Næste Akt I Den Vanvittige Middelhavsunionskrimi-Skuespil Spilles Nu - Hæren Stiller Sig Bag Mubarak

Posted By Anders On February 2, 2011 @ 19:25 In Dansk, Euromed | No Comments

Seneste: [1] ANSAmed 4 Febr. 2011: Irans øverste leder, Ali Khamenei: “Protesterne i flere arabiske lande,  Ægypten især, er  ”en genspejling” af den islamiske revolution i 1979 i Iran.”

Resumé: Efter at Euromediterranien Projektet blev startet af begejstrede NVO tilhængere tilbage i 1973 tilkom Barcelonaerklæringen i 1995 og i 2008 Middelhavsnunionen. Men hele dette krampagtige, unaturlige og hemmeligholdte projekt blev aldrig rigtigt til andet end en strøm af indvandrere fra “partnerlandene” til det selverklærede illuministiske EU – og en strøm paf spildte penge den modsatte vej.

Pludselig har nu en strøm af veltilrettelagte revolutioner i partnerlandene startet en dominoeffekt, der går på utilfredshed med høje levnedsmiddelpriser og arbejdsløshed - og som ang. fra starten slet ikke var islamistisk styret, skønt stort set alle i arablandene er troende muslimer. Så man får mistanke om indflydelse udefra . EU har pumpet mange af vore skatteyderpenge i projektet - og intet fået til gengæld, udover meget dyre og besværlige indvandrere. Nu træder generalsekretæren for Middelhavsunionen tilbage efter mindre end 1 år i embedet - fordi han har set, at Unionen er værdiløs, både mht. at løse de i islam iboende fattigdomsproblemer - og til at skaffe penge til Unionens 6 “flagskibsprojekter”.

Imens sidder tilsyneladende rådvilde EU-politikere og kan ikke andet end at tigge om en “fredelig overgangsløsning”. EU-politikere er afsløret i at erklære, at de ønskede den islamistiske masseinddvandring til Europa for at ændre vore kristne nationalstater radikalt i bund og grund. Selv om de nu kræver frie valg i arablandene frygter de nu paradoksalt for, hvad det betyder: uhæmmet sharia, der med indvandrere svapper over på Europa. Derfor vil de fleste EU-politikere helst beholde Mubarak eller en lignende figur. Heller ikke USA ved, hvad ben, det skal stå på, skønt det har vidst om og støttet denne planlagte revolution i Ægypten siden dec. 2008, iflg Wikileaks. Nu råder en saudisk prins sin kongelige familie til at flygte, idet ang. et militærkup forestår dér - og den saudiske konge samt olieeksperter frygter meget for radikalmuslimsk magtovertagelse.

Igen og igen nævnes Det Muslimske Broderskab, hvis plan for Europas islamisering blev afsløret i Schweiz for et par år siden.  Det har nu allieret sig med FNs tidligere atomvagthund, ElBaradei, og synes at være nært allieret med hæren, der vil afstå fra vold og sympatiserer med demonstranterne. Dets mål er shariaen - og de ved, at den kun kan indføres under ekstreme omstændigheder. Det er islamisk frimureri, der altid har arbejdet tæt sammen med de illuministiske storbanker, USA og Strobritanniens regeringer og efterretningstjenester, idet toplederne er illuminister - ikke muslimer, hvad mellemlag og bund er. De er lederne af den ægyptiske revolution.  Broderskabet er meget ekstremt islamisk, Al Qaida og Hamas er medlemmer. Men udatil lader det, som om det er meget vestligt. EUs Center for Europæiske Studier har sept. 2010 givet en indgående skildring af MBs grene i Ægypten, Marokko og Jordan Morocco and Jordan – og maner til største mistænksomhed. Men det er repræsenteret i alle muslimske lande og mange andre.

Flg. tyder på, at den ægyptiskke revolution er  illuministisk: 1. Revolutionen i Ægypten  ligner begivenhederne omkring afsættelsen af Shahen af Persien i 1979, planlagt af af Bilderbergerne/Den Trilaterale Kommission-kliken ved hjælp af Det Muslimske Broderskab. De ville skabe en balkanisering af hele Mellemøsten. 2. Symbolet på den igangværende revolution er illuministernes V-tegn, der ses overalt – og sloganet er Obamas illuministiske “Forandring”. 3. Oppositionslederen, ElBaradei, er i bestyrelsen for George Soros’ og Brzezinskis Krisegruppe, der også finansieres af Bill Gates. 4. CFRs præsident går ind for ElBaradei. 5. Det muslimske Broderskab er en illuministorganisation.  6. Det er en demonstration af “Orden ud af kaos”, Illuminat-sloganet. 7. Og der er en iboende katastrofe i det: Der vil formentlig blive borgerkrig mellem det stærkt islamistiske MB og de sekulære kræfter, når Mubarak er væk. 8 Det ville passe fint ind i EU politikeres afslørede planer om ved muslimsk masseindvandring at ændere Vesten radikalt. Det ville være virkelig hegelsk syntese: knus nationalstaterne for at bygge en verdensregering på ruinerne.

Hvis Middelhavsunionen fortsætter - og det gør den givetvis - kan vi forvente usete strømme af flygtninge fra “partnerlandene” til EU” - at radikal islam vil få et afgørende ord i EUs politik – og at en meget større del af vore skattepenge vil blive sendt til “partnerne” for at “stabilisere” dem.

“… i politik er intet er tilfældigt Hvis der sker noget, vær så sikker på, at det var planlagt på denne måde.” - [2] Franklin D. Roosevelt - USA’s præsident (32. grad frimurer).

Dansk-Kultur-Folder-Barcelona-Euro-Mediterranean

Den [3] illuministiske (s.29/32) EUs[4] højeste prioritet, [5] Euromediterranien Projektet[6] , blev lanceret af blinde NWO drømmere fra starten i 1973 - gjort officielt i 1995 med [7] Barcelona Erklæringen - og så blev et desperat forsøg gjort på at genoplive den med [8] Middelhavsunionen i 2008.
Det var tydeligt for de få, der kendte til disse hemmelige intriger, at vestlig religion og kultur trods [9] EUs febrilske anstrengelser ikke kunne [10] smeltes sammen med islam og de udemokratiske holdninger og den fattigdom, der er forbundet med denne ideologi til et [11] Frihandelsområde inden 2010 . Ikke desto mindre har EU været krybende over for diktatorerne i deres “partner”lande og lovet deres befolkninger EUs [12] 4 grundfriheder til gengæld for demokratiske og økonomiske fremskridt - som aldrig kom. På trods af dette gav EU i 2008 [13] Marokko en avanceret status inkl. disse 4 grundfriheder, på trods af [14] gruopvækkende krænkelser af EU’s kære Grundlæggende Rettigheder - og lovede, at  [15] Jordan og Ægypten skulle blive de næste. Men nu er EUs utopi pludselig blevet helt usikker[16] : Revolutioner overalt. John Bradley, der har boet mange år i Ægypten, forudså denne revolution i en bog. Han ser Det Muslimske Broderskab som den store fare i det nuværende kaos: The Daily Mail 31 [17] Ahmad_masadeh[18] Jan. 2011: “Når Mubarak går, er der en reel risiko for, at Ægypten kunne blive styret af et barsk islamisk teokrati i iransk stil. Ja, det er måske allerede for sent at forhindre det.” “Ægypten – ja hele Mellemøsten - er på tærskelen til en fundamental forandring” ([19] The Council on Foreign Relations 30 Jan. 2011). Nu opfordrer en saudisk prins den saudiske kongefamilie til at flygte øjeblikkeligt. Han ser et militærkup som nært forestående ([20] Pakalert 30 Jan. 2011). Olieeksperter og Den saudiske konge [21] frygter islamistisk styre i Saudi Arabien

EU er i en slem knibe. Analytikere kræver, at EU accepterer “demokrati”, dvs. islamisering, i sine “partnerlande”. Dette er netop, hvad EUs udenrigsministre [22] EUs udenrigsministre  frygtede på et møde d. 31. jan.  Nu ønsker rådvilde [23] EU-udenrigsministre, at Mubarak skal blive i embedet for at undgo islamisme– men kræver en  “fredelig overgang” pga. frygt for islamisme – en selvmodsigelse – især da EU har satset på islamistisk masseindvandring til EU.

Generalsekretæren for Middelhavsunionen, den jordanske [24] Ahmad Masadeh (til højre), fratræder - efter mindre end 1 år i embedet.
EU indsatte Masadeh i Barcelona men gav ham for lidt penge til EU’s [25] 6 flagskibsprojekter. Da revolutionsbølgen ramte “partnerlandene”,  indså Massadeh, at Middelhavsunionen var værdiløs i praksis - og fratrådte, et chok så tungt for EU, at [26] Unionens presseafdeling endnu ikke har meddelt det!

[27] [28] Jordan-protest[29] Reuters 28 Jan. 2011 En flok på mindst 3.000 jordanere råbte: “Vi ønsker forandring” – Obamas Illuminist-slogan. Protesten efter fredagsbønnen var arrangeret af den islamiske Action Front, Jordans  politiske gren af Det Muslimske Broderskab, som er den eneste effektive opposition og det største parti, men omfattede medlemmer af venstreorienterede partier og fagforeninger.[30] Nu er kong [31] Abdullah så presset, at han har afsat sin regering og vil[32] Mubarak-imprisoned have reformregering. Men islamisterne hader den nye premierminister!

[30] EU Pressemeddelelse 27 Jan. 2011, EU HR Catherine Ashton: “Ytringsfriheden og retten til fredelig forsamling er grundlæggende rettigheder for ethvert menneske. Jeg opfordrer de egyptiske myndigheder til fuldt ud at respektere og beskytte rettighederne for deres borgere for at manifestere deres politiske ønsker ved hjælp af fredelige demonstrationer.”
[33] EU Presse meddelelse 26 Jan. 2011: EU-kommissær Stefan Füle synes meget usikker på ENP-projektet - især på dets sydlige fløj. Han har blot en masse spørgsmål til EU Parliamentet. [34] ANSAmed) 27 Jan. 2011: Tidligere EU-kommissær, nu italiensk udenrigsminister, Franco Frattini, understregede faren fra Det Muslimske Broderskab og terrorgrupper knyttet til “Al Qaeda Sahara”. Kommentar: Alt dette er en indrømmelse af, at EU umoralsk støttede diktaturerne.

Som jeg skrev i en  [35] nylig artikel, havde uafklarede mord på kristne i Egypten den underlige efffekt, at [36] Det Muslimske Broderskab erklærede sig solidarisk med de kristne koptere. På samme tid brød en revolution ud i [37] Tunesien og [38] Jemen og  Ægypten og [39] Albanien samt nu også [40] Algeriet (islamister). I [41] Lebanon har Hizbollah, der støttes af Syrien og Iran, taget magten gennem parlamentarisk flertal - hvilket gør USA og Israel [42] vågne efter en mulighed for at gå på krigsstien. I Jordan er uroligheder også brudt ud. Bag alle disse optøjer ligger ang. [43] Egyptian tankshøje fødevarepriser - som det kunne forventes - arbejdsløshed og mange års undertrykkelse.[44] Yemenite protesters 2

Venstre: Militæret viser sig. Ballademagere i Ægypten synes  at være [45] politi og sikkerhedsagenter Højre: yemenitiske demonstranter[44]

USA’s rolle i revolutionerne
[46] USA var meget hurtig til at stille sig på den “gode side” og lade den tunesiske Hær afsætte dets trofaste allierede, Ben Ali. Volden i Egypten har udhulet Mubaraks støtte fra USA. [47] Yahoo 28 Jan. 2011.
[48] Prof. Michel Chossudowsky. Global Res. 29 Jan. 2011: Amerikanerne forsøger at behage både oppositionen - især [49] civilsamfundet - og herskerne. “Dukkeførerne støtter protestbevægelsen mod deres egne marionetter”.
Washingtons dagsorden for Egypten har været at “kapre protestbevægelsen” og erstatte præsident Hosni Mubarak med et ny kompatibel marionet-statsoverhoved. Washingtons mål er at fastholde fremmede magters interesser, der forarmer ægypterne.
Ifølge rapporter dominerer Det Muslimske Broderskab protestbevægelsen. Men de vestlige efterretningstjenester har en mangeårig tradition for samarbejde med Broderskabet.

[50] Allerede i december 2008 bakkede USA revolution senest i 2011 mod sin nærmeste allierede, Hosni Mubarak, op: The Telegraph 29 Jan. 2011 bringer et hemmeligt dokument (Wikileaks), som offentliggør omfanget af [51] amerikansk støtte til protesterne bag Ægyptens opstand. Det er sendt fra den amerikanske ambassade i Kairo til Washington i december 2008.  xxxxxxxxxxxx hævdede, at Wafd, Nasserite, Karama og Tagammu partierne og Det Muslimske Broderskab, Kifaya, og revolutionære socialistiske bevægelser - er blevet enige om at støtte overgangen til et parlamentarisk demokrati, før det planlagte præsidentvalg i 2011 (ref C). Historikeren [52] Webster Tarpley er ikke i tvivl  om at CIA, Det  [53] Muslimske Broderskabs historiske allierede, står bag [54] TunisianVoptøjerne,ElBarasei

[55] Tunesisk illuministisk V-tegn. Nu er en landflygtig islamisk leder, [56] Sheik Ghannouchi, vendt hjem efter 21 års eksil – og modtages med jubel af de troende under tale om martyrernes blod – og protest fra få sekulære mod sharia.

[57] ElBaradei, den tidligere chef for FN’s atomvagthund, IAEA, er nu vendt tilbage til Egypten og erklærer sig villig til at afløse præs. Mubarak - efter at have [58] rakt hånden ud til det Muslimske Broderskab og kopterne. Men iflg. [59] Reuters 27 Jan. 2011 er han på en dårlig  fod med USA og uden tilknytning til magtcentre som hæren.  Nu beder det [60] Muslimske Broderskab  ham om at danne en national enhedsregeringElBaradei er blevet anholdt: [61] Crisis Group 28 Jan 2011: ElBaradei sidder i Crisis Group’s bestyrelse. Kommentar: I bestyrelsen for Crisis Group, finder vi [62] Rothschild-agenten, George Soros, og i dens bestyrelse, [63] Zbigniew Brzezinski. Så ElBaradei er i illuminat-selskab, lige som [64] Det Muslimske Broderskab.

Israels frygt for Det Muslimske Broderskab
[65] Spiegel 28 Jan. 2011: ”Hvis regimeændring sker i Egypten, ville Det Muslimske Broderskab tage roret, og det ville få uoverskuelige konsekvenser for regionen,” siger minister, Shaked.
“Det er en illusion at tro, at diktatoren Mubarak kan erstattes af et demokrati,” siger [66] han. Det Muslimske Broderskab er det eneste reelle alternativ, hvilket ville have ødelæggende konsekvenser for Vesten. “De vil ikke ændre deres anti-vestlige holdning, når de kommer til magten. I den proces er det ikke muligt at udelukke massive blodsudgydelser på kort sigt,” siger han.

[67] EgyptianVÆgyptens krise skaber “problemer som er meget alvorlige og komplekse, ikke bare for ægypterne men [22] for hele regionen.” (Portugal’s udenrigsminister, Luis Amado).
[35] Jeg skrev, at det Muslimske Broderskab  broderskab er identisk med Al Qaida. I mellemtiden er det blevet afsløret som den [68] vigtigste kraft bag islamiseringen af Europa - uden tvivl i [69] ledtog med EU og nationale politikere.

Så hvad er dette magtfulde Muslimske Broderskab? Lad os spørge [70] EUs Center for Europæiske Studier, sept. 2010
EU har nøje fulgt Det Muslimske Broderskab i “partnerlandene” Egypten, Jordan og Marokko. Islamisterne vinder frem, kontrollerer byer og trænger ind i kernen af nogle arabiske samfund. I de fleste [71] lande har MB ikke rigtigt travlt med at gribe magten: det mener, at tiden er på dets side. For nylig har regeringerne fra [72] Muslim-brotherhood-rally-v-signsWashington til London ofte fulgt en strategi om at få kontakt til ikke-voldelige islamister såsom MB. Men man skal ikke tage alt for pålydende.

Det Muslimske Broderskab holder stævne. Bemærk illuminat-V-tegnet. D. 29. januar viste dansk tv tegnet igen og igen blandt ægyptiske demonstranter. Det Muslimske Broderskab samarbejder[73] nært med  CIA og de britiske efterretningsvæsener[73] .
Det Muslimske Broderskab ledes af superrige [74] illuminati-partnere,muslimske frimurere

[74] ud fra den Hegelske dialektik. De står ang. bag alle opstande i den muslimske verden, startende med Shahens fald.
Her iflg. [75] Nader Library: I november 1978 udnævnte præsident Carter [76] Bilderberg-gruppen’s George Ball, også medlem af den [77] Trilaterale Kommission, til at lede en særlig Iran arbejdsgruppe under Det Nationale Sikkerhedsråd’s Brzezinski. Ball anbefalede, at Washington droppede støtte til shahen af Iran og støttede ayatollah Khomeini. Robert Bowie fra CIA var en af de ledende sagsbehandlere Dr. Bernard Lewis afslørede intrigen på Bilderberg-mødet i Østrig i 1979: Fremme balkaniseringen af hele den muslimske Nærøsten langs stamme- og religiøse skillelinjer, tilskynde selvstændige grupper som kurderne, armenierne, libanesiske maronitter, etiopiske koptere, aserbajdsjansk tyrkere, og så videre. Kaos ville sprede sig i, hvad han kaldte en “krisebue”, der ville smitte af på muslimske områder i Sovjetunionen ([78] Det Store Skakbræt).

Det Muslimske Broderskab i Egypten
[79] Cairo-bøn-tanksMubaraks regime har slået hårdt ned på MB og forsøger at nægte det nogen politisk rolle. Over 350 MB-medlemmer er i øjeblikket i fængsel. For et par år siden indså  MB, at dets politik med at tilpasse sig Mubaraks styre ikke havde været en succes. MB gik så i retning af en mere pragmatisk dagsorden, der omfattede at forene kræfterne med andre politiske bevægelser. For at være troværdig, anbefalede MB værdier, som var helt fremmede for den: respekt for de offentlige frihedsrettigheder, folkesuverænitet og støtte til menneskerettighederne, herunder rettigheder for kvinder og medlemmer af den koptiske kirke. Men på samme tid omfattede MB’s program indførelsen af sharia, som det fremgår af dets initiativ til reform fra marts 2004: “Vi arbejder på at etablere Allahs lov”.
Ved  parlamentsvalget i 2005 vandt de 20% af pladserne. MB blev den største opposition i landet. Det har været varsomt ned Sharia-initiativer. 2 På samme tid har det positioneret sig som folkets forsvarer og udtrykker ægyptiske statsborgeres frustration. MBs tidligere generelle vejleder, Mohamed Akif, har erklæret, at vold ikke bør anvendes, når systemet sandsynligvis vil vinde kampen mod MB. 34 Akif har også gjort opmærksom på, at befolkningen skal være færdig til det, inden et islamistisk regime kan etableres. 36 Hossam Tammam, redaktør af Islam Online: »Nu tilhører alle lederne den konservative fløj“. Den generelle vejleder, Badie har opfordret Mubarak til at gå af.

[80] Morocco-muezzinDet Muslimske Broderskab i Jordan
For nylig har både MB og dets tidligere fløj, Aktions-Fronten været meget optimistiske. De er endda gået så vidt som at angribe kongen selv for at alliere sig med, hvad de anser for fjender af islam, nemlig USA og Israel. 49 Efter Hamas sejr i valget i 2006 i de palæstinensiske territorier blev deres jordanske brødre opildnede til at proklamere, at de ville følge Hamas’s eksempel, og at de var klar til [81] magten. En splittende kamp raser mellem moderate og høge. Broderskabet klarer sig middelmådigt ved valgene.PJD-members

Venstre og højre: [13] Marokkanske EU “partnere” med en avanceret EU-status - Muslimske Brødre til højre. [14] Ve de besejrede!

Marokko
Dette er en lang beskrivelse af Det Muslimske Broderskab, repræsenteret i Marokko ved Partiet for for Retfærdighed og Udvikling (PJD, Parti de la Justice et du Développement). Det har samme program som de egyptiske og jordanske broderskaber, der ønsker at fremme shariaen. Det er tvetunget, hader EU - på samme tid som det kryber for EU-politikere. PJD mener, at ved at efterleve reglerne, kan det ændre systemet indefra. Broderskabet har haft højtstående terrorister i sine rækker – og klarer sig middelmådigt i valgene. 62 Det har gentagne gange opfordret til lukning af udenlandske kulturelle centre.

Hertil kommer, at PJD bruger sin uofficielle avis At-Tajdid (“Fornyelsen”) til at afsløre sin sande natur. Meget bekvemt foregiver det, at det intet har at gøre [82] med At-Tajdid, mens avisens ledere er vigtige PJD bestyrelsesmedlemmer. At-Tajdid udtrykker rutinemæssigt ekstremistiske holdninger, især hvad angår moralske spørgsmål og udenrigspolitikken. Ved at være organiseret på denne måde, kan den moderate side – repræsenteret ved PJD selv– fremtræde som politisk korrekte, mens dens forskellige arme kan anføre hardcore islamistiske politikker. På dette punkt er det mere et parti, der siger én ting og gør noget helt andet.

[82] Victory3Kommentar
[82] Som anført af denne blog igen og igen: Hele Euromediterranien Projektet er utopisk, fordi Koranen er det modsatte af Bibelen og den kultur, der fulgte af denne bog. Det er hyklerisk, eftersom EU opfordrer til demokrati - og fortsætter med at finansiere Mubarak with 449 mio Euro om året– selv nu, og EU har givet Mubarak våben til brug mod demonstranterne. Det er uforståeligt, fordi EU, der i mange år har fremmet muslimsk masseindvandring til EU og blev afsløret i at gøre det for at ændre Europa radikalt, nu skræmmes af udsigten til islamisering af Nordafrika, der altid var islamistisk. Det er udemokratisk, fordi de fleste europæere ikke har fået at vide, at Unionen eksisterer - den er bare blevet trukket ned over deres hoveder med alle de ulykker, der følger af ubegrænset muslimsk indvandring - hvor Det Muslimske Broderskab spiller en afgørende rolle. Man må undre sig over, at det EU, der praktiserer muslimsk masseindvandring nu er bange for islamisme i Nordafrika!

Siden 1930erne har [83] MB været knyttet til den[84] Kissinger-order-chaos[83] ægyptiske hær (p.308), der formentlig nu overtager magten. Men igen: Det er, hvad EU-politikerne eksplicit vil have! Forestil dig, hvor mange flygtninge, der kan opstå som følge af fejlslagne eller succesfulde revolutioner i de muslimske lande. Ifølge DEBKAfile’s Mellemøsten[84] eksperter, vil resultatet i Egypten blive nyt valg og en ny regering, hvor Det Muslimske Broderskab vil spille en afgørende rolle.

Det hele virker så godt planlagt at det må være illuministisk - hvad det utvivlsomt også er: 1. Det ligner afsættelsen af Shahen af Persien i 1979  af Bilderbergerne/Den Trilaterale Kommission-kliken. 2. Symbolet på den igangværende revolution er illuminist-[55] V-tegnet. 3. Oppositionslederen, ElBaradei er i bestyrelsen for  Soros’ og Brzezinskis Krisegruppe. 4. [85] CFRs præsident går ind for ElBaradei. 5. Det muslimske Broderskab er en illuministorganisation.  6. Det er en demonstration af “Orden ud af kaos”, Illuminat-sloganet. 7. Og der er en iboende katastrofe i det: Der vil formentlig blive borgerkrig mellem det stærkt islamistiske MB og de sekulære, når Mubarak er væk. Det ville være virkelig hegelsk syntese: knus nationalstaterne for at bygge en verdensregering.
8. Det ville passe fint ind i EU politikeres afslørede planer om ved muslimsk masseindvandring at [69] ændere Vesten radikalt. EU mumler allerede om, at man vil støtte et hvilken som helst ægyptisk regime – for NVO drejer sig ikke om mennesker, men om magt og penge.

Højre: Den gamle illuminist, Henry Kissinger, siger på video: “Dette er kun første scene i første akt af et drama, der vil blive udspillet. Det kan gå meget hårdt til.” Prison [86] Planet 1 Febr. 2011. Scene 2 kunne snart følge efter. USA og CIA spiller en væsentlig rolle bag oprørene iflg. Wikileaks dokumenter..

[84] Omar Suleiman, efterretningschefen,  er Mubaraks efterfølger – og USA/CIA/FBI marionet. Iflg. Wikileaks er Det Muslimske Broderskab ikke tilfreds med ham. Suleiman har fortsat gode kontakter til den amerikanske efterretningstjeneste og militære embedsmænd. Som leder af Mukhabarat, er Suleiman’s politiske og militære [87] Omar-suleimanportefølje enorme. [87] GIS kombinerer efterretningsindsamlings-elementer i CIA, FBIs terrorbekæmpelsesrolle, Secret Services beskyttelsesopgaver og udenrigsministeriets høje diplomatiniveau.

Revolutionerne i den arabiske verden vil formentlig betyde en vending til islamisk fundamentalisme, militædiktatur og død for Middelhavsunionen - hvis EU fortsætter med at insistere på menneskerettigheder og vestligt demokrati. Men sandsynligvis vil EU fortsætte som sædvanlig - og dermed gøre sine egne grundrettigheder til spot – hvad vi ikke skal være kede af, da de aldrig skulle beskytte os, men muslimerne. De kommende flygtningebølger kan blive en katastrofe for Middelhavsunionen  – og os. En arabisk domino-effekt synes at finde sted.  Men hvem skubbede til den første brik og fik de andre til at falde? Husk illuministen Franklin D. Rosevelts ord.

.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=20603

URLs in this post:
[1] ANSAmed 4 Febr. 2011: http://www.ansamed.info/en/politica/news/ME.XEF37585.html
[2] Franklin D. Roosevelt : http://www.englishforums.com/english/franklindelanorooseveltpolitics-nothing/lnqbj/post.htm
[3] illuministiske (s.29/32) EUs: http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[4] : http://euro-med.dk/eu-documents/draft-eu-legislative-resolution-a6-0356-2007.pdf
[5] Euromediterranien Projektet: http://euro-med.dk/?p=8949
[6] ,: http://euro-med.dk/?p=
[7] Barcelona Erklæringen: http://euro-med.dk/EU-Documents/Barcelona-Declaration-Adopted-At-The-Euro-Mediterranean-Conference-2
7-28-11-95.pdf

[8] Middelhavsunionen: http://euro-med.dk/?p=1226
[9] EUs febrilske anstrengelser: http://euro-med.dk/?p=12869
[10] smeltes sammen : http://euro-med.dk/?p=15482
[11] Frihandelsområde inden 2010 : http://euro-med.dk/?p=13176
[12] 4 grundfriheder: http://euro-med.dk/?p=1212
[13] Marokko en avanceret status: http://euro-med.dk/?p=3600
[14] gruopvækkende krænkelser : http://euro-med.dk/?p=18771
[15] Jordan og Ægypten : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/733&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[16] : Revolutioner overalt. John Bradley, der har boet mange år i Ægypten, forudså denne revolution i en bog. Han ser Det Muslimske Broderskab som den store fare i det nuværende kaos: The Daily Mail 31 : http://euro-med.dk/billeder/billederahmad-masadeh10.jpg
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederahmad-masadeh11.jpg
[18] Jan. 2011: http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1352090/EGYPT-RIOTS-The-tyrant-beware-comes-next.html?ito=
feeds-newsxml

[19] The Council on Foreign Relations 30 Jan. 2011: http://www.cfr.org/publication/23931/understanding_egypts_historic_moment.html
[20] Pakalert 30 Jan. 2011: http://www.pakalertpress.com/2011/01/30/fears-of-uprising-in-saudi-arabia-prince-warns-royals-to-fle
e/

[21] frygter islamistisk styre : http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/8294187/Mid-East-contagion-fears-f
or-Saudi-oil-fields.html

[22] EUs udenrigsministre  frygtede: http://www.eubusiness.com/news-eu/egypt-unrest.8eb/
[23] EU-udenrigsministre, at Mubarak skal blive: http://www.euractiv.com/en/global-europe/eu-ministers-call-orderly-transition-egypt-news-501770
[24] Ahmad Masadeh: http://www.earthtimes.org/articles/news/364373,union-mediterranean-boss-quits.html
[25] 6 flagskibsprojekter: http://eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm
[26] Unionens presseafdeling endnu ikke har meddelt det: http://www.ufmsecretariat.org/en/news/
[27]
: http://euro-med.dk/billeder/billederjordan-protest8.jpg
[28] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjordan-protest9.jpg
[29] Reuters 28 Jan. 2011: http://www.reuters.com/article/2011/01/28/us-jordan-protests-idUSTRE70R4L120110128
[30] : http://euro-med.dk/billeder/billedermubarak-imprisoned7.jpg
[31] Abdullah så presset: http://www.reuters.com/article/2011/02/01/us-jordan-idUSTRE7103G720110201
[32] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermubarak-imprisoned9.jpg
[33] EU Presse meddelelse 26 Jan. 2011: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/48&format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=en

[34] ANSAmed) 27 Jan. 2011: http://www.ansamed.info/en/top/ME.XAM79845.html
[35] nylig artikel: http://euro-med.dk/?p=19830
[36] Det Muslimske Broderskab erklærede sig solidarisk : http://www.ansamed.info/en/top/ME.XAM20176.html
[37] Tunesien: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12189535
[38] Jemen: http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-01/28/c_13710236_2.htm
[39] Albanien: http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2011/01/massenproteste-in-albanien-nach-totung.html
[40] Algeriet: http://www.euractiv.com/en/east-mediterranean/algeria-protests-emulate-tunisia-revolution-news-50149
9

[41] Lebanon : http://www.ansamed.info/en/top/ME.XAM53027.html
[42]
vågne efter en mulighed for at gå på krigsstien. I Jordan: http://euro-med.dk/billeder/billederegyptian-20tanks5.jpg
[43] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederegyptian-20tanks6.jpg
[44] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederyemenite-20protesters-2029.jpg
[45] politi og sikkerhedsagenter: http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2011/0131/1224288604894.html
[46] USA var meget hurtig til at stille sig på den “gode side”: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hDbfg1WFaPPd7sbU5Ghogi4YHQ2w?docId=CNG.148a6c3820
24ebbebe64021de441dac9.b91

[47] Yahoo 28 Jan. 2011: http://news.yahoo.com/s/ap/20110128/ap_on_re_mi_ea/ml_egypt_protest
[48] Prof. Michel Chossudowsky. Global Res. 29 Jan. 2011:: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22993
[49] civilsamfundet: http://euro-med.dk/?p=11
[50]
Allerede i december 2008 bakkede USA revolution senest i 2011 mod sin nærmeste allierede, Hosni Mubarak, op: The Telegraph 29 Jan. 2011 : http://euro-med.dk/billeder/billederegyptian-anti-government-0015.jpg
[51] amerikansk støtte til protesterne bag Ægyptens opstand: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8289686/Egypt-protests-Americas
-secret-backing-for-rebel-leaders-behind-uprising.html

[52] Webster Tarpley er ikke i tvivl  om at CIA: http://www.youtube.com/watch?v=UvI6JqiAZjs&feature=player_embedded
[53] Muslimske Broderskabs historiske allierede,: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/37094/99999999/1/3/
[54] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedertunisianv6.jpg
[55] Tunesisk illuministisk V-tegn: http://euro-med.dk/?p=20207
[56] Sheik Ghannouchi: http://www.reuters.com/article/2011/01/30/us-tunisia-idUSTRE70J0IG20110130?pageNumber=2
[57] ElBaradei,: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14796512,00.html
[58] rakt hånden ud til det Muslimske Broderskab: http://www.almasryalyoum.com/en/news/interview-elbaradei-quiet-revolution-reform-tactics-and-religio
n

[59] Reuters 27 Jan. 2011: http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFN2727909820110127?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0
[60] Muslimske Broderskab  ham: http://www.euractiv.com/en/global-europe/egypt-revolution-hijacks-eu-ministers-agenda-news-501730
[61] Crisis Group 28 Jan 2011: http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2011/mena/Egypt-Crisis-Group-Condemns-
Detention-of-Mohamed-ElBaradei-and-Violence-against-Demonstrators.aspx

[62] Rothschild-agenten, George Soros: http://www.questionsquestions.net/docs04/engdahl-soros.html
[63] Zbigniew Brzezinski: http://euro-med.dk/?p=13577
[64] Det Muslimske Broderskab: http://euro-med.dk/?p=19875
[65] Spiegel 28 Jan. 2011: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,742186,00.html
[66]
han. Det Muslimske Broderskab er det eneste reelle alternativ, hvilket ville have ødelæggende konsekvenser for Vesten. “De vil ikke ændre deres anti-vestlige holdning, når de kommer til magten. I den proces er det ikke muligt at udelukke massive blodsudgydelser på kort sigt,” siger han: http://euro-med.dk/billeder/billederegyptianv9.jpg
[67] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederegyptianv14.jpg
[68] vigtigste kraft bag islamiseringen af Europa : http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=4476
[69] ledtog med EU og nationale politikere: http://euro-med.dk/?p=11344
[70] EUs Center for Europæiske Studier, sept. 2010: http://www.thinkingeurope.eu/images/dbimages/docs/CESMuslimBrotherhoodParties.pdf
[71]
: http://euro-med.dk/billeder/billedermuslim-brotherhood-rally-v-signs5.jpg
[72] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermuslim-brotherhood-rally-v-signs6.jpg
[73] nært med  CIA og de britiske efterretningsvæsener: http://www.terrorism-illuminati.com/content/muslim-brotherhood
[74]
illuminati-partnere,muslimske frimurere: http://www.naderlibrary.com/lit.terrorismilluminati.end.htm
[75] Nader Library: http://www.naderlibrary.com/lit.terrorismilluminati.19.htm
[76] Bilderberg-gruppen’s : http://euro-med.dk/?p=20256
[77] Trilaterale Kommission: http://euro-med.dk/?p=547
[78] Det Store Skakbræt: http://euro-med.dk/?p=6904
[79] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercairo-b-f8n-tanks8.jpg
[80] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermorocco-muezzin6.jpg
[81] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpjd-members5.jpg
[82]
med At-Tajdid, mens avisens ledere er vigtige PJD bestyrelsesmedlemmer. At-Tajdid udtrykker rutinemæssigt ekstremistiske holdninger, især hvad angår : http://euro-med.dk/billeder/billedervictory324.jpg
[83] MB været knyttet til den: http://books.google.com/books?id=05UboWXy6XQC&pg=PA308&lpg=PA308&dq=Muslim+brotherhood+a
ffiliations+to+egyptian+army&source=bl&ots=eQ1tOwibE4&sig=mX9UlWZB2jP8tgWM0dMd--qzza8&am
p;hl=en&ei=wg9ETZfrCsWeOqD45O0B&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0
CBcQ6AEwAA#v=onepage&q=Muslim%20brotherhood%20affiliations%20to%20egyptian%20army&f=false

[84] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederkissinger-order-chaos41.jpg
[85] CFRs præsident går ind for ElBaradei: http://www.cfr.org/publication/23958/egypts_need_for_presidential_change.html
[86] Planet 1 Febr. 2011: http://www.prisonplanet.com/kissinger-on-egypt-unrest-this-is-only-the-first-scene-of-the-first-act-
of-a-drama-that-is-to-be-played-out.html

[87] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederomar-suleiman19.jpg