Resumé: EUs Euromediterrane Projekt startede i 1973 og har siden gennem Barcelonadeklarationen af 1995 og  Middelhavsunionen af 2008 mobiliseret store anstrengelser og forstilt begejstring hos EU pga. manglende engagement hos de arabiske “partnerlande” i retning af demokratisering og økonomiske fremskridt. Projektet gik i stå, da EUs pengemidler svandt ind, det eneste, der havde arabernes tilslutning.
Men ét land blev rost og fremhævet af EU som et  mønster-”partnerland”: Marokko, rost af EU. Dets kommunikations minister betegner landet som det land, der står EUs “værdier” nærmest, dvs. de Fundamentale Rettigheder, der beskytter muslimer  - og bruges som våben mod europæisk “racisme og fremmedhad”. Og det skønt Marokko om nogen udviser racisme og fremmedhad ved at sende sine kristne borgere 15 år i fængsel for en bagatel som at afbrænde 2 ubenyttede træstolper, der spærrede vejen til en kristens hus, efter at myndighederne havde ignoreret henvendelser om at fjerne dem. Endvidere udviser Marokko kristne for ang,. missionsaktivitet - uden bevis derfor -under påskud om, at de udgør en fare for stat og offentlig orden!

Men det gjorde ikke indtryk på et begejstret EU. Først da Marokko smed masken og dræbte et ukendt antal muslimske Vestsahara-borgere, der forlanger uafhængighed fra en egenmægtig marokkansk annektion af området  i 1975, blev det EU for meget. Parlamentet fordømte stærkt dette overfald. Marokko følte sin “nationale stolthed dybt krænket”  - det værste ord i EUs gloseforråd - og truede EU for at “lege med ilden”.

Euromediterranean Human Rights Network dokumenterer, at demokrati og foreningsfriheden i “partner-landene” lider voldsomme overgreb - endda v.hj.a militærdomstole. Hele Euromediterraniens forløjede forudsætninger afsløres hermed.
Hertil kommer, at EUs roste Euromed. Investeringsbank, EIB,  viser sig som inkompetent eller korrupt. Store europæiske skattemidler  forsvinder ned i lommerne på korrupte banker - uden nogen redegørelse for, hvad pengene er brugt til.

At vi ikke har hørt om disse ting skyldes det, som Anna Lindh Foundations formand, Azoulay, roser: “Medierne spiller i dag en central rolle, ikke blot med hensyn til at forme vores opfattelse, men også udviklingen af vores værdier og adfærd. Det er ånden i partnerskabet, der tilsigter at støtte alle de journalister, der gennem deres mod og talent er i stand til at kommunikere vores fælles Middelhavsområdes kompleksiteter”. Der er fastsat snævre grænser for, hvad journalister må skrive og ikke skrive om Euromediterranien - tilyneladende slet ingen ting om Euromediterranien.

Ikke desto mindre vil showet fortsætte af hensyn til den Nye Verdensorden - som det fremgår af de krampagtige bestræbelser på 9. Euromediterrane Handelsministerkonference på at skabe det frihandelsområde, som Barcelonaerklæringen fastsatte skulle etableres inden 2010. “Partnerlandene” har ikke  noget at sælge - og deres arbejdskraft forbliver ukvalificeret i Europa og katastrofalt dyr for skatteyderne. Kun på et punkt er Euromed en succes: Den sikrer en hidtil uset strøm af ukvalificerede fattigdomsflygtninge til Europa og dermed et godt supplement til Europas økonomiske og kulturelle sammenbrud - som ønsket af  europæiske politikere.

Euromed-ministerial

EU-politikere var så entusiastiske mht. sammensmeltningen af ild og vand, Europa og Asiens/Afrikas islam. De rakkede ned på europæisk kultur i Europarådet (Bat Ye’or Eurabia 1975, ss. 170-172) på den mest pinlige måde. De indførte Euromediterranien Projektet for fælles velstand, kultur og frihandelsområde inden 2010 – men kunne ikke leve op til det – med Barcelona-erklæringen. De lovede “partnerlandene” EUs 4 friheder (incl. fri personbevægelighed) til gengæld for økonomiske og demokratiske fremskridt, en status, der flot blev ydet til Marokko den 13. oktober, 2008. Og den 13. juli 2008 udråbte alle EU-lande Middelhavsunionen, som betyder forsørgelse af mange millioner uproduktive og utaknemmelige muslimske indvandrere (30% af de nationale budgetter i  Sverige og Danmark blev brugt Queen24_308x385på indvandring i 2001).

Underkastelse under islam: Ydmyg dronning Elizabeth II går barfodet og med tildækket hår (hvad gamle koner, der ikke vækker mænds begær mere, ikke behøver– sura 24:60. Så dette er et afgjort knæfald for islam) til moskeen i Abu Dhabi, et land der af den italienske udenrigsminister, Franco Frattini, erklæres at skulle blive medlem af en udvidet Middelhavsunion - som skal strække til Den Persiske Golf. Jeg tror, det er første gang en regerende dronning er blevet set barfodet offentligt på bodsgang til islam!

Og tingene udvikler sig ikke  planmæssigt
Topmødet i Middelhavs-Unionen er blevet udsat efter at arabiske lande igen nægtede at deltage i topmødet, hvis Israel deltager.
Euromediterranean Human Rights Network 31 Oct. 2010: Foreningsfriheden i den euromediterrane region har oplevet tilbageslag i de seneste år, og der har ikke været nævneværdig positiv udvikling. Den tendens, man har set i de sidste 3 år er, at nye indskrænkninger blev indført i den offentlige ordens, sikkerhedens og kampen mod terrorismes navn. Vilkårlige afslag på registrering for mange organisationer, især de aktive på menneskerettighedsområdet (Libyen, Syrien, Tunesien) – og afslag til dem, der fremmer mangfoldighed og mindretal (Grækenland, Marokko, Syrien, Tyrkiet) – det er dagligdag, og der er stadig voksende indblanding i NGO-aktiviteter, idet myndighederne for eksempel hindrer deres ret til fredelig forsamling (Algeriet, Israel, Egypten), griber ind i deres bestyrelsesanliggender (Syrien, Tunesien) eller opløser organisationer af vilkårlige årsager (Palæstina). Denne udvikling har hensat  menneskerettighedsaktivister i Marokko-saharaen ynkværdig situation, præget af fysiske og psykologiske overfald, smædekampagner og indskrænkning af mange aktivisters bevægelsesfrihed i mange lande i det østlige og sydlige Middelhavsområde. Straffe idømmes ngo-aktivister i nogle tilfælde ved militærdomstole, også et sørgeligt bevis på den tendens i retning af mere restriktive politikker, der er observeret over de seneste tre år.

EU Parliament 25 Nov. 2010: Parlamentet udtrykker “den største bekymring over den betydelige forværring af situationen i Vestsahara” og “fordømmer stærkt” de voldelige begivenheder den 8. november, hvor et stadig ukendt antal mennesker blev dræbt under en razzia af marokkanske sikkerhedsstyrker med henblik på at afvikle protestlejren Gdaim Izik, i udkanten af Laayoune. Man noterer sig samtidig, at det marokkanske parlament har nedsat et undersøgelsesudvalg, men MEP’erne mener, at FN er det bedst egnede organ til at iværksætte en international og uafhængig undersøgelse af begivenhederne, dødsfald og forsvundne personer.
Westsaharan-campEndelig beklager Parlamentet angreb på pressefriheden, som har berørt mange europæiske journalister.

EU business 27 Nov. 2010: I en rapport sagde den New York-baserede organisation Human Rights Watch, at sikkerhedsstyrkerne gentagne gange slog og mishandlede mennesker, de tilbageholdt. Marokko siger, at 11 sikkerhedsofficerer og mindst to civile blev dræbt i voldshandlingerne, mens Polisario, der ønsker uafhængighed for Vestsahara, sagde, at tallet var meget højere.
FN’s Sikkerhedsråd beklagede også overfaldet.

ANSAmed 26 Nov. 2010: Marokko sætter sig i rollen som offer for en medieoffensiv og EUs resolution om Vestsahara, som fjendtlige lande og politiske kræfter, der bruger ”løgn” om Laayoune d. 8. november, står bag. I en samtale med ANSAmed sagde Marokkos minister for kommunikation, Khalid Naciri:”Som mennesker er vi dybt sårede som ofre for en mediekampagne imod os anført af Polisario og Algeriet, som støttes af et flertal af Spaniens medier Spanish-protests-against-morocco

Tusindvis af rasende demonstranter i Madrid krævede Vestsaharas uafhængighed af Marokko nu (African Star 13 Nov. 2010)

Al Qaida er rede til at drage fordel af situationen for at fæstne sine rødder i Maghreb.

Marokko, er det mest udviklede land i regionen mht. udvikling, demokrati og respekt for menneskerettighederne samt en vigtig økonomisk partner,  siger Mohammed Nabil Benabdallah, generalsekretær for Partiet for Fremskridt og Socialisme. 

”Europa leger med ilden med hensyn til Marokko, som er det land i området der ligger tættest på dens egne værdier,” advarer Benabdallah med henvisning til Europa-Parlamentets resolution. Denne resolution kommer som et slag mod den nationale stolthed

Kristnes skæbne i Marokko bidrager til billedet af Marokkos sande ansigt.
Marokko er EUs kæledægge-”partner”. Jeg har ikke fundet nogen EU protest eller fordømmelse af nedenstående.
Compass Direct 1. juli 2010:  Marokkanske myndigheder udviste yderligere otte udenlandske kristne fra landet i sidste weekend, hvilket bringer det samlede antal deporterede kristne siden marts op på 128. Myndighederne kaldte udlændingene til politistationer i hele Marokko d. 25. juni og fortalte dem, at de havde 48 timer til at forlade landet på grund af “trussel mod den offentlige orden.”
US-Ambassadøren sagde, at den marokkanske straffelov pålægger dem, der “bruger forførelsesmidler med det formål at underminere en muslims tro eller at  konvertere ham/hende til en anden religion,  bøder og fængselsstraffe.” Marokkanske myndigheder har ikke givet de fremmede kristne, som de har udvist, dokumenteret bevis på de officielle beskyldninger om deres  påståede omvendelsesaktiviteter.

JamaaJamaa Ait Bakrim, en marokkansk kristen, som har været fængslet for sin tro siden 2005.
Jamaa (fange nummer 26.574) blev fængslet i 2005 for sin tro og er i øjeblikket i Centrale fængslet, der ligger i Kenitra, Marokko.
ICC : “I virkeligheden brændte Jamaa to ubrugte træstolper, som blokerede adgangen til hans hus. Han bad om tilladelse fra de lokale myndigheder og hørte intet, før han blev arresteret.” En professor, der har kendt Jamaa siden barndommen, sagde: “Femten år for to forladte stolper, det er skandaløst. Jamaa præsenterede et alvorligt problem for myndighederne. Han viste sin overbevisning ved højlys dag, og det er af denne grund, at man slog ned på ham.” En forretningsmand, som kendte Jamaa: ”Jamaa er overbevist kristen. Han er langt fra gal. Sagen med de 2 brændte stolper gav myndighederne en undskyldning for at fri deres by for en mand, de hadede.”

EUs Europæiske Investeringsbank (EIB), den vigtigste bidragyder af Euromediterranienstøtte, er inkompetent eller bedragerisk
The Guardian 25 Nov. 2010: Hundredvis af millioner pund fra Den Europæiske Unions bistandahjælp til de fattige i Afrika bliver udleveret uden offentlig kontrol til banker og private værdipapirselskaber og kanaliseret ind i skattely,  hævder en ny rapport. Counter Balance, en gruppe af ikke-statslige organisationer, har undersøgt € 1,1 (£ 932m) i årlig støtte fra den skatteyder-finansierede europæiske Investeringsbank til Afrika og Caribien. Den hævder, at kontanterne forsvandt over i afrikanske banker, et luxembourgsk skattely og en nigeriansk bank, hvis administrerende direktør var under granskning for bedrageri. I rapporten fordømmes EIB for manglende kontrol og manglende offentliggørelse af, hvad der sker med kontanterne. “Banken giver næsten ingen oplysninger om, hvor disse penge havner.”

Så dette vanvid vil ikke stoppe.  ANSAmed - 19 nov. 2010 Den Europæiske Union har vedtaget at vælge den ægyptiske Organisation for Standardisering og Kvalitet til at skitsere nye ensrettede specifikationer for job i euromediterrane lande fra næste år.
Dette kom frem på møder i industriministrenes arbejdsgrupper om euro-mediterrane lande, som blev afholdt for nylig i Bruxelles. Meningen med dette træk er at opnå en tilnærmelse på det faglige niveau blandt Middelhavslandene. Kommentar: Så at ”Partner”-borgere “lovligt” kan flytte til og arbejde i EU, som ikke har nogen anden moral end penge, magt og grådighed.

Den 9. Ministerkonference om  Middelhavsunion
Brussels, 11 November 2010: Konferencen vil give ministrene anledning til at gøre status over fremskridtene hen imod det mål, der blev aftalt i Barcelona i 1995 om at oprette et egentligt frihandelsområde inden 2010. Ministrene vil først tage bestik af fremskridtene i de igangværende forhandlinger om liberalisering af handelen med tjenesteydelser og etablering, forhandlinger om etablering af tvistbilæggelsesmekanismer og markedsadgang for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fiskevarer.
Vores fælles prioriteter for arbejdet for 2011 omfatter handlinger til at fuldføre det Euromediterrane Frihandelsområde og at fremme de euromediterrane handels– og investeringsstrømme. Især vil ministrene diskutere oprettelsen af en mediterran samhandels- og investeringsmekanisme og metoder til at forbedre det regionale samarbejde om bekæmpelse af piratkopiering og varemærkeforfalskning. En række initiativer til at integrere de s.k. Mahgreb lande er finansieret af EU.

Euromed_map_home_about

Anna-lindh-reportHar vi nogensinde hørt om dette? Nej, for vores medier bliver manipuleret
Anna Lindh Foundation 9 Nov. 2010: Formanden for Anna Lindh Foundation, André Azoulay: “Medierne spiller i dag en central rolle, ikke blot med hensyn til at forme vores opfattelse, men også udviklingen af vores værdier og adfærd. Det er ånden i partnerskabet, der tilsigter at støtte alle de journalister, der gennem deres mod og talent er i stand til at kommunikere vores fælles Middelhavsområdes kompleksiteter.”

Kommentar
Sagen Marokko viser, hvor dumt eller snarere ondt Euromediterranien-projektet er og var fra begyndelsen. Det er et ideologisk projekt, der tilstræbtes af europæerne iflg. Bat Ye’or’s Eurabia. Europæiske politikere har endda givet udtryk for deres vilje til at få en overvældende muslimsk indvandring for at ødelægge vores gamle samfund radikalt.
Kræfterne bag Euromediterranien-Projektet har  en verdensstat ved sammensmeltning af den kommende Nordamerikanske Union (NAU) med Fjernøsten (mere NAU her og her) som sin dagsorden. Dermed er Euromediterranien en meget vigtig brik i puslespillet - og kan ikke opgives på nogen som helst måde eller for nogen pris. Så showet vil fortsætte - uden at folk endog ved om dette projekt eller dets konsekvenser.
Bemærk, hvordan Marokko også forsøger at drage fordel af den fiktive “Al Qaida-fare” for politisk vindings skyld.
EU når ikke sit mål om Euromediterran Frihandelszone og her i 2010 som fastsat i Barcelonerklæringen. Morokko var mønsterbarnet blandt “partnerne”, rostes af EU - nærmest EU’s “værdier”, som Marokkos minister for kommunikation sagde, da han fremsatte slet skjulte trusler mod europæerne (”Leger med ild”) for at have fornærmet det, som EU væmmes mest af alt ved: “national stolthed”. EU er helt amoralsk i forhold til gamle europæiske værdier - og lavede sine Fundamentale Rettigheder for at beskytte - muslimer. Nu har Marokko kastet masken - og EU-Parlamentet lader som om, det er forfærdet - fordi Marokko dræber muslimer. At kristne bliver forfulgt i Tyrkiet - og er ved at blive udryddet der - har på ingen måde stoppet EU’s optagelsesforhandlinger med Tyrkiet.  At kristne missionærer bliver smidt ud af Marokko og her forstyrrer ikke EU eller fratager Marokko den avancerede status, hvorefter det får de 4 EU-frihedsrettigheder - herunder fri bevægelighed for personer. Onde europæiske politikere vil tolerere, hvad de selv ser som ondt. Kristne er ikke sagen for til EU, som synes at ville have muslimerne til at forfølge kristne i EU også. Sikke en parodi - andre ville sige højforræderi.