Resumé: EUs uhæmmede kærlighed til både illegal og legal muslimsk indvandring på trods af enorme omkostninger både financielt, kulturelt og sikkerhedsmæssigt for oprindelige europæere har undret mange og meget. EU taler ustandseligt om at begrænse indvandringen - men beholder langt de fleste illegale indvandrere pga. påståede konventioner, der hindrer deres returnering. Desuden har EU oprettet hvervekontorer i Afrika for at importere 56 mio. overvejende muslimske “arbejdere” og desuden deres familer  fra Afrika inden 2050. Med det kendskab, vi i dag har til muslimernes kvalifikationer og arbejdslyst (27 min. effektivt pr. dag iflg. en imam) må selv et stærkt biased EU være klar over, at det ikke er løsningen på EUs demografiske problemer.
Men nu rykker EU-kommissær, Stefan Füle, ud med forklaringen: EU håber gennem sin import af muslimsk fødselsoverskud og fattige  samt enorme tilskud til de euromediterrane “partnerlande” at kunne få den muslimske verdens støtte til en kommende EU-supermagtsstatus og mener, at man skal begynde i nabolaget med at vinde muslimernes tillid! F.ø. ser muslimerne som sådan ikke meget til EIBs investeringer, idet det viser sig, at store beløb er forsvundet uden forklaring  til korrupte banker og skatteoaser!! Og jo mere EU investerer i “partnerlandene”, desto flere “partnere flygter” til et villigt EU.

For nu at talede stakkels mennesker sag, som af i nød strømmer til EU har EU Kommissær Cecilia Malmström holdt en forsvarstale for indvandrerne. Heri betegner hun indvandrerne som berigende tankemæssig og kulturel fornyelse foruden en uvurderlig gevinst for arbejdsmarkedet - hvad så de 20% arbejdsløse spaniere mener om det. Hun afskaffer helt betegnelsen “illegal indvandrer” - ja naturligvis, idet EU ikke kan få nok kulturel berigende og højtkvalificeret arbejdskraft. Hun indrømmer, at EU nu eksperimenterer med indvandring  - og derme med vore børns fremtid. At al denne berigelse kostede 30% af Danmarks og Sveriges statsbudgetter i 2001 forties - og nyere tal skjules omhyggeligt. Ligeledes, at den tyske familieminister officielt i TV har erklæret indvandrernes omvendte racisme mod tyskere i Tyskland, fordi de er … tyskere. Malmström priser sig selv og EU for at have givet  muslimerne i Albanien og Bosnien-Herzegowina visumfrihed  til EU. Hvorpå 1/3 af disse landes befolkninger pakkede kufferterne! Hun vil øge beskæftigelsen af indvandrerne, hvad disse ikke behøver at frygte, idet EUs egne borgere mister jobbet i stort omfang pga. EUs tiltagende strenge sparekrav. Hun vil nu vhj.a. en webportal øge den integrering som trods umådelige anstrengelser og pengesummer lykkes ringere og ringere år for i takt med stigende islamisk fundamentalisme. Hun vil indsætte den 3. verdens ingeniører og læger til at behandle os - trods The Daily Mails forfærdende beretninger om følgerne heraf i Storbritannien.  At hun så prøver at undskylde indvandringen med menneskeskabte klimaforandringer - historiens største løgn - var forventeligt.
EU-Kommissærerne kan roligt imødese stor fremtidig indvandring: Regeringerne i Kina Sydafrika, Libyen, Saudi-Arabien, Canada, Belgien, Frankrig, Sydkorea, Indien, Holland og multinationale organisationer (ejet af kræfterne bag EU) overtager i kolossalt omfang fattige afrikanske bønders jord uden vederlag med bøndernes regeringers hjælp (bestikkelse formodes). Disse bønder har så intet at leve af.   Nu overtager Sarkozy ledelsen af G20. Hans løsning på de stigende fødevarepriser pga. disse spekulanter, incl. Frankrig: “Mere multilateralisme” – hvilket betyder verdensregering.  Ikke så mærkeligt: Global Research: Europa søger en omfattende og aggressiv global tilgang til erhvervelse af råmaterialer til sin koncerner.” Mussolini kaldte dette fascisme!

EU arbejder hårdt på at gøre muslimsk indvandring fri i sin Euromediterrane Proces / Middelhavsunion. Faktisk har EU formået at pumpe Europa op med en fatal flodbølge af muslimske flygtninge. Følgende skal vise, at dette EU-program skrider hastigt frem. Jeg har tidligere vist, hvordan danske og britiske politikere og regeringer blev afsløret i hemmeligt at arbejde for ubegrænset indvandring til EU for at ødelægge den gamle kristne verdensorden og for at kunne fremme deres farisæiske, og her, og her herrers og mestres luciferiske og dermed  gnostiske Nye Verdensorden.

Stefan füleHvorfor fortsætter EU med at plage os med dyr, farlig og ubrugelig indvandring?
EU Press Release 13 Jan. 2011: Stefan Füle, EU’s kommissær for Udvidelse og Naboskabspolitik. Strategisk gennemgang af den europæiske naboskabspolitik - indledende tanker: “Hvis EU ønsker at blive en troværdig global aktør, skal den begynde indenfor sit naboområde. Med hensyn til at lette fri bevægelighed for personer: Det ville være svært at ignorere, at alle vore partnere insisterer på dette punkt. Vi har brug for at forbedre sikkerheden på samme tid som bevægeligheden. Vi kan gøre dette ved at fastsætte de rigtige sikkerhedsmæssige forhold for, at vores partnere kant opnå større bevægelighed. Og vi kan bruge vores finansielle og tekniske ressourcer til at hjælpe vores partnere med at nå disse betingelser.”
Her er svaret: EU drømmer om at blive en supermagt - og har behov for støtte fra den muslimske verden til at nå dette mål i Lissabon-Traktaten! Det er derfor, vi bliver bombet tilbage til barbariet gennem ubegrænset muslimsk indvandring. Global Research d. 13 Jan. 2011 skriver om CETA-forhandlingerne: “Europa søger en omfattende og aggressiv global tilgang til erhvervelse af råmaterialer til sin koncerner.” Mussolini kaldte dette fascisme!

EUObserver 10 Jan. 2010 - Athen  har afvist “hykleriet” hos uspecificerede EU-medlemslande, der kritiserede Grækenlands planer om at opføre en mur på grænsen til Tyrkiet, mens de på samme tid fordømte dets manglende evne til at dæmme op for irregulær indvandring. Adspurgt om omkostninger til at bygge det 12,5 km lange hegn, sagde minister Papoutsis, at sammenligning skal foretages med den pris, der betales af Grækenland, når 200 illegale indvandrere, svarende til befolkningen i en lille landsby, krydser dets grænser hver dag.  I mellemtiden, har Tyrkiet ikke gjort indsigelse mod planen

“Europa er ikke besat af nogen ydre magt, men på trods af dette faktum befinder kontinentet sig i fuld gang med en af de største demografiske omvæltninger i sin historie.”
Michael Mannheimer citerer: MEP Daniel Cohn-Bendit: “Vi, De Grønne er nødt til at sørge for at få så mange udlændinge som muligt til Tyskland. Når de er i Tyskland, skal vi kæmpe for deres ret til at stemme. Hvis vi har opnået det, vil vi få den andel af stemmerne, vi er nødt til for at ændre denne republik”. Den tidligere tyske udenrigsminister, Joechka Fischer: “Tyskland skal indhegnes udefra og heterogeniseres indefra ved indvandring, så det så at sige bliver “udvandet”.

Jyllands-Posten 4 Jan. 2011: Utroskab, trusselsbreve og familiefejder giver flere flygtningestatus. Rekord forventes i 2011, idet 2.850 flygtninge i år får opholdstilladelse i Danmark, og de skal fordeles til integration i kommunerne, forventer Udlændingeservice. Det er næsten dobbelt så mange som 2010-forventningen på 1.500. Stigningen skyldes blandt andet afghanere og syriske kurdere, men også at flere end nogensinde påkalder sig - og får - såkaldt beskyttelsesstatus. Se FNs Konvention om Flygtningebeskyttelse. Det er personer, der ikke lever op til kravene i flygtningekonventionen, men er flygtninge af mere private årsager, f.eks.: trusselsbreve, voldelige stridigheder om jord, familiefejder og frygt for overgreb efter, at ægtemanden opdagede årelangt utroskab.
Kommentar - Hvilket betyder, at vi kan få utallige muslimske kvinder i livsfare (se Koranen Sura 4:15: “Og mht. dem, der er skyldige i en uanstændighed blandt jeres kvinder, kald som vidner mod dem fire  blandt jer; hvis disse vidner imod dem, så spær dem inde, til døden tager dem bort, eller Allah åbner en vej for dem”.

Hvordan man skaber flygtningestrømme
The New York Times 21 Dec. 2010: Malis fra-hånd-i-mund landmænd fik en alarmerende nyhed: deres ydmyge marker, dyrket fra generation til generation, var nu kontrolleret af Libyens leder, oberst Muammar el-Qaddafi, og landmændene ville alle blive nødt til at forlade deres jord. Afrikanske regeringer ejer typisk deres jord og har forpagtet den til private investorer og udenlandske regeringer i de kommende årtier , ofte til nedsatte priser. Video. Optøjer kan forventes.

Organisationer som FN og Verdensbanken siger, at denne praksis, hvis den gøres retfærdigt, kunne hjælpe med at ernære den voksende globale befolkning ved at indføre store kommercielle landbrug til steder uden. Men andre fordømmer tilbudet som nykolonialistisk landnam, der ødelægger landsbyer, gør titusinder af landmænd hjemløse og skaber en flygtningemasse af jordløse fattige. For at gøre tingene værre, har  de gjort gældende, at en stor del af maden er bestemt for rigere nationer. En undersøgelse fra Verdensbanken udgivet i september optalte tilbudene på landbrugsjord  til at dække mindst 110 millioner hektar - på størrelse med Californien og West Virginia tilsammen - blot i løbet af de første 11 måneder af 2009. Mere end 70 procent af disse aftaler gik på jord i Afrika, med Sudan, Mozambique og Etiopien blandt de nationer, der overfører millioner af hektar til investorerne. Se også Amazonas-skandalen

Abou Sow, den administrerende direktør for Office du Niger, oplistede de lande, hvis regeringer eller private sektorer allerede har investeret eller har udtrykt interesse: Kina og Sydafrika i sukkerrør, Libyen og Saudi-Arabien i ris og Canada, Belgien, Frankrig, Sydkorea, Indien, Holland og multinationale organisationer som den Vestafrikanske Udviklingsbank. Den aftale, der blev indgået med libyere, giver dem jorden i mindst 50 år. Til gengæld skal de bare udvikle området.
Men vrede og mistillid ytres kraftigt. At sparke landmændene væk fra landområderne uden alternative livsgrundlag risikerer at medføre oversvømmelser af hovedstaden Bamako med arbejdsløse, rodløse mennesker, der kunne blive et politisk problem. Hungersnøden er på vej.

The Guardian 17 Dec. 2010: To højtstående dommere har fastslået, at den midlertidige begrænsning, som fra den 28. juni blev pålagt kvalificerede indvandrere fra lande uden for EU, er ulovlig, fordi ministrene undveg ordentlig parlamentarisk godkendelse, da den blev indført. Indvandringsministeren, Damian Green, har sagt, at han er skuffet over afgørelsen. “Vi vil studere dommen og vil appellere den, hvis vi har grund dertil.

Deutsche Welle 11 Oct. 2010: I landets fortsatte integrationsdebat har Tysklands minister for familieanliggender, Kristina Schroeder, nu advaret om, at mange tyskere har været udsat for voksende omvendt diskrimination af indvandrere. Schroeder fremsatte sin kommentarer på offentligt tv og sagde , at “tyske børn og teenagere bliver (verbalt) angrebet, fordi de er tyske.” “Anti-tyske følelser er en form for fremmedhad og racisme,” sagde Schroeder.

MalmströmEU Pressemeddelelse 17 Dec. 2010: EU-kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström (venstre) afgav følgende erklæring: “FN’s internationale migranters dag giver god lejlighed til at minde os selv om det vigtige bidrag, som indvandrere yder til Europa i økonomisk, social og kulturel henseende. Det betyder udbredning af ideer, viden, kultur og fornyelse. Indvandrerne spiller en vigtig rolle i vores arbejdsstyrke - en rolle, der forventes at blive øget yderligere i betragtning af de demografiske realiteter i Europa. Jeg er overbevist om, at et effektivt og robust system til beskyttelse af deres rettigheder bør være en integreret del af vores opgaver. I dag udgør Europa for mange mennesker i verden en chance for en ny start, men lad os ikke glemme vores historie og vores rødder. Lad os ikke glemme, at millioner af europæere var nødt til at emigrere, og at det ikke er så længe siden, vi også var indvandrere.”
Kommentar: Og de berigede de lande, de kom til. De fleste af EUs indvandrere forarmer de lande, de kommer til som forbrugere. 30% af  Danmarks og Sveriges statsbudgetter blev brugt på indvandring i 2001. Og hvilken tak har vi fået for det? Mange spørger, hvor europæerne kan emigrere til i dag for at undgå fremtidens muslimske fattigdom og forfølgelser?

EU Pressemeddelelse 30 Nov. 2010Cecilia Malmström om EUs flygtningepolitik
“Det anslås, at 215 millioner mennesker i dag lever i et land, de ikke er født i. Der er over 800 millioner internt fordrevne. Ethvert land, der udelukker sig fra den globale udvikling bliver nødt til at tage konsekvenserne.
Migration opfattes ikke altid  som et aktiv, eller som pligt for velfungerende samfund til at tage imod og beskytte mennesker i nød. En nylig international pædagogisk undersøgelse viser, at børn i de udviklede demokratiske stater har meget negative holdninger til indvandrere, og i et stigende antal lande lever politikere af denne frygt og bliver valgt af den grund. Frygten går på det ukendte, for andre religioner, andre vaner, andre måder at leve på. Dette er også tilfældet i medierne. Det er slående at se strømmen af negative budskaber i forbindelse med migration. De fleste indvandrere ser ud til at virke på en uregelmæssig måde, de er årsag til høj arbejdsløshed og er en omkostning for staten. Næppe nogen positive budskaber kan findes.”
Kommentar: Så hvorfor skal vi tage dem?
“De fleste indvandrere er et virkeligt aktiv for vores samfund. Disse er mennesker, som vi kan genkende vores egne styrker og svagheder i, de er en integreret og vigtig del af vores samfund. Illegale indvandrere eksisterer ikke. Folk kan komme ind i EU og kan være nødt til at anvende ulovlige måder - for eksempel, når de søger om international beskyttelse - men intet menneske er illegalt.
Snart vil EUs erhvervsaktive befolkning begynde at falde. EU’s befolkning vil stige med 10 millioner mennesker i de næste 50 år, mens arbejdsstyrken i EU vil falde med 50 mio. I denne beregning har African-labourvi allerede taget højde for, at EU gerne vil have 58 millioner indvandrere i samme tidsrum.”
Kommentar: Har EU satset på arbejdskraft - eller bare på flere forbrugere? Iflg. en imam kan muslimer kun arbejde effektivt i 27 minutter om dagen - og kan ikke engang lave deres egne nåle! Hvilke kvalificerede og entusiastiske EU “partnere”!

EU har etableret jobcentre i Afrika, fx i Mali til at invitere 56 mio. muslimske arbejdere + deres familier (genforening) til EU inden 2050.

En sådan politik vil skulle inkludere en række forskellige initiativer - uddrag
* Fra 2012 vil EU have et EU-færdighedspanorama. Denne database indeholder opdaterede prognoser for kompetenceudbud og arbejdsmarkedets behov.* Vi har brug for at undgå at spilde kompetencer og færdigheder hos de tilstedeværende i vores samfund. Vi skal sikre, at indvandreres færdigheder er matchet bedre til jobbet, som de er egnede til. Ingeniører arbejder som rengøringsassistenter, eller læger kører taxier. Det er sådan et spild af færdigheder og kompetence - for vores samfund selvfølgelig, men ikke mindst for ingeniøren eller kirurgen. Europa-Kommissionen vil derfor investere mere i anerkendelse af kvalifikationer og kompetencer. Kommentar: Gud hjælpe os alle, når vi bliver patienter! *Hjerntyveri: Behovet for arbejdskraft i mange lande vil helt sikkert påvirke andre. Vi har brug for at være ansvarlige mht. dette. Vi hjælper lande til at beholde færdigheder og understøtter undervisning og uddannelse, især i de arbejdsmarkedssektorer, der er under pres, og vi støtter WHO’s retningslinjer, vi arbejder hårdt for at hjælpe indvandrere til at få indtægter, til at overføre færdigheder og investeringer til deres hjemlande. Vi gør en seriøs indsats for at lette pengeoverførsler. Kommentar: Kun en EU-kommissær kan være så naiv at tro, at disse muslimske krigere vil vende tilbage til en sulteløn i deres hjemlande. * Folk har ret til og bør være i stand til at vide besked om regler og procedurer, der gælder, når de flytter til en EU-medlemsstat. Det er grunden til, at Europa-Kommissionen vil lancere en indvandringsnetportal næste år. * Vi vil styrke vores indsats for bedre at integrere mennesker. Kommentar: De har nu forgæves forsøgt det i 40 år! Dette er at stikke blår i øjnene på borgerne i EU. * Vi skal forbedre vores muligheder for at kontrollere, hvem der kommer ind i EUs område og gøre mere for at bekæmpe menneskehandel. Vi har FRONTEX, og vi vil snart udnævne en EU koordinator mod menneskehandel. Kommentar: Alle illegale har betalt - og beholdes i EU, fordi det er for farligt at sende dem tilbage til EU’s euromediterrane “partnerlande”. * Vi bliver nødt til at gøre mere for at forhindre ulovlig beskæftigelse. Kommentar: I så fald på bekostning af indfødte europæere, som bliver mere og mere arbejdsløse - 20% eller mere i Spanien! * Regeringerne bør ubarmhjertigt i bekæmpe organiseret kriminalitet og hensynsløse arbejdsgivere, der tjener på indvandrere gennem smugling, menneskehandel og udnyttelse. Kommentar: Hvilket kun vil øge Immigrationarbejdsløsheden blandt millioner af illegale indvandrere (undskyld, ingen er illegal - alle er velkomne iht. Malmström!). Lige nu gør muslimer oprør som følge af arbejdsløshed i Tunesien, Algeriet og andre steder i den muslimske verden. * Vi er nødt til intensivere vores dialog og samarbejde med partnerlandene. EU har allerede investeret en hel del. På regionalt niveau vil vi styrke vores samarbejde med landene i vores umiddelbare nabolag. For to uger siden, da jeg besøgte Tirana og Sarajevo, blev jeg slået af, hvor meget vores nye visumfrihed betyder, især for studerende, der inden udgangen af året vil være i stand til at besøge deres (muslimske) venner i EU uden at gå gennem besværlige visumprocedurer. Kommentar: Hvor dejligt.  1/3 af Albaniens befolkning og  Bosnien-Herzegowinas kommer til at profitere af vores velfærdsydelser! Faktisk har EU investeret meget i de muslimske partnerlande - forgæves.  En stor del af pengene blev stjålet! Jo mere EU investerer - jo flere “flygtninge” sværmer ind i Europa. * Vi arbejder tæt sammen med de afrikanske lande gennem EU-Afrika-Partnerskabet om migration, bevægelighed og beskæftigelse. En ny handlingsplan for 2011-2013 forventes at blive godkendt i morgen af lederne på Afrika-EU-topmødet i Libyen. Vi vil også søge at styrke vores dialog med landene i Asien og Latinamerika. Kommentar: Jo flere ufaglærte indvandrere fra de mindst udviklede lande, jo bedre. * EU eksperimenterer med såkaldte Mobilitetspartnerskaber. Disse partnerskaber gør det muligt at behandle forskellige aspekter af indvandringen i en overordnet og sammenhængende ramme. Mobilitetspartnerskaber er aftalt med Kap Verde, Moldova, og for nylig med Georgien. De første erfaringer er meget positive. Vi kunne overveje at undersøge sådanne partnerskaber med andre berørte lande i fremtiden.
* Lad mig også understrege behovet for at se nøjere på sammenkoblingen mellem klimaændringer og migration. Der er tale om komplekse problemstillinger, men vi er nødt til at sætte en politik på plads hurtigst muligt, så vi kan få en ansvarlig tilgang til de udfordringer, der kommer.

Kommentar: Klimaændringer opfattes som menneskeskabt global opvarmning - en åbenlys NVO løgn, der bruges til at retfærdiggøre ødelæggelsen af vestlig stabilitet, velstand, kultur, religion og demokrati. Som erklæret af Tony Blairs taleskriver og et dansk MP ønsker ”vore” politikere  den endeløse muslimske indvandring for at ødelægge og ændre vores samfund radikalt. Er det lykkedes? Se denne  video, der viser et slapt fransk politi, der skal efterforske en voldtægt, blive intimideret og jaget væk af aggressive muslimske unge. Dette er et vestligt samfunds ultimative underkastelse under Islam.
Hele denne smøre af EU-kommissær, Cecilia Malmström, er et utalenteret NVO-forsvar for ubegrænset indvandring - med helt ugyldige argumenter: Hun kalder det et EU-eksperiment - med vore børns fremtid. Bare tag et kig rundt i de muslimske lande for at se fremtiden for jeres børn og her, og her - fordi omkring 2050 vil europæiske lande have muslimske flertal takket være Malmström og medarbejderes virksomhed. Og de ved det og jubler! Denne tale bekræfter den udtrykte vilje hos EUs politikere til at jævne vore samfund med jorden.

Snakken om fremtidig arbejdsmarkedsbehov, der skal dækkes af sådanne muslimske indvandrere er helt hen i vejret: Denne farlige indvandring hverken kan eller vil varetage de komplicerede funktioner i fremtidens samfund. Et langt bedre forslag var at standse feministernes vanvittige frie abort og så regne med, at teknologien og kriser samt NVOs ønske om at nedsætte vores forbrug af ressourcer ved at spare og beskatte os ihjel vil skabe enorme mængder af europæiske arbejdsløse. EU kan ikke eksistere uden vækst. At håbe på den vækst ved muslimsk indvandring er en utopi, der ville vidne om manglende dømmekraft. jeg tror ikke EU er så dum i virkeligheden.  EUs dræbende sparetiltag må derfor have til opgave at opløse EU – til fordel for NVOs verdensregering.

Den Nye Verdensorden skaber kolossal tilstrømning af muslimske flygtninge til EU ved at stjæle enorme områder af landbrugsjord fra fattige afrikanske landmænd. Nu har den franske præs. Sarkozy, den nye formand for NWOs G20, den frækhed at foreslå en løsning på de voksende fødevarepriser, som hans land skaber sammen med andre hensynsløse spekulanter: “Mere multilateralisme er det bedste svar på den øgede ustabilitet i verden (på grund af stigende fødevarepriser),” sagde en Sarkozy rådgiver (Reuters 7 Jan.2o11). Det betyder verdensregering. Som sædvanlig er Rothschild agenten, George Soros, og hans herre og mester, Jacob Rothschild, de førende kræfter bag koncernernes jordrapseri.

Er vi virkelig så uansvarlige at lade sådanne tilsyneladende uvidende og/eller onde personer, som Cecilia Malmström og de øvrige eurokrater/politikere knuse vores demokratier til fordel for 7.000 elitister hvis program er Adam Weishaupts og Rothschilds? Svaret er: Ja, vi er. For vi er hjernevaskede og her.

ADDENDUM: EUs legale indvandringspolitik - uddrag

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om betingelserne for indrejse og ophold for tredjelandsstatsborgere inden for rammerne af en
virksomhedsintern overførsel
{SEC (2010) 884} 2. September 2010: Varigheden af opholdstilladelsen vil være begrænset til tre år for ledere og  specialister og et år for praktikanter med eksamen.
Forslaget er en del af EU’s bestræbelser på at indføre en omfattende indvandringspolitik, herunder fælles regler for økonomisk migration. Det har to specifikke formål. Den første er at
indføre en særlig procedure for indrejse, ophold og standarder for medlemsstaternes udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der ansøger om opholdstilladelse i EU pga.
overførsel inden for en koncern (artikel 79 (2) (a) TEUF).
Denne overførsel finder ikke nødvendigvis sted inden for servicesektoren eller inden for rammerne af levering af en tjenesteydelse og kan have sin oprindelse i et tredjeland, der ikke er part i en handelsaftale: Anvendelsesområdet for dette forslag er derfor bredere end det, der følger af handelsforpligtelser. Det foreliggende forslag går videre end Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003, idet det giver gunstigere betingelser for familiesammenføring. Ingen arbejdsmarkedstest er påkrævet.

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS BETINGELSER for indrejse og ophold for tredjelandsstatsborgere med henblik på  sæsonarbejde {SEK (2010) 887} {SEK (2010) 888}
Forslaget skaber ikke ret til indrejse. Tredjelandsstatsborgere, for hvem en positiv beslutning er blevet truffet af den pågældende medlemsstat, skal have en sæsonarbejdertilladelse. Den maksimale periode af opholdet er fastsat til seks måneder i et kalenderår. En tredjelandsstatsborger, som ikke overholdt de forpligtelser, der er knyttet til et tidligere ophold som sæsonarbejder, skal være udelukket fra optagelse som sæsonarbejder i et år. Ligebehandling gælder også for social sikring og dækker de ydelser, som er defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger.
En arbejdsgiver, der ikke har opfyldt sine forpligtelser, der følger af ansættelseskontrakten, skal underkastes sanktioner og udelukkes fra muligheden for at ansøge om sæsonarbejdere i
mindst et år.
Ansættelseskontrakten skal også angive arbejdstimer pr uge eller måned - og fungere som garanti for et sikkert, fast lønniveau for sæsonarbejdere, og når det er muligt, andre relevante arbejdsvilkår såsom forsikringer. Kontrakten skal muliggøre effektiv kontrol ved de kompetente myndigheder før tilladelsen.