Dog-eating-its-tail

TILFØJELSE: Deutsche Welle 9 Dec. 2010: Den  tyske miljøminister, Norbert Röttgen: “I erhvervslivet, politik og samfund, ser vi ikke længere klimaforandringer som en trussel, men en mulighed og en udfordring. Tyskland har investeret i bekæmpelsen af klimaændringer og som følge deraf skabt arbejdspladser og muligheder.” Dvs. fuld beskæftigelse ved det gamle sovjetiske trick: grav grøfter og fyld dem den næste dag - meningsløst arbejde på skatteydernes bekostning. Eller hunden, der spiser sin egen hale.

Resumé: Mens sneen falder tæt og folk dør af kulde på den nordlige halvkugle efter en kold vinter på den sydlige, mødes verdens illuministiske ledere om en løgn i det varme Mexiko: At verden bliver varmere pga. menneskeskabt CO2. Svindelfirmaet, Britanniens Met Office, sagde allerede i okt., at 2010 bliver er det næstvarmeste år siden 1850! Met er med i CRU-Climategate skandalen og har ikke afgivet en sand vejrprognose for sommer og vinter i de sidste 3 år – og forudsagde en mild vinter i år! Met lancerede advarslen om den ikke eksisterende islandske askesky over Britannien, der stoppede al europæisk luftfart blot pga. en fejlagtig computeranalyse uden en eneste måling. Lederen  strandede i Gatwick i et mange tommer tykt snelag, da hun skulle til Cancún. I Cancún mødes 15.000 embedsmænd og politikere fra 190 lande til en 14 dages konference på et mexikansk luksusbadested, hvor de poducerer lige så meget CO2, som en alm. engelsk landsby på et helt år. Alt imens en rabiat engelsk videnskabsmand forlanger  rationering som under 2. verdenskrig nu med nedskæring af varme, fødevarer og import, lever kongresdeltagerne et liv i frås på vor regning dernede. Den stærkt kompromitterede IPCC chef, Pachauri, fandt et lydhørt publikum, da han fortalte, at situationen var så truende, at der ikke er tid til at undersøge CO2s (ikke eksisterende) virkning på den ikke eksisterende globale opvarmning, som nu benægtes endog af ærkebedrageren bag Climategate, CRUs prof. Phil Jones. Selv Pachauri indrømmede for nylig, at snakken om global opvarmining ikke var baseret på videnskab, men var efterkommet politisk bestillingsarbejde. Nu vil Pachauri i stedet fyre al den gift ud over os, som kan mobiliseres i chemtrailing og andre former for  geoengineering - som længe har været koordineret af Londons Royal Society m.hj.a. koncerner, regeringer, FN, EU osv.

Men alt det er kun cirkusforestilling. Det hele drejer sig om at samle penge fra de rige til de fattige lande- eller snarere til bankstere og diktatorer. En økonom sagde allerede tidligere i et interview med Neue Zürche Zeitung det samme - at mødet er det største økonomiske topmøde om omfordeling af verdensformuen siden 2. Verdenskrig - og absolut intet har med klima at gøre. Det drejer sig om den internationale elites verdensregerings kommunistiske omfordeling af den arbejdende befolknings penge til den del af menneskeheden, som selv erklærer ikke at ville arbejde. Iflg. Ban Ki-Moon vil de vestlige lande kun ryste op med 30 mia.  i 2011 - men Ban vil have mindst 100 mia dollars om året inden 2020. Adskillige ledere spår et magert resultat, herunder EUs klimakommissær.

Samtidig finder affolkningsprædikanten, illuministen og CNN-grundlæggeren, Ted Turrer, lejlighed til  at lufte sin kæphest om at få reduceret verdens befolkning til højst 2 mia i stedet for de nuværende 7 mia. - ellers bliver vi kogt, siger han. Helst ved kinesisk (tvungen) et-barnspolitik. Men der er nturligvis andre muligheder!

Cancun_1780369cDen Nye Verdensordens elitister mødes igen for at diskutere, hvordan de kan fremme deres verdenskommunisme - omfordeling kalder de  det - af flittige middelklassefolks penge til dem, der aldrig giver sig af med at arbejde, hader os og bare producerer børn. Men her er ingen CO2-tilbageholdenhed: The Telegraph 8 Dec. 2010: “Mere end 190 lande mødes på luksusbadestedet Cancún i to uger for at drøfte den bedste måde at nedbringe den globale CO-udledning. Konferencens samlede CO2–fodaftryk svarer til 4.500 britiske husholdninger i et år. Miljøministerens stabschef sagde, at alt CO2 vil blive opvejet gennem beskyttelse af skovene og plantning af træer i fattige områder i Mexico.

Deres grundlag mht. de “unyttige spisere” er typisk kommunistisk: en voldsomt overdramatiseret løgn, fremmet af EU og FN. Øvelsen går ud på at samle vore penge ind til de fattige lande. - eller snarere til bankstere og dictatorer, lige som i euro-zonen Det er kommunistisk omfordeling krævet af NVO-eliten.  Snedigt sagt: Klimatilpasningsmidler bør vedtage mikrofinansieringspraksis for at Cancun_1774196bnå de mest udsatte.

Glem alt om fakta, glem alt om den alt for tidlige og hårde vinter dette og sidste år, glem alt om ”Climategate skandalen“, og “Jamalgate“, og “IPCCgate“, og “Himalayagate“, og “Africagate” og “Amazongate“, og Hollandgate, samt Russiagate bedragerierne, glem alt om videnskab, det er altsammen bare illusioner. Glem alt om, at NASAs leder, James Hansen, er  bestukket af George Soros og Al Gore og flere gange er grebet i at forfalske temperaturtallene til IPCC.

Desuden indrømmer IPCC chef Pachauri og Climategate ærkesvindleren, Phil Jones, Tidl-wave-of-stupidiyat de kun har leveret politisk bestilt arbejde - og at der har ikke været nogen global opvarmning siden 1995. Men deres mediepropaganda overbeviser stadig almindelige mennesker.

Venstre: tidevandsbølge af dumhed i EU Referendums Kommentar til klimaløgnen. Højre: Diktaturets tidevandsbølge i Mexiko er min kommentar.

The Telegraph 29 Nov.2010: På klimakonferencen i Cancun sagde IPCC-chefen, Dr. Rajendra Pachauri, at truslen er så stor, at den femte evalueringsrapport (AR5), som skal forelægges for FN i 2014, vil se på “geo- engineerings” valgmuligheder som skyer og aerosoler, geo-engineering (chemtrailing og her), og spørgsmålet om bæredygtighed i stedet for at diskutere CO2! ” Senere på året vil IPCC “ekspertgrupper” mødes i Peru for at drøfte geo-engineering.

Bloomberg 26 Nov. 2010“Den gennemsnitlige temperatur for året til oktober viser, at  2010 vil Argovære et af de to varmeste år i en serie, der går tilbage til 1850, sagde Vicky Pope, leder af klimavidenskaben på Met Office. “Vi har faktisk undervurderet opvarmningsgraden i det sidste årti.” Met Office samler data sammen med University of East Anglia.

Venstre: Argo er et internationalt samarbejde på over 3.000 bøjer, der er installeret på alle oceaner, hvor 50 videnskabelige institutioner i 26 forskellige lande deler afgørende havtemperaturdata.

The Telegraph 4. Dec. 2010Forudsigelsen af, at de globale temperaturer vil stige med fire grader i løbet af 50 år, kommer fra den samme britiske Met Office computer, som for fem uger siden fortalte os, at vi nød en “mildere end gennemsnitlig” vinter, efter tre år, hvor det hele tiden gjorde hver eneste af sine vinter- og sommerprognoser håbløst forkerte.
Kommentar:
Hvordan er det muligt  2 mdr. før årets udløb at forudsige årets gennemsnitstempertur? Som vist af kendsgerningerne var dette en propagandabrøler, der lever op til klimaløgnen.
Illinoissnow.irpt
CNN 5 Dec. 2010: 13  cm sne i Chicagos Lufthavn, 300 fly aflyst.  Wisconsin og Minnesota har masser af sne – og udsigten for Michigan og Indiana lover massive snefald. Temperaturerne langs USAs Østkyst  er 5-15 grader koldere end normalt.

Men der er håb
AFP 2 Dec. 2010: I dag, mens det uambitiøse mål  fastsættes i Cancun, hvad samtalerne kan illustrere, synes den politiske vilje til at tackle truslen, som den udlægges af IPCC at være fordampet. “Vi er nødt til være meget grundige mht., hvordan vi vil udføre vores arbejde, for lad os acceptere det, vi er under intens offentlig kontrol,” sagde Pachauri. “Vi er Snowplough-in-Koenigste-nr-frankfurt-300x180nødt til at sikre, at vi ikke på nogen måde snubler  mht., hvad vi forventes at gøre som forskere.” I løbet af dette år blev mange klimaforskere rystede over klimaskeptikernes vrede og gennemslagskraft. Pachauri har været bombarderet med hademails.
EU Pressemeddelelse 24. nov. 2010, klimakommissær Connie Hedegaard: Det er meget klart, at den juridisk bindende aftale, som EU var klar til sidste år, og som vi stadig er klar til, desværre ikke vil blive resultatet af Cancún - ikke på grund af os, men fordi andre ikke er klar til den.
Watt´s Up With That 2 Dec. 2010: Japan nægter at forlænge Kyoto-protokollen.

Her kommer “forskere” fra UK Royal Society, organsationen bag den ikke-eksisterende chemtrailing illusion, der sprøjter  giftstoffer som aluminium, barium, strontium, radiaktiv thorium mv. ud, som det ses af så mange gale og hallucinerede folk, at det for nylig blev forbudt af UNEP - ikke af hensyn til menneskeheden, men til artsmangfoldigheden!

UK-out-of-foodThe Telegraph 29 Nov. 2010: I et bestemt dokument siger professor Kevin Anderson, direktør for Tyndall Centre for Climate Change Research, at den eneste måde at reducere den globale udledning nok på, er at standse den økonomiske vækst i den rige verden i løbet af de næste tyve år.
Prof Anderson indrømmede, at det “ikke ville være let” at overtale folk til at reducere deres forbrug af varer Han sagde, at politikerne bør overveje et rationeringssystem svarende til det, der indførtes i den sidste “krisetid” i 1930′erne og 40′erne. Dette kan betyde en begrænsning på el, så folk er tvunget Ration_1773172ctil at lukke ned for varmen og slukke lyset. Mad fra udlandet kan begrænses, lige som varer, der kræver en masse energi at fremstille. Kommentar: Men selvfølgelig er rationering kun for de “unyttige spisere”. De “nyttige FN fråsere” har en anden luksuriøs livsstil - video.

The Express 3 Dec. 2010: Storbritannien var ved at løbe tør for mad i aftes, da den store kulde lammede transportnettet. Brændstofforsyningen var også i fare

The Daily Star 29 Nov. 2010: Storbritannien var officielt det koldeste land på Jorden i går med temperaturer ned til -17C (1F) og folk dørCNN 2 Dec rapporter megen sne i Buffalo, NY, USA. Sytten mennesker døde af kulde i Centraleuropa i de sidste 24 timer, hvilket bringer det samlede tal i denne uge op på 45. Yderligere 11 døde i Rusland, plus tre i Frankrig og en i Tyskland. Mindst 30 personer, hovedsageligt hjemløse mænd er døde i Polen i den forløbne uge, og temperaturen faldt til minus 15 grader Celsius (fem grader Fahrenheit) natten over,  AFP 3 Dec. 2010

Tesco-roof-caving-inMulighederne omfatter at sende spejle ud i rummet for at reflektere sollys eller dække Grønland i et massivt tæppe, så isen ikke smelter. Overrisling med jernspåner i havet “befrugter” alger, så de opsuger CO2 – og “seedning af skyer” betyder, at mindre sollys kan komme ind
Andre valgmuligheder omfatter kunstige “træer”, der suger kuldioxid ud af luften, at male tage hvide, så de reflekterer sollys og menneskeskabte vulkaner til at sprøjte sulfatpartikler højt op i atmosfæren, hvor de spreder solens stråler tilbage til rummet. Mange har hævdet, at processen kan gøre PrinceCharles_1774298cklimaforandringerne værre med utilsigtede konsekvenser.

Højre: Den globale varmist, prinsen af Wales, har givet sin støtte til de forskere, der er involveret i “Climategate” historien, og beskriver deres behandling som “forfærdende”. The Telegraph 3 Dec. Venstre: Tesco supermarkeds tag gav efter for snnens vægt i Scunthorpe, Det Forenede Kongerige - The Daily Mail 5 Dec. 2010.

Et stort ideologisk arbejde er at uddanne verdensbefolkningen til ikke at tro deres egne øjne, der ser global afkøling
Bloomberg 19 Nov. 2010: Obama administrations klimaforhandler, Todd Stern. Man må belære amerikanerne om global opvarmning.Budskabet skal formidles,” sagde Tombstone_climategateStern. Hvis samtaler og møder i Cancun samt Sydafrika næste år kommer til kort, vil det blive klart, på et tidspunkt, at “det kommer ikke til at fungere,” sagde han.

De faktiske omstændigheder
Express 2. dec. 2010: Den koldeste vinter i 100 år.  AFP 30 Nov. 2010: Europa – selv Frankrig, Spanien og Portugal, ryster af kulde og sne.

Så “præcis” er Klimaforskernes forudsigelser i sammenligning med dagens fakta
Rekordsnefald, som faldt i dele af USA og Europa i slutningen af 2009 og begyndelsen af 2010 var resultatet af en kollision mellem to vejrsystemer, som kun forekommer én gang pr. århundrede, ifølge en ny undersøgelse, der for nylig blev offentliggjort i tidsskriftet Geophysical Research Letters, forårsaget af et usædvanligt sammenfald af El Nino og den sjældne forekomst af en stærkt negativ Nordatlantisk Oscillation (NAO), ifølge Rutherford. National Weather Services langtidsudsigter viser en næsten normal vinter,

Det handler ikke om Klima - men om omfordeling af vore penge
Neue Zürche Zeitung 20. Nov. 2010: Klimaændring har næppe noget at gøre med miljøbeskyttelse, siger økonomen, Ottmar Edenhofer. Det næste verdensklima-topmøde i Cancun er virkelig et forretningstopmøde om fordelingen af ressourcerKlimatopmødet i Cancun er en af de største økonomiske konferencer siden Anden Verdenskrig. Der er ingen vej udenom, at en stor del af de fossile reserver skal forblive i jorden.
NZZ: Gennem klimapolitik fordeler vi verdens rigdom. At ejere af kul og olie ikke  er begejstrede, er indlysende. Man er nødt til at frigøre sig fra den illusion, at den internationale klimapolitik er miljøpolitik. Den har næsten intet at gøre mere med miljøpolitik, med problemer såsom skovrydning eller ozonhullet.

Kommentar
Den rolle, som ovennævnte UK Met Office, den nære partner til den skandaløse CRU, East Anglia Universitet, havde både i forbindelse med Climategate skandalen og med den Met-foranledigede falske, hysteriske islandske askesky, der førte til flystoppet i Europa, og som derved gav EU suverænitet over det europæiske luftrum, viser meget klart, at dette er en politisk institution, der er Turner2videnskabeligt ynkeligt inkompetent.
Prof. Kevin Andersons vanvittige energirationering i fredstid er et ekko af, hvad der sker på den australske Norfolk Island - og det, der er beskrevet af Patrick Woods om TecknokratiGeorgia_guidestones: verdenskommunismen. Men Andersons tanker kan kun gennemtvinges, hvis Britannien forlader EU og opgiver frihandelen – så det er utopisk i fredstid.
Hvem, der troede, at verdenskommunismen var død, begår en stor fejl. Ligesom i Sovjetunionen vil befolkningen i deres én-verdensstat bestå af en lille superrig elite og et homogent lag af proletariske slaver, hvis antal skal reduceres drastisk:

Affolkningsideologer er på spil
LifeSiteNews 6 Dec. 2010: Mediemilliardæren, CNN-stifteren, Ted Turner, opfordrede i Cancún verdens ledere til at indlede en international et-barns politik beslægtet med den, der gennemtvinges i Kina. CNNs grundlægger, der selv har 5 børn, sagde, at i henhold til denne ordning kunne verdens fattige sælge deres frugtbarhedsrettigheder og dermed få fortjeneste ved at undgå forplantning, rapporterer Globe and Mail. “Hvis vi vil være her [som art] om 5 tusind år fra nu, vil vi ikke være det med syv milliarder mennesker,” forklarede han. Hans gode venner, Rockefellerne, har eget affolkningsprogram og har ydet støtte til racehygiejne fra dens start i Californien, via Hitlers chefracehygiejniker, Ernst Rüdin, indtil dagens udgave deraf, mentalhygiejne og genetik.

Venstre: De Illuministiske Georgia Guidestones har som deres første bud: Hold menneskehedens antal under 500 mio. Til højre: Illuministen, Ted Turner, CNN grundlægger. I 1996 gjorde han sig til talsmand for at reducere verdens befolkning til under 300 mio. Nu vil han lade en reduktion to 2 mia. være tilstrækkeligt – for ellers bliver vi kogt, siger han!