ADDENDUM: Julian Assanges sagfører, Mark Stephens, fra Finers Stephens Innocent er juridisk rådgiver for Rothschild i Rothschilds Waddesdon Trust. Tre ud af 7 bestyrelsesmedlemmer er: Lord Jakob Rothchild, Lady Rothschild, Matilda Rothschild

Resumé: Der foregår en nøje planlagt og hjernevasket afkristning  af Europa og en samtidig islamisering. Der er tale om en talmudisk/farisæisk styrng gennem den Nye Verdensorden, hvis erklærede formål er at vinde rigdom og magt til en lille bankelite på vor bekostning. I  2000 år har stærke kræfter forsøgt at udvande Kristi lære og gøre den til praktisk religion og derpå til et forvrænget politisk element med af  øvrigheden fastsatte rammer for hvad af læren der kunne tillades under – falsk varebetegnelse. Mange præster er blevet så forvirrede, at de slet intet  har tilbage af Kristi lære men er blevet ofre for den århundredgamle stærkt orgniserede antikristelige indflydelse.

Denne antikristelige indflydelse har sin rod i gnosticismen, der stammer fra  farisæerne i Alexandria . Den ville først sammensmelte Kristi lære med græsk filosofi og gøre menensket til sin egen frelser uden overnaturlig indgriben, så med islam (tempelherrerne) - i dag med alverdens religioner i en uspiselig, humanistisk gullasch, der af den talmudisk/farisæiske Nye Verdensorden, som har bestukket/truet alt og alle, kan bruges til at pacificere godtroende verdensborgere ind i NVOs diktatoriske rammer.
Ypperstepræsterne synes at være FN- NGOen og -medlem Lucis Trust, der oprindeligt hed Lucifers Trust (Alice Bailey). Den har til formålet lavet “Den Store Påkaldelse”, der bl.a. bruges når Kirkernes Verdensråd i samarbejde med FN holder en årlig bønnedag til “den ene inclusive gud” for verdensfreden. Man har nu udskiftet Kristus med “Ham som skal komme”. Det fortælles af Lucis Trust, at det er en verdenslærer, som nogle kalder Kristus, andre Maitreya,nogle Mahdi og jøderne Messias. Men ang. er det samme lærer - og han er blot lærer - ikke menneskenes frelser. For mennesket kan frelse sig selv og blive en opstegen mester!

Denne diabolske snak fremføres, alt imens muslimerne forfølger kristne mere og mere - også i Europa. Hvilket så bruges til at miskreditere Kristus ved juletid: Han bragte jo ikke fred til jorden som lovet af kirkerne. Sagen er, at det lovede han heller ikke. Tværtimod! Men det lover illuministerne og deres NVO i deres multikulturelle verden. Den ene taler ærligt, de andre lyver. Der foregår et åndeligt tovtrækkeri om din sjæl. Begge ønsker den; den ene giver evigt liv fordi han ofrede sig selv  - de andre ofrer dig, forguder sig selv  og trækker os alle ud i kaos og undergang. Kirkerne slutter sig i stigende grad til  illuministerne og vender sig mod deres eksistensberettigelse, Kristus. Jeg mener, dette er begrundelsen for kirkernes ellers uforståelige og ubetingede støtte til den politisk villede ødelæggelse af kristendom og kristen kultur gennem muslimsk masseindvandring til Europa. Kirkerne ved udmærket, at kristne og deres kirker i muslimske lande er jaget vildt. Illuministerne er luciferianere.

Light-cross

Illuminati-pyramidsTimoteus 2: 3:1 Det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme strenge tider….. 3:4 forrædere, fremfusende, opblæste, lystens snarere end Guds venner; de har gudsfrygts skin, men fornægter dens kraft. Dem skal du holde dig fra. 3:6 Til dem hører de, som sniger sig ind i hjemmene, og får magt over kvindfolk, der er belæssede med synder og lader sig lede af mange slags begæringer 3:7 og stadig vil lære uden nogen sinde at nå til erkendelse af sandheden. 3:13 Men onde mennesker og bedragere kommer længere og længere ud i det onde. De fører vild og de farer vild.”

Det er advent, hvilket betyder tid til at tænke over Messias´ komme. Men hvilken Messias venter den Nye Verdensordens mennesker og kirker på i dag?

Kirkerne protesterer ikke imod den igangværende afkristning - men støtter den Nye Verdensordens (NVO) - se videos i højre margin af denne blog - og undergravning af 2000 års kristenhed. Nu anerkender sågar Council on Foreign Relations eksistensen af Adam Weishaupts Nye Verdensorden. Den Rockefeller finansierede mentalhygiejne, den marxistiske 68er revolution og den luciferiske en-verdensregering er meget politisk korrekte og antikristne. Selv paven støtter NVO offentligt. Vi har set kirker hoppe på Gaia religionsvognen, både de protestantiske kirker og økumeniske kirker samt den katolske kirke. Den Nye katolske Kathekismus art 841,erklærer, at  muslimer er frelste - pga. Abrahams velsignelse, som Gud udtrykkeligt nægtede arabernes stamfar, Ismael. (1. Mos 17:18–21) – skønt  de er Jesu Kristi og kristnes værste fjender

The August Review: “Fremmer den globale elite en religion, der er komplementær og skræddersyet til deres nye økonomiske verdensorden og verdensregering? Det ser sådan ud” Humanismen er en sekulær, ateistisk religion, der tror, mennesket er i stand til selvudfoldelse, etisk adfærd og at frelse sig uden overnaturlig indgriben. Det er New Age oplysningstiden.

InterfaithPope-kisses-koranVenstre: Pave Johannes Paul II kysser Koranen. Højre: Pave Benedikt XVI på 20. Interfaithmøde. Forneden til venstre: Pave Benedikt XVI viser illuminattegn: Djævelens horn. Da Cornelius i år 250 blev biskop af Rom, erstattede han Kristi lære med praktisk “religion”, som hans efterfølger, Julius Caesars og kejser Augustus´efterkommer, Stefan, gjorde til et magtpolitisk instrument, der efterhånden stog sigte på verdensherredømmet politisk og gejstligt i “Verdensfyrstens” tjeneste (Johs. 14:30).

De og alle andre synes at følge og tilbede det røde globaliseringsuhyre (Åb 13, 17).
Hvad forfærdelige kræfter står bag dette? Aspen Institute, der støttes af Rockefeller Foundation og Rothschild’s amerikanske agent, dvs. Fed-grundlæggerenJP Morgan er meget aktiv i denne proces med afkristningen, lige som det globalistiske United Religions´ Initiative (URI), der søger at binde verdens religioner sammen i en fælles organisation. Det støttes af bl.a. NVO kræfter som Bill Gates, Ted Turner, Ford Foundation, Rothschild-agenten Maurice Strong mv.
Men dette forsøg på at demontere Kristi lære kan spores længere tilbage i tiden: Pave Johannes Paul IIs Interfaith 1986, Karl Marx, Voltaire, Spinoza, Thomas Aquinas, Augustinus, der ville gøre som de jødiske gnostikere i Alexandria: kombinere Kristi lære med græsk humanistisk filosofi - hvilket gør Kristus overflødig, mennesket selvrealiserende/frelsende samt religion til, hvad man vil. Denne idéskole kaldes gnosticisme. De første kristne forkyndere havde et andet navn for det: Antichrists væsenJødisk farisæisme gnosticismens grundlag samt grundlaget for den nye Pave-benedict-satanstegnverdensorden og her og her. Her er et bud på et effektivt farisæisk våben i dag for at opnå guddommelighed og verdensregering: Holocaustreligionen.

Noget afgørende skete i undervejs – den 1. maj 1776: Adam Weishaupt’s 6 Illuminatibud dekreterede afskaffelse af religion
David Allen Rivera: Som ung mand blev den jødiske Adam Weishaupt interesseret i værker af de franske filosoffer. En sådan filosof, Voltaire (1694-1778), en revolutionær, skrev: “Endelig, når hele Kirkens organisation er tilstrækkeligt svækket og vantroen stærk nok, skal den tildeles det sidste sværdhug, med åben, nådesløs forfølgelse. Et rædselsregime skal udbredes over hele jorden, og … fortsætte, så længe der findes en kristen, som er stædig nok til at holde sig til kristendommen. ” Det menes, at Weishaupt fik sine ideer om Kirkens ødelæggelse fra Voltaires skrifter. Han studerede i Frankrig, hvor han mødte Robespierre (som senere anførte den Franske Revolution. Gennem disse kontakter, blev han introduceret til satanismen.

Bogen Verdensrevolution (af Nesta Webster) skrev: Weishaupt forklarede: “Vores egentlige formål bør forblive uigennemskueligt for vores underlegne”. Og hvad var formålet? Det var “intet mindre end at vinde magt og rigdom ved at underminere verdslige eller religiøse regeringer og at opnå verdensherredømmet.” Initiater fik at vide, at bevægelsen repræsenterede de højeste idealer i Kirken, at Kristus var den første fortaler for Illuminismen. Weishaupt skrev til Zwack: “Det mest beundringsværdige af alt er, at store protestantiske og reformerte teologer (lutheranere og calvinister), som hører til vores orden virkelig tror, de ser i den den kristne religions sande og ægte sind. Men formålet er at forløse den menneskelige race fra al religion en dag.” Kvinder blev også hvervet. Han skrev: “Der er ingen måde at påvirke mænd så kraftigt, som ved hjælp af kvinder. Vi bør give dem antydninger om frigørelse fra den offentlige menings tyranni, og at de skal blive selvstændige.

-casoni-fontanaDagens “kristne” Intolerance mod Kristi lære er den Nye Verdensordenskirkes lære
Religious-freedomDen 17 febr. 2005 erklærede en dansk biskop i Flensborg Avis De 10 bud for at være ude af kraft.
18 Nov. 2010 Jyllands-Posten: En pensioneret dansk præst skrev: “Vi holder os til troen på, at vi redder os selv ved, hvad vi er og hvad vi gør. Sand religion består i lydighed mod kravet om at opretholde vores egen Intethed. Menneskets frelse er kun Herrens sag.”
Kommentar:
For 20 år siden skrev hans nabosognepræstekollega i Flensborg Avis: “Det er en kristens adelsmærke at rejse sig mod Gud og forbande ham lige op i hans ansigt!” Alt dette nonsens er i strid med Kristi lære (f.eks Lukas 9:23 og 21:19, lignelserne osv.). Kirkerne er så forvirrede i deres hjemmelavede gnosticisme, at de totalt har glemt deres fundament: Kristi befalinger.
Ærkebiskop Reinhard Marx i München har i en gudstjeneste for CDU parlamentsmedlemmer opfordret til åbenhed over for fremmede. Også Jesu virke var altid imødekommende og inkluderende, sagde han. I denne tradition, bør de kristne hver dag modstå enhver fristelse til at marginalisere andre mennesker,  folkeslag og kulturer i tale eller handling. Når nogen vil betone forskellen mellem “os og dem” (Anna Lindh Foundation), skal man være forsigtig. Det hører til kernen af den kristne tro at bringe mennesker sammen.”
Jerry B. Jenkins’ erklæring (Nye Verdensordens Kirke) i overensstemmelse med The Plan: Den Nye Verdensordens Kirke afviser absolut sandhed. Kristne, som urokkeligt står fast på absolutter (polemiske enkeltpersoner) er selvglade, stødende, og nedladende. Kristus har ikke en flabet attitude som “det er for dårligt for dig,” hvis folk har lyst til at gå ad Helvede til.
Dette er præcis, hvad én-verdenskirkens ledere vil have folk til at tænke.

D. 21.10. 2010 blev FNs Internationale Bededag for Fred arrangeret af Verdenskirkerådet og FN. Den anvendte bøn var Den Store Påkaldelse. Antikrist gør fremskridt.

Lande, der forfølger kristne mestLuci(fer)s Trust og her fjernede ordet “Kristus” og erstattede det med “ham, der skal  komme” i deres Store Påkaldelse (til Maitreya) – revideret Great-invocationversion. Disse forandringer gør verdensbønnen mere universel, inclusiv og forenende. Nedenfor  uddrag af Den Store Påkaldelse – en verdensbøn og mantra for den New Age, som Lucis Trust erklærer somdet største virkemiddel for omdannelsen af menneskets vilje.Original Version (1945)
Fra kærlighedens punkt i  Guds hjerte
Lad kærligheden strømme ind i menneskenes hjerter.
Må Kristus vende tilbage til Jorden.

Revideret udgave (2000)
Fra kærlighedens punkt i Guds hjerte
Lad kærligheden strømme ind i menneskenes hjerter.
Må Kristus vende tilbage til Jorden.

Den fulde Påkaldelse, som  anvendes af FN. Det er bemærket: “Mange religioner tror, at en Verdenslærer vil vende tilbage til jorden, og denne Som Skal Komme, kendes under navne som Kristus, Herren Maitreya, Imam Mahdi og Messias. Den reviderede udgave bekræfter den tværreligiøse ånd i denne Påkaldelse”
Kommentar: Nu bliver det interessant: Luci´s Trust er FNs åndelige dimension og på samme tid dens forlag. Lucis Trust er medlem af FNs Økonomiske og Sociale Råd. Mere om dens World Goodwill og dens verdensmissionsvirksomhed. Det er en gnostisk New Age religion og dens eneste brug af Jesus Kristus er misbruget af hans navn. Luci´s Trust anser Kristus for en verdenslærer, også efter hans genkomst – ikke for frelseren. For Trusten mener, at mennesket kan frelse sig selv og blive til  opstegne mestre – eller hvad nu buddhismen, Islam, jødedommen eller hinduismen måtte tro – det er et fedt for for FN.  Her er meget mere om denne Nye Verdensordensreligion.

Den Nye Verdensordenskirke er ligeglad med forfulgte kristne, dvs. med Kristus (Matth. 25:41-45)
Kristeligt Dagblad 8 Oct. 2010: 170,000 kristne årligt bliver sat i fængsel, chikaneret,  hvilket gør kristne til den mest forfulgte religiøse gruppe i verden. Video.

KirkebesættelseI Belgien har 20 biskopper åbnet deres kirker for illegale Muslimske immigranter - og sagt til dem, at de er sikre der. I Tyskland en protestantisk kirke i 2006 fejret Muhammeds fødselsdag.
Ærkebiskoppen af Canterbury forlangte i 2008 sharia indført i Storbritannien! Jeg har oplevet, hvordan mange danske præster har holdt endog “politiske juleprædikener” og offentlige demonstrationer til forsvar for alle, især irakiske muslimske immigranters ret at blive! Heldigvis er der mange præster, der er energisk imod denne indvandring

Kommentar
Den holdning, at de 10 bud er ugyldige, og at mennesket bare skal glemme sig selv, huske på, at det ingenting er og overlade sin frelse til Gud, er antikristelig, gnostisk modstand mod Kristi befalinger om at holde de 10 bud (Matth. 5:17-20) - og at redde sin sjæl gennem udholdenhed (Lukas 21:19), ved hjælp af de betroede talenter. Men det er bare vand på Den Nye Verdensordens mølle - i virkeligheden fundamentet for dens succes med afkristning, islamisering og trælbinding af Vesten.

Faktisk tror den katolske kirke -  og jeg mistænker de protestantiske kirker med, at Allah, som siger, han ikke har en søn (sure 4:171 og 18:4–5), er den samme som Jesu Kristi Far! Dette er så ulogisk, at det kun kan være Ny Verdensordensideologi. Den katolske kirkes Interfaithbevægelse er ligefrem gnostisk med alverdens religioners fællesbøn for verdensfreden til “den ene gud” og i overensstemmelse med Luci(fer)s Trusts inclusivitet. Denne ene Gud har altså per definition intet med den eksklusive Kristus at gøre, som siger, at ingen kommer til Gud uden gennem ham! (Johs 14:6).

Hvordan kan det være næstekærlighed at acceptere og beskytte islam, mens ens brødre i Kristus bliver dræbt og forfulgt i muslimske - tidligere kristne - lande i henhold til bl.a. Koransure 9:1-5? Af Pyramid-christmasfrygt for yderligere forfølgelser? I det tilfælde er det endnu mindre næstekærligt at acceptere, at så mange muslimer kommer til Europa, at de vil komme i flertal og gøre det samme i Europa.

Bellpyramid17“I må ikke mene, at jeg at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd” (Matth. 10:34)

Kristus var ikke inklusiv eller tolerant, advarede sine tilhængere om at undgå farisæerne, der styrer den Nye Verdensorden i dag, som kirkerne tilslutter sig – råbte endog i Matth. 23:33 til dem: “I slanger, I øgleunger! Hvordan kan I undgå at dømmes til Helvede?”. Hans discipel, Johannes, skrev i sit 2. Brev: 9-11: “Enhver der går videre og ikke bliver i Kristi lære, har ikke Gud. Den, der bliver i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen. Hvis der kommer nogen til jer og ikke fører denne lære, ham skal I ikke give husly og ikke byde ham velkommen. Thi den,som byder ham velkommen, gør sig  delagtig i hans onde gerninger ”
Nu er det lige, hvad kirkerne gør og anser for at være godt, idet de beskytter den endløse muslimske indvandring og dårlige opførsel i Europa. De er derfor ikke tilknyttet Kristus. Så hvem er deres advent for, i virkeligheden? Det synes at være folkeforførelsens fyrste.