Resumé: Der er sket noget uhørt. Bilderberg er gået til offentligheden, idet klubbens formand, Étienne Davignon, har ladet sig interviewe af  “The Economist”, hvis redaktør selv er jævnlig bilderbergdeltager. Endv. har The Economist en lederartikel om Bilderberg. Herefter kan al tale om konspirationsteori i forbindelse med Bilderberg, Den Trilaterale Kommission og Council on Foreign Relations kun stamme fra fortvivlede konspiratorer eller ignoranter. Sammensværgelsen er hermed officiel!  Flere temaartikler i The Economist beskriver klip og klart, at disse elitære, uvalgte sammenslutninger af blot 6.000 “globokrater”styrer verden bag lukkede døre efter  deres umoral, grådighed og magtbegær. Samt at de gør det ved “at leje de bedste folk”  Desuden afsløres en utrolig frækhed. Først fortælles: “Nyere historie er fuld af eksempler på, at eliten forårsager fordærv. I 2008  igangsatte smarte, men hensynsløs bankfolk en global nedsmeltning.” Endv. at globokraterne sov, mens netop deres banker plyndrede os.

Men så vågnede de op til dåd med krisen og sørgede for at få vore skatteyderbailouts - med det resultat, at de reddede verden og nu har de største overskud nogen sinde. “Regeringerne er med rette ved at tage skridt til at bremse deres udskejelser.”Og “Det er en skandale, at de finansopsynsfolk, der svigtede, da de skulle have stoppet finanskrisen, stadig har deres magtfulde positioner. De skulle retsforfølges.”  “Globokraterne “styrer en multinational organisation”, verden. Disse “globokrater” (det betyder verdens ikke-valgte ledere!) kaldes verdens rystere og bevægere! De dikterer Ruslands forfatning - og euroens indførelse. Deres møder er “den [globale] magts uformelle mekanismer”. De har så megen magt, at de kan iscenesætte en “en gros udplyndring af systemet”.

Men derefter: “Den måde, de måler deres succes, er ikke ved, hvor meget de udbetaler, men ved fortjenesterne på deres velgørende investeringer, målt i reddede eller forbedrede  liv. De velgørende rige gør deres til at lindre de sociale spændinger, der opstår fra den voksende ulighed.” Rørende. Men sagen er, at de smider, lad os sige 1% af deres bytte tilbage til ofrene. Og så kommer forklaringen “For de er afhængige af goodwill hos kunder og vælgere.”  Spørg engang de millioner af  arbejds– og hjemløse, som gennem globokraternes velgørenhed er blevet styrtet i ulykke om de stadig kan lide deres tyranner.

Gud fri os for deres velgørenhed, der er fradragsberettigede  bidrag  til racehygiejne og affolkningsprogrammer  - hentet fra deres off-shore skattely. Og f.ø. er bidragene også bestikkelse til korrupte Nye Verdensordensdiktatorer, som det fremgår af et netop offentliggjort uredegjort svind på 25 mio. dollars fra bilderbergeren Bill Gates Global Fund.

Og så har bilderbergbossen, Étienne Davignon den frækhed at sukke: “Man kan intet stille op mod en konspirationsteori.”. Åh, jo, De kan, Mr. Davignon: Lav Deres således afslørede åbenlyse, ondskabsfulde verdenskonspiration om til blot ren teori – og det straks!

Jeg er bange for at denne pludselige åbenhed skyldes 2 ting: 1. Bilderbergerne er så sikre på deres sejr og vores hjernvaskede og forædte ligegyldighed, at de ikke længere gider skjule deres dagsorden 2. Hvad de alligevel ikke kan takket være forskere som Daniel Estulin og Jim Tucker og deres insider informanter.

Har du set noget om dette i massemedierne – bortset fra The Economist?

“Vi er taknemmelige mod The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens lys i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. En intellektuel elites  og verdens bankfolks overnationale suverænitet  er sikkert at foretrække frem for national selvbestemmelse, der er praktiseret i de seneste århundreder.”  (David Rockefeller  på Bilderberg-mødet i Essen 1991).

Rompuy

Davignon

Bilderbergklubbens, og her, og her er ikke bare et mødested for elitister, “vore” politikeres og mediers dukkeførere. De inviterer kommende nationale og internationale ledere til at underkaste sig NWO. EUs faste præsident, van Rompuy (højre), blev indkaldt til et presserende Bilderberg-møde, lige inden han blev udnævnt i 2009.  Når man sælger sin sjæl til Verdensfyrsten, kan man gøre stor karriere.

World Economic Forum, Davos er et af de selvbestaltede bilderbergeres mødesteder. Dette årlige møde startede igen d 26. januar 2011.  Bloomberg 25 Jan. 2011: Mens Wall Streets administrerende direktører strømmer til World Economic Forum, vil de drage et lettelsens suk: Der er ingen paneler om erstatning eller omstrukturering af finansreguleringen. JPMorgan Chase & Co’s overskud sidste år var det højeste i bankens historie, og Citigroup Inc. tilbageførte midler til det amerikanske finansministerium og rapporterede sit første helårsoverskud siden 2007. Regeringerne har indtil videre fravalgt at splitte eller opkræve ekstra afgifter fra banker, der er for store til at gå fallit, og Basel Committee on Banking Supervision (Rothschild division af Rothschilds Bank for Internal Afregning - BIS), der fastsætter globale finansregulerende retningslinjer, kræver ikke, at långiverne skal opfylde de nye kapitalkrav-standarder før 2015.

Helle-thorningFølgende er et uddrag af en artikel i den britiske avis, The Economist, som netop har udgivet en serie om globale elitister. Og der er al mulig grund til at tro, at hvad der bliver sagt i interviewet med formanden for Bilderbergerne er sandt. Han er ikke bare hr. hvemsomhelst: Etienne Davignon (venstre) er tidligere vice-præsident for EU-Kommissionen og formand for Bilderberg-gruppen. Desuden er redaktøren af “The Economist” undertiden deltager i Bilderbergmøder.

Denne artikel (uddrag) er den første officielle beskrivelse af Bilderberg-klubben.
Fra nu af vil folk, som snerrer det sædvanlige “Pth! Konspirationsteori!”, når Bilderbergklubben, The Council on Foreign Relations, og den Trilaterale Kommission Bill-gatesnævnes, enten selv være  desperate konspiratorer eller ignoranter.

Venstre: Bill Gates, Microsoft,  bilderberger. Højre: Danmarks formentlig kommende statsminister. Helle Thorning-Schmidt (t.h. nedenfor), var 2010–bilderbergdeltager. I forvejen er hun er stiftende medlem af Det Europæiske Council on Foreign Relations - en filial af den amerikanske Council on Foreign Relations på initiativ af Rothschildagenten George Soros.

The Economist 20 Jan 2011Bilderberg er en årlig konference for nogle få dusin af verdens mest indflydelsesrige mennesker. En eller to journalister er inviteret hvert år, på betingelse af, at de afholder sig fra at skrive om det. (Fuld åbenhed:The Economists redaktør deltager til tider.).
Sidste år omgikkes Bill Gates og Larry Summers fortroligt med formanden for Deutsche Bank (Rothschild), chefen for Shell (Rothschild), lederen af World Food Programme og statsministeren i Spanien. Tiltrækningen for deltagerne er indlysende. De kan tale oprigtigt, siger Davignon, uden at bekymre sig om, hvordan deres ord kunne spille i morgendagens overskrifter. Så finder de ud af, hvad andre indflydelsesrige folk virkelig tænker. Store ideer bliver diskuteret åbent. Davignon tilskriver møderne at have bidraget til at skabe grundlaget for at skabe euroen. Sidste år handlede debatten om EU’s finanspolitiske problemer, og om euroen ville overleve.

Hvis man vil styre en multinational organisation, hjælper det , hvis man har en idé om, hvad der foregår. Det hjælper også at være på fornavn med andre globokrater. Så de kosmopolitiske elite-finansfolk, bureaukrater, velgørenhedschefer og tænke-tanke mødes og snakker. De strømmer til elitesammenkomster som World Economic Forum i Davos, den Trilaterale SorosKommission og Boao møde i Kina. De danner klubber. Etnisk indiske iværksættere rundt omkring i verden tilslutter sig Tie (Indus Enterprise). Verdens Rystere og Bevægere i New York og Washington tiltræder Council on Foreign Relations. Hillarycfr

Venstre: Bilderberger og CFR medlem George Soros. Højre: Bilderberger Hillary Clinton får sine ordrer  fra Council on Foreign Relations

Carnegie Endowment for International Peace har etableret sig som en af de mest globalt betroede samtale-værksteder, med kontorer i Beijing, Beirut, Bruxelles og Moskva, samt Washington. Nøglen til at øve indflydelse, siger Jessica Mathews, Carnegie’s præsident, er “meget enkel. Man lejer de bedste folk.”
For eksempel rådgav Carnegie forfatterne af Ruslands efter-sovjetiske forfatning. Og da forholdet mellem amerikanere og Rusland blev iskoldt under præsident George W. Bush, medvirkede Carnegies Moskvakontor til at holde en kommunikationslinje åben mellem de to regeringer.
Sådanne møder er “en vigtig del af historien om superklassen”, siger Rothkopf, forfatteren til  bogen af samme navn. Hvad de tilbyder, er adgang til nogle af verdens mest afsondrede og undvigende ledere. Som sådanne er de led i “den [global] magts uformelle mekanismer”.

Finanskrise: Globokraternes netværk af kontakter fremsatte et par advarsler, men ikke nok til rettidig indsats. Hedge-fond direktøren,  Jim Chanos, advarede G8-finansministrene i april 2007 om, at banker og forsikringsselskaber var på vej ud i problemer. Han mener, at det er en skandale, at flere ledende regulatorer fra denne periode stadig er i magtpositioner. Og han beskylder nogle banker for “en gros udplyndring af systemet” ved at betale sig selv bonusser baseret på, hvad de må have vidst var fantomoverskud. Han mener, de bør retsforfølges.
Globokraterne har undladt at afværge krisen, men de vågnede til dåd, da den ramte. Rige landes regeringer har handlet i forening for at støtte bankerne med skatteydernes penge. I Amerika blev reaktionen ledet af en godt sammenspist trio: Hank Paulson, George Bush jr’s finansminister og tidligere chef for Goldman Sachs, Tim Geithner, Barack Obamas finansminister og tidligere chef for New York Federal Reserve, veteran fra Den Internationale Valutafond, Council on Foreign Relations og Kissinger Associates, samt Ben Bernanke fra Harvard, MIT, Stanford, Princeton Angela-merkel-grabbing.thumbnailBen-bernankeog Bush´s Hvide Hus, som nu er formand for Federal Reserve og her og her.

Venstre: Angela Merkel, Bilderberger. Højre: Federal Reserve chef Ben Bernanke, Bilderberger

Rothschilds skare af centralbankchefer reddede verden
Globokraterne tog sig en lur, da finanskrisen kom. Redningspakkerne var upopulære overalt, men kan have forhindret verdens banksystem fra at styrte sammen.
Regeringerne forsøger nu at snedkerere regler for at forhindre en gentagelse. Masser af mennesker har tilbudt rådgivning. Blandt de tungere bidrag var en rapport fra G30-gruppen, grundlagt af Rockefeller), en uformel samling af tidligere og nutidige centralbankchefer. G30 er indflydelsesrig. Så når den kommer med anbefalinger, kan de omsættes til handling. Kommentar: Og disse ikke-valgte Rothschildmarionetter synes at være dukkeførerne bag EUs finanstilsyn med nationalstaterne.

Hvem er disse elitister?
The Economist 20 Jan. 2011: Den store forandring i løbet af det sidste århundrede er, at eliten i stigende grad er “meritokratisk/præstationsadelig” og global. De rigeste i udviklede lande er ikke aristokrater, men iværksættere såsom Bill Gates. Intelligente, veluddannede folk gifter sig i stigende grad med hinanden og får kloge, veluddannede børn. Børn fra almindelige husstande har svært ved at konkurrere med dem. Et nyt præstationsaristokrati er ved at opstå. (Francis Galton, racehygiejne). Det har sociale konsekvenser for alle.
David Rothkopf’s book “Superklasse: Den globale Magtelite og den Verden, de Skaber”, er tankevækkende og veldokumenteret, men hans åndeløse beskrivelse af, hvordan bare 6.000 politikere, topledere og andre koryfæer styrer verden misser en vigtig pointe. I demokratier i det mindste, er de få ofte i kløerne på de mange. Vælgerne kan slippe af med politikere, de ikke kan lide. Forbrugerne vil stoppe med at købe en virksomheds produkter i det øjeblik, noget bedre eller billigere kommer. I et demokrati med en konkurrencedygtig økonomi er magt svær at opretholde uden David-rockefeller2Obama-i-council-on-foreign-relationsat behage andre.

Venstre: David Rockefeller er permanent Bilderberger, siden han startede organisationen i 1954 sammen med Prins Bernhard af Holland og Joseph Retinger. Højre: Præs. Barak Obama, Bilderberger, aflægger rapport til sine mestre i Council on Foreign Relations. En stor del af Obamas regering er globokratiske Bilderbergere, Trilaterale Kommissionister og medlemmer af CFR

The Economist 20 Jan. 2011: Den måde, de måler deres succes, er ikke ved, hvor meget de udbetaler, men ved fortjenesterne på deres velgørende investering, målt i reddede eller forbedrede  liv. De super-rige filantroper for et århundrede siden, som John D. Rockefeller og Andrew Carnegie, var motiveret på samme måde, men de var mindre talrige. I dag er der godt og vel 400 milliardærer i USA alene, og mange af dem i fin form og ivrige efter at gå i gang med en anden karriere. Sådanne mennesker er ofte arbejdsnarkomaner og har intet ønske om at gå på pension. De velgørende rige gør deres til at lindre de sociale spændinger, der opstår fra den voksende ulighed.
Men nyere historie er fuld af eksempler på, at eliten forårsager fordærv. I 2008  igangsatte smarte, men hensynsløs bankfolk en global nedsmeltning. Regeringerne er med rette ved at tage skridt til at bremse deres udskejelser. Strengere regler kan reducere risikoen for en gentagelse men vil ikke fjerne den.

Kommentar
Der vil ikke være nyheder i ovennævnte artikel for læsere af denne blog - bortset fra, at elitens verdenssammensværgelse nu er officiel. Jeg har en hæslig fornemmelse af, at dette betyder, at illuministerne nu er så sikre på deres fuldstændige sejr, at de ikke ser nogen grund til at skjule deres intriger mere. Derudover tror jeg, at årsagen til denne pludselige åbenhed fra Bilderbergernes side er Jim Tucker’s og Daniel Estulins afsløringer af bilderbergerdagsordenen - fra insider sladrehanke - og  Estulin deltog i 2005. Endog spurgte MEP Mario Borghezio i 2009 om Bilderbergernes indflydelse på EU i EU-Parlamentet. De ved, de ikke kan skjule deres udemokratiske forræderi mod menneskeheden mere.

Det interessante er, at The Economist offentliggør, at bilderbergere, Den Trilaterale Kommission og Council on Foreign Relations er dem, der “styrer en multinational organisation”, verden. Disse “globokrater” (det betyder verdens ikke-valgte ledere!) kaldes verdens rystere og bevægere! De dikterer Ruslands forfatning - og ikke kun den. Deres møder er “den [globale] magts uformelle mekanismer”. De har så megen magt, at de kan iscenesætte en “en gros udplyndring af systemet” - og derefter slippe afsted med at kaldes filantroper, fordi de smider, lad os sige 1% af deres bytte tilbage til ofrene. “For de er afhængige af goodwill hos kunder og vælgere” - der er så naïve at tro på det filantropiske vrøvl.
Den nye bilderbergstemme, The Economist, går så vidt som til at fortælle os, at globokraterne har undladt at afværge krisen, men de vågnede op til plyndringsdåd, da den ramte, samt at vores skatteyderredningspakker, der var/er upopulære overalt, kan have forhindret verdens banksystem i at styrte sammen. Dvs.: De stillede vilddyrenes sult for en kort stund.
Disse Pengemagere skabte krisen og svækkede forsætligt deres overvågning af deres profitable Kasino og her og her. De lod deres kontrollanter, som undlod at advare mod krisen, fortsætte deres velsignelsesrige arbejde.
Barroso 2Anders-fogh-rasmussen-eu-traktatOg de betaler “vores” medier og politikere (”Vi skal bare ansætte de bedste folk“) eller intimiderer dem til at underkaste sig deres NVO - ellers lukker bankerne deres kreditter til nationalstater (som med DDR – og formentlig Sovjetunionen). Bilderberg-gruppen er tæt tilknyttet den Europæiske Round Table of Industrialists. Artiklen fortæller om emner, der diskuteres og indrømmer, at Bilderbergerne stod bag euroen!

Venstre: NATO-generalsekretær, Bilderbergeren Anders Fogh Rasmussen, bilderberger (2000 og 2003). Højre: José Manuel Barroso, EU-Kommissionens præsident, mange gange bilderberger.

Mht. illuministisk filantropi: Gud bevare os for den slags velgørenhed!
Disse filantroper donerer penge primært til racehygiejne og her - og især til affolkning og her og her. Her kan man se billeder af top 50 “velgørenhedsyderne” i USA i 2008. Klik på billederne for at se deres navne. Sådanne filantropiske gaver, f.eks fra Bill & Melinda Gates´Foundation, en affolknings- ogracehygiejnesitftelse til den Globale Fond, synes at have været brugt til NVO korruption/bestikkelse. Som netop afsløret, er 25 mio. dollars forsvundet uden redegørelse, især til afrikanske myndigheder. Men derudover har illuministernes velgørende gaver til formål at gøre landbrugsprodukter til monopoliserede varer helt under deres kontrol - både for at kontrollere folk og at plyndre dem. Deres GMO-produkter er deres værktøj til det. Iflg Mussolinis definition er Bilderberg fascisme.

Man kan intet stille op mod en konspirationsteori,” sukker Etienne Davignon. Åh, jo, De kan, Mr. Davignon: Lav Deres således afslørede åbenlyse, ondskabsfulde verdenskonspiration om til blot ren teori – og det straks!

Glædelig Ny Verdensorden!

!