TILFØJELSE: The New York Times 25 Nov. 2010, Nobelprisvinder, Paul Krugman: Private smarte handlende ønsker intet andet end deres egen profit. Men almindelige irske borgere skal nu bære den største byrde af denne gæld. Afstraffelse af befolkningen for  bankfolkenes synder er værre end en forbrydelse, det er en fejltagelse.

Resumé: Det kunne se ud, som om tyske politikere er ved at få øjnene op for det uhyggelige spil om magten over Europa og vore penge, som illuministiske bankkredse og deres politiske og mediemedløbere spiller med os som indsats - eller de spiller måske blot deres rolle i spillet om at få Europa til at kollapse økonomisk. Først skabte bankeliten gennem Bill Clintons uansvarlige lånepolitik og deres smarte bankers subprime/credit default swaps den store finanskrise i 2008 – og blev belønnet med store skattebetalte redningspakker. Den udviklede sig til en økonomisk krise i 2009. Uansvarlige/medsammenspiste  regeringer havde forinden ladet befolkningerne leve højt på stadig større lån, både personligt (udnyt friværdierne i boligen) og nationaløkonomisk. Da nu banksterne havde strammet gældsnettet, fik lande som Grækenland og Irland vanskeligheder med tilbagebetaling af gæld. Irland mente at være solvent. Men begge er kommet under pres for at få en gældsafhjælpningspakke - med det slet skjulte formål  at fratage dem deres finansielle suverænitet og sætte dem under NVO-administration (EU, IMF). Derpå følger vel Spanien. Belgien, Italien, Frankrig osv. - indtil alle EU lande har mistet suveræniteten.

De medfølgende fattigdomsskabende spareforholdsregler vil føre til social uro og oprør, hvorfor EU nu er ved at omskabe sig til en politistat. Bag eurouroen står en kreds af spekulanter med Rothschild-agenten, Geroge Soros, i spidsen. Iflg. New York Times holdt de 2. febr. i år et møde, hvor de talte om at få eurokursen ned og vædde/købe futures mhp. dette. Da dollaren også er ved at bryde sammen med frit løb for FEDs seddelpresse, samtidig med at Kina og Rusland opgiver at handle i dollars, stiger mistanken om, at IMFs papir fra 13. april i år med forslag om en verdensvaluta, bancor, og en verdenscentralbank skal være løsningen efter euroens og dollarens sammenbrud. Dette ville være en direkte vej til elitens verdensregering, der skal afløse de 2 valutaer. Euroens far, nobelpristageren Robert Mundell, lægger ikke skjul på, at euroen blot skulle være genvej til verdensvalutaen. Dette ville være et klassisk eksempel på hegelsk dialektik: tese (gæld) – antitese (store redningspakker) - som knækker euroen til fordel for verdensvaluta/regering(syntese).

Alternativet er, at man kan få EU-landene til frivilligt at afgive deres finansielle suverænitet til EU, der så må regere efter tyske sparsommelighedsregler og strenge kriterier, som de øvrige europæiske befolkninger ikke vil underkaste sig. De egentlige årsager til dagens ulykker synes at være 1. EU er en selverklæret del af Den Nye Verdensorden med det mål at skabe en verdensregering gennem katastrofer, ægte og indbildte. 2. At landene ikke selv trykker deres penge, men overlader det til de private centralbanker, som mod renter, de selv fastsætter, låner dem ud til regeringerne. USAs gæld til Rothschild/Rockefellers Fed er dobbelt så stor som USAs totale skatteindtægt.

En kædereaktion af redningspakke uddelinger foregår i Europa: Først Grækenland, så Irland og nu Portugal: EUbusiness 26 Nov. 2010: “ECB og de fleste lande i euroområdet lægger pres på Portugal, som på Irland, om at ansøge om redningspakkehjælp for at hjælpe Spanien, ifølge FTD oplysninger. “Hvem får pengene? De bankstere der startede finanskrisen, og her, som har spekuleret mod nationerne og nu er ved at tage suverræniteten fra dem en efter en - endog væddet på ville knække euroen: The New York Times 3 marts 2010: Hvad folk laver på markederne, adskiller sig ikke fra, hvad de gjorde med bankerne. Først var det Bear Stearns, så var det Lehman Brothers, og så videre. Ved en middag i New York den 2 Feb. 2010 diskuterede 20 repræsentanter for nogle hedgefonde blandt andre emner væddemål mod euroen - Greenlight Capital, SAC Capitol Advisors, Paulson & Company og George Soros Fund Management var med. Notat fra en deltagende virksomhed: “Grækenland er vigtig, men ikke så vigtigt, i stedet er I nødt til begynde at tænke på alle andre lande. Hvad kommer efter Grækenland? Spanien, Irland, Portugal.” Er både euroen og dollaren ved at kollapse? Vil bancor, Den Nye Verdensordens globale valuta som nu foreslået af IMF, opstå opstå af asken?

EUbusiness 24 nov. 2010: “Har politikerne modet til også at lade dem, der tjener på det, tage noget af risikoen?”, sagde kansler Merkel i parlamentet. “Det handler om regeringers overhøjhed, om fastsættelse af grænser for markederne, private investorer, der skal bære en del af risikoen for fremtidige euroområde-redningspakker.” Forfatningsdomstolen, Tysklands højeste, har endnu ikke udtalt sig om gyldigheden af det tyske bidrag til den græske redningspakke og vil med sikkerhed kigge meget nøje på enhver irsk støtte, og om den er forenelig med tysk ret. Merkel står over for bekymring fra de tyske vælgere.

Irish flagDet følgende lyder for godt til at være sandt: Open Europe 15 Nov. 2010: Den tyske kansler Angela Merkel: “Alt er på spil - hvis euroen falder, så vil Europa falde .” EU-præs. van Rompuy gentog hende - men modererede sig så. Merkel fortsatte, Bloomberg 23 Nov., at udsigten til europæiske serieredningspakker var “usædvanligt alvorlig”. Handlerne vædder nu på, at uroen vil brede sig til Portugal og Spanien. Markederne er effektivt er i stand til at diktere politikken.”

EUObserver 17 Nov. 2010 Irlands suverænitet på skatteområdet hænger i en tynd trådTagesschau.de 23 Nov. 2010: Efter ansøgning om milliarder i redningspakken, har den irske premierminister, Brian Cowen, meddelt tidligt valg. EUObserver 24 Nov. 2010: 15 mia. euro besparelser og skattestigninger vil ramme Irand iflg. et EU-IMF diktat.  EUbusiness 24 Nov. 2010: Mindstelønnen skal reduceres med € 1 pr. time til 7,65 € i timen. Bortskæring af næsten 25.000 stillinger i den offentlige sektor. Revision Oliver-cromwell-irelandaf indkomstbeskatningen skal hente yderligere € 1.9 mrd. - moms på varer og tjenesteydelser skal op på 23 procent fra 21 procent inden 2014 -  studieafgifter skal stige - Indførelse af gebyrer for indenlandsk vandforbrug inden 2014 - Pensionsrelaterede skattereformer. Men koncernskatten på 12,5%, Europes laveste, bliver ikke berørt. Investorerne tror ikke , at planen kan gennemføres (BBC25 nov. 2010). 
The Daily Mail 22 Nov. 2010: Storbritannien skulle betale mere end £ 7 mia. i en international pakke til en værdi af op til £ 85 mia.

Global Research 18 Nov. 2010: Euroen er ikke designet til at imødekomme behovene i de mindre, industrialiserede lande som Irland. De har brug for deres egen, fleksible valuta for at lette virkningerne af konjunkturnedgangen.  Ifølge BBC’s Robert Peston svarer passiverne til tyngende 700% af BNP, når banksektorens, den offentlige sektors og den private sektors gæld lægges sammen.” Hidtil har Den Europæiske Centralbank (ECB) bidraget til at holde irske banker i gang ved at give € 130 mia. i undtagelsestilstandslikviditet. Men engrosmarkederne accepterer ikke længere irske obligationer som sikkerhed, PIS-debtsog ob ligationsrenterne er skyhøje. Hvis ECB stoppede udlån til bankerne i dag, ville systemet bryde sammen fra dag til dag.

Ifølge Bank for International Settlements er de samlede udlån fra ikke-irske banker til irske banker omkring $ 170 mia, hvoraf britiske banker tegner sig for ca. $ 42 mia, tyske banker ca. $ 46 mia, amerikanske banker ca. 25 milliarder dollars og de franske banker ca.$ 21 mia.”

Ansamed 17 Nov. 2010Lissabon :Gælden vil stige fra dette års 82,1% af BNP til 86,6% i 2011, før den stabiliserer sig i 2012. Blandt andet omfatter spareforanstaltningerne en 5% reduktion af lønnen for offentligt ansatte, et ansættelsesstop .
Wall Street Journal 27 Nov. 2010 : Portugals parlament vedtog et budget for 2011, som skal reducere landets underskud fra 9,3% af BNP i 2009 til under 3% i 2013. Forbundsbank-præsident, Axel Weber, sagde, at redning af Irland, Portugal og Spanien kunne overstige udlånsevnen i EU’s € 750-milliarder redningsfond.

We Are Change 13 Nov. 2010: Sidste uges begivenheder i Dublin har leveret en brat og smertefuld opvågnen til 30.000 plus vrede studerende og et stigende antal almindelige mennesker, mens begivenhederne endelig kommer frem i vore såkaldte ‘nyheds’medier. En grelt indlysende kendsgerning trænger sig på, nemlig at vore “nyhedsmedier” ikke er upartiske, ikke uvildige, og ikke sandfærdigeDette økonomiske krak er ikke et tilfælde, men har længe været planlagt. Irsk vredeRoden til hele dette økonomiske problem er de private centralbanker og den bedøvende svindel, de har forøvet mod verden via det opdelte centralbanksystem. De fleste irere er vrede på regeringen, snarere end på eksperterne fra IMF og ECB

Bloomberg 23 Nov. 2010: En redning af Portugal kan øge presset på nabolandet, Spaniens, høje budget-underskud, hvis BNP er næsten dobbelt så stort som Portugals, Grækenlands og Irlands tilsammen. Efter Portugal ville “turen komme til Spanien og derefter Italien, og derefter Frankrig og derefter EU,” sagde Antonio Garcia Pascual, chef for sydeuropæisk økonomi hos Barclays Capital i London.” Nu er Belgien også truet. Spanien er en smule for stor til at blive reddet. Louis Farrakhan om hjernen bag Ireland-span-articleLargeverdens ulykker på  video: Rothschilderne,  George Soros´ herrer og mestre.

Er dette gammeldags vestlig kommunistisk filosofi mod NVO’s sovjetkommunisme?
Global Research 19 Nov. 2010: Europas Beskidte Hemmelighed: Den finansielle Elite. Financial Times har erkendt eksistensen af et bankernes diktatur over regeringernes politik i hele Europa. Det er denne ensporede forfølgelse, der driver regeringernes beslutninger i hele Europa. De modtager deres ordrer fra de store banker uanset partifarve.

Regeringerne følger ensartede anti-sociale politikker på trods af folkelig modstand. Den politiske elite kom ud af første fase af krisen mere dominerende og velhavende end nogensinde. OpmuntretCowen4 intensiverede den globale finanskapital sin offensiv ved udgangen af 2009, rettet mod Grækenland for at etablere en præcedens for et globalt skift fra stimulus til budget-nedskæring og spareforanstaltninger.

Sidste forår  vedtog Den Europæiske Union under pres fra banker og obligationsmarkeder sit spareprogram og lancerede historiske angreb på resterne af velfærdsstaten og alle de tidligere sociale gevinster for arbejderklassen. Målet er en fundamental omlægning af klasseforhold på verdensplan. Lønningerne i de udviklede kapitalistiske nationer skal skæres ned til et niveau, der er sammenligneligt med lave lønninger i “udviklingslande”. En artikel i Wall Street Journal i denne uge med overskriften “demokratiets krise rammer eurozonen,” bemærker, at oprettelsen af en EU-ECB-IMF trojka til at diktere irsk økonomisk politik betyder, at landets “uafhængighed kun er fiktiv.” Forfatteren advarer om fare for social uro“. Som i 1930′erne går krise og spareforanstaltninger hånd i hånd med stadig mere bitre internationale økonomiske konflikter, og man glider hen mod verdenskrig.

Hvad med fremtiden for euroen og EU
Trichet-bangtDie Welt 17 Nov. 2010 Euroen er mistænkeligt tæt på afgrunden. Den 750-milliarder store euro-redningsfond vil ikke nær være tilstrækkelig i en nødsituation. Europa er opbrugt. Det mangler energi, ideer, fællesskab og identitet. Det kunne kun komme så vidt, fordi EU-eliten i årevis har svigtet og ikke levet op til sit ansvar. EU-Kommissionen og Tyskland udelukker en forøgelse af Fonden.

The Wall Street Journal 17 Nov. 2010: SokratesBegivenhederne omkring den suveræne-gældskrise fremtvinger meget tættere integration i euro-zonen. Til gengæld for tyske garantier og EU-sponsorerede redningspakker skal de øvrige lande i den fælles valuta lære at leve efter tyske regler.
“Fremskyndet af krisen er en ny regeringsmodel uden direkte ansvar over for vælgerne ved at blive bygget. Til gengæld for sin redningspakke vil Irland  miste kontrollen over sine selskabsskattesatser. Der vil komme ekstraordinært tilsyn, ikke blot med budgetterne.

I Portugal, Spiegel 24 Nov. 2010, arrangerer de største fagforeninger de største strejker i over 20 år mod sparetiltagene. T.h. ser Portugals premierminister, Sokrates, meget betænkelig ud.

Kommentar
Open Europe (22. Nov. 2010) finder, at ingen af de fremlagte redningsaktioner vil løse de grundlæggende problemer i Irland eller euroområdet som helhed - selv om de kan købe Irland værdifuld tid. The Express 25 Nov.: “Amerikanerne  gav redningspakker på 700 mia dollars i 2008/9 - og har netop tilført yderligere 900 milliarder dollars.” Redningspakker virker ikke. Hvorfor? Befolkningerne vil ikke acceptere NVOs stramninger, afskaffelse af velfærdsstaterne og reduktion af os til  London-protestsslaver. The Guardian 24 Nov: Mere end 20.000 skoleelever og universitetsstuderende protesterede  mod planer om at hæve studiegebyrerne og skrotte uddannelsesstøtten. Se videoStudenter i Italien besætter Kolosseum og det skæve tårn i Pisa. Samtidig bevilger grådige eurokrater sig selv lønforhøjelse på 3,7% af vore skattepenge med 6 mdrs tilbagevirkende kraft – hvad der udløste vrede.

Men hvor længe vil tyskerne, EUs malkekøer, fortsætte med at betale regningen?
Der synes at være en uhyggelig plan: Spekulanter som Rothschildtjeneren, George Soros, spekulerer mod EU.  George Soros, Financial Times 21 Febr. 2010: “(Euro) konstruktionen er åbenlyst forkert. En fuldt udbygget valuta kræver både en centralbank og en statskasse. Når det finansielle system er i fare for at kollapse, kan centralbanken yde likviditet, men kun en statskasse kan løse problemer med solvensen. Den græske gældskrise satte tingene på spidsen. Hvis medlemslandene ikke kan tage det næste skridt fremad, kan euroen falde fra hinanden.” Wall Street Journal 24. Nov. 2010 er enig. Dette skal ses som enKissinger-order-chaos trussel fra Rothschild. Dvs kapitalismen er for de få rige, kommunisme til at forarme de “unyttige spisere”, som nu mister deres elskede velfærdsstater, hvormed de blev købt til at tilbede disse illuminister – og det i en sådan grad, at den sociale uro kan føre til blodigt oprør i den politistat, der er ved at opstå. Og ECB bliver bare ved at bringe landene i endnu dybere fattigdom ved sin långivning/”redningspakke”-politik – og skaffer sig selv økonomisk regeringsmagt. I sidste ende, kan Tyskland ikke finansiere alle euro-zonens stater. Hvem vil så lave orden ud af det kaos, NVOs internationale banker har skabt? Den klike, der ejer centralbankerne og styrer EU og her?

Eller vil de? Som faderen til euroen, Robert Mundell, der blev hædret for sine fortjenester i NVOs tjeneste med Nobelprisen, sagde, skulle euroen bare være springbræt for verdensvalutaen! Og så vidt er vi nu, fordi dollaren  også falder.
Et dokument kaldet “Reserve Accumulation and International Monetary Stability“ af IMFs Strategi, Politik og Revisionsinstitut anbefaler, at verden accepterer en global valuta kaldet “bancor” (Keynes, Bretton Woods), og at en global centralbank skulle bygges til at styre valutaen. Rapporten er dateret den 13 April, 2010 Formål: verdensregering. Rothschild forvalter VISA kort Alt dette taler for en tidlig
Eu-eating-europedød af euroen og dollaren. Disse uhyggelige kræfter var ansvarlige for Wall Street krakket i 1929 og den store depression - og kan til enhver tid styrte verdens valutaer.
Der er kun 2 mulige redninger: 1. Afskaf EU og euroen (og så devaluering, renteforhøjelser). 2. Tilbagetagning af nationalbankernes stjålne praksis med at trykke vore penge, for så at låne dem ud til vore regeringer til rentesatser, de selv har fastsat. I hvert fald i USA er denne proces ulovlig: kun Kongressen og regeringen har lov til at trykke penge. Den amerikanske præsident Andrew Jackson ønskede at beholde denne ret, Abraham Lincoln og John F. Kennedy ville tage den tilbage - og de to sidstnævnte blev myrdet - mens der blev øvet attentatforsøg mod Jackson. USAs gæld hos Federal Reserve i juni 2020 var svimlende 5.345 billioner dollars. Til sammenligning var USAs indkomstskatteindtægter 893.310 mia.dollars og alle USAs skatteindtægter 2.139 billioner dollars i 2010 klokken 20 d. 25. november. Jeg formoder, at det er udviklingen hos Rothschilds øvrige nationalbanker også.


Her er chancen for at støtte Storbritanniens udtræden af EU (The Daily Express´ kampagne). Det er usandsynligt – men det kan vise politikerne en massiv modstand mod EU.