Ny Stjerne - Ny Verdensorden

Posted By Anders On December 24, 2007 @ 11:05 In Dansk, Euromed | 3 Comments

                                    Glædelig Jul
    

[1] Fred Grosse, professor i fysik og astronomi ved Susquehanna University i Selinsgrove, Pa.:

“I år  6 f.Kr.passerede Jupiter og Saturn hinanden 3 gange , i maj, september og december, en tredobbelt konjunktion”, siger Grosse. "Da det virkelige tidspunkt for Jesus´ fødsel er svær at fastlægge, er en begivenhed i år 6 f.Kr. en god kandidat til at forklare , hvad vismændene så. Et gæt er, at de så den første passage hjemmefra, tog af sted til Jerusalem og kom der i tide til den 2. og 3. passage til at det kunne lede dem til Bethlehem", siger han. "(Astronomen Johannes) Kepler vidste besked om denne konjunktion, og siden hans tid har astronomer forbundet den trdobbelte konjunktion med Bethlehemsstjernen. Novaer og Supernovaer er nye fænomener, som viser sig og så blegner og glemmes", forklarer Grosse. Og de kan iscenesætte den slags show, som 1. århundredes astrologer ville lægge mærke til. I 1006 var der en supernova så klar som solen, den klareste nogensinde. Den var synlig med det blotte øje i mere end 2 år", siger han.                                        

                      Menneskeskabte Stjerner

   Pentagrammet - den 5-takkede stjerne

Stjerne fra Sovjets flag. "Gode stjerner"? [2] Kinas flag[2]

I heraldikken synes de at gå tilbage til USAs "Stars and Stripes"  (1777). Det følgende er fra [3] Wikipedia:
Pentagrammer blev brugt symbolsk i det gamle Babylon og Grækenland. Pentagrammet har magiske forbindelser, og mange, der udøver nyhedenske trosretninger bærer smykker med dette symbol. 

Pentagrammet har længe været forbundet med planeten Venus, og tilbedelsen af gudinden Venus eller en lignende. Det er også forbundet med den romerske Lucifer, der var Venus som morgenstjernen (Esajas 12:12-14), bringer af lys og kundskab. Med største sandsynlighed stammer det fra forhistoriske astronomers iagttagelser. Set fra Jorden danner efter hinanden følgende nedre Venuskonjunktioner et næsten perfekt pentagram rundt om dyrekredsen hvert 8. år.                                                                                                                                                            

I Babylonisk  sammenhæng  har takkernes retning en astrologisk betydning: De repræsenterer de 5 planeter Jupiter, Merkur, Mars, Saturn og Venus som "Himmeldronning" (Ishtar).

EU flaget med pentagram stjerner med en tak opad - "gode stjerner"?

Det antikke Pythagoræiske pentagram tegnedes med 2 takker opad og repræsenterede pentemychos-læren. Det var stedet, hvor det første prækosmiske afkom måtte anbringes, for at det ordnede verdensalt kunne vise sig. Pentemychos er i Tartaros, også kendt som "Helvedes Porte". Tartaros blev senere set som det chtoniske rige, hvor alle fjender af orden i verdensaltet blev låst inde, også kaldt Zeus´fængsel

[4] Med et enkelt punkt opad i europæisk okkultisme afbildedes ånden, som rådede over materien (Ild, vand, jord, luft),  og er overvejende "god". Men omvendt med spidsen nedad er det ondt. Det er lystens buk, som med hornene angriber himlen. Satanister bruger et pentagram med spidsen ned og to takker op, ofte indskrevet i en dobbelt cirkel med et bukkehoved inden i pentagrammet. Dette anføres som Bafometseglet. Tilbedelse af Bafomethoved, hed anklagen mod tempelherreridderne i 1307. De blev dømt, nogle brændt og ordenen officielt opløst.

EU poster med pentagram stjerner, der peger nedad: symboler på Helvede. Kun EU har frembragt dette Lucifersymbol - og åbent erklæret sig [5] illuministisk! EU genopbygger Babelstårnet, dvs. EU som mellemstation for verdensstaten, i pubertetslignende trods mod Bibelens Gud. (1. Mos.11:1-9).

Sandsynligvis pga. fejlfortolkning af ceremonielle troldmænd  blev det senere forbundet med Satanisme og engang i 20. århundrede forkastet af det meste af kristenheden. Indtil da symboliserede pentagrammet Kristi 5 vunder.

[6] Nedadpegende pentagram, som viser dets sande mening:  Bafomet-hovedet, den hornede guds hoved. Han æres af illuministerne, fordi han menes at have befriet mennesket (Adam og Eva) fra den bibelske Guds fangenskab i uvidenhed i Paradis, hvorpå nogle af dem har udviklet sig til overmennesker, som skal herske over Jorden og dens undermennesker. Bafomet, Lucifer er herskerklassens symbol. Derfor går adskillige US-amerikanske, Europæiske og asiatiske toppolitikere, skuespillere osv. rundt og gør den hornede guds, Lucifers, tegn i det offentlige rum.

"Mange US skoler har søgt at hindre eleverne i at vise pentagrammet på klæder eller smykker. I offentlige skoler  er det afgjort, at sådanne forbud fra ledelsen er krænkelse af studenternes ret til fri religionsudøvelse."

Men ligegyldigt hvor takkerne peger hen : Der er en generel og almindelig tilbøjelighed blandt ambitiøse stormagter til at bruge pentagramstjernen , som er det hedenske symbol for Venus , Saturn, Lucifer! Såvel som glubske rovdyr: Løver, ørne.

Hexagrammet - den 6-takkede stjerne. 
D.7. 12. 2005, vedtog en statsforsamling af diplomater under Genèvekonventionen en 3. tillægsprotokol, hvorved de indførte et [7] nyt beskyttelsesemblem, som blev kaldt den "røde krystal"

Højre Magen David Adom/ Salomons segl Venstre: Magen David  Adom i Røde Kors´ "religions-neutrale" røde krystal. 

[8] "Magen David" /Salomons segl er et ældgammelt indisk symbol , brugt af jøderne siden middelalderen. Den såkaldte Lenin-Kodex er fra Skt. Petersborg år 1008.

I sidste halvdel af 18. århundrede hængte Mayer Amschel Bauer sit røde hexagram op uden for sin vekselerforretning i Judengasse i Frankfurt. Og han tog efter dette røde hexagram-skilt navnet Rothschild. I dag indeholder huset Rothschilds våbenskjold dette hexagram i form af en gylden 6-takket stjerne. Desuden bruges "Magen David" af araberne og okkulte bevægelser, theosofisterne f.eks. Den 6-takkede stjerne er måske den, der i Amos 5:26 omtales som "Stjernegud".

Huset Rothschilds våbenskjold. Bemærk den gyldne 6-takkede stjerne mellem hornene foroven.  

Hvordan går det til, at Rothschilds røde skjold ses på israelske ambulancer - og på det israelske flag? I 1917 blev  [9] Balfour Deklarationen, som støtter et "jødisk hjemland i Palæstina" skrevet for Storbritanniens Round Table af Lord Alfred Milner på vegne af den engelske regering - men efter pres fra Det Britiske Jødiske samfund. Det samfunds leder var Lord Rothschild, der også var medlem af Round Table. Rothschild var  manden, som udpegede Milner til hvervet. Børn af the Round Table er The Royal Institute of International Affairs/Chatham House (England) og the Council on Foreign Relations (USA). Efter 1. verdenskrig sørgede denne gruppe for, at Palæstina blev britisk mandat. Og de tyske Rothschilder overtog  [10] det palæstinensiske jernbanenet som forfaldent pant efter det insolvente Osmanniske imperum. Efter de russiske pogromer i 1880erne financierede [11] Edmond James de Rothschild fra Paris kolonierne i Palæstina.

 MM. [12] Blavatsky´s Theosophis "hellige" ring - inspireret af gamle indiske myter.  Hitler var meget optaget af hendes teorier om den ariske herrefolksraces overlegenhed - og tilintetgørelsen af de "jødiske undermennesker". Var dette hagekors til inspiration for Hitler? eller var det farisæernes [13] Talmud ? eller begges herrefolksfantasier? 

I sin Huset Rothschilds Historieoversigt skriver  [14] Andrew Hitchcock
"1895:
Edmond James de Rothschild besøger Palæstina og rejser derpå de fondsmidler, som skal  sikre de første jødiske kolonier der. Dette gøres for at fremme deres langsigtede mål: at skabe et Rothschild-ejet land. 
1897:
  Rothschild grundlægger den Zionistiske Kongres for at fremme zionismen (en politisk bevægelse med det eneste mål at få samlet alle jøder i en ren jødisk stat). Herzl vælges derpå til præsident for den Zionistiske Organisation, som antager "Rothschilds røde hexagram eller tegn," som det zionistiske flag, der 51 år senere blev Israels flag.
1901: Jøderne fra kolonierne, der er oprettet af Edmond James de Rothschild, sender en delegation, som opfordrer ham "til at holde fingrene væk fra Yishuv kolonien, hvis du vil redde den.. og lad for en gangs skyld kolonisterne få lov til af sig selv at rette det, som skal rettes".
1916
: Rothschild ønskede Palæstina af flg. grund: De havde store forretningsinteresser i Fjernøsten og ønskede deres egen stat i området sammen med eget militær, som de kunne sætte ind som aggressor mod enhver stat, som måtte true disse intereser.
1948:
Om foråret bestikker Rothschild Harry Truman ( USAs 33. præsident fra 1945-1953) til at anerkende Israel (Rothschild ejet zionistisk territorium - ikke jødisk) som selvstændig stat. Pris: 2.000.000 dollars , som de giver ham i hans kampagne-tog. Jøderne erklærer så Israel som selvstændig jødisk stat i Palæstina og inden en halv time er gået, erklærer Truman, at USA vil være de første til at anerkende Israel.

Israels flag rulles ud. Trods enorm modstand er emblemet på flaget en blåfarvet version af "Rothschilds røde hexagram eller tegn". Dette gør mange jøder vrede, fordi de ved, at dette hexagram blev brugt i oldtidens mysteriereligioner som symbol på "Moloch" (beskrevet som en dæmon  der fik tvangsofre ( børn), og interessant nok er det også navnet på den store stenugle, som USAs "elite" tilbeder i Bohemian Grove), og "Astaroth" (beskrevet som Helvedes Skatmester)." 

The Great Seal of the USA

Scottish Rite frimurersmykke. Læg mærke til hexagram og 3-dobbelt tau - Lucifer symboler .

Dette USAs Store Segl kendes fra 1 dollar sedlen. Det har for- og bagside - hvilket er usædvanligt. Herunder ses forsiden, ørnen: 13 pentagram (5-takkede) stjerner arrangerede i et hexagram mønster  (6-takket stjerne). Der er også 13 striber - og 13 pile og blade. Mange mener, de repræsenterer ikke blot de oprindelige 13 kolonier - men også det nye Israels 13 stammer (med Manasse), "Guds eget Land" i Den Nye Verden. Der er 9 halefjer svarende til York Rite frimurernes 9 grader, og de 33 vingefjer svarer til Scottish Rite frimurernes 33 grader. En dobbelthovedet ørn er Scottish Rites våbenskjold. På banneret i næbbet er skrevet på latin: "Af mange - (gør) ét". Ideen med det ubrydelige pilebundt stammer nok fra irokeserindianernes forbund.

I flg. [15] John Todd, en afhopper af den illuministiske  Collins æt, blev seglet til i London som gave fra Rothschild. Dette omtales sædvanligvis ikke. I stedet tilskriver [16] Friends of the American Revolution , seglet til Charles Thomson (1782), en ikke-frimurer, der tilfældigvis er kommet til at bruge alle disse jødiske frimurersymboler !! Mærkeligt, idet  Benjamin Franklin, Tom Paine, George Washington, Thomas Jefferson, Paul Revere, John Hancock og mange flere bag den Amerikanske Revolution i 1776 var [17] knyttet til frimureriet. Og Charles Thomson var selv med i frihedsbevægelsen. George Washington svor sin embedsed på samme frimurerbibel som Eisenhower, Carter, Reagan og Bush sen. USAs forfatning siges at være skrevet (af primært Thomas Jefferson 1789) på principperne fra [18] Anderson´s og [18] Benjamin Franklin´s [18] Frimurerlove. Og mindst [19] 22 præsidenter har været frimurere og/eller illuminister. Og derudover utallige højt rangerende rådgivere.

Bagsiden af USAs Store segl.  NOVUS ORDO SECLORUM: Den Nye Verdensorden. Tilfælde?

I 1975 udstedte USAs Postvæsen et frimærke [20] på hvis klæbesideside stod skrevet:"Til minde om finanshelt-forretningsmand og mægler Haym Solomon, som rejste de fleste penge til financiering af den Amerikanske revolution og senere reddede den nye nation fra ruin." [21] Mange tror, at han havde pengene fra Rothschild, der til gengeæld forlangte Det Store Segl accepteret af USA. [22] Nogle historikere synes at være enige.

Så forbindelen mellem USA og Israel synes at gå meget dybt, idet USA er den Nye Verden, det Nye Israel, "Guds eget Land" - og naturligvis Lille-Israels livline. Rothschild og hans allierede - i særdeleshed  Rockefeller - er grundlæggerne og ejerne af USAs  Federal Reserve System, US og European Councils on Foreign Relations, Bilderberg Klubben, Trilateral Commission, Club of Rome, FN osv bag verdensregeringen . [23] FN blev besluttet i 1942 af  [24] Franklin D. Roosevelt og Winston Churchill, idet [25] førstnævnte var frimurer og CFR-illuminist, sidstnævnte  var [26] frimurer i flg. The United Grand Lodge of England. Grunden til FN-bygningen i New York blev skænket af en illuministisk Rockefeller.

Spidsen af pyramiden i folkehavet er nu på plads, Horus´/Osiris´ altseende øje er væk. Illuministernes store værk er fuldendt: Verdensstaten er oprettet og illumineret af Rothschild-Rockefellers konge over verden. Stjernen [27] illuminerer de 1000 lyspunkter  på himlen: Illuministlederne (Præs. Bush sen. 1991 i sin tale om Unionens Tilstand  ).


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=204

URLs in this post:
[1] Fred Grosse, professor i fysik og astronomi: http://www.scientificblogging.com/news_releases/astronomer_tries_to_explain_the_star_of_bethlehem
[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/kinesisk-flag.thumbnail.gif
[3] Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Pentagram
[4] Image: http://euro-med.dk/billeder/building_site_poster.jpg
[5] illuministisk: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/seal_of_baphomet_svg.png
[7] nyt beskyttelsesemblem: http://en.wikipedia.org/wiki/Magen_David_Adom
[8] "Magen David" /Salomons segl er et ældgammelt indisk symbol : http://en.wikipedia.org/wiki/Hexagram
[9] Balfour Deklarationen: http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration_of_1917
[10] det palæstinensiske jernbanenet: http://curezone.com/forums/am.asp?i=1035396
[11] Edmond James de Rothschild fra Paris: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/rothschild.html
[12] Blavatsky´s Theosophi: http://www.shoaheducation.com/rootrace.html
[13] Talmud : http://www.biblebelievers.org.au/factindx.htm#II
[14] Andrew Hitchcock : http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm
[15] John Todd: http://www.verschwoerungen.info/wiki/John_Todd_Collins
[16] Friends of the American Revolution: http://21stcenturycicero.wordpress.com/american-icons/the-great-seal/
[17] knyttet til frimureriet: http://watch.pair.com/mason.html
[18] Anderson´s og : http://freemasonry.bcy.ca/history/anderson/1734.pdf
[19] 22 præsidenter har været frimurere og/eller illuminister. : http://www.heart7.net/uspresidentasmasonspt3.htm
[20] på hvis klæbesideside stod: http://en.wikipedia.org/wiki/Haym_Solomon
[21] Mange tror, at han havde pengene fra Rothschild: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica13.htm
[22] Nogle historikere synes at være enige: http://www.indopedia.org/The_Great_Seal_of_the_United_States.html
[23] FN blev besluttet: http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
[24] Franklin D. Roosevelt og Winston Churchill: http://www.henrymakow.com/why_do_the_illuminati_hate_jew.html
[25] førstnævnte var frimurer og CFR-illuminist: http://www.heart7.net/uspresidentasmasonspt2.htm
[26] frimurer: http://www.ugle.org.uk/masonry/famous-masons.htm
[27] illuminerer de 1000 lyspunkter  på himlen: Illuministlederne (Præs. Bush sen. 1991 i sin tale om Unionens Tilstand  ): http://www.threeworldwars.com/nwo-timeline2.htm