muslimske lande med henblik på emigration til Vesten og revolutioner, som det var tilfældet med den iranske revolution i 1979 - og nu i EU’s arabiske Euromediterrane “partnerlande”. Dette er præcis Adam Weishaupts Illuminatprogram – og det er  EU/UNESCO/Den ARABISKE LIGA/ISESCO/DCKU´s fallerede Anna Lindh Foundation program og her og her. Disse utrættelige illuminater kan eller vil ikke forstå, at islam og anderledes tænkende er lige så uforenelige som ild og vand – eller har de  netop kaperet dette?. Storbritanniens premierminister, David Cameron, har fået nok. I Storbritannien gælder Storbritanniens værdier, og muslimer har at acceptere dem og ophøre med at være minoritetsgruppe. Storbritannien vil ikke længere understøtte dem som sådanne – eller vil han?

Jeg har lavet fremhævelserne.

pletter ubestridelige uligheder Frankrigs globale image og mindsker dets indflydelse i udlandet

C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 04 PARIS 000058

NOFORN
SIPDIS

E.O. 12958: DECL: 12/31/2019
TAGS: PGOV PREL KIRF KISL FR
SUBJECT: EMBASSY PARIS - MINORITY ENGAGEMENT STRATEGY

REF: A. SECSTATE 127215
¶B. PARIS 1714

Classified By: Ambassador Charles H. Rivkin, Reasons 1.4(b),(d).

¶ 1. (C / NF) RESUMÉ: I overensstemmelse med Frankrigs unikke historie og forhold, har Ambassaden i Paris skabt en Mindretals-Engagement-Strategi, der omfatter  bl.a. den franske muslimske befolkning og imødekommer de mål, der er skitseret i Referencetelegram A. Vores mål er at engagere den franske befolkning på alle niveauer for at forstærke Frankrigs bestræbelser på at realisere sine egne idealer om lighed og dermed fremme USA’s nationale interesser. Mens Frankrig med rette er stolt af sin ledende rolle i udformningen af demokratiske idealer og kampen for menneskerettigheder og retsstatsprincipper, har de franske institutioner ikke vist sig fleksible nok til at tilpasse sig en stadig mere anderledes tænkende demografi. Vi mener, at hvis Frankrig i det lange løb ikke med held øger mulighederne for og giver reel politisk repræsentation til sine minoritetsgrupper, kan Frankrig blive et svagere, mere splittet land, måske mere krisefølsomt og indadvendt, og dermed en mindre stærk allieret. For at støtte de franske bestræbelser på at sikre lige muligheder for minoritetsgrupper vil vi indgå i en positiv debat; sætte et stærkt eksempel; gennemføre en aggressiv ungdomsopsøgende strategiopmuntre moderate røster; udbrede bedste praksis, og uddybe vores forståelse af de underliggende årsager til ulighed i Frankrig. Vi vil også integrere  forskellige ambassadesektioners indsats, opsøge indflydelsesrige ledere blandt vores primære publikum, og vurdere både materielle og immaterielle indikatorer for succes i vores strategi. SLUT RESUMÉ.

——————————————— —–
BAGGRUND: REPRÆSENTATIONSKRISEN I FRANKRIG
——————————————— —–

¶ 2. (C / NF) Frankrig har længe slået til lyd for menneskerettighederne og retsstaten, både hjemme og i udlandet, og opfatter med rette sig selv som en historisk leder blandt demokratiske nationer. Denne historie og selvforståelse vil tjene os godt, mens vi gennemfører den strategi, der er skitseret her, hvor vi presser Frankrig hen mod en mere fuldstændig anvendelse af de demokratiske værdier, det gør sig til talsmand for. Denne strategi er nødvendig, fordi de franske institutioner ikke har vist sig fleksible nok til at tilpasse sig til landets mere og mere anderledes tænkende demografi. Meget få minoriteter har ledende stillinger i Frankrigs offentlige institutioner. Som præsident Sarkozys egen mangfoldighedszar, Yazid Sabeg, fortalte ambassadør Rivkin i december, “tjener nationalforsamlingen som et spejl for repræsentationskrisen i Frankrig” (referencetelegram B). Nationalforsamlingen har blandt sine 577 deputerede kun et enkelt sort medlem fra det franske hovedland (bortset fra øerne), men har ikke nogen folkevalgt repræsentant af muslimsk eller arabiske afstamning, selvom denne mindretalsgruppe alene står for cirka 10 procent af befolkningen. Senatet har to muslimske Senatorer (ud af 343), men ingen sorte repræsentanter og kun et par senatorer taler på vegne af andre etniske eller religiøse minoriteter. Sabeg bemærkede også, at ingen af Frankrigs cirka 180 Ambassadører er sort, og kun en enkelt er af nordafrikansk afstamning. Trods Sarkozys udnævnelse af ledere som Rachida Dati, Fidela Amara og Rama Yade,  støder mindretal fortsat på et meget tykt glasloft i Frankrigs offentlige institutioner. De franske medier er fortsat overvældende hvide med kun beskedne stigninger i mindretallenes repræsentation på TV ved større nyhedsudsendelser. Blandt franske eliteuddannelsesinstitutioner er vi kun klar over, at Sciences Po har taget seriøse skridt til at integrere. Mens de er en anelse bedre repræsenteret i private organisationer, leder mindretal i Frankrig kun meget få selskaber og fonde. Således trodser virkeligheden i det franske offentlige liv nationens idealer om lighed. Sammenspist, elitær politik præger franske offentlige institutioner, mens det ekstreme højre fører fremmedfjendsk politik, der appellerer til en lille (men lejlighedsvis indflydelsesrig) minoritet. Embassaden vil fortsætte med at udforske andre bagvedliggende årsager til de sociale, politiske og økonomiske barrierer, der vanskeliggør fremskridt for mindretal i Frankrig (se Taktik 6 nedenfor).

¶ 3. (C / NF) Frankrig vil lide under følgerne, når dets førende institutioner undlader at afspejle sammensætningen af befolkningen. Vi tror, at Frankrig ikke har nydt det fulde udbytte af sine mindretals energi, motivation og ideer. På trods af at nogle franskmænd hævder, at Frankrig tjener som model for assimilation og meritokrati, pletter ubestridelige uligheder Frankrigs globale image og mindsker dets indflydelse i udlandet. Efter vores opfattelse, kunne vedvarende manglende stigning i mulighederne og undladelse af at give reel politisk repræsentation til minoritetsbefolkningerne gøre Frankrig til et svagere, mere splittet land. De geopolitiske konsekvenser af Frankrigs svaghed og splittelse vil påvirke USA’s interesser, idet vi har brug for stærke partnere i hjertet af Europa for at hjælpe os med at fremme demokratiets

PARIS 00000058 002 AF 004

værdier. Desuden har den sociale udstødelse indenlandske konsekvenser for Frankrig, herunder opgivelse af visse segmenter af befolkningen, hvilket igen kan påvirke vores egne bestræbelser på at bekæmpe det globale netværk af voldelige ekstremister. En blomstrende, inklusiv franske statsdannelse vil medvirke til at fremme vores interesser i at udvide demokratiet og øge stabiliteten i hele verden.

——————————-
EN STRATEGI FOR FRANKRIG: VORES MÅL
——————————-

¶ 4. (C / NF) Det overordnede mål for vores mindretalsopsøgende strategi er at engagere den franske befolkning på alle niveauer for at hjælpe Frankrig til at realisere sine egne idealer om lighed. Vores strategi har tre overordnede målgrupper i tankerne: (1) flertallet, især eliten, (2) mindretal, med fokus på deres ledere; (3) og den almindelige befolkning. Ved at anvende de syv taktikker, der er beskrevet nedenfor, sigter vi mod (1) at øge bevidstheden blandt Frankrigs elite om fordelene ved at udvide mulighederne og omkostningerne ved at opretholde status quo, (2) at forbedre færdigheder og øge tilliden hos mindretalsledere, der søger at øge deres indflydelse; (3) og at kommunikere til den brede befolkning i Frankrig, at vi især beundrer mangfoldighed og dynamik hos landets befolkning, og understreger samtidig gevinsterne ved drage fordel af disse kvaliteter gennem at udvide mulighederne for alle.

————————————–
TAKTIK 1: AT IVÆRKSÆTTE POSITIV DEBAT
————————————–

¶ 5. (C / NF) For det første vil vi fokusere vores debat på spørgsmålet om lige muligheder. Når vi holder offentlige taler om demokratiernes samfund, vil vi  blandt demokratiets egenskaber understrege  retten til at være anderledes, beskyttelse af mindretallenes rettigheder, værdien af lige muligheder, og betydningen af ægte politisk repræsentation. I private møder vil vi bevidst rette spørgsmål om lige muligheder i Frankrig til ikke-mindretalsledere på højt niveau. Snarere end at holde os tilbage fra drøftelser, der involverer to hellige køer i Frankrig - begreberne “sekularisme” og “socialistisk indstilling” (communitarianism)- vil vi engagere franske ledere direkte om den rolle, som deres terminologi og intellektuelle rammer kan spille for at skabe (eller mindske) lige muligheder i Frankrig. Vi vil forsøge at formidle omkostningerne for Frankrig ved under-repræsentation af mindretal og fremhæve de fordele, vi har akkumuleret over tid, ved at arbejde hårdt for at nedbryde de forskellige forhindringer, som amerikanske mindretal står over for. Vi vil naturligvis fortsætte med at have en ydmyg holdning til vores egen situation i USA, men ikke desto mindre vil vi understrege utallige fordele fra en proaktiv tilgang til bred social integration, der supplerer vores franske partnere på alle positive skridt, de tager. Derudover vil vi fortsætte med at intensivere vores arbejde med franske museer og undervisere til at reformere det historiepensum, der undervises i på franske skoler, således at det tager hensyn til den rolle og de perspektiver som minoriteter har i fransk historie.

——————————
TAKTIK 2: SÆTTE ET STÆRKT EKSEMPEL
——————————

¶ 6. (C / NF) For det andet vil vi anvende  eksemplet som redskab. Vi vil fortsætte med at udvide vores bestræbelser på at bringe mindretallenes ledere fra USA til Frankrig og arbejde med disse amerikanske ledere, så de kan give franske mindretals og ikke-mindretals ledere en ærlig fornemmelse af deres erfaringer. Når vi sender franske ledere til Amerika, vil vi så ofte som muligt  lade en del af deres rejse fokusere på lige muligheder. I ambassaden vil vi fortsætte med at invitere et bredt spektrum af det franske samfund til vores arrangementer og undgå, hvad der er relevant, kun at være vært for kun-hvide begivenheder eller kun-mindretals-arrangementer. Vi vil være altfavnende og arbejde på denne måde med at nedbryde barrierer, lette kommunikationen, og udbygge netværk. Ved at samle grupper, som ellers ikke ville interagere sammen, vil ambassaden fortsat bruge sin prestige til at skabe muligheder for netværkssamarbejde, der skærer gennem traditionelle kulturelle og sociale barrierer i Frankrig.

——————————————
TAKTIK 3: LANCERE AGGRESSIV OPSØGNING Af DE UNGE
——————————————

¶ 7. (C / NF) For det tredje vil vi fortsætte og udvide vores ungdomsopsøgende indsats for at kommunikere om vores fælles værdier med ungt franske publikum med alle socio-kulturelle baggrunde.Med denne indsats sigter  ambassadørens tværinstitutionelle Ungdomsopsøgningsinitiativ mod at skabe en positiv dynamik blandt fransk ungdom, som fører til større støtte til USA’s mål og værdier. Nogle

PARIS 00000058 003 AF 004

elementer i vores ungdomsopsøgende initiativ har særlig betydning for mindretal, herunder:  at trække  tungt på nye medier, vi sigter først mod at opbygge tillid og vinde forståelse blandt franske unge med forskellige baggrunde. - Mens vi styrker den gensidige tillid og forståelse, søger vi at hjælpe Frankrigs næste generation til forbedre deres kapacitet til at lede i deres lokalsamfund og, samtidig formidle vigtigheden af at overskride grænserne for deres egne lokalsamfund for at skabe en bredere national påvirkning.
- For at opnå disse mål, vil vi bygge videre på de ekspansive Public Diplomacy-programmer, der allerede er på plads i Embassaden og udvikle kreative, yderligere midler til at påvirke de unge i Frankrig. Vi vil anvende nye medier, koncernpartnerskaber, landsdækkende konkurrencer, målrettet opsøgende arrangementer, særligt inviterede amerikanske gæster.
- Vi vil også udvikle nye værktøjer til at identificere, lære af og øve indflydelse på kommende franske ledere. - Idet vi udvider uddannelse og udvekslingsmuligheder for de unge i Frankrig, vil vi fortsætte med at gøre det fuldstændig klart, at de udvekslinger, vi støtter, er inklusive. - Vi vil bygge på eksisterende ungdoms-netværk i Frankrig, og skabe nye i cyberspace, som forbinder Frankrigs fremtidige ledere med hinanden i et forum, hvis værdier vi bidrage til at forme - inklusive værdier, gensidig respekt og åben dialog.

———————————-
TAKTIK 4: OPMUNTRE MODERATE RØSTER
———————————-

¶ 8. (C / NF) For det fjerde vil vi opmuntre moderate, tolerante røster til at udtrykke sig med mod og overbevisning. Med udgangspunkt i vores arbejde med to prominente websites henvendt til unge fransktalende muslimer - oumma.fr og saphirnews.com - vil vi støtte, uddanne og engagere medier og politiske aktivister, der deler vores værdier. Mens vi fortsætter med at mødes med moderate ledere fra minoritetsgrupper, vil vi også udvide vores bestræbelser på at lette tværreligiøs græsrodsudveksling. Vi vil i Frankrig dele med trossamfundene og med indenrigsministeriet de mest effektive teknikker til at skabe tolerance, der i øjeblikket anvendes i amerikanske moskeer, synagoger, kirker og andre religiøse institutioner. Vi vil engagere os direkte med indenrigsministeriet om at sammenligne amerikanske og franske tilgange for at støtte mindretalsledere, der søger mådehold og gensidig forståelse, samtidig med at sammenligne vores svar på dem,
der søger at så had og splid.

———————————
TAKTIK 5: UDBREDE DE BEDSTE LØSNINGER
———————————

¶ 9. (C / NF) For det femte vil vi fortsætte vores projekt med at udveksle bedste praksis med unge ledere på alle områder, herunder unge politiske ledere fra alle moderate partier, så de har værktøjssæt og rådgivning til at komme videre. Vi vil skabe eller støtte uddannelses-og udvekslingsprogrammer, der underviser i den blivende værdi af en bred inddragelse af skoler, civilsamfundsgrupper, bloggere, politiske rådgivere, og lokale politikere. Gennem opsøgende programmer, vil ambassadens ansatte fra alle sektioner interagere og kommunikere med de samme grupper om vores bedste praksis mht. at skabe lige muligheder for alle amerikanere. Vi vil også give redskaber til undervisning i tolerance over for det netværk på over 1.000 amerikanske universitetsstuderende, der underviser i engelsk i franske skoler hvert år.

——————————————— —-
TAKTIK 6: UDDYBE VORES FORSTÅELSE AF PROBLEMET
——————————————— —-

¶ 10. (C / NF) For det sjette vil vi gennem målrettet kontaktarbejde, rapportering og analyse uddybe den amerikanske regerings forståelse af de underliggende årsager til ulighed og diskrimination i Frankrig. Vi vil bryde nye veje ved at undersøge, hvordan selve opbygningen af nogle franske institutioner kan begrænse mindretals repræsentation i valgte embeder og høj rang i den offentlige sektor. Ved at undersøge væsentlige udviklinger i dybden, så som debatten om den nationale identitet (referencetelegraml B), planlægger vi at spore tendenser og, ideelt set, forudsige ændringer i mindretals status i Frankrig og anslå, hvordan denne forandring vil påvirke USA’s interesser. Mens vores bevidsthed udvider sig og bliver dybere, vil vi justere, den mindretalsopsøgende strategi, der er beskrevet her, i overensstemmelse dermed.

PARIS 00000058 004 AF 004

——————————————— —– —
TAKTIK 7: INTEGRERE, MÅLRETTE, OG EVALUERE VORES INDSATS
——————————————— —– —

¶ 11. (C / NF) Endelig vil en mindretalsarbejdsgruppe integrere debat, handlinger, og analyse af relevante afsnit og agenturer i ambassaden. Denne gruppe, der arbejder sammen med Ungdomsopsøgelses-initiativet, vil identificere og henvende sig til indflydelsesrige ledere og grupper blandt vores primære publikum. Den vil også vurdere vores indflydelse i løbet af året, ved at undersøge både materielle og immaterielle indikatorer for succes. Håndgribelige ændringer omfatter en målelig stigning i antallet af minoriteter, der leder og deltager i offentlige og private organisationer, herunder eliteuddannelsesinstitutioner; vækst i antallet af konstruktive bestræbelser fra mindretalsledere til at organisere politisk opbakning både i og uden for deres eget mindretalssamfund, nye, proaktive politikker til at styrke den sociale integration vedtaget af  politiske ikke-mindretalsledere; udbygning af inter-kommunale og tværreligiøs udveksling på lokalt plan, fald i den folkelige opbakning til fremmedfjendske politiske partier og platforme.
Mens vi aldrig kunne tage æren for denne positive udvikling, vil vi fokusere vores indsats under udførelsen af aktiviteter, der er beskrevet ovenfor, om at opildne til, opfordre og stimulere bevægelse i den rigtige retning. Desuden vil vi spore immaterielle mål for succes - en voksende følelse af at høre til, for eksempel, blandt unge franske minoriteter, og et spirende håb om, at de også kan repræsentere deres land hjemme og i udlandet, endog en dag i toppen af det franske offentlige liv, som præsident for republikken.
Rivkin