New Europe 15. sept.2008: Det lader til, at Barroso-Kommissionen har fuldstændig mistet kontrollen over administrationen. Alene i det sidste par dage er vi vidner til tre tilfælde, hvor myndighederne spiller sit spil for næsen af kollegiet.

Med hensyn til præsidenten for Kommissionen: I stedet for at gribe ind og genoprette orden og legitimitet i sin administration, er han blevet  tilskuer  og ser apatisk på begivenhederne.
Det eneste, han bekymrer sig om, er tilsyneladende at udnytte situationen, til at finde undskyldninger for at være på telefon med "Anjela" og håbe på denne måde at ville sikre sit genvalg.

I. Eximo sagen er en skandale, rejst af New Europe, hvor 25 millioner Euro af borgernes penge skulle tilbagebetales til Kommissionen. Pengene blev aldrig tilbagebetalt, og uden en Kollegiumsbeslutning, og uden Barroso Kabinettet har nogen viden derom, blev sagen "officielt" lukket i juni 2005 (Barroso-Kommissionen).

EXIMO sagen er en historie under udvikling, og vi har allerede fremlagt tilstrækkelige beviser til, at Mr. Jose Barroso kan forelægge sagen for de belgiske anklagere, som det skete med Edith Cresson skandalen for et par år siden.

Nyt Europa vil fortsætte med at fremlægge nye beviser i denne sag, indtil Kommissionen vil komme med en fuldstændig forklaring på, hvad der præcist skete, hvem der er ansvarlig, og hvilke beslutninger, der blev taget.

I denne sammenhæng har vi sendt  en anmodning til Europa-Domstolen om ophævelse af en  kommissionsbeslutning desangående om afslag på frigivelse af navnene på de fysiske og juridiske personer, der er involveret i EXIMO sagen.

II.De groteske forsøg på at tilbageholde Mr. Fritz-Harold Wenig for handlinger, som ville udgøre krænkelse af Kommissionens interne regler,
(en ærlig og dygtig kommissionsdirektør, der har lagt løbende hindringer for sin kommissær Peter Mandelson i hans planer om kvoter) er en anden sag, som formand Jose Barroso er en observatør til.

Faktisk, hvis Europa-Kommissionen ville have etableret et offentligt register over, hvad behandlinger alle kommissærerne og Kommissionens ledere modtager, herunder frokoster og middage med alle slags forretningsmænd, f.eks. stålbosser i London og andre steder samt krydstogter i luksusyachter, ville det sikkert ikke være Mr. Wenig men andre, der ville være på avisernes  for- og bagsider.

III. Rejse-gebyrsagen er en anden af Barroso-Kommissionens fiaskoer.
Rejsegebyr-sagen er enkel. Da Kommissionen blev klar over, at mobiltelefoniselskaber plyndrede forbrugerne ved at tage ublu gebyrer for anvendelse af mobiltelefon på rejser i forbindelse med monopolistisk adfærd, der har ført til overtrædelse af konkurrencereglerne, har Kommissionen indledt en efterforskning mod Vodafone og 02 selskaberne i Storbritannien og T-Mobile og Vodafone i Tyskland.

Da de indså, at de måtte pålægge de selskaber, der efterforskes, bøder på milliarder af euro for at få fat på pengene samtidig med at forbrugerne var berettigede til at få penge tilbage fra mobil-selskaberne på grund af Kommissionens beslutning om indførelse af bøderne, besluttede de at beskytte virksomhederne, og de  indstillede undersøgelsen.

Faktisk trak de deres allerede lancerede sagsanlæg tilbage. Det ser ud til, at for at gøre det på en legitim leder måde, indførte Kommissionens tjenestegrene en forordning om nedsættelse af rejsetelefonitaksterne, hvilket gav rigelig omtale af "aktørerne", kommissær Viviane Reding og MEP'er Manolis Mavrommatis og andre.

I virkeligheden blev disse mennesker  anvendt af Kommissionens Konkurrenceafdeling mhp. at dække over den største udplyndring, der nogensinde er udført mod de europæiske forbrugere.

Kommentar
Til ovenstående kan føjes Kommissionens imponerende passivitet i forvaltningen af den russisk-georgisk krig.

Hertil kommer, på trods af, at EU indførte det omstridte EU Charter om Fundamentale Rettigheder (som synes skræddersyet til muslimer mod os), synes EU-Kommissionen at have været ude af stand til at forhindre EU's stigende isolation i FN af denne grund.

Således noterer den illuministiske European Council on Foreign Relations den 17. september 2008, at Kina og Rusland, der virkelig overtræder menneskerettighederne, har langt mere støtte i FN end EU, der hudfletter Zimbabwe, Sudan etc.!

New Europe, 18. sept.: "Kommissærer er udpeget af regeringerne og enhver af dem afspejler den politiske farve for oprindelsesregeringen. Dette tillader ikke formanden for Kommissionen at opfordre til politisk disciplin i beslutningsprocessen.
Det har givet  administrationen overtaget, et organ af meget formående tjenestemænd, der står praktisk taget frit og meget i stand til at manipulere interesser for interessers skyld.
Man kan sige, at "Sir Humphrey Appleby´erne" er herskerne i EU.

Europæiske politiske ledere i Bruxelles, der skulle have forberedt Europa til krisen i det finansielle system, har hidtil ikke gjort noget. Signalerne om, at krisen var på vej, og at det var et spørgsmål om tid før den viste sig tydeligt, har været der i et år.

Som situationen tager form, når det finansielle system krise kommer til det kontinentale Europa, vil udviklingen være opsigtsvækkende, dramatisk og hurtig - kaos, og det ikke blot i finanssystemet.

Europa er allerede inde i en krise for de politiske værdier. Politikernes rolle er marginaliseret og flere og flere politiske beslutninger træffes af forvaltninger på nationalt og føderalt niveau. I denne sammenhæng indskrænkes de demokratiske frihedsrettigheder gradvist.

Borgerne overvåges og deres økonomiske adfærd og holdninger registreres af mange organisationer, offentlige og private. Undertrykkelsesmekanismer og systemer, der er underordnede i forhold til de administrative strukturer, ikke til de politiske ledere, trives. Alt dette sker for næsen af den politiske elite, som synes ude af stand til at forstå og magtesløs til at handle.

Tilfælde af korruption i EU-Kommissionen
1. The Telegraph,16. marts 1999: Hele Europa-Kommissionen trådte tilbage efter en fordømmende rapport om korruption og nepotisme i Bruxelles´ magtudøvelse.

2. BBC juni 2003: Det nye team, ledet af Romano Prodi og Neil Kinnock, lovede, at sagerne vil fra nu af være meget forskellige.

3. Men hvad var fakta?  Marta Andreasen blev ansat som EU's regnskabschef i januar 2002 men suspenderet fire måneder senere  for at hævde, at systemet var åbent for bedrageri. Hun havde bedt om en uafhængig revision af EU's finanser, og siger hun ikke var overrasket over at erfare om Eurostat.

4. EurActiv 2003: Rapporter bekræfter alvorlig svindel i Eurostat, som siges at koste EU omkring 6 millioner euro. Afskedigelse af 3 kommissærer blev krævet - men ikke opfyldtaf Prodi.

5. I 13 år i træk har  EU-revisorerne nægtet at godkende EU-budgettet pga. uregelmæssigheder

6. The Herald Tribune 28. marts, 2007:
Tre italienere, herunder en leder i Europa-Kommissionen (Giancarlo Ciotti) og en assistent for en tidligere italiensk fodboldstjerne, er blevet arresteret for påstået bestikkelse, der involverer returkommission, der har omfattet fri boligrenovering i forbindelse med € 30 millioner i kontrakter.

7.Transport-kommissær,  Jacques Barrot, blev dømt til 8 måneders fængsel - ophævet af hans ven, Jacques Chirac - for underslæb - men blev ikke desto mindre i 2008 EU-Justits-Kommissær. Se denne video.

8. Ved udgangen af 2007 havde EUs antisvindel-korpset, OLAF, 84  sager i gang mod EU Kommissionen.
Faktisk havde EU-revisionen i begyndelsen af 2008 denne besked til EU-Kommissionen: "I er uduelige"!

EU Parlamentet har lært lektien! Se, hvordan MEP Giles Chichester fik EU parlamentsadministrator, Harald Rømers, godkendelse af at have kanaliseret 160.000 pund stabsaflønningspenge ind i sit eget familieforetagende - i strid med Parlamentets regler!

Alligevel foregiver EU hyklerisk at bekæmpe korruption hos alle andre end sig selv:her, her, her.