GODT NYTÅR

Denne sommer var der en udbredt påstand på blogosfæren om, at Golfstrømmen var gået i stå pga. BPs olieudslip i den Mexikanske Golf – og at det ville føre til en usædvanlig kold vinter. Jeg kunne ud fra NASAs satellitfotos ikke se en død Golfstrøm. Men jeg kunne se muligheden for en hård vinter på grund af manglende solpletaktivitet. Nu er den spildte BP-olie fundet: Den dækker store dele af bunden af den Mexicanske Golf og dræber liv dér sammen med det anvendte dispergens - men kvæler ikke Gulfstrømmen.

Men andre kræfter er også på spil. Som det kan ses af satellitmålinger af Golfstrømmens hastigheder og havoverfladetemperaturerne  (nedenfor), ser disse parametre temmelig meget ens ud i 2004 og 2010 pr. 15 december. I den sammenhæng kan jeg ikke lade være med at tænke på chemtrailing og her såvel som på andre geo-engineeringsinitiativer koordineret af Londons Royal Society på vegne af EU, FN, regeringer og koncerner – ang. for at bekæmpe “global opvarmning” - på trods af, at UNEP forbød det. Logikken forsvinder helt, når man stadig ser stærk chemtrail-aktivitet midt i den hårde vinterkulde. Den elendige IPCC formand, Rajendra Pachauri og her, har på FN’s klimatopmøde i Cancún udtalt, at han ville se bort fra al videnskab om CO2–menneskeskabt opvarmning (eller rettere mangel på samme videnskab) og bare satse på geo-engineering, så som chemtrailing, havgødskning, kunstige vulkaner til at pumpe svovldioxid ud i atmosfæren, skyhvidtning osv. - mens vi oplever en hård vinter. Har disse forbrydere til hensigt at skabe en ny istid under dække af den “globale opvarmnings”-løgn - som forudsagt af Obama´s klimazar, John Holdren? Faktisk har faktorer såsom Golfstrømmens hastighed og temperatur været stort set uændrede i løbet af de sidste 6 år (40% svækket indtil 2005). Den omstændighed, at Atlanterhavets Multidekadale Svingninger (AMO) er lige i midten af sit maksimum, der optræder hvert ca 70. år - mens Stillehavets Decadale Svingningscyklus (PDO) er ved at løbe ned fra sit maksimum, der optræder hvert 30 år, lades næsten ude af betragtning. Disse svingninger giver en god forklaring på den smeltende polaris i løbet af de seneste 30 år. Den globale opvarmning er intet andet end en politisk myte - faktisk den politisk og økonomisk mest rentable løgn i historien.

The Daily Mail 29 Dec. 2010 Prognoserne siger, at den værste vinter endnu ikke er kommet, og at denne vinter kunne blive hårdeste siden Themsen frøs til for mere end tre århundreder siden. Temperaturerne for december er de koldeste, der er registreret.

Golfstrømshastigheder  målt fra satelliter   - DEOS -            Rutgers Havoverfladetemperaturer
Golfstrømmenss hastighedsfelter
stammer fra near-realtime data fra  radar
altimeter data i satelliterne
Envisat, Jason-1, TOPEX/Poseidon, og GFO.
Data downloades og behandles dagligt for at blive en del af 
RADS data base.

Gulf_041215_vel

Rutgers041215-23h

Så hvad årsag til den kolde vinter gives der af desperate varmister?
De postulerer, at vores kolde vinter på den nordlige halvkugle skyldes … gæt engang:. global opvarmning - selvom CRU-East Anglia’s Ærke-Cklimategate svindler, Phil Jones har indrømmet, at der ikke har været nogen global opvarmning siden 1995, og selvom endog ultravarmisten, Londons Royal Society, drager global opvarmning i tvivl- og overbedrageren, IPCCs formand, Rajendra Pachauri, har erkendt, at IPCCs prognoser er politisk bestilt arbejde uden videnskabeligt grundlag!

AFP 22 Dec. 2010: Ny forskning viser, at den globale opvarmning har bidraget til Europas vinterbesvær. Stigende temperaturer i Arktis - op til to til tre gange det globale gennemsnit - har skrællet 20% af regionens flydende isdække væk over de

sidste 3 årtier. Dette har bevirket, at mere af solens kraft absorberes af det mørkeblå hav snarere end at kraften reflekteres fra den hvide is ud i rummet, hvilket fremskynder opvarmningsprocessen.

Mere kritisk for vejrmønstrene er, at det også har skabt en massiv varmekilde i vintermånederne. Hvis oceanet er 0 graders Celsius,” sagde Stefan Rahmstorf, klimavidenskabsmand ved Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland. Gulf_101215_vel

Rutgers101215-24h

“Det meget varmere end den overliggende luft i det polare område om vinteren, og så får man en større varmestrømning, som bevirker opvarmning af atmosfæren nedefra, hvad man ikke har, når området er dækket af is. Det er en massiv ændring, “sagde han til AFP i et interview. Resultatet, ifølge en modelundersøgelse offentliggjort tidligere på måneden i Journal of Geophysical Research, er et stærkt højtryks-system over det nyligt blottede hav, som sætter kold polarluft i svingning ind i Europa. “De seneste hårde vintre så som sidste år eller i 2005-2006 er ikke i konflikt med det globale opvarmningsbillede, men supplerer det tværtimod,” forklarede Vladimir Petoukhov, leadforfatter (IPCC-købt manipulator) i undersøgelsen og fysiker ved Potsdam Institute. Koldere europæiske vintre tyder ikke på en opbremsning af de globale opvarmningstendenser, kun en ulige fordeling, siger forskerne. “Mens jeg ser ud af mit vindue, er der omkring 30 centimeter sne og termometeret viser -14,0 C,” sagde Rahmstorf. “På samme tid har vi i Grønland over-nul-temperaturer i december”

Greenlandblock

Global Research 27 Dec. 2010: Venstre: Højtryk over Grønland og Sibirien presser kold luft mod syd over Amerika og Europa, hhv. Dermed bliver de milde og fugtige jetvinde fra Atlanterhavet presset sydpå (højre). Det ubesvarede spørgsmål er: Hvad er årsagen til denne forskydning, som vi ofte tidligere har oplevet (1940erne, 1960erne, 1980erne?).


Jetstreams

Kommentar: David Viner, forsker ved det skandaliserede til Met-Office knyttede CRU ved East Anglia University (Climategate),sagde i 2000, at sne nu var en saga blot, børnene ville  i fremtiden ikke vide, hvad sne var - på grund af den globale opvarmning (The Independent 20 March 2000). Nu siger de bare det modsatte. At være løgner er ikke nogen let opgave, fordi sandheden altid afslører dem!
Herr Rahmstorf står stort set alene med sine synspunkter. Opvarmning af polerne på grund af mere strålingsabsorption fra en sol med så lav solpletaktivit som ikke er set i mands minde? Hans modeller er lige så nøjagtige som andre varmistmodeller - og som Met Offices islandske askeskyskandale, som helt unødvendigt satte Europas flytrafik i stå i flere dage uden en eneste måling - og på samme tid gav EU kontrol over det europæiske luftrum for evigt! Eller de fordrejede modeller, som fortalte en undrende verden, at stigningen i atosfærisk CO2 fra førindustrielt 0,27% til 0,37% nu var årsag til farlig global opvarmning, som ingen kunne føle, tværtimod! Opskriften: de gav input, de var sikre på ville give det ønskede resultat - nemlig at CO2 forårsagede global opvarmning som krævet af Edmund de Rothschild 4. World Wilderness Conference, så han kunne etablere sin World Conservation Bank - senere Global Environmental Facility - der skal opsluge alverdens banker - og modtage vestlige skatteyderes betalinger til GEF selv og til korrupte u-landsdiktatorer som afbødningspenge for klimaændringer!  Kun lidt når frem til de fattige - men måske Herr Rahmstorf får lidt også?

Men hvor er den globale opvarmning?
I gennemsnit har den nordlige halvkugle lavere temperaturer end normalt - et par steder er der lidt varmere end normalt.
Fordelingen af varme områder omkring Hudson Bay og på Grønlands vestlige side - ikke på inslandsisen eller på den østlige side af Grønland eller i Alaska angiver, at varm Atlanterhavsstrømning er årsagen - formentlig Atlanterhavets Multidecadale Svingning, som er nu på et maksimum. Det er altid forekommet med et interval på 70 år. Under Anden Verdenskrig var Nordvestpassagen isfri, så at tyske krigsskibe og russiske fragtskibe kunne sejle frit fra Nordatlanten til  Stillehavet og tilbage.

Følgende satellitfotos er fra “Real Science 21 Dec. 2010”. Desværre er originallinket http://weather.unisys.com/surface/sst_anom.html – som jeg besøgte lige før jul - nu blevet slettet!
Canada-Greenland Canada-Greenland-temp

Antarctica-temp

Russia-temp Rusland – t.v.  Antarktis foroven                   Australia-temp

Pacific-temp

t.h. Australien –  nedenfor   Stillehavet –

Globale-temp-23.dec.2010


Men en vellønnet varmist opgiver aldrig – ej heller sin ideologiske propaganda
The Independent 21 Dec. 2010: Professor Julia Slingo, Met Office’s chefforsker, præciserer, at det nuværende kolde vejr blot er et naturligt udsving - og ikke betyder, at den globale opvarmning er en myte.

Den aftagende arktiske havis kan påvirke en ændring i vejrmønstre,

som endnu ikke forstået, sagde hun. En sidste komplikation er, at et regelmæssigt mønster af naturlige klimaændringer over Nordatlanten, kaldet multi-decadal svingning, kan være ved at indtaste en køligere fase, ligesom det skete i 1960′erne, da England også oplevede koldere vintre end normalt.


Kommentar: langtidsprognoser er stadig notorisk vanskelige at fremsætte med blot nogen præcision, som Met Office opdagede med sin tørre “grill sommer”-forudsigelse (den endte i et orgie af regn) – og nu 2 falske forudsigelser af milde vintre i UK.
Og hvordan dokumenterer dette menneskeskabt global opvarmning? Hun gør Grønland varmere end normalt - selv om der gennemgående er koldere end normalt – på toppen af inlandsisen ned til – 56 graders C. Dette er varmistlogik! Og det er så værd:
The Telegraph 23 March 2009: Peter Stott, klimaforsker ved Met Office, sagde: “Trods den kolde vinter i år, vil tendensen til mildere og vådere vintre forventes at fortsætte, mens sne og frost gør sig mindre gældende i fremtiden. Den berømte kolde vinter i 1962/63 forventes nu at ske ca en gang hvert 1.000 år!!”

Jeg tror, de kombinerede AMO + PDO kredsløb, der er helt uafhængige af klimaet, smelter noget arktisk is. Mens PDO nu er vendt mod et nyt minimum, er Atlanterhavets AMO i midten af sit maksimum - der optræder hvert 70 år. Denne smeltning kan så skabe det arktiske højtryk som af Rahmstorf beskrevet, hvilket sender arktisk luft mod syd fra Grønland og Sibirien. Når dette falder sammen med meget lav solaktivitet, vil et par hårde vintre ses. Det var altid sådan.
Men dertil kommer så spørgsmålet: Hvor megen skade har chemtrail-aktiviteten, skyhvidtning og evt HAARP-vulkanudbrud bevirket?
Verdenstemp. kortet er fra NOAA.


Arctic-ice-2000-2010-15-dec.

Arktisk is fra 15. december 2000-2010 .
Kilde: Cryosphere Today. Tabet på Nordpolen, opvejes af en udvidelse af Antarktis´is: Se Animeret video. Se  Men hvor er f.ø. den smeltede arktiske is nu? Dækket af sne?

Og hvad med Prof. Slingos påstand om, at den arktiske is smelter? Gør den virkelig det ?
Prof Latif, Kiel, er klogere og indrømmer, at der er en global afkøling, som han mener skyldes Stillehavets Decadale Svingninger, som intet har at gøre med klimaforandringerne, men han vil have os til at tro, at opvarmningen vil vende tilbage i dette årti! Grønlands isdække smelter kun med 1/3 af, hvad  varmisterne har bildt os ind.

PDO+AMO-arctic-temperatures

Foroven: Stillehavstemperaturudsving - PDO (varighed ca 30 år) og Atlanterhavets Multidekadale Svingninger - AMO (varighed ca 70 år) synes at være afgørende for temperaturer i Arktis bækkenet - og de har intet at gøre med klimaændringer (Joe D´Aleo, Climate Realists).

Sunspot-number

Foroven:  Solpletaktivitetsvariationer