Skamløs EU-Korruption

Posted By Anders On January 26, 2011 @ 00:05 In Dansk, Euromed | No Comments


Resumé: Det har længe stået klart, at EUs omgang med betroede skatteyderpenge har været mere end tvivlsom. Nu udtræder et hollandsk medlem, Maarten Engwirda,  efter 15 års tjeneste af  EUs revisionsdomstol - og kommer med sønderlemmende kritik af EUs finansførelse: Kritik blev udvandet eller forbudt. Revisionsretten har fiflet med regnskaberne i mange år. EUs tidligere Kommissær for bekæmpelse af  bedrageri, Siim Kallas, der er  tidligere mangeårigt medlem af det sovjetiske kommunistparti, lagde voldsomt pres på revisionsretten for at få den til at se gennem fingre med uregelmæssighederne!
Og selve domstolen giver ham ret: 90% af  EUs betalte udgifter over budgettet er behæftede med fejl og udgifter, der ikke er redegjort for - således ulovlig tildeling af kontrakter til et beløb af 4 mia. euro.

Den tidligere regnskabschef for EU-Kommissionen, Marta Andreasen, blev fyret for ikke at ville godkende regnskaber med poster, der ikke blev redegjort for! Hun giver  Engwirda ret og siger “EU taler om redelighed, men det er synonymt med finansiel korruption og spild. Som politisk enhed stinker EU til himlen.”. Hun bevidnede, hvordan revisorerne fik vredet armen om for at få dem til at tie. Hun er i dag MEP for UKIP og medlem af Palamentets budgetkontroludvalg.

Counter Balance, en gruppe NGOer , har undersøgt € 1,1 (£ 932m), der er givet i årlig støtte fra den skatteyder-finansierede Europæiske Investeringsbank til Afrika og Caribien. Den hævder, at pengene forsvandt i de afrikanske banker, et luxembourgsk skattely og en nigeriansk bank, hvis administrerende direktør var under efterforskning for bedrageri. EUs skatteydere hefter for pengene.

EU smider 66 mio. euro om året ud på milieu-NGOer, hvis opgave så er at lobbye EU med “folkets stemme” – for at bekræfte eurokraterne i nødvendigheden af at fremme helt unødvendig klimaændringsbekæmpelse (CO2) med enorme stigninger i vore energipriser til følge.

EMA - EUs “Sundhedsstyrelse” er spækket med “patientrepræsentanter”, der simpelthen er medicinalfirmaernes betalte folk - således at de (f.eks. for svineinfluenzavaccinationerne) snarere varetager medicinalfirmaernes end patienternes interesser.
Man kan undre sig over, at “vore” såkaldte “politikere” ikke protesterer. Grunden bliver måske tydeligere af det forhold, at gårdejer-folketingsmedlemmerne i partiet Venstre er dem, der modtager de største landbrugsstøttebeløb. Eurokraterne har netop bevilget sig selv en lønstigning på 3.7 % v.hj.a eurokraterne ved EU Domstolen – mens de driver mange europæere ud i armod gennem deres strenge sparekrav.

At EU-Kommissionen har mange tidligere kommunister som kommissærer, kan ikke undre, idet EU-kommissionens præsident, Barroso, er en gammel maoistisk terrorist! Den tidligere russiske dissident, Vladimir Bukovsky, fik som vidne for Boris Jeltsyn stor indsigt i hemmelige sovjetdokumenter. Han siger, at EU  i mange henseender er USSR om igen - deraf betegnelsen EUSSR! Heller ikke mærkeligt, idet EUs ophav bl.a. var den kommunistiske milieuklub, Rockefellers Club of Rome, hvor Barrosos forgænger, Jacques Delors, er æresmedlem - ligesom han er medlem af ærkekommunisten og milieu-afguderiets ophavsmand, Mikhail Gorbatjovs, World Political Forum.

Den omstændighed, at EU omgås udemokratisk, korrupt og inkompetent med vore skattepenge, har længe været kendt. Det gik endda så vidt, at EU fyrede en ærlig dansk kvinde, [1] Marta Andreasen, regnskabschef i Europa-Kommissionen, for at nægte at godkende regnskabet på grund af af poster, der ikke blev gjort rede for, nemlig ulovligt spildte udgifter. Faktisk har EUs Revisionsret eksisteret i 16 år og har aldrig godkendt et EU-budget på grund af udgifter, der ikke er redegjort for. Her er en MEPs humoristisk beskrivelse af dette “[2] vilddyrets ædegilde“. Ikke kun Kommissionen - men også EU-Parlamentet afslører [3] meget lav moral: I 2008 blev EU-parlamentsmedlemmers  kriminelle misbrug af tilskud af penge til MEP-personalesekretærer på 100 mio EUR afsløret. Moralen synes ikke at have forbedret sig siden da:

[4] EUObserver 11 Jan. 2011: Et hollandsk medlem af Den Europæiske Unions Revisionsret - dets budgetmæssige tilsynskontor - har skældt sine kolleger og Europa-Kommissionen huden fuld for en “hemmelighedskræmmeri-kultur” og en tradition for udvanding af rapporterne.
[5] EngwirdaMaarten Engwirda (til venstre), der repræsenterer Holland i det Luxembourg-baserede bureau, gik på pension i januar efter 15 år ved revisionsretten, og endelig følte han sig fri til at sige sin mening i et interview med den  hollandske centrum-venstre avis, De Volkskrant.
“Der var en praksis for udvanding, hvis ikke helt at fjerne kritik,” sagde  Engwirda. “Jeg ønskede at skrive en bog, jeg var så træt af det hele.”
Især beskylder Engwirda, en tidligere politiker hos og leder af det sociale liberale D66 parti, som uden tøven er pro-EU og føderalistisk, sine franske og italienske kolleger, blandt andre, for denne type aktivitet.

Men han taler også om “tungt pres” fra den daværende anti-svindel-kommissær, Siim Kallas, for i 2005 at få retten til at slække sine standarder.
Ifølge interviewet, fortsatte dette mønster med at obstruere til efter 2005. Først efter at Engwirda havde overbevist sine kolleger om, at deres arbejde skulle revideres af de nationale revisionsretter, begyndte tingene at ændre sig. Siden 2008, siger hollænderen, er denne form for aktivitet stoppet.
[6] Radio Netherlands Worldwide 11 Jan. 2011: Den Europæiske Revisionsret har systematisk fiflet med tallene i sin årlige finanspolitiske rapport. Engwirda siger, at flere lande, herunder Frankrig og Italien, ofte greb til svindel og intimidering i nationens interesse. Europa-Kommissionen tager tilsyneladende afstand fra at indføre et strengere overvågningssystem. Den litauiske EU-kommissær for beskatning, told, bekæmpelse af svig og revision, Algirdas Semeta, har afvist hollænderens kritik. Han siger, at EU-Kommissionen aldrig har forsøgt at påvirke medlemmerne af Revisionsretten.

[7] Marta-andreasen[8] MSN News 11 Jan. 2011: UKIPs MEP, Marta Andreasen (til højre), tidligere regnskabschef i EU-Kommissionen, sagde: “EU taler om redelighed, men det er synonymt med finansiel korruption og spild. Som politisk enhed stinker EU til himlen.
Alt, hvad der  overrasker mig over afsløringerne fra det tidligere medlem af Revisionsretten, Mr. Engwirda, er, at de ikke kom før. Jeg formoder, at hans samvittighed drev ham, og at han var nødt til at træde tilbage for at sige sandheden om korruptionen og det dag-til-dag bedrageri, der foregår i EU’s institutioner.
“Da jeg var regnskabschef for EU-Kommissionen, oplevede jeg enormt pres for at skjule sandheden om EU’s udgifter og ikke give udtryk for eventuel kritik. Jeg kan bakke det op, som Engwirda sagde. Jeg var vidne til, at revisorerne fik armen vredet om, hver gang de forsøgte til at afsløre fejl i EUs regnskabs– og kontrolsystemer. De kom under stort pres for at hemmeligholde regnskabssvindelen. Efter min mening er den Europæiske Revisionsret ikke et uafhængigt organ, og man kan derfor ikke stole på den. EUs strukturelle placering har tilladt massive uregelmæssigheder og spild ved EU-støtte, og jeg har absolut intet håb om, at denne situation nogensinde vil ændre sig, før Storbritannien trækker sig ud af EU.”

[9] The Telegraph 9 Jan. 2011: Mere end ni tiendedele af EU’s budget sidste år, der beløb sig til i alt 94 mia. £, var “væsentligt påvirket” af uregelmæssigheder, der omfattede ulovlig tildeling af kontrakter til en værdi af over £ 4 mia Euro, har Revisionsretten fundet.
Resultaterne kommer midt i en ophedet debat om størrelsen af EUs budget for næste år og krav fra Europa-Kommissionen og Parlamentet om at trodse de nationale spareprogrammer ved at øge Bruxelles´ udgifter med seks procent (2,9% blev kompromiset) - på trods af 16 år med kritiske rapporter fra revisorerne. “Fejlprocenten er fortsat høj,” sagde Vitor Manuel da Silva Caldeira, formand for Revisionsretten, med en lille forbedring fra 2008 til 2009. “Fejlene stammer hovedsageligt fra 1. Ukorrekte krav om betaling og offentlige indkøbsfejl.” EU revisorerne advarede også Kommissionen om, at der ikke er redegjort for 2. tilbagesendelse af penge, der udbetales uregelmæssigt. Revisorerne finder fortsat  3. uregelmæssige betalinger i 214 reviderede tilskud [10] Court-of-auditorstil transaktioner inden for landbrug og udvikling af landdistrikter. Revision af EU-finansierede projekter fandt “kvantificerbare fejl”, som  påvirker udgifter på £ 95mia. med “manglende overholdelse af reglerne om offentlige indkøb”, hvorved der sættes spørgsmålstegn ved kontrakter til en værdi af £ 4 mia.

4. EU’s landbrugsudgifter forbruger hovedparten af budgettet, 48.5 mia. £ i 2009, og revisorerne fandt en voksende fejlprocent, hovedsagelig i forbindelse med krav om tilskud til “ikke-tilskudsberettiget” jord – eller som i en italiensk sag, hvor “de samme får blev talt for to forskellige landmænd “. Revisorerne fremhæver 5. manglende visuel kontrol, som krævet i bestemmelserne, i Grækenland af, om den subsidierede jord faktisk var et permanent græsområde, når “billeder tydeligt viser en betydelig tæthed af træer og klipper”. Rettens embedsmænd har voksende bekymring, især hvad angår Storbritannien, for at landbrugsstøtten bliver udbetalt til selskaber som golfklubber, bygherrer eller spekulanter, der udøver ikke landbrugsvirksomhed, undtagen for “at bevare jorden i god stand” i henhold til regler, der er dårligt overvåget. “Folk kan få stort værditilskud ved leje af ringe jord. Vi mener, at dette problem er større end det ser ud,” sagde en revisor.
6. Ni ud af 10 reviderede vejbyggeriprojekter i hele EU blev afsløret i fortsat “ulovlig brug af tildelingskriterier”, skønt brud på reglerne blev opdaget, før kontrakterne blev betalt.

Marta Andreasen, UKIP MEP og medlem af parlamentets budgetkontroludvalg, knyttede rapporten sammen med igangværende forhandlinger om et øget EU-budget for 2011. “Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet skriger på en 6 procent stigning i EU’s budgettet. Hvorfor ønsker de flere penge at lade gå til spilde?,” spurgte hun. Mats Persson, direktør for Open Europe: ”Indtil medlemslande og Europa-Kommissionen løser de iboende mangler i EU’s udgifter, bør der ikke være tale overhovedet om budgetstigning.”

[11] Slim_kallasSiim Kallas (til højre) er Europa-Kommissionens næstformand, og [12] tidligere medlem af det Sovietiske Kommunistparti[12] . Han var ansvarlig for bekæmpelse af bedrageri fra 2004 til 2010 og er nu EU-transportkommissær. Siim Kallas krævede af Revisionsretten slækkelse af strenge regnskabsstandarder, der betød, at EU’s årsregnskab pinligt nok aldrig har fået en ren sundhedsattest.

[13] The Guardian 25 Nov. 2010: Hundredvis af millioner af pund af EUs bistand til at hjælpe de fattige i Afrika bliver udleveret til banker og private værdipapirselskaber uden offentlig kontrol og kanaliseret ind i skattely, en hævder ny rapport.
Counter Balance, en gruppe af ikke-statslige organisationer, har undersøgt € 1,1 (£ 932m), der er givet i årlig støtte fra den skatteyder-finansierede Europæiske Investeringsbank til Afrika og Caribien. Den hævder, at pengene forsvandt i de afrikanske banker, et luxembourgsk skattely og en nigeriansk bank, hvis administrerende direktør var under efterforskning for bedrageri.
EIB er i stand til at låne milliarder på markederne til at finansiere støtten, fordi den har en tredobbelt AAA kreditvurdering. Dette betyder, at Storbritannien og andre førende EU-økonomier hefter for dens lån. Rapporten fordømmer EIB for manglende kontrol og manglende offentliggørelse af, hvad der sker med pengene. “Banken giver næsten ingen oplysninger om, hvor disse penge havner.”

[14] Jane Fae Ozimek, Government, 3. december 2010: Regeringen udleverer alt for mange af vores hårdt tjente penge til miljøforkæmpere, som derefter bruger pengene til yderligere at fordreje regeringens politik til fordel for snævre politiske eliters ideologiske særinteresser.
Det er konklusionen i en rapport - Skattebetalt Økologi (pdf) - som offentliggjordes i denne uge af Skatteyder-Alliancen. Rapporten angiver, at samlet £ 10,1 mio blev givet i 2009-10 til miljøgrupper, hvis hovedformål var lobbyvirksomhed for yderligere ændringer. Skatteyder–Alliancen citerer Klimaændringsloven af 2008, som blev stærkt lobbyet af miljøgrupper, og som regeringen forventer at koste mellem £ 324 mia. og £ 404 mia. En stor del af den lobbyvirksomhed, der foregår i Det Forenede Kongerige i dag, ville ikke foregå, hvis regeringen ikke betalte for det. “Nogle af disse grupper får hundredtusinder af pund af skatteydernes penge hvert år. De kæmper for flere grønne afgifter og regulering, der kan sætte skub i energiregningerne – som vil ramme almindelige familier”
Beløbene sættes i skyggen af de € 66.000.000, som EU udbetaler til grønne grupper for at lobbye sig selv. En NGO kan få 70 procent af sine indtægter betalt af EU. Ni ud af 10 grønne NGOer tager imod pengene, og Friends of Europe øgede sin finansiering med 325 pct over et årti, takket være de europæiske skatteydere. Med hensyn til betydningen af de ikke-statslige organisationer for EU - se [15] her og [16] her.

[17] EUObserver 24 nov. 2010: EU’s øverste domstol har afsagt kendelse imod en medlemsstats beslutning om at begrænse en EU lønstigning på grund af den økonomiske afmatning. Nationale hovedstæder stemte i december 2009 for at halvere en planlagt 3,7 procent årlig stigning i lønningerne for EU-tjenestemænd, men den 24. november fastslog EF-Domstolen trækket for ulovligt. Dommerne tjener på deres egen beslutning!

[18] Eu-budget-flag[19] 23.04.2010 EUOserver: Europæiske patientudvalg, der er nedsat til at repræsentere interesser i emner for medicinske procedurer i deres kontakt med sundhedsvæsenet, forsikringsselskaber og medicinalvirksomheder, er i mange tilfælde betalt af farmaceutiske virksomheder, ifølge en ny rapport. Sådanne repræsentanter udpeges af Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet.
Det komplicerer situationen, at mange sådanne grupper, der arbejder med og i bestyrelsen for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) - det samme EU agentur, der har ansvar for bedømmelse af lægemidler i EU. Gennemsigtighedsvagthunde siger, at EMA ikke gør nok for at undgå mistanke om interesekonflikter. En ny rapport fra gennemsigtighedsvagthunden, Corporate Europe Observatory, beskylder EMA for vanrøgt af interessekonfliktretningslinjerne, hvilket åbner mulighed for, at enkeltpersoner og grupper usandt kan sige, at de ikke er sponsoreret af medicinalindustrien.

Dokumentet fremsætter fire anklager om interessekonflikt i forbindelse med manglende offentliggørelse.
1.
Rapporten konstaterer, at repræsentanten for Den Europæiske Sammenslutning af Neurologiske Foreninger (EFNA), en patientgruppe, der også sidder i EMA’s bestyrelse, har undladt at oplyse om EFNAs finansiering på dens EMA erklæring om interessekonflikt, selv om 91 procent af Koncernens samlede indtægter stammer fra sponsorer, herunder GlaxoSmithKline, Novartis og Solvay. 2. En anden gruppe, der også har en repræsentant i EMAs bestyrelse, Europæisk Patientforum (EPF), modtager hundredtusindvis af euro hvert år fra industrien, herunder AstraZeneca, Novartis og Pfizer. 3. Derudover  repræsenterer næstformanden i Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme (COMP), en arbejdsgruppe under EMA, Eurordis, paraplyorganisation for patienter med sjældne sygdomme. Den modtager 23 procent af sine indtægter fra medicinalvirksomheder. Men næstformanden erklærer heller ikke denne interesse i den obligatoriske årlige oplysende erklæring. 4. Endelig har den europæiske Aids behandlingsgruppes (EATG) repræsentant i EMA’s Pædiatriske Udvalg (PDCO) heller ikke givet nogen oplysninger, på trods af at gruppen modtager mere end 80 procent af sine midler fra sponsorer, såsom Pfizer og Roche.

Desuden hedder det i rapporten, er det kun er seks ud af 22 patientgrupper, som er involveret i lobbyvirksomhed i EU-institutionerne - der arbejder under og med EMA, som  har besværet  sig med at lade sig registrere hos Europa-Kommissionens lobbyregister. “Faktisk er mere end halvdelen af patientgrupperne i EMAs udvalg sponsoreret af industrien,” fortæller rapportens forfatter, Jens Clausen. “Denne udbredte praksis med at acceptere finansiering fra erhvervslivet kan have alvorlige konsekvenser. Der er en grundlæggende risiko for, at patientgruppen faktisk ikke repræsenterer patientforeningers interesser, men i stedet har fremført industriens synspunkter.” Talsmand Martin Harvey sagde, at i mangel af penge fra de store farmakoncerner er den eneste måde helt at undgå interessekonflikter på at få de europæiske patientgrupper offentligt finansieret. “Selvom man så har den situation i EU at betale patientgrupper for at føre lobbyvirksomhed for sig selv.”

[20] Gårdejer-folketingsmedlemmer i regeringspartiet, Venstre, får de største landbrugsstøtter.

Eussr flagKommentarer
Intet er nyt mht. EU-korruption og inkompetence. Men for mig er det overraskende, at Revisionsretten finder, at mere end 90% af EU’s udgifter er “væsentligt berørt af uregelmæssigheder”.
At et tidligere medlem af det sovjetiske kommunistiske parti, Siim Kallas, kunne blive EU-kommissær kan ikke være overraskende, i betragtning af, at EU-[21] Kommissionspræsidenten, José Barroso, er en gammel maoistisk terorist - og han synes at have sammensat sin EU-Kommission med en utrolig [22] stor mængde kommunister! Dette støtter afgjort betegnelsen EUSSR, som blev indført af den tidligere sovjetiske dissident med indsigt i sovjetiske hemmelige dokumenter, [23] Vladimir Bukowsky.

Så spørgsmålet er: Er uregelmæssighederne bare personlig korruption eller smides pengene ud ad vinduet til ideologiske formål, dvs til at bygge den [24] kommunistiske verdensstat som beskrevet af Rockefellers [25] Club of Rome, en drivende kraft bag den selverklærede Illuministiske EU ([26] explanatory statement)? [27] Hjernen bag [28] Euromediterranien Projektet er  [29] Club of Romes æresmedlem, den tidligere EU-Kommissionspræsident, Jacques Delors - som også er medlem af [30] kommunisten Mikhail Gorbachevs World Political Forum!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=20153

URLs in this post:
[1] Marta Andreasen: http://euro-med.dk/?p=54
[2] vilddyrets ædegilde: http://euro-med.dk/?p=2353
[3] meget lav moral: http://euro-med.dk/?p=502
[4] EUObserver 11 Jan. 2011: http://euobserver.com/18/31620
[5] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederengwirda1.jpg
[6] Radio Netherlands Worldwide 11 Jan. 2011: http://www.rnw.nl/english/bulletin/eu-court-auditors-fiddled-figures
[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermarta-andreasen1.png
[8] MSN News 11 Jan. 2011: http://news.uk.msn.com/forum/thread.aspx?board=00000071-0328-0000-0000-000000000000&thread=1e8d4
72f-d3f8-4a2b-9033-e4e78781f1eb

[9] The Telegraph 9 Jan. 2011:: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/8120412/90-per-cent-of-eu-budget-materially-affe
cted-by-irregularities-report-finds.html

[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercourt-of-auditors1.png
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederslim-kallas1.jpg
[12] tidligere medlem af det Sovietiske Kommunistparti: http://en.wikipedia.org/wiki/Siim_Kallas
[13] The Guardian 25 Nov. 2010:: http://eupolitics.einnews.com/article.php?nid=
[14] Jane Fae Ozimek, Government, 3. december : http://www.theregister.co.uk/2010/12/03/environmentalists_use_tax_cash_to_sway_policy/
[15] her: http://euro-med.dk/?p=11
[16] her: http://euro-med.dk/?p=4340
[17] EUObserver 24 nov. 2010:: http://euobserver.com/9/31344
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereu-budget-flag1.jpg
[19] 23.04.2010 EUOserver:: http://euobserver.com/9/29934
[20] Gårdejer-folketingsmedlemmer i regeringspartiet, Venstre: http://epn.dk/landbrug/article2272542.ece
[21] Kommissionspræsidenten, José Barroso, er en gammel maoistisk terorist: http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Barroso
[22] stor mængde kommunister: http://euro-med.dk/?p=13756
[23] Vladimir Bukowsky: http://www.brusselsjournal.com/node/865
[24] kommunistiske verdensstat : http://euro-med.dk/?p=9980
[25] Club of Rome: http://euro-med.dk/?p=651
[26] explanatory statement: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[27] Hjernen: http://euro-med.dk/?p=456
[28] Euromediterranien Projektet : http://euro-med.dk/?p=8949
[29] Club of Romes æresmedlem, den tidligere EU-Kommissionspræsident, Jacques Delors: http://www.clubofrome.org/eng/people/honorary_members.asp
[30] kommunisten Mikhail Gorbachevs World Political Forum: http://books.google.com/books?id=H9OZ3gs2H_kC&pg=PA218&lpg=PA218&dq=world+political+foru
m+%2B+jacques+delors&source=bl&ots=ZAJmL1JZo1&sig=wckJf5VFKAQqTxuzlLlxf8P-f4Q&hl=en&
amp;ei=jnU5TYzRL9GdOoPjxO0K&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDEQ6AEw
Aw#v=onepage&q=world%20political%20forum%20%2B%20jacques%20delors&f=false